Công Việc

Work and Spiritual Growth

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 5 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Công việc là hoạt động thiết yếu của cuộc sống. Những gì bạn làm về công việc, bạn làm việc với ai và bạn làm việc cho mục đích gì quyết định giá trị thiết yếu mà bạn sẽ trải nghiệm trong cuộc sống. Công việc là đương nhiên. Nó là cần thiết, và nó là nền tảng của sự tồn tại của bạn ở đây. Việc suy nghĩ khác có nghĩa là không hiểu được điều thiết yếu về cuộc sống. Đó là hiểu sai mục đích của bạn cho việc đến đây, giá trị mà bạn mang theo bạn và cơ hội cho mối quan hệ mà công việc của bạn cung cấp cho bạn.

Chỉ bởi vì hầu hết mọi người không tìm thấy giá trị trong việc làm của họ không có nghĩa là nó không phải là cội nguồn của ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời họ. Nhưng để hiểu được công việc, con người phải có cảm nhận về việc có một mục đích lớn lao, và con người phải sắp xếp đúng thứ tự nhiều thứ cấu thành nên những yếu tố thiết yếu của việc sống ở đây.

Có rất nhiều điều mà bạn sẽ có thể học hỏi từ những người hàng xóm của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì họ đã vượt xa giai đoạn mà nhân loại đang ở trong vào thời điểm này. Họ có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì nằm phía trước và những gì sẽ được mong đợi từ bạn trong tương lai.

Công việc, giống như hầu hết những thứ tự nhiên và căn bản khác, đã bị hiểu sai rất nhiều và, do đó, bị áp dụng sai ở đây. Công việc được xem trong nền văn hóa của bạn chủ yếu là cách kiếm tiền để cung cấp cho các nhu cầu thiết yếu, và ngoài việc cung cấp các nhu cầu thiết yếu, tiền còn được sử dụng để nâng cấp cá nhân. Nhưng công việc thật sự là gì nếu nó chỉ đơn thuần là cách để có thu nhập? Không nhiều điều được mong đợi từ nó ở đây về mặt giá trị và ý nghĩa chân thật. Tất nhiên, mọi người hy vọng rằng việc theo đuổi tiền bạc của họ sẽ có ý nghĩa bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng của họ. Nhưng về bản chất, công việc đáp ứng một mục đích lớn hơn và một nhu cầu lớn hơn.

Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Bắt đầu là thế này: Bạn được gửi đến thế giới để làm việc. Thế giới là nơi của công việc. Công việc là hoạt động tự nhiên của cuộc sống. Công việc là tâm điểm cho các mối quan hệ của bạn. Khi Tôi nói công việc, Tôi không đơn giản ý nói là kiếm đủ tiền để trang trải qua ngày hoặc kiếm đủ tiền để làm giàu bản thân với những cải tiến cá nhân. Tôi đang nói về hoạt động thiết yếu của cuộc sống mà trao ý nghĩa cho sự tồn tại của bạn, sự bào chữa cho việc học trong quá khứ của bạn và nền tảng cho các mối quan hệ có ý nghĩa của bạn. Sẽ chính xác để nói rằng mục đích và công việc là như nhau. Khi bạn hỏi, “Mục đích của tôi là gì?” bạn thật sự đang hỏi, “Công việc của tôi là gì?” Nếu bạn không bao gồm công việc trong ý tưởng về mục đích của mình, thì ý tưởng về mục đích của bạn chỉ là suy đoán thuần túy và sẽ không mang lại bất kỳ điều gì có giá trị chân thật. Mọi người nghĩ rằng mục đích của họ có liên quan đến danh tính của họ, nhưng điều này cũng không chính xác. Danh tính thật của bạn vượt qua hoạt động công việc của bạn trong thế giới. Mặc dù hoạt động công việc của bạn sẽ xác định vai trò của bạn trong thế giới, danh tính thật của bạn là điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài điều này.

Do đó, chúng ta phải đặt công việc trong một phạm vi lớn hơn. Công việc của bạn không chỉ đơn giản là làm một việc. Công việc của bạn là toàn thể hoạt động có ích của bạn trong cuộc sống. Mọi thứ bạn thích và dựa vào đều là sản phẩm của công việc. Nếu công việc được thực hiện với ý tưởng lớn hơn trong đầu và một mục đích lớn hơn để phục vụ, thì giá trị của nó sẽ vượt xa những sản phẩm, dịch vụ và kết quả của chính nỗ lực đó.

Đúng khi nói rằng trong những thế hệ gần đây con người đã mất dần khả năng làm việc của họ. Họ đang đánh mất giá trị của công việc vì bây giờ có quá nhiều thú vui và quá nhiều thời gian nhàn rỗi cho rất nhiều người. Trong việc này, có sự bất hạnh vĩ đại. Bởi vì công việc của bạn đòi hỏi rất nhiều từ bạn, nó trau dồi bạn. Nó nâng cấp bạn. Nó đòi hỏi những thứ từ bạn. Nó đặt trách nhiệm lên vai bạn. Nó cung cấp sự cân bằng, cấu trúc và cơ hội cho ý nghĩa lớn hơn. Nếu những điều này bị tránh né hoặc bỏ mặc, kết quả sẽ thật sự thảm hại – sự tức giận, trầm cảm, bối rối mãn tính, phủ nhận bản thân và ngược đãi bản thân. Tất cả những điều này là kết quả của việc không đáp lại tiếng gọi cho công việc trong thế giới và không hoàn thành đáp hồi đó.

Nhiều người không làm việc; những người khác làm việc và rất không hạnh phúc. Do đó, để đạt được cảm nhận lớn hơn về ý nghĩa của công việc, chúng ta phải đặt nó trong một bối cảnh lớn hơn. Công việc không chỉ đơn giản là những gì bạn làm để kiếm đủ tiền để đáp ứng bất cứ nhu cầu nào mà bạn xác định là cần thiết và quan trọng cho bản thân. Công việc là những gì bạn đang ở đây để làm. Nó bao gồm các hoạt động lớn, nhưng nó phần lớn được tạo thành từ các hoạt động nhỏ – những việc tầm thường mà phải được làm hàng ngày, những việc đơn giản mà một khi được hoàn thành sẽ trao cho bạn cơ hội để làm những việc lớn hơn trong phụng vụ cho nhân loại.

Công việc thật sự của bạn trong thế giới là gì? À, để tìm được công việc thật sự của mình, bạn phải trải qua một quá trình tinh luyện lâu dài, bởi vì nó cũng giống như việc hỏi, “Mục đích thật sự của tôi là gì?” Tôi có thể nói cho bạn biết mục đích của bạn bằng một định nghĩa đơn giản không? À, vâng, tôi có thể, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nhiều đối với bạn cho đến khi bạn đang ở trong vị trí để trải nghiệm nó, áp dụng nó và sống thực tế của nó.

Để có thể tiếp cận vào công việc thật sự của bạn, hoặc mục đích thật sự của bạn, bạn phải bắt đầu xem trọng chính công việc và xây dựng dựa trên những gì bạn làm ngày hôm nay để có thể mở rộng nó và mở rộng phạm vi và ứng dụng của nó. Việc chỉ đơn giản đi làm và chịu đựng nó và rồi về nhà để nghỉ ngơi và tái tạo thì sẽ không đưa bạn đến nhận thức lớn lao về điều bạn đang ở đây để làm và những gì bạn được trang bị để đóng góp.

Đúng là việc đi theo Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ đưa bạn đến với công việc thật sự của mình, nhưng nó làm điều đó dần dần theo từng giai đoạn. Tương tự như vậy, nó đưa bạn đến mục đích thật sự của mình, nhưng nó làm điều đó theo từng giai đoạn. Bạn thấy không, việc có một mục đích lớn lao hoặc công việc lớn lao không chỉ đơn giản là đảm nhận nhiều trách nhiệm công việc hơn. Đó là việc có một hiểu biết lớn hơn về bản chất công việc của bạn và những gì nó có thể làm và sau đó có thể cân bằng tất cả các thành phần quan trọng của cuộc đời bạn — sức khỏe của bạn, trách nhiệm tài chính của bạn, những mối quan hệ chính của bạn và sự phát triển thánh linh của bạn. Đây là Bốn Trụ Cột của sự tồn tại thành công ở đây.

Việc hầu hết mọi người chỉ có thể tập trung vào một trụ cột và bỏ mặc những trụ cột khác là khá rõ ràng. Đôi khi, bạn sẽ thấy ai đó có thể làm được hai trong bốn cái, nhưng điều đó có vẻ hiếm. Vượt qua điều này, đó thật sự là một cá nhân hiếm hoi mà có thể thành thạo trong cả bốn lĩnh vực này. Với thành thạo, tôi không ý nói là họ là chuyên gia. Ý tôi là họ có khả năng. Có khả năng nghĩa là họ có thể thực hiện công việc, tiến triển và duy trì điều gì đó bên ngoài nhu cầu cá nhân của họ. Đây đều là kết quả của công việc. Mối quan hệ yêu cầu công việc. Việc đạt được sự ổn định tài chính đòi hỏi phải làm việc. Việc duy trì sức khỏe đúng cách đòi hỏi phải làm việc. Sự phát triển thánh linh đòi hỏi phải làm việc. Nếu không đủ nỗ lực được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này, kết quả sẽ thiếu sót nhiều so với những gì chúng được định.

Bây giờ bạn có thể hỏi, “Điều này có nghĩa là tôi phải làm việc mọi lúc?” Câu trả lời là vâng, bạn sẽ làm việc mọi lúc, với những khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng vô tư lự rải rác đây đó. Phần còn lại đều là công việc. Bạn có một thời gian dài để nghỉ ngơi khi bạn rời khỏi thế giới này và quay về với Gia Đình Thánh Linh của bạn. Trong thời gian lâm thời, bạn đang ở đây để làm việc, để làm tròn nhiệm vụ, để hoàn thành những việc và để phát triển như một người lao động và người đóng góp cho cuộc sống.

Nếu bạn nghĩ về những gì Tôi đang nói, bạn sẽ nhận ra rằng điều đó hoàn toàn đúng. Mọi thứ bạn nhìn thấy xung quanh mình đã là sản phẩm của nỗ lực của mọi người — sản phẩm của công việc của họ. Ở đây Chúng Tôi xin nói rằng công việc là sự kết hợp của nỗ lực, phương hướng và quyết tâm. Nếu bạn tập trung vào việc đạt được điều gì đó, bạn đặt mình theo một hướng nhất định để có thể tạo ra thành tựu. Bạn luôn nỗ lực. Bạn học hỏi, bạn phạm sai lầm, bạn trưởng thành, bạn thay đổi và bạn đánh giá lại trong suốt chặng đường. Tất cả đều là quá trình của công việc.

Một xã hội nhàn hạ là một xã hội đang chết. Và, thật vậy, phần lớn sự suy đồi mà bạn thấy trong nền văn hóa của mình ở đây có nguyên nhân trực tiếp từ trọng tâm vào sự thư nhàn và vui thú. Sự thư nhàn và vui thú là những lợi ích tự nhiên của một cuộc sống ý nghĩa và đầy với công việc. Làm việc chăm chỉ và bạn sẽ tận hưởng sự thư nhàn của mình. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, sự thư nhàn sẽ giống như một gánh nặng đè lên bạn, điều gì đó mà bạn không muốn mất đi nhưng nó mang lại cho bạn rất ít hoặc không giá trị nào bên trong bản thân nó.

Có sự hài lòng với việc hoàn thành. Có sự hài lòng trong những mối quan hệ hướng tới sự hoàn thành. Việc những giá trị này đã bị mai một hoặc bị gắn liền với những thời đại trước kia hoặc với những ý tưởng cũ là thật sự đáng tiếc. Nó có nghĩa là con người đang đòi hỏi nhiều hơn từ cuộc đời nhưng lại đang giảm đi chính thứ mà sẽ mang lại cho họ những gì họ muốn. Mọi người muốn nhiều thư nhàn hơn và nhiều vui thú hơn, nhưng họ đang cắt bỏ chính điều mà làm họ tươi mới, khiến họ tỉnh táo, nhận thức và chuyển động. Bạn đã không đến với thế giới để ngủ quên bên đường. Cuộc sống không phải là một bãi biển. Cuộc sống là một dự án và một quá trình với tất cả những Bí Ẩn và biểu hiện sẵn có.

Khi bạn nghĩ về công việc, hãy nghĩ đến những gì bạn phải làm để duy trì sự ổn định tài chính, để duy trì các mối quan hệ chính của bạn mà đòi hỏi thời gian và nỗ lực, để duy trì sức khỏe đầy đủ để cơ thể bạn có thể phục vụ bạn và để tiếp tục sự phát triển thánh linh của bạn. Tất cả những điều này đòi hỏi công việc. Chúng đòi hỏi nỗ lực, phương hướng và quyết tâm. Điều này không để lại nhiều thời gian cho sự bối rối hoặc mâu thuẫn hoặc lang thang không mục đích. Giờ đây bạn không có thời gian cho những thứ mà chỉ khiến bạn thất vọng và bối rối bởi vì bạn có một loạt những nhu cầu lớn lao, và những nhu cầu này trao định nghĩa cho bạn và trao định hướng cho cuộc đời bạn.

Mỗi hoạt động có ý nghĩa là một hình thức làm việc. Việc phát triển sự tâm lặng là công việc. Ở đây nỗ lực được mở rộng để tạo ra một trạng thái tâm trí mà không có nỗ lực nào, nhưng dù sao nó vẫn là công việc. Chúng Tôi xem việc đặt niềm tin vào Tri Thức và việc học Những Bước Đi đến Tri Thức như là “công việc.” Mọi người nói rằng họ tham gia vào công việc bởi vì nó công việc. Mọi người gặp khó khăn trong việc tập luyện và thường bỏ cuộc quá sớm vì họ không quen với công việc. Họ nghĩ rằng công việc nên là một thú vui, một nơi nương náu và một sự rút lui khỏi cuộc sống — thời gian nghỉ ngơi. Con Đường của Tri Thức không phải là một bãi biển. Nó không phải là nơi nương náu. Nó là công việc. Nó là việc lựa chọn hướng đi mà bạn áp dụng bản thân với sự quyết tâm. Trong việc này, bạn nhận thức được những gì bạn cần phải làm trong cuộc sống của mình, và bạn bắt đầu làm việc về những điều này.

Bây giờ, hãy để Tôi trao cho bạn một sự phân biệt rất quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng họ phải làm việc trên bản thân để thay đổi, chỉnh sửa hoặc cải thiện bản thân. Ý kiến ​​này đúng nhưng chỉ ở một khía cạnh nào đó. Bạn phải làm việc trên bản thân nhưng chỉ trong chừng mực mà nó cho phép bạn làm việc trên Bốn Trụ Cột mà Tôi đã đề cập. Làm việc trên bản thân vì bất kỳ lý do nào khác là vô nghĩa. Trên thực tế, đó là một việc trốn chạy khỏi công việc. Để có thể làm việc để phát triển sự ổn định tài chính, sức khỏe đầy đủ, các mối quan hệ chính và sự phát triển tinh thần — đó là công việc! Bạn chỉnh sửa bên trong bản thân và bạn chỉ phân tích bản thân trong chừng mực nó cho phép bạn tham gia tích cực vào những lĩnh vực này.

Giá trị duy nhất của việc ẩn dật cá nhân là để bạn có thể học cách làm việc tốt hơn. Nhưng trên thực tế, mọi người sử dụng sự ẩn dật để cố gắng cải thiện bản thân. Bạn không thể cải thiện bản thân. Bạn chỉ có thể trao bản thân cho điều gì đó. Không có sự cải thiện bản thân nào có thể là trọng tâm của cuộc sống của bạn. Bạn sẽ được cải thiện khi công việc của bạn trở nên tốt hơn — hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn, trau dồi người khác hơn và có ý nghĩa hơn đối với bạn. Công việc duy nhất bạn có thể làm trên bản thân là để giúp bạn làm việc trong thế giới. Việc cố gắng cải thiện nhân cách của bạn hoặc ngăn chặn những thói quen hoặc hành vi không mong muốn sẽ không dẫn đến thành công. Cuộc sống sẽ thanh lọc bạn nếu bạn tham gia bản thân đúng cách với nó. Bạn không thanh lọc bản thân để bạn có thể tham gia vào cuộc sống, bởi vì trong đây bạn đã tự đưa mình ra khỏi cuộc sống và đang cố gắng làm cho bản thân điều mà chỉ cuộc sống có thể làm cho bạn.

Hãy để Chúng Tôi nói rằng bạn nhận được những gì bạn cho đi trong cuộc sống. Đây là một ý tưởng quen thuộc, nhưng nếu bạn áp dụng nó trong bối cảnh lớn hơn này, bạn sẽ thấy nó đúng như thế nào. Nếu bạn làm việc rất ít và trao đi rất ít bản thân, nếu có rất ít sự cống hiến trong cuộc sống của bạn cho bất cứ điều gì ngoài việc thoả mãn những mong muốn cá nhân của riêng bạn, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng, và không số lượng sự kích thích hoặc niềm vui hoặc mối quan hệ hoặc sự phấn khích mới nào có thể bù đắp sự trống trải khủng khiếp đang ám ảnh bạn. Những người tìm thấy ý nghĩa là những người tìm thấy sự tham gia trong thế giới nơi họ được cần. Khi bạn nhận ra mình được cần cho điều gì đó, điều này mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của bạn. Trong thế giới, cuộc sống của bạn không có ý nghĩa tách biệt khỏi công việc của bạn. Việc tuyên bố rằng bạn có một ý nghĩa phổ quát mặc cho bạn làm gì thật sự là một việc làm vô nghĩa bởi vì nó không cho phép bạn biện minh tại sao bạn đã đến trong thế giới. Để nói, “Tôi là một Sinh Loài Thánh Thần bất kể tôi làm gì hay tôi đi đâu,” sẽ không bù đắp được cảm giác đang gặm nhấm rằng bạn phải đáp lại điều gì đó quan trọng và trao bản thân cho nó.

Khi Chúng Tôi nói về công việc của mình, Chúng Tôi nói về nỗ lực chung của Chúng Tôi. Nó không chỉ dành cho sự toại nguyện cá nhân của bạn; nó là để cho phép bạn trao điều gì đó cho thế giới. Bây giờ, thế giới không nhất thiết muốn những gì bạn có thể muốn cho. Những gì thế giới muốn là những gì thế giới cần ở bạn. Hãy để Chúng Tôi nói điều này bằng những từ khác. Mọi người nghĩ rằng công việc lớn lao của họ là những gì họ muốn cho đi, vì vậy sau đó họ cố gắng tìm ra những gì họ muốn cho đi. Ở đây họ bị ràng buộc với việc tự cố gắng tìm xem họ muốn cái này hay họ muốn cái kia, cái gì sẽ mang lại nhiều thú vui hơn, những gì họ thật sự muốn.

Đây không phải là cách. Hãy tìm ra nơi bạn được cần và cho đi ở đó. Và nếu bạn đã tìm đúng nơi, bạn sẽ cho nhiều hơn bạn đã định cho, và bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn đã định nhận. Những gì bạn có thể cuối cùng cho đi có thể hoàn toàn không giống với những gì bạn nghĩ bạn đã muốn làm. Đó là lý do tại sao con đường của sự thoả mãn cá nhân là con đường của bóng tối. Bạn sẽ không bao giờ có thể thoả mãn chính mình. Bạn sẽ không bao giờ có thể có đủ thú vui, sự thích thú, cảm giác, sự công nhận, sự xem trọng, vinh quang, sự nổi tiếng — bất cứ gì bạn có thể muốn gọi nó. Bạn sẽ không bao giờ có đủ. Thật vậy, đây thật sự là một nỗ lực tuyệt vọng để bù đắp nỗi đau của sự trống vắng và nỗi đau của sự cô lập.

Khi bạn đặt mình vào vị trí để cho đi, và đó là vị trí đúng và tình huống đúng, bạn sẽ cho đi. Và bạn sẽ thấy rằng bạn phải cho đi nhiều hơn bạn đã lên kế hoạch, mà không có sự đảm bảo về danh tiếng, vinh quang, tình yêu, thú vui hoặc sự giàu có — không có bất kỳ điều gì trong số này. Và trong việc này, công việc của bạn có thể trở nên tập trung vào Bốn Trụ Cột mà Tôi đã đề cập. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn có sự tham gia đúng và hiểu biết đúng.

Hãy để Chúng Tôi đưa ra một điểm quan trọng khác. Nhiều người nghĩ rằng mọi thứ họ làm là cho sự phát triển tâm linh của họ. Điều này không đúng. Sự phát triển tâm linh chỉ là một trong Bốn Trụ Cột của cuộc sống trong thế giới. Hầu hết mọi người sẽ không muốn thừa nhận rằng họ làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền. Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ rằng họ làm mọi thứ chỉ để tăng cường sức khỏe của họ. Một số ít người nghĩ rằng họ làm mọi thứ cho mối quan hệ chính của họ khi bỏ mặc mọi thứ khác. Vì vậy, tại sao lại nghĩ rằng mọi thứ là cho sự phát triển tâm linh của bạn?

Sự phát triển tâm linh phục vụ ba Trụ Cột khác giống như ba Trụ Cột khác phục vụ sự phát triển tâm linh. Nếu bạn không ổn định về tài chính, bạn sẽ không thể bắt đầu sự phát triển tâm linh của mình bởi vì bạn sẽ quá bị cản trở bởi các vấn đề bên ngoài và sự do dự. Nếu sức khỏe của bạn bị tổn hại và bạn bị bệnh, rất khó để toàn tâm tham gia vào việc luyện tập tâm linh. Nếu các mối quan hệ chính của bạn hỗn loạn và lộn xộn, làm sao bạn có thể tiếp cận sự phát triển tâm linh của mình? Tất cả những điều này phải làm việc cùng nhau.

Sự phát triển tâm linh trao mục đích và ý nghĩa cho công việc của bạn và cho việc kiếm tiền. Nó trao mục đích và ý nghĩa cho những mối quan hệ của bạn. Nó trao mục đích và ý nghĩa cho sức khỏe của bạn. Bạn không thể có việc làm tốt trong thế giới nếu sức khỏe của bạn bị tổn hại. Bạn thấy không, tất cả chúng đều phụ thuộc lẫn nhau. Bạn không chọn một cái và bỏ mặc những cái khác. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người phải duy trì cùng một mức độ sức khỏe, cùng một mức độ ổn định tài chính, cùng một kiểu mối quan hệ hoặc thậm chí cùng mục tiêu trong sự phát triển tâm linh của họ. Nhưng nó có nghĩa là Bốn Trụ Cột đều hoạt động với nhau và đều phải là những lĩnh vực của công việc.

Khi bạn phát triển mối quan hệ của mình, bạn sẽ trải nghiệm sự trưởng thành về tâm linh. Nếu bạn phát triển công việc của mình trong thế giới, bạn sẽ có sức khỏe dồi dào hơn. Sự thăng tiến trong một lĩnh vực, miễn là nó phù hợp với mục đích và trọng tâm chung của bạn, sẽ giúp ích tất cả những lĩnh vực khác. Bây giờ, nếu bạn bỏ bê những mối quan hệ của mình vì bạn muốn kiếm nhiều tiền, hoặc nếu bạn bỏ bê việc kiếm đủ tiền vì bạn bận tâm bởi những mối quan hệ của mình, điều này sẽ tạo ra sự bất ổn, và công việc của bạn sẽ trở nên bị dùng sai. Chúng Tôi đang nói về việc đạt được sự cân bằng, sự cân bằng mà Tri Thức sẽ thúc đẩy, sự cân bằng mà bạn sẽ cảm nhận được một cách tự nhiên và theo bản năng. Khi sự mất cân bằng tồn tại, bạn sẽ cảm thấy sự mất cân bằng đó. Bạn sẽ cảm thấy sự thôi thúc phải làm điều gì đó, đặc biệt khi cơ hội sắp đến.

Hãy cống hiến bản thân cho công việc vì mọi thứ quan trọng sẽ được hiện thực hóa thông qua quá trình làm việc và kết quả công việc. Trọng tâm của công việc của bạn, sự hiểu biết về công việc của bạn, ứng dụng của công việc của bạn và sự liên kết của công việc của bạn — đây là những điều quan trọng đối với bạn. Bạn dành một ít thời gian cho thú vui và thời gian nghỉ ngơi và xem xét nội tâm. Nếu bạn là học sinh của Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn có thời gian trong những bài thực hành của bạn — thời gian chất lượng — để hội nhập tất cả những gì bạn đang làm và để học cách cảm nhận được sự hiện diện của Tri Thức và để thể hiện Tri Thức trong các tình huống khác nhau.

Hầu hết các hoạt động của bạn là công việc. Bạn không có được công việc cuối cùng ngay lúc đầu. Bạn bắt đầu với một công việc nhỏ, và sau đó bạn chuyển sang một thứ gì đó hoàn thiện hơn. Tất cả các bước này giúp định hình bạn, xác định bạn và đưa bạn tiếp xúc với những nhu cầu sâu hơn của bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chỉ làm việc vừa đủ cần và thời gian còn lại của bạn là dành cho giải trí. Đây là một sai lầm lớn, bởi vì bạn sẽ mất đi phương tiện để tạo ra sức sống và ý nghĩa, và niềm vui của bạn sẽ trở thành gánh nặng — giống như một cơn nghiện hoặc sự trốn chạy hơn là điều gì đó thật sự có ý nghĩa đối với bạn.

Thế giới có những nhu cầu khổng lồ, và những nhu cầu này sẽ ngày càng gia tăng. Con người cứ quẩn quanh, không biết làm gì, không biết cách để tìm thấy giá trị trong cuộc sống. Bạn thấy điều này khắp mọi nơi. Bạn có thấy được ở đây nơi mà sự kết nối không được thực hiện không? Bạn có thấy được ở đây nơi mà nhu cầu và phản ứng không kết hợp với nhau, nơi mà câu hỏi và câu trả lời không gặp nhau?

Công việc của bạn là mục đích của bạn. Đó là bản chất của bạn và những gì bạn làm trong thế giới. Đó không phải là thực tế cuối cùng của bạn, nhưng đó là mục đích của bạn cho việc đến đây. Tất cả các hình thức của công việc, hầu hết trong số đó sẽ rất tầm thường, tất cả đều phục vụ cho điều này. Bạn xây dựng nền tảng của công việc. Bạn không muốn nghỉ hưu; bạn muốn mở rộng công việc và cam kết lại công việc của mình. Điều này giữ cho bạn đầy sức sống; điều này luôn cung cấp ý nghĩa. Đừng tin rằng việc trốn thoát khỏi công việc sẽ dẫn đến bất kỳ dạng thỏa mãn nào. Mặc dù bạn có thể cảm thấy mệt mỏi với công việc hiện tại, hãy nghĩ đến việc mở rộng công việc của bạn sang các lĩnh vực mới. Hãy nghĩ, “Tôi có thể giúp ích cho người khác ở đâu, với những gì tôi biết?”

Trong xã hội của bạn, bạn có nhiều người lớn tuổi với rất nhiều kinh nghiệm sống và bị bắt nghỉ việc. Họ không được cần nữa. Nhiều người trong số họ tự để mình nghỉ việc, và nhiều người khác đơn giản là bị bỏ mặc. Đây là một bất hạnh khổng lồ bởi vì Minh Triết của cuộc đời không được truyền lại. Khi việc cho đi chấm dứt, ý nghĩa chấm dứt. Bạn chỉ tìm thấy món quà của bạn thông qua việc cho đi. Và việc cho đi là công việc; nó là điều bạn trao bản thân cho. Giá trị của công việc đó sẽ được xác định bởi bản chất bên trong của bạn và bởi những gì thế giới đang đòi hỏi từ bạn. Nơi hai thực tế này gặp nhau — thực tế của cuộc sống nội tâm của bạn và thực tế của cuộc sống bên ngoài của bạn — là nơi mà mục đích được tìm thấy trong thế giới.

Do đó, đừng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Đừng nghĩ đến việc trốn đến một cuộc sống vui thú, không đòi hỏi. Đừng nghĩ đến việc thoát khỏi trách nhiệm của bạn. Thay vào đó, hãy nghĩ đến việc thay đổi những gì bạn đang làm và tìm kiếm những cơ hội mới để làm việc và áp dụng bản thân. Luôn áp dụng bản thân. Điều này sẽ giúp pin của bạn luôn được sạc, và điều này sẽ giúp bạn luôn tiến bước để đáp ứng những trách nhiệm tầm thường của bạn và những trách nhiệm thánh thần của bạn, bởi vì chúng không tách rời.