Thông Điệp

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Thông Điệp Mới từ Chúa. Một cách thật phi thường, bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa hay có lẽ nó đã tìm thấy bạn. Đó không phải là ngẫu nhiên như vậy. Đọc thêm…

Lắng Nghe Tiếng Nói của Khải Huyền

Sự Khai Tâm


Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Thư Viện của Thông Điệp Mới

Tập 1

Mục lục

Chương 1: Ý Muốn của Thiên Đàng
Chương 2: Cội Nguồn của Sứ Giả
Chương 3: Dòng Dõi của Sứ Giả
Chương 4: Câu chuyện về Sứ Giả
Chương 5: Những Điều Kiện cho Sứ Giả
Chương 6: Tấm Màn Che của Sứ Giả
Chương 7: Hiểu Người Sứ Giả Mới
Chương 8: Đối Mặt với Ánh Sáng của Khải Huyền
Chương 9: Hành Trình của Sứ Giả
Chương 10: Nhà Tiên Tri
Chương 11: Hậu Quả của Khải Huyền
Chương 12: Tiếng Gọi của Sứ Giả
Chương 13: Bước Đi với Sứ Giả


Mục lục


Introduction

Chương 1: Quyền Lực Vĩ Đại bên trong Bạn

Chapter 2: The Power of Knowledge

Chương 3: Hành Trình của Linh Hồn trên Trái Đất

Chapter 4: Living in Separation

Chapter 5: The Crisis

Chapter 6: The Presence

Chapter 7: The Reconciliation

Chương 8: Bạn Không Phải là Tâm Trí của Bạn

Chapter 9: Knowledge and the Limits of Belief

Chapter 10: The Greater Intelligence

Chapter 11: The Bridge

Chapter 12: Following the Presence

Chương 13: Ngọn Lửa Thánh Linh

Chapter 14: The Remembrance


Mục lục

Chương 1 Sự Tỉnh Thức
Chương 2 Hành Trình Tự Do
Chương 3 Nhà Tù
Chương 4 Cuộc Cách Mạng
Chương 5 Điểm Ngoặt
Chương 6 Món Quà của một Cuộc Sống Mới
Chương 7 Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới
Chương 8 Mục Đích và Định Mệnh của Bạn
Chương 9 Xây Dựng Cầu Nối đến một Cuộc Sống Mới
Chương 10 Lòng Can Đảm và Ý Chí để Chuẩn Bị
Chương 11 Xây Dựng Sức Mạnh và Lòng Kiên Trì
Chương 12 Chuẩn Bị cho một Vai Trò Vĩ Đại hơn trong Thế Giới
Chương 13 Chân Lý Vĩ Đại
Chương 14 Bạn Đang ở Đây cho Một Mục Đích Lớn Lao


 

Mục lục

Chương 1: Tôn Giáo Tinh Khiết
Chương 2: Thông Điệp Mới của Chúa cho Những Tôn Giáo của Thế Giới
Chương 3: Quyền Lực và Sự Hiện Diện của Chúa trong Thế Giới
Chương 4: Tiếng Nói của Khải Huyền
Chương 5: Chính Thống Giáo
Chương 6: Bạo Lực Tôn Giáo
Chương 7: Chúa Giêsu và Thông Điệp Mới từ Chúa
Chương 8: Muhammad và Thông Điệp Mới từ Chúa
Chương 9: Thiên Đàng và Địa Ngục
Chương 10: Thông Điệp Mới của Chúa cho cộng đồng Islam
Chương 11: Niềm Tin Vĩ Đại


Tập 2

Tập 3

Mục lục


Sống trong một Thế Giới đang Trỗi Lên
Bốn Trụ Cột của Cuộc Sống
Trụ Cột của Mối Quan Hệ
Trụ Cột của Sức Khoẻ
Trụ Cột của Công Việc
Trụ Cột của Sự Phát Triển Thánh Linh
Mối Quan Hệ của Bạn với Gia Đình Thánh Linh của Bạn
Xây Dựng Cộng Đồng Thánh Linh
Chia Sẻ Con Đường Tri Thức với Những Người Khác
Có Mặt trong Thế Giới
Chuẩn Bị cho Tương Lai

Tập 4

Tập 5

Mục lục


Tôn Giáo Vĩ Đại
Những Mối Quan Hệ và Tình Dục
Cộng Đồng Vĩ Đại
Niềm Tin
Hôn Nhân
Sức Khoẻ
Tự Do
Chuẩn Bị cho Tương Lai
Những Chân Lý Thánh Linh
Phụng Sự trong Thế Giới
Quyền Lực & Trách Nhiệm
Tình Yêu
Cộng Đồng Thánh Linh
Quá Trình Tiến Hóa của Thế Giới
Cho Đi I
Cho Đi II
Sự Thành Thạo
Giáo Dục Cao Hơn
Sự Toại Nguyện
Lắng Nghe Nội Tâm
Hạnh Phúc Bền Vững
Thoát Khỏi Đau Khổ
Sự Tha Thứ
Hạnh Phúc trong Thế Giới
Thoát Khỏi Sự Sợ Hãi
Sự Tĩnh Lặng
Sự Thất Vọng
Sử Dụng Quyền Lực cho Điều Tốt
Niềm Tin và Sự Sợ Hãi
Nhận Thức
Chữa Lành
Thành Tựu và Mối Quan Hệ
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi
Tôn Giáo như là Giáo Dục
Đạt được Bình An

Mục lục


Tham Vọng
Tài Sản
Thú Vui
Phục Vụ Những Người Khác
Làm Việc với Tâm Trí
Nhận Thức Rõ
Sự Thận Trọng
Giải Quyết Vấn Đề
Sự Chân Thật
Những Chuyến Thăm từ Cộng Đồng Vĩ Đại
Bài Thực Tập Thánh Linh
Việc Bộc Lộ Bản Thân & Môi Trường Tinh Thần
Tôn Giáo như là Bí Ẩn
Trí Khôn
Đáp Lại Cộng Đồng Vĩ Đại
Những Ngưỡng Cửa
Quan Điểm của Những Vị Khách về Nhân Loại
Lòng Nhân Từ
Lòng Can Đảm
Học Hỏi từ Những Người Khác
Sự Thể Hiện Bản Thân và Môi Trường Tinh Thần
Tiền Bạc
Trở Nên Thông Thái
Công Việc
Những Môi Trường
Mâu Thuẫn
Nghi Ngờ Bản Thân
Những Thực Tế trong Cộng Đồng Vĩ Đại
Cảm Hứng
Lòng Tốt
Sự Tập Trung
Niềm Hãnh Diện
Sự Kiên Trì
Đi Theo Con Đường của Tri Thức

Những Khải Huyền Khác

Những Khải Huyền chưa được biên soạn thành tập và sách bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers Học thêm…

Có sẵn miễn phí từ Cửa Hàng của Cộng Đồng