Thông Điệp

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Thông Điệp Mới từ Chúa. Một cách thật phi thường, bạn đã tìm thấy Thông Điệp Mới từ Chúa hay có lẽ nó đã tìm thấy bạn. Đó không phải là ngẫu nhiên như vậy. Đọc thêm…

Lắng Nghe Tiếng Nói của Khải Huyền

Sự Khai Tâm


Về bài thu âm này

Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Thư Viện của Thông Điệp Mới

Tập 1

Mục lục

Chương 1: Ý Muốn của Thiên Đàng
Chương 2: Cội Nguồn của Sứ Giả
Chương 3: Dòng Dõi của Sứ Giả
Chương 4: Câu chuyện về Sứ Giả
Chương 5: Những Điều Kiện cho Sứ Giả
Chương 6: Tấm Màn Che của Sứ Giả
Chương 7: Hiểu Người Sứ Giả Mới
Chương 8: Đối Mặt với Ánh Sáng của Khải Huyền
Chương 9: Hành Trình của Sứ Giả
Chương 10: Nhà Tiên Tri
Chương 11: Hậu Quả của Khải Huyền
Chương 12: Tiếng Gọi của Sứ Giả
Chương 13: Bước Đi với Sứ Giả


Mục lục

Chương 1 Sự Tỉnh Thức
Chương 2 Hành Trình Tự Do
Chương 3 Nhà Tù
Chương 4 Cuộc Cách Mạng
Chương 5 Điểm Ngoặt
Chương 6 Món Quà của một Cuộc Sống Mới
Chương 7 Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới
Chương 8 Mục Đích và Định Mệnh của Bạn
Chương 9 Xây Dựng Cầu Nối đến một Cuộc Sống Mới
Chương 10 Lòng Can Đảm và Ý Chí để Chuẩn Bị
Chương 11 Xây Dựng Sức Mạnh và Lòng Kiên Trì
Chương 12 Chuẩn Bị cho một Vai Trò Vĩ Đại hơn trong Thế Giới
Chương 13 Chân Lý Vĩ Đại
Chương 14 Bạn đang ở Đây cho một Mục Đích Vĩ Đại


 

Tập 2

Tập 4

Tập 5

Những Khải Huyền Khác

Những Khải Huyền chưa được biên soạn thành tập và sách bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers Học thêm…

Có sẵn miễn phí từ Cửa Hàng của Cộng Đồng