Tập 5

Volume 5Về Tập 5

Tập Năm là nơi cho Giáo Huấn về Minh Triết của Thông Điệp Mới từ Chúa.

Từ những ngày đầu của Khải Huyền cho đến hiện tại, Chúa đã tiếc lộ một gia tài minh triết khổng lồ, nói về hầu như mọi chủ đề được quan tâm và quan trọng, trao cho dẫn dắt về thánh linh và thực tế để thỏa mãn nhu cầu của con người khắp thế giới ngày hôm nay và trong tương lai xa. Cuối cùng, Tập Năm sẽ bao gồm những Quyển Sách về Minh Triết được biên soạn bởi Sứ Giả.

Cho nhiều tài liệu khác về Minh Triết của Thông Điệp Mới, hãy đọc danh sách Những Khải Huyền Khác chưa được biên soạn thành sách và cũng đọc Wiki Thông Điệp Mới, một từ điển bách khoa trực tuyến đang gia tăng với những câu trích dẫn từ Thông Điệp Mới được sắp xếp theo chủ đề.

Tập 5

Mục lục


Tôn Giáo Vĩ Đại
Những Mối Quan Hệ và Tình Dục
Cộng Đồng Vĩ Đại
Niềm Tin
Hôn Nhân
Sức Khoẻ
Tự Do
Chuẩn Bị cho Tương Lai
Những Chân Lý Thánh Linh
Phụng Sự trong Thế Giới
Quyền Lực và Trách Nhiệm
Tình Yêu
Cộng Đồng Thánh Linh
Quá Trình Tiến Hóa của Thế Giới
Cho Đi I
Cho Đi II
Sự Thành Thạo
Giáo Dục Cao Hơn
Sự Toại Nguyện
Lắng Nghe Nội Tâm
Hạnh Phúc Bền Vững
Thoát Khỏi Đau Khổ
Sự Tha Thứ
Hạnh Phúc trong Thế Giới
Thoát Khỏi Sự Sợ Hãi
Tâm Lặng
Sự Thất Vọng
Sử Dụng Quyền Lực cho Điều Tốt
Niềm Tin và Sự Sợ Hãi
Nhận Thức
Chữa Lành
Thành Tựu và Mối Quan Hệ
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi
Tôn Giáo như là Giáo Dục
Đạt được Bình An


Mục lục


Tham Vọng
Vật Sở Hữu
Thú Vui
Phục Vụ Những Người Khác
Làm Việc với Tâm Trí
Nhận Thức Rõ
Sự Thận Trọng
Giải Quyết Vấn Đề
Sự Chân Thật
Những Chuyến Thăm từ Cộng Đồng Vĩ Đại
Bài Thực Tập Thánh Linh
Việc Bộc Lộ Bản Thân & Môi Trường Tinh Thần
Tôn Giáo như là Bí Ẩn
Trí Khôn
Đáp Lại Cộng Đồng Vĩ Đại
Những Ngưỡng Cửa
Quan Điểm của Những Vị Khách về Nhân Loại
Lòng Nhân Từ
Lòng Can Đảm
Học Hỏi từ Người Khác
Sự Thể Hiện Bản Thân và Môi Trường Tinh Thần
Tiền Bạc
Trở Nên Thông Thái
Công Việc
Những Môi Trường
Mâu Thuẫn
Sự Nghi Ngờ Bản Thân
Những Thực Tế trong Cộng Đồng Vĩ Đại
Nguồn Cảm Hứng
Lòng Tốt
Sự Tập Trung
Niềm Hãnh Diện
Sự Kiên Trì
Đi Theo Con Đường của Tri Thức