Tôn Giáo Tinh Khiết

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:


Download (right-click to download)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 23 tháng 3, 2013
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Đó là một bất hạnh to lớn rằng con người đã bị làm quá nản lòng bởi tình trạng của tôn giáo và lịch sử của tôn giáo trong thế giới này – tất cả bạo lực mà nó đã tạo ra, sự suy đồi, hiểu sai và lẫn lộn. Đó là biểu hiện cho điều mà con người làm với những Khải Huyền của Chúa khi họ không được dẫn dắt bởi quyền lực của Tri Thức bên trong bản thân họ. Ở đây tôn giáo trở thành một công cụ của chính quyền, một nguồn lực cho những người đầy tham vọng, một điểm khác biệt nữa mà một bộ tộc sẽ sử dụng để áp đảo hay thống trị bộ tộc khác.

Dĩ nhiên, điều này đã khiến con người bỏ đi và đã làm con người tổn thương, ngay cả trong thời đại hiện tại, đến nỗi mà Tân Khải Huyền của Chúa phải được trao ban trong một hình hài tinh khiết, mặc cho giá trị, chiều sâu và minh triết vĩ đại của những Khải Huyền trước kia của Chúa và tầm quan trọng của chúng trong việc xây dựng nền văn minh loài người trong thế giới.

Bởi vì Chúa phải lên tiếng một lần nữa, bởi vì Thông Điệp phải được làm sáng tỏ. Mục đích của tôn giáo phải được làm sáng tỏ. Và ý nghĩa và mục đích của cuộc đời bạn phải được nâng cao và được làm sáng tỏ. Nếu không, tôn giáo trở thành một vấn đề vĩ đại trong thế giới, trong khi lúc đầu nó đã được có ý định để là một giải pháp vĩ đại.

Nếu bạn nhìn vào điều này không với sự phán xét, bạn sẽ thấy nhu cầu vĩ đại cho Tri Thức [tâm trí thánh linh sâu thẳm] bên trong bản thân bạn. Bởi vì không với Tri Thức, bạn sẽ sử dụng sai tất cả mọi thứ. Bạn sẽ sử dụng sai thiên nhiên; bạn sẽ sử dụng sai tâm trí của bạn; bạn sẽ sử dụng sai cơ thể của bạn bởi vì bạn đang vận hành từ vị trí của sự lẫn lộn. Không chắc chắn về việc bạn là ai, tại sao bạn đang ở đây và bạn đang làm gì, bạn sẽ bị điều khiển bởi những quyền lực từ bên ngoài và những ảnh hưởng từ bên ngoài. Đó là thảm kịch của việc sống trong Sự Tách Biệt [khỏi Cội Nguồn của bạn], một thảm kịch tồn tại khắp cả vũ trụ.

Do đó việc làm sáng tỏ phải được trao cho tôn giáo và mọi khía cạnh của tôn giáo – việc làm sáng tỏ lớn lao về Chúa; việc làm sáng tỏ lớn lao về sự cứu rỗi và ý nghĩa của điều đó và cách nó có thể được đạt được; việc làm sáng tỏ lớn lao thống nhất tất cả những tôn giáo của thế giới, bởi vì chúng có chung một Cội Nguồn.

Tôn giáo là gì? Tại sao nó là cần thiết? Tại sao không thể nào hoàn toàn dập tắt nó khỏi trái tim và tâm trí loài người? Tôn giáo tượng trưng cho biểu hiện của bản chất sâu thẳm của bạn và nhu cầu của bản chất sâu thẳm của bạn để có biểu hiện này trong cuộc sống, để trao tiếng nói và hình hài cho điều này, điều là rất cần thiết và căn bản cho bản chất của bạn, nơi bạn đã đến từ và điều bạn sẽ quay về khi bạn rời khỏi thế giới này. Nó căn bản cho bản chất sâu thẳm của bạn và cho mọi điều bạn thật sự là – mọi điều có thể được nhìn thấy và không thể được nhìn thấy, cả hữu hình và bí ẩn của cuộc đời bạn.

Tôn giáo không phải là một hệ tư tưởng. Tôn giáo không phải là một toà nhà hay một tổ chức hay một hệ thống cấp bậc của các tổ chức. Về căn bản, nó là sự chuyển động của Chúa bên trong bạn và giữa bạn và những người khác đang vận hành trong thế giới. Bởi vì Chúa phục vụ thế giới, làm việc thông qua con người từ trong ra ngoài.

Chúa không quản lý khí hậu hay những thế lực địa chất của Trái Đất. Chúa đã đặt vận hành tất cả những điều đó vào lúc bắt đầu thời gian. Nó đang tự vận hành. Thử thách của bạn là để thích nghi với nó và để sử dụng nó một cách có ý nghĩa và có ích, cho bản thân bạn và cho người khác. Điều này, dĩ nhiên, sẽ bất khả thi nếu Tri Thức đã không được trao cho bạn – quà tặng vĩ đại để dẫn dắt bạn, bảo vệ bạn và chuẩn bị bạn cho một cuộc sống vĩ đại hơn.

Việc Tri Thức đã bị quên lãng, hoặc không được biết đến trong thế giới này đến mức độ cao như vậy, tạo ra vấn đề nan giải cho tôn giáo bởi vì không có Tri Thức, tôn giáo trở thành những luật lệ và mệnh lệnh, những lời khiển trách, và cuối cùng cũng biến thành một hình thức đàn áp lớn lao đối với con người. Đã được trao tặng vào lúc đầu có lẽ để giúp họ sắp xếp suy nghĩ của họ và cuộc đời họ, nó trở thành một cái ách để xiềng xích họ, và ánh sáng thánh linh rời khỏi cuộc đời họ.

Đây không phải là ý định của Chúa. Ý định của Chúa là con người sẽ khám phá ra quà tặng vĩ đại của Tri Thức mà Chúa Tể của vũ trụ, Chúa Tể của vô số tôn giáo và chủng loài trong vũ trụ, đã trao ban trên thế giới này. Nhưng khi Tri Thức bị mất, sự sợ hãi và tưởng tượng thống trị. Sự lẫn lộn thống trị. Con người bị thúc đẩy để làm việc và để sống trong sự nô lệ. Điều như vậy đã xảy ra xuyên suốt lịch sử của gia đình loài người.

Do đó Chúa đã trao tặng ngay lúc này một Thông Điệp tinh khiết và đã trao tặng Những Bước Đi đến Tri Thức như là nền tảng của nó để điều này không chỉ là một niềm tin khác cạnh tranh với những niềm tin hiện tại, một hệ tư tưởng khác mà phải được bảo vệ và tranh luận và được sử dụng để áp đảo hay đàn áp người khác.

Bởi vì Chúa đã trao ban Những Bước Đi đến Tri Thức không chỉ cho một chủng tộc hay một bộ tộc hay một nhóm, không chỉ cho một khu vực, nhưng cho tất cả con người của thế giới, để được sử dụng trong tất cả những truyền thống tín ngưỡng của thế giới, để được nhận biết là Thông Điệp cốt lõi của Chúa cho Tạo Hoá của Chúa đang sống trong Sự Tách Biệt trong thực tế vật chất.

Do đó tôn giáo như một tổ chức hay một nhóm giáo huấn là gì? Về bản chất, mục đích của nó là để tạo ra một môi trường và một sự khuyến khích cho con người để trải nghiệm Sự Hiện Diện, Quyền Lực và Ơn Huệ của Chúa bên trong bản thân họ, cuộc đời họ, bên trong mỗi người và bên trong thế giới.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là mục đích của tôn giáo là để đem con người đến với quà tặng vĩ đại, đến với quà tặng của Tri Thức, bởi vì đây là cách mà Chúa sẽ dẫn dắt bạn và thúc đẩy bạn và kìm hãm bạn – đưa bạn tiến bước, kìm bạn lại, một thế lực vĩ đại vượt trên từ ngữ hay cách mô tả. Nó vượt trên phạm vi và tầm với của trí tuệ.

Đây là tôn giáo tinh khiết. Nó đã là tôn giáo của những vị thánh, những người sáng tạo và những nhà nhân đạo vĩ đại. Được thúc đẩy bởi một quyền lực và thế lực vĩ đại hơn trong cuộc đời họ, vượt trên những điều tầm thường mà quyết định cuộc đời và trải nghiệm của con người, họ đã được thúc đẩy bởi một thế lực vĩ đại hơn, như một trọng lực thánh linh, thúc đẩy họ để làm những điều phi thường cho lợi ích người khác, vượt trên việc chỉ tốt bụng và làm ơn hoặc phục vụ con người, bằng việc trở thành ví dụ và khuyến khích và kích thích quyền lực của Tri Thức trong người khác.

Bạn có thể quên tên của những vị tướng và những nhà lãnh đạo quốc gia, những nhà chính trị nổi tiếng, thậm chí những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tên của những vị thánh vĩ đại sẽ thắng thế bởi vì đóng góp của họ đã là vĩ đại nhất và lâu dài và sâu sắc nhất. Họ phục vụ ngay cả ngày hôm nay, những món quà vĩ đại của họ đang luôn cộng hưởng thông qua trái tim và tâm trí con người, nhắc nhở con người rằng bản chất của họ thì vĩ đại hơn tâm trí và thể xác của họ, nhắc nhở con người rằng họ là một phần của Thực Tế Vĩ Đại, vượt trên điều mà những giác quan của họ có thể báo cáo.

Đây là tôn giáo tinh khiết đang hoạt động, bạn thấy không, bởi vì Chúa cứu rỗi bạn thông qua quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức đang hoạt động trong cuộc đời bạn. Cho đến mức độ mà bạn có thể nhận ra nó, quy phục theo nó và đi theo nó một cách thông minh, đây là cách mà Chúa sẽ cứu rỗi bạn.

Bởi vì Tri Thức không bị ràng buộc bởi nền văn hoá của bạn hay những niềm tin của bạn. Tri Thức không bị ràng buộc bởi truyền thống. Nó di chuyển qua những điều này. Bằng cách này, con người có thể làm những điều phi thường và bí ẩn, tạo ra giá trị và lợi ích vượt trên hiểu biết loài người. Họ trở thành một biểu hiện của món quà vĩ đại.

Tuy nhiên, lễ nghi và hệ tư tưởng thì có giá trị trong việc thiết đặt tiền lệ hay một lối đi. Con người cần điều này để bắt đầu và để sử dụng nó để giúp họ cân bằng cuộc sống của họ, để trao cho họ cấu trúc và phương hướng. Nó giống như việc chuẩn bị bay, chuẩn bị bay máy bay. Bạn trước tiên phải học. Bạn trước tiên phải có định hướng. Bạn phải học về vật lý, môi trường, gió và hàng không trước khi bạn có thể lái máy bay. Đây là điều mà lễ nghi và hệ tư tưởng dành cho, để định hướng bạn, để chuẩn bị bạn để bay.

Nhưng trải nghiệm bay là một vấn đề khác. Ở đây bạn vượt qua những ranh giới của hiểu biết trí tuệ và tiến vào Bí Ẩn – Bí Ẩn tinh khiết và không bị làm bẩn bởi thế giới, Bí Ẩn không bị điều khiển bởi phép thuật hay sự lãng mạn và cuộc tìm kiếm quyền lực. Đây là Bí Ẩn tinh khiết. Đây là tôn giáo tinh khiết bởi vì ở đây bạn đang tham gia trực tiếp với Chúa theo những cách thiết yếu và căn bản cho bạn.

Bạn không thể sử dụng quyền lực này cho bản thân. Nó không ở đó cho bạn để cai quản hay để định hướng. Thật vậy, nó đang ở đó để cai quản bạn và để định hướng bạn. Nhưng nó đòi hỏi trí tuệ của bạn. Nó đòi hỏi nhận thức về bản thân của bạn. Nó đòi hỏi trách nhiệm và sự kìm chế của bạn và lòng nhân từ thật sự cho người khác, nếu không nó sẽ không trỗi lên.

Đó là tại sao những người tham vọng không bao giờ được chọn. Đó là tại sao những Sứ Giả vĩ đại xuyên suốt thời gian đã luôn miễn cưỡng, miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ vĩ đại được đặt trước mặt họ. Trong khi mọi người khác có thể muốn sử dụng tôn giáo cho quyền lực hay lợi ích, những Sứ Giả thật thì miễn cưỡng. Họ trung thực. Họ đơn giản. Họ được chuẩn bị cho phụng vụ vĩ đại.

Vượt trên hệ tư tưởng và niềm tin và tranh cãi về những điều này, và tranh luận luôn luôn và không ngừng về những điều này trong nỗ lực để hiểu được với tâm trí của bạn điều tồn tại vượt trên phạm vi và tầm với của tâm trí, bạn phải tiến vào tôn giáo tinh khiết. Mặc cho bạn là một người Ki-tô giáo, một người Do Thái, một người Hồi Giáo hoặc bất kỳ truyền thống nào khác, hoặc không truyền thống nào cả, con đường đến với Chúa mở ra cho bạn.

Chúa bây giờ đã lại lên tiếng để trao ban một con đường rõ ràng, để trao sự sáng tỏ cho con người của mọi niềm tin và quốc gia và để làm rõ tầm quan trọng chính của món quà vĩ đại, món quà của Tri Thức. Bởi vì bạn không thể đến với Chúa dựa trên một mình niềm tin. Bạn không thể thật sự cải thiện cuộc đời bạn hay cuộc đời của người khác dựa trên một mình niềm tin, bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ chia sẻ những niềm tin này.

Chúa biết rằng không phải tất cả mọi người sẽ đi theo một giáo huấn hay tuân theo một giáo viên, mặc cho họ vĩ đại như thế nào. Chúa biết điều này, nhưng con người thì lẫn lộn.

Đây là thuốc giải cho toàn bộ việc sử dụng sai tôn giáo trong thế giới. Đây là thuốc giải cho sự tham lam, lẫn lộn và đàn áp của con người đang được tiến hành trong tên tôn giáo. Ở đây Chúa bị mạo phạm. Ý Muốn và Mục Đích của Chúa bị phỉ báng. Ở đây mọi điều thiêng liêng và sâu sắc bị thất lạc và bị làm suy thoái.

Bạn người đang tìm cách để biết được mục đích vĩ đại của bạn trong cuộc sống và ý nghĩa của việc bạn đang ở đây phải có một trải nghiệm mới của Thánh Thần nếu như bạn đang đau khổ dưới những kết quả và hậu quả này.

Đó là tại sao Chúa đã lại lên tiếng, không phải để thay thế những tôn giáo của thế giới, nhưng để nâng chúng lên và để chuẩn bị chúng cho sự thay đổi vĩ đại đang tiến đến thế giới, và cho việc chạm trán của nhân loại với một vũ trụ của sự sống thông minh. Bởi vì không Khải Huyền nào trước kia của Chúa có thể làm việc này, bạn thấy không. Đó là một phần của một Kế Hoạch Vĩ Đại mà sẽ luôn vượt xa hiểu biết và nhận thức của loài người.

Đây là Bí Ẩn. Chúa sống trong Sự Bí Ẩn. Con người sống trong sự hữu hình. Họ cố gắng biến Sự Bí Ẩn thành một điều hữu hình. Nhưng Bí Ẩn luôn luôn là Bí Ẩn.

Do đó, bạn phải có sức mạnh và lòng dũng cảm để vượt qua những thể hiện của tôn giáo. Bạn phải rất trung thực. Những động cơ của bạn phải rất rõ ràng, nếu không bạn sẽ không thể tiến bước. Tôn giáo tinh khiết đòi hỏi sự sáng rõ và sự tinh khiết của động cơ nếu bạn muốn tiến vào đó.

Đừng xem thường những truyền thống và nghi lễ và giáo huấn và thực hành tôn giáo, bởi vì chúng dành cho con người vào lúc đầu. Mặc dù chúng có thể bị sử dụng sai và hiểu lầm, chúng đang trao cho cấu trúc vào lúc đầu, điều có thể là rất có ích cho nhiều người. Nhưng đáng tiếc thay những điều này trở thành chính là tôn giáo.

Con người dạy rằng nếu bạn không tin theo một qui tắc hay một giáo huấn từ xa xưa, thì bạn sẽ không được nhận lãnh trong Thiên Đàng. Nhưng Chúa cai quản một vũ trụ của vô số chủng loài và tôn giáo, do đó rõ ràng rằng đó không phải là niềm tin hay hệ tư tưởng mà đưa bạn vượt qua ngưỡng cửa vào trong Sự Hiện Diện Thánh Thần.

Chúa sẽ không trừng phạt bạn cho sự thất bại bởi vì Chúa biết rằng không có Tri Thức, bạn chỉ có thể ở trong sự lẫn lộn và phạm sai lầm, thậm chí những sai lầm tai hại.

Đó là tại sao việc thực hành Những Bước Đi đến Tri Thức là rất căn bản cho việc tôn giáo thật sự là gì và nó phải là gì, bởi vì Chúa cứu rỗi bạn ở đây – không phải trong tâm trí bạn, không phải trong suy nghĩ của bạn, không phải trong những niềm tin của bạn. Bởi vì nếu bạn có khi nào trở về Quê Hương Cổ Đại của bạn, việc mà bạn cuối cùng sẽ làm, thì bạn sẽ thấy con người ở đó với mọi dạng niềm tin, đến từ những niềm tin hoàn toàn khác biệt, đến từ những thế giới khác, đến từ khắp vũ trụ. Bạn có thể tưởng tượng một điều như vậy không? Bạn không thể. Bạn không thể.

Nhưng Bí Ẩn đang ở trong cuộc đời bạn. Nó đang ở trong trái tim bạn. Bạn không thể hoàn toàn tách rời bản thân khỏi nó. Con người cố gắng. Họ lúc nào cũng bận rộn. Họ không muốn ngồi yên trong giây lát. Họ không muốn thật sự cảm thấy điều mà họ cảm thấy về cuộc đời họ, nếu không họ sẽ có khủng hoảng. Bởi vì Sự Hiện Diện luôn ở đó, chờ đợi, kêu gọi với một lực hút tự nhiên.

Đây là tôn giáo tinh khiết. Nhưng thậm chí để nhìn nhận rằng điều này là có thể hoặc có ích, bạn phải có niềm tin trong trái tim của con người. Nếu bạn nghĩ rằng con người căn bản là xấu xa và dễ xấu xa, thì bạn sẽ nghĩ về tôn giáo như một cách để xiềng xích và nhốt họ, để vụt roi lên họ và để đe doạ họ với đoạ đày và mọi hình thức tra tấn và đau khổ nếu họ không đi theo điều mà bạn nói cho họ. Con người nghĩ rằng Chúa là như vậy.

Một Chúa đầy tha thứ thì đầy tha thứ. Một Chúa biết hết thì biết hết. Chúa biết rằng không có quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức, bạn không thể thật sự dẫn dắt cuộc đời bạn. Do đó Chúa trao cho bạn Những Bước Đi đến Tri Thức. Chúng đã được trao ban trong xa xưa, nhưng đã bị quên đi hay bị bỏ qua, bởi vì những người đã cai trị tôn giáo đã không tin vào trái tim của con người.

Nhưng bây giờ nhân loại có học thức. Cho đến mức độ nào đó, nó nhận thức về thế giới vĩ đại hơn mà nó đang sống bên trong. Bạn không còn là những bộ lạc cô lập, nguyên thuỷ nữa. Mặc dù những khuynh hướng của bạn có thể vẫn còn nguyên thuỷ và tự huỷ diệt bản thân, bạn nhận thức về những điều vĩ đại hơn.

Chúa phải chuẩn bị bạn cho thế giới và cho sự sống sau thế giới và [cho] mức độ thống nhất mà sẽ phải xảy ra một cách tự nhiên giữa con người nếu nhân loại muốn bảo tồn thế giới như một nơi có thể sinh sống được và bảo tồn tự do và quyền tự quyết của nó trong vũ trụ, nơi mà tự do là rất hiếm.

Đó là những nhu cầu sâu thẳm nhất của bạn và nhu cầu của chính thế giới mà đã đem Tân Khải Huyền của Chúa đến cho thế giới. Nó là Khải Huyền đầu tiên của kiểu này trong hơn 1400 năm.

Bạn đang sống vào thời điểm của Khải Huyền. Nhưng bạn phải hiểu được những mức độ khác nhau của tôn giáo. Có tôn giáo để chăm sóc cho con người và cho họ ăn. Có tôn giáo để tổ chức nền văn minh và xã hội một cách căn bản. Có niềm tin tín ngưỡng, điều có thể giúp con người, tới mức độ nào đó. Nhưng rồi thì có tôn giáo tinh khiết, điều đưa con người vào trong sự kết nối với Tri Thức bên trong bản thân họ và những Quyền Lực Vĩ Đại trong vũ trụ mà Chúa của vũ trụ điều khiển cho phúc lợi của mọi người và mọi quốc gia.

Khi bạn tiến vào sự bí ẩn của điều này, bạn sẽ phải để lại những niềm tin cố định của bạn, hệ tư tưởng của bạn. Bạn sẽ phải có sức mạnh và niềm tin và lòng can đảm để làm điều này, nếu không bạn sẽ bị bỏ rơi bên ngoài nơi linh thiêng bên trong thánh đường. Bởi vì niềm tin sẽ không đưa bạn đến với Chúa của mọi sự sống. Điều đó sẽ cần một sự kết nối vĩ đại hơn, một sự kết nối sâu sắc hơn, và một cuộc sống được dẫn dắt bởi món quà vĩ đại, điều đang sống bên trong bạn vào giây phút này.

Con người sẽ cãi lại điều này. Họ nói, “Con người không thể tin được. Họ xấu xa. Họ suy đồi. Họ đã đánh mất danh dự.” Điều này là buồn cười. Sự Tách Biệt đã được tạo ra bởi vì một phần của Thiên Đàng đã muốn trải nghiệm nó, và do đó bạn đang ở đây. Nó quá vĩ đại và sâu sắc để có thể hiểu được.

Bạn đã rời khỏi Chúa, nhưng Chúa chưa rời khỏi bạn. Bạn thất lạc trong những suy nghĩ của bạn, những nỗi sợ của bạn, những khao khát của bạn và những bận tâm của bạn, nhưng Sự Hiện Diện đi với bạn. Bởi vì có một phần của bạn mà chưa bao giờ rời khỏi Chúa, và đây là phần của bạn được gọi là Tri Thức.

Đó là tại sao mà Chúa sẽ cứu rỗi bạn vào lúc cuối, và mọi người khác, bởi vì bạn không thể tách rời bản thân khỏi Cội Nguồn của bạn. Bạn có thể sống trong Sự Tách Biệt. Bạn có thể sống trong ảo tưởng. Bạn có thể sống một cuộc sống suy tàn và tội phạm và bạo hành bản thân, nhưng bạn không thể cắt đứt mối liên kết.

Cuối cùng rồi một ngày nào đó, bạn sẽ hướng đến quyền lực bên trong – mệt mỏi, chán nản, đầy áp lực. Bạn sẽ hướng đến quyền lực này, và nó sẽ bắt đầu một quá trình dài của sự cứu rỗi, đặt bạn trong sự phụng vụ cho những người khác trong những cách đơn giản nhất và khiêm nhường nhất để giá trị và phẩm giá và sự tôn trọng bản thân của bạn có thể được phục hồi. Bởi vì bạn không thể quay về Quê Hương Cổ Đại của bạn như một loài đau khổ, bị làm dơ bẩn. Và bạn đã không được gửi đến thế giới chỉ để cho cuộc đời bạn bị lạc lối và phí phạm ở đây.

Tâm trí là một công cụ quan trọng, nhưng nó không phải là một cái nền cho chân lý cuối cùng. Niềm tin và hệ tư tưởng có thể có ích vào lúc đầu, nhưng là một sự cản trở vào lúc cuối. Bạn phải bước qua vệ đường và vào trong hoang dã bởi vì Chúa ở đó. Bạn phải học cách để tĩnh lặng. Bạn phải học cách để lắng nghe bên trong bản thân. Bạn phải kiềm chế những đam mê của bạn và những bất bình của bạn và những lời than phiền của bạn để trao cho bản thân cơ hội này.

Đó là một cách khác để ở trong thế giới. Đó là một cách được chúc phúc để ở trong thế giới. Và mặc dù bạn lẫn lộn và không biết bạn đang làm gì và sự việc đang thay đổi, bạn đã qụeo góc. Bạn đang bắt đầu sự quay về.

Chúa biết con đường đến với Chúa. Con người không bao giờ biết con đường đến với Chúa. Nhưng bạn không cần biết con đường đến với Chúa bởi vì Chúa biết đường. Bạn chỉ cần hỏi và cầu nguyện với quyết tâm lớn lao rằng sự kết nối có thể bắt đầu cho bạn, và để đi Những Bước Đi đến Tri Thức mà Chúa đã trao ban, và để dạy bạn cách lắng nghe tiếng nói sâu thẳm bên trong bạn – không phải tiếng nói của nền văn minh của bạn, gia đình bạn, lòng tham của bạn hay nỗi sợ của bạn, hay lòng tham hay nỗi sợ của thế giới hay bất kỳ thế lực nào trong thế giới mà là không linh thiêng, nhưng tiếng nói chân thật. Đó sẽ là điều tự nhiên nhất cho bạn để làm việc này.

Đây là tôn giáo tinh khiết. Nó có thể được thực hành bên trong nhà thờ Hồi Giáo, thánh đường, hoặc nhà thờ, hoặc bất kỳ nơi nào. Nó đang đợi bạn đáp lại. Nó đang đợi bạn nhận ra nhu cầu vĩ đại của bạn cho điều này, bởi vì chỉ có Chúa có thể làm toại nguyện và hướng dẫn bạn trong thế giới. Mặc cho bạn có đạo hay không, mặc cho bạn thực hành đạo hay không, mặc cho bạn tin vào tôn giáo hay không, Kế Hoạch của Chúa sẽ cứu bạn nếu bạn có thể đáp lại.

Ở đây không có chiến tranh tín ngưỡng nào. Ở đây không có sự đàn áp tín ngưỡng nào. Ở đây mọi tín ngưỡng cùng tồn tại bởi vì chúng đều là những cách thức đến cùng một đích đến. Chúng đều đang nuôi dưỡng khao khát sâu thẳm của trái tim nếu chúng là đúng và chân thật.

Chúng Tôi đem bạn ngay lúc này đến với tôn giáo tinh khiết để bạn có thể đi theo nó và thấy nó thật sự quan trọng như thế nào và trọng tâm như thế nào cho cuộc đời bạn và định mệnh của bạn, sự toại nguyện của bạn và biểu hiện thật sự của bạn. Đây là một món quà của Thiên Đàng cho bạn, một món quà đến từ Cội Nguồn vĩ đại hơn – được trao ban ngay lúc này trong những từ ngữ mà bạn có thể hiểu được và [rằng] có thể được dịch thành những ngôn ngữ khác nhau một cách có hiệu quả; được trao ban ngay lúc này với Ý Muốn và Ý Định của Thiên Đàng.

Bạn đau khổ bởi vì bạn không biết tại sao bạn đã được cử và ai đã cử bạn và điều bạn phải làm kế tiếp để giành lại trải nghiệm này và hiểu biết này về cuộc đời bạn. Giàu hay nghèo, sự lẫn lộn này sẽ ám bạn cho đến khi bạn tìm kiếm giải pháp chân thật.

Điều này bắt đầu sự kết nối linh thiêng. Điều này bắt đầu việc quay về linh thiêng. Ở đây Chúa không kéo bạn ra khỏi thế giới, nhưng để đem bạn vào trong thế giới theo cách hoàn toàn mới. Ở đây bạn nhìn thấy nhu cầu cho Tri Thức ở khắp nơi xung quanh bạn, và bạn không chỉ trích con người cho thất bại và sai lầm của họ. Ở đây bạn trở thành một biểu hiện của Thiên Đàng khi bạn tìm cách củng cố Tri Thức trong những người khác và để phục vụ con người trong những cách căn bản nhất, ở bất cứ nơi nào cần thiết để bạn làm việc đó.

Nếu bạn đã bị hành hạ bởi tôn giáo hay bị bối rối bởi nó, hãy hiểu những lời này. Hãy nhìn thấy sự mở ra và cơ hội vĩ đại này cho bạn. Bởi vì mối quan hệ của bạn với Chúa là mối quan hệ mấu chốt nhất trong cuộc sống, và mức độ mà bạn có thể chấp nhận nó và trải nghiệm nó và là một phần của nó quyết định bạn có thể đi xa bao nhiêu trong mối quan hệ với bất kỳ ai. Nếu bạn không thể thân mật với quyền lực tồn tại bên trong, làm sao bạn có thể thật sự thân mật với bất kỳ ai? Làm sao bạn có thể tin tưởng nếu bạn không thể tin tưởng điều bên trong bạn? Làm sao bạn có thể rộng mở và cho phép tình cảm thật của bạn trỗi lên nếu bạn không có sự dẫn dắt và quyền lực của Tri Thức bên trong bạn?

Điều này phục hồi lại mối quan hệ thật của bạn với bản thân, điều về căn bản là mối quan hệ của bạn với Tri Thức. Từ đây, bạn bắt đầu có căn bản và nền tảng cho những mối quan hệ bạn được có ý định có trong cuộc sống, điều sẽ đến với bạn khi bạn được chuẩn bị, khi bạn được giải phóng đủ khỏi quá khứ để nhận lãnh họ và để hiểu được ý nghĩa của họ.

Ở đây bạn bắt đầu sống tôn giáo tinh khiết trong điều bạn nói và điều bạn làm và thậm chí điều bạn nghĩ. Đây là một Quyền Lực vĩ đại hơn thế giới và mọi thứ trong thế giới – vĩ đại hơn thiên nhiên, vĩ đại hơn những thế lực vật lý đang di chuyển thế giới. Bởi vì bây giờ bạn đang tìm thấy phần đó của bạn mà là vĩnh cữu và không thay đổi, điều sẽ trao cho bạn tự do khỏi cái chết và cảm giác về sự vĩnh viễn vĩ đại của bạn, thậm chí xuyên suốt hành trình của bạn ở đây trên Trái Đất.