Tuyên Ngôn

Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 7, tháng 7, năm 2006
Tại Boulder, Colorado

Có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới.

Nó đã đến từ Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống.

Nó đã được thông dịch thành ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người thông qua sự Hiện Diện của Thiên Thần đang coi trong thế giới này.

Nó tiếp nối những chuỗi truyền tải từ Đấng Tạo Hóa mà đã diễn ra qua suốt các thế kỷ và kỷ nguyên.

Đây là một Thông Điệp Mới cho thời đại này và những thời đại sắp tới.

Nó hoàn thành những Thông Điệp vĩ đại trước đây mà đã được trao cho nhân loại, nhưng nó tiết lộ những điều mà chưa từng được cho nhân loại thấy trước đây, bởi vì nhân loại đang phải đối mặt với những thách thức nguy hiềm và trầm trọng, từ cả bên trong và bên ngoài thế giới.

Thông Điệp Mới từ Chúa đang ở đây để cảnh báo, để trao quyền lực và để chuẩn bị gia đình nhân loại – con người từ tất cả các quốc gia và các truyền thống tính ngưỡng, con người từ tất cả các bộ lạc, các nhóm và các khuynh hướng.

Nó đã đến vào thời đại của nhu cầu to lớn, thời đại của hậu quả to lớn.

Nó đang chuẩn bị con người cho những điều mà vẫn chưa được nhận thấy.

Nó đoán trước khi cảnh báo con người về những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay mà đang tiến tới thế giới và về vị trí của nhân loại trong vũ trụ, đặc biệt về sự liên lạc với các chủng loài khác.

Thông Điệp Mới kêu gọi sự hiện hữu tâm linh nằm trong mỗi người –quà tặng vĩ đại từ Tri Thức mà đã được trao cho toàn thể gia đình loài người, là thứ cần phải được nuôi dưỡng, củng cố và được lấy ra.

Nó nói về nhu cầu tâm linh lớn lao của từng cá nhân – nhu cầu cho mục đích, ý nghĩa và phương hướng.

Nó nói với những mối quan hệ sâu đậm mà con người có thể tạo ra với nhau, những mối quan hệ đại diện cho mục đích vĩ đại hơn của họ trong cuộc sống.

Nó nói với những nhu cầu của thế giới và những nhu cầu của tương lai. Khi đó, nó mang tới mục đích và sự ghi nhận, sự đoàn kết và hợp tác, sự thông thái và sức mạnh cho tất cả những ai mà có thể nhận lãnh nó, học hỏi nó, theo đuổi các bước của nó, cống hiến nó cho người khác để phục vụ những cá nhân, những gia đình, những cộng đồng, những quốc gia và toàn thể thế giới.

Đón nhận ân phước này

Học hỏi Thông Điệp Mới từ Chúa.

Nhận ra rằng nó sẽ khẳng định tất cả những gì là chân chính bên trong các truyền thống hiện tại của bạn, và nó sẽ nói với trí tuệ sâu thẳm mà bạn đã sở hữu rồi.

Nó sẽ nói với con tim của bạn, ngay cả qua những suy nghĩ và niềm tin của bạn và những suy nghĩ và niềm tin của nền văn hóa của bạn và quốc gia của bạn.

Đón nhận món quà này và học hỏi từ nó một cách kiên nhẫn, làm những Bước Đi đến Tri Thức, học hỏi sự sáng suốt từ Cộng Đồng Vĩ Đại và nhận ra sức mạnh của Một Tâm Linh của nhân loại để đoàn kết, củng cố và chuẩn bị cho nhân loại để nhận diện và để chèo lái những thời đoạn khó khăn sắp tới.

Đón nhận Thông Điệp Mới trong tiếng gọi của nó để cho sự bảo tồn và sự củng cố tự do của con người, sự hợp tác và trách nhiệm, bởi vì khi không có Thông Điệp Mới này, nhân loại đang đối mặt với một sự đi xuống trầm trọng và nguy hiểm.

Nhân loại đang đối mặt với sự đánh mất tự do và chủ quyền của nó trong thế giới này vào tay những lực lượng can thiệp từ vũ trụ.

Không có Thông Điệp Mới này, tinh thần của con người sẽ vẫn là tiềm ẩn, và con người sẽ sống những cuộc sống của tuyệt vọng, cạnh tranh và xung đột.

Ý Muốn của Đấng Tạo Hóa là nhân loại gia nhập vào Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ như một chủng loài tự do và có chủ quyền – như một chủng loài mạnh mẽ, như một chủng loài đoàn kết, như một chủng loài có khả năng duy trì sự đa dạng văn hóa của nó trong khi vẫn tôn vinh sức mạnh và mục đích sâu thẳm mà sẽ giữ cho gia đình loài người mạnh mẽ, mà sẽ giữ cho gia đình loài người đầy sức sống, năng động và sáng tạo.

Thông Điệp Mới từ Chúa đưa ra một cơ hội mới cho sự tiến bộ trong tương lai, nhưng để tiến lên bạn phải sống sót. Bạn phải sống sót những thời điểm khó khăn sắp tới, và bạn phải sống sót sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới về việc ai sẽ điều khiển thế giới này và số phận của nó.

Mỗi cá nhân phải nhận ra rằng họ có một cơ hội lớn lao để khám phá Tri Thức sâu đậm mà Chúa đã ban cho họ – Tri Thức mà chứa đựng mục đích, ý nghĩa và phương hướng và những tiêu chuẩn cho tất cả những mối quan hệ có ý nghĩa của họ.

Có một Thông Điệp Mới từ Chúa cho từng cá nhân, và có một Thông Điệp Mới từ Chúa cho toàn thế giới.

Nó đang ở đây lúc này.

Nó đã mất một thời gian dài để Sứ Giả nhận lãnh nó, bởi vì Thông Điệp rất vĩ đại.

Vậy hãy vinh danh người đã đến để mang Thông Điệp Mới vào trong thế giới.

Ông ấy là một người đàn ông khiêm nhường.

Ông ấy đã phát triển sự sáng suốt cần thiết để gánh vác vai trò vĩ đại như vậy, và ông ấy đã được gửi tới thế giới này cho mục đích này.

Hãy nhận lãnh ông ấy.

Hãy hiểu ông ấy.

Nhưng đừng nâng cao ông ấy.

Ông ấy không phải là một vị thần. Ông ấy là một Sứ Giả mang Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới.

Bây giờ chính là thời điểm.

Đây là một cơ hội vĩ đại.

Đây là câu trả lời cho tất cả những lời cầu nguyện của con người ở khắp nơi trên thế giới – những lời cầu nguyện thông qua mọi tôn giáo, thông qua mọi quốc gia và nền văn hóa, những lời cầu nguyện cho sự sáng suốt, sức mạnh, sự đoàn kết, tự do và giải thoát.

Hãy nhận lãnh Thông Điệp Mới này ngay bây giờ.

Nó đã tới, và nó đã tới vào đúng thời điểm.