Niềm Tin Vĩ Đại

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 25 tháng tư, 2007
ở Old City, Jerusalem, Israel


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Đó là cần thiết ngay lúc này để xem xét niềm tin chân thật là gì dưới bối cảnh của sự đổi thay vĩ đại trong thế giới. Với những Đợt Sóng [Vĩ Đại] của đổi thay đang đến mà sẽ quét qua bộ mặt của thế giới, với Bóng Tối Vĩ Đại đang ở trong thế giới, hiểu biết của bạn về niềm tin phải thay đổi. Nó phải có một vị thế cao hơn, một vị trí an toàn hơn, một hiểu biết và thể hiện chân thật hơn.

Do đó niềm tin này phải được dựa vào điều không được nhìn thấy, không phải được dựa vào điều được nhìn thấy. Nó phải được dựa vào điều được biết và được cảm nhận một cách sâu sắc. Nó không thể được dựa vào những bề ngoài. Nó không thể được dựa vào những hiển thị của các quốc gia hay các tôn giáo, nếu không nó sẽ chịu đựng một cách nặng nề và làm bạn thất vọng vào thời điểm của khủng hoảng và nhu cầu vĩ đại.

Niềm tin của bạn phải ở trong điều vĩ đại hơn điều nhân loại đã tạo dựng. Nó phải là điều vĩ đại hơn điều những tổ chức của thế giới đã tạo dựng.

Bạn thấy không, niềm tin của bạn được có ý định để giữ tâm trí của bạn tập trung vào một quyền lực vĩ đại đang nằm bên trong bạn và bên trong tâm trí và trái tim của tất cả những người đang ở sinh sống ở đây. Đó chính là quyền lực này bên trong bạn và xung quanh bạn mà phải là tâm điểm và nội dung của niềm tin của bạn.

Hãy xem xét trường hợp nếu như niềm tin của bạn được dựa trên sự hiển thị của sự sống—việc tạo dựng của nhân loại, điều mà những tổ chức của loài người đã phát triển—thì làm sao nó [niềm tin của bạn] có thể được duy trì vào trong tương lai?

Điều gì sẽ xảy ra cho niềm tin của bạn khi các quốc gia xung đột, khi những hành động kinh khủng được thực hiện dưới tên Chúa và tôn giáo trên những người vô tội? Điều gì sẽ xảy ra cho niềm tin của bạn khi con người đói và sự chết đói gia tăng khi nguồn nước ngọt và thức ăn của thế giới suy giảm bởi vì sự suy thoái và lạm dụng về môi trường? Điều gì sẽ xảy ra cho niềm tin của bạn khi những nơi thiêng liêng bị mạo phạm, khi những nơi được yêu thích bởi con người bị phá huỷ qua sự rối loạn, qua sự cạnh tranh, xung đột và chiến tranh?

Điều gì sẽ xảy ra cho niềm tin của bạn trong những tình cảnh này? Nếu bạn tin rằng Chúa là tác giả của tất cả những điều xảy ra, làm sao bạn sẽ biện hộ cho những điều này? Làm sao bạn sẽ giữ Chúa thiêng liêng và đầy khoan dung và có ích nếu bạn nghĩ rằng Chúa là tác giả của hành động của loài người và xung đột của loài người?

Phải có việc làm sáng tỏ ở đây. Phải có một hiểu biết vĩ đại hơn, nếu không niềm tin sẽ không làm bạn thất vọng nếu nó chưa làm điều đó sẵn rồi.

Ngày hôm nay có nhiều người với niềm tin đã bị vỡ vụn. Họ đã trở nên cay đắng, và nỗi sợ của họ đã trở nên được chứng minh. Họ không tin vào một sự hứa hẹn vĩ đại cho nhân loại. Và nếu họ có đạo, họ sẽ nghĩ rằng nhân loại sẽ đau khổ dưới sức nặng của sự buộc tội và sự trừng phạt của Chúa.

Họ nghĩ những điều này bởi vì họ đã đánh mất niềm tin trong điều thiết yếu nhất trong cuộc sống. Họ không nhận thức về quà tặng vĩ đại của Tri Thức—một trí tuệ vĩ đại hơn đã được trao tặng cho gia đình loài người, điều đang nằm bên trong mỗi trái tim như một tiềm năng bên trong mỗi người.

Họ đã thấy giấc mơ của họ bị tan vỡ thông qua xung đột, sự huỷ hoại và suy thoái của loài người. Và bây giờ trái tim của họ đóng chặt và tâm trí của họ u tối. Họ sẽ dễ dàng đầu hàng cho Bóng Tối Vĩ Đại trong thế giới, điều có thể nói với sự sợ hãi của họ và sự giận dữ của họ và sự không tin cậy của họ.

Họ không nhận thức về món quà vĩ đại từ Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống. Đó chính là món quà này—trí tuệ sâu thẳm này, quyền lực bí ẩn này, thế lực vô hình này—mà phải là nguồn gốc của niềm tin của bạn.

Mọi thứ xung quanh bạn có thể thay đổi. Mọi thứ xung quanh bạn khó tránh khỏi sự huỷ hoại và sự mạo phạm. Nhưng điều Chúa đã đặt bên trong bạn nằm ngoài tầm với của sự lừa dối và sai lạc của loài người. Nó nằm ngoài tầm với của sự thao túng và sự quyến rũ bởi bất kỳ thế lực nào, mặc cho nó là một thế lực của loài người hay một thế lực từ bên ngoài thế giới.

Quyền lực vĩ đại này bên trong bạn đang ở đây để dẫn dắt bạn và để bảo vệ bạn, để dẫn dắt bạn đến sự biểu hiện vĩ đại nhất của bạn trong cuộc sống và những đóng góp vĩ đại của bạn cho thế giới và cho mọi sự sống ở đây. Nó đang ở bên trong bạn ngay giây phút này. Và nó sẽ ở bên trong bạn trong mọi giây phút mặc cho điều gì xảy ra bên ngoài.

Nếu niềm tin của bạn nằm trong ở những thứ được nhìn thấy và được đụng vào, bạn đang đặt bản thân vào việc cực kỳ dễ bị ảnh hưởng. Bạn đang đảm bảo rằng tương lai của bạn sẽ đầy sự giận dữ và sự thất vọng, sốc và bi kịch.

Bạn đang tiến vào những giai đoạn rất bão táp trong thế giới. Thế giới đang trong sự suy giảm. Những tài nguyên của nó đang suy giảm. Nhưng dân số loài người tiếp tục tăng. Đã có sự tổn hại vĩ đại đến những nguồn tài nguyên giúp duy trì sự sống của thế giới này. Môi trường đã bị làm tổn thương tới một mức độ rất vĩ đại. Và có những thế lực từ ngoài thế giới đang ở đây để lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ.

Niềm tin của bạn sẽ ở đâu khi đối mặt với tất cả những khó khăn và thử thách vĩ đại này? Làm sao bạn có thể giữ sự tập trung của bạn vào hứa hẹn vĩ đại cho nhân loại? Làm sao bạn tránh việc đánh mất niềm tin trong bản thân, trong những người khác, trong các quốc gia, trong các chính quyền, và trong Chúa, khi thế giới của bạn trải qua đại biến động? Cuộc sống của bạn khi đó sẽ có định mệnh đến sự thất vọng, sự lẫn lộn và sự vỡ mộng vĩ đại nếu niềm tin của bạn nằm trong những thứ được thấy và được nghe và được đụng vào.

Đó là quyền lực vĩ đại của Tri Thức—Bí Ẩn, bằng chứng của những điều không thấy được—mà phải là trọng tâm của niềm tin của bạn; mà phải là trái tim của tôn giáo của bạn; mà phải là nguồn gốc của sự khích lệ của bạn, sự khôn ngoan của bạn và sự dẫn dắt của bạn.

Đây là niềm tin vĩ đại. Đây là niềm tin mà đòi hỏi sự củng cố. Đây là niềm tin mà sẽ đòi hỏi bạn đặt sự tin tưởng của bạn vào một quyền lực vĩ đại mà không thấy được—một quyền lực mà bạn có thể chỉ trải nghiệm đôi lúc, hay thậm chí hiếm khi.

Quyền lực vĩ đại này đã được biết đến bởi những người theo đạo chân thật của tôn giáo xuyên suốt các thời đại, nhưng nó không được nhận biết bởi hầu hết mọi người [ngày hôm nay] bất kể quốc gia của họ hay truyền thống tín ngưỡng của họ.

Đây là tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới—một Thông Điệp để phục hồi niềm tin này, để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, để chỉ cho bạn thấy cách nó trao cho bạn sự giải thoát khỏi sự dễ bị tác động, sự giải thoát khỏi sự giận dữ, sự giải thoát khỏi sự thất vọng và sự vỡ mộng.

Bởi vì bạn có thể đánh mất niềm tin trong tất cả mọi thứ được nhìn thấy và được chạm vào, nhưng niềm tin trong Tri Thức phải luôn mạnh mẽ. Nếu là như vậy, thì bạn sẽ có thể chống cự những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay mà không đánh mất sự cảm kích của bạn cho bản chất Thánh Thần của bạn hay bản chất Thánh Thần của những người đang sống ở đây. Bạn sẽ có thể tha thứ và khoan dung và kìm chế—những điều mà bạn sẽ đánh mất nếu không có niềm tin vĩ đại này.

Niềm tin vĩ đại này bảo đảm rằng Quyền Lực của Chúa ở đó để dẫn dắt bạn và để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến những thành tựu vĩ đại trong cuộc sống. Nếu không có một niềm tin như vậy, bạn sẽ không thấy cơ hội vĩ đại này. Bạn sẽ không nhận ra những dấu hiệu của nó bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ không chú ý đến phương hướng đang được trao cho.

Bởi vì bạn sẽ bị lấn át bởi thế giới xung quanh bạn—bị lây chuyển bởi những bất bình và cơn thịnh nộ và xung đột bạn thấy và nghe xung quanh bạn. Bạn sẽ bị lạc—bị cuốn đi bởi những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, bị chôn vùi bởi sự khổ đau của loài người, bị áp đảo bởi một thế giới bạn không thể hiểu được. Và tâm trí của bạn sẽ đầy sự giận dữ, sự sợ hãi và sự trả thù.

Số phận của bạn rồi sẽ trở nên rõ ràng, bởi vì nếu không có niềm tin vĩ đại này bạn sẽ rơi vào bóng tối. Bạn sẽ đánh mất mối liên kết của bạn với Thánh Thần. Bạn sẽ cầu nguyện để mọi việc thay đổi. Bạn sẽ cầu nguyện để mọi việc tốt hơn. Bạn sẽ cầu nguyện để cuộc sống của bạn được tha thứ. Nhưng mọi lời cầu nguyện của bạn sẽ đầy sự sợ hãi và hiểu lầm. Chúng sẽ không được dựa trên niềm tin vĩ đại mà bạn phải có nếu bạn muốn chịu được những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và trở thành ánh sáng trong một thế giới của bóng tối.

Bởi vì Tri Thức không đơn giản ở đây để dẫn dắt và bảo vệ bạn. Nó ở đây để giúp bạn khám phát và thể hiện những món quà vĩ đại mà bạn đã đem vào trong thế giới.

Bạn đã đến thế giới vào thời điểm của sự đổi thay và biến động vĩ đại. Sự đổi thay và biến động vĩ đại này—thay vào việc đánh bại bạn, thay vào việc đưa bạn vào trong sự lẫn lộn và bóng tối—thật ra sẽ kêu gọi từ trong bạn những món quà mà bạn đã đến để trao. Bởi vì đây là thế giới mà bạn đã đến để phục vụ. Và những hoàn cảnh của nó sẽ trao định nghĩa cho mục đích và ý nghĩa vĩ đại của bạn ở đây.

Có lẽ bạn có thể bắt đầu thấy ở đây rằng chính những hoàn cảnh mà nếu không đánh bại bạn là những hoàn cảnh mà sẽ chiếu sáng bạn, mà sẽ kêu ra những món quà vĩ đại của bạn cho thế giới. Đây là một phản hồi hoàn toàn khác so với phản hồi của hầu hết mọi người xung quanh bạn. Đây là một phản hồi hoàn toàn khác so với phản hồi bạn sẽ có nếu niềm tin vĩ đại đã không được duy trì bên trong bạn.

Bởi vì mặc cho nhân loại đang trỗi lên hay đang rớt xuống, quyền lực của Tri Thức sống bên trong bạn. Và bạn có thể tăng cường quyền lực này trong những người khác bằng việc chia sẻ niềm tin vĩ đại với họ, bằng việc chia sẻ Thông Điệp Mới từ Chúa với họ, điều nói về niềm tin vĩ đại này và nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của nó cho bây giờ và trong tương lai.

Đây là Quyền Lực của Chúa bên trong bạn. Đây là sự kết nối của bạn [với Chúa]. Đây là điều sẽ làm toại nguyện nhu cầu sâu thẳm của linh hồn bạn, điều không được toại nguyện bởi tất cả những thú vui và sự thích thú của thế giới.

Bởi vì nó [linh hồn] cần để nhận ra mục đích của nó và để hoàn thành nó ở đây trong thế giới. Đó là nhu cầu vĩ đại của linh hồn bạn. Và nhu cầu đó có thể được toại nguyện ngay cả khi những nền văn minh đang xung đột, ngay cả khi mọi hi vọng có vẻ như bị đánh mất trong tâm trí và trái tim của con người xung quanh bạn.

Khi đó thì ai sẽ dẫn dắt họ, ngoại trừ người có niềm tin vĩ đại này? Ai sẽ phục hồi họ và trao cho họ sức mạnh, lòng can đảm và sự khôn ngoan ngoại trừ những người có niềm tin vĩ đại này? Ai sẽ là ánh sáng cho thế giới, và ai sẽ có thể chống lại Bóng Tối Vĩ Đại trong thế giới ngoại trừ những người có niềm tin vĩ đại này?

Ai sẽ có thể nhìn vượt qua sự chia rẽ của lý tưởng tín ngưỡng và những sự thông dịch lịch sử và ai sẽ có thể cải thiện những xung đột hiện diện giữa các tôn giáo trong thế giới ngoại trừ những người có niềm tin vĩ đại này? Ai sẽ là người giữ hoà bình và người hoà giải, người sẽ không dùng bạo lực, người sẽ không chọn phe và vật lộn ngoại trừ những người với niềm tin vĩ đại này?

Do đó, bạn phải có niềm tin trong điều Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống đã đặt bên trong bạn để dẫn dắt và để bảo vệ bạn, và để dẫn bạn đến biểu hiện và thành tựu vĩ đại của bạn trong thế giới.

Niềm tin của bạn trong bất kỳ thứ nào khác phải rất dè dặt và có điều kiện. Bởi vì rất nhiều thứ sẽ thay đổi, và bạn phải để cho sự đổi thay này xảy ra. Bạn có thể nói chống lại nó và bạn có thể cố gắng bù đắp lại những hậu quả hủy hoại của nó, nhưng bạn phải để cho sự đổi thay này xảy ra.

Điều bạn có thể trao cho con người là thức ăn, nước uống, nơi ở và niềm tin vĩ đại. Chăm sóc con người, cho con người ăn, hỗ trợ con người và trao cho họ niềm tin vĩ đại—đó là điều sẽ được cần. Bởi vì chỉ có niềm tin vĩ đại sẽ trao cho nhân loại tương lai. Chỉ có niềm tin vĩ đại sẽ giúp bạn và những người khác chèo chống sóng gió trước mặt. Nó sẽ là cái bè của bạn trong biển động.

Chỉ có niềm tin vĩ đại này sẽ chỉ cho nhân loại rằng nó có lý do vĩ đại để thống nhất trong sự tự vệ của riêng nó và cho sự bảo vệ thế giới. Do đó, đó chính là điều này mà sẽ giúp nhân loại có một tương lai vĩ đại hơn—một tương lai vĩ đại hơn quá khứ của nó. Nhưng tương lai này sẽ không được dựa vào những chỉ thị về chính trị hay những lý tưởng tôn giáo. Nó sẽ được thiết lập và xây dựng dựa vào một niềm tin vĩ đại.

Bởi vì chỉ có quyền lực của Tri Thức bên trong bạn mới có thể chống chọi những sự thăng trầm của cuộc sống và những xung đột của thế giới. Nó đang ở đây cho sứ mệnh bên trong bạn và bên trong mỗi người để đóng góp một cách cụ thể và độc nhất cho một thế giới thay đổi. Tri Thức bên trong bạn hoàn toàn được chuẩn bị để đối phó với những khó khăn trước mắt ngay cả khi bản thân bạn thì chưa.

Chỉ có Tri Thức vĩ đại này bên trong bạn mới có thể luôn tinh khiết và không bị ảnh hưởng mặc dù những người xung quanh bạn sẽ nổi điên và kinh hãi và không chắc chắn. Do đó, đó chính là sự chắc chắn được sinh ra từ Tri Thức mà sẽ là cố vấn chân thật của bạn và sự dẫn dắt chân thật của bạn, và sẽ là bằng chứng của một Quyền Lực Vĩ Đại bên trong bạn và bên trong thế giới.

Bạn làm việc cho điều tốt đẹp. Bạn sẽ cố gắng giảm nhẹ sự đau khổ. Nhưng bạn phải làm điều này dưới sự dẫn dắt của Tri Thức, nếu không thế giới sẽ bắt bạn và dẫn bạn đi. Bạn sẽ rơi vào trong sự chia rẽ của nó và xung đột của nó. Bạn sẽ chọn phe, và bạn sẽ vật lộn, và bạn sẽ đấu tranh.

Ngay cả mong ước của bạn để phục vụ nhân loại phải được dẫn dắt bởi quyền lực vĩ đại này bên trong bạn. Nếu không, mong ước của bạn sẽ được xây dựng trên tham vọng của bạn, lý tưởng của bạn, sự bất bình của riêng bạn. Nó sẽ không là tinh khiết và nó sẽ không có hiệu quả. Mong ước của bạn cho một thế giới tốt hơn, và thậm chí những ý tưởng của bạn để thiết lập một thế giới tốt hơn trong bất kỳ lãnh vực nào mà bạn quan tâm hay có chuyên môn, phải được dẫn dắt bởi Tri Thức, nếu không những ý tưởng và hành động của bạn sẽ không có hiệu quả.

Bởi vì chỉ có Chúa có câu trả lời cho tương lai. Bạn không có câu trả lời. Sự đổi thay đang ở trên nhân loại là quá vĩ đại để trí tuệ của bạn có thể hiểu. Nó quá vĩ đại cho trí tuệ của bạn để giải quyết mà không với niềm tin vĩ đại này và không với quyền lực vĩ đại này.

Dưới khía cạnh nào đó, bạn [như một cá nhân] và chính nhân loại [đã bị đẩy] đến điểm tuyệt vọng nơi mà bạn phải tìm quyền lực của Tri Thức hoặc nguy cơ thất bại và sụp đổ.

Đó là tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới bởi vì chỉ có Thông Điệp Mới này có thể giải cứu nhân loại. Chỉ có Thông Điệp Mới này ngay lúc này có thể không bận tâm đến sự chia rẽ của nhân loại—sự chia rẽ của văn hoá, sự chia rẽ của tôn giáo, sự chia rẽ của dân tộc và quyền lực kinh tế. Chỉ có niềm tin vĩ đại này không bị ảnh hưởng bởi quá khứ—bởi lịch sử đầy biến động, bạo lực và trầm trọng của gia đình loài người.

Đây là nhu cầu của linh cầu: nhu cầu để tìm và hoàn thành sứ mệnh của nó trong thế giới. Bởi vì bạn không tình cờ ở đây. Bạn đã không đơn giản trôi vào bờ biển. Bạn đã đến cho một mục đích. Bạn đã đến để phục vụ một thế giới đang cần giúp và để đóng góp một cách độc nhất và cụ thể. Nhưng chỉ có Tri Thức bên trong bạn thật sự biết nó là gì.

Con người rất không kiên nhẫn và muốn có câu trả lời ngay lập tức, do đó họ tạo ra một câu trả lời quyến rũ cho họ, điều khiến họ cảm thấy tốt và thoải mái, an toàn và bảo đảm. Nhưng những khái niệm này, những ý tưởng này và những đề xuất này không có quyền lực nào khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Chúng sẽ vỡ vụn dưới gánh nặng của định mệnh của loài người. Chúng chỉ là ước muốn. Chúng không có sức mạnh nào, sự khôn ngoan nào, sự an toàn nào cho chúng.

Bạn phải có một quyền lực vĩ đại hơn bên trong bạn để dựa vào. Bạn phải có một niềm tin vĩ đại vào quyền lực này. Nó phải không được xây dựng trên những thứ mà bạn có thể thấy và chạm vào, dựa trên những ý tưởng và những hệ thống niềm tin, dựa trên những hệ thống của niềm tin. Nó phải có một nền tảng vĩ đại hơn. Bởi vì những nền tảng của tôn giáo và những nền tảng của chính quyền đều sẽ rung chuyển và trong vài trường hợp thậm chí sẽ sụp đổ khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Bạn phải có một nền tảng vĩ đại hơn thế giới. Và bạn phải củng cố nền tảng này bằng việc đi Những Bước Đi đến Tri Thức, bằng việc học Con Đường đến Tri Thức, bằng việc nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Chúa và bằng việc nhận thấy niềm tin vĩ đại này trong tất cả những truyền thống tôn giáo vĩ đại của thế giới.

Bởi vì niềm tin vĩ đại không phải mới. Nó chỉ đã bị quên lãng. Nó chỉ đã bị che phủ bởi nghi thức và lịch sử và niềm tin. Nó đã bị quên lãng. Con người tin vào những tổ chức, vào những thánh địa, vào những nghi thức, vào sự thông dịch lịch sử. Họ đi theo những nhà lãnh đạo, những hiện thân, những vị cứu tinh hay những vị thánh vĩ đại. Nhưng họ đã quên điều quan trọng nhất. Và đó là niềm tin vĩ đại.

Khi bạn cầu nguyện với niềm tin vĩ đại, hãy xin cho nó [Tri Thức] trở nên mạnh mẽ và để dẫn dắt bạn—để tiếc lộ cho bạn những sai lầm của bạn, để chỉ cho bạn điểm yếu của bạn, để chỉ cho bạn điều bạn phải sửa, điều bạn phải củng cố và điều bạn phải đặt qua bên. Hãy xin cho sự cố vấn của nó và minh triết của nó nhưng cũng xin cho sức mạnh để đi theo nó, lòng can đảm để đi theo nó và sự giải thoát mà nó sẽ trao cho bạn khỏi tất cả những nghĩa vụ khác.

Nếu bạn muốn đi theo con đường vĩ đại, bạn phải có sức mạnh này, lòng can đảm này và tự do này. [Điều này] không xảy ra cùng một lúc. Bạn đạt được nó một cách từ từ, từng bước một. Bạn xây dựng sự liên kết của bạn với Tri Thức. Bạn bắt đầu nhận thức về Tri Thức và trở nên nhạy cảm với nó. Bạn bắt đầu chú ý đến những thông điệp của nó và những lời cảnh báo của nó. Bạn cảm thấy sự kìm chế, và bạn để nó đẩy cuộc sống của bạn vào những phương hướng nào đó.

Dần dần bạn học cách để phân biệt quyền lực của Tri Thức khỏi tất cả những thế lực khác bên trong tâm trí bạn—khỏi tất cả những ép buộc và những thúc đẩy, những ý tưởng và những sự thuyết phục khác. Điều này tốn thời gian để học và để phát triển.

Bạn phải học những điều này và phát triển những điều này nếu niềm tin vĩ đại có thể trở thành quan trọng và chân thật cho bạn và nếu phụng vụ vĩ đại của nó cho bạn và cho nhân loại có thể được nhận ra.

Do đó, hãy nhận biết điều xứng đáng niềm tin của bạn và sự tận tâm của bạn. Hãy nhận biết rằng điều không thấy được có tất cả mọi quyền lực và điều thấy được là điều dễ bị ảnh hưởng và yếu ớt. Ở đây bạn sẽ thấy rằng Chúa thì vĩ đại và thế giới thì nhỏ bé, rằng các quốc gia và tôn giáo dễ bị ảnh hưởng và rằng sự yếu ớt của nhân loại thì ở khắp nơi.

Và bạn sẽ thấy rằng mọi thứ xảy ra cho bạn trong cuộc sống sẽ hoặc là chỉ cho bạn bằng chứng của Tri Thức hoặc là nhu cầu cho Tri Thức, và rằng mọi thứ diễn ra sẽ củng cố niềm tin vĩ đại của bạn, niềm tin vĩ đại mà bạn phải có ngay lúc này. Bởi vì đây là tương lai của bạn và đây là sự hứa hẹn của bạn. Đây là tiếng gọi của bạn và đây là sứ mệnh của bạn.

Hãy để Thông Điệp Mới của Chúa tiết lộ điều này cho bạn mà không với sự thỏa hiệp, không với sự bóp méo từ quá khứ. Rồi thì bạn sẽ có thể thấy bằng chứng của nó trong tất cả mọi truyền thống tôn giáo vĩ đại. Và bạn sẽ thấy những thầy giáo vĩ đại và những Sứ Giả vĩ đại từ quá khứ trong quan điểm khác. Và bạn sẽ hiểu hành động của họ và sứ mệnh của họ một cách rõ ràng hơn nhiều, bởi vì sứ mệnh của bạn sẽ từ từ trỗi lên bên trong bạn khi bạn đi Những Bước Đi đến Tri Thức.

Mong rằng quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức ở bên bạn ngày hôm nay. Mong rằng tâm trí của bạn trở nên tĩnh lặng. Mong rằng bạn học cách lắng nghe và để nhận thấy rõ bằng chứng của quyền lực vĩ đại bên trong bạn. Mong rằng bạn ở bên nó và mong rằng bạn trao cho nó niềm tin vĩ đại của bạn, bởi vì ở đây niềm tin của bạn sẽ tìm thấy căn nhà thật của nó và biểu hiện thật của nó.