Chuẩn Bị cho Tương Lai

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 15 tháng 10 năm 1994
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Bạn luôn đang chuẩn bị cho tương lai, ngay cả khi bạn không nghĩ về tương lai. Bạn luôn đang chuẩn bị cho tương lai, ngay cả khi tâm trí bạn tập trung vào quá khứ. Đây là bởi vì cuộc sống của bạn xây dựng trên chính nó. Những gì bạn trải nghiệm ngày hôm nay thì được dựa trên những gì bạn đã đạt được hoặc đã không đạt được ngày hôm qua. Và những gì bạn sẽ trải nghiệm ngày mai sẽ một phần được xây dựng dựa trên những gì bạn có thể đạt được ngày hôm nay. Cuộc sống của bạn được xây dựng trên nền tảng của quá khứ, và bạn đang xây dựng nền tảng cho tương lai vào lúc này. Điều này là đúng trong cuộc sống của bạn và trong mọi sự sống.

Khi bạn học cách trở nên hiện diện mỗi ngày, thì bạn trở nên nhận thức hơn rằng bạn đang xây dựng nền tảng cho ngày mai cho chính mình và cho những người khác. Ở đây trọng tâm của bạn là vào hiện tại và vào tương lai. Bạn chỉ dựa vào quá khứ cho các minh chứng và ví dụ, vì bạn đã thấy và nghe nhiều thứ mà bạn vẫn chưa thể sử dụng. Quá khứ bây giờ trở thành nguồn lực khi bạn xây dựng hiện tại và tương lai. Trước khi điều này xảy ra, quá khứ là trọng tâm của bạn, và hiện tại chỉ được liên kết với quá khứ. Ở đây rất khó để có thể hiện diện trong giây phút hiện tại với bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, và tương lai chỉ được coi là phỏng chiếu từ quá khứ. Nói cách khác, bạn nghĩ rằng tương lai sẽ chỉ đơn thuần là phần tiếp nối của quá khứ của bạn. Điều này khiến tương lai có vẻ như có thể dự đoán được, nhưng trên thực tế tương lai sẽ không giống như quá khứ, bởi vì thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và nhân loại đang trải qua những thay đổi khổng lồ trong các xã hội của nó, trong các nền văn hóa của nó, trong các giá trị của nó và trong các ưu tiên của nó. Ngày càng nhiều hơn, nhân loại sẽ bị thúc đẩy bởi sự cần thiết khi nó nhận ra rằng nó phải bắt kịp với sự chuyển động của cuộc sống.

Tri Thức cung cấp những gì bạn cần ngày hôm nay và những gì bạn sẽ cần vào ngày mai. Nó cung cấp điều này vì nó đưa bạn đến nơi bạn cần đến hôm nay và nơi bạn cần đến ngày mai. Nó biết hướng đi của bạn, và nó sẽ giúp bạn di chuyển nếu bạn phản hồi với nó. Chỉ khi bạn mất liên lạc với Tri Thức và thay thế Tri Thức bằng các mục tiêu và tham vọng của bạn thì bạn mới chệch hướng và thấy mình lại đi theo hướng không đại diện cho định mệnh thật của bạn.

Ngày hôm nay xây dựng cho ngày mai. Tuy nhiên, cuộc sống trong tương lai không đơn giản là kết quả của quá khứ. Những gì sẽ xảy ra cho nhân loại trong tương lai không chỉ đơn giản là kết quả của những gì nhân loại đã làm trước đó, vì nhân loại không đơn độc trong vũ trụ. Do đó, quá khứ của bạn không phải là yếu tố duy nhất quyết định định mệnh của bạn và sự tiến hóa của bạn. Nhìn từ một góc độ lớn hơn và trong một bối cảnh lớn hơn, nhân loại là một chủng loài đang trỗi lên — đầy hứa hẹn, thông minh và tài giỏi trong môi trường của riêng mình, nhưng không có sự gắn kết xã hội và không có sự phát triển xã hội đáng kể.

Nhân loại vào thời điểm này đang ở trong một giai đoạn rất bấp bênh trong quá trình tiến hóa của mình. Đó là một giai đoạn có thể được gọi là giai đoạn thiếu niên. Con người đang cảm thấy họ có những quyền lực to lớn dành đó cho mình. Họ đang học những kỹ năng mới. Họ đã đạt được những gì họ nghĩ là sự thống trị trên môi trường của mình. Họ tin rằng họ là chủng loài siêu việt trong thế giới của mình và cho rằng sự siêu việt của mình sẽ mở rộng ra ngoài thế giới của họ vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên họ không có sự gắn kết, sự hợp tác hoặc trách nhiệm với nhau hoặc với Quyền Lực Vĩ Đại bên trong thế giới và bên ngoài thế giới mà họ cần có để là một chủng loài thật sự trưởng thành. Tuổi thiếu niên là một giai đoạn quan trọng. Đó là một giai đoạn có nhiều rủi ro. Bạn có thể thấy được điều này trong cuộc sống của một người. Bạn có thể thấy được điều này trong sự phát triển của một xã hội. Và bạn có thể thấy được điều này trong sự phát triển của toàn thể một chủng loài.

Bởi vì bạn đang sống trong thế giới, bạn vẫn chưa thể có cách nhìn này, nhưng dần theo thời gian bạn sẽ có được nó vì bạn có thể nhìn vào bản thân một cách khách quan hơn. Khi bạn nhìn vào bản thân vào lúc này, bạn nghĩ rằng mình là tốt hoặc xấu và rằng hành động hoặc suy nghĩ của mình là tốt hay xấu, dựa theo một loạt các tiêu chí mà bạn đã học được từ môi trường của mình. Nhưng Tri Thức có một loạt các tiêu chí khác để xác định điều gì là tốt hay xấu. Tiêu chí của nó không có sự lên án. Tri Thức đối xử với mọi thứ một cách công bằng và dựa theo bản chất của nó và giai đoạn phát triển của nó. Bạn sẽ đạt được cách nhìn mới này và hiểu biết mới này trong việc xây dựng nền tảng để sống Con Đường Tri Thức.

Mặc dù Tri Thức đưa bạn vào trong hiện tại với trạng thái hiện diện của tâm trí để bạn có thể hoàn toàn tham gia và chú tâm hoàn toàn đến ngay cả những hoàn cảnh trần tục của cuộc sống bạn, nhưng nó cũng trao cho bạn hiểu biết về những gì đang đến và khả năng để nhìn về phía trước trong cuộc sống của bạn, không phải để dự báo chính xác tương lai nhưng để có thể cảm nhận được hướng đi của thế giới.

Cuộc sống của bạn đang đi đâu đó. Nó có một tương lai và một định mệnh. Thế giới đang đi đâu đó. Nó có một tương lai và một định mệnh. Việc nó sẽ đến đó bằng cách nào thì phụ thuộc vào những quyết định bạn đưa ra ngày hôm nay và những quyết định mà nhiều người khác đưa ra cùng với bạn. Tuy nhiên bạn có một định mệnh, và điều này không thể bị thay đổi. Bạn sẽ ra sao trong định mệnh này thì phụ thuộc vào sự phát triển của bạn và sự phát triển của những người khác. Thế giới sẽ trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhân loại cuối cùng sẽ trở thành một xã hội thống nhất. Liệu sự trỗi lên này sẽ trao cho bạn cơ hội lớn nhất cho sự tiến bộ hay liệu nó sẽ nô lệ hoá chủng loài của bạn thì một phần tuỳ thuộc vào bạn. Liệu xã hội thống nhất của nhân loại sẽ là một xã hội của Sự Khôn Ngoan, lòng nhân từ và sự hiểu biết mà có thể chấp nhận sự đa dạng hay liệu nó sẽ là một xã hội đàn áp với chế độ độc tài tàn ác và khắc nghiệt mà coi trọng sự kiểm soát trên tất cả mọi thứ, kết quả là tùy thuộc vào bạn và những người khác cùng với bạn.

Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng bởi vì bạn có định mệnh, thì mọi thứ luôn được định sẵn, vì điều này không phải vậy. Bạn đang tiến tới định mệnh của mình, nhưng cách bạn di chuyển, nơi bạn đi và cách bạn chuẩn bị sẽ quyết định bản chất của kết quả. Ví dụ, bạn sẽ già đi và bạn sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình, cho dù đó là tuổi trưởng thành, tuổi trung niên hay tuổi già. Nhưng giai đoạn đó của cuộc đời bạn sẽ ra sao sẽ được quyết định phần lớn bởi việc bạn chuẩn bị tốt như thế nào ngày hôm nay, bởi hành động nào bạn thực hiện trong cuộc sống mình vào lúc này và bởi hiểu biết của bạn về sự phát triển của cuộc sống của chính mình.

Khi con người sống trong tâm trí của họ, họ bị chi phối bởi suy nghĩ của họ, thứ có thể không liên quan gì đến quá trình thật sự của cuộc sống. Họ bị chi phối bởi hy vọng của họ và sự sợ hãi của họ, những thứ tự nhiên đi đôi với nhau. Họ hiếm khi được chuẩn bị cho tương lai, và thường những người chuẩn bị cho tương lai làm việc đó với cái giá của hiện tại, bởi vì họ lo lắng và căng thẳng về những gì sẽ xảy ra với họ sau này. Tuy nhiên làm sao bạn có thể sống một cuộc sống cân bằng mà phù hợp với thực tế của cuộc sống trong khi bạn quá bị cản trở bởi ảnh hưởng lên bạn và những ý tưởng của chính mình?

Đấng Tạo Hóa có một câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề dường như không thể vượt qua được này. Câu trả lời đã được đặt bên trong bạn và được mang bên trong bạn như một kiện hàng bí mật, đang chờ để trỗi lên, đang chờ cho đến khi sự trưởng thành thoả đáng đã được phát triển trong cuộc sống bạn khi bạn sẽ có thể chấp nhận và đáp lại món quà vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn. Bạn xây dựng nền tảng cho điều này trong các mối quan hệ của mình, trong khả năng của bạn để làm việc trong thế giới và trong sự cảm kích của bạn rằng bạn có một thực tại tâm linh và rằng có những quyền lực lớn lao trong thế giới mà nằm ngoài ý tưởng của bạn.

Khi con người bị thống trị bởi suy nghĩ, niềm tin và thái độ của họ, khi những thứ này đại diện cho các song sắt nhà tù mà ngăn cản việc tiếp cận tự do của họ với cuộc sống, thì họ thường muốn loại bỏ tất cả. Họ không muốn nghĩ về tương lai, và họ không muốn nghĩ về quá khứ. Họ nói, “À, quá khứ đã qua và tương lai không tồn tại. Chỉ có lúc này.” Quá khứ đã qua, nhưng nó là nền tảng của bạn cho ngày hôm nay. Tương lai đang đến, và bạn cần chuẩn bị cho nó. Nền tảng của bạn trong cuộc sống, cho dù đó là nền tảng cho Tri Thức hay nền tảng cho ý tưởng của riêng bạn, sẽ tạo nền tảng cho sự tồn tại trong tương lai của bạn và sẽ quyết định liệu bạn có thể hoàn thành định mệnh lớn lao của mình trên thế giới hay không.

Trong đây, thế giới dạy một thứ và Tri Thức dạy một thứ khác. Đám đông đi một hướng, nhưng những người đang đáp lại Tri Thức thì đi hướng khác. Và họ nhìn nơi những người khác đang đi, và họ tự hỏi, “Tôi có đang đưa ra quyết định đúng không? Ngay cả bạn bè tôi cũng đang đi hướng khác với hướng tôi bây giờ đang đi. Tại sao tôi đang làm việc này? Đây có phải là điều đúng đắn? Có phải tôi đang tự đánh lừa bản thân một lần nữa không?” Nhưng bên dưới việc thắc mắc và lo lắng này, có sự thôi thúc yên tĩnh để tiến bước, để bước vào vùng hoang dã bên ngoài ý tưởng và định nghĩa về bản thân, để bước vào trải nghiệm thuần túy, đến gần với Tri Thức và học cách dựa vào Tri Thức, để trở nên không có định nghĩa và cuối cùng để tiếp xúc với sự chuyển động và dòng chảy chân thật của cuộc đời bạn và cuộc sống xung quanh bạn.

Những Người Vô Hình mà trông coi sự phát triển của bạn, những người là Thiên Thần của Đấng Tạo Hóa, cũng đang lên kế hoạch cho tương lai bởi vì họ nhìn thấy những gì đang đến. Và họ biết rằng nếu bạn không chuẩn bị đầy đủ, thì tình hình sẽ không như bạn thích hoặc có lợi cho bạn. Họ nhận thức được sự tự mãn của mọi người và những điều ngu ngốc mà con người tự nói với bản thân. Họ biết được sự vật lộn và sự khổ cực. Họ biết được sự khát khao mãnh liệt và lòng dũng cảm cần có để thức tỉnh, ngay cả từ một giấc mơ hạnh phúc.

Những Người Vô Hình biết tình hình là khẩn cấp, và họ lo lắng cho bạn. Họ không chỉ lo về những tai họa nào có thể hoành hành nếu con người không chuẩn bị. Họ cũng lo rằng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội của mình để trao những món quà lớn lao của mình ở đây trên thế giới. Theo khía cạnh nào đó, đây là một bi kịch to lớn. Nó có nghĩa là rất nhiều nỗ lực và việc làm cho lợi ích của bạn sẽ trở nên vô ích. Nó có nghĩa là rất nhiều sự hợp tác, lập kế hoạch và chuẩn bị sẽ không bao giờ được hoàn thành trong cuộc sống này. Nó có nghĩa là bạn sẽ phải trở về Nhà, định hướng lại với Gia Đình Thánh Linh của mình và sau đó trải qua toàn bộ quá trình một lần nữa — sinh ra, thời thơ ấu, trẻ con, lúc đầu trưởng thành, và sau đó là sự vật lộn để chấp nhận bản chất sâu thẳm của cuộc đời bạn và thực tế của sứ mệnh của nó ở đây.

Bạn đã tới được xa như thế rồi. Bạn đã xây dựng trong quá khứ để có thể học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, để nhìn nhận thực tế của Gia Đình Thánh Linh của bạn, và để dành thời gian của bạn — ngày và giờ của bạn — để xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn, không chỉ để tồn tại mà để trở thành nền tảng cho Thực Tế Vĩ Đại đang nói thông qua bạn và nói với bạn, dựa theo hoạt động được định của bạn trên thế giới.

Nếu không có điều này, cuộc sống là gì ngoài một cuộc đấu tranh sinh tồn, một cuộc đấu tranh mà sẽ kết thúc khi bạn cố gắng đạt được càng nhiều niềm vui, càng nhiều tài sản và càng nhiều an toàn càng tốt, chỉ để rồi phải cho đi mọi thứ dần dần hoặc cùng một lúc? Công việc thật lớn, nhưng phần thưởng thật ít ỏi. Nếu bạn đã không được tặng quà về mặt tâm linh, nếu bạn đã không mang những món quà với mình từ Quê Hương Cổ Đại của mình vào thế giới, thì sẽ không có vấn đề gì lớn ở đây. Bạn có thể đơn giản đến và sống hết những năm tháng của mình, cố hết sức, mắc sai lầm và sau đó rời đi. Nhưng ý nghĩa của điều này là gì? Tại sao bạn phải nỗ lực rất nhiều để bước vào một thế giới khó khăn như vậy? Tại sao bạn lại thực hiện hành trình dài và có vẻ phi tự nhiên như vậy để bước vào cơ thể, để học về cách thức của thế giới và phải chăm sóc cho cuộc sống vật chất của mình với chi phí lớn như vậy?

Đây là câu hỏi thật sự. Nếu bạn có thể trong giây phút trải nghiệm thực tế của mình với Gia Đình Thánh Linh của mình, thì bạn sẽ thấy rằng tình yêu và sự hòa nhập của họ trong cuộc sống và sự gắn kết của sự cống hiến của họ là hoàn toàn nguyên vẹn. Tại sao bạn lại rời bỏ điều đó và bước vào một thế giới như thế này để trở thành một phần của một chủng loài vật lộn, bị làm rắc rối và trầm trọng hơn bởi những thăng trầm của cuộc sống và bị thúc đẩy bởi đam mê để thoả mãn cá nhân? Tại sao bạn lại trải nghiệm việc được sinh ra khó khăn như vậy? Mặc dù cuộc sống của bạn có tốt đẹp đến đâu, nó cũng chỉ tốt đẹp trong giây phút, và nó không thể so sánh bằng bất kỳ cách nào với cuộc sống lớn lao của bạn bên ngoài thế giới.

Tri Thức sẽ nhắc nhở bạn về điều này, vì khi bạn càng đến gần hơn với Tri Thức, thì bạn sẽ càng cảm nhận rằng bạn có một cội nguồn và một định mệnh bên ngoài thế giới. Khi bạn càng có thể trải nghiệm điều này và có thể suy ngẫm về nó, thì cảm nhận càng lớn rằng bạn có một sứ mệnh trong cuộc sống. Sứ mệnh này sẽ đè lên bạn. Nó sẽ giúp bạn tiến bước. Nó sẽ không cho phép bạn an cư ở những nơi tuyệt đẹp mà bạn nhìn thấy trên đường đi. Nó sẽ không để bạn trao cuộc sống mình cho những khuôn mặt xinh đẹp mà bạn gặp trên đường đi. Nó sẽ không để bạn thỏa hiệp về cuộc sống của mình hoặc các tài nguyên của mình, vì nó phải đẩy bạn đến với định mệnh của bạn. Và nếu bạn không thể đáp lại, thì nó sẽ ngày càng im lặng bên trong bạn, chờ đợi thời điểm bạn có thể đến với nó với đôi tay rộng mở và những câu hỏi trung thực.

Tương lai của bạn nằm trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ rời hành tinh này và đi nơi khác. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn sẽ thấy mình không còn đơn độc ở đây nữa, và bạn sẽ đối mặt với những thế lực có khả năng tinh thần lớn hơn và sự gắn kết xã hội lớn hơn. Họ sẽ có thể suy nghĩ với một tâm trí nhóm. Chỉ khi nhân loại có thể phát triển một tâm trí nhóm dựa trên Tri Thức, trong những nhóm người nhỏ, thì mới có cơ hội thật sự cho sự trao đổi có ý nghĩa và cơ hội thật sự rằng bạn sẽ có quyền lực và sự sáng suốt để có thể duy trì sự tự quyết của mình giữa sự hiện diện của các lực lượng lớn hơn.

Đây là một trong những yêu cầu vĩ đại mà một thế giới đang trỗi lên phải đối mặt trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Yêu cầu vĩ đại kia là rằng nhân loại phải trở nên thống nhất, vì bạn không thể là một dân tộc chia rẽ và chống đối bản thân và mong có thể tham gia trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây bạn sẽ chạm trán những chủng loài với sức mạnh và sự thống nhất vĩ đại. Những chủng loài này không nhất thiết sở hữu Tri Thức và họ có thể không có Minh Triết, nhưng họ sẽ có quyền lực. Nhiều người tự hỏi, “À, tại sao họ không đến và nói chuyện với tổng thống của chúng ta? Tại sao họ không đến và nói chuyện với các nhà lãnh đạo của chúng ta?” Lý do là vì không có ai ở đây đại diện cho loài người. Không có tâm trí nhóm ở đây. Một đám đông không phải là một tâm trí nhóm. Một quân đội không phải là một tâm trí nhóm. Ai có thể nói thay cho loài người? Ai có thể đại diện cho ý muốn của nhân loại? Ngay cả những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất và quyền lực nhất của bạn cũng không có sự ủng hộ của người dân của họ và hiếm khi có thể tập hợp được sự đồng thuận thật sự từ mọi người về bất kỳ vấn đề nào. Vì vậy, các vị khách từ Cộng Đồng Vĩ Đại có thể nói với ai?

Tri Thức ở đây phải thiết lập một cộng đồng thật sự — không phải một cộng đồng của luật lệ, không phải một cộng đồng bị điều khiển bởi sự thao túng và ép buộc, mà là một cộng đồng được thúc đẩy bởi ý định, sự cam kết và sự chắc chắn mà những người cụ thể phải kết nối với nhau để hoàn thành công việc. Bởi vì ngay cả khi không có Cộng Đồng Vĩ Đại, chỉ một tâm trí nhóm mới có thể đạt được bất kỳ kết quả vĩ đại nào trên thế giới. Hãy nhớ rằng, một cá nhân chỉ là một tiềm năng cho mối quan hệ, và một mối quan hệ là một tiềm năng để thiết lập một cái gì đó có ý nghĩa và có giá trị ở đây. Đó là lý do tại sao ý tưởng rằng bạn có thể làm nó một mình hoặc bạn có thể tự mình tìm đường thì là vô vọng và vô nghĩa. Nó đại diện cho sự sai lầm lớn của Sự Tách Biệt và một trong những khổ nạn và thách thức vĩ đại đang đối mặt với nhân loại vào thời điểm này. Bởi vì nhân loại không đủ thống nhất để có thể tham gia một cách hiệu quả trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhân loại không thể tìm thấy cơ sở cho sự đồng thuận để có thể khơi dậy phản ứng hiệu quả đối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhân loại bị điều khiển bởi sự mê tín và bởi một quan điểm hạn chế. Bởi vì nó chưa trưởng thành như một chủng loài, mặc cho những nhận thức rất sáng suốt vào sự kết nối tâm linh của nó, do đó nhân loại rất dễ bị tổn thương trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là tương lai của bạn. Nếu bạn không thể thống nhất trong bản thân mình, và nếu bạn thậm chí không thể thống nhất với người khác hoặc với một vài người, thì cuộc đời của bạn sẽ không được hoàn thành. Bạn sẽ không thể xây dựng nền tảng cho giai đoạn vĩ đại thứ hai của cuộc đời mình.

Thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và bạn phải chuẩn bị — về mặt tinh thần, cảm xúc, thể chất và tâm linh. Tương lai của bạn sẽ không giống như quá khứ. Bạn cảm nhận được điều này. Bạn cảm thấy nó. Và nó tạo ra sự căng thẳng, bồn chồn và lo lắng. Đừng gán sự bồn chồn của bạn cho tâm lý của bạn hoặc cho xã hội của bạn hoặc cho quá khứ của bạn, bởi vì bạn đang cảm thấy sự chuyển động của thế giới, và bạn không thoải mái với điều đó. Bạn không thoải mái vì tình hình đang trở nên trầm trọng, và bạn biết rằng việc gì đó phải được làm. Bạn có thể hy vọng và cầu nguyện rằng sẽ có cá nhân được truyền cảm hứng nào đó thay vì bạn mà sẽ hành động. Tuy nhiên vào lúc nào đó, bạn sẽ thấy rằng trách nhiệm là của bạn chứ không phải của ai khác, và rằng tương lai đang kêu gọi bạn. Nó đang kêu gọi bạn chuẩn bị ngay lúc này. Ngay cả cuộc sống của chính bạn cũng đang kêu gọi bạn chuẩn bị, bởi vì cuộc sống cá nhân của bạn và cuộc sống trên thế giới thì không tách biệt.

Bạn là ai và những gì bạn đang ở đây để làm thì liên quan trực tiếp đến việc thế giới là gì và những gì thế giới cần. Mọi người không hiểu điều này bởi vì họ nghĩ rằng họ đang tạo ra thực tế của riêng mình, và vì vậy ý tưởng của họ về Mục Đích Cao Cả là những gì họ cuối cùng muốn làm, những gì sẽ là vui vẻ và thú vị nhất. Nhưng Mục Đích Cao Cả của bạn sẽ không bao giờ được tìm thấy trong những thứ này bởi vì bạn phải thiết lập lại mối quan hệ với cuộc sống để tìm thấy mục đích của mình ở đây. Không có mục đích nào trong một thế giới của tưởng tượng. Mặc dù bạn có thể dành toàn bộ cuộc đời mình và toàn bộ nguồn lực của mình để cố gắng trở thành, làm và có những gì trông hấp dẫn nhất, nhưng trên thực tế bạn được thiết kế cho một thứ khác. Khi bạn đến ngưỡng khi bạn muốn trao bản thân cho người khác và trao bản thân cho cuộc sống, khi bạn nhận ra rằng bạn không thể một mình thoả mãn bản thân và rằng không có sự toại nguyện nào trong một cuộc sống tự quyết, thì bạn sẽ nghe thấy Gia Đình Thánh Linh của mình, và Những Người Vô Hình sẽ đến gần bạn, vì bạn đang tỉnh thức khỏi một giấc mơ dài và rắc rối. Rồi thì quyền lực của vũ trụ sẽ đáp lại bạn, vì bạn đang đáp lại nó.

Thế giới đang gọi bạn, vì bạn được cần ở đây. Bạn đã mang theo mình Tri Thức cần thiết để thực hiện những gì phải được làm. Đây là nền tảng cho sự thống nhất thật sự với người khác. Bạn đã mang theo những thứ bạn sẽ cần trong ba lô nhảy dù của mình, nhưng bạn sẽ không thể thực hiện nó một mình. Bạn sẽ cần Tri Thức. Bạn sẽ cần những người khác và Tri Thức của họ. Bạn sẽ cần khả năng của mình. Bạn sẽ cần những người khác và khả năng của họ. Điều này sẽ không xảy ra cùng một lúc vì bạn phải xây dựng nền tảng bên trong mình. Bạn phải trở nên chuẩn bị. Bạn không lấy một người mới bắt đầu và giao cho họ một sứ mệnh to lớn để làm, vì họ sẽ thất bại. Bạn phải chuẩn bị họ trước.

Sự chuẩn bị gì cho Cộng Đồng Vĩ Đại là gì? Làm sao để ai đó chuẩn bị để sống trong một thế giới đang trỗi lên? Làm sao để ai đó chuẩn bị bản thân cho việc nhân loại trở nên thống nhất? Đây đều là những câu hỏi quan trọng. Câu trả lời cho những câu hỏi này không nằm trong những từ hoặc cụm từ. Câu trả lời chính là sự chuẩn bị. Bạn phải thực hiện cuộc hành trình để đến được đích đến. Bạn phải leo thang để thoát khỏi cái hố. Bạn phải thực hiện các bước mà có thể đưa bạn đến điểm quan sát trên ngọn núi của cuộc đời nơi bạn có thể thấy rõ và hiểu được mình đang ở đâu trên con đường và nơi con đường đã đưa bạn đến đâu, và cảm kích về những gì phía trước và những gì nó sẽ yêu cầu.

Đây được gọi là việc làm việc trong thế giới. Và nền tảng của bạn là việc xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc đời mình. Sự chuẩn bị sẽ cho phép bạn làm điều này. Sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại chính là Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chỉ một sự chuẩn bị từ bên ngoài thế giới mới có thể chuẩn bị bạn cho những gì bên ngoài thế giới. Tôn giáo của con người, tâm lý của con người và sự hiểu biết tâm linh của con người như chúng tồn tại ngày hôm nay không thể chuẩn bị bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Mặc dù hữu ích và quan trọng trong bối cảnh bị giới hạn của cuộc sống con người, nhưng chúng không mở rộng ra ngoài cuộc sống con người để đối phó với những tương tác lớn lao mà bạn sẽ có với Cộng Đồng Vĩ Đại.

Những tương tác này không phải là  sẽ xảy ra trong tương lai xa, bởi vì chúng đang diễn ra ngay lúc này và sẽ xảy ra ngày càng nhiều trong thời gian tới. Các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngày hôm nay, với số lượng nhỏ, đang xác định cách để bảo tồn môi trường cho việc sử dụng của họ và đang xác định cách để nhân loại có thể trở thành một phần của liên minh của họ. Các lực lượng này không thống nhất với nhau mà đại diện cho các nhóm khác nhau. Ở đây có sự cạnh tranh cho lòng trung thành của nhân loại. Số lượng của họ thì ít, nhưng quyền lực của họ thì to lớn. Tuy nhiên công nghệ của họ không phải là quyền lực mà sẽ giúp họ thống trị ở đây. Đó là tâm trí nhóm của họ và khả năng của họ để ảnh hưởng lên môi trường tinh thần.

Những nhóm này không mạnh với Tri Thức, nếu không họ sẽ không cố gắng thao túng nhân loại. Tri Thức sẽ không bao giờ thúc đẩy ai đó hoặc một nhóm làm điều đó. Tuy nhiên ngay cả khi không với Tri Thức, quyền lực của tư duy tập thể có thể tạo ra các thế lực thống trị trong môi trường tinh thần. Ở đây các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ sử dụng tôn giáo loài người và ảnh hưởng lên các chính phủ loài người để đạt được mục tiêu của họ. Họ sẽ lợi dụng tối đa những mê tín của nhân loại. Họ sẽ lợi dụng tối đa điểm yếu của sự ngu ngốc của con người. Họ không đang ở đây để dạy Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, vì họ không muốn con người có được Tri Thức. Họ muốn giữ con người trong trạng thái ngu ngốc và bị dừng. Họ không muốn tiêu diệt loài người vì họ coi trọng nhân loại như một phần tài nguyên của thế giới này. Nhưng họ sẽ không ủng hộ việc nhân loại trở thành một chủng loài tự quyết. Chỉ khi chính nhân loại có thể trở nên mạnh mẽ và thống nhất mà quyền tự quyết của nó mới được đảm bảo.

Các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại không cần vũ khí. Họ không cần vũ khí, bởi vì họ có quyền lực trong môi trường tinh thần. Tại sao lại chiến đấu với ai đó trong khi bạn có thể đơn giản ảnh hưởng lên hành vi của họ? Tại sao lại phá hủy thành phố của ai đó trong khi bạn có thể đơn giản khiến họ bảo tồn nó cho bạn? Các vị khách xem trọng môi trường của bạn. Họ quan tâm đến các sáng tạo của bạn. Họ không muốn phá huỷ chúng. Và họ cũng không muốn bạn phá huỷ chúng. Nhưng động cơ của họ không phải là cho phúc lợi của bạn. Đây là những lực lượng khác nhau, và họ cạnh tranh với nhau ở mức nào đó, vì họ đại diện cho những liên minh khác nhau trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó sẽ giống như các quốc gia Châu Âu khác nhau tìm thấy cùng một hòn đảo nhiệt đới trù phú hàng trăm năm trước. Họ sẽ tranh giành nó bởi vì họ muốn nó cho bản thân. Và họ muốn sử dụng người bản xứ, nhưng họ không đang ở đó cho lợi ích của người bản xứ. Đây là một ví dụ tương đồng tốt, vì lịch sử của bạn dạy cho bạn điều này. Nó dạy bạn về tai họa xảy ra khi các lực lượng lớn hơn áp đảo các lực lượng yếu hơn. Tuy nhiên lịch sử của bạn chỉ tính đến sự tương tác giữa con người. Nó không tính đến sự tương tác giữa con người và các dạng sự sống thông minh khác. Và việc bạn hiện tại không thể tồn tại hài hòa với nhau chứng tỏ rằng bạn chưa có đủ năng lực để đối phó với các lực lượng của Cộng Đồng Vĩ Đại một cách hiệu quả. Bởi vì bạn là yếu ớt và chia rẽ và bởi vì các nền văn hóa của bạn không thống nhất, các vị khách sẽ cố gắng thiết lập sự thống trị của họ ở đây. Theo quan điểm của họ, không có cách nào khác.

Bạn có thể hỏi, “Họ có xấu xa không?” Họ không xấu xa. Họ chỉ đơn giản đang tìm cơ hội cho lợi ích của chính họ và đang tuân theo các giá trị của chính họ. Thiện và ác thì không áp dụng ở đây. Những loài muốn dùng bạn tin rằng bạn không thể kiểm soát được bản thân, vì vậy bạn phải được kiểm soát. Và nếu bạn có thể kiểm soát bản thân, thì họ sẽ cân nhắc sự can thiệp ở đây cẩn thận hơn, vì số lượng các bạn là rất lớn và bạn có khả năng chống lại họ trong môi trường bản địa của chính bạn.

Bạn có thể nói, “À, các chính phủ của chúng ta sẽ tập hợp lại và kết hợp tất cả sức mạnh quân sự của họ,” nhưng các chính phủ của bạn đã dễ bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của Cộng Đồng Vĩ Đại rồi và sẽ không đấu tranh lại những lực lượng ảnh hưởng lên họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, quyền lực được áp dụng trong môi trường vật chất và tinh thần. Con người biết về quyền lực trong môi trường vật chất bởi vì họ đã dùng nó trong nhiều thế kỷ, thường tạo bất lợi cho chính họ. Nhưng quyền lực trong môi trường tinh thần là thứ mới. Đó là một lĩnh vực mới cho giáo dục và hiểu biết của con người.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại chuẩn bị bạn để bước vào môi trường tinh thần với các khả năng thật sự của bạn vẫn nguyên vẹn — không phải để bạn trở thành bậc thầy, mà để bạn trở nên thành thạo và hiệu quả để bạn có thể học cách trụ vững. Ở đây bạn có thể nói, “Chà, điều này nghe có vẻ quá sức đối với tôi,” nhưng đây là thế giới của bạn. Đây là định mệnh của thế giới của bạn. Đây là tương lai. Con người chưa chuẩn bị cho tương lai. Họ vẫn đang nghĩ cho một mình bản thân. Họ vẫn đang tự hỏi làm thế nào họ có thể bù đắp những vấn đề trong quá khứ của mình. Họ đang dành tất cả thời gian và nguồn lực của mình cho lợi ích cá nhân của mình, theo đuổi cá nhân của mình và những khó khăn cá nhân của mình. Có một khuyết tật to lớn trong gia đình con người vào lúc này. Và có rủi ro to lớn vì gia đình loài người đã tăng rất đông và đang sử dụng hết tài nguyên của thế giới ở tốc độ nhanh chóng. 

Quan trọng để nhớ rằng bạn không đang ở đây cho một mình bản thân bạn. Bạn đang ở đây cho toàn thể chủng loài của mình. Bạn đang ở đây cho cuộc sống. Lời của Chúng Tôi có vẻ khó khăn bởi vì con người vẫn nghĩ rằng họ đang ở đây cho một mình bản thân họ và chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích và mục tiêu của riêng họ. Tất cả những gì Chúng Tôi đang làm là việc làm quen bạn lại với mục đích mà bạn đã đến cho nó và với thế giới mà bạn đến để phục vụ. Nếu đây là một thách thức đối với bạn, thì bạn phải xem xét vị trí hiện tại của mình. Nếu điều này có vẻ đầy đe dọa, thì bạn phải tự hỏi mình, “Tại sao một món quà lớn như thế này lại đầy đe dọa và tôi có đang bảo vệ những thứ thật sự có giá trị không?” Khi không có sự thật, thì con người bảo vệ những thứ thay thế của họ cho sự thật, và họ bảo vệ chúng một cách kịch liệt. Nhưng sự thật đang chờ bạn. Sự thật sẽ đưa bạn trở lại vào trong thế giới. Sự thật sẽ tôn vinh những khả năng vĩ đại của bạn. Sự thật sẽ tôn vinh những mối quan hệ vĩ đại của bạn, và sự thật sẽ tôn vinh những người đã gửi bạn và những người đang chờ để đón nhận bạn.

Phải có cơ hội để thiết lập một tâm trí nhóm trong Tri Thức ở đây. Điều này không thể thực hiện được ở cấp độ các quốc gia bởi vì nhân loại chưa tiến bộ xa đến mức đó. Điều này thậm chí không thể thực hiện được ở cấp độ các nhóm lớn vì chủng loài của bạn chưa tiến bộ xa đến mức đó. Hãy nhớ rằng, trong trạng thái thành niên, mọi người đang chỉ lo cho bản thân, ngay cả khi họ có những quyền lực và khả năng mới được tìm thấy. Ngay cả khi họ đang hành động như người lớn, họ vẫn đang suy nghĩ như trẻ con. Một chủng loài trưởng thành là một chủng loài đã tìm thấy những nhu cầu chung và ranh giới chung của nó và đã tìm thấy cơ sở để thống nhất bản thân.

Nhân loại vẫn chưa là một chủng loài trưởng thành. Bạn có vẻ tuyệt vời so với các loài thực vật và động vật, nhưng chúng có trật tự hơn bạn. Mặc dù bạn có vẻ vĩ đại ra sao trong lãnh thổ của riêng mình, bạn vẫn là rất nhỏ bé và yếu ớt trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây Cộng Đồng Vĩ Đại trao cho bạn cơ hội tiến bộ thật sự và động lực để thay đổi. Nó cung cấp nền tảng để con người tìm thấy sự thống nhất của họ, để tất cả mọi người trên thế giới đối mặt với khó khăn của sự can thiệp của Cộng Đồng Vĩ Đại. Cộng Đồng Vĩ Đại có thể dạy cho bạn rất nhiều điều. Nó có thể chỉ cho bạn thấy rất nhiều điều. Và nó có thể buộc bạn phải phản hồi. Những rủi ro của nó và những cơ hội của nó thì lớn hơn bất cứ điều gì mà loài người từng phải đối mặt trước đây. Để phản hồi, đủ số người các bạn phải phát triển một tâm trí nhóm trong Tri Thức – không chỉ một người. Không còn đủ để chỉ có một cá nhân ở đâu đó được truyền cảm hứng.

Nhân loại, vì nguồn gốc bộ tộc của nó, có thể liên kết thành các nhóm nhỏ và thiết lập các môi trường rất mạnh mẽ cho tâm trí nhóm. Trong tâm trí nhóm, bạn không từ bỏ tính cá nhân của mình. Bạn chỉ đơn giản tập hợp trí tuệ của mình để nhóm của bạn có nguồn lực ngày càng lớn hơn. Ở đây bạn phục vụ để xác minh và hỗ trợ Tri Thức bên trong nhau. Ở đây bạn nhận ra rằng Tri Thức thì lớn hơn cá nhân bạn và lớn hơn nhóm của bạn. Ở đây bạn tìm cách sử dụng các khả năng lớn lao của mình để xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống mình và đáp ứng những thử thách của nỗ lực lớn lao của mình cùng nhau.

Một tâm trí nhóm chỉ có thể được thiết lập bởi một cộng đồng có một trọng tâm và một hoạt động chung. Nó không phải là việc làm cuối tuần giữa những người mà thường thì tách biệt với nhau. Nó không phải là một nhóm hỗ trợ mà lâu lâu gặp nhau và cố gắng tìm ra điểm chung nào đó. Thay vào đó, nó đại diện cho một cộng đồng những người hoàn toàn gắn kết với nhau. Chúng vẫn được tạo thành từ các cá nhân, nhưng mỗi người giờ đây được xem trọng về tài năng mà họ có thể đóng góp. Bởi vì sự cá nhân có giá trị gì ngoại trừ rằng bạn có những món quà riêng để tặng? Ngoài việc này, sự cá nhân trở thành nhà tù cá nhân của bạn, một nơi mà bạn có thể sống nhưng không thể trốn thoát.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại bạn sẽ thấy rằng tính cá nhân không được coi trọng lắm vì so với quyền lực của tâm trí nhóm, tính cá nhân là yếu và luôn có thể bị áp đảo. Đó là lý do tại sao các vị thánh vĩ đại trong lịch sử của bạn đã có Gia Đình Thánh Linh của họ gần bên. Họ không suy nghĩ như những cá nhân. Họ không hành động như những cá nhân. Họ đại diện cho một tâm trí nhóm. Bất kỳ người nào thể hiện quyền lực tâm linh thật sự trên thế giới, bất kỳ người nào thể hiện quyền lực vật chất trên thế giới và bất kỳ người nào thể hiện quyền lực tinh thần trong môi trường tinh thần đều đại diện cho tâm trí nhóm vì sự kết hợp của trí thông minh và sự tập trung của nhiều tâm trí sẽ luôn mạnh mẽ hơn một tâm trí. Một mình một tâm trí sẽ không thể xác nhận trải nghiệm của riêng nó một cách hiệu quả. Ở đây bạn chạm đến giới hạn của tính cá nhân của bạn. Ở đây bạn cũng thấy nơi mà tính cá nhân của bạn có mục đích và giá trị thật sự. Ở đây bạn thấy rằng tính cá nhân của bạn được định để đóng góp cho người khác thay vì tuyên dương cuộc đấu tranh của chính bạn để thoát khỏi người khác.

Nhân loại là thiếu niên bởi vì nó quá ám ảnh với bản thân và bởi vì con người vẫn đang chủ yếu sống cho chính mình. Mức độ mà mọi người đáp lại nhau và cống hiến cho nhau thể hiện sức mạnh của loài người tại thời điểm này. Mọi hành động nhân ái, mọi hành động quên mình, mọi món quà chân chính được trao tặng trong thế giới giữa con người trong mọi hoàn cảnh thì cùng nhau đại diện cho sức mạnh của loài người vào lúc này.

Nếu nhân loại không thể cai trị bản thân một cách hiệu quả, thì cuối cùng nó sẽ rơi vào sự thống trị của Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này cũng giống như cuộc sống của bạn trên thế giới vào lúc này. Nếu bạn không thể quản lý vấn đề của mình, thì những người khác sẽ đến để quản lý chúng cho bạn. Nếu bạn không thể định hướng suy nghĩ của chính mình, thì những người khác sẽ cố gắng định hướng nó cho bạn. Nếu bạn không thể thanh toán hóa đơn của chính mình, à, thì những người khác sẽ phải thanh toán chúng cho bạn. Đây chỉ đơn giản là thực tế của cuộc sống. Đây là những gì xảy ra trong sự sống thông minh khắp nơi trong vũ trụ. Thế giới của bạn cũng không là ngoại lệ. Điều này xảy ra trong phạm vi thế giới của riêng bạn, và nó xảy ra trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là một thực tế của cuộc sống.

Tri Thức tìm cách khiến bạn trở nên mạnh mẽ để bạn có thể đưa ra quyết định của riêng mình, những quyết định khôn ngoan và hiệu quả. Nhưng Tri Thức nhận ra rằng một mình các quyết định của bạn sẽ không mang lại kết quả lớn lao trên thế giới để phục vụ cho bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì. Bạn phải tham gia với những người khác để làm được điều này. Bạn phải kết nối trí thông minh của mình. Bạn phải đóng góp những món quà thật sự của mình và tài năng cụ thể của mình và gộp chúng lại với những người khác. Điều này tạo ra một tâm trí nhóm. Đây là quyền lực. Điều này giúp đạt được các thứ ở mọi cấp độ trải nghiệm của con người. Điều này sẽ đúng ngay cả khi không có Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng nó được yêu cầu vào lúc này vì có một Cộng Đồng Vĩ Đại.

Từ một quan điểm lớn hơn, sự trỗi lên của bạn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho sự cứu chuộc, không phải vì các vị khách của bạn từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây để cứu bạn nhưng bởi vì họ sẽ yêu cầu bạn, thông qua hoàn cảnh và đơn giản bởi sự hiện diện của họ trên thế giới, rằng bạn cuối cùng thức dậy, sắp xếp bản thân và phát triển sự trưởng thành. Quá trình trưởng thành này sẽ không dễ dàng, giống như cũng không dễ để trở thành người trưởng thành từ trạng thái thiếu niên. Thiếu niên trở thành người lớn khi họ nhận ra rằng họ có những hạn chế, giới hạn, và trách nhiệm; khi họ nhận ra rằng không ai sẽ làm mọi thứ cho họ và rằng cuộc sống có những đòi hỏi và hậu quả. Đây là điều khiến thiếu niên trưởng thành. Đây là điều khiến một chủng loài vị thành niên trưởng thành.

Do đó, Cộng Đồng Vĩ Đại là sự cứu chuộc của bạn, vì nó sẽ trao cho bạn nền tảng và một mục tiêu chung lớn lao để sắp xếp người dân của bạn và để học cách hợp tác cùng nhau, vì giờ đây tất cả các bạn sẽ chia sẻ cùng những thách thức. Sự can thiệp của Cộng Đồng Vĩ Đại và sự sụp đổ môi trường của thế giới — hai điều vĩ đại này sẽ ảnh hưởng đến sự thống nhất của con người và buộc nó phải xảy ra dưới hình thức này hay hình thức khác.

Nếu nhân loại đơn độc trong vũ trụ, nếu nó không bao giờ chạm trán sự sống thông minh khác, thì sẽ có vẻ như bạn có thể tiếp tục sống một cách liều lĩnh và cạnh tranh với nhau. Nhưng ngay cả việc này cũng sẽ chấm dứt, vì bạn sẽ sớm sử dụng hết tài nguyên của thế giới. Điều này sẽ buộc mọi người hợp tác với nhau vì bạn không thể tiêu diệt nhau vì tài nguyên bị sử dụng cho việc này sẽ là quá quý giá. Bạn sẽ phải đạt được thỏa thuận. Giống như những người trên chiếc thuyền cứu sinh sau khi con tàu bị chìm, bạn sẽ phải thiết lập một mục đích chung, sự thống nhất và một kế hoạch hiệu quả để tồn tại. Vì vậy, nếu không có các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại trên thế giới, nếu thế giới của bạn vẫn có vẻ là một đốm nhỏ cô lập đang trôi trong không gian rộng lớn, thì bạn sẽ vẫn phải đối mặt với ngưỡng cửa vĩ đại khi loài người phải trưởng thành. Sự sống còn sẽ thúc đẩy bạn.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ không chỉ phải đối mặt với sự sống còn, vì tài nguyên của bạn sẽ bị cạn kiệt, mà còn với vấn đề về quyền tự quyết. Bây giờ kẻ thù của bạn không phải là lẫn nhau, mà là các lực lượng từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ sẽ không để bạn phá hoại nơi này bởi vì nó quá có giá trị. Dưới quan điểm của họ, bạn giống như một bộ lạc đầy cãi vã mà đang sống trên vùng đất có giá trị. Bây giờ nó được xem trọng bởi những loài khác và cũng bởi bạn, và bạn sẽ không nhận ra nó có giá trị như thế nào cho đến khi có sự cạnh tranh cho nó.

Chúng Tôi đang vẽ ra thế giới như bản chất nó vào lúc này và như nó sẽ là. Bạn biết đây là đúng, ngay cả khi nó ngược với ý tưởng và niềm tin của bạn, hy vọng của bạn và mong muốn của bạn. Chúng Tôi trao cho bạn những gì bạn biết, không phải những gì bạn muốn. Chúng Tôi trao cho bạn những gì bạn phải biết để có thể hoàn thành định mệnh của mình ở đây và để giúp bảo tồn chủng loài của bạn. Để một chủng loài trỗi lên thành công vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó phải chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó phải học cách áp dụng các nguồn lực tâm linh của mình vào tình huống khi Cộng Đồng Vĩ Đại là một phần của môi trường. Do đó, có một tiếng gọi vĩ đại cho việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Giáo Huấn này là một món quà từ Đấng Tạo Hóa để cho phép nhân loại thực hiện giai đoạn vĩ đại tiếp theo trong quá trình phát triển của nó khi nó chuẩn bị để trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó là câu trả lời vĩ đại cho một nhu cầu vĩ đại. Và nó là phản hồi hoàn hảo cho tất cả các câu hỏi của nhân loại vào thời điểm này.

Vì vậy, khi bạn tự hỏi mình, “Tôi là ai và tại sao tôi ở đây?” thì cũng hãy đặt câu hỏi, “Thế giới đang đi đâu và tôi phải làm gì cho nó?” Rồi thì bạn sẽ có tất cả các câu hỏi phù hợp. Nếu bạn hỏi cho một mình bản thân, thì việc hỏi của bạn sẽ không hoàn chỉnh, và bạn sẽ không hiểu được câu trả lời. Nếu tất cả các câu hỏi đều hiện diện, thì bạn sẽ hiểu được câu trả lời vì bạn sẽ hiểu được tình trạng khó khăn của mình. Và mặc dù bạn sẽ thấy rằng bạn cần phải xây dựng nền tảng để học và sống Con Đường Tri Thức cho chính mình — cho phúc lợi của bạn, cho hạnh phúc của bạn, cho sự toại nguyện của bạn, cho việc chuộc lại giá trị và ý nghĩa của chính bạn ở đây — thì bạn sẽ cũng thấy rằng bạn cần nó cho toàn thể chủng loài của mình và rằng bạn đang làm việc này cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho bản thân bạn. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện những hy sinh và thành tựu để thực hiện sự chuẩn bị cần thiết. Tại đây bạn tự do để đi với Tri Thức, ngay cả khi Tri Thức đưa đi theo hướng khác với nơi trước đây bạn nghĩ bạn đang đi. Bạn đang làm việc này cho những người khác. Bạn đang làm việc này cho Gia Đình Thánh Linh của mình. Bạn đang làm việc này cho tất cả nhân loại.

Để nhân loại trở thành một người tham gia khôn ngoan và hiệu quả trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó phải trở nên thống nhất, nó phải đạt được sự hiểu biết và quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại và nó phải học Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại nghĩa là gì.

Sự tự lập trong Cộng Đồng Vĩ Đại không phải là một quyền; đó là một đặc ân. Cũng như đối với các quốc gia trong thế giới của bạn, sự tự lập không phải là một quyền; đó là một đặc ân. Sự tự lập cá nhân của riêng bạn không phải là một quyền; đó là một đặc ân. Khi bạn nghĩ nó là một quyền, bạn nghĩ rằng cuộc sống nợ nó cho bạn, và rồi bạn phớt lờ sự thật rằng bạn sẽ phải làm việc cho nó, bảo tồn nó và sử dụng nó cho mục đích tốt.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại được dành cho bạn, nhưng nó không chỉ dành cho bạn. Nó dành cho tất cả nhân loại. Nó sẽ không được hiểu vào lúc đầu bởi vì nó trình bày những vấn đề lớn lao trong cuộc sống, những vấn đề sẵn có trong con người và trong thế giới. Nó sẽ thách thức hiểu biết của con người. Nó sẽ thách thức niềm tin bộ lạc của họ. Nó sẽ mang đến cho họ không chỉ hứa hẹn mà còn cả rất nhiều công việc và sự chuẩn bị. Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là cái thang cho toàn thể chủng loài. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ học nó, vì điều đó là không cần thiết, nhưng nếu đủ người học nó, họ sẽ có thể cung cấp Minh Triết cho toàn thế giới. Minh Triết này là cần thiết vào lúc này. Tri Thức phải được khám phá vào lúc này. Nó được cần vào lúc này. Nó được cần trong cuộc sống của bạn, và nó được cần trên thế giới. Bạn cần nó và những người khác cần bạn giành lại nó. Những người khác cần nó, và bạn cần họ giành lại nó. Bạn cần tìm những mối quan hệ thật sự của mình vào lúc này, những cá nhân đã được gửi vào trong thế giới từ Gia Đình Thánh Linh của bạn để ở bên bạn. Bạn phải tìm họ. Họ đang tìm bạn, và với mỗi ngày trôi qua, nhu cầu và sự tìm kiếm trở nên cấp thiết hơn và quan trọng hơn.

Bạn không có nhiều thời gian để quyết định và để chấp nhận những khuynh hướng sâu thẳm của mình, vì thời gian bây giờ là quý giá và không nên bị lãng phí. Nhiều thời gian đã bị lãng phí, và nó đã khiến tình cảnh của chủng loài bạn trở nên khó khăn hơn. Nhiều thời gian đã bị lãng phí trong cuộc sống của bạn, và nó khiến khó khăn của bạn giờ đây trở nên khó khăn hơn.

Khi nhà cháy, tất cả mọi người phải tham gia. Một số người sẽ đóng những vai trò lớn hơn. Một số người sẽ đóng những vai trò thấp hơn. Một số người sẽ đơn giản chuyền nước trong dòng người chuyền nước. Không quan trọng ai là anh hùng hay ai là nữ anh hùng, bởi vì tất cả mọi người làm việc cùng nhau. Tất cả những gì quan trọng là rằng đám cháy được dập tắt và ngôi nhà được bảo vệ.

Nhân loại sống trong một ngôi nhà rất lớn. Một phần của ngôi nhà đang cháy. Và những chủng loài khác đang viếng thăm ở đây để xác định làm sao đám cháy có thể được dập tắt cho lợi ích của họ.

Đây là lý do tại sao một số người nghĩ rằng các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây để giúp đỡ nhân loại, bởi vì họ sẽ giúp bạn dập lửa. Tuy nhiên họ sẽ sắp xếp lại chủng loài của bạn trong quá trình này. Họ sẽ giành quyền kiểm soát các nhà lãnh đạo của bạn trong quá trình này. Trong cách thức im lặng của riêng họ, họ sẽ quyết định nhân loại sẽ đi đâu và nó sẽ làm gì. Bởi vì họ mang đến câu trả lời, họ sẽ được chào đón và họ sẽ được tin tưởng. Con người sẽ tin vào họ và có những cảm xúc đầy hy vọng về họ vì những vị khách có vẻ như sẽ có thể xử lý tình huống. Họ sẽ có vẻ như biết phải làm gì trong khi con người đang chạy cuồng khắp thế giới, sợ hãi và bối rối.

Tuy nhiên, những vị khách không phải là người giải phóng của bạn. Họ là đối thủ cạnh tranh của bạn. Tuy nhiên có những nhóm khác từ Cộng Đồng Vĩ Đại mà phục vụ sự trỗi lên của Tri Thức trong nhân loại, những loài sẽ không tìm cách giành quyền kiểm soát ở đây, vì họ biết rằng điều đó sẽ không là lợi ích tốt nhất của nhân loại. Các đồng minh của bạn sẽ hỗ trợ sự trỗi lên của Tri Thức vì loài người cần Tri Thức, và họ sẽ hỗ trợ việc nhân loại học Tri Thức và Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì nhân loại phải học những điều này để có thể hỗ trợ và cạnh tranh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn có rất nhiều sự chuẩn bị để làm. Hãy kiên nhẫn. Bạn đang chuẩn bị cho một thứ rất, rất vĩ đại. Hãy kiên nhẫn, nhưng đừng thụ động. Con Đường Tri Thức đã được đưa vào thế giới đúng lúc. Những người bắt đầu quá trình chuẩn bị vào lúc này sẽ ở trong vị trí tốt nhất để đóng góp cho nhân loại trong thời kỳ sắp đến. Việc học của họ sẽ được tăng tốc, cuộc sống của họ sẽ được tăng tốc và những thay đổi mà họ cần thực hiện trong bản thân và trong phạm vi cá nhân của họ sẽ được tăng tốc. Nếu họ kiên nhẫn và trung thực, và nếu họ không cố gắng sử dụng quá trình chuẩn bị cho lợi ích cá nhân của riêng mình, thì họ sẽ có thể xây dựng nền tảng của mình. Và họ sẽ có thể tìm thấy những người đã vào trong thế giới để giúp họ.

Hãy chuẩn bị trong sự giáo dục lớn lao này, vì thời đại là vĩ đại và muộn giờ rồi. Tất cả mọi người đều quan trọng vào lúc này. Tất cả mọi người đều có cái gì đó để cho đi, ngay cả khi nó rất nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể học Con Đường Tri Thức ít nhất là đủ để biết quý trọng những đức tính toát ra từ Tri Thức — sự cống hiến, lòng nhân từ, sự khôn ngoan, sức mạnh, sự kiên trì, can đảm và sự kiên nhẫn. Một số người sẽ trở nên thông thạo trong Con Đường Tri Thức bởi vì họ sẽ có thể thực hiện các bước mà không đòi hỏi vai trò lớn lao cho bản thân trên đường đi. Họ sẽ giúp chuẩn bị nhân loại cho tương lai và đảm bảo rằng nhân loại có tương lai, bởi vì nhân loại phải trở thành những người quản lý khôn ngoan của thế giới và chuẩn bị để tham gia vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Cả hai thứ đi cùng nhau và cả hai thứ đều đại diện cho cùng một mục tiêu.

Bây giờ là lúc để xây dựng nền tảng cho Tri Thức. Bây giờ là lúc để xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống và học cách làm việc này theo cách để tất cả các trụ cột đều được hỗ trợ và tăng cường. Đây là lúc để tách khỏi những mục tiêu và lý tưởng hoành tráng mà chỉ có thể giữ bạn trong trạng thái tưởng tượng về cuộc sống của mình. Đây là lúc để xem xét những khuynh hướng sâu thẳm nhất của bạn. Đây là lúc để đáp lại những nhu cầu vĩ đại của thế giới và tìm thấy vai trò và vị trí của bạn ở đó. Đây là lúc để từ bỏ ý tưởng rằng bạn có thể thoát khỏi thế giới hoặc vượt qua những yêu cầu của nó, bởi vì bạn đã không được gửi đến đây để chỉ chạy trốn.

Ở đây Trời và Đất kết nối với nhau bởi vì chúng phục vụ cùng một mục đích. Chính khi phục vụ cùng mục đích mà mối quan hệ của chúng được công nhận. Điều này là đúng với Tri Thức và tâm trí của bạn. Nó là đúng với Tri Thức và thế giới. Nó cũng đúng trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở mọi cấp độ tồn tại – ở cấp độ cá nhân, cấp độ gia đình, cấp độ nền văn hóa, cấp độ quốc gia, cấp độ thế giới – những chân lý vĩ đại này đều đúng và thể hiện chân lý của chúng dựa theo đó.

Bây giờ Chúng Tôi kết thúc bằng lời cầu nguyện vì đây là công việc thánh linh. Nó là thánh linh vì nó trọn vẹn, vì nó tượng trưng cho sự toàn vẹn của cuộc đời bạn. Nó là thánh linh bởi vì nó bao trùm tất cả, bởi vì nó đại diện cho toàn bộ chiều hướng của sự tồn tại của bạn ở đây.

“Tri Thức là món quà vĩ đại.

Nó ở trong tôi và bạn ngày hôm nay.

Tri Thức đang kêu gọi chúng ta và thế giới đang kêu gọi chúng ta.

Chúng ta phải chuẩn bị.

Tri Thức là cầu nối với thế giới và với nhau. Chúng ta hãy học cách vượt

qua cây cầu này.

Chúng ta không đơn độc, và những người ở cùng chúng ta

đã ở cùng chúng ta trong quá khứ

và đang ở với chúng ta vào lúc này. Chúng ta cần họ vào lúc này.

Và chúng ta phải kêu gọi họ vào lúc này.

Vì chúng ta đã đến để phục vụ một mục đích lớn lao

trong tất cả những cách khiêm tốn

mà một phục vụ lớn lao phải được trao.

Đây là lời chúc phúc của cuộc sống. Đây là tiếng gọi của cuộc sống.

Đây là yêu cầu của cuộc sống.

Và đây là món quà của cuộc sống.”

NASI NOVARE CORAM