Chuẩn bị gia đình của bạn

Như đã tiết lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 4 tháng 6 năm 2008
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Việc chuẩn bị cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đòi hỏi nhiều thứ. Quan trọng, nếu bạn có gia đình và đã kết hôn, là bạn cũng bắt đầu chuẩn bị cho họ. Con nhỏ của bạn không cần biết điều gì sắp xảy ra, nhưng vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn phải trở nên có hiểu biết và hỗ trợ những nỗ lực của bạn. Điều này là rất quan trọng bởi vì nơi bạn sống và cách bạn sống – nghề nghiệp của bạn, nơi bạn sống, cách đi lại của bạn – tất cả những điều này sẽ rất quan trọng.

Nhiều người, ngay cả ở những quốc gia giàu có, đang ở trong vị thế rất xấu cho điều này, dĩ nhiên, và bởi vì phải mất một thời gian dài để chấp nhận điều này về mặt cảm xúc và rồi để bắt đầu thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong cuộc sống của họ, thì sự chuẩn bị này càng sớm bắt đầu thì càng tốt hơn. Một lần nữa, thời gian là điều cốt yếu. Nếu bạn có rất ít thời gian, bạn sẽ có rất ít lựa chọn, và bạn có thể không thể làm được gì nhiều.

Nếu vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn miễn cưỡng hoặc không chắc chắn, thì bạn vẫn phải tiến hành các chuẩn bị cần thiết. Bạn phải trở thành một người lãnh đạo ở đây. Bạn phải nhận trách nhiệm. Con bạn nên biết, ít nhất, rằng thiên nhiên đã bị làm hại bởi sự lạm dụng của con người và bởi lòng tham của con người. Con người đã sử dụng quá nhiều nguồn tài nguyên, và bây giờ có ít hơn để chuyền quanh.

Trong gia đình bạn, những thú vui nên đơn giản, và bạn phải tập trung vào kinh tế của mình, tiết kiệm nhiều nhất nguồn tài chính của bạn cho tương lai mà bạn có thể, dựa theo “Những Lời Khuyên” được đưa ra trong quyển sách này và bắt đầu học Con Đường của Tri Thức để quyền lực của sự dẫn dắt mà Chúa đã đặt bên trong bạn có thể được biết đến bởi bạn và dành đó cho bạn. Những người khác bây giờ sẽ phụ thuộc vào việc bạn hành động phối hợp.

Do đó, bạn không có nhiều thời gian cho sự nghi ngờ và mâu thuẫn trong vấn đề này. Gia đình bạn như vậy trở thành một động lực to lớn để bạn học về Những Đợt Sóng Vĩ Đại, để phát triển sự kết nối của bạn với Tri Thức và để thực hiện những bước đầu mà được khuyên.

Những đứa con lớn hơn của bạn nên thật sự được giáo dục về Những Đợt Sóng Vĩ Đại. Hãy để chúng đọc. Hãy hướng dẫn chúng đến các nguồn có thể giúp giáo dục chúng. Hãy có những cuộc nói chuyện ý nghĩa và khách quan với chúng. Nếu chúng miễn cưỡng hoặc không muốn biết, bạn vẫn phải dẫn dắt gia đình mình. Một lần nữa, đừng dựa vào sự đồng thuận.

Nếu có sự bất đồng nghiêm trọng giữa bạn và vợ/chồng, hoặc bạn đời của bạn, về sự thay đổi phải được thực hiện, thì bạn vẫn phải là người lãnh đạo. Nếu bạn rõ ràng và nếu Tri Thức đang dẫn dắt bạn, thì bạn phải là người lãnh đạo và bạn phải thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ gia đình bạn và con cái của bạn, với hoặc không với sự tham gia của vợ/chồng bạn. Bạn bây giờ không thể bị kìm giữ lại bởi bất cứ ai, bởi vì thời đại đòi hỏi sự công nhận và sự chuẩn bị.

Nếu bạn có cha mẹ già, tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình trạng của họ, bạn có thể không thể giáo dục họ được. Nhưng bạn sẽ phải lên kế hoạch cho việc họ có thể được chăm sóc như thế nào, với bất kỳ nguồn lực nào có đó. Đây có thể là một vấn đề rất khó khăn, và bạn có thể cần tìm lời khuyên chuyên nghiệp.

Đó là một thử thách to lớn để là người được tỉnh thức trong khi những người khác vẫn đang ngủ và mơ. Đó có thể là một thử thách to lớn để trở thành người nhìn thấy, biết và cảm nhận được sự thay đổi vĩ đại đang đến trong khi những người khác vẫn tê liệt hoặc quay lưng họ lại. Tuy nhiên đây là sự chuẩn bị của bạn – không chỉ cho thế giới sắp tới, không chỉ cho tương lai, nhưng cũng là sự chuẩn bị của bạn để trở nên mạnh mẽ, để dẫn dắt người khác và để nhận những trách nhiệm lớn hơn trong cuộc sống của bạn. Đừng từ chối hoặc bực bội điều này. Nó là cần thiết, và nó sẽ là cứu rỗi cho bạn. Như đã nói, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đẩy nhanh quá trình phải diễn ra bằng mọi cách. Cần thiết để bạn trưởng thành, để trở nên khách quan, để trở nên quan sát, để nhận thức về môi trường của bạn và để nhận thức về sự kết nối của bạn với tương lai và mối quan hệ của bạn với tương lai.

Trong sự chuẩn bị của bạn, bạn phải giảm thiểu chi phí nhiều nhất có thể, ngay cả khi bạn giàu có. Bạn sẽ cần những nguồn lực này trong tương lai. Những thú vui và hoạt động của bạn nên đơn giản, bởi vì bạn sẽ cần phải bảo toàn năng lượng của bạn và nguồn lực của bạn ngay lúc này. Đừng nghĩ rằng vị thế tài chính của bạn hoặc tình trạng tài chính của bạn sẽ được bảo tồn vào trong tương lai khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Đó sẽ là một sai lầm rất trầm trọng. Bởi vì trong tương lai, nhiều người sẽ thất nghiệp, sẽ không có việc làm và sẽ tuyệt vọng về tài chính và nghèo đói. Ngay cả các chính phủ trong các quốc gia giàu có cũng sẽ không thể cung cấp cho họ đầy đủ.

Do đó, cần thiết, như trong tất cả mọi thứ, để đơn giản hóa cuộc sống của bạn, để bảo tồn những nguồn lực của bạn và để bắt đầu thực hiện các bước mà bạn phải thực hiện để lấy lại sức mạnh của bạn, để lấy lại sự tập trung của bạn, để nhận trách nhiệm của bạn và để cung cấp cho người khác một cách hiệu quả và khôn ngoan khi đối mặt với sự thay đổi vĩ đại.

Như đã nói, có thể có những người khác mà bạn cũng sẽ phải chăm sóc. Bởi vì nhiều thành phần dân cư, ngay cả trong các quốc gia giàu có, sẽ rất dễ bị tổn thương – người già, người ốm yếu, trẻ em không có cha mẹ hoặc trẻ em chỉ có một cha mẹ. Nếu bạn có thể, bạn phải ở trong vị thế để hỗ trợ họ. Bởi vì mọi người sẽ nghèo hơn trong tương lai khi Những Đợt Sóng Vĩ Đại làm suy giảm tài nguyên có đó cho nhân loại và khi các nền kinh tế bắt đầu sự điều chỉnh to lớn và khó khăn cho việc sống trong một thế giới suy tàn.

Thực tế kinh tế của bạn sẽ không được dựa trên sự tăng trưởng nhưng trên sự bảo tồn. Đó sẽ là một thực tế rất khác nhau cho hầu hết mọi người. Nó đang đến. Bạn có thể thấy nó. Bạn có thể cảm thấy nó. Nó không đòi hỏi một thiên tài để nhận ra điều này, chỉ sự can đảm và tỉnh táo.

Do đó, sức khỏe tài chính của gia đình bạn, sức khỏe của gia đình bạn, mối quan hệ của bạn với nhau – tất cả đều phải được củng cố ngay lúc này. Bạn phải gắn bó với nhau và làm việc như một đơn vị càng nhiều càng tốt. Con cái bạn sẽ đáp lại nếu chúng nhận ra rằng có áp lực tài chính to lớn ngay lúc này. Việc chơi của chúng và hoạt động của chúng nên đơn giản và tự nhiên. Trong tương lai, chúng có thể không có những thú vui công nghệ hoặc nguồn lực mà chúng bây giờ có thể tận hưởng trong một quốc gia giàu có. Chúng sẽ phải thích nghi với điều này. Mọi người sẽ phải thích nghi – không chỉ người nghèo, không chỉ những người đang gặp bất hạnh, mà tất cả mọi người.

Ở đây có thể cần thiết để các gia đình trở nên hợp nhất với nhau để cung cấp nguồn lực và sự hỗ trợ – mạng lưới các gia đình, thông qua các tổ chức dân sự, thông qua các nhà thờ và vân vân. Bạn càng lên kế hoạch trước cho điều này, vị thế sẽ tốt hơn cho bạn và cho gia đình bạn.

Bạn cũng có thể phải đối phó với sự bất đồng hoặc hoài nghi. Thật không may, loài người ở giai đoạn tiến hóa tổng thể của nó thì chưa thông minh lắm. Sự thông minh ở đây là sự sẵn sàng và khả năng học hỏi và thích nghi. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng và khả năng thay đổi khi hoàn cảnh yêu cầu điều đó và việc nhìn về phía trước và thấy trước nhu cầu thay đổi. Về mặc này, nhân loại nói chung vẫn chưa thể hiện trí thông minh lớn hơn của mình.

Vì vậy bạn có thể mong đợi rằng sẽ có sự không tin và kháng cự. Bạn có thể mong đợi rằng nhiều người sẽ hoài nghi. Họ sẽ nghĩ rằng cách tiếp cận của bạn và ý tưởng của bạn là quá cực đoan và những gì bạn đang chỉ về trong tương lai là quá cực đoan, thậm chí là không thể. Nhưng bạn không thể bị can ngăn bởi điều này, bởi vì những gì đang đến là một sự thay đổi căn bản, và nó đòi hỏi điều đối với nhiều người có vẻ như là sự chuẩn bị căn bản.

Bạn phải luôn có một nguồn cung cấp thực phẩm đầy đủ cho gia đình, nhiều nhất mà bạn có thể trữ, bởi vì sẽ có lúc thực phẩm trở nên khó để có hoặc để mua, và nó chắc chắn sẽ trở nên đắt hơn.

Bạn phải thực hành sự khoan dung lớn lao với gia đình, bởi vì họ đều sẽ trải nghiệm theo thời gian sự căng thẳng của việc điều chỉnh. Sẽ khó khăn cho mọi người. Sẽ rất khó cho những đứa con lớn của bạn, những người có lẽ đã quen sống với một mức độ sung túc nhất định, để đối mặt với một cuộc sống không có sự sung túc này. Do đó hãy rất khoan dung với nhau. Hãy nhân từ như bạn có thể. Kiên nhẫn. Nhưng kiên trì. Bạn phải có cách thức đầy quyết tâm. Bạn không thể để mình tụt lại phía sau trong sự chuẩn bị của bạn.

Nếu bạn có gia đình, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trở thành người lãnh đạo của gia đình đó. Nó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc định hướng, tiến hành các bước và yêu cầu người khác đi cùng bạn. Nó sẽ khó khăn, nhưng nó cũng sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Nghịch cảnh sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Sự bất đồng sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Sự cười nhạo sẽ buộc bạn phải tin tưởng bản thân và tin tưởng Tri Thức bên trong bản thân.

Đừng hành động vì sợ hãi hay hoảng loạn, bởi vì điều này dẫn đến sự phán xét tồi tệ. Trạng thái tâm trí mà bạn muốn đạt được là trạng thái của sự sáng tỏ, khách quan và quyết tâm. Bạn sẽ trải qua những giai đoạn vô cùng lo lắng và vô cùng sợ hãi. Bạn sẽ trải qua những giai đoạn, có lẽ, khi bạn sẽ muốn phủ nhận thực tế này, chạy trốn khỏi nó hoặc tìm cách nào khác thoải mái hơn để tiếp cận nó hoặc để xem xét nó. Bạn sẽ muốn giảm bớt nó và nghĩ rằng nó thật sự không quá tệ và bạn đang phản ứng thái quá với nó. Bạn sẽ nghĩ rằng bạn nên hợp lý hơn, có lý hơn, mà trong thực tế có nghĩa là bạn nên hành động như những người khác hành động. Bạn sẽ có những lúc khi bạn sẽ cảm thấy bất lực và vô vọng. Tại sao lại chuẩn bị khi nó quá khủng khiếp?

Tuy nhiên đây đều là những phản ứng về cảm xúc. Đó là bình thường để có những dạng phản ứng này miễn là chúng không kéo dài. Đó là một phần của sự điều chỉnh tâm lý cho việc sống trong một thế giới đang suy giảm – một thế giới của tài nguyên đang suy giảm, một thế giới của cơ hội đang suy giảm và một thế giới của sự căng thẳng lớn lao – đòi hỏi sự gắn kết và thống nhất lớn lao giữa các dân tộc.

Một thực tế kỳ lạ đó là khi con người càng giàu có, thì họ càng tách biệt. Khi con người càng có nhiều của cải, thì họ càng tìm cách xa nhau, họ càng trở nên cô lập và họ càng tập trung vào mối quan hệ của họ với vật chất hơn là với nhau. Của cải mà được tìm kiếm thật sốt sắng và thật thiếu chế ngự này thật sự đang làm suy yếu gia đình nhân loại và hủy hoại những người tự nhận là người thụ hưởng của nó.

Trong tương lai, con người sẽ phải đoàn kết với nhau. Sẽ phải có sự hợp tác lớn lao. Sẽ phải có những hạn chế lớn hơn về những gì mọi người có thể làm, chỉ để giúp cho các thành phố và các cộng đồng hoạt động. Bạn sẽ có ít quyền tự do cá nhân hơn trong tương lai, và điều đó sẽ khó khăn. Bởi sự cần thiết, con người sẽ phải tuân theo những cách thức hành động nhất định trong cộng đồng khi tài nguyên giảm dần và khi nhu cầu chăm sóc cho con người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất, trở nên tối quan trọng hơn bao giờ hết. Vô luật pháp và tội phạm sẽ gia tăng, và đây sẽ là một khó khăn vĩ đại.

Đây là những điều mà có lẽ bạn đã cảm thấy rồi, hoặc có lẽ chúng là những điều bạn chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi bạn bắt đầu nhìn qua đường chân trời và nhìn thấy các dấu hiệu của thế giới, và khi bạn đạt được sự khách quan lớn hơn – vượt qua khỏi phản ứng điên cuồng của hy vọng và sợ hãi và đi đến nơi của sự khách quan lớn hơn – bạn sẽ có thể nhìn thấy bức tranh, những khả năng và những khó khăn mà chắc chắn sẽ trỗi lên. Bạn sẽ thấy cách con người sẽ đáp lại những yêu cầu của sự thay đổi vĩ đại. Bạn sẽ thấy con người đấu tranh, vật lộn và cạnh tranh. Bạn sẽ thấy con người phủ nhận. Bạn sẽ thấy con người đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho chính phủ và đổ lỗi cho Chúa. Bạn sẽ thấy bạo lực. Bạn sẽ thấy bi kịch. Nhưng bạn cũng sẽ thấy lòng can đảm vĩ đại của con người và sự chính trực vĩ đại của con người.

Thời kỳ khó khăn phía trước có lời hứa để đưa con người vào trong sự thống nhất có ích lớn lao hơn so với họ từng hưởng trước đây. Chỉ trong thời chiến mà các quốc gia nào đó mới thống nhất cùng nhau với quyết tâm như vậy. Bây giờ bạn đang đấu tranh chống lại sản phẩm của sự lạm dụng thế giới của nhân loại. Bây giờ bạn sẽ đấu tranh chống lại hậu quả của lòng tham, sự ngu ngốc và xung đột của con người. Và bây giờ bạn sẽ phải đối mặt với sự can thiệp từ các chủng loài săn mồi trong Vũ Trụ mà đang ở đây để tận dụng một nhân loại yếu đuối và chia rẽ.

Nó giống như bước vào một cuộc chiến vĩ đại, nhưng đó không phải là cuộc chiến chống lại người khác. Đó là cuộc chiến chống lại hoàn cảnh. Đó là cuộc chiến chống lại sản phẩm của quá khứ dài và bất hạnh của nhân loại. Theo một nghĩa nào đó, đó là cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên, trong việc bạn phải đối phó với thực tế của việc sống trong một thế giới đang suy tàn, nơi mà nhiều người hơn sẽ uống từ một cái giếng đang từ từ cạn kiệt.

Ngưỡng cửa vĩ đại ở đây chính là việc đối mặt với ngưỡng cửa vĩ đại – cho bản thân bạn, cho gia đình bạn, cho vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn, cho cộng đồng của bạn và cho tất cả những người khác mà bạn quan tâm.

Đó là lý do tại sao sự chuẩn bị bên trong là rất cần thiết. Nếu bạn hoảng loạn, bạn sẽ làm những điều dại dột và đưa ra những quyết định rất không khôn ngoan và thậm chí là bi thảm. Nếu bạn cố gắng nói liền với mọi người về điều bạn đang thấy, thì bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự làm nản lòng. Thay vào đó, trong yên tĩnh, trước khi bạn tuyên bố bất cứ điều gì ngoài gia đình, bạn phải xây dựng sức mạnh nội tâm của mình.

Nó như thể bạn đang đối mặt với một ngọn núi vĩ đại, và bạn phải leo ngọn núi này. Bạn phải tập hợp lại những gì bạn cần, những đồ dự phòng mà bạn sẽ cần, đặt qua bên bất cứ thứ gì không cần thiết cho cuộc hành trình. Bạn chuẩn bị tinh thần để leo – xây dựng sức mạnh thể chất của bạn, sức mạnh tinh thần của bạn, giải quyết nhiều nhất mà bạn có thể, đơn giản hóa cuộc sống của bạn, đơn giản hóa phạm vi quan tâm của bạn và tập trung tâm trí và sự chú ý của bạn.

Bạn sẽ thấy, khi thời gian trôi qua, bi kịch của những người bị cuốn đi, mất tất cả trong Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Khi sự bất ổn kinh tế gia tăng, con người sẽ mất việc làm của họ, sự nghiệp của họ và nhà cửa của họ. Nó đang xảy ra ở rất nhiều nơi rồi. Bạn sẽ thấy rối loạn xã hội nhiều hơn, đặc biệt ở các thành phố lớn và đang mở rộng, mà còn ở các vùng nông thôn khi những nền kinh tế địa phương bắt đầu sụp đổ.

Bạn sẽ thấy những điều này, và nếu bạn không chuẩn bị, chúng sẽ áp đảo bạn, và sẽ có rất ít điều bạn cuối cùng có thể làm để chuẩn bị cho chúng. Đó là lý do tại sao thời gian này là rất quan trọng để thấy những gì người khác không thể nhìn thấy, để cảm nhận những gì người khác sẽ không cảm thấy và làm những gì người khác sẽ không làm. Điều này trao cho bạn lợi thế lớn nhất và sẽ đòi hỏi sức mạnh lớn lao từ bạn. Bạn sẽ cần sức mạnh này hơn bao giờ hết.

Do đó, đừng phàn nàn. Đừng từ chối những lời này. Đừng cố ngã lại vào trong trạng thái tâm trí thoải mái với tất cả các kết luận và giả định thoải mái của bạn. Đừng rút lui vào trong trải nghiệm nào đó trước kia hoặc trong quá khứ. Đừng tìm kiếm một lối thoát, để trốn thoát vào nơi hoặc tình huống nào đó mà bạn sẽ không phải đối phó với những điều này, bởi vì những nơi như vậy sẽ không tồn tại bây giờ.

Từ một điểm quan sát cao hơn và từ sự thông thái lớn lao, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay là điều mà nhân loại đã tạo ra cho bản thân để thúc đẩy một dạng cứu rỗi. Không thể sử dụng sự sung túc của nó một cách hiệu quả, bây giờ nó phải sử dụng thất bại của nó. Nhân loại bây giờ phải sử dụng nghịch cảnh để chuộc lại chính mình. Sự cứu chuộc này không được bảo đảm, nhưng dưới những hoàn cảnh tàn khốc hơn, con người có khả năng đoàn kết với nhau một cách vị tha hơn. Con người có khả năng đoàn kết để cứu nhau. Nó giống như việc ở trong một ngôi nhà đang cháy. Mọi người phải tham gia nếu không căn nhà bị mất. Mọi người phải tham gia nếu không mọi người bị mất. Nó giống như việc ở trên một con tàu đang từ từ chìm. Mọi người buộc phải hành động để cứu tàu và để cứu không chỉ bản thân họ, mà để cứu mọi người.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay sẽ đòi hỏi kiểu hành động vị tha này ngày càng nhiều, và đối với những người có thể trau dồi cách tiếp cận vị tha này với cuộc sống, họ sẽ ở trong vị trí để lãnh đạo người khác, để giúp đỡ người khác, để giải cứu người khác và để trao quyền cho người khác. Những người được tôn thờ và được thần tượng ngày hôm nay có thể được thay thế bởi một nhóm hoàn toàn khác của các nhà lãnh đạo với những kỹ năng và với lòng trắc ẩn nâng họ lên trên mọi người khác. Những người quyến rũ, những người nổi tiếng, những người xinh đẹp, những người duyên dáng – họ sẽ cống hiến gì cho một thế giới đang suy tàn? Cơ hội của họ không tốt hơn người bình thường và trong một số trường hợp còn tệ hơn nhiều.

Điều này sẽ đòi hỏi một dạng sức mạnh khác từ con người – một sức mạnh cốt lõi, sức mạnh của Tri Thức. Điều này sẽ đòi hỏi sự chính trực lớn lao, sự thông thái lớn lao và sự hợp tác lớn lao – những công đức thật và những khả năng thật của gia đình loài người. Trong sự sung túc, con người chơi bời, nhưng trong nghịch cảnh, con người có thể làm những điều tuyệt vời.

Chỉ chăm sóc gia đình bạn, trở thành người lãnh đạo trong gia đình bạn, thiết lập tầm nhìn, tiến hành các bước và không sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm của mình bởi vì mong muốn hoặc sở thích của người khác – điều này tượng trưng cho sự vĩ đại trong bạn. Đừng lùi khỏi điều này nếu không bạn sẽ lùi khỏi chính hoàn cảnh mà bạn đã vào trong thế giới để phục vụ, và kết quả là bạn sẽ khiến gia đình bạn gặp nguy hiểm.

Bạn không thể cứu nhân loại. Bạn không thể cứu thế giới. Bạn không thể cứu quốc gia của bạn. Bạn không thể cứu thành phố của bạn hoặc thị trấn của bạn. Nhưng bạn phải cứu những người gần với bạn, và bạn phải cứu những người trong số những người hàng xóm của bạn mà dễ bị ảnh hưởng nhất và những người sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất bởi những hoàn cảnh sắp tới.

Sẽ phải có nhiều sự chia sẻ và nhiều sự hợp tác. Sẽ phải có nhiều phụng vụ xã hội. Sẽ phải có sự kiềm chế lớn lao về bạo lực và hành vi hủy hoại bản thân. Tình cảnh sẽ yêu cầu điều này. Nhiều người sẽ gặp rủi ro rất lớn – người rất lớn tuổi, trẻ nhỏ, người tàn tật. Nhiều người sẽ phải cho đi nhiều hơn những gì họ đã quen cho đi. Thời gian của họ và năng lượng của họ bây giờ sẽ được dành cho việc chăm sóc người khác. Đây sẽ là một yêu cầu. Mọi người sẽ cần phải tham gia, nếu không toàn bộ các thành phố và các cộng đồng có thể sụp đổ vào trong sự hỗn loạn và bạo lực khủng khiếp. Nạn đói có thể xảy ra ngay cả ở những nơi giàu có nhất khi sự phân phối thực phẩm bị gián đoạn.

Tình hình là tệ hại, khủng khiếp hoặc đầy cứu rỗi, tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó, tùy thuộc vào trạng thái tâm trí mà từ đó bạn đang vận hành. Nếu bạn đang vận hành từ tâm trí cá nhân của bạn, thì mọi thứ sẽ trông thật tồi tệ, và bạn sẽ muốn phủ nhận nó và gạt bỏ nó. Nếu bạn không thể loại bỏ nó, thì bạn sẽ muốn đổ lỗi người khác cho nó và cố gắng chạy trốn và tìm nơi nào đó để núp. Tuy nhiên, từ trạng thái tâm trí lớn hơn của Tri Thức, bạn nhận ra rằng Những Đợt Sóng Vĩ Đại đã đang đến, rằng bạn có vai trò để thực hiện và bây giờ bạn phải trở nên rất mạnh mẽ, rất nhân từ và rất tha thứ.

Đó là lý do tại sao việc thực hiện những bước đi đến Tri Thức là rất quan trọng. Nó sẽ đảm bảo cho phúc lợi của bạn và phúc lợi của gia đình bạn và những người khác mà bạn quan tâm. Tri Thức không chỉ đơn thuần là việc có một trải nghiệm thánh linh lớn lao. Chính sự sống còn của bạn sẽ phụ thuộc vào nó ngay bây giờ, và khả năng phục vụ người khác của bạn, bởi vì nhu cầu của con người sẽ lớn hơn rất nhiều trong tương lai gần so với ngày hôm nay.

Tâm linh của bạn sẽ là về việc chăm sóc mọi người, cho mọi người ăn, phục vụ mọi người và chăm sóc thế giới xung quanh bạn. Đó sẽ là món quà của bạn cho Chúa. Đó sẽ là phụng vụ của bạn trong thế giới. Đó sẽ là điều sẽ thống nhất bạn lại với Tri Thức bên trong bản thân và khiến bạn trọn vẹn và hoàn chỉnh.

Chính những hoàn cảnh mà mọi người phủ nhận, từ chối, tránh né và kinh sợ là những hoàn cảnh có thể cứu rỗi họ, có thể hợp nhất họ bên trong bản thân và có thể khiến họ mạnh mẽ và trọn vẹn, hiệu quả và toại nguyện.

Nếu loài người không thể học từ những thành công của nó, thì nó phải học từ những thất bại của nó. Nếu nhân loại không thể thống nhất trong sự giàu có của mình, thì nó phải thống nhất trong việc đánh mất sự giàu có của nó. Bởi vì trong một thế giới suy tàn, sự giàu có sẽ mất đi. Cuối cùng là, sự giàu có gắn liền với tài nguyên trong thế giới. Khi tài nguyên suy giảm, sự giàu có sẽ suy giảm. Một số ít có thể vẫn nắm giữ sự giàu có lớn lao, nhưng họ sẽ cực kỳ dễ bị ảnh hưởng khi những người khác chống lại họ. Họ sẽ chạy trốn ở đâu? Họ sẽ sống như nô lệ, như tù nhân. Họ sẽ không thể ra nơi công cộng, không thể lộ mặt, được bao quanh bởi người bảo vệ. Đó sẽ là bi kịch của họ.

Đây là thế giới bạn đã đến để phục vụ. Hãy đạt được sức mạnh vượt qua sự sợ hãi và yêu thích. Hãy đạt được sức mạnh lớn lao của Tri Thức, điều sáng rõ, khách quan và nhân từ. Hãy trở thành một học sinh của Tri Thức. Hãy nhận lãnh phước lành của Chúa và sự chuẩn bị của Chúa. Hãy nhìn về phía trước, không cố gắng để hiểu mọi thứ hoặc để giải quyết mọi thứ, nhưng để thực hiện những bước bạn phải thực hiện.

Hãy tự hỏi bản thân, “Tôi phải làm gì ngay lúc này để chuẩn bị bản thân và gia đình tôi?” Đã có những điều bạn biết bạn phải làm. Có lẽ bạn đã biết chúng một quãng thời gian rồi. Bây giờ bạn phải làm chúng. Làm những việc bạn biết bạn phải làm ngày hôm nay, và ngày mai bạn sẽ biết những việc khác mà bạn phải làm. Nếu bạn làm chúng, bạn sẽ biết nhiều việc hơn mà bạn phải làm. Bằng việc làm mà bạn đạt được sự sáng rõ lớn lao. Hoàn thành các nhiệm vụ bạn biết bạn phải làm chỉ cho bạn thấy các nhiệm vụ khác mà phải được hoàn thành.

Con đường mở ra trước mắt bạn. Bạn không thể kìm giữ bản thân lại và nhìn thấy tất cả. Không có đảm bảo thành công trong cuộc sống. Không có đảm bảo rằng mọi thứ bạn làm sẽ diễn ra hoàn hảo. Bạn không nhìn thấy lối đi và sau đó quyết định xem bạn có muốn thực hiện cuộc hành trình hay không. Bạn phải thực hiện cuộc hành trình để nhìn thấy lối đi.

Tri Thức bên trong bạn biết điều gì phải được thực hiện. Nó biết cách để đáp lại thế giới vượt xa những gì trí tuệ của bạn có khả năng. Tuy nhiên ngay cả trí tuệ của bạn sẽ phải được đưa vào trong sự phụng vụ lớn lao tại đây – làm việc cùng với Tri Thức, hợp nhất bạn bên trong bản thân, mang tất cả những tài sản của bạn và minh triết đã đạt được của bạn để được sử dụng.

Để biết phải làm gì vượt qua khỏi những gì bạn đang làm bây giờ, bạn sẽ phải hoàn thành điều bạn đang làm bây giờ, và sau đó các bước tiếp theo sẽ xuất hiện. Đây là cách mà cuộc hành trình được tiết lộ. Và đây là hành trình mà bạn phải đi.