Cuộc Hành Hương

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 31 tháng 10 năm 2018
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Bởi vì hành trình thiêng liêng của Sứ Giả, quan trọng rằng có một cuộc hành hương cho những người có thể đáp lại, cuộc hành hương để gặp ông ấy nếu được, hoặc để kết nối với ông ấy nếu việc gặp ông là không thể.

Nếu bạn đã được ban phước bởi Khải Huyền từ Chúa, thì Cuộc Hành Hương này trở nên rất quan trọng, và việc bạn liên hệ sẽ trở nên rất quan trọng trong thời gian còn lại mà Sứ Giả sẽ ở đây trên Trái Đất. Bởi vì ông là một người đàn ông lớn tuổi và đã đi một hành trình dài và khó khăn, một hành trình không có sự công nhận, một hành trình không có sự khen ngợi từ con người trên thế giới ngoại trừ có lẽ một số rất ít người, làm việc mà không ai biết để nhận lãnh Khải Huyền vĩ đại nhất từng được ban cho thế giới này, để chuẩn bị nhân loại cho một tương lai sẽ không giống như quá khứ trong rất nhiều mặt.

Nếu bạn đã được lay động bởi Khải Huyền, nếu bạn cảm thấy cuộc đời mình đang được phục vụ bởi Khải Huyền, nếu bạn cảm thấy mình đã được ban cho một cuộc sống mới thông qua Khải Huyền, thì Cuộc Hành Hương của bạn để gặp Sứ Giả lúc này trở nên quan trọng. Và nếu bạn không thể gặp ông, nếu việc đó là không khả thi, thì hãy liên hệ với ông ấy với một thông điệp biết ơn mà ông có thể nhận từ bạn để ông có thể biết bạn là ai, để ông có thể chúc phúc và giữ bạn trong trái tim ông.

Bởi vì có nhiều người vào lúc này đã nhận được Khải Huyền, nhưng họ chưa bao giờ liên hệ với Sứ Giả. Có lẽ họ nghĩ rằng họ có thể tự mình thực hiện hành trình này. Có lẽ họ nghĩ rằng họ có thể dệt nó vào trong những kế hoạch và mục tiêu khác của họ hoặc những khái niệm sẵn có của họ về tôn giáo hay tâm linh. Nhưng bản thân Thông Điệp Mới thì trọn vẹn, và Sứ Giả giữ ánh sáng trung tâm của nó và sở hữu những thứ không ở trong Tiếng Nói của Chúng Tôi hoặc trong Lời Nói mà Chúng Tôi trao ban, vì Chúng Tôi đã trao chúng cho ông ấy, để tỏa sáng lên thế giới khi điều đó là cần thiết.

Việc bạn nhận lãnh Khải Huyền ở bất kỳ mức độ nào nó đã xảy ra cho đến nay đều thể hiện một bước ngoặt vĩ đại nếu bạn có thể đáp lại nó một cách chân thành, khiêm tốn, nhận ra rằng bạn không thể sáng tạo nó cho bản thân bạn hoặc điều khiển nó hoặc quyết định con đường mà nó sẽ đi cho bạn. Bởi vì bạn có một tiếng gọi lớn lao trong thế giới không phải do bạn tạo ra, nhưng bạn được thiết kế hoàn hảo cho nó, và linh hồn bạn sẽ chỉ đáp lại điều này ở cấp độ sâu thẳm bên trong bạn.

Chúa biết cách tiếp cận bạn. Chúa biết cách dẫn dắt bạn. Nhưng bạn phải là người thực hiện công việc. Bạn phải là người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, không tự nhận uy quyền cao hơn khi làm việc này, mà là người đại diện có trách nhiệm ở đây trên Trái Đất.

Bạn có mối quan hệ với Sứ Giả nếu bạn đã nhận lãnh Khải Huyền. Bạn không thể tách biệt chúng, bạn thấy không, vì ông là ngọn hải đăng. Và thậm chí sau cuộc đời mình, ông sẽ trông coi những người có thể phản hồi, giống như tất cả những Sứ Giả vĩ đại trước đây trong thời gian đã làm và tiếp tục làm, ngay cả cho đến lúc này.

Thật là một gánh nặng vĩ đại cho Sứ Giả khi chứng kiến sự suy đồi và dùng sai Khải Huyền trong tương lai. Đó là lý do tại sao một nhóm cốt lõi các cá nhân đã được gọi đến với ông và ở bên ông để duy trì Khải Huyền tinh khiết, được chuẩn bị bởi chính tay ông và với sự chấp thuận của ông, để không bị tái tạo sau này bởi những người khôn lanh hay xảo quyệt hay bị cung cấp sai thông tin.

Mối quan hệ của bạn với Sứ Giả là khá quan trọng. Ông sẽ không là người hướng dẫn hay người chỉ dẫn riêng của bạn, vì ông không có thời gian cho việc đó cho quá nhiều người. Nhưng bài giảng của ông cho bạn và những bài giảng mà ông sẽ trao thông qua các cách thức và phương tiện mở ra cho ông thì sẽ rất quan trọng cho bạn để hiểu được Thông Điệp Mới, để nhận ra tầm quan trọng vĩ đại của nó trên thế giới vào lúc này, để đáp lại nó một cách chính xác và để nhận ra những ý tưởng hoặc khuynh hướng đó bên trong bạn mà có thể dẫn bạn đi lạc hướng — để nhận ra chúng, để kìm giữ chúng hoặc chỉnh sửa chúng.

Bởi vì bạn không thể thực hiện phiên bản của mình về Thông Điệp Mới. Nếu bạn cố thử việc này, thì bạn sẽ làm hư nó với những thuyết phục cá nhân của mình, sở thích và nỗi sợ cá nhân của riêng mình, và kết quả là nó sẽ đánh mất quyền lực và hiệu quả của nó cho bạn và trở thành thứ gì đó có lẽ rất khác. Điều này đã xảy ra, dĩ nhiên, trong quá khứ với những Khải Huyền vĩ đại và gây thiệt hại vĩ đại cho nhân loại và bất hạnh cho những ai cố gắng sử dụng nó cho các mục đích và thiết kế của riêng họ.

Bạn có cơ hội khổng lồ này để nhận lãnh Tiếng Nói của Chúng Tôi, điều đã không khả thi trước đây. Vì chính Chúng Tôi là những người đã chuẩn bị cho Giêsu, Đức Phật và Muhammad và những giáo viên vĩ đại khác ít danh tiếng hơn —  thậm chí bạn không biết đến, thậm chí cả thế giới không biết đến — những người đã đi trên thế giới này, Trái Đất này, hành tinh gốc của bạn.

Nó bây giờ đang đối mặt với mối đe dọa vĩ đại từ bên trong và từ bên ngoài, và điều đó đã mang một Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới. Bởi vì nhân loại không biết và không chuẩn bị. Đó là một bước ngoặt thật vĩ đại mà bạn thậm chí chưa thể nhìn thấy hoặc xem xét hậu quả của nó. Bởi vì chỉ thứ vĩ đại như vậy sẽ có thể mang một Thông Điệp Mới từ Chúa vào trong thế giới, việc có lẽ chỉ xảy ra một lần trong một thiên niên kỷ. Bởi vì các Thông Điệp là rất vĩ đại và được định để phục vụ con người không chỉ tại thời điểm chúng được gửi vào trong thế giới, mà còn cho các thế kỷ sau.

Vì vậy, đây là cơ hội vĩ đại của bạn để sống trong một thời điểm như vậy, một thời điểm hiếm như vậy, một thời điểm trọng đại như vậy trong lịch sử loài người. Hãy ngừng việc lên án thế giới và những người khác để bạn có thể nhận ra bước ngoặt vĩ đại mà bạn là một phần, mà bạn đã đến để phục vụ dưới Sự Phối Hợp Vĩ Đại, vĩ đại hơn điều bất kỳ người nào trên Trái Đất hoặc thậm chí trong vũ trụ có thể hiểu được.

Nếu bạn không thể hành trình để gặp Sứ Giả trong những năm còn lại của ông, thì hãy gửi ông một thông điệp bày tỏ suy nghĩ và lòng biết ơn của bạn, và ông sẽ nhớ đến bạn và chúc phúc cho bạn. Ông ấy sẽ không thể duy trì liên lạc với bạn vì có quá nhiều người đang tìm cách liên lạc với ông vào lúc này. Nhưng ông sẽ biết bạn và nhớ đến bạn, và những người sẽ thực hiện công việc này, Hội (The Society) cho Thông Điệp Mới, họ cũng sẽ giữ bạn trong trái tim và tâm trí họ do đó bạn sẽ không bị lãng quên.

Việc xây dựng liên minh lớn lao này trên Trái Đất vào lúc này là thiết yếu trong thời đại của Khải Huyền, bởi vì một thứ tinh khiết như thế đi vào trong thế giới có thể rất dễ bị hiểu sai, sử dụng sai hoặc bị làm hư cho các mục đích khác. Hoặc nó có thể bị phớt lờ và bị phủ nhận tới mức nó khó có thể bám rễ trong một thế giới đang phải đối mặt, với mỗi ngày trôi qua, sự bất hòa lớn hơn, sự không chắc chắn lớn hơn, sự chia rẽ lớn hơn.

Thiên Đàng biết điều gì đang đến ở chân trời và những rủi ro vĩ đại mà nhân loại bây giờ đang đối mặt, giờ đây đã thay đổi vĩnh viễn khí hậu của nó, giờ đây đã tước đoạt thế giới nhiều đến mức nó hầu như khó có thể duy trì một gia đình loài người đang gia tăng. Và tất cả những bất bình và sự kích động và bi kịch đã tích tụ qua nhiều năm và nhiều thế kỷ, tất cả những thứ này giờ đây là một phần của cuộc sống của bạn, một phần của thực tại này, khi bạn bước vào một thực tại thế giới mới — một thế giới của những thử thách và khó khăn lớn hơn nhiều, nhưng là một thế giới mà vì cần thiết sẽ đòi hỏi sự hợp tác lớn hơn và sự thống nhất và lòng nhân từ lớn hơn đối với con người ở khắp nơi. Bởi vì không thể là người này chống lại người kia, hoặc nhóm này chống lại nhóm kia, hoặc quốc gia này chống lại quốc gia kia nếu nhân loại muốn tồn tại trong thực tại thế giới mới này, hoặc tồn tại trong một hình thức mà bạn muốn xảy ra.

Để cảm nhận được quyền lực và tầm quan trọng thật sự của Thông Điệp Mới, bạn phải nhìn thấy nguy cơ và thách thức vĩ đại đang đối mặt với nhân loại. Hãy nhìn thấy điều này một cách khách quan, không cố gắng khiến nó tốt hơn hay tệ hơn và không thật sự hiểu được nó thật sự sẽ đòi hỏi những gì. Bởi vì có nhiều quyết định nhân loại phải đưa ra để quyết định mức độ nghiêm trọng của hậu quả.

Quyết định của bạn là để cho cuộc đời mình và tương lai mình được dẫn dắt bởi quyền lực vĩ đại của Tri Thức mà Chúa đã đặt bên trong bạn. Đây là điều mà Thông Điệp Mới khuyến khích. Nó đã trình bày một Giáo Huấn Cổ Xưa về Con Đường Tri Thức, Những Bước Đi đến Tri Thức, lâu đời hơn nền văn minh loài người. Nó đến từ bên ngoài thế giới. Nó đã được thực hành ở nhiều nơi trong bí mật, trong những thế giới không có tự do.

Nó bây giờ đang được trao cho toàn thế giới, mà là một sự kiện hiếm có trong lịch sử của vũ trụ địa phương của bạn. Bạn không biết rằng điều này thật sự hiếm đến mức nào — để tiếp cận những người phải được tiếp cận, để kêu gọi những người phải được kêu gọi, để nói với những người phải được nói, để giải cứu những người khỏi sự tồn tại vô nghĩa và vô vọng và vào trong một điều gì đó vĩ đại và quan trọng và cần thiết.

Chỉ những thời điểm vĩ đại và hoành tráng sẽ kêu gọi những thứ này ra khỏi bạn, vì vậy đừng phàn nàn không ngừng về thế giới hoặc tình trạng vấn đề. Đó là những gì bạn đã đến để phục vụ, để đối phó, để xem xét, để cải thiện, vì nhu cầu vĩ đại của con người sẽ là khổng lồ trong tương lai. Và Chúa phải một lần nữa nói với một nhân loại đang vật lộn.

Nếu bạn có thể đến gặp Sứ Giả, thì có những thời điểm nhất định trong năm, các sự kiện diễn ra, khi việc đó là khả thi và được chào đón, bởi vì ông ấy không thể tiếp mọi người mỗi ngày hoặc bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào họ muốn đến. Ông có quá nhiều việc phải làm trong những năm còn lại của cuộc đời mình.

Hãy đến. Bất cứ cái giá nào, hãy đến. Vì nếu bạn bỏ lỡ điều này và ông ấy rời khỏi thế giới này, thì bạn có thể cảm thấy vô cùng hối tiếc. Do đó cơ hội đang ở đây cho bạn.

Nếu bạn biết ông và nhận biết ông như bản chất thật sự của ông, thì việc học của bạn sẽ trở thành sống động, vì khi đó bạn sẽ chắc chắn biết rằng bạn được kết nối với ông và được gọi đến với ông và đến với những người sẽ bảo vệ và giữ gìn những gì ông đã trao cho thế giới.

Bởi vì sau cuộc đời của ông, sẽ không có sự bổ sung nào được thực hiện cho Khải Huyền Mới. Phong Ấn của Các Tiên Tri sẽ đóng lại sau ông. Và Thiên Đàng sẽ im lặng, xem coi ai sẽ phản hồi, ai sẽ không phản hồi.

Đây là cách mà Khải Huyền được ban cho thế giới này và cho bất kỳ thế giới nào trong vũ trụ, thật vậy. Vì Chúa của bạn không chỉ là Chúa của thế giới này, mà còn của mọi sự sống trong vũ trụ — vô số chủng loài của chúng sinh trong thiên hà này và những thiên hà khác. Không có tôn giáo nào có thể bao hàm điều gì đó lớn như thế. Tất nhiên, ngay cả tâm trí của bạn cũng khó có thể bao hàm được bất cứ thứ gì có kích thước và độ lớn này. Đây không phải là một cuộc theo đuổi trí tuệ. Nó là tiếng gọi để phục vụ và để trở thành một phần của điều gì đó thiết yếu và đẹp đẽ và có ý nghĩa trên thế giới.

Phụng vụ của bạn sẽ được gọi ra khỏi bạn, không nhất thiết dựa trên những gì bạn muốn trao, nhưng dựa trên những gì được gọi ra từ bạn bởi chính hoàn cảnh. Đó là sự khác biệt giữa phụng vụ chân thật và việc cho đi vì lợi ích cá nhân của mình.

Điều sẽ được gọi ra khỏi bạn là điều bạn được thiết kế để cho đi và có thể cho đi. Nó sẽ không đòi hỏi bạn phải có học vấn cao hay lộng lẫy, mà chỉ cần một trái tim chân thật và một cuộc sống tự do để đáp lại.

Đây là những gì Sứ Giả giảng dạy và đã thể hiện, bạn thấy đấy. Tất cả mọi tham vọng đã được đốt ra khỏi ông bởi hành trình mà ông đã thực hiện. Nhưng điều này khiến cho sự khôn ngoan là khả thi và tất yếu rằng điều này có thể được đạt.

Ở đây bạn phải khuất phục đối với phần lớn lao của bạn mà không phải là trí tuệ của bạn, không phải là tâm trí mà thế giới đã tạo ra và định hình và tiếp tục thống trị, mà là Tâm Trí sâu thẳm bên trong bạn được gọi là Tri Thức, mà là phần của bạn mà vẫn được kết nối với Chúa, phần của bạn mà bạn không thể tưởng tượng hoặc bịa đặt hoặc giả vờ có. Nó sẽ không trao cho bạn những gì bạn muốn, nhưng nó sẽ trao cho bạn những gì bạn cần, và nó sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn được định để đi. Và nó sẽ mang vào trong cuộc sống của bạn những mối quan hệ thật sự mà có định mệnh thật sự gắn liền với chúng, điều mà trí tuệ hay tính cách của bạn không bao giờ có thể đạt được.

Bạn phải biết Sứ Giả vì cách ông ấy được miêu tả trong tương lai thật sự sẽ được dựa trên nhận biết của những người hiểu ông vào lúc này, những người đã nhận từ ông trong quãng đời của ông trên Trái Đất. Họ sẽ là những người đầu tiên đáp lại, và lời minh chứng của họ sẽ là quan trọng mặc dù những người khác sẽ tiếp tục đáp lại với Khải Huyền và thậm chí với Sứ Giả, xa so với thời điểm này. Đây là mối quan hệ chính của bạn, nhưng bạn phải biết điều này trong trái tim mình.

Đừng chỉ cầm Khải Huyền và nghĩ rằng bạn sẽ sử dụng nó như một nguồn lực để có được những gì bạn muốn từ cuộc sống. Không, đó không phải là thái độ mà bạn dùng để tiếp cận điều này. Nó là một điểm hẹn thiêng liêng. Nó không bị biến thô tục bởi lợi ích hoặc tham vọng cá nhân hoặc bằng việc tìm cách sử dụng nó như một công cụ để sử dụng để đạt được lợi thế trên người khác. Nó là một điểm hẹn thiêng liêng. Nó là thứ đưa cuộc đời bạn thoát khỏi sự tách biệt đau khổ và một cuộc sống nửa vời. Nó kêu gọi bạn vào trong một con đường thật sự mà luôn được định cho bạn để đi theo. Và trái tim của bạn sẽ tràn đầy niềm vui vì cuối cùng bạn có thể tìm thấy một thứ như vậy, mặc dù có lẽ bạn đã tìm kiếm nó rất lâu mà không thành công.

Mặc dù con đường đôi khi đầy thử thách và khó khăn, nhưng cảm giác vui vẻ và đúng đắn về cuộc đời bạn sẽ đồng hành cùng bạn và sẽ lớn dần theo thời gian, điều mà rất ít người trên thế giới có thể thành thật khẳng định cho bản thân.

Ở đây bạn tìm thấy điều thật sự quan trọng trong cuộc đời mình, và người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình. Vượt lên trên tất cả những mong muốn và cám dỗ và những mối quan hệ thất bại, hình ảnh huy hoàng, sự quyến rũ, đây mới là điều thật sự quan trọng. Đây là người thật sự quan trọng.

Sứ Giả không tìm kiếm hoặc muốn sự tôn thờ. Ông không phải là một vị thần, nhưng không ai trong số các Sứ Giả đã là vị thần. Họ đều đến từ Hội Đồng Thiên Thần, bạn thấy đấy, mang hình hài con người ở đây để nhận lãnh thứ gì đó vô cùng quan trọng cho thế giới ở những bước ngoặt vĩ đại cho nhân loại.

Nếu bạn có thể hiểu được điều này, thì bạn sẽ bắt đầu thấy được sự thống nhất của tất cả các tôn giáo, rằng trong hình thù tinh khiết của chúng, chúng đều đã đến từ cùng một Nguồn – được cung cấp vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử; được trao cho các dân tộc nguyên thủy, các dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau; được cung cấp theo cách để chúng có thể được công nhận và sử dụng bởi những người có mặt tại thời điểm đó. Mỗi tôn giáo chứa đựng các viên gạch nền tảng để xây dựng nền văn minh nhân loại như một chủng loài tự do và cao thượng thay vì một tập hợp các bộ lạc chiến tranh, tiêu diệt lẫn nhau và thế giới xung quanh chúng.

Bạn có một cuộc hẹn gặp thiêng liêng với Sứ Giả, cho dù bạn có thể gặp ông trực tiếp hay không. Hãy tôn vinh điều này và nhận ra rằng bạn không thể đơn giản đánh cắp Khải Huyền và rời đi và nghĩ rằng bạn biết phải làm gì với nó, bởi vì nó quyền lực hơn bạn, quyền lực hơn rất nhiều. Nó đang ở đây để đưa bạn đến với phần của bạn nơi mà sự trung thực và quyền lực và sức mạnh và cam kết thật sự có thể tự nhiên trỗi lên.

Không có sự quyến dỗ nào ở đây. Không có sự thao túng nào ở đây. Có sức hút của Thần Thánh cho Tạo Hoá, mà là thế lực tự nhiên nhất, tinh khiết nhất mà bạn có thể trải nghiệm ở đây trong thực tế vật chất.

Thiên Đàng ban phước cho những ai có thể nhận lãnh và những ai có thể cho đi. Phước lành của họ nằm trong việc nhận lãnh và cho đi. Thiên Đàng trao tự do cho những ai có thể phản hồi và sẵn sàng làm công việc cần thiết để xây dựng quyền tự do này và để bảo tồn nó trong một thế giới nơi sự tự do như vậy là hiếm, và thậm chí hiếm khi được coi trọng.

Nếu bạn tôn vinh Sứ Giả, thì bạn tôn vinh những Sứ Giả trước đó, những người sát cánh cùng ông trong nỗ lực vĩ đại của ông ở đây trên Trái Đất. Bởi vì đó là một phần của Sự Phối Hợp mà đã diễn ra theo thời gian, điều mà ít người trên thế giới thật sự hiểu được — để giữ cho Tri Thức thiêng liêng này tồn tại trên thế giới, mà bị đe dọa mất hoặc bị lãng quên; để giữ cho lòng nhân từ và phụng vụ và những nỗ lực xây dựng hòa bình của nhiều người tồn tại và hiệu quả trong thế giới nơi mà mối đe dọa chiến tranh và xung đột trỗi lên trong một thế giới của tài nguyên đang suy giảm.

Thử thách đầu tiên của bạn là để đối mặt với điều này trong cuộc sống của chính bạn — bạn người đã được gọi, bạn người đã được tác động, bạn người đã tiếp xúc với Khải Huyền. Nó sẽ đưa bạn đến với những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn. Nó sẽ mang đến cho bạn sức mạnh cốt lõi, mục đích và phương hướng của bạn khi bạn sẵn sàng đón nhận những thứ này và đi theo chúng với sức mạnh và sự khiêm nhường.

Sứ Giả đã mang lại điều này đến cho bạn và đã mang lại cho bạn tất cả các mối quan hệ mà sẽ đến sau đó. Trên thực tế, ông sẽ trao cho bạn một thế giới đầy những mối quan hệ khi Thông Điệp Mới đi khắp thế giới này. Bây giờ bạn sẽ có những người có thể nhận ra bạn ở nhiều nơi, những người có thể cộng hưởng với bạn, những người có thể hỗ trợ bạn.

Thật là một món quà tuyệt vời. Bạn người vào lúc này thật may để biết một người khác mà thật sự cảm nhận được bạn thật sự là ai và coi trọng điều đó hơn những thứ khác. Thật là một món quà: món quà của tự do, con đường thoát khỏi sự tồn tại vô nghĩa và vô vọng. Món quà của phụng vụ, món quà của sự hòa nhập – cuối cùng được nhận biết cho bản chất bạn và lý do tại sao bạn đã đến, sự nhận biết mà bạn trước tiên phải chấp nhận như điểm xuất phát của mình.

Mong rằng phước lành này ở trên bạn. Mong rằng cơ hội này để ở với Sứ Giả được mở ra cho bạn. Và mong rằng bạn có thể phản hồi một cách sâu sắc bên trong bản thân, không chỉ dựa trên hoàn cảnh, mà dựa trên những gì bạn thật sự biết bạn phải làm với những thứ có thể trong cuộc sống của mình.

Ông ấy sẽ đáp lại bạn ngay cả khi bạn không thể đến, nếu bạn gửi cho ông một tin nhắn, kèm theo ảnh của bạn, nếu có thể. Khi đó, ông và những người khác có thể nhận ra bạn và biết ơn bạn. Và bạn sẽ được ghi nhớ. Và bạn sẽ nhớ. Bởi vì bạn phải nhớ, để tìm đường của mình trở lại Quê Hương Cổ Đại của mình.