Tìm Tri Thức


Finding Knowledge

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
năm 1997


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Việc đạt được sự hiểu biết và quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại chắc chắn là khá cần thiết trong việc chuẩn bị cho chính Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng một mình điều này sẽ là không đủ. Ở đây bạn không thể chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh của trí thông minh của bạn hoặc ý chí của bạn để có được sự nhận biết rõ mà bạn cần để vận hành trong một môi trường tinh thần phức tạp hơn. Bạn sẽ cần nhiều hơn là sức mạnh tinh thần hoặc sức mạnh ý chí để có thể vận hành thành công trong môi trường này. Mặc cho bạn có thể trở thành một cá nhân mạnh mẽ như thế nào, quyền lực của bạn sẽ là không đáng kể so với sức mạnh của tâm trí nhóm đại diện cho sự tương tác thật sự trong môi trường tinh thần trong chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Do đó, ở đây bạn phải kêu gọi một sức mạnh lớn lao, một trí thông minh lớn lao, một sức mạnh lớn lao bên trong chính bạn. Chúng Tôi gọi đây là Tri Thức. Nó được đại diện bởi khả năng của bạn để biết. Khi Chúng Tôi sử dụng từ Tri Thức này, Chúng Tôi đang không nói về một nhóm thông tin hoặc một chuỗi ý tưởng hoặc thứ gì đó bạn sẽ học trong đại học. Chúng Tôi đang nói về tiềm năng của tâm trí thánh linh của bạn.

Rất ít người hiểu đây là gì, thật vậy. Có lẽ họ chấp nhận rằng họ có một bản chất thánh linh; có lẽ họ có thể chấp nhận về mặt lý thuyết rằng họ là những loài thánh linh, rằng có điều gì đó vĩnh cửu về họ và điều này kết nối họ với Thánh Thần.

Nhưng để điều này thật sự phù hợp ở đây và để thánh linh của bạn thật sự được thấu hiểu, bạn phải nhận ra rằng thánh linh của bạn đại diện cho một tâm trí bên trong bạn – một tâm trí lớn lao, một tâm trí vượt qua khỏi tâm trí cá nhân mà bạn dùng để suy nghĩ và tính toán. Chúng Tôi gọi tâm trí này là Tri Thức. Đó là Tâm Trí hiểu biết bên trong bạn. Và tầm quan trọng của nó trong việc hiểu được khả năng của bạn để hoạt động trong môi trường tinh thần là rất quan trọng.

Tri Thức nắm giữ cho bạn sứ mệnh và mục đích thật sự của bạn trong cuộc sống. Nó đã duy trì cho bạn sự hiểu biết lớn lao về lý do tại sao bạn đã đến thế giới, bạn phải gặp ai ở đây và những gì bạn phải hoàn thành.

Đây không phải để nói là mọi thứ sẽ xảy ra đều được định trước, nhưng bạn có một số điều nào đó cần hoàn thành và một số mối quan hệ nào đó để thiết lập trong bối cảnh của cuộc sống cá nhân này. Điều này tượng trưng cho định mệnh của bạn trong thế giới, và nhận thức về định mệnh này và sức mạnh để khám phá nó và để hoàn thành nó nằm bên trong Tri Thức bên trong bạn.

Bây giờ một số người sẽ hỏi, “À, đây có phải là tiềm thức không?” Và tôi nói rằng, không, nó không phải là tiềm thức. Tiềm thức vẫn là một phần của tâm trí cá nhân của bạn, tâm trí được kết nối trực tiếp với sự tồn tại vật lý của bạn.

Tri Thức đại diện cho tâm trí vĩnh cửu của bạn, tâm trí thánh linh của bạn, nhưng nó không chỉ đơn giản là một thực thể. Nó là một tâm trí mà suy nghĩ. Nó là một tâm trí có một mục đích và một sứ mệnh và một định hướng trong cuộc sống.

Khi bạn bắt đầu đến gần Tri Thức, khi bạn đi Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn bắt đầu trải nghiệm và nhận được mục đích vĩ đại mà Tri Thức dành cho bạn. Và theo thời gian bạn sẽ nhận biết trọn vẹn rằng mục đích này là của riêng bạn và rằng nó đại diện cho mong muốn thật sự của bạn và ý muốn thật sự của bạn trong cuộc sống.

Việc giành lại Tri Thức đại diện cho bản chất của sự khám phá tâm linh và sự phát triển tâm linh. Tri Thức đang chờ đợi để được khám phá và được giành lại. Nếu bạn trở thành một học sinh của Tri Thức và đi Con Đường Tri Thức và học cách sống Con Đường Tri Thức, thì cuối cùng rồi tâm trí cá nhân của bạn và tâm trí lớn lao bên trong bạn sẽ hợp nhất và trở thành một. Ở đây bạn sẽ trở nên hợp nhất trọn vẹn, và sức mạnh và ý nghĩa và tiềm năng của bạn như một cá nhân sẽ được thể hiện đầy đủ trong thế giới.

Tri Thức đang kêu gọi bạn ngay cả vào thời điểm này để đến với nó, để nhận lãnh nó – để nhận lãnh minh triết của nó, để nhận lãnh lời khuyên của nó và để nhận lãnh hướng đi của nó như của riêng mình. Đây là tiếng gọi thánh linh vĩ đại bên trong bạn, và nó đang xảy ra vào lúc này.

Bởi vì thế giới đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và có một tiếng gọi tâm linh vĩ đại trong thế giới mà sẽ cho phép mọi người nhận ra điều này và chuẩn bị một cách phù hợp cho nó. Tri Thức bên trong bạn biết điều này có nghĩa là gì. Nó biết nó quan trọng như thế nào. Nó biết bạn sẽ đóng vai trò gì. Và nó biết chính xác nơi bạn phải đi và người mà bạn phải gặp để có thể đạt được điều này.

Làm cách nào một trong số những điều này có thể được nhận ra thông qua lý luận hoặc suy luận? Làm thế nào bạn có thể sử dụng tâm trí suy nghĩ của mình để tìm thấy được Tâm Trí vĩ đại trong cuộc sống và để thể hiện nó một cách trọn vẹn? Bạn có thể cố gắng để hiểu hoặc lý tưởng hóa ý nghĩa của thánh linh và cách nó hoạt động trong thế giới. Bạn có thể cố gắng để hiểu hoặc lý tưởng hóa hoạt động của Thánh Thần trong các vấn đề của con người. Nhưng cuối cùng những điều này chỉ có thể được biết.

Ý nghĩa, sự tồn tại và Ý Muốn của Đấng Tạo Hóa của bạn chỉ có thể được biết. Mục đích, ý nghĩa và định hướng thật sự của bạn trong cuộc sống chỉ có thể được biết. Những mối quan hệ thật của bạn – những mối quan hệ mà bạn được có định mệnh để phát triển, để tham gia – chúng chỉ có thể biết. Bản chất, ý nghĩa và giá trị thật của bạn chỉ có thể được biết.

Do đó, Chúng Tôi quay đến Tri Thức như là hành trình và con đường vĩ đại để tìm thấy ý nghĩa và mục đích thật của cuộc đời bạn và để tìm thấy nền tảng thật cho mối quan hệ thật, mà bạn được có định mệnh để có khi bạn ở đây. Tri Thức bên trong bạn nắm giữ tất cả những điều này cho bạn. Không có Tri Thức, bạn không thể tìm thấy nó. Cho dù ý tưởng của bạn lớn lao đến đâu, cho dù quá trình suy nghĩ của bạn có tinh tế đến đâu, cho dù niềm tin của bạn có phổ quát đến đâu, chúng không thể chứa đựng và sở hữu những gì Tri Thức nắm giữ cho bạn.

Ở đây bạn hiểu được một sự thật căn bản: rằng tâm trí suy nghĩ của bạn có một chức năng quan trọng để phục vụ trong cuộc sống của bạn trong việc cho phép bạn thể hiện thực tế lớn lao mà bạn sở hữu và để đối phó với những khó khăn và thăng trầm của cuộc sống. Nhưng tâm trí suy nghĩ của bạn cuối cùng chỉ có thể phục vụ Tri Thức. Nhưng không với phụng vụ này, nó sẽ vận hành như thể nó là thứ để được phục vụ và sẽ trở thành một thế lực thống trị và phá hoại trong cuộc sống của bạn. Nếu tâm trí suy nghĩ của bạn sau đó trở thành trọng tâm thiết yếu, bạn sẽ không hiểu được thực tế lớn lao mà bạn sở hữu và vai trò thiết yếu của nó trong việc giúp bạn tìm thấy và hoàn thành mục đích của bạn trong cuộc sống.

Có nhiều người trong thế ngày hôm nay cố gắng dựa vào hiểu biết trí tuệ của họ hoặc vào những niềm tin và liên kết của họ để trao cho họ nền tảng cho việc hiểu được bản chất thật của họ và mục đích của nó ở đây. Nhưng điều này luôn dẫn đến sự thất bại và thất vọng, bởi vì tâm trí suy nghĩ của bạn chỉ có thể phục vụ Tâm Trí vĩ đại khi làm việc này. Một mình nó không thể cung cấp nền tảng này. Một mình nó không thể mang lại hiểu biết lớn lao, trải nghiệm lớn lao, mà bạn sẽ cần.

Điều này do đó giải phóng bạn để quay sang chính Tri Thức và để học cách đi Những Bước Đi đến Tri Thức. Điều này, về bản chất, là con đường tâm linh thật sự. Tất cả các truyền thống tín ngưỡng trên thế giới đều là chân thật tới mức độ mà chúng ủng hộ sự khám phá và thể hiện cơ bản này.

Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào thánh linh và bạn lấy đi lịch sử, văn hóa và quy ước; nếu bạn lấy đi tất cả những cạm bẫy vật chất của tôn giáo, điều bạn có chính là bản chất của thánh linh. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, điều này được gọi là Tri Thức. Nó được thể hiện thông qua khả năng của bạn để biết. Nó được trải nghiệm thông qua nhận thức sâu sắc trong bản thân bạn và trong bối cảnh của các mối quan hệ của bạn. Nó luôn tập trung bạn vào các hoạt động thật sự có ích trong thế giới và dẫn dắt bạn từng bước một, từng điểm một, trong việc nhận ra, thể hiện và hoàn thành tiếng gọi và mục đích độc nhất của bạn trong cuộc sống.

Như Chúng Tôi đã nói trước đây, trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải khám phá ra bản chất thật sự của thánh linh. Niềm tin, truyền thống, nghi lễ, văn hóa chỉ dành cho nhân loại. Bạn không thể liên kết bản thân ra ngoài loài người, thậm chí đến vương quốc thực vật và động vật trong thế giới, trừ khi bạn có thể tìm thấy bản chất thật của thánh linh và trải nghiệm nó cho chính mình.

Tôn giáo là quan trọng. Nó đóng một vai trò căn bản trong việc trao cho con người cơ hội để trải nghiệm bản chất thánh linh thật sự của họ và mục đích của nó trong cuộc sống. Nhưng nó chỉ có thể phục vụ, giống như tâm trí suy nghĩ của bạn, một thực tế vĩ đại. Một mình nó không phải là thực tế vĩ đại. Bên trong bạn, thực tế vĩ đại được thể hiện và hiện thân trong Tri Thức.

Ở đây một lần nữa Chúng Tôi đang không nói về ý tưởng hoặc niềm tin. Chúng Tôi đang nói về trải nghiệm sâu sắc của việc biết . Điều này thể hiện và xác nhận mối quan hệ của bạn với Thánh Thần và mối quan hệ nội tại của bạn với mọi sự sống.

Nhưng Tri Thức có một mục đích cụ thể trong thế giới dành cho bạn. Nó nhớ tại sao bạn đã vào trong thế giới. Nó nhớ thỏa thuận mà bạn đã thực hiện với Gia Đình Thánh Linh của bạn trước khi bạn đã đến đây. Nó nhớ mong muốn của bạn để tiến vào lại cuộc sống thể chất để trao cho sự đóng góp thật sự, mà bạn phải trao cho.

Tri Thức chưa quên, nhưng bạn đã quên. Bạn đã quên bởi vì bạn đã cần phải quên để có thể phát triển như một con người, để có thể tiến vào xã hội loài người và để có thể hoạt động ở đó. Nếu ký ức về Quê Hương Cổ Đại của bạn và mục đích lớn lao của bạn đã được thiết lập đầy đủ trong tâm trí bạn khi còn nhỏ, bạn sẽ không muốn đối mặt với những khó khăn của việc sống trong thế giới. Bạn chỉ đơn giản muốn về Nhà, về Quê Hương Cổ Đại mà bạn đã đến từ đó và nơi bạn rồi sẽ trở về.

Do đó, bạn tiến vào giai đoạn mất trí nhớ khi bạn tiến vào thế giới để có thể trở thành một con người có thể vận hành ở đây. Nhưng một khi điều này đã được đạt đủ, thì bạn phải quay đến Tri Thức. Bạn tìm Tri Thức và đi Những Bước Đi đến Tri Thức.

Điều này có liên quan gì đến Cộng Đồng Vĩ Đại? Tại sao đây là yếu tố thiết yếu trong việc hiểu và trải nghiệm Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại? Tại sao điều này là thiết yếu để có thể cho phép bạn chuẩn bị cho sự tiếp xúc của bạn với các hình thức khác của sự sống thông minh?

Như Chúng Tôi đã nói, Tri Thức là bản chất của tâm linh của bạn và bản chất tâm linh của bạn. Nó cũng là bản chất của tâm linh và bản chất tâm linh của mọi sự sống thông minh trong vũ trụ.

Mặc dù bạn không có chung lịch sử, chung nền văn hóa, chung nghi thức, chung quy ước hoặc thậm chí chung niềm tin hoặc lý tưởng, ở mức độ của Tri Thức bạn là một. Bạn có thể hiểu nhau. Bạn có thể giao tiếp từ Sinh Loài đến Sinh Loài, bản chất đến bản chất. Cùng nhau bạn có thể vượt qua mọi ranh giới của chủng loài, văn hóa, danh tính, niềm tin và liên kết. Đây là liên kết căn bản của bạn với mọi sự sống thông minh. Đó là thánh linh lớn lao mà bạn chia sẻ với họ. Đây là lý do tại sao nó là bản chất của Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Tuy nhiên, Tri Thức là cơ bản trong việc cho phép bạn đối phó hiệu quả với các chủng loài thông minh từ bên ngoài thế giới và trong bối cảnh của chính loài người. Điều này về cơ bản là đúng vì Tri Thức là phần duy nhất của bạn mà không thể bị ảnh hưởng trong môi trường tinh thần .

Hãy để Chúng Tôi làm rõ điều này. Suy nghĩ của bạn, mong muốn của bạn, cảm giác của bạn, cảm xúc của bạn, xu hướng của bạn và niềm tin của bạn đều bị ảnh hưởng, và thật ra, là kết quả của nhiều năm bị ảnh hưởng. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn xem xét tâm trí của bạn một cách cẩn thận rằng bạn không phải là người khởi tạo hầu hết những suy nghĩ mà bạn dựa vào để trao cho bạn sự chắc chắn và ổn định. Chúng chỉ đơn giản đã được hấp thụ từ môi trường của bạn. Chúng là sản phẩm của sự ảnh hưởng. Như Chúng Tôi đã nói trước đây, có rất ít suy nghĩ nguyên bản trên thế giới.

Một trong những nhiệm vụ của học sinh của Tri Thức là để hoàn toàn đồng thuận với mức độ bị ảnh hưởng của riêng họ và để nhận ra các yếu tố và thế lực chính đang tiếp tục củng cố ảnh hưởng này. Mặc dù điều này tạo ra sự đồng nhất xã hội trong một nền văn hóa, nó tạo ra những hạn chế lớn lao cho cá nhân, những hạn chế mà một học sinh của Tri Thức phải học cách nhận ra và vượt qua.

Để tìm thấy Tri Thức, bạn phải nhận ra mọi thứ ngăn cản bạn khám phá nó. Để đi theo Tri Thức, bạn phải nhận ra và vượt qua những trở ngại ngăn cản bạn làm điều đó. Ở đây bạn phải đối mặt với những thế lực đó trong môi trường tinh thần mà trong quá khứ đã định hướng và ảnh hưởng suy nghĩ của bạn và những thế lực tiếp tục làm điều đó. Ở đây bạn sẽ thấy rằng hầu hết niềm tin của bạn không phải là của riêng bạn, rằng hầu hết những suy nghĩ của bạn không phải là của riêng bạn, rằng nhiều sự thôi thúc của bạn không phải là của riêng bạn. Chúng đã được đặt vào bạn trong nhiều năm tiếp xúc.

Vì lý do này mà Chúng Tôi không khuyên những học sinh của Tri Thức xem nhiều truyền hình hoặc đọc báo nhiều trừ khi có mục đích hoặc trọng tâm cụ thể để tìm hiểu về một sự kiện thế giới hoặc một khía cạnh nào đó của tình trạng con người. Những hình thức truyền thông này chỉ đơn giản củng cố những ý tưởng cũ để giữ cho mọi người suy nghĩ theo cách tương tự hoặc giống nhau với rất ít sự đa dạng từ người này sang người kia. Hình thức ảnh hưởng này là cả cố ý và vô ý. Nó đang trao cho mọi người cùng một thông tin theo cùng một cách mà không có nhiều sự đa dạng.

Tuy nhiên Tri Thức bên trong bạn không thể bị thuyết phục. Nó chỉ đáp lại Tri Thức trong người khác và Tri Thức trong vũ trụ, chính là Tâm Trí của Đấng Tạo Hoá. Nó không bị thuyết phục, nó thậm chí không bị nhầm lẫn bởi tất cả các biểu hiện của cuộc sống, cả trong môi trường thể chất và tinh thần. Nó biết cái gì là đúng và cái gì không đúng. Nó không bị ảnh hưởng bởi điều giả dối. Nó không bị lung lây bởi điều giả dối. Nó không bị áp đảo bởi điều giả dối.

Đây là lý do tại sao nó là sức mạnh và quyền lực lớn lao bên trong bạn. Sự hiểu biết của nó về cuộc sống không bị chỉ định bởi quan điểm cá nhân hoặc bởi ảnh hưởng văn hóa. Đó là lý do tại sao nó đại diện cho tự do của bạn trong thế giới.

Hãy đến gần với Tri Thức và bạn sẽ có sự tự do của Tri Thức và sức mạnh của Tri Thức và quyết tâm của Tri Thức. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đây là một yếu tố quan trọng. Đây là điều tạo ra mọi khác biệt giữa việc bạn sẽ tự do hay bạn sẽ bị thuyết phục và cuối cùng bị thống trị.

Khi bạn học cách đi Những Bước Đi đến Tri Thức, bạn sẽ thấy sức mạnh của ảnh hưởng xã hội và cách nó đã ảnh hưởng lớn lao như thế nào lên suy nghĩ của bạn và hành vi của bạn. Tuy nhiên trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại, các thế lực thuyết phục là mạnh mẽ hơn nhiều và được đặt một cách có ý thức.

Như Chúng Tôi đã nói, niềm tin của con người, lý tưởng của con người, ngay cả các tôn giáo của con người, sẽ bị lợi dụng trong môi trường tinh thần bởi tất cả những vị khách đang tìm cách để đạt được ảnh hưởng và quyền lực ở đây trong thế giới. Mọi thứ mà con người muốn, mọi thứ mà con người sợ, mọi thứ mà con người tin tưởng, một cách vô thức, đại diện cho tất cả các yếu tố mà những vị khách của bạn có thể sử dụng để hướng dẫn và định hướng suy nghĩ của con người và hành vi của con người. Điều này tượng trưng cho kỹ năng trong môi trường tinh thần. Đó là một hình thức thao túng vô hình, nhưng những biểu hiện của nó là rất dễ thấy.

Những gì bạn đọc, những gì bạn được kể, những gì bạn nghe và cách bạn được dạy để nhìn mọi thứ đều có những biểu hiện vĩ đại trong cuộc sống. Ở đây có rất ít người suy nghĩ tự do bởi vì trên thế giới có rất ít cá nhân mạnh mẽ với Tri Thức.

Nếu bạn xem xét điều này một cách nghiêm túc, không với ưu tiên và không với sự lo lắng trầm trọng, bạn sẽ bắt đầu đạt được một hiểu biết lớn hơn về tình trạng của con người và tại sao, trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại, loài người rất dễ bị ảnh hưởng.

Ở đây bạn phải vượt qua khỏi những ý tưởng của bạn về điều thiện và ác chỉ đơn giản để hiểu được những động lực và các tương tác của cuộc sống. Như Chúng Tôi đã nói, những vị khách của bạn không xấu xa; họ chỉ đơn giản có nhu cầu riêng của họ thúc đẩy họ. Và trong hầu hết các trường hợp, họ cũng không mạnh mẽ với Tri Thức, bởi vì họ đã bị ảnh hưởng và bị lập trình để suy nghĩ theo một cách nhất định và để thực hiện những hoạt động nhất định mà không có bất kỳ sự nhận biết cá nhân nào.

Nếu bạn hiểu được những điều tôi đang nói với bạn cho tới giờ, bạn sẽ thấy rằng nhân loại cần Tri Thức. Nó bây giờ không chỉ đơn giản là một mục tiêu tâm linh. Nó là thiết yếu cho sự sống còn và quyền tự quyết. Và, ngoài điều này, có lẽ bạn sẽ bắt đầu thấy rằng nhân loại thậm chí còn có lợi thế trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì nhân loại, với sự phát triển xã hội phức tạp và các di sản tinh thần phong phú của nó, có khả năng cho Tri Thức, một khả năng và cơ hội lớn hơn nhiều cho Tri Thức so với những vị khách của bạn đang có tại thời điểm này.

Bất cứ ai có thể trở nên mạnh mẽ với Tri Thức sẽ tự do trong môi trường tinh thần và sẽ có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực và mang tính xây dựng ở đó. Nhưng không có Tri Thức, bạn không thể làm điều này. Đó sẽ là không thể. Suy nghĩ của bạn đơn giản sẽ bị lung lây bởi những suy nghĩ mạnh mẽ hơn bởi vì trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn đang đối phó với Tâm Trí Nhóm, không phải với một nhóm các cá nhân suy nghĩ tự do. Và trong môi trường tinh thần, Tâm Trí Nhóm là cực kỳ mạnh mẽ.

Tất cả các vị khách của bạn thực hành Tâm Trí Nhóm và thể hiện điều này. Đó là điều trao cho họ kỹ năng của họ trong việc ảnh hưởng lên nhận thức của con người, trí nhớ của con người và hành vi của con người trong mọi cuộc gặp mặt trực tiếp mà họ đã có với con người trong thế giới. Bằng chứng của điều này chắc chắn sẽ chứng minh cho tất cả những gì tôi đang nói.

Nếu sau đó con người nghĩ rằng đó đã là một trải nghiệm tích cực hay một trải nghiệm tiêu cực không phủ nhận thực tế rằng họ không thể kiểm soát trải nghiệm của họ khi có sự hiện diện của các vị khách. Bạn có thể gọi nó là tốt để tự trấn an mình hoặc bạn có thể gọi nó là xấu. Nhưng nếu bạn không thể xác định ý chí của riêng mình, nếu bạn không thể tập trung tâm trí của chính mình, nếu bạn không thể thể hiện sự thật hoặc bản chất bên trong của mình trong sự tương tác trực tiếp với sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn đã bị áp đảo trong môi trường tinh thần. Nếu điều này tiếp tục, cuối cùng bạn sẽ mất ý chí của bạn và sẽ không thể suy nghĩ một cách tự do.

Ở đây khả năng của bạn để đạt được một nền tảng trong Tri Thức ngày càng trở nên xa vời. Bạn sẽ không thể tiến triển. Bạn sẽ đơn giản trở thành một hiệu ứng của Tâm Trí Nhóm của họ. Và bởi vì họ không hỗ trợ việc giành lại Tri Thức trong thế giới, họ sẽ cản trở nỗ lực của bạn để tìm thấy bản chất thật sự của bạn và thông điệp và mục đích của nó dành cho bạn.

Có lẽ bạn đang nghĩ, “Làm sao điều này là có thể? Làm sao điều này có thể xảy ra trong thế giới?” Tuy nhiên tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nó đang xảy ra tại thời điểm này và đã xảy ra trong nhiều thập kỷ và sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở đây, và nó đang thiết lập mạng lưới ảnh hưởng của nó rồi. Và ảnh hưởng này thâm nhập hơn nhiều so với bạn tại thời điểm này có thể nhận ra. Đó là lý do tại sao nhu cầu cho Tri Thức, nhu cầu cho việc học một hiểu biết và quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại, là rất quan trọng tại thời điểm này.

Nhân loại đang mất lợi thế. Nó từ đầu đã không bao giờ mạnh mẽ về môi trường tinh thần, nhưng nó đang mất lợi thế một cách nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao có một tiếng gọi thánh linh mãnh liệt và khẩn cấp trong thế giới. Nó cấp bách hơn mọi người nhận ra. Họ có lẽ nghĩ, “À, đó chỉ là cơ hội để trở nên giác ngộ.” Không. Đó là nhu cầu để giữ gìn sự toàn vẹn và quyền tự quyết của chính nhân loại.

Ngay cả khi nhân loại không có các vấn đề môi trường và xã hội nghiêm trọng của nó, sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ tạo ra một tiếng gọi khẩn cấp trong thế giới. Tuy nhiên con người phần lớn không biết về các thế lực lớn lao đang định hình trải nghiệm của họ ngay lúc này và đang quyết định tương lai và số phận của họ.

Tuy nhiên nếu bạn đọc lịch sử loài người, thậm chí ở đây bạn có thể thấy rằng hầu hết mọi người không nhận thức được các lực lượng chính trị xã hội lớn hơn đang định hình tương lai và vận mệnh của họ. Điều này đã được chứng minh trong suốt lịch sử loài người, và hiện tại tình hình đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác, một khía cạnh khác.

Do đó, tiếng gọi cho Tri Thức, mà về cơ bản là một tiếng gọi tâm linh, đang được vang lên trong thế giới với cường độ và sự cấp bách vĩ đại. Đó là lý do tại sao bạn có lẽ không thể hài lòng với những tiện nghi cá nhân hoặc thú vui cá nhân. Đó là lý do tại sao điều gì đó đang thúc đẩy bạn về phía trước.

Có lẽ bạn không thể hiểu nó. Có lẽ bạn không biết nó có nghĩa gì. Có lẽ nó gây khó chịu cho bạn và ngăn cản bạn chỉ đơn giản dựa vào số ít tiện nghi mà bạn đã có thể thiết lập trên đường đi. Nhưng điều này đại diện cho sự chuyển động của Tri Thức bên trong bạn, và nó đại diện cho tiếng gọi vĩ đại và khẩn cấp mà Chúng Tôi đang nói đến ở đây.

Để nhân loại có thể trỗi lên thành công vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và để chiếm một vị trí ở đó, nơi nó có thể bảo tồn và duy trì tự do của mình và có thể thiết lập khả năng của mình, sự phát triển của Tri Thức, trong cá nhân và tập thể, phải trở nên lớn hơn nhiều so với lúc này.

Đây sẽ không phải là kết quả của các chương trình của chính phủ. Đây sẽ không phải là kết quả của hệ thống giáo dục của bạn. Đây sẽ là kết quả của những cá nhân, những người nam và nữ như bạn, có lòng can đảm và tiếng gọi bên trong để đi theo Con Đường của Tri Thức, và để trở nên mạnh mẽ trong Tri Thức, và để nhận trách nhiệm của họ và để nhận thừa kế của họ khi họ đang ở đây thế giới.

Những người nam và nữ của Tri Thức đã luôn tiến triển loài người. Họ đã luôn là nguồn khám phá, phát minh và trẻ hóa xã hội. Họ luôn là nguồn của việc giữ cho tôn giáo tồn tại bằng cách truyền tinh chất của thánh linh ở đó. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang ở một bước ngoặt vĩ đại nơi mà yêu cầu cho điều này thậm chí còn lớn hơn trước đây.

Tri Thức bên trong bạn biết rằng nhân loại đang trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó biết đây là lý do tại sao bạn đã vào trong thế giới. Nó biết rằng đây là một nhu cầu và thực tế chủ yếu. Nhưng nó biết chính xác bạn đang đứng ở đâu vào lúc này, bạn tin gì, bạn nghĩ gì, bạn xem trọng điều gì, cảm xúc của bạn nằm ở đâu và điều gì ảnh hưởng đến chúng.

Nó biết rằng bạn phải trở nên tự do. Nó biết rằng bạn phải trở nên trọn vẹn và mạnh mẽ. Nó biết rằng bạn phải tìm thấy sự trầm tĩnh lớn lao của Tri Thức và sức mạnh lớn lao của Tri Thức. Và nó sẽ di chuyển bạn không ngừng nghỉ đến điều này. Sẽ không có sự nghỉ ngơi. Sẽ không có sự khuây khoả cho đến khi bạn có thể tìm thấy điều này, bởi vì điều này đại diện cho việc tìm kiếm và khao khát của chính Bản Chất của bạn .

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, các cá nhân trong các nhóm nhỏ đã có thể thiết lập Tri Thức, trải nghiệm Tri Thức và thể hiện Tri Thức. Và điều này thường diễn ra dưới những hoàn cảnh trầm trọng và khó khăn hơn nhiều so với điều bạn bây giờ đang đối mặt trong thế giới của bạn. Bởi vì các xã hội được tổ chức và phát triển cao, sự trỗi lên của Tri Thức trong cá nhân được coi là một mối đe dọa lớn, và nó thường bị đàn áp dã man.

Ở đây tâm trí, thái độ và ưu tiên của công dân bị điều khiển nghiêm ngặt thông qua môi trường tinh thần và thông qua ảnh hưởng xã hội. Do đó, cá nhân của Tri Thức đối mặt với khó khăn lớn hơn nhiều dưới những hoàn cảnh này. Việc có được tự do của họ và duy trì nó trong môi trường xã hội của họ và môi trường tinh thần của họ tượng trưng cho một nhiệm vụ đáng gờm. Nhưng họ không đơn độc.

Và ở đây Chúng Tôi nói đến một phần rất quan trọng của hiểu biết và sự chuẩn bị của bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Mỗi cá nhân đưa ra quyết định có ý thức để trở nên mạnh mẽ với Tri Thức và để đáp lại lời kêu gọi vĩ đại đang diễn ra trong thế giới sẽ có sự hỗ trợ vĩ đại và sẽ mở rộng bản thân cho một liên kết lớn hơn của cuộc sống, cả trong thế giới và bên ngoài.

Đang trông coi sự phát triển của con người là những Thế Lực Thánh Linh vĩ đại. Chúng Tôi gọi đây là Những Người Vô Hình, hoặc ít nhất đây là cách họ được gọi trong nhiều nền văn hóa trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Giống như những người làm vườn, họ trông coi sự phát triển của trí thông minh con người và Linh Hồn con người khi họ trông coi những loài thông minh và Linh Hồn trong tất cả các thế giới nơi sự sống thông minh cư ngụ.

Ở đây các xã hội loài người tượng trưng cho sự màu mỡ lớn lao, nhưng chúng đang ở trong tình trạng hỗn loạn lớn lao. Ở đây các cá nhân có thể đáp lại Tri Thức và đi Những Bước Đi đến Tri Thức, nhưng rất khó để họ ảnh hưởng lên hướng đi của chính loài người bởi vì số lượng của họ là rất ít và bởi vì trải nghiệm của họ và sự phát triển của họ là rất trái ngược với các tục lệ và truyền thống trong các xã hội loài người.

Họ nổi bật như những người phi thường, nhưng họ vẫn phải giấu kín để không phải đối mặt với nghịch cảnh, sự ngược đãi hay hiểu lầm cực đoan. Tuy nhiên họ có một liên kết lớn lao với Những Người Vô Hình, một liên kết thánh linh vĩ đại, mà trở nên ngày càng mạnh mẽ khi họ tiến triển và tiến bộ.

Điều này, do đó, trao cho bạn một ý tưởng rõ ràng về việc Những Đồng Minh thật sự của nhân loại trong Cộng Đồng Vĩ Đại là như thế nào và tại sao họ quan tâm đến sự phát triển của con người và việc giữ gìn sự toàn vẹn của con người. Những Đồng Minh thật của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho một cộng đồng của Tri Thức. Họ không phải là các lực lượng quân sự hay chính trị lớn lao. Bởi vì phần lớn, họ vẫn ẩn mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên họ có thể liên lạc thông qua Những Người Vô Hình với bạn ngay cả khi bạn ở đây, bởi vì đó là một liên kết và mạng lưới tâm linh vĩ đại mà bạn trỗi vào khi bạn tiến triển trong Con Đường của Tri Thức.

Ở đây bạn sẽ thấy rằng trong khi có một sự phát triển lớn lao và phức tạp của các tương tác trong thế giới vật chất, theo nghĩa nào đó, đằng sau hậu trường, có một mạng lưới liên lạc vĩ đại vượt ra ngoài phạm vi vật lý. Bởi vì đây là ở mức độ của Tri Thức, nó thể hiện Tri Thức và phản ánh Tri Thức. Nó không phải là một môi trường ngoại cảm theo nghĩa rằng bất kỳ kiểu thế lực nào cũng có thể cư ngụ ở đó. Môi trường tinh thần là một môi trường ngoại cảm, nhưng môi trường của Tri Thức không phải là một môi trường ngoại cảm theo cùng cách.

Tại đây bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn có Đồng Minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ ủng hộ việc giành lại Tri Thức trong thế giới, và họ được kết nối với Những Người Vô Hình, giống như bạn đang học cách kết nối với Những Người Vô Hình. Họ muốn củng cố Tri Thức trong toàn thể vũ trụ. Họ muốn giữ cho Tri Thức tồn tại trong môi trường tinh thần và xã hội phức tạp tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Vai trò của họ trong cuộc sống là để thể hiện Tri Thức, để minh chứng cho Tri Thức và giữ cho Tri Thức tồn tại trong tâm trí và trái tim của các cá nhân, cả trong thế giới của họ và trên khắp chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Mặc dù bạn sẽ không bao giờ gặp mặt họ, những người này đại diện cho các đồng minh lớn nhất của bạn và các mối quan hệ mạnh mẽ nhất của bạn. Chỉ khi bạn tiến triển trong Con Đường của Tri Thức, chỉ khi bạn vượt qua những ngưỡng lớn lao trong nhận thức mà bạn mới có thể trực tiếp trải nghiệm họ, và sức mạnh của ý định của họ, và sự từ bi của ý muốn của họ.

Tuy nhiên tại thời điểm này, điều quan trọng là bạn biết rằng họ tồn tại, nếu không bạn sẽ cảm thấy rằng nhân loại hoàn toàn không có cơ hội trong Cộng Đồng Vĩ Đại và mọi thứ tôi đang trình bày ở đây dường như hoàn toàn áp đảo, và điều này sẽ làm bạn nản lòng. Nhưng đừng nản lòng, bởi vì sức mạnh của Đấng Tạo Hóa, sức mạnh của Những Người Vô Hình và sức mạnh của các cộng đồng Tri Thức vĩ đại như chúng tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở bên bạn và hỗ trợ bạn trong nhiệm vụ khó khăn của bạn để vượt qua ảnh hưởng xã hội của bạn, để đạt được tự do trong môi trường tinh thần của bạn và để tìm đường đến Tri Thức.

Hãy cũng can đảm bởi vì trong thế giới ngày hôm nay có một Giáo Huấn vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã ý muốn để tồn tại ở đây. Nó đại diện cho mong muốn và ý muốn của những Đồng Minh thật sự của bạn để giúp bạn tìm thấy tự do của mình và để thể hiện nó một cách hữu ích trong sự phụng vụ cho thế giới.

Một Giáo Huấn vĩ đại được gọi là Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được trao cho nhân loại. Mục đích của nó là để chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại và để cung cấp giáo huấn căn bản và thiết yếu trong việc học, sống và thể hiện Con Đường của Tri Thức. Nó cung cấp một phương pháp học độc nhất được gọi là Những Bước Đi đến Tri Thức.

Nó được dành cho tất cả mọi người trên thế giới và bất cứ ai có thể cảm thấy tiếng gọi vĩ đại bên trong bản thân họ tại thời điểm này. Nó đặt nền tảng cho việc giành lại về tâm linh, mà Chúng Tôi gọi là việc giành lại Tri Thức. Nó đặt nền tảng cho việc đạt được một quan điểm và hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó cho phép bạn xây dựng một nền tảng để nhận ra và thiết lập những mối quan hệ thật và có mục đích với những người khác. Nó mang thực tế và trải nghiệm của Tri Thức vào trong cuộc sống hàng ngày, vào trong mọi khía cạnh của các hoạt động của bạn trong thế giới. Và cuối cùng, nó chuẩn bị bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại bằng cách gắn kết bạn với sức mạnh và khả năng thật sự của bạn, bằng cách cung cấp nền tảng cho sự tự do và bằng cách dạy bạn về động lực của sự tương tác thông minh trong một môi trường tinh thần lớn hơn mà bạn hiện đang trỗi vào trong như một chủng loài.

Nó đáp lại định mệnh của bạn; nó nhấn mạnh định mệnh của bạn. Nó đáp lại bản chất tâm linh thật sự của bạn; nó nhấn mạnh bản chất tâm linh thật sự của bạn. Giáo Huấn này đang được trình bày thông qua một người, nhưng nó không phải là sản phẩm của giáo dục của người này, bởi vì không có cá nhân nào trong thế giới có thể tạo ra một Giáo Huấn như vậy.

Do đó, hãy can đảm, bởi vì bạn có sự giúp đỡ vĩ đại. Phương pháp chuẩn bị đang được trao cho bạn. Nó có sẵn cho bạn tại thời điểm này. Cuốn sách này là biểu hiện của thực tế và sự tồn tại của nó trong thế giới.

Hãy can đảm bởi vì Những Người Vô Hình đang ở bên bạn và sẽ dẫn dắt bạn và chúc lành cho bạn khi bạn tiến bước và khi bạn tiến triển trong Con Đường của Tri Thức.

Hãy can đảm bởi vì bạn có Những Đồng Minh mạnh trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà, qua sự khó khăn và hy sinh vĩ đại, đã thiết lập thực tế của Tri Thức và đã tiến triển Con Đường của Tri Thức trong những thế giới riêng của họ. Những thành tựu của họ được trao cho bạn thông qua việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và nhận thức của họ và sự vĩ đại của Tinh Thần của họ có thể được trải nghiệm trực tiếp khi bạn học cách giao tiếp với người khác ở mức độ của Tri Thức và tiến vào khung cảnh thánh linh lớn hơn này của sự sống.

Ở đây bạn tiến vào mà không với niềm tin tuyệt vời, không với những hệ thống niềm tin siêu hình phức tạp, không với lý tưởng cao, không với những liên kết phi thực tế. Thay vào đó, bạn sẽ tiến vào với sự thuần khiết của linh hồn và với sự vẹn toàn của tâm trí mà một mình sẽ cho phép một người hoặc một sinh linh bất cứ nơi nào trong Cộng Đồng Vĩ Đại tiến vào sự liên kết lớn hơn này của sự sống mà Chúng Tôi gọi là Tri Thức.

Sự chuẩn bị của bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại, do đó, là một sự chuẩn bị thánh linh. Đó là sự chuẩn bị căn bản trong việc giành lại sức mạnh và trí thông minh tâm linh của bạn. Nó được thể hiện bằng việc đi theo Con Đường của Tri Thức và bằng việc đi Những Bước Đi đến Tri Thức. Ở đây bạn vượt qua những giới hạn của tôn giáo và tiến vào bức tranh lớn hơn của thánh linh như nó thật sự hoạt động và tồn tại trong thực tế vật chất của cuộc sống hàng ngày của bạn và trong thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại.