Những Người Vô Hình là Ai?

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 23 tháng 10 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Giống như bạn có đồng minh bên trong thế giới và bên trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn cũng có các đồng minh bên ngoài phạm vi nhìn thấy được của sự sống. Họ đang ở đây để là một phần của giáo dục của bạn về Tri Thức. Không còn ở trong thể xác nữa, giờ đây họ phục vụ những người đang tìm lại ký ức về Quê Hương Cổ Đại của họ và cùng với nó là bản chất và hướng đi của mục đích lớn lao của họ trong cuộc đời.

Những Người Vô Hình có thể vận hành rất tự do trong việc tư vấn cho những người tồn tại bên dưới. Nhưng lời tư vấn của họ phải được đặt một cách khôn ngoan và đúng lúc. Họ không thể can thiệp mặc dù họ cung cấp hỗ trợ để cho phép những người đang đáp lại họ đạt được hiểu biết lớn hơn và hiệu quả lớn hơn trong cuộc sống. Hiếm khi mà những người nhận của họ sẽ trải nghiệm họ một cách trực tiếp. Tuy nhiên Những Người Vô Hình truyền thông tin và nhận biết sâu sắc vào trong tâm trí của những người có thể đáp lại. Trong hầu hết trường hợp, mọi người sẽ nghĩ rằng họ đang nảy ra ý tưởng của riêng mình. “Ồ, tôi có ý tưởng này hôm nay. Tôi nghĩ nó là quan trọng,” hoặc “Tôi có cảm giác rằng tôi nên làm điều này.” Mọi người nghĩ rằng nó đến từ họ hoặc họ nghĩ rằng đó là trực giác của riêng họ, trong khi thực tế là nó là món quà từ Những Người Vô Hình.

Tất nhiên, Những Người Vô Hình không cần sự công nhận trong thế giới. Họ không đang tìm kiếm học sinh hoặc tín đồ. Bạn có gì mà họ muốn ngoại trừ khả năng của bạn để đáp lại và để sử dụng những gì họ trao cho bạn cho mục đích tốt? Những Người Vô Hình đặt những món quà của họ một cách cẩn thận và tốt. Hiếm khi họ nói chuyện trực tiếp với ai đó. Mặc dù nhiều người nghe thấy giọng nói mà họ cảm thấy có trọng tâm về tâm linh, nhưng thật sự hiếm ai trực tiếp nhận được sự hiện diện và giọng nói của Những Người Vô Hình.

Tại sao như vậy? Đó là bởi vì trọng tâm của mọi người cần ở trong Tri Thức và trong nỗ lực của họ trên thế giới. Nếu bạn bắt đầu kết nối với thiên thần, à, thì bạn sẽ không muốn kết nối với bất kỳ thứ gì khác. Ai muốn làm công việc khó khăn trên thế giới khi mà bạn có thể dành thời gian với sự hiện diện của thiên thần? Ai muốn đối phó với con người và mọi khó khăn của họ cũng như mọi phức tạp của mối quan hệ khi mà bạn có thể bầu bạn với các Thánh Thần của Chúa? Công việc là ở trong thế giới, và đó là trọng tâm.

Để có thể trao cho những người dễ tiếp thu, có trách nhiệm những lợi thế vĩ đại của hiểu biết và nhận thức, để hỗ trợ họ trong việc giành lại Tri Thức và để xác minh việc giành lại chính Tri Thức, Những Người Vô Hình đặt chú trọng của họ ở đây và kia. Có lẽ bạn đã nghe thấy giọng nói đang nói trong tâm trí mình hoặc cảm thấy sự thôi thúc lạ lùng và đột ngột. Đó có thể là vì Tri Thức bên trong bạn đang giao tiếp với Tri Thức trong Những Người Vô Hình. Khi bạn càng gần với Tri Thức, thì bạn sẽ càng nhận thức rằng có sự giao tiếp vĩ đại đang diễn ra. Cho đến lúc đó, bạn sẽ không biết những ý tưởng này đến từ đâu. Bạn sẽ chỉ cho rằng chúng đến từ bạn hoặc là sản phẩm của trực giác của bạn.

Những Người Vô Hình đặc biệt chú ý đến những người đang đáp lại. Những cá nhân này đòi hỏi sự quan tâm và chú trọng lớn hơn. Số ít những người có thể tiến triển sẽ có mối quan hệ lớn lao với Những Người Vô Hình, những người mà họ gọi đúng là Giáo Viên. Tuy nhiên, họ sẽ hiếm khi trải nghiệm được Giáo Viên, và họ có thể không bao giờ biết được trong cuộc đời này ai đang nói với họ, giúp đỡ họ và dẫn dắt họ. Có lẽ họ sẽ chỉ đơn giản cảm thấy rằng họ đang nhận được cái gì đó từ cõi tâm linh của cuộc sống. Có lẽ họ sẽ nghĩ đó là Thánh Thần của Chúa đang nói với họ. Mặc cho họ định nghĩa nó cho bản thân hoặc giải thích nó thế nào cho người khác, có sự tham gia lớn lao ở đây với Những Người Vô Hình.

Bạn có các cố vấn và người hướng dẫn trong thế giới để giúp bạn học những điều cụ thể mà bạn phải hiểu ở đây. Tuy nhiên, việc học điều gì đó về tâm linh, việc có cuộc sống nội tâm của bạn được sinh ra, việc bắt đầu quá trình giành lại Tri Thức và phát triển nhận thức về mục đích lớn lao ở đây đều cần một kiểu cố vấn và hỗ trợ khác. Bạn sẽ chủ yếu nhận được hỗ trợ ở đây từ các đồng minh của mình trên thế giới, nhưng Những Người Vô Hình sẽ giám sát sự phát triển của bạn. Họ sẽ ở bên bạn và theo dõi những gì bạn đang làm. Thỉnh thoảng, họ sẽ trực tiếp cố vấn cho bạn. Trong những trường hợp rất hiếm, họ có thể cho bạn biết rằng họ đang ở bên bạn. Tất nhiên, điều này khác nhau tuỳ từng người và phụ thuộc rất nhiều vào tính khí và tính cách cũng như mức độ phát triển của người đó.

Hãy vững tin. Bạn có những đồng minh vĩ đại. Bạn được yêu cầu để học những điều vĩ đại, nhưng bạn có sự trợ giúp vĩ đại. Hãy vững tin. Bạn đang được kêu gọi ra khỏi những hoàn cảnh tầm thường, nhận thức tầm thường và những mối bận tâm tầm thường. Hãy biết ơn. Bạn đang được giải cứu khỏi sự tầm thường đầy chết chóc. Bạn đang được trao cho cơ hội thật sự ở đây. Nếu bạn có thể nhận lãnh điều này và bắt đầu tiến triển như một học sinh của Tri Thức, thì những thế lực bên trong và bên ngoài thế giới mà có thể giúp bạn sẽ đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong cuộc đời bạn.

Chúng Tôi đã đề cập đến ý tưởng về Gia Đình Thánh Linh vài lần và bây giờ sẽ nói về vấn đề này. Bạn đã vào trong thế giới từ một nhóm học tập nhỏ. Bạn đang học cho bản thân và cho nhóm của bạn. Bạn đang đóng góp trong thế giới cho sự tiến triển của chính bạn và cho sự tiến triển của nhóm của bạn. Nhóm của bạn sẽ tiến hoá để kết hợp với các nhóm khác, và giống như những con sông và dòng suối kết hợp với nhau trên đường ra biển của chúng, bạn sẽ trải nghiệm sự hợp nhất ngày càng lớn khi bạn cùng nhau tiến bước.

Những Người Vô Hình đại diện cho các thành viên bô lão của Gia Đình Tâm Linh của bạn. Họ không cần phải ở trong thế giới nữa. Họ đã học được những bài học của thế giới. Bây giờ họ phải giúp những người phải học những bài học của thế giới. Họ giám sát sự phát triển của bạn và tích cực tham gia với bạn khi bạn chọn Con Đường của Tri Thức, khi bạn thực hiện sự chuẩn bị được dành cho bạn và khi bạn bắt đầu tiến triển.

Sự hợp tác của bạn với Những Người Vô Hình sẽ gia tăng, nhưng họ không thể là trọng tâm của bạn. Họ vĩ đại hơn bạn và quyền lực hơn và nhân từ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn trở nên nhận thức về họ, họ sẽ trở thành đối tượng của sự tận tâm và chú ý của bạn, điều này là không phù hợp. Điều này sẽ không giúp ích gì cho việc học của bạn, và điều này sẽ không trao cho bạn sự tập trung đúng đắn hoặc các ưu tiên phù hợp.

Con đường được trao cho bạn mà không với sự tôn thờ anh hùng bởi vì bạn phải trở thành người nam hoặc nữ của Tri Thức. Bạn sẽ cần những người tiến bộ hơn bạn và cả những người kém tiến bộ hơn bạn. Những người tiến bộ hơn kéo bạn theo, và bạn kéo những người kém tiến bộ theo. Bằng cách này, mọi người đều tìm thấy sự trợ giúp thích hợp. Bằng cách này, mọi người đều được phục vụ. Bằng cách này, mọi thứ mà Những Người Vô Hình đưa vào trong thế giới có thể cộng hưởng thông qua các mối quan hệ con người và tiếp cận với nhiều người theo những cách có thể được hiểu, được trải nghiệm và được chấp nhận.

Mỗi khi bạn hoặc bất kỳ tổ tiên nào của bạn từng nghĩ rằng Chúa đang ở trong thế giới làm điều gì đó, thì đó chính là Những Người Vô Hình — các thiên thần của Chúa, nếu mà bạn thích ý tưởng đó. Nhưng ý tưởng về các thiên thần gợi lên những hình ảnh rất xưa và không thật sự nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa và vai trò của Những Người Vô Hình. Họ ở bên bạn, nhưng giống như Những Nhà Thông Thái ở khắp mọi nơi, họ luôn ẩn mình. Họ không muốn trở thành ánh sáng của cuộc đời bạn. Nếu đây là như vậy, thì bạn sẽ không tìm kiếm thêm. Họ không muốn che phủ bạn với Minh Triết của họ. Nếu họ làm vậy, bạn sẽ không phát triển sự khôn ngoan của mình. Họ không muốn trở thành trung điểm chú ý của bạn. Nếu họ làm vậy, bạn sẽ mất chú ý vào những thứ mà bạn cần phải chú ý. Họ là sứ giả của Chúa. Họ thông dịch Ý Muốn của Thần Thánh vào trong sự tồn tại hữu hạn. Ở mọi cấp độ của sự tồn tại, đều có những người thông dịch. Cuối cùng, bạn sẽ có cơ hội trở thành một dịch giả khi bạn còn ở trong thế giới, thông dịch Minh Triết vĩ đại vào trong một biểu hiện hữu ích và dễ tiếp cận mà những người khác có thể hưởng lợi từ đó.

Có các cấp độ khác nhau của Những Người Vô Hình. Những Người Vô Hình đang hỗ trợ bạn thì chính họ được hỗ trợ, bởi vì chuỗi của uy quyền, chuỗi của việc cho đi, tiếp tục xa, xa qua khỏi bạn — thông dịch và khiến ý muốn và mục đích lớn lao có thể tiếp cận được và dành đó cho bạn. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu của bạn. Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được nó, và bạn không được yêu cầu làm điều đó.

Chúng Tôi giới thiệu ý tưởng về Những Người Vô Hình với bạn để bạn biết rằng bạn không đơn độc và cuộc sống của bạn có sự trợ giúp vĩ đại. Bạn có thể dựa vào một Minh Triết vĩ đại để giúp bạn tiến bước, cả bên trong bạn, trong Tri Thức của bạn, và bên ngoài bạn, trong Những Người Vô Hình và Gia Đình Thánh Linh của bạn. Họ sẽ khiến bạn tìm thấy con đường để củng cố bản thân. Tuy nhiên, họ sẽ không giải cứu bạn khỏi mọi quyết định tồi tệ mà bạn đưa ra. Họ sẽ không miễn cho bạn cái giá của sai lầm của bạn. Và họ sẽ không đệm mọi đòn. Nhưng họ cũng sẽ không trừng phạt bạn. Họ sẽ không khiển trách bạn. Họ sẽ chỉ trao ảnh hưởng của họ và cố vấn của họ. Nếu bạn có thể cảm nhận điều này, tiếp thu nó và xem trọng nó hơn những mong muốn cá nhân của bạn, thì bạn sẽ là người hưởng lợi của họ. Khi đó, họ sẽ được xác nhận, và bạn cũng vậy.

Mỗi học sinh cần một giáo viên. Mỗi người du hành cần một hướng dẫn viên. Mỗi nhà thám hiểm cần một bản đồ. Bây giờ bạn có tất cả những thứ này. Hãy vững tin. Bây giờ bạn phải tìm thấy can đảm và quyết tâm để tiến bước. Đừng chú trọng vào sự trợ giúp tâm linh vĩ đại mà bạn có. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ngày hôm nay và ngày mai và ngày sau đó. Giải quyết một vấn đề nhỏ ngày hôm nay và bạn sẽ có thể giải quyết một vấn đề lớn hơn vào ngày mai. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ. Hãy chăm lo cho những vấn đề thiết thực trong cuộc sống của bạn. Hãy đưa cuộc sống của bạn vào trong sự hài hòa lớn hơn. Đừng cố gắng biến mọi thứ trở nên đẹp đẽ, yên tĩnh và thanh bình. Đây không phải là ý của Chúng Tôi. Ý của Chúng Tôi là hãy đưa mọi thứ vào đúng trật tự.

Bạn phải thông dịch điều này cho bản thân. Mọi người thường nghĩ rằng tâm linh là về việc hạnh phúc, yên bình và vui vẻ vào mọi lúc, biến cuộc sống thành một kiểu tiệc ngủ. Điều này là không đúng. Tâm linh không phải là một hình thức trốn chạy. Nó không phải là một kiểu say sưa. Nó không phải là thuốc kích dục. Nó là cách để trao quyền cho bạn bằng cách đưa bạn tiếp xúc với Tri Thức để bạn có thể hoàn thành mục đích của mình và sứ mệnh của mình ở đây. Rồi thì bạn sẽ có thể nhận diện và tiếp nhận những người có định mệnh để chia sẻ mục đích của bạn với bạn. Tâm linh là để cho phép bạn làm việc, cho phép cuộc sống của bạn có hiệu quả và cho phép Quyền Lực Vĩ Đại hoạt động thông qua bạn. Đây không phải là trường dạy làm đẹp nơi bạn biến bản thân và mọi người khác trông thật huy hoàng và như thiên thần. Đây không phải là kỳ nghỉ khỏi cuộc sống. Đây là một quá trình luyện tập và một quá trình chuẩn bị. Đây là việc học và việc áp dụng. Đây là để khiến cho cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn, có mục đích hơn, chân thật hơn và lành mạnh hơn đối với bạn và đối với những người sẽ tiếp nhận bạn và nhận biết bạn.

Ngay cả những người không thể nhìn thấy bạn và không thể nhận ra bạn cũng sẽ hưởng lợi, bởi vì sẽ có sự hiện diện lớn lao của Tri Thức trên thế giới thông qua sự đóng góp của bạn. Điều này đưa mọi người một bước gần hơn với Quê Hương Cổ Đại của họ. Điều này thu hẹp hố sâu đang tách rời cuộc sống trong thế giới khỏi cuộc sống bên ngoài cõi hữu hình. Điều này mang trải nghiệm và biểu hiện của việc làm của Chúa trong thế giới gần hơn một chút bởi vì cảm hứng, lòng vị tha, đóng góp, lợi ích, sự tốt bụng, nhân từ, tình yêu, sức mạnh và sự tự quyết đang được thể hiện và thêm vào trong thế giới. Thế giới cần biểu hiện này. Con người khát khao ý nghĩa. Họ khát khao giá trị. Họ đã đánh mất liên lạc với cuộc sống nội tâm của họ. Những phẩm chất này cần được thể hiện cho họ và được trả lại cho họ với càng ít giáo điều tôn giáo càng tốt, trong hình thức tinh khiết nhất có thể.

Đây là bằng chứng cho việc làm của Chúa. Chúa không làm công việc cho bạn. Chúa dạy bạn làm việc bởi vì bạn đã đến đây để làm việc, và bạn cần nhận ra giá trị của mình. Chúa ban cho bạn quyền lực. Chúa ban cho bạn những sứ giả của Chúa. Chúa ban cho bạn các đồng minh. Chúa ban cho bạn những cơ hội. Và Chúa ban cho bạn những nhu cầu vĩ đại trong thế giới, những thứ sẽ kéo ra khỏi bạn và yêu cầu bạn cho đi những gì bạn đã đến đây để cho đi. Nếu thế giới là ngọt ngào và tuyệt vời, hạnh phúc và vô tư, thì bạn sẽ không có bất kỳ mục đích nào khi ở đây. Bạn sẽ không biết phải làm gì. Bạn sẽ trở nên thất vọng.

Hoàn cảnh của thế giới là chín muồi cho sự đóng góp. Bạn không ở đây để chiêu mộ mọi người theo tôn giáo của bạn hoặc để củng cố một giáo lý tôn giáo nào đó, trừ khi đó là sứ mệnh cụ thể của bạn để làm việc này. Điều này chỉ đúng cho một số ít người. Bạn sẽ cho đi điều gì đó bí ẩn và tuyệt vời trong bối cảnh của các mối quan hệ và trong bối cảnh của việc giúp đỡ mọi người. Bạn sẽ giúp ai và cách bạn sẽ giúp họ là điều mà bạn sẽ khám phá ra khi bạn tiến bước. Bạn không thể giúp ai và bạn không nên dính líu với ai cũng phải được học và được thể hiện cho bạn.

Bạn đã được tạo ra cho điều gì đó. Nó đang chờ được khám phá. Bằng cách này, bạn tìm thấy bản thân, bạn xác nhận bản thân, bạn trải nghiệm bản thân và bạn chứng kiến ​​bản thân hành động. Còn có cách nào khác để tìm ra giá trị thật của bạn không? Bạn có thể nói với bản thân cả ngày rằng bạn thật tuyệt vời, nhưng nếu không có biểu hiện của khả năng và phẩm chất lớn hơn trong bạn, thì đó chỉ là việc nói vu vơ. Đây là về việc bạn đóng góp cho thế giới, không phải về việc bạn nhìn tốt đẹp đối với bản thân.

Những Người Vô Hình hoạt động không với sự công nhận. Harim trong Cộng Đồng Vĩ Đại hoạt động không với sự công nhận. Những Nhà Thông Thái trong thế giới hoạt động không với sự công nhận. Hiểu được điều này, và bạn sẽ hiểu được cách mà Minh Triết và Tri Thức có thể được trao trong những tình huống mà chúng không được biết đến và thậm chí ở những nơi chúng không được chào đón. Ở đây Minh Triết và Tri Thức có thể sử dụng lợi ích của chúng để củng cố sự chính trực nội tâm của con người, để nhắc nhở con người về trách nhiệm lớn lao của họ và để hỗ trợ con người trong việc trung thực với bản thân và trong việc chấp nhận những khuynh hướng sâu thẳm của họ và cảm nhận về sự công bằng và đúng đắn, bất kể những thuyết phục chính trị hoặc tôn giáo trong quá khứ của họ.

Biểu hiện của sự hiện diện và ân sủng của Chúa thì được trao ban qua hành động của con người trong mối quan hệ. Những Người Vô Hình thể hiện điều này. Harim thể hiện điều này. Các đồng minh của bạn thể hiện điều này. Người nhận của bạn sẽ thể hiện điều này. Bạn đang cho đi thứ gì đó quý giá trong một hoàn cảnh khó khăn. Bạn phải chăm chỉ và quyết tâm để làm điều này. Đừng sử dụng tâm linh như một loại thuốc, như một chất gây say. Đừng sử dụng nó để hạnh phúc. Đừng làm mù bản thân với nó. Hãy dùng ánh sáng để tìm ra lối đi của bạn. Đừng sử dụng nó cho ảo giác. Món quà phải được trao qua bạn bằng cả cách hữu hình và vô hình. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ là một nhà giải phóng vĩ đại, một công chúa hay hoàng tử tâm linh vĩ đại, nữ thần hay thần linh. Bạn sẽ làm công việc đơn giản. Bạn sẽ làm công việc khiêm tốn. Bạn sẽ làm công việc cần được làm, không phải công việc mà nhất thiết tôn vinh bạn. Điều sẽ được tôn vinh chính là Tri Thức bên trong bạn, điều sẽ tôn vinh bạn. Rồi thì sẽ không có sự lừa dối.

Ở đây bạn sẽ bắt đầu hiểu được cách bạn được phục vụ và cách bạn được hỗ trợ. Bạn sẽ bắt đầu hiểu được cách những cá nhân vĩ đại đã giúp bạn mà không áp đảo bạn hoặc cản trở bạn. Họ đã trau dồi bạn và bảo vệ bạn, mang bạn khỏi nguy hiểm và giữ bạn đi đúng hướng. Họ đã cho phép bạn mắc sai lầm của riêng mình, nhưng theo cách mà bạn có thể hưởng lợi từ chúng và không cần phải lặp lại chúng.

Cuối cùng thì bạn có thể trở thành như một Người Vô Hình trên thế giới, ngay cả khi bạn vẫn đang sống ở đây như một con người. Bạn sẽ cho đi, và những món quà của bạn sẽ đi vào tâm trí và trái tim của con người, những người sẽ không biết món quà đến từ đâu. Họ sẽ không thể tìm thấy người cho. Người cho thì tự do và vô hình đối với họ. Mọi người sẽ thấy những thứ và cảm thấy những thứ họ cần thấy và cảm nhận. Họ sẽ bắt đầu biết những thứ mà họ cần biết. Họ sẽ nhớ những điều họ cần nhớ và quên những điều họ cần quên. Họ sẽ không thấy được quyền lực này đến từ đâu. Họ sẽ không thấy được nguồn gốc của nó.

Hãy trở thành như một Người Vô Hình và những món quà của bạn sẽ có tác động lớn nhất với ít nhất sự nhầm lẫn và không chắc chắn. Nhân loại đã được duy trì sự sống nhờ việc làm nhân từ của nhiều cá nhân trong và ngoài thế giới, những người vẫn không được nhận ra. Và các thế lực của sự thiếu hiểu biết — những người bạo lực và sợ hãi, thù địch và phản kháng — sẽ không thể tìm ra được điều tốt đẹp đến từ đâu. Họ sẽ không thể ngăn chặn nó. Họ sẽ không thể thao túng nó. Nó sẽ luồn qua ngón tay của họ. Họ sẽ không thể nắm được nó. Nó sẽ hoạt động bất chấp thiệt hại của họ.

Những quyền lực vĩ nhất đang hỗ trợ bạn thì không thể thấy được. Tuy nhiên, họ có thể được biết đến, và đó là đặc ân của bạn để biết họ. Những quyền lực lớn lao có lẽ không thể được chạm đến, nhưng họ có thể chạm đến bạn, và bạn có thể nhận được ân sủng của họ và sử dụng nó một cách thích hợp, bởi vì chính bạn là người phải phát triển và giành lại sức mạnh và uy quyền của mình. Trong việc này, bạn phải được hỗ trợ nhưng không bị áp đảo. Bạn phải được hỗ trợ nhưng không bị thao túng. Bạn phải được bảo vệ nhưng không bị che chắn. Điều này thể hiện lòng nhân từ vĩ đại.

Khi bạn tiến bước, bạn sẽ bắt đầu tự mình trải nghiệm những điều này. Bạn sẽ bắt đầu hạnh phúc khi bạn có thể cho đi món quà, để nó được nhận và không ai biết nó đến từ đâu. Điều này bảo vệ và giữ gìn bạn và cho phép món quà có tác động trọn vẹn nhất của nó. Bạn phải trưởng thành như một học sinh của Tri Thức để có được trải nghiệm này. Nhưng biểu hiện của nó sẽ thuyết phục bạn về sự khôn ngoan của ý tưởng rằng Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình để vẫn luôn khôn ngoan.