Cộng Đồng Vĩ Đại là Gì?

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 20 tháng 10, 1993
ở Boulder, Colorado, Mỹ.


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Cộng Đồng Vĩ Đại là môi trường mà bạn đang sống. Nó bao gồm thế giới của bạn và tất cả những thế giới trong vùng lân cận của nó. Nó là một khu vực không gian bao la nơi mà sự sống thông minh đang tương tác với nhau, tượng trưng cho một mạng lưới vĩ đại của những mối quan hệ giữa các xã hội và giữa các cá nhân trong xã hội, một vũ trụ học vĩ đại hơn và một vũ trụ vĩ đại hơn. Bởi vì điều này, đó là cần thiết để có một cách nhìn vĩ đại hơn, một hiểu biết vĩ đại hơn và một tôn giáo vĩ đại hơn.

Nó khó khăn cho những người chỉ có thể nhìn thấy nền văn hoá của cá nhân và môi trường trước mắt của riêng họ để nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tầm quan trọng không chỉ nằm trong phạm vi của giáo huấn của nó, cách nhìn của nó và hiểu biết của nó, nhưng trong những lợi thế thực tiễn khổng lồ mà nó trao cho bạn trong cuộc sống hằng ngày trong thế giới của riêng bạn và trong những vấn đề rất nhỏ mà bạn thường bận tâm.

Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây là bối cảnh – bối cảnh cho việc nhìn thấy, cho hiểu biết và cho nhận biết. Nó trao cơ hội để nhìn qua khỏi giới hạn của suy nghĩ của loài người, bận tâm của loài người và niềm tin và giả định của loài người. Điều này trao cho bạn một lợi thế khổng lồ. Do đó, trọng tâm ở đây không phải là về điều gì nằm ngoài địa hạt của bạn, nhưng về cách để hiểu được địa hạt của bạn trong một bối cảnh lớn hơn. Điều gì đang xảy ra trong những thế giới khác và giữa những thế giới khác không phải là bận tâm của bạn. Chỉ có rất ít điều đang xảy ra trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên nhân loại. Tuy nhiên, ảnh hưởng đang được đặt lên thế giới của bạn từ những thế lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại là khá đủ để tạo ra nhu cầu để học về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đạt được một hiểu biết và nhận thức toàn vũ trụ là trọng tâm khi chúng tôi nói về Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có nhiều hình dạng của sự sống thông minh và sự đa dạng lớn lao về đạo đức xã hội, bận tâm, mối lo lắng và hoạt động. Nhưng điều chung cho tất cả sự sống ở khắp nơi mà đã tiến hoá vào giai đoạn của sự thông minh chính là sự hiện diện và mục đích của Tri Thức.

Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là Tri Thức Cộng Đồng Vĩ Đại. Khả năng để nhận lãnh Tri Thức, để chấp nhận nó và để áp dụng nó tượng trưng cho Minh Triết, không chỉ Minh Triết thế giới, nhưng là Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì bạn đã được dạy để nhìn bản thân trong một cách rất nhỏ, chúng tôi dẫn bạn vượt trên bản thân bạn và vào trong một vũ trụ lớn hơn. Rồi thì, khi bạn nhìn lại trên bản thân, bạn sẽ thấy điều bạn không bao giờ có thể thấy trước kia. Và bạn sẽ nhận biết môi trường của bạn rõ ràng hơn cách bạn có thể từng làm trước kia.

Cộng Đồng Vĩ Đại được cấu tạo bởi sự đa dạng vĩ đại của sự sống tượng trưng cho nhiều hình thức khác nhau của môi trường vật chất và nhiều giai đoạn của sự phát triển cho cá nhân, văn hoá, chính trị và thánh linh. Phạm vi của sự đa dạng này không phải là bận tâm của bạn. Tuy nhiên, việc nó tồn tại và rằng bạn sẽ chạm trán với thực tế của nó thật sự là vĩ đại và dẫn đến nhu cầu vĩ đại mà chúng ta đang thực hiện trong bài trình bày của chúng tôi cho bạn.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có nhiều thế giới nơi mà sự sống thông minh đã tiến hoá. Và thậm chí có nhiều thế giới và vị trí hơn nơi mà những thế lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã lập làm thuộc địa để giành tài nguyên hoặc để tìm môi trường mới và được bảo vệ hơn. Những thế giới như của bạn là khá hiếm và do đó được đánh giá cao và xem trọng bởi những loài biết về chúng trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Thật vậy, thế giới của bạn đã được sử dụng như một nhà kho và nguồn tài nguyên sinh học trong nhiều thiên niên kỷ bởi nhiều chủng loài khác nhau.

Bạn có thể sẽ hỏi, “Tại sao thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại chưa đến để lập thế giới làm thuộc địa và giành quyền điều khiển nó?” Có một vài lý do quan trọng cho điều này. Đầu tiên là sự đa dạng sinh học lớn lao mà bạn yêu thích và tượng trưng cho sự huy hoàng trong thế giới của bạn đặt ra một vấn đề nan giải lớn lao cho những chủng loài tiên tiến, nhiều loài trong số đó đã tiến hoá trong những môi trường vô trùng hơn. Việc sống khó khăn ở đây là chính bởi vì sự đa dạng sinh học.

Một yếu thế khác cho thế giới của bạn đó là loài người sống trên mặt đất, điều không được ưu tiên bởi những chủng loài tiên tiến nhất. Những khu định cư dưới đất đã được chứng minh là có hiệu quả và lợi ích hơn, đặc biệt khi bạn đang chủ động tiếp xúc với những quyền lực khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này trao cho bạn sự an toàn to lớn hơn và một cơ hội to lớn hơn để bảo vệ những nguồn tài nguyên vật chất của bạn và dân cư của bạn. Tuy nhiên, sống dưới đất cô lập bạn khỏi những yếu tố sinh học trong môi trường bên ngoài, do đó khiến bạn dễ bị bệnh và dễ bị tấn công bởi những sinh vật khác. Điều này là một chân lý thú vị trong Cộng Đồng Vĩ Đại: Khi bạn càng an toàn và bảo đảm hơn, bạn càng dễ bị ảnh hưởng hơn.

Do đó, trong khi thế giới của bạn tuyệt vời trong sự đa dạng của nó và trong sự dồi dào của nó về cây cối và thú vật, nó cũng là một khó khăn to lớn cho những vị khách từ Cộng Đồng Vĩ Đại cho việc cư ngụ và sống ở đây trong bất kỳ mức độ nào cho tự do và khả năng di chuyển. Đúng, họ có thể viếng thăm bạn và di chuyển khắp nơi. Đúng, họ có thể làm những điều tuyệt diệu. Tuy nhiên, họ không thể sống trên bề mặt một cách hiệu quả. Đó là tại sao có một nỗ lực lớn lao ngay lúc này để lai giống với loài người để đạt được lợi thế thích nghi sinh học này. Trộn sự gắn kết xã hội và trí thông minh từ Cộng Đồng Vĩ Đại với khả năng chịu đựng vật lý của loài người và bạn có một chủng loài mà, thật vậy, có thể sống trong thế giới.

Những ý tưởng này có thể gây sửng sốt, nhưng theo cách nhìn từ Cộng Đồng Vĩ Đại chúng là dĩ nhiên và hiển nhiên. Bởi vì bạn chưa vận hành trong bối cảnh to lớn này một cách có ý thức, những điều này có vẻ như dễ sợ hoặc khó hiểu. Tuy nhiên, ngay lúc này bạn phải chấp nhận rằng bạn không cô lập và rằng bạn chắc chắn không phải là đỉnh cao của sự phát triển trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này là khiêm nhường và trung thực một cách mới mẻ. Điều này trao cho bạn lợi thế và động lực để học, để tiến triển, để vượt qua những giới hạn và ranh giới trước đây của bạn và để đạt được khả năng và hiểu biết mới, điều mà những vị khách của bạn sẽ trao cho bạn, chủ tâm hoặc không cố ý. Tình cảnh của thế giới đòi hỏi điều này. Đây là thế giới mà bạn đã rời khỏi Quê Hương Cổ Đại của bạn để đến để phục vụ. Và đây là những điều mà bạn phải học và áp dụng ngay lúc này.

Cộng Đồng Vĩ Đại trao sự cứu rỗi cho nhân loại, nhưng không theo cách mà bạn có thể nghĩ. Nó trao cho sự cứu rỗi bởi vì nó đưa ra một chuỗi những vấn đề và hoàn cảnh vĩ đại mà bạn phải đối phó và bạn phải trao bản thân cho ngay lúc này. Điều này đưa lối thoát cho những vấn đề nan giải và những giới hạn tệ hại đang trói buộc nhân loại và đang giữ nó trong trạng thái tuyệt vọng của việc sinh tồn và bận tâm với bản thân.

Giải quyết những vấn đề to lớn hơn trao cho bạn cơ hội để đạt được trí thông minh lớn hơn, khả năng lớn hơn và Minh Triết lớn hơn. Chỉ có những vấn đề lớn hơn có thể làm điều này bởi vì giải pháp của chúng là cần thiết và bởi vì chúng đòi hỏi những điều lớn lao hơn từ bạn. Thật hiếm khi con người có thể phát triển những phẩm chất này mà không với những đòi hỏi khổng lồ từ bên ngoài. Những đòi hỏi từ bên ngoài đang ở đây ngay lúc này. Và mặc dù nguy cơ là to lớn và vấn đề là khổng lồ, cơ hội cũng là không thể sánh bằng.

Để đáp lại những vấn đề to lớn này, bạn sẽ cần Quyền Lực Vĩ Đại mà Đấng Tạo Hoá đã trao cho bạn. Bạn không thể dựa vào sự khôn ngoan thông thường; bạn thậm chí không thể dựa vào trực giác của bạn. Bạn phải tìm kiếm Quyền Lực Vĩ Đại bên trong bạn mà có thể giúp bạn tăng tốc sự phát triển của bạn và đáp ứng những đòi hỏi mới cho sự thích nghi, sinh tồn và thành tựu. Trong việc này, Cộng Đồng Vĩ Đại trao cho bạn sự cứu rỗi bằng việc đòi hỏi những điều vĩ đại từ bạn và bằng việc kêu gọi một Quyền Lực Vĩ Đại bên trong bạn. Đây là cách mà nhân loại sẽ tiến triển. Đây là cách mà tất cả những chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại tiến triển. Và đây là bằng chứng của việc làm của Đấng Tạo Hoá, bởi vì Đấng Tạo Hoá làm việc gì hiệu quả, ngay cả khi nếu nó không thể hiểu được cho những loài có định mệnh để là người hưởng lợi của nó.

Do đó, đừng tìm kiếm hiểu biết trước tiên. Hãy tìm kiếm sự tham gia và trải nghiệm. Tri Thức bên trong bạn biết chính xác điều bạn phải làm trong cuộc sống, điều bạn phải mong ước và điều bạn phải đạt được. Nó không thể bị bối rối hoặc bị phân tâm bởi những thú vui hay những nỗi kinh sợ của thế giới này. Nó không mâu thuẫn. Nó không ngờ vực. Nó không bị bao vây bởi những ký ức đau đớn của quá khứ hoặc một cách nhìn ảm đạm về tương lai. Nó không ngừng nghỉ trong việc đem bạn đến sự toại nguyện của bạn và mục đích của bạn, bởi vì chúng là một. Hoàn thành mục đích của bạn tượng trưng cho công việc của bạn trong thế giới và mục đích cho việc bạn đến đây. Cộng Đồng Vĩ Đại là bối cảnh để hiểu điều này ngay lúc này, bởi vì nhân loại thật sự đang trong quá trình trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn đã đến để tham gia vào trong việc này và để hỗ trợ việc thiết lập thành công của nó.

Do đó, Cộng Đồng Vĩ Đại là bối cảnh của bạn. Nó tượng trưng cho một cuộc sống vĩ đại hơn, đòi hỏi một Minh Triết vĩ đại hơn từ bạn và việc thiết lập những mối quan hệ vĩ đại hơn trong cuộc sống của bạn. Đây là bằng chứng của việc làm của Chúa trong thế giới, điều hầu như vượt trên sự đánh giá của loài người. Bạn chưa tiến triển đủ xa để nhìn lại và thấy toàn bộ ảnh hưởng của điều này. Bạn không thấy việc này quan trọng như thế nào cho sự tồn tại của nhân loại, quan trọng như thế nào để nhân loại đáp lại những thử thách vĩ đại về môi trường và chính trị mà nó đang đối mặt bên trong thế giới của nó và quan trọng như thế nào để nhân loại đáp lại những thử thách vĩ đại hơn cho việc kết nối thành công với những chủng loài từ Cộng Đồng Vĩ Đại.

Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho một hiểu biết mới về Thánh Thần, mục đích Thánh Thần và thành tựu của loài người trong cuộc sống vật chất. Nó hoàn toàn là một ngưỡng cửa mới để vượt qua. Thật ra, nó tượng trưng cho nhiều ngưỡng cửa mới về hiểu biết. Cho lúc này, Cộng Đồng Vĩ Đại phải được xem như là vũ trụ vật chất, nhưng sự thật là nó không chỉ giới hạn cho phạm vi vật chất của sự sống. Nó bao gồm những chiều hướng vĩ đại hơn và tinh luyện hơn của sự sống thông minh và sự tương tác thông minh. Nó là một trải nghiệm trọn vẹn cho sự sống và cho sự hiện diện của sự sống mà bạn đang chìm đắm bên trong.

Khi chúng tôi đưa bạn đến Cộng Đồng Vĩ Đại, chúng tôi đưa bạn đến cuộc sống của bạn như chính bản chất của nó, trong toàn bộ sự tròn đầy, tuyệt vời, đa dạng và chiều sâu của nó. Chúng tôi không lấy bạn ra khỏi thế giới của bạn và đặt bạn ở nơi nào khác. Chúng tôi không đặt bạn trong những môi trường khác lạ. Chúng tôi không đưa cho bạn những cách nhìn khác lạ và những hiểu biết khác lạ. Thay vào đó, chúng tôi đưa bạn đến cuộc sống của bạn như chính bản chất của nó bây giờ và trong tương lai. Và chúng tôi kêu gọi bạn đáp lại cuộc sống như chính bản chất của nó lúc này và để chuẩn bị cho cuộc sống như chính bản chất của nó trong tương lai.

Thần học là gì nếu không phải là nhận thức về sự tham gia của Thánh Thần trong cuộc sống vật chất? Việc phỏng đoán Chúa là gì, Chúa nhìn ra sao, Chúa sống ở đâu hoặc Chúa vận hành ra sao rõ ràng là một hành trình vô nghĩa. Câu trả lời cho những câu hỏi này nằm trong lĩnh vực của Bí Ẩn vượt xa khỏi hiểu biết và khái niệm của loài người, vượt xa khỏi khả năng của bạn để hiểu ở mức độ của ý tưởng và trí tuệ. Đây là lĩnh vực của trải nghiệm tinh khiết. Nó là lĩnh vực của sự gắn kết và mối quan hệ. Nó là lĩnh vực nơi mà mục đích vĩ đại được tìm thấy, được trải nghiệm và được hoàn thành. Do đó, chúng tôi đưa bạn vượt trên hiểu biết của bạn và vào trong một khu vực vĩ đại hơn của cuộc sống nơi mà bạn đang sống để tiếp xúc với những thế lực đang ở đó sẵn để bạn tiếp xúc, để trao cho bạn một sự hiện diện vĩ đại hơn của tâm trí và một khả năng lớn lao hơn để đối phó với những vấn đề tầm thường của cuộc sống và để giúp bạn đáp lại những thử thách vĩ đại mà bạn đang đối mặt trong thế giới của bạn ngay lúc này. Khi chúng tôi làm việc này, chúng tôi khích lệ lòng khiêm nhường, cách nhìn cởi mở, lòng tin, sự kiên trì và khả năng nhận biết rõ.

Khi chúng tôi nói về Cộng Đồng Vĩ Đại, chúng tôi không đang tuyên truyền rằng bạn rời khỏi thế giới và du hành đến nơi xa xôi nào đó. Chúng tôi không đang chuẩn bị bạn cho việc du hành không gian. Thậm chí chúng tôi không khuyến khích việc du hành không gian. Việc du hành không gian sẽ xảy ra bởi vì đó là một phần của định mệnh và quá trình tiến hoá của bạn, nhưng điều đó không phải là điều đang được khuyến khích ở đây. Bạn không cần phải đi tới một thế giới khác để nhận ra rằng bạn đang sống trong một Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trước cửa của bạn. Nó đang nhìn vào cửa sổ của bạn. Nó đang ở trong khu vực của bạn. Nó đang ở đây. Nó đại diện cho sự tuyệt vời và sự kinh sợ, sự kỳ diệu và vẻ đẹp, những vấn đề trầm trọng và những vấn đề nan giải, y như thế giới của bạn nhưng trong một bối cảnh lớn hơn và ở mức độ lớn hơn.

Đáp lại những thử thách vĩ đại này và bạn sẽ có thể giải quyết những vấn đề đặc hữu trong thế giới riêng của bạn. Một chuỗi những vấn đề vĩ đại hơn sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề nhỏ hơn. Đây là khả năng mà bạn cần trau dồi ngay lúc này. Cộng Đồng Vĩ Đại mang tính cứu rỗi bởi vì nó tạo ra nhu cầu cho bạn. Nó không chỉ đơn giản là một vấn đề sẽ hiện diện ở thời điểm xa trong tương lai. Những thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang ở trong thế giới ngay lúc này và đang quyết định phương hướng cho quá trình tiến hóa của thế giới. Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho định mệnh của bạn và số mệnh của bạn, vấn đề nan giải của bạn và lời hứa hẹn vĩ đại của bạn. Thành công và thất bại ở đây là quan trọng, và đó là tại sao chúng tôi đặt cực kỳ nhiều chú trọng trên hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại và sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại.

Trong quyển sách này, chúng tôi trình bày thần học của Cộng Đồng Vĩ Đại, điều tượng trưng cho ý muốn và việc làm của Thánh Thần trong cuộc sống vật chất. Ngồi trong thế giới và suy đoán Chúa đang làm gì không phải là việc làm của thần học. Việc nhận biết việc làm của Thánh Thần và liên kết bản thân với nó một cách khôn ngoan và thích hợp chính là việc làm của thần học. Thần học là về hiểu biết và hành động. Nếu hiểu biết không dẫn đến hành động, thì hiểu biết chân thật không tồn tại. Đây là sự khác biệt lớn lao giữa Minh Triết và lý tưởng. Minh Triết dẫn đến hành động, và lý tưởng chẳng dẫn đến đâu. Nó không có phương hướng nào. Bạn không thể làm theo nó một cách hiệu quả, bởi vì nó chẳng đi tới đâu cả. Thần học sâu thẳm. Nó chân thật. Nó đang ở đây. Nó là sự di chuyển của thế giới và sự di chuyển của Thánh Thần bên trong thế giới và bên trong toàn thể Cộng Đồng Vĩ Đại.

Cộng Đồng Vĩ Đại mang tính cứu rỗi cho bạn bởi vì một lý do rất quan trọng khác. Nó là cơ hội vĩ đại của bạn để nhìn vào phạm vi lớn hơn của sự sống, để thấy sự vĩ đại của sự sống và tầm rộng của sự sống. Trong việc này, bạn sẽ cảm kích hơn cho lý do tại sao bạn đã đến thế giới và cho những người đã cử bạn. Bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại trao cho bạn cơ hội này và đòi hỏi này. Bạn thấy không, Chúa cứu rỗi bạn bằng cách trao cho bạn điều quan trọng để làm, điều lớn hơn những bận tâm, nỗi sợ và lo lắng riêng của bạn. Đây là cách mà giá trị của bạn được phục hồi lại cho bạn. Đây là cách mà món quà của bạn được khám phá. Và đây là cách mà sự tồn tại của bạn trong thế giới được lý giải và được chúc phúc.

Bạn đã được trao tặng một nhiệm vụ vĩ đại và một hiểu biết vĩ đại để học. Đây là một ngọn núi vĩ đại để leo mà sẽ khiến tất cả những ngọn đồi nhỏ đã làm bạn bực bội trước đây trở nên thật sự nhỏ và không quan trọng khi so sánh. Ở đây bạn sẽ thoát khỏi những nỗi nghiện và những vấn đề nan giải của bạn bởi vì bạn đang làm điều vĩ đại hơn trong cuộc sống. Ở đây bạn sẽ thoát khỏi nỗi sợ và việc bảo vệ bản thân và tất cả những nỗi khổ liên quan đến chúng và bằng việc di chuyển theo một phương hướng nào đó, bằng việc hoạt động bên trong một bối cảnh lớn hơn để đạt được một hiểu biết lớn hơn và bằng việc sử dụng bối cảnh to lớn này để giải quyết những vấn đề nhỏ mà trước đây chỉ có thể làm bạn bực bội và cản trở bạn. Bởi tất cả những lý do này bạn được chúc phúc để sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại và để có nhu cầu và cơ hội để học về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và tất cả những điều nó có nghĩa cho phúc lợi của bạn, sự phát triển của bạn và việc tiếp tục như một chủng loài của bạn.

Cộng Đồng Vĩ Đại trao cho bạn đòi hỏi để thống nhất chủng loài của bạn, một đòi hỏi mà bạn cần một cách tuyệt vọng trong thế giới của bạn, một đòi hỏi mà là một phần cần thiết của quá trình tiến hoá của bạn và sẽ khiến những thành tựu vĩ đại là có thể cho bây giờ và trong tương lai. Những điều đang che phủ bạn và kêu gọi bạn ra khỏi cuộc sống bận bịu cá nhân của bạn kêu gọi cho chính những điều mà thế giới cần từ bạn và cho bạn. Mặc cho ở mức độ nào, bằng cách thức nào hoặc trong bối cảnh nào mà bạn đóng góp, nó là để phục vụ sự di chuyển vĩ đại này của nhân loại. Hiểu biết của bạn càng lớn, món quà càng lớn hơn có thể được trao tặng.

Do đó, chúng tôi trình bày cho bạn Cộng Đồng Vĩ Đại như chính nó, không như bạn muốn nó ra sao, không như nó được hi vọng, không như nó được ra lệnh bởi những tôn giáo của thế giới của bạn, nhưng như thật sự bản thân nó – với tất cả những vấn đề vốn có của nó và những cơ hội tuyệt vời của nó.

Sự cứu rỗi được dựa trên thành tựu. Đây là một hiểu biết thích hợp để có. Do đó, khi bạn cầu nguyện cho hoà bình, cho sự chữa lành, cho giáo dục, cho Minh Triết hoặc cho bình an, điều bạn thật sự đang kêu gọi chính là cách thức để bạn tiếp cận Tri Thức, Tâm Trí Vĩ Đại mà bạn sở hữu, điều liên kết bạn và gắn kết bạn với tất cả sự sống ở khắp nơi. Bạn đang kêu gọi cho những đòi hỏi vĩ đại hơn được trao cho bạn. Xin hoà bình hoặc bình an, Minh Triết hoặc Ơn Huệ có nghĩa là bạn đang xin để được trao cho những điều mà sẽ khiến việc hoàn thành và trải nghiệm của những điều này là có thể. Tuy nhiên, nếu bạn xin giải thoát khỏi cuộc sống hoặc nghỉ ngơi khỏi cuộc sống hoặc việc tránh né cuộc sống, bạn chẳng xin điều gì. Trong trường hợp này, nếu lời cầu xin của bạn cho hoà bình và bình an được trao ban và câu trả lời được trao ban, bạn sẽ không hiểu được câu trả lời. Cơ hội được tìm thấy trong việc giải quyết những vấn đề của cuộc sống và trong việc đối mặt với những vấn đề của Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì chúng ảnh hưởng lên thế giới của bạn. Đạt được điều gì đó ở đây và trau dồi một nhận thức và hiểu biết vĩ đại hơn, và bạn sẽ có một phần thưởng mà không bao giờ có thể có bằng cách khác.

Cộng Đồng Vĩ Đại là căn nhà mới của bạn. Nó không mới, nhưng nó là căn nhà mới của bạn khi bạn ở trong thế giới. Bạn không còn sống trong một ngôi làng, một thành phố tự trị nhỏ hay thậm chí là duy nhất một quốc gia nữa. Bạn là một công dân của toàn thể thế giới. Cộng Đồng Vĩ Đại đòi hỏi bạn có hiểu biết này và danh tính này bởi vì từ cách nhìn của Cộng Đồng Vĩ Đại, con người là như nhau. Họ đều như nhau. Những khác biệt giữa bạn là không quan trọng. Mặc cho bạn được sinh ra ở đâu, bạn nói ngôn ngữ nào, bạn đi nhà thờ nào hoặc bạn ăn đồ ăn gì, từ cách nhìn của Cộng Đồng Vĩ Đại bạn là một thành viên của loài người. Bạn là một con người. Bạn là một công dân của thế giới này.

Nhận thức này về bản thân bạn là quan trọng cho sự phát triển của bạn bởi vì bạn một thành viên của một chủng loài và một thế giới. Chủng loài của bạn cần phải được thống nhất, ngay cả với tất cả những sự đa dạng của nó – những đặc tính của nó, những điểm khác biệt văn hoá của nó và những chia rẽ chủng tộc của nó. Bạn vẫn là một con người, một thành viên của một chủng loài, của một thế giới. Đạt được nhận thức này và những điều vĩ đại có thể được thực hiện thông qua bạn. Đấng Tạo Hoá có thể hoạt động thông qua bạn. Mục đích của bạn có thể được trải nghiệm, và đóng góp của nó có thể được trao tặng. Chỉ có Cộng Đồng Vĩ Đại có thể trao tặng điều này cho bạn. Bạn không thể đạt được điều này nếu bạn bị trói buộc với văn hoá của bạn, với chủng tộc của bạn, với quốc gia của bạn, với gia đình của bạn, hoặc với những vấn đề hằng ngày của bạn.

Khi bạn dần dần học để đạt được cách nhìn và hiểu biết của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ nhận biết điều gì cần sự chú ý của bạn và những vấn đề và khó khăn nào mà bạn phải đặt qua bên hoặc tránh né. Rồi thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản, thẳng thắn, tuyệt vời và đầy đòi hỏi – tất cả những điều dẫn đến thành tựu và đến sự toại nguyện thật sự. Cuộc sống đòi hỏi rất nhiều từ bạn bởi vì những lời cầu nguyện của bạn cho hoà bình đã được đáp lại. Bạn sống trong một hoàn cảnh đầy đòi hỏi bởi vì nhu cầu của bạn cho Tri Thức và sự thống nhất bản thân là rất cấp bách. Nếu bạn hối tiếc rằng thế giới là như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội của nó. Nếu bạn hối hận về việc phải xem xét hoặc chấp nhận rằng thế giới của bạn đang trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn sẽ bỏ lỡ câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn. Chúa trao cho bạn điều gì đó để làm để đem bạn ra khỏi đau khổ của bạn và đòi hỏi bạn thể hiện một Sự Thông Thái và sự thông minh vĩ đại hơn, cho người khác và cho bản thân bạn.

Đây là lối đi bởi vì trong những hoạt động vĩ đại này, những mối quan hệ vĩ đại được nuôi dưỡng và những khả năng vĩ đại được kêu gọi. Bạn được giải thoát khỏi quá khứ và được gọi vào trong hiện tại đến điều gì vĩ đại hơn nơi mà bạn được cần đến, nơi là định mệnh của bạn và nơi mà đóng góp của bạn là cần thiết. Đây là sự toại nguyện. Cộng Đồng Vĩ Đại đang kêu gọi điều này từ bạn bởi vì bạn sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì bạn là một phần của một chủng loài đang tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại và bởi vì những thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang tiếp xúc với thế giới và đang chạm trán với con người ở khắp nơi. Đừng cố gắng hiểu điều này, bởi vì hiểu biết của bạn không thể bao trùm ý nghĩa trọn vẹn của nó. Tuy nhiên, bạn có thể trải nghiệm điều này và nhận ra giá trị của nó và ý nghĩa của nó đặc biệt cho bạn.

Nếu bạn có thể chấp nhận rằng bạn đã đến từ ngoài thế giới để phục vụ thế giới, thì bạn sẽ nhận ra rằng thế giới bạn đã đến để phục vụ đang trao tặng những điều kiện mà sẽ đem ra điều mà bạn đã đến để tặng. Nếu bạn có thể chấp nhận điều này, thì bạn sẽ ngừng chỉ trích thế giới và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội của nó và cho phép nó kêu ra từ bạn điều mà bạn đã đến để tặng. Tiếng gọi này là tự nhiên và đáp hồi từ bạn sẽ là tự nhiên, tự nhiên hơn bất kỳ điều gì khác mà bạn có thể nghĩ ra. Nếu bạn có thể chấp nhận những điều này, thì bạn đã tiến vào con đường của sự cứu rỗi, thành tựu và toại nguyện. Nó là một con đường dài, một con đường với nhiều thử thách và những đòi hỏi vĩ đại cho việc học, nhưng nó là một con đường tách biệt bạn khỏi người khác tới mức mà bạn có thể đạt được một hiểu biết vĩ đại hơn và một khả năng vĩ đại hơn. Và những người khác sẽ có lợi từ thành tựu của bạn và từ học vấn của bạn.

Việc chuẩn bị của bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho học vấn vĩ đại nhất và thiết yếu nhất mà có thể được nuôi dưỡng và mở rộng trong thế giới ngày hôm nay. Học vấn này là điều duy nhất sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề toàn cầu đang gia tăng của thế giới mà có vẻ như quá áp lực và những xã hội của bạn có vẻ như không thể đối mặt và được trang bị quá kém để giải quyết. Việc chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại là điều thiết yếu nhất. Nó bao gồm tất cả những khía cạnh của việc học. Nó đòi hỏi rằng học sinh của Tri Thức trở nên có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề trên quy mô nhỏ để vấn đề trên quy mô lớn hơn có thể được nhận ra, được chú trọng và được giải quyết.

Cộng Đồng Vĩ Đại là gì? Nó là câu trả lời của bạn. Nó là điều mà bạn đã đến để chú trọng. Làm việc theo cách đặc biệt của riêng bạn, bạn sẽ đóng một vai trò trong quá trình tiến hoá của thế giới và sẽ hoàn thành sứ mệnh của bạn ở đây và sứ mệnh của những người đã cử bạn. Đây là lời hứa hẹn vĩ đại mà chúng tôi trao tặng. Đây là lời hứa hẹn vĩ đại được sinh ra từ sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và đây là lời hứa hẹn vĩ đại mà Tri Thức bên trong bạn phải đáp lại, bởi vì trong việc này nó không có lựa chọn.