Những Bước Đi đến Tri Thức là gì?

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 5 tháng 11, 1993
ở Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Việc học Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại đòi hỏi một sự chuẩn bị của một hình thức rất độc đáo. Sự chuẩn bị này phải đưa bạn vào trong cốt lõi của việc thánh linh có ý nghĩa gì, nhưng nó phải giúp bạn đối mặt với thế giới một cách thực tế và một cách thực tiễn, không với việc phủ nhận hay lừa dối. Nó phải có thể trau dồi sức mạnh của bạn, trong khi tối thiểu hoá nguy cơ của việc hiểu lầm và giải nghĩa sai. Nó phải đặt mục tiêu cao cho bạn, nhưng không quá cao mà bạn không thể đạt mục tiêu của bạn. Nó phải nuôi dưỡng uy quyền bên trong của riêng bạn, khi bạn đạt được một cảm nhận về uy quyền vĩ đại hơn trong cuộc sống mà vượt trên phạm vi của riêng bạn. Nó phải thiết lập một bối cảnh nơi mà tất cả những mối quan hệ của bạn có thể có một sự tham gia có ý nghĩa và có thể được hiểu. Do đó, điều này đòi hỏi một cách tiếp cận rất độc đáo, điều gì đó mà có thể vượt qua, tới mức độ vĩ đại nhất có thể, những niềm tin, ý tưởng và sự uốn nắn trước đây của bạn bởi thế giới.

Để học Thánh Linh Cộng Đồng Vĩ Đại bạn cần phải học con đường đến với nó – con đường đến Tri Thức. Mọi thứ mà chúng tôi đã nói về trong quyển sách này và trong tất cả mọi Quyển Sách của Tri Thức hướng bạn đến với chính Tri Thức. Đây là thực chất của thánh linh của bạn. Đây là Bản Chất Thật của bạn như bạn tồn tại trong cuộc sống vật chất. Đây là sự gắn kết của bạn với mọi sự sống và với sự sống mà đã gửi bạn vào trong thế giới để phục vụ và để nhận ra một mục đích vĩ đại.

Phải có một con đường đến Tri Thức. Để đi theo con đường, bạn phải bước đi. Bạn không thể nhảy vọt. Bạn không thể chạy vội vàng. Bạn không thể chạy đến Tri Thức. Nó quá vĩ đại, và có quá nhiều điều để học và để quên đi dọc đường. Có quá nhiều điều để đánh giá và để đánh giá lại. Có quá nhiều nhận thức vĩ đại để đạt được. Do đó, bạn phải đi những bước đi đến Tri Thức.

Nếu bạn leo một ngọn núi vĩ đại, bạn sẽ cần đi theo một lối đi. Bạn không thể đơn giản vội vàng chạy lên đường đi của nó. Và bạn cần một sự chuẩn bị mà sẽ định hướng bạn cho mỗi hoàn cảnh mà bạn sẽ gặp. Bạn sẽ cần một sự chuẩn bị mà sẽ chuẩn bị bạn cho những trải nghiệm mới và những khó khăn mới, và điều đó sẽ trao cho bạn một cách nhìn vĩ đại hơn và sự kiên nhẫn và đảm bảo mà bạn sẽ cần để đi theo con đường của bạn và để tiếp tục tiến bước. Bạn sẽ chỉ thất bại trong sự chuẩn bị này nếu bạn không tôn vinh bản thân bạn hoặc nếu bạn không còn nhìn thấy mục tiêu vĩ đại của bạn.

Khi bạn ở trên núi, bạn hiếm thấy đỉnh núi. Mọi thứ bạn thấy chỉ là những điều gần xung quanh bạn. Mọi điều bạn cảm nhận là những hoàn cảnh đang thay đổi của hành trình của bạn. Hiếm khi mà bạn sẽ thấy đích đến cuối cùng của bạn. Nhưng nếu bạn tiếp tục, rồi bạn sẽ biết chính ngọn núi đó. Rồi bạn sẽ học con đường bằng việc đi theo con đường lên núi. Và rồi bạn sẽ nhận ra mỗi bước có ý nghĩa gì khi bạn đi mỗi bước. Kìm lại, phán xét và đánh giá sẽ không bao giờ tiếc lộ bất cứ điều gì có ý nghĩa nào cho bạn về mặt này. Bạn phải đi cuộc hành trình, và để đi được cuộc hành trình bạn phải đi những bước đi, từng bước một. Bằng cách này, tiến triển của bạn sẽ chậm và vững chắc. Bằng cách này, mọi thứ mà bạn học sẽ được trải nghiệm một cách sâu sắc và được lĩnh hội. Bằng cách này, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì là thật sự thiết yếu cho sự phát triển và phúc lợi của bạn.

Khi bạn tiến bước, bạn cũng sẽ học để trau dồi những khả năng cần thiết mà bạn sẽ cần để đối mặt với cuộc sống, để trao cho cuộc sống và để hiểu lối đi của bạn trong cuộc sống. Những khả năng này là sự kiên nhẫn, sự kiên trì, lòng nhân từ, sự nhận biết rõ và sự thận trọng. Những khả năng vĩ đại này là cần thiết cho bất kỳ thành tựu nào trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng để nhận ra mục đích vĩ đại trong cuộc sống và để có thể trải nghiệm nó và áp dụng nó một cách hiệu quả, những khả năng vĩ đại này sẽ được gọi lên thậm chí nhiều hơn, và bạn sẽ cần dựa trên chúng.

Những khả năng vĩ đại này là cần thiết bởi vì bạn sẽ không có những nhận thức vĩ đại vào mọi lúc. Bạn sẽ không có những trải nghiệm tuyệt vời vào mọi lúc. Bạn sẽ không cảm thấy tự tin và chắc chắn về bản thân vào mọi lúc. Thật ra, có thể có những khoảng cách vĩ đại giữa những trải nghiệm này. Ở đây bạn phải dựa trên sự quyết tâm và kiên trì của bạn. Ở đây bạn phải trau dồi một quan điểm và hiểu biết vĩ đại hơn mà vượt trên những cảm giác, cảm xúc và trải nghiệm tức thời của bạn. Giống như việc leo một ngọn núi vĩ đại, bạn sẽ có những giây phút của niềm vui vĩ đại và những giây phút của sự khó khăn vĩ đại. Bạn sẽ có những giây phút của sự chắc chắn thật sự và những giây phút của sự không chắc chắn. Bạn sẽ có những thử thách của cuộc sống được đặt trên lối đi của bạn. Và bạn sẽ có những quyết định quan trọng để đặt ra – những quyết định mà sẽ ảnh hưởng kết quả của hành trình của bạn và sẽ quyết định hậu quả của cuộc đời của bạn và cuộc đời của những người khác.

Do đó, hãy đi những bước đi đến Tri Thức. Hãy đi theo chúng một cách chậm rãi. Hãy di chuyển một cách kiên định. Không chạy đua lên trước hoặc rớt lại sau. Sự kiên định ở đây là quan trọng, bởi vì sự kiên định giúp bạn học ở tốc độ giúp bạn tiến bước. Ở đây bạn sẽ không vượt quá những khả năng của bạn. Ở đây bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì quan trọng. Ở đây bạn sẽ không uể oải, lười nhác hay không kiên định. Sự kiên định trong việc đi theo những bước đi đến Tri Thức, trong việc đi theo một sự chuẩn bị mà bạn đã không tạo ra hoặc thiết kế cho bản thân, sẽ trao cho bạn sự kiên định lớn hơn trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống của bạn và sẽ giúp bạn trở thành một người, cùng một người, trong mọi tình huống. Rồi thì bạn sẽ không còn là một khối kết của những nhân cách tách rời nữa. Bạn sẽ trở thành một người với một trọng tâm và một định hướng.

Từ ngữ không thể mô tả trải nghiệm này thật là ra sao, nhiều sức mạnh và khả năng bao nhiêu mà nó sẽ trao cho bạn và nó sẽ giải phóng bạn ra sao ra khỏi quá nhiều những sao lãng và quyến rũ làm suy yếu mà chỉ khiến bạn bực bội và tức tối ngay lúc này. Ở đây chiều sâu thật sự của bản chất của bạn, chiều sâu và mục đích thật sự của khả năng của bạn và tầm quan trọng của tâm trí của bạn và thể xác của bạn sẽ được nhận biết một cách trọn vẹn thông qua trải nghiệm. Ở đây tâm trí của bạn sẽ không cần phải tạo ra một triết lý vĩ đại về sự sống, bởi vì bạn sẽ sống sự sống và sẽ gần với sự sống. Chỉ khi bạn bị lấy ra khỏi cuộc sống và bị tách rời khỏi nó mà bạn sẽ cần rất nhiều ý tưởng và lý tưởng để biện hộ và định hướng cho trải nghiệm của bạn. Tuy nhiên, khi bạn gần với sự sống và khi cuộc sống của bạn là chân thật và thật, tâm trí của bạn tự do khỏi gánh nặng vĩ đại này. Một tâm trí tự do là một tâm trí có thể tập trung lại bản thân nó. Đó là một tâm trí có thể suy nghĩ lại những suy nghĩ của nó và có thể đáp lại môi trường. Đó là một tâm trí có thể đạt được sự sáng suốt và việc áp dụng vĩ đại hơn.

Vậy thì những bước đi đến Tri Thức là gì? Chúng hoạt động như thế nào? Chúng đưa bạn đi đâu? Và làm sao chúng có thể được đi theo một cách thành công? Những Bước Đi đến Tri Thức là sự chuẩn bị đại diện cho việc truyền đạt Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại vào trong trải nghiệm loài người và thế giới loài người. Việc truyền đạt này kêu gọi thánh linh vĩ đại mà bạn mang theo bên trong Tri Thức của bạn.

Những Bước Đi đến Tri Thức được trao ban trong một chuỗi những chương trình nâng cao. Chúng được phác họa và sắp đặt rõ. Chúng trao cho bạn một tự do vĩ đại của trải nghiệm. Trọng tâm chính là để đi theo mỗi bước như nó được trao ban – không thay đổi nó theo bất cứ cách nào, bằng việc áp dụng bản thân một cách đều đặn và bằng việc quyết tâm để hoàn thành giai đoạn mà bạn đang ở trong. Điều này bản thân nó sẽ là một thử thách đủ lớn bởi vì bạn có thể bị cám dỗ để thay đổi sự chuẩn bị để làm toại nguyện những ý tưởng hiện tại của bạn, để đảm bảo cho bản thân hoặc để giữ mọi thứ trong một khuôn khổ quen thuộc. Tuy nhiên, Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ đem bạn vượt qua điều quen thuộc vào trong những khu vực mới, vượt qua nơi bạn đang ở ngày hôm nay vào trong điều gì đó vĩ đại hơn cho ngày mai, vượt qua những khả năng và hiểu biết hiện tại của bạn vào trong một chuỗi vĩ đại hơn của các khả năng và một hiểu biết vĩ đại hơn.

Ở đây bạn phải sẵn lòng vượt qua những ý tưởng cố định và những niềm tin yêu dấu của bạn. Ở đây bạn sẽ đi vào một trải nghiệm mới nơi mà bạn không chắc bạn là ai, tại sao bạn đang ở đây hoặc bạn đang làm gì. Tuy nhiên, sự không chắc chắn này là không vĩnh viễn. Nó tượng trưng cho một sự chuyển đổi từ hiểu biết này đến một hiểu biết khác. Bạn sẽ trải qua nhiều sự chuyển đổi này khi tâm trí của bạn đạt được một điểm quan sát ngày càng vĩ đại hơn trong cuộc sống. Sử dụng ví dụ của ngọn núi, bạn sẽ không có điểm quan sát vào mỗi giây phút khi bạn có thể thấy bạn đang đi đâu và nơi bạn đã ở. Thay vào đó, hầu hết thời gian bạn sẽ cần phải tập trung vào việc đi những bước trước mặt bạn và chèo lái hành trình, và bạn sẽ không luôn có sự bảo đảm về nơi bạn đang đứng vào bất kỳ giây phút nào.

Ở đây Tri Thức là sự dẫn dắt của bạn. Tri Thức thì mạnh mẽ và kiên định. Nó tinh khiết và không bị ảnh hưởng bởi thế giới. Nó trao cho bạn một sức mạnh vĩ đại, một động lực vĩ đại và một khả năng vĩ đại trong cuộc sống – thật vĩ đại hơn nhiều mà không điều gì có thể so sánh với nó. Và trong số nhiều phần thưởng vĩ đại của nó, điều vĩ đại nhất là sự thống nhất lại bên trong bản thân bạn, bởi vì cuối cùng rồi bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn là thật và rằng bạn đang làm điều mà bạn đã đến đây để làm. Mặc cho con đường của bạn khó hiểu như thế nào và mặc cho những sự kiện của cuộc đời bạn bối rối như thế nào, bạn đang đi những bước đi đến Tri Thức. Bạn đang đến gần hơn với thực tế bên trong của bạn. Bạn đang trở nên có thể kết nối với thế giới một cách thật hơn, tỉnh táo hơn, hiệu quả hơn và nhân từ hơn. Lòng nhân từ của bạn được sinh ra từ trải nghiệm của bạn cho việc đi một hành trình như vậy, bởi vì ở đây bạn sẽ nhận ra điều thật sự đang kìm con người lại. Bạn sẽ nhận ra tự do thật sự nghĩa là gì và nó phải được giành lấy và được bảo đảm bằng cách nào trong cuộc sống.

Những bước đi đến Tri Thức thì cụ thể. Chúng được trình bày cho bạn trong chương trình Những Bước Đi đến Tri Thức. Bạn chỉ cần phải đi theo chúng và không thay đổi chúng. Và khi bạn học để đi theo chúng, bạn sẽ học để đi theo chúng theo tốc độ của chúng, điều có thể nhanh hơn và đều đặn hơn so với điều bạn quen, nhưng nó sẽ là một tốc độ mà bạn có thể đi theo. Nó sẽ không vượt trên những khả năng của bạn mặc dù nó sẽ vượt qua điều bạn đã đạt được trước giờ.

Mỗi tiến triển nhỏ nào mà bạn làm trong việc đi theo Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ có một tác động ngay lập tức trên cuộc đời và hoàn cảnh của bạn. Bởi vì nếu bạn phát triển sự chắc chắn và khả năng trong một khu vực, thì chúng cuối cùng sẽ chuyển vào trong những khu vực khác của cuộc sống của bạn. Bạn không muốn sống một cuộc sống của sự bất đồng. Bạn sẽ ngày càng muốn cuộc sống của bạn là một biểu hiện đồng nhất của sự thật và ý nghĩa. Điều này sẽ giúp bạn truyền tải Tri Thức và Minh Triết vào trong nhiều khía cạnh hơn của cuộc sống bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn với Tri Thức, bởi vì Tri Thức sẽ phát ra từ bạn, không chỉ ở đây và đó, không chỉ trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh đó, nhưng ngày càng nhiều hơn và trọn vẹn hơn.

Tri Thức là Sự Hiện Diện Vĩ Đại mà bạn mang theo bên trong bạn. Và khi bạn rộng mở bản thân cho nó và cho phép nó thể hiện thực tế của nó cho bạn, bạn sẽ trở thành một biểu hiện của cuộc sống của nó, điều chính là cuộc sống chân thật của bạn trong thế giới. Ở đây bạn trao bản thân cho thực tế Vĩ Đại bên trong bạn. Ở đây bạn quy phục bản thân cho điều chính là điều duy nhất mà bạn có thể quy phục bản thân cho và điều duy nhất mà bạn có thể hiến dâng bản thân cho, chính là Tri Thức trong bản thân và Tri Thức trong những người khác. Đây là chân lý xuyên thấu mọi sự sống hữu hình và vẫn đúng khắp cả vũ trụ trong mọi phương hướng và thực tế. Đây là chân lý mà phục hồi lại cho bạn điều mà bạn đã đến đây để trao tặng và điều mà bạn đã đến đây để nhận ra.

Con đường thì đơn giản nhưng khó khăn. Nó đơn giản bởi vì bạn chỉ cần đi theo những bước đi. Ở đây bạn được trao cho bản đồ đi lên núi. Và bạn được yêu cầu không lệch hướng khỏi bản đồ này nhưng đi theo nó một cách chắc chắn và kiên định. Tuy nhiên, nó khó khăn bởi vì con người không quen với việc đi theo điều gì đó mà không thay đổi nó để đáp ứng những tham khảo trước đây của họ. Nó khó khăn bởi vì bạn phải trao bản thân cho sự chuẩn bị của bạn, và bạn phải tin vào sự chuẩn bị của bạn. Cả vào những lúc khi nó là tuyệt vời và vào những lúc khi nó là khó khăn, bạn phải tiếp cận nó với cùng sự tin tưởng và cùng sự kiên định. Điều này tạo ra quyền lực vĩ đại bên trong bạn. Điều này giúp bạn và thật sự đòi hỏi bạn thực hành uy quyền cá nhân của riêng bạn trên suy nghĩ và những hành trình của bạn. Đây là cần thiết để sống một cuộc sống thật và ý nghĩa. Và đây là điều sẽ đem bạn đến tiếng gọi và mục đích vĩ đại của bạn, bởi vì điều này đặt nền tảng cho tiếng gọi và mục đích này để trỗi lên.

Khi bạn tiến triển và trở nên trưởng thành hơn trong hiểu biết và sự tham gia của bạn, thì, và chỉ khi đó, tiếng gọi của bạn sẽ từ từ định hình. Nó sẽ không là một định nghĩa. Và nó sẽ không là điều sẽ được tiếc lộ cho bạn cùng một lúc. Nó sẽ là điều mà bạn sẽ tìm thấy khi những điều không cần thiết và thiếu ý nghĩa trong cuộc đời bạn rơi rụng hoặc được từ bỏ. Điều còn lại là điều thiết yếu. Rồi thì bạn tự do để tìm thấy con đường của bạn đến với điều mà bạn phải nhận ra. Đây là cách bạn tìm thấy nó, bởi vì nó không thể được tìm thấy bằng cách nào khác. Bạn phải không chỉ có những nhận thức vĩ đại về cuộc sống của bạn; bạn phải học con đường đến với chúng, bởi vì việc học con đường đến với chúng sẽ dạy bạn cách để giúp những người khác tìm con đường đến những nhận thức vĩ đại của họ trong cuộc sống. Bạn phải học con đường để chỉ đường và để chia sẻ con đường, để củng cố những người phía sau bạn và để nhận ra những người ở xa phía trước.

Do đó, Những Bước Đi đến Tri Thức là dễ và khó. Nó dễ bởi vì nó rõ ràng. Nó dễ bởi vì bạn không cần phải định nghĩa con đường. Nó dễ bởi vì nó cứu bạn khỏi nhiều sai lầm và họa nạn mà chỉ có thể ngăn chặn nỗ lực của bạn và dẫn bạn vào trong thất bại hay tai hoạ. Tuy nhiên, con đường đơn giản thì khó khăn bởi vì con người không đơn giản. Đơn giản có nghĩa là tin tưởng và có thể nhận biết điều đảm bảo niềm tin của bạn khỏi điều không đảm bảo. Đơn giản có nghĩa là hết lòng và có thể điều khiển cuộc đời của bạn và quản lý nó một cách hiệu quả. Đơn giản có nghĩa là có một tâm trí tập trung và tự do mà không bị nặng gánh với những đánh giá không cần thiết và không đang cố mang gánh nặng vĩ đại của những trải nghiệm và mong chờ của con người. Tâm trí của bạn sẽ vận hành ở mức độ cao hơn nhiều khi nó được giải thoát khỏi gánh nặng của những điều này.

Khi điều này xảy ra, những mối quan hệ của bạn sẽ trở nên được tinh luyện và được định nghĩa lại, và những cá nhân mà là những người đồng hành thật của bạn sẽ tìm đường của họ đến với bạn. Và bạn sẽ có thể nhận ra họ và nhận lãnh họ, bởi vì bản thân bạn sẽ đi con đường. Điều này sẽ chỉ cho bạn làm sao để nhận biết rõ ý nghĩa trong những mối quan hệ, bởi vì ý nghĩa trong những mối quan hệ chỉ có thể được nhận biết rõ bằng việc đi theo điều gì đó của tầm quan trọng và mức độ vĩ đại trong cuộc sống.

Do đó, sự nhận biết rõ trở thành không chỉ là vấn đề về phán xét và phê bình nhưng là cách cho sự nhận biết. Thay vì tốt hay xấu, nó trở thành có hay không. Bạn biết điều gì để đi theo và điều gì không để đi theo. Bạn biết ở với ai và không ở với ai – tất cả đều không với sự phán xét và lên án. Điều này thật đơn giản và thật rõ ràng và tự nhiên. Điều này sẽ đầy sự xác nhận cho sự sống cho bạn người có thể nhận lãnh nó. Nhưng điều này có thể có vẻ đầy khó khăn nếu bạn quen với việc cố gắng để chèo lái cuộc đời bạn, để đặt ra những mục tiêu của riêng bạn và để thiết lập con đường của riêng bạn dựa trên những ưu tiên của bạn và những nỗi sợ của bạn. Điều này thật khó khăn khi bạn đang cố gắng thao túng tâm trí của riêng bạn và tâm trí của người khác.

Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ dạy bạn để trở nên đơn giản và quyền lực. Nó sẽ giải thoát bạn khỏi sự xảo trá và yếu đuối. Con Đường của Tri Thức sẽ dạy bạn để trở nên mạnh mẽ và xuyên thấu trong những khả năng của bạn. Nó sẽ giải phóng bạn khỏi gánh nặng của sự nông cạn và việc bị chia nhỏ.

Những bước đi đến Tri Thức thì bí ẩn. Bạn sẽ không thể hiểu chúng cho tới khi bạn ở xa phía trước và có thể nhìn lại và thấy nơi chúng đã đưa bạn đi. Giống như việc leo một ngọn núi vĩ đại, mỗi bước đi có ý nghĩa gì cho đến khi bạn thấy nơi nó đã đưa bạn đi và điều nó đã trao cho bạn?

Do đó, khi bạn đi những bước đi đến Tri Thức, đừng phán xét chúng. Một số bạn sẽ thích, và một số bạn có thể không thích. Một số sẽ có vẻ quen thuộc, và một số sẽ có vẻ mới. Tuy nhiên, đừng phán xét chúng, bởi vì bạn không thể hiểu chúng cho tới khi bạn nhận ra nơi chúng đang đưa bạn đi. Và bạn không thể tìm thấy nơi chúng đang đưa bạn đi ngoại trừ khi bạn đi theo chúng. Đây là con đường đi qua khu rừng của cuộc sống. Lối đi thì hẹp. Nó  cụ thể. Nó đưa bạn qua những hoàn cảnh nguy hiểm. Nó đưa bạn qua những sự lôi cuốn. Nó đưa bạn qua sự tách rời. Nó đưa bạn qua mọi hình thức của sự phân tâm. Nó đưa bạn qua chúng và vượt trên chúng. Do đó, để hiểu những bước đi đến Tri Thức bạn phải thấy nơi chúng đang đưa bạn đi và bạn phải đi nơi chúng đang đưa bạn đi.

Những Bước Đi đến Tri Thức và Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là điều hoàn toàn mới và khác biệt. Mặc cho bạn là ai và bạn nghĩ điều gì bạn đã đạt được và đã học trong cuộc sống, bạn sẽ phải bắt đầu ở đây như một người mới bắt đầu. Hãy quên điều bạn đã học và bắt đầu mới. Làm điều này và bạn sẽ học nhiều nhất có thể được học. Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ chỉ cố đánh giá mọi điều xảy ra và mỗi bước bạn đi dựa vào những tham khảo trước đây của bạn. Điều này sẽ giữ bạn trong quá khứ và ngăn bạn đến trong hiện tại và đi vào tương lai. Những Bước Đi đến Tri Thức giải thoát bạn khỏi quá khứ bằng việc trao cho bạn con đường ra khỏi quá khứ của bạn và khỏi quá khứ của thế giới. Bởi vì không điều gì trong quá khứ có thể dẫn bạn vào trong tương lai một cách hiệu quả.

Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho hiện tại và tương lai. Nó là sự chuẩn bị để sống một cách trọn vẹn trong hiện tại và để chuẩn bị một cách trọn vẹn cho tương lai để bạn sẽ có cơ hội để sống trong hiện tại trong tương lai. Đây là tại sao điều dễ dàng có vẻ như khó khăn. Để đi theo điều dễ dàng, bạn phải trở nên đơn giản và tìm thấy lối thoát khỏi những phức tạp của cuộc sống của bạn mà chỉ giữ bạn xích vào quá khứ và vào một trạng thái của sự mâu thuẫn. Để hành trình vào trong cuộc sống bạn phải đi theo một con đường khác.

Do đó, hãy bắt đầu như một người mới bắt đầu. Đừng giả định rằng bạn biết nhiều điều, bởi vì thật sự bạn không biết nhiều điều. Đừng giả định rằng bạn có những khả năng vĩ đại, bởi vì bên trong bối cảnh lớn hơn của sự sống bạn không có những khả năng vĩ đại. Hãy chấp nhận tình cảnh của bạn một cách khiêm nhường, không lên án. Bằng cách này, bạn rộng mở bản thân cho việc học hỏi điều chỉ có thể được học bằng việc rộng mở bản thân bạn. Đừng phán xét những bước đi, bởi vì bạn không thể phán xét chúng. Chúng đang đưa bạn ra khỏi quá khứ của bạn. Chúng không là sự xác nhận quá khứ của bạn.

Quá khứ của bạn là điều đằng sau bạn. Tương lai là điều trước mắt cho bạn. Hiện tại là cách bạn trải nghiệm mối quan hệ của bạn với quá khứ và với tương lai. Để trải nghiệm hiện tại, bạn phải có mối quan hệ đúng với cả quá khứ và tương lai nếu không bạn sẽ không bao giờ có thể tiến vào hiện tại một cách trọn vẹn. Tri Thức đang ở trong hiện tại vào mỗi giây phút. Nó tượng trưng cho trạng thái hoàn toàn hiện diện của tâm trí. Nó là trạng thái hiện diện duy nhất của tâm trí. Bạn ngày càng gần hơn với Tri Thức, bạn càng hiện diện hơn với cuộc sống. Và nhưng trạng thái hiện diện của tâm trí bạn được thống nhất hoàn toàn với sự chuyển động của thế giới và với tương lai của thế giới. Nó không phải là điều bạn sáng tạo cho bản thân như một bài thực tập về tâm lý hoặc một hình thức giải thoát khỏi thế giới mà bạn không thể chấp nhận hay trải nghiệm. Điều đó chỉ có thể dẫn đến việc vỡ mộng và sự tách rời vĩ đại hơn khỏi cuộc sống.

Những Bước Đi đến Tri Thức đưa bạn vào trong cuộc sống như nó đang là và như nó sẽ là. Nó đưa bạn vào trong cuộc sống của bạn như nó đang là và như nó sẽ là. Nó giúp bạn kết nối với những người khác như họ đang là và như họ sẽ là. Điều này thật đơn giản, nhưng nó có thể có vẻ thật khó khăn vào lúc đầu. Khi bạn học để đi những bước đi đến Tri Thức và để đi theo chúng một cách hiệu quả, gánh nặng của bạn sẽ trở nên nhẹ hơn, bởi vì tâm trí bạn sẽ trở nên tự do khỏi điều không cần thiết cho hạnh phúc và sự toại nguyện của nó. Cuộc sống của bạn sẽ tự do khỏi những sự kết nối nguy hiểm và những theo đuổi vô nghĩa mà đã chưa bao giờ trao cho bạn điều bạn thật sự đã tìm kiếm.

Những điều này sẽ rơi rụng một cách tự nhiên. Chúng không bị lấy ra khỏi bạn. Bạn đặt chúng qua bên bởi vì bạn không thể đem chúng với bạn vào trong một trải nghiệm vĩ đại hơn của cuộc sống. Chúng được để lại ở cửa. Bạn từ bỏ chúng một cách tự nguyện. Bây giờ bạn được nhẹ gánh. Rồi thì con đường trở nên đơn giản hơn và vĩ đại hơn. Với sự đơn giản và vĩ đại này, trải nghiệm và hiểu biết của bạn trở nên sâu thẳm hơn và xuyên thấu hơn. Tâm trí của bạn trở nên tập trung và kiên định hơn. Quyết tâm của bạn trở nên mạnh hơn. Sự nhận biết rõ của bạn về những người khác trở nên rõ ràng hơn và đầy tiếc lộ hơn. Khả năng của bạn để ở với cả chân lý và sự không chắc chắn trở nên ngày càng vĩ đại hơn. Ở đây khả năng của bạn cho mối quan hệ trở nên được mở rộng hơn nhiều. Điều này giúp bạn tham gia với những mối quan hệ vĩ đại mà bạn được có ý định để tham gia trong cuộc đời này. Điều này xây dựng bên trong bạn một khả năng vĩ đại hơn cho mối quan hệ, điều sẽ mở bạn đến với mối quan hệ của bạn với Đấng Tạo Hoá và với Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới.

Nó có thể khó khăn để bắt đầu, nhưng nếu bạn có thể bắt đầu, bạn có thể tiến bước. Nếu bạn có thể tiến bước, bạn có thể tiến triển. Nếu bạn có thể tiến triển, bạn có thể tiến bộ. Nếu bạn có thể tiến bộ, thì bạn có thể hiểu tất cả những giai đoạn đã đến trước điều này. Rồi thì bạn sẽ hiểu nó có nghĩa gì để bắt đầu. Rồi thì bạn sẽ hiểu nó có nghĩa gì để tiến triển và để tiến bộ.

Những Bước Đi đến Tri Thức không đòi hỏi rằng bạn thờ phụng bất kỳ anh hùng nào hay bất kỳ nhân cách nào. Nó không đòi hỏi rằng bạn chấp nhận một câu chuyện tạo hoá về sự sống mà không hợp lý và không thể. Nó không đòi hỏi rằng bạn tin vào nhóm của các vị thần, hình ảnh, lễ nghi, biểu diễn hoặc nhân cách. Nó chỉ đem bạn đến với câu hỏi vĩ đại cho điều bạn thật sự biết. Và nó không trả lời câu hỏi này trong từ ngữ, nhưng thay vào đó đưa bạn vào trong trải nghiệm của chính Tri Thức, một cách chậm chạp, thông qua nhiều bước và giai đoạn của sự phát triển. Nếu bạn tiến bước, bạn sẽ tiến bộ. Nếu bạn tiến bộ, bạn sẽ hiểu. Nếu bạn hiểu, thì bạn sẽ biết.

Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ trao cho bạn một cuộc sống mới – không phải một cuộc sống xa lạ đối với bạn nhưng một cuộc sống là căn nhà của bạn, không phải một cuộc sống được gắn kết với những trải nghiệm và đánh giá của bạn trong quá khứ, nhưng một cuộc sống chân thật trong giây phút này và có những khả năng vĩ đại hơn và những mối quan hệ vĩ đại hơn. Điều này thoả mãn những nhu cầu thiết yếu nhất và những câu hỏi sâu thẳm nhất của bạn. Nó thoả mãn những điều này bằng việc đưa bạn đến sự hoàn thành của chúng. Để biết được điều bạn phải biết, để thấy điều bạn phải thấy và để làm điều bạn phải làm, bạn phải đạt đến một điểm quan sát vĩ đại hơn trong cuộc sống. Để đến đây, bạn phải đi cuộc hành trình, một hành trình của nhiều bước. Và những bước nằm trong Những Bước Đi đến Tri Thức.

Chúng tôi đã trao tặng chính những bước đi để giúp bạn học một Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng sẽ đưa bạn đến với đích đến của bạn, nhưng bạn phải đi theo chúng và kiên nhẫn bởi vì có nhiều điều bạn phải học dọc đường, nhiều điều mà bạn thậm chí không nhận thức. Và có nhiều điều mà bạn phải đạt được và củng cố dọc đường, những điều mà bạn không thể thấy vào lúc đầu.

Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại có thể được học. Nó có thể được trải nghiệm. Nó có thể được hội nhập. Nó có thể được áp dụng. Và nó có thể được sống. Để khiến điều này là có thể, chúng tôi trao tặng những bước đi. Đi theo chúng, không mù quáng nhưng với đôi mắt bạn mở. Đi theo chúng nơi chúng dẫn bạn, không với những giả thiết lớn lao về điều gì chúng sẽ làm cho bạn nhưng với một trạng thái hiện diện của tâm trí. Học cách đi con đường và bạn sẽ thấy rằng có những người trước bạn và những người phía sau bạn. Những người trước bạn sẽ động viên bạn, chỉ đường cho bạn và trao cho bạn sức mạnh và sự tin chắc rằng bạn phải tiến bước mặc dù bạn hiểu hay không.

Những Bước Đi đến Tri Thức sẽ đưa bạn qua những lúc của sự chuyển đổi vĩ đại khi bạn không chắc chắn về điều bạn đang làm và bạn là ai. Nó sẽ đưa bạn vượt qua những điểm khi bạn định nghĩa bản thân và sự tồn tại của bạn đến một trải nghiệm và sự nhận biết vĩ đại hơn. Nó sẽ đưa bạn qua những giây phút khó khăn khi bạn phải ra những quyết định khó khăn. Và nó sẽ đưa bạn vào trong những giây phút tuyệt vời khi bạn sẽ trải nghiệm mối quan hệ của bạn với bản thân và với những người khác trong một cách hoàn toàn mới

Ở đây bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang tiến bộ và rằng những người khác đang tiến bộ với bạn, không chỉ trong thế giới này nhưng cũng trong những thế giới khác. Bởi vì Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại và Những Bước Đi đến Tri Thức đang được dạy trong nhiều thế giới – nhiều hơn bạn có thể đếm. Điều này tượng trưng cho Kế Hoạch Vĩ Đại của Đấng Tạo Hoá và một mục đích và sứ mệnh vĩ đại trong cuộc sống để phục hồi lại vũ trụ đến trạng thái của sự đơn giản và thống nhất tinh khiết của nó.

Do đó, bạn đang đi theo một nghi thức Cổ Đại của sự chuẩn bị, được sinh ra từ Ý Muốn Vĩ Đại của vũ trụ. Sự chuẩn bị trong Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được trao ban cho bạn và cho thế giới của bạn – một con đường của Tri Thức không chỉ vào trong bí ẩn của cuộc đời bạn nhưng vào trong sự vĩ đại của Cộng Đồng Vĩ Đại mà cuộc sống của bạn đang trỗi vào ngay lúc này. Điều này tượng trưng cho một cơ hội vĩ đại cho bạn người đang đọc những chữ này, bởi vì bạn đang đáp lại một tiếng gọi và ý nghĩa vĩ đại trong cuộc sống – một tiếng gọi và ý nghĩa mà bạn đã đem theo bạn, điều nằm bên trong bạn và điều phải được gọi ra từ bạn.