Mục Đích của Con Người là Gì?

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 21 tháng 9 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Mục đích là điều bạn sẽ hiểu được khi bạn leo lên ngọn núi của cuộc đời. Khi bạn đến điểm quan sát lớn hơn, thì bạn sẽ hiểu nhiều hơn về chính hành trình, bằng cách nhìn lại đằng sau và bằng cách ngày càng có thể dự đoán những gì ở phía trước. Mục đích được nhận biết bằng cách thực hiện cuộc hành trình, không phải bằng cách thiết lập một lời giải thích thuận tiện hoặc hấp dẫn hay một định nghĩa cho bản thân. Mục đích không phải là sự biện minh. Nó không bù đắp cho bất cứ thứ gì. Mục đích là thứ đang chờ bạn khám phá. Bạn chỉ có thể khám phá nó bằng cách thực hiện cuộc hành trình, bằng cách đi theo con đường, bằng cách học hỏi khi bạn đi và bằng cách đạt được cách nhìn và sự hiểu biết lớn hơn mà ai đó có được khi họ trưởng thành trong Con Đường Tri Thức.

Như Chúng Tôi đã nói trước đây, bạn đã đến từ nơi nào đó và bạn sẽ quay về nơi đó. Bạn đã đến và mang theo những món quà cho thế giới. Mục đích lớn lao của bạn được chứa đựng trong ý tưởng này. Bởi vì nguồn gốc của bạn và định mệnh của bạn, bạn có thứ gì đó lớn lao để trao cho thế giới, thứ gì đó mà thế giới không thể trao cho bạn. Món quà của bạn được ẩn giấu bên trong bạn như một kiện hàng bí mật, nhưng bạn không thể tiếp cận nó cho đến khi bạn đã tiến bộ. Rồi thì tự nó sẽ bắt đầu trỗi lên, từ từ và từng bước một.

Những người thiếu kiên nhẫn, tham vọng, nhiệt thành và cuồng tín không thể du hành lối này, bởi vì họ không thể ở với hành trình lớn lao. Họ không thể không có định nghĩa hoặc lời giải thích vì họ quá bất ổn để làm việc đó.

Tiếng gọi của bạn trong cuộc sống là rất cụ thể. Nó liên quan đến việc tham gia với những người nào đó cho những lý do cụ thể tại những thời điểm nhất định của cuộc đời bạn. Mục đích lớn lao mà bạn chia sẻ với mọi người là để giữ cho Tri Thức tồn tại trên thế giới và mang thứ gì đó từ Quê Hương Cổ Đại của bạn vào trong thế giới. Đây là một định nghĩa mà bạn có thể ở cùng vì nó sẽ không giới hạn bạn và nó sẽ không đánh lừa bạn, nhưng đừng đi xa hơn trong định nghĩa của bạn. Hãy cho phép việc thể hiện mục đích của bạn diễn ra một cách tự nhiên, mà nó sẽ làm nếu bạn đi theo Con Đường Tri Thức. Mục đích của bạn bây giờ là để chuẩn bị để đạt được hiểu biết lớn hơn về thế giới, sự tiến hóa của thế giới và định mệnh của thế giới. Trong bối cảnh lớn lao này, bạn sẽ đạt được điểm quan sát mới để hiểu được vai trò của mình trên thế giới và lý do bạn đến đây.

Cuộc đời bạn phải được hoàn thành. Nó phải được biện hộ. Thế giới là một nơi khó khăn để đến. Nó không phải là nơi nghỉ dưỡng. Nó không phải là nơi mà bạn đã được gửi đến để trừng phạt. Nó không phải là nơi mà bạn đã được gửi đến cho thú vui. Nó là nơi cần những món quà của bạn từ Quê Hương Cổ Đại của bạn, và vì lý do này mà bạn đã đến. Những món quà của bạn là rất cụ thể và chúng có thể được tặng mà không cần phải phô trương. Ngoại trừ trong một số trường hợp hiếm hoi, bạn sẽ không nhận được sự tán thưởng, vinh quang hay danh tiếng khi trao món quà của mình. Điều này là thích hợp. Nếu bạn có thể đạt được hiểu biết lớn hơn về thế giới và việc thế giới thật sự là gì, nhu cầu của thế giới là gì và khó khăn của thế giới là gì, thì bạn sẽ thấy điều này là một lợi thế lớn lao ra sao. Bạn sẽ hiểu tại sao Những Nhà Thông Thái luôn ẩn mình và tại sao họ phải học cách làm điều đó thậm chí để trở nên thông thái.

Đấng Tạo Hoá đang làm việc ở mọi nơi và trong mọi chiều không gian, giành lại những loài bị tách biệt thông qua Tri Thức. Việc làm của Chúa diễn ra ở hậu trường mặc dù nó đang hoạt động tích cực và khá hiển nhiên nếu bạn có thể nhận thức nó. Nó không phô trương bản thân, và do đó, nó nhận tối thiểu sự phản kháng và ô nhiễm từ thế giới và từ các nền văn hóa mà nó phục vụ.

Tri Thức cũng giống như vậy. Nó hoạt động ở hậu trường. Nó không cần sự công nhận. Nó không cần sự tôn vinh. Nó không cần bạn phải quỳ lạy nó như một nô lệ. Tuy nhiên, nó kêu gọi bạn đáp lại và mở rộng tâm trí của bạn và trái tim của bạn đối với nó để bạn có thể tái hợp với khía cạnh lớn lao của bản thân bạn mà gắn kết bạn với mọi sự sống ở khắp nơi. Giống như cha mẹ kêu gọi một đứa trẻ ương ngạnh quay về gia đình, nó kêu gọi bạn quay về. Nó gọi bạn về nhà, và khi bạn tiến bước tới nó, mặc dù bạn không nhận thức được, nó vẫn đang bảo vệ bạn và dẫn dắt bạn. Mặc dù hầu hết các món quà của nó đều không được chú ý, nhưng dù sao thì sự hiện diện của nó và lợi ích của nó vẫn được phủ lên bạn.

Việc tìm thấy Ân Sủng này bên trong bản thân bạn thể hiện một phần của quá trình chuẩn bị của bạn. Mục đích của bạn bây giờ là để chuẩn bị. Nó không phải là để đưa ra những định nghĩa tuyệt vời cho cuộc đời bạn. Nó không phải là để biện minh cho sai lầm của bạn. Nó không phải là để khiến mọi thứ cảm thấy tốt hoặc trông tốt. Nếu không có sự chuẩn bị, mục đích của bạn sẽ không được nhận biết. Có nhiều hình thức chuẩn bị. Tất cả chúng đều đến từ bên ngoài bạn. Nếu bạn tạo ra con đường của riêng mình, thì bạn sẽ lạc lối. Nếu bạn chỉ chọn những gì bạn thích và bỏ mặc những thứ còn lại, thì bạn sẽ ở lại nơi bạn đang ở, lạc trong tâm trí của riêng mình, bị che phủ khỏi cuộc sống và bị cắt đứt khỏi sự chuyển động lớn lao của cuộc sống mà bạn thật sự đang ở đây để phục vụ và tham gia.

Mục đích của bạn không phải là để thoát khỏi thế giới. Mục đích của bạn không phải là để chạy về nhà với Đấng Tạo Hoá của mình. Mục đích của bạn là để trao những gì bạn đã đến đây để trao, để đoàn tụ với những người mà bạn được định để đoàn tụ và để đóng góp tất cả những gì bạn đã mang theo mình — kiện hàng bí mật mà bạn mang theo ngay cả vào lúc này. Mục đích của bạn bắt đầu với sự chuẩn bị. Điều đó đưa bạn đến với sự nhận biết và đóng góp. Ngay cả trong lúc đó, bạn đang cho đi. Những giai đoạn vĩ đại này đại diện cho các cột mốc trong quá trình phát triển của bạn. Đừng nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị rồi, bởi vì sự chuẩn bị thì lớn hơn nhiều so với những gì bạn nhận ra. Và sự chuẩn bị tiếp tục.

Bạn đang ở đây trên thế giới cho những lý do rất cụ thể. Chúng không phải là những lý do cá nhân của bạn. Bạn đang ở đây để đóng góp và tham gia vào một trật tự lớn lao của thực tế mà tồn tại bên trong thế giới và bên ngoài thế giới và thậm chí bên ngoài biểu hiện vật chất của sự sống. Làm sao bạn có thể xác định được đó là gì? Giả dụ bạn có thể truy cập và hiểu được tất cả mọi thứ, thì có lẽ bạn có thể thấy và xác định vai trò của riêng mình trong đó. Tuy nhiên, bạn không thể làm được điều đó, vì vậy đừng cố gắng thử vì bạn sẽ tự lừa dối mình theo cách tồi tệ nhất.

Mục đích của bạn bây giờ là để chuẩn bị. Nếu bạn phải học Tri Thức và Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn phải chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn không thể tạo ra điều này cho bản thân. Và nếu bạn nhận được chương trình học, thì đừng sửa đổi nó; đừng chỉnh sửa nó; đừng chọn những gì bạn thích và bỏ mặc phần còn lại, nếu không bạn sẽ không di chuyển qua khỏi nơi bạn đang đứng. Cần có một sự hiểu biết khác và một chuyển động khác trong cuộc sống để đưa bạn đến với nhận thức lớn lao. Đi kèm với nhận thức lớn lao là một khả năng lớn lao. Tất cả những điều này đến từ Tri Thức. Tại đây bạn được yêu cầu đi theo, phản hồi và học những bài học vĩ đại về sự nhận biết, sự kín đáo, giao tiếp và sự gắn kết. Những bài học này là cố hữu trong chính quá trình chuẩn bị. Từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, bạn sẽ học những điều này, và cuộc sống sẽ là phòng thí nghiệm của bạn.

Hãy nhận ra rằng sự chuẩn bị này không dành cho một mình bạn. Nó là để cho phép bạn đóng góp những món quà của bạn để bạn có thể hoàn thành phụng vụ của mình trên thế giới và trở về với Gia Đình Thánh Linh của mình. Ở đây bạn trở về với những món quà của bạn đã được trao, với tất cả mọi thứ được đóng góp, và không có bất kỳ điều gì chưa được hoàn thành ở đây. Điều này thể hiện một thành tựu thật sự. Thật ít người trên thế giới có thể xác định điều này và giành nó cho bản thân. Để thật sự hiểu được mục đích của mình, bạn phải hiểu Chúa là gì, thế giới là gì, sinh lực là gì và Tri Thức là gì.

Lúc ban đầu của quá trình chuẩn bị là một quá trình hoàn tác. Quá nhiều thứ mà bạn tin vào, quá nhiều thứ mà bạn ngưỡng mộ, quá nhiều thứ mà bạn không thể chịu đựng nổi, quá nhiều thứ mà bạn oán hận phải được giải tỏa để bạn có thể có cơ hội để có trải nghiệm mới mẻ và trực tiếp. Đây không phải là quá trình để cộng thêm vào suy nghĩ và kết luận cũ của bạn. Do đó, đừng đến để tìm kiếm sự xác nhận. Thay vào đó, hãy đến để tìm kiếm giáo dục. Về bản chất, giáo dục được thiết kế để đưa bạn vào lãnh thổ mới, để đưa bạn vượt ra khỏi ranh giới và giả định trước đây của mình và đến với những ý tưởng và trải nghiệm mới. Đây là bản chất của giáo dục, và đây là ý của Chúng Tôi khi Chúng Tôi nói rằng bạn trước tiên phải chuẩn bị.

Nếu không có sự chuẩn bị, bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Điều này hiển nhiên trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong sự tồn tại của bạn trên thế giới, và nó cũng đúng trong lĩnh vực này. Nhiều người tìm kiếm, hoặc tuyên bố rằng họ tìm kiếm, Minh Triết lớn lao, hiểu biết lớn lao và các mối quan hệ lớn lao, nhưng ít người sẽ chuẩn bị. Điều gì đó trong bạn phải thúc đẩy bạn chuẩn bị và phải thúc đẩy bạn chuẩn bị vượt ra ngoài những mối bận tâm của bạn và lo lắng của bạn và vượt ra ngoài ưa thích của bạn, nghi ngờ của bạn và nỗi sợ hãi của bạn. Hãy tin tưởng điều này. Điều này đến từ Tri Thức. Tri Thức sẽ đưa bạn đến với Tri Thức. Mục tiêu của bạn, tham vọng của bạn, khát vọng của bạn, ảo tưởng của bạn và ước mơ của bạn chỉ có thể cản trở việc quay về vĩ đại này.

Khi bạn nhận ra rằng mục đích của bạn không phải dành cho một mình bạn, thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn không được cho phép bản thân trở nên quá ám ảnh với bản thân hay quá bận tâm với bản thân. Thật vậy, sự giải thoát vĩ đại là sự giải thoát khỏi việc quá bận tâm này với bản thân và đưa bạn trở lại cuộc sống với một tâm trí rộng mở và với tất cả các khả năng của bạn được kích hoạt hoàn toàn. Những người quá ám ảnh với bản thân thì không thể nhìn ra khỏi các trạng thái tinh thần, cảm xúc, suy nghĩ, cảm xúc, thái độ thay đổi, niềm tin cố định của chính họ và vân vân. Họ có thể mang lại gì cho thế giới ngoại trừ sự bối rối của chính họ và sự cô lập của chính họ? Tự do đầu tiên của bạn là tự do khỏi tâm trí của chính bạn. Đây là sự tự do khỏi quá khứ của bạn, điều đại diện cho tâm trí của bạn tại thời điểm này. Đây là tâm trí cá nhân của bạn; nó không phải là Tâm Trí Vĩ Đại của Tri Thức. Đây là tâm trí mà thế giới đã uốn nắn. Đây là tâm trí mà bạn bây giờ phải sử dụng theo một cách mới.

Tri Thức trao cho bạn sự giải thoát khỏi ngục tù của suy nghĩ và thái độ của chính bạn và khỏi sự giam hãm của những cảm xúc và niềm tin của chính bạn. Nó làm việc này mà không hủy hoại tâm trí của bạn; nó làm việc này mà không hại bạn theo bất kỳ cách nào. Nó trao cho bạn một trải nghiệm mới, một trải nghiệm trong giây phút hiện tại mà không với những liên tưởng trong quá khứ. Trải nghiệm này là một phần của quá trình chuẩn bị của bạn. Ở đây bạn phải sẵn sàng vượt ra khỏi những ý tưởng của mình. Ở đây bạn phải sẵn sàng không có kết luận và không có ý tưởng cố định về việc thế giới là gì, bạn là gì và sự thật là gì.

Điều này là rất khó đối với nhiều người. Bạn có thể cảm thấy khá bất an khi bạn bước vào những trạng thái không biết này, nhưng trên thực tế đây là việc tiến vào nơi rõ ràng bên trong bản thân bạn. Điều này là việc không có giải pháp nhưng với một tâm trí rộng mở và tìm hiểu. Đây không phải là một cách tiếp cận thụ động. Nó đầy năng động vì ở đây bạn phải rất chú ý, rất tập trung và sẵn sàng hành động.

Thông thường, khi con người nói về mục đích, họ nói về kết quả cuối cùng thay vì quá trình đạt được kết quả đó. Tất nhiên, điều này là khá vô nghĩa và không có giá trị lâu dài. Con người tuyên bố những gì họ tin họ đang là vào hiện tại hoặc sẽ trở thành, và họ coi đây là định nghĩa và lời tuyên bố cho mục đích của họ.

Đừng lừa dối bản thân với những ảo tưởng này. Những người sẽ thành công là những người tập trung vào sự chuẩn bị của họ và cho phép hành trình cuộc đời họ xảy ra mà không xác định kết quả của nó và không xác định nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao và vân vân. Ở đây bạn phải phát triển một niềm tin lớn lao và ngày càng lớn vào bản thân, vào sự từ thiện của những người hỗ trợ bạn, vào Những Người Vô Hình đang dẫn dắt bạn và giúp đỡ bạn, và vào quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức bên trong bạn. Nếu không có niềm tin này, bạn sẽ không thể bắt đầu, và bạn sẽ không thể tiến bước. Tuy nhiên, bởi vì đây là những thực tế sống động đối với bạn, bạn có thể tiến bước và bạn phải tiến bước. Nhưng bạn phải bỏ lại đằng sau nhu cầu của mình để khẳng định bản thân và xác nhận bản thân.

Bạn đang tiến vào lãnh thổ mới. Bạn không biết nó có ý nghĩa gì. Bạn không biết nó sẽ trông ra sao. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là việc rộng mở đối với cuộc sống. Đây là việc hiện hữu với cuộc sống. Đây là việc không có giả định. Ở đây tâm trí có thể thật sự hòa nhập bản thân vào giây phút hiện tại và thoát khỏi nhà tù của những liên tưởng trong quá khứ của nó.

Chúng Tôi trao cho bạn sự động viên lớn lao để bắt đầu sự chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức. Để học được Tri Thức và Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Chúng Tôi trao cho bạn sự khuyến khích lớn lao để bắt đầu Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, mà là sự chuẩn bị cụ thể cho những người với mục đích để hiểu được bối cảnh lớn lao của cuộc sống và sự chuyển động lớn lao của thế giới. Bạn sẽ biết nếu điều này được dành cho bạn hay. Tri Thức sẽ khởi xướng sự chuẩn bị của bạn và sẽ khẳng định lại sự chuẩn bị của bạn trong những thời điểm nghi ngờ và trong những thời điểm của sự tự tin giả tạo khi bạn tin rằng bạn đã đạt được điều gì đó.

Mục đích là một quá trình; nó không phải là một định nghĩa. Nó không phải là sự xác nhận. Nó không phải là một hình thức an ủi bản thân. Nó là cái gì đó đang chờ đợi bạn. Nó là một hành trình vĩ đại. Nó là cánh cửa mở ra cho bạn vào lúc này, cánh cửa mà bạn có thể bước qua. Nó là hành trình khi bạn không một mình dẫn dắt bản thân, mà thay vào đó trở thành một phần của giáo dục lớn lao mà tồn tại khắp cả vũ trụ. Đấng Tạo Hoá đang làm việc ở khắp mọi nơi, giành lại những người bị tách biệt thông qua Tri Thức. Đây là mục đích của Đấng Tạo Hoá. Mục đích của bạn là để trao những gì bạn được thiết kế để trao, dựa theo bản chất của mình và khả năng thật sự của mình. Khi đó, cuộc đời bạn được thoả mãn bởi vì mọi thứ bạn đã làm bây giờ có thể phục vụ một mục đích lớn lao.

Hành trình này đòi hỏi sự trung thực phi thường với bản thân. Điều này đang chờ được học. Nó không phải là thứ mà bạn sở hữu vào lúc này. Sự khiêm tốn, trung thực, cởi mở, sáng suốt, kiềm chế, kín đáo, khoan dung và nhân từ — đây là những phẩm chất có được từ sự chuẩn bị và tiến bộ trong Con Đường Tri Thức. Những thứ này cung cấp nguồn cảm hứng và khả năng thật sự trong cuộc sống.

Đây là mục đích. Mục đích là việc bước vào cánh cửa mà bắt đầu một hành trình lớn lao trong cuộc đời và duy trì hành trình đó trong lúc hạnh phúc và lúc khốn khó. Đây là mục đích. Hãy gác lại mọi định nghĩa tráng lệ và mọi hình ảnh tâm linh huy hoàng. Đây là chất liệu ảo tưởng dành cho những người không thể đi, không thể đi lên núi, những người sẽ ở dưới chân núi thảo luận về độ cao của nó và vẻ tráng lệ của nó, nhưng họ thật sự không có cách nào để biết được thực tế của nó.

Mục đích của bạn cũng giống như của những người khác. Tuy nhiên, tiếng gọi của bạn thì cụ thể. Nó là một tập hợp các nhiệm vụ cụ thể với những người cụ thể và trong các mối quan hệ cụ thể cho những mục đích nhất định. Đó là một tiếng gọi. Nhưng để tiếng gọi trở thành chân chính, có thật và thật sự sinh hoa kết trái trong cuộc sống, về cơ bản nó phải được dựa trên mục đích lớn lao mà bạn chia sẻ với mọi người.

Làm thế nào để bạn biết rằng bạn đang tham gia vào sự chuẩn bị chân thật? Bởi vì bạn đang cống hiến bản thân cho thứ gì đó mà bạn không thể kiểm soát và bạn không thể hiểu được, nhưng bạn thấy là ngày càng có lợi khi bạn tiến bước. Điều này là rất cụ thể, vì phần lớn sự chuẩn bị của bạn là rất cụ thể. Nó không phải là việc đi lang thang một cách mù quáng, suy đoán và có những ý tưởng lớn. Thay vào đó, nó là việc tham gia vào một quá trình phát triển được cung cấp cho bạn bởi Đấng Tạo Hóa của bạn và bởi Gia Đình Thánh Linh của bạn để khởi xướng bạn trong cuộc sống này vào trong tiếng gọi và mục đích lớn lao mà bạn đã đến cho chúng. Chỉ thông qua khám phá này mà cuộc đời bạn sẽ được biện minh đầy đủ và hoàn thành đầy đủ. Ở đây bạn sẽ bước vào phạm vi lớn hơn của mối quan hệ và hiểu biết mà sẽ khiến bạn trở thành một người có giá trị tuyệt vời trên thế giới.

Thế giới là một nơi đói khát và cô đơn. Nó đầy ảo tưởng và điên rồ. Sự đau khổ của nó thật là sâu sắc. Sự bối rối của nó là sâu sắc. Bạo lực của nó thật ghê tởm. Những cơ hội của nó là khổng lồ. Ai có thể nhìn thấy những điều này ngoài những người nhận ra rằng họ đã đến từ bên kia thế giới để trao thứ gì đó? Họ nhận ra điều này bởi vì nó là thứ mà họ có thể cảm nhận được. Nó không phải là một cảm xúc; nó là thứ mà họ cảm nhận. Họ cảm thấy rằng họ đã đến đây cho một lý do. Nó là thứ gì đó mà họ chưa thể xác định, nhưng họ cũng không thể khiến nó biến mất. Điều gì đó vĩ đại hơn đang kêu gọi họ. Đây là mục đích. Cuối cùng, nếu họ đáp lại điều này, thì họ sẽ bắt đầu sự chuẩn bị của mình. Đây là mục đích. Nếu họ ở bên sự chuẩn bị của mình và tiến bộ trong đó, mà không cố gắng thay đổi nó, thì họ sẽ bắt đầu đạt được nhận biết sâu sắc và hiểu biết lớn lao. Đây là mục đích. Nếu họ tiếp tục và không ngộ nhận rằng họ vượt bậc, thì Tri Thức sẽ từ từ nảy mầm bên trong họ, và nhận thức và hiểu biết của họ về mọi thứ sẽ thay đổi. Nhận thức của họ về bí ẩn của cuộc sống sẽ ngày càng sâu sắc hơn, và khả năng của họ trong cuộc sống – trong các mối quan hệ của họ, trong sự nghiệp của họ, trong mọi hoạt động của họ – sẽ ngày càng sâu sắc. Đây là mục đích. Vào lúc nào đó, họ sẽ cống hiến bản thân cho thứ gì đó liên quan đến những người khác để phục vụ thế giới với năng lực dựa theo bản chất của họ và thiết kế của họ. Đó sẽ là tự nhiên đối với họ để cống hiến bản thân theo cách này, giống như sẽ không tự nhiên đối với họ để từ chối nó. Đây là mục đích.

Bởi vì Chúng Tôi mô tả quá trình chuẩn bị này một cách rất chung chung, đừng nghĩ rằng bạn đã gần đích đến. Đừng tuyên bố rằng bạn đang ở bất cứ đâu trong quá trình này, vì làm sao bạn có thể biết được? Bạn không thể kéo mình ra khỏi cuộc sống và xem xét cuộc sống của mình. Bạn chưa có điểm nhìn đó. Hãy chấp nhận rằng hành trình là vĩ đại. Nó là kỳ diệu. Nó đôi khi khó khăn. Nhưng theo mọi cách, nó sẽ tinh chỉnh bạn. Nó rửa sạch những gì không thiết yếu trong bạn và bộc lộ những thứ vĩnh viễn và có ý nghĩa. Mục đích và tiếng gọi thật sự của bạn trở nên rõ ràng khi tất cả những gì che giấu và che đậy chúng đã rớt mất, và những gì còn lại là những thứ chân thật, và điều đó được hoan nghênh và đón nhận.

Trở ngại vĩ đại của bạn ở đây là sự sợ hãi của bạn đối với thực tế và khao khát của bạn cho ảo tưởng. Thực tế thì không khắc nghiệt; nó đầy cứu rỗi. Nó không tàn nhẫn; nó đầy hồi sinh. Nó không làm tan nát; nó đầy phục hồi. Đây là một thực tế có bản chất lớn hơn những gì mắt bạn cảm nhận được và tay bạn có thể chạm vào. Đây là một thực tế mà sẽ gắn kết bạn không chỉ với cuộc sống trong thế giới mà còn với cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của bạn với những loài từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Những cuộc gặp gỡ này sẽ gia tăng về phạm vi và mức độ đối với bạn và đối với con cái của bạn. Rất ít người sẽ được chuẩn bị, nhưng số ít người này phải được chuẩn bị, vì đó là mục đích của họ.

Bạn không cần phải cảm thấy sự kết nối với Cộng Đồng Vĩ Đại hoặc thậm chí phải tin vào nó để hiểu rằng mục đích của bạn có liên quan đến nó. Mục đích của mọi người đều liên quan đến nó, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi vì đây là thế giới mà bạn đến để phục vụ. Đây là thời điểm mà bạn đang ở đây, và đây là tình cảnh của thế giới và sự tiến hóa của thế giới tại thời điểm này. Mặc dù tiếng gọi cụ thể của bạn có vẻ không liên quan nhiều đến Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng bạn đang phục vụ thế giới trong sự trỗi lên của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn đang nuôi dưỡng điều tốt, Minh Triết và thực tế của Tri Thức trong thế giới thông qua việc thể hiện của chính bạn. Đây là mục đích của bạn.

Do đó, hãy đến, không với định nghĩa. Do đó, hãy đến, không cần phải xác nhận bản thân. Hãy đến với cánh cửa mở đến Tri Thức. Nó đang chờ bạn vào lúc này.