Định Mệnh Loài Người là Gì?

Như được tiết lộ với
Marshall Vian Summers
vào ngày 24 tháng 10 năm 1993
tại Boulder, Colorado, Mỹ

Về bản văn này


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Định mệnh của bạn là để trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới. Đây là một quá trình mà về tổng thể sẽ kéo dài vài thế kỷ, nhưng sự thay đổi trong phạm vi cuộc sống của bạn sẽ là rất nhanh chóng, và thách thức cho xã hội loài người sẽ là khổng lồ. Chúng ta hãy nói về điều này, bởi vì điều này liên quan đến bạn và mục đích của bạn cho việc bước vào thế giới.

Nhân loại sẽ trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì nó sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Khi sự thăng tiến của con người bây giờ đã được thiết lập trên hành tinh của bạn, bạn sẽ được công nhận trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn sẽ trở thành một lực lượng, không phải là một lực lượng lớn, nhưng dù sao cũng là một lực lượng. Bây giờ bạn đang trỗi ra khỏi các nền văn hóa sơ khai của mình một cách rất khó khăn. Bạn đang tìm cách liên kết với nhau một cách rất khó khăn. Lịch sử loài người giống như cái bóng che phủ thế giới, kéo mọi người lùi lại, giống như lịch sử cá nhân của bạn là cái bóng che phủ bạn, kéo bạn lùi lại.

Định mệnh là thứ khiến mọi thứ tiến về phía trước. Định mệnh là thứ tạo ra động lực để sáng tạo, thiết lập, khám phá và hoàn thành. Có một định mệnh cho bạn, và một định mệnh cho thế giới. Định mệnh của bạn ở đây là để tìm thấy mục đích của mình và tìm thấy các đồng minh của mình, những cá nhân độc nhất mà đang ở đây để giúp bạn hoàn thành mục đích đó. Định mệnh của thế giới là để trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là nơi nó đang đi. Nó đang đi theo hướng này bất kể xã hội loài người đang làm gì. Nó phải đi theo hướng này. Điều này đại diện cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời bạn trong thế giới. Nó là không thể tránh khỏi và không thể thay đổi. Đó là lý do tại sao Chúng Tôi nói về nó theo khía cạnh định mệnh thay vì theo khía cạnh ý muốn con người và sự quyết tâm của con người.

Cũng giống như bạn lớn lên từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, từ một thiếu niên đến một thanh niên, từ một thanh niên đến một người trưởng thành và rồi bạn bước vào tuổi già, thế giới của bạn cũng có những giai đoạn tiến hóa của nó. Có các giai đoạn tiến hóa trong xã hội. Có các giai đoạn tiến hóa trong gia đình. Và thế giới có quá trình tiến hóa của riêng nó. Bởi vì nhân loại bây giờ phủ khắp thế giới của bạn, ít ra là bề mặt của thế giới của bạn, và đã giành được quyền kiểm soát tương đối trên thế giới với những rủi ro lớn, điều quan trọng bây giờ là bạn biết rằng mình đang bước vào một kỷ nguyên mới. Đó không phải là một thời đại mới, bởi vì một thời đại là một thời gian rất dài. Đây là một giai đoạn chuyển đổi, mà sẽ khó khăn và sóng gió. Những cơ hội của nó và những đòi hỏi của nó sẽ khổng lồ. Nguy cơ thất bại của nó sẽ đáng kể. Nó không phải là thời điểm dành cho những người yếu tim hay những người yếu đuối. Nó không phải là thời điểm dành cho những người mâu thuẫn hay nuông chiều bản thân. Nó là thời điểm dành cho sức mạnh và sự tận tâm vĩ đại. Tri Thức bên trong bạn sẽ trao cho bạn sức mạnh và sự quyết tâm này khi bạn trở thành học sinh của Tri Thức, khi bạn tiến bước trong Con Đường của Tri Thức và khi bạn thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức. Đây là bởi vì bạn được cần cho điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời này.

Đừng so sánh mục đích của bạn với mục đích của tổ tiên bạn. Đừng nghĩ rằng mục đích của bạn giống với mục đích của ai đó cách đây một nghìn năm hoặc năm trăm năm hoặc thậm chí một trăm năm trước. Mục đích của bạn có liên quan đến nhu cầu của thế giới và hoàn cảnh của thế giới. Cuối cùng, mục đích của mọi người đều phục vụ cho việc giành lại và bảo tồn Tri Thức trên thế giới. Tuy nhiên, những gì bạn có thể cuối cùng làm có thể có vẻ rất khác so với điều này, ngay cả chỉ về bề ngoài. Chính tinh thần khi bạn cho đi, chất lượng món quà của bạn và chất lượng nhận thức của bạn và các mối quan hệ của bạn mà sẽ giữ cho Tri Thức tồn tại trên thế giới. Mọi thứ khác mà được hoàn thành là để giúp đỡ con người, phục vụ con người, chữa lành con người, trao cơ hội cho con người, củng cố con người và chăm sóc con người.

Nhu cầu cho Tri Thức sẽ tăng lên nhiều. Có quá nhiều người trên thế giới có rất ít, và có quá ít người mà có quá nhiều. Các nguồn tài nguyên của thế giới đang cạn kiệt, và các vấn đề của thế giới đang gia tăng. Đây có vẻ là một tình huống tệ hại khi bạn đặt tất cả lại với nhau, nhưng nó chỉ là loại tình huống mà sẽ kêu gọi mọi người hành động — không chỉ một cá nhân ở đây và ở đó được truyền cảm hứng, mà nhiều người hơn. Thế giới sẽ kêu gọi họ thoát khỏi việc bận tâm với bản thân. Thế giới sẽ kêu gọi họ thoát khỏi lợi ích cá nhân và bi kịch của họ. Thế giới sẽ đòi hỏi những thứ từ họ.

Đây là điều kêu gọi mục đích của bạn ra khỏi bạn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể đi thiền cả ngày và tìm ra mục đích của mình. Bạn phải đi vào thế giới và để nó được lấy ra khỏi bạn. Thế giới đại diện cho mối quan hệ mà trong đó mục đích của bạn được khởi xướng, nuôi dưỡng và hoàn thành. Đó là lý do tại sao việc tìm lối thoát khỏi thế giới hoặc rút lui vĩnh viễn khỏi thế giới là phản tác dụng. Chính những khổ nạn trên thế giới mà bạn thấy rất khó khăn và quá khó chịu lại chính là những thứ sẽ gọi ra khỏi bạn sự vĩ đại mà bạn đã đến để trao. Do đó, đừng lên án thế giới trong khi thực tế nó tạo ra những điều kiện thích hợp cho sự cứu chuộc của bạn.

Sự trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ là sự chuyển đổi vĩ đại nhất mà nhân loại từng phải đối mặt. Điều này là dễ hiểu bởi vì loài người là một chủng loài gần đây. Đúng vậy, cuộc sống nguyên thủy của tổ tiên bạn đã diễn ra một thời gian rất dài, chủ yếu vì thế giới của bạn là một thế giới quá dễ sống so với những thế giới khác. Tuy nhiên, đòi hỏi của cuộc sống bây giờ thì lớn hơn rất nhiều, và nhịp sống cũng nhanh hơn nhiều. Đó là bởi vì sự tiến hóa của thế giới đang tăng tốc. Nó đang tăng tốc vì dân số toàn cầu của nhân loại, nó đang tăng tốc vì các vấn đề toàn cầu của nhân loại và nó đang tăng tốc vì sự hiện diện của các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới.

Sự chuyển đổi vĩ đại này sẽ tạo ra kiểu thay đổi nào? Về cơ bản, nó sẽ thay đổi cách mọi người nhìn nhận vị trí của họ trên thế giới và vị trí của họ trong khu vực lớn hơn của cuộc sống được gọi là Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng Tôi giới thiệu ý tưởng về Cộng Đồng Vĩ Đại để bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về bối cảnh lớn lao này của cuộc sống và bắt đầu hiểu và chấp nhận nó như một thực tế chi phối cuộc sống bạn. Nó đại diện cho định mệnh của bạn. Nó chứa đựng một loạt các ảnh hưởng to lớn và đưa ra một loạt các vấn đề, thách thức và cơ hội to lớn đang chờ đợi bạn. Đây là lý do tại sao công nghệ của bạn đang tăng tốc. Một số công nghệ này đã được giới thiệu từ Cộng Đồng Vĩ Đại để tăng tốc sự phát triển của bạn. Phần lớn công nghệ là sáng tạo của riêng bạn. Nó đang đi một hướng nhất định. Đó là lý do tại sao bạn không thể ngồi yên, bối rối về bản thân, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lạc trong mong muốn của mình hoặc bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi của mình. Cuộc sống đang di chuyển một cách nhanh chóng. Bạn cũng phải di chuyển. Bạn phải trở nên chú ý và nhận thức. Bạn phải có một tâm trí rộng mở, một tâm trí chú ý, một tâm trí quan sát và một tâm trí cẩn thận, nhưng không phải là một tâm trí sợ hãi.

Khi ý tưởng của nhân loại về bản thân thay đổi, thì các tổ chức và cấu trúc xã hội của nó cũng sẽ thay đổi. Về cơ bản, bạn sẽ bắt đầu xem mình là một thành viên của thế giới của bạn, không chỉ đơn giản là một thành viên của một quốc gia hay một nhóm hay một tôn giáo hay một nền văn hóa hay một đại gia đình hay một nhóm chính trị. Tất cả những thứ này sẽ bị lu mờ bởi sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại, điều sẽ khiến chúng ngày càng trở nên không quan trọng.

Khi nhận thức này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lợi ích quốc gia sẽ thay đổi, với trọng tâm lớn hơn vào sự phụ thuộc lẫn nhau với các quốc gia khác và sự sống còn và phúc lợi của nhau. Thật vậy, ngay cả khi các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại không có mặt trên thế giới, sự áp đảo của các vấn đề của thế giới bạn sẽ tạo ra điều này. Chỉ có điều nó sẽ diễn ra chậm hơn nhiều và với ít khả năng tạo ra kết quả tốt bởi vì nhân loại sẽ đấu tranh chống lại bản thân về việc ai có được tài nguyên cuối cùng, ai có được lợi ích cuối cùng và ai có được phần chia nhiều nhất và vân vân.

Sự tiến hóa của thế giới đang phủ lên nhân loại cái bóng lớn hơn và khó khăn lớn hơn, nhưng là khó khăn mà có thể cứu chuộc thế giới và thống nhất dân số của nó, một khó khăn mà có thể đặt tất cả mọi người vào cùng tình cảnh và trao cho tất cả mọi người cùng một vấn đề. Vậy thì, bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu? Bạn có thể nhìn vào Chúa, nhưng Chúa sẽ hướng các bạn đến nhau. Vì vậy, bạn phải nhìn vào nhau. “Làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau? Làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau để củng cố và thống nhất chủng loài của mình và đảm bảo và cân bằng thế giới của mình?” Đây không chỉ là một mong muốn đầy vị tha. Nó sẽ trở thành một nhu cầu thiết yếu. Đó sẽ là điều mà tất cả mọi người phải nghĩ về. Và những người từ chối làm điều đó sẽ hoạt động chống lại nhân loại nói chung và sẽ tạo ra xung đột và bất hòa.

Đây là lý do tại sao bạn phải suy nghĩ về tương lai và không suy nghĩ về quá khứ. Bạn không được nghĩ về việc bảo vệ những sự an toàn và những lý tưởng mà bạn đã bám víu trước đó. Bạn phải theo kịp với cuộc sống để có thể hưởng lợi từ cuộc sống và cống hiến cho cuộc sống. Bằng cách này, bạn sẽ không trở thành một trong những nạn nhân của cuộc sống mà là một trong những ân nhân của nó. Bằng cách này, những năm quan trọng của bạn sẽ được dành để phục vụ sự tiến bộ của thế giới, thay vì là trở ngại cho quá trình này.

Nhiều người và thậm chí các quốc gia con người sẽ vật lộn chống lại sự thay đổi đang đến. Họ sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích và bản sắc của mình bất kể lợi ích và bản sắc của thế giới. Điều này sẽ tạo ra sự xích mích lớn. Tuy nhiên, khi cộng đồng thế giới của bạn từ từ gắn kết với nhau, với nhiều bất hòa, sẽ có cảm giác đồng thuận lớn hơn. Dư luận thế giới sẽ có tác động ngày càng lớn hơn, ngay cả trước khi một chính phủ thế giới được thành lập. Một chính phủ thế giới là không thể tránh khỏi. Nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra để điều tiết thương mại. Nó sẽ xảy ra để ngăn chặn tội phạm và nạn đói. Nó sẽ xảy ra để bảo tồn môi trường mà các quốc gia khác nhau cùng chia sẻ. Nó sẽ xảy ra để điều tiết chất lượng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn lao mà mọi người đều chia sẻ, như nước và không khí. Việc thành lập chính phủ thế giới sẽ khó khăn. Nó sẽ đầy khổ nạn và xung đột to lớn. Nhưng nó sẽ xảy ra bởi vì đó là định mệnh của bạn. Nếu bạn thất bại về mặt này, bạn thậm chí sẽ thất bại trong việc đáp ứng các nhu cầu của thế giới của mình, và điều này dần dần sẽ áp đảo bạn. Bạn không thể để điều này xảy ra, và bạn biết vậy.

Đây là cơ hội vĩ đại để con người vượt ra khỏi những sở thích cá nhân của mình và đạt được cái nhìn lớn hơn về cuộc sống, và cùng với đó là một cảm nhận lớn hơn về mục đích. Đừng bao giờ nghĩ rằng mục đích của bạn sẽ nảy sinh từ những gì bạn muốn cho bản thân. Mọi người mắc lỗi này hàng ngày. Họ nghĩ, “Chà, mục đích của tôi? Để xem, tôi muốn gì?” như thể họ đang chọn từ một danh sách lớn các mong muốn. Mục đích liên quan đến những gì thế giới cần từ bạn và những gì bạn có thể cung cấp cho thế giới, những thứ mà có thể phù hợp hoặc không phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và tham vọng cá nhân của bạn.

Việc thế giới trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ thay đổi hiểu biết của bạn về tôn giáo. Ở đây sẽ có khó khăn vĩ đại và sự kháng cự khổng lồ. Hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều được dựa trên cách nhìn vũ trụ với con người làm trọng tâm. Hậu quả là, khi sự hiện diện của các lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới trở nên hiển nhiên và rõ ràng hơn, được chấp nhận hơn và được công nhận rộng rãi hơn, thì con người sẽ chấp nhận quan điểm lớn hơn và mở lòng để đánh giá lại các ý tưởng và niềm tin cơ bản của mình, hoặc họ sẽ cố gắng khẳng định lại các ý tưởng tôn giáo của mình, nghĩ rằng họ đúng và toàn thể phần còn lại của vũ trụ bằng cách nào đó thì sai. Họ sẽ nghĩ rằng họ được ban phước và hướng dẫn bởi đức tin tôn giáo của mình, trong khi toàn thể phần còn lại của vũ trụ hoặc đã bị từ chối về mặt tâm linh hoặc đã quá ngu ngốc để đáp lại. Sự kiêu ngạo của con người sẽ thể hiện bản thân ở đây trong mọi biểu hiện phá hoại của nó. Bạn sẽ thấy điều này, và con cái của bạn sẽ thấy điều này.

Việc con người không có khả năng phản hồi với hiện tại và tương lai vì những ý tưởng cố định của họ và việc tham khảo quá khứ của họ sẽ tạo ra xung đột khổng lồ. Việc thế giới trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một thách thức vĩ đại, nhưng điều nhọc nhằn hơn sẽ là phản ứng của con người, hoặc việc thiếu phản ứng. Không ai muốn từ bỏ thú vui của mình. Không ai muốn từ bỏ niềm tin của mình. Không ai muốn hy sinh những thứ mà có vẻ như xác nhận họ. Không ai muốn đóng chương sách về lịch sử cá nhân của mình. Không ai muốn làm những điều này, tất nhiên trừ khi họ là học sinh của Tri Thức, những người sẽ dễ dàng từ bỏ những thứ này và đặt chúng sang bên để đối mặt với cuộc sống một cách mới. Tuy nhiên, đối với những người không phải là học sinh của Tri Thức, mà sẽ là hầu hết mọi người trên thế giới, đây sẽ là một cuộc đối đầu khổng lồ. Trên thực tế, đó sẽ là một chuỗi các cuộc đối đầu khổng lồ.

Định mệnh phải đưa bạn về phía trước, cho dù bạn có sẵn lòng hay không, cho dù bạn có thể khuất phục hay không, cho dù bạn có thể học hỏi hay không. Kết quả của định mệnh nằm trong tay bạn, nhưng bản thân quá trình thì không. Cho dù việc trỗi lên của thế giới vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại mang lại kết quả tốt cho nhân loại hay một kết quả tàn khốc thì tùy thuộc vào bạn, nhưng sự trỗi lên của bạn vẫn sẽ xảy ra.

Những thách thức phía trước đòi hỏi một cách tiếp cận mới, một sự hiểu biết mới và một nhận thức lớn hơn về danh tính và mục đích sống. Ở đây sẽ rất khó để mọi người đối mặt với thực tế rằng tương lai của họ sẽ không giống như quá khứ và rằng họ không thể sử dụng quá khứ như tham khảo trong việc xác định tương lai. Họ phải trực tiếp đối diện với mọi thứ, đối đầu. Đây là một thách thức vĩ đại, nhưng đây là điều cứu chuộc con người. Đây là điều nâng cao chủng loài. Đây là điều kêu gọi sự khôn ngoan, sự khéo léo, kỹ năng, sự tận tâm và hợp tác của con người. Chỉ một loạt các vấn đề to lớn mới có thể làm được điều này cho bạn. Nếu không, nếu không có chúng, nhân loại sẽ dần chìm dưới sức nặng của những xung đột của chính mình, những nuông chiều của chính mình và bạo lực của chính mình. Mọi thứ sẽ xuống cấp — các quốc gia, các nền văn hóa, các thành phố. Mọi thứ sẽ xuống cấp. Mọi người sẽ trở nên nghèo hơn và tuyệt vọng hơn.

Câu trả lời nằm trên trời, trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Hãy nhìn lên trời để tìm cảm hứng. Hãy nhìn vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Thiên Đàng nằm ngoài Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng Cộng Đồng Vĩ Đại là nơi bạn theo bản năng sẽ tìm kiếm câu trả lời. Thế giới của bạn cần sự trỗi lên này vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Không đơn giản rằng nó là định mệnh của bạn. Nó cũng đại diện cho câu trả lời vĩ đại cho một nhu cầu vĩ đại. Tuy nhiên, nó không phải là câu trả lời đã được đưa ra gần đây. Nó là câu trả lời đã được đưa ra khi thế giới bắt đầu.

Sự tiến hóa của sự sống trên thế giới là một phần của sự tiến hóa của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó không thể tách biệt khỏi điều này. Đó là lý do tại sao tương lai của bạn, định mệnh của bạn và bối cảnh lớn hơn để hiểu được cá nhân bạn đều sẽ được tìm thấy trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tôn giáo loài người, xã hội loài người và văn hóa loài người đều được dựa trên quá khứ, và điều này sẽ chống lại bạn. Tuy nhiên, khuynh hướng tự nhiên của bạn cho tâm linh, cho sự hợp tác và năng suất xã hội, cho sự ổn định chính trị và cho sự công bằng và bình đẳng sẽ chuẩn bị bạn cho tương lai và cho phép bạn làm bất cứ điều gì cần làm để sống sót, tiến bộ và mang trật tự, hòa bình và công lý lớn hơn vào trong thế giới. Đó sẽ không phải là một trật tự hoàn hảo, nhưng nó phải là một trật tự lớn hơn. Đó sẽ không phải là một nền hòa bình hoàn hảo, nhưng nó phải là một nền hòa bình lớn hơn. Đó sẽ không phải là một công lý hoàn hảo, nhưng nó phải là một công lý lớn hơn.

Nhân loại phải trở nên thống nhất, ngay cả với tất cả sự đa dạng của mình, bởi vì nhân loại là một chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Những khác biệt mà bạn tạo ra để tách mình khỏi những người khác là vô nghĩa đối với các vị khách của bạn, ngoại trừ khi những điểm khác biệt này có thể được lợi dụng. Chúng đại diện cho điểm yếu của bạn, không phải điểm mạnh của bạn.

Bạn đang trỗi lên từ chủ nghĩa bộ lạc trên thế giới. Các bộ lạc bây giờ là rất lớn, và nhiều trong số chúng có sức mạnh công nghệ, nhưng tâm lý điều khiển hành vi của chúng thì vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Việc làm việc cho gia tộc của bạn — làm việc cho một mình nhóm của bạn, tấn công người khác hoặc tất cả mọi người — là thiếu suy nghĩ và vô nghĩa và sẽ không hiệu quả trong một thế giới mới. Thật vậy, bạn đang trong quá trình tạo ra một thế giới mới. Các tổ chức cũ sẽ lụi tàn. Các tôn giáo cũ sẽ phải mở rộng và thích nghi nếu không chúng sẽ lụi tàn. Các đức tin cũ sẽ phải được trao cho sự đam mê mới nếu không chúng sẽ biến mất với từng thế hệ mới. Các ràng buộc văn hóa cũ sẽ phai nhạt, như chúng phải thế. Bây giờ bạn không thể sống để tôn kính cha mẹ bạn hoặc cha mẹ của họ. Bạn phải sống để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống như nó vào lúc này.

Sẽ có nhiều sai lầm. Sẽ có sai lầm nghiêm trọng. Nhân loại nói chung chưa bao giờ học được bất cứ điều gì tầm cỡ một cách thanh nhã, nhưng khả năng thích nghi của bạn vẫn là đáng kể. Khả năng sáng tạo của bạn vẫn là đáng kể. Khả năng di chuyển của bạn trên thế giới vẫn là đáng kể. Thế giới vẫn có các tài nguyên để cho phép bạn phát triển và thích nghi với Cộng Đồng Vĩ Đại, trái ngược với nhiều thế giới khác nơi các nguồn tài nguyên đã bị làm cạn kiệt hoặc đã không bao giờ dồi dào ngay từ đầu. Khi tài nguyên thiên nhiên của bạn mất dần, công nghệ của bạn sẽ phải tiến triển.

Vậy thì, chúng ta hãy nhìn vào tương lai của bạn để xem mọi thứ có thể ra sao. Đây không phải là một tương lai xa khỏi thời đại của bạn, mà là một tương lai mà bạn sẽ trải nghiệm và đang bắt đầu nếm trải ngay cả vào lúc này.

Trước hết, mọi người sẽ trở nên nghèo hơn nhiều, và sẽ phải có nhiều sự chia sẻ hơn. Số người sở hữu khối tài sản lớn sẽ giảm đi so với xã hội nói chung, và sẽ phải có nhiều sự chia sẻ hơn. Môi trường tự nhiên của bạn sẽ ngày càng trở nên ô nhiễm, đến mức sẽ có toàn bộ các khu vực trên thế giới mà con người không thể sinh sống. Mọi người sẽ ngày càng sống trong nhà hơn và thậm chí sẽ xem xét khả năng sống dưới lòng đất. Sản xuất lương thực sẽ vô cùng bị ảnh hưởng, và các phương pháp mới sẽ phải được thiết lập. Các hình thức mới của việc thể hiện và trải nghiệm tôn giáo sẽ được tạo ra để phù hợp với thời đại mà bạn sẽ phải đối mặt. Các vấn đề quốc gia sẽ ngày càng lan sang các quốc gia khác, đòi hỏi sự can thiệp và hợp tác quốc tế ở mức độ lớn hơn.

Nhiều người sẽ đói, bởi vì sẽ không có đủ thức ăn để phân phối để đáp ứng những tình huống khủng hoảng. Điều này sẽ tạo ra một mạng lưới quốc gia và quốc tế cho việc sản xuất và phân phối thực phẩm. Bạn sẽ cần phải làm quen với việc sống với ít hơn – ít tài sản hơn, ít cơ hội hơn và ít di chuyển hơn. Đây là những điều chung chung mà Chúng Tôi đang mô tả. Bạn có thể cảm thấy chúng trong thế giới vào lúc này, và bạn sẽ cảm thấy chúng lớn dần theo thời gian.

Bạn có thể thay đổi tất cả những điều này không? Bạn chỉ có thể thích nghi với những tình trạng đang thay đổi và sử dụng chúng để cải thiện tình trạng của nhân loại và tình trạng của tâm trí bạn. Hiện tại và tương lai sẽ đòi hỏi một tâm trí mới, không phải một tâm trí cũ. Chúng sẽ đòi hỏi một phản hồi mới, không phải một phản hồi cũ. Chúng sẽ đòi hỏi sự phát minh của con người, thay vì sự lười biếng của con người. Chúng sẽ đòi hỏi sự thích nghi và điều chỉnh ngày càng lớn hơn. Chúng sẽ thách thức các hình thức suy nghĩ và hành xử cũ. Tất cả những điều này là cần thiết, và nó có ích. Nó có ích vì nó là cần thiết. Và nó là cần thiết vì đây là sự tiến hóa của thế giới. Nhân loại đã trở nên quá lớn và quá quyền lực. Nó đang có tác động quá lớn lên môi trường của chính mình để tiếp tục mà không có sự tự chủ, không có Minh Triết và không có ý thức về cộng đồng thế giới và trách nhiệm thế giới.

Định mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Bạn đã đến để phục vụ một thế giới đang chuyển đổi. Nó sẽ cảm thấy như một thời đại hoàn toàn mới đang bắt đầu, nhưng nó chỉ đơn giản là vì một thời đại cũ đang chết. Một thế giới đang chuyển đổi cần sự khéo léo và lòng dũng cảm vĩ đại của con người, mà sẽ xuất phát từ Tri Thức bên trong bạn.

Bạn có định mệnh để tiếp xúc với các hình thức sống thông minh khác từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Một số sẽ phản đối bạn, một số sẽ ngược đãi bạn, một số sẽ phớt lờ bạn và một số sẽ cố gắng thiết lập mối quan hệ với bạn. Mỗi người trong số họ sẽ đưa ra kiểu thử thách khác nhau và yêu cầu khác nhau. Vào lúc này, nhiều người vẫn nghĩ rằng vũ trụ là một nơi vĩ đại, trống rỗng. “Ồ, vâng, ở đâu đó vẫn có sự sống, nhưng chắc chắn là nó phải thưa thớt, và nó đang ở đó để được chiếm đoạt.” Trong tương lai, bạn sẽ ra ngoài và cố gắng đặt cờ của mình ở bất kỳ thế giới nào mà bạn có thể tiếp cận, nhưng Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ giảm bớt tham vọng của bạn và khát vọng chinh phục của bạn. Ngay cả nhu cầu cho các tài nguyên mới của bạn cũng sẽ được hạn chế bởi vì bạn sẽ thấy rằng Cộng Đồng Vĩ Đại thật sự đầy hoạt động, đặc biệt trong khu vực không gian nơi bạn sinh sống. Và bạn sẽ thấy rằng các khu vực mà bạn muốn giành cho bản thân thì đã được giành.

Điều này sẽ đòi hỏi rằng bạn học về Cộng Đồng Vĩ Đại và phát triển Minh Triết và khả năng ngoại giao trong một bối cảnh lớn hơn của cuộc sống. Đây là những kỹ năng mà chủng loài của bạn sẽ hưởng lợi từ đó, những kỹ năng mà sẽ giảm bớt tham vọng của bạn và gia tăng trách nhiệm của bạn.

Những vị khách của bạn không chỉ tiên tiến về công nghệ, họ còn có sự gắn kết xã hội lớn lao, nếu không họ sẽ không thể đến được bến bờ của bạn. Họ đang bước vào một thế giới nơi chiến tranh giữa các bộ lạc là phổ biến, nơi mà một người không thể nhận biết người khác, nơi mọi người đều khẳng định các đồng minh và các chính quyền khác nhau. Họ đang bước vào một thế giới nơi con người đang hủy hoại môi trường của mình với tốc độ đáng sợ. Họ đang bước vào một thế giới nơi con người đầy sợ hãi, mê tín và nuông chiều bản thân và nơi có bi kịch, đau khổ và sự ngược đãi to lớn của con người.

Thế giới này sẽ trông ra sao đối với bạn nếu bạn là một vị khách đến đây lần đầu tiên? Ngay cả với quan điểm con người của bạn, bạn có thể đạt được quan điểm về cách bạn trông ra sao đối với những loài đang ghé thăm. Liệu họ có nhân từ với bạn không? Liệu họ sẽ cố gắng giúp bạn không? Liệu họ sẽ cố gắng tránh né bạn không? Liệu họ sẽ muốn có mối quan hệ với bạn không? Họ có thể tin tưởng được bạn không? Bạn có thể được dựa vào không? Bạn có đủ đồng nhất để thiết lập mối quan hệ không? Đây là những câu hỏi có ý nghĩa để bạn hỏi để có thể đạt được quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại, ngay cả từ quan điểm của con người. Việc nhìn bản thân mình từ góc độ Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ chỉ cho bạn thấy những gì bạn phải đạt được và những khuyết tật lớn của bạn tại thời điểm này. Điều này sẽ trao cho bạn sự hiểu biết mới về bản thân mình, một hiểu biết rất công bằng và trung thực.

Cuộc sống đang đòi hỏi sự tiến hóa lớn hơn cho nhân loại vào thời điểm này. Cuộc sống của chính bạn đang di chuyển nhanh chóng bởi vì cuộc sống nói chung đang di chuyển nhanh chóng. Bạn không thể thoát khỏi điều này. Chuyển đến nơi yên bình nhất của thế giới, nhưng mọi thứ bạn làm sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Đừng chạy trốn. Hãy chuẩn bị. Đừng phủ nhận và tránh né. Hãy chuẩn bị. Đừng tranh cãi với thực tế; đừng bác bỏ thực tế. Hãy chuẩn bị cho thực tế. Việc Cộng Đồng Vĩ Đại đến chính là ngưỡng cửa vĩ đại cho nhân loại. Bạn phải chuẩn bị. Thế giới cần một nhận thức mới, một cách tiếp cận mới và một nền tảng mới cho xã hội. Bạn phải chuẩn bị.

Bạn bây giờ đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi. Các thế hệ sau đều là một phần của quá trình chuyển đổi này. Bạn sẽ cần phải đặt nền móng cho những gì đang đến. Và chẳng phải đây là những gì bạn đã đến để làm à? Đây những gì bạn đến đây để làm – để đặt nền móng cho cuộc sống mai sau để các thế hệ tương lai có thể sinh sôi nảy nở ở đây và dồi dào.

Việc chuẩn bị không thể chỉ nằm trong tay của một hoặc hai người thánh thiện hoặc tuyệt vời. Nó phải là một trách nhiệm được cảm nhận khắp cả dân số. Con người không thể nhìn vào sự thay đổi phía trước và nói, “À, làm sao tôi có thể được lợi? Làm sao tôi có thể giữ những gì tôi có? Làm sao tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn?” Đó là thiếu suy nghĩ và phá hoại. Những gì bạn sẽ đối mặt sẽ quá thảm khốc cho kiểu tiếp cận đó. Tất cả mọi người đều phải cảm thấy trách nhiệm này. Tất cả mọi người đều phải tự mình làm điều gì đó cùng với những người khác — điều gì đó hữu ích, điều gì đó mang tính xây dựng, điều gì đó vượt lên trên lợi ích cá nhân của họ. Tất nhiên, tất cả mọi người sẽ không làm điều này, nhưng nhiều người hơn cần phải làm. Bạn cần phải làm.

Hãy chuẩn bị. Bạn chuẩn bị thông qua Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là sự chuẩn bị duy nhất cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này cũng sẽ chuẩn bị bạn để đáp ứng những khó khăn và khổ nạn của thế giới. Nó sẽ chuẩn bị bạn để đối mặt và trải nghiệm cái chết của một thời đại cũ và sự trỗi lên và chuyển tiếp khó khăn vào trong một cuộc sống mới. Nó sẽ cho phép bạn đi từ một tâm trí cũ sang một tâm trí mới, từ cách tiếp cận cũ với cuộc sống sang cách tiếp cận mới với cuộc sống, từ trải nghiệm cũ về mối quan hệ sang trải nghiệm mới về mối quan hệ. Sự chuẩn bị giúp bạn làm được điều này vì nó cho phép bạn xây dựng cuộc sống của mình dựa trên Tri Thức chứ không phải dựa trên những thứ thay thế cho Tri Thức.

Nhân loại có định mệnh để trở thành một phần của Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là sự tiến hóa của nó. Đây là định mệnh của nó. Đây là nơi bạn đang đi. Đây là những gì bạn phải đối phó. Và đây là những thứ bây giờ bạn phải chuẩn bị bản thân cho chúng  — về mặt tình cảm, tâm lý, trí tuệ và tâm linh. Đừng bảo vệ những truyền thống cũ của bạn. Hãy chuẩn bị cho sự thay đổi. Nếu bạn bảo vệ quá khứ, thì bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống đang tấn công bạn, và bạn sẽ chiến đấu chống lại nó. Bạn sẽ trở nên bạo lực và trở thành người chống đối trong cuộc sống.

Bạn chỉ có ba phản ứng đối với thực tế: Bạn có thể đi tới nó, bạn có thể đi xa nó hoặc bạn có thể đi ngược lại nó. Hãy đi tới tương lai của bạn. Hãy đi tới hiện tại. Hãy tìm sức mạnh đó bên trong bản thân bạn mà giúp bạn làm điều này, sức mạnh được sinh ra từ Tri Thức bên trong bạn. Hãy tìm mong muốn để ở trong một thế giới đang thay đổi, mong muốn được sinh ra từ Tri Thức. Hãy để sự thay đổi diễn ra theo lộ trình của nó, nhưng hãy đóng góp cho nó cho những điều tốt đẹp bởi vì sự đóng góp của bạn là cần thiết. Bạn không thể bị bỏ ngoài. Nếu bạn không đóng góp, thì bạn sẽ thất bại trong cuộc sống, và bạn sẽ về nhà với Gia Đình Thánh Linh của mình với món quà của mình chưa được mở. Ở đó bạn sẽ không bị trừng phạt, nhưng bạn sẽ cảm thấy hối hận vô cùng, và cuộc đời của bạn ở đây sẽ được coi là không viên mãn và không được hoàn thành.

Bạn có định mệnh để học từ Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng trước tiên bạn phải sống sót trong Cộng Đồng Vĩ Đại và đối phó với Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có các chủng loài trong mọi cấp độ của sự tiến hóa và kỹ năng công nghệ. Có những chủng loài cam kết cho điều tốt. Và có những chủng loài cam kết cho sự hủy diệt. Tuy nhiên, bởi vì họ phải đối phó với nhau nên họ tiết chế lẫn nhau. Ở mức độ mà họ tiếp xúc nhau, họ học từ nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, về thể chất và tinh thần.

Nếu bạn có thể nhìn bản thân như từ bên ngoài thế giới nhìn vào, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu được cách họ có thể tiếp cận bạn, những gì họ có thể muốn và những gì họ có thể nghĩ là khả thi. Bây giờ Chúng Tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài ý tưởng để xem xét về ý định của các vị khách của bạn. Những ý định này có thể không đúng với tất cả họ, nhưng những ý tưởng này vẫn nên là mối quan tâm hàng đầu đối với bạn.

Mối quan tâm đầu tiên là việc bảo tồn môi trường tự nhiên của bạn. Đó là mối quan tâm hàng đầu bởi vì trong Cộng Đồng Vĩ Đại, môi trường tự nhiên như của bạn được coi là tài nguyên không thể bị phá hủy. Nhu cầu để tái tạo sinh học ở những nơi khác và sự phong phú của các nguồn tài nguyên sinh học ở đây khiến thế giới của bạn trở nên quá quý giá để bị phá hủy. Nó sẽ không được cho phép để bạn phá hủy nó. Nếu bạn tiến bước một cách không thận trọng, thì sẽ có sự can thiệp, và chủng loài của bạn sẽ bị kiểm soát. Điều này sẽ là rất đáng tiếc. Sẽ thật đáng tiếc vì bạn sẽ không học những gì bạn phải học. Sẽ thật đáng tiếc vì bạn sẽ từ bỏ uy quyền và quyền tự quyết của mình vì bạn không sẵn sàng thực hiện chúng một cách thích hợp. Sẽ thật đáng tiếc vì cơ hội để tiến triển chủng loài của bạn sẽ bị bỏ lỡ. Sẽ thật đáng tiếc vì tự do của bạn sẽ bị mất. Việc mất tất cả những điều này là một khả năng. Và nó phần lớn tuỳ vào bạn.

Hàng xóm và khách của bạn cũng lo lắng về hành vi hung hăng của bạn. Bạn sẽ không được phép bắt đầu hành trình chinh phục, ngay cả trong vũ trụ địa phương. Bạn không biết mình đang đối phó với gì. Đó là một môi trường trưởng thành hơn ở ngoài kia. Bạn giống như một thiếu niên trẻ tuổi, liều lĩnh và tự kiêu, với những sức mạnh và khả năng mới được tìm thấy nhưng không có sự khôn ngoan để biết chúng được sử dụng như thế nào và không có sự kiềm chế cần thiết để ngăn bạn sử dụng chúng chống lại chính mình hoặc người khác. Trong đây bạn phải trưởng thành, và việc đạt được sự trưởng thành này là thiết yếu.

Sự tiếp xúc với Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ giảm bớt tham vọng của bạn. Và nó sẽ trao cho bạn một cách nhìn khác về cuộc sống. Vũ trụ không phải là của bạn để chiếm lấy. Vũ trụ không phải là của bạn để chinh phục. Vũ trụ không phải là của bạn để sở hữu. Nó là của bạn để chia sẻ và học. Bạn sẽ gặp phải những chủng loài tiến bộ hơn bạn nhiều và với những tính khí rất khác. Nếu bạn muốn đối phó thành công với họ, thì bạn phải học cách đối phó thành công với đồng loại của mình. Sự khác biệt giữa bạn và họ sẽ rất lớn, cũng như sự khác biệt giữa bạn và những con người khác là nhỏ. Nếu bạn không thể thiết lập sự hài hòa khi những khác biệt là nhỏ, thì làm sao bạn có thể thiết lập sự hài hòa khi những khác biệt là lớn?

Do đó, định mệnh của bạn đang ở với bạn. Nó không phải là một tương lai xa xôi mà bạn không cần phải nghĩ về nó. Nó đang xảy ra ngay lúc này. Bạn đang ở trong đó. Hãy trở thành một người đóng góp cho nó. Hãy chuẩn bị. Hãy tiếp cận với Tri Thức, Tâm Trí Hiểu Biết bên trong bạn, và mục đích lớn lao mà đã đưa bạn đến đây, bởi vì điều này sẽ dạy bạn cách chuẩn bị và điều này sẽ cho phép bạn chuẩn bị. Điều này sẽ chỉ cho bạn thấy bạn cần ở bên ai và bạn cần ở đâu trong cuộc sống. Sự vĩ đại của cuộc đời bạn được cần vào lúc này bởi vì sự vĩ đại của sự tiến hóa của nhân loại. Sự vĩ đại của sứ mệnh của bạn phải được bạn biết đến vì thế giới cần sự thể hiện và biểu hiện của nó. Sự vĩ đại của đóng góp của bạn được cần bởi vì nhu cầu của nhân loại sẽ chỉ phát triển và trở nên nghiêm trọng hơn.

Định mệnh của bạn được trình bày ở đây để giúp bạn có thể mở mang tầm mắt của mình. Nó được trình bày ở đây như một món quà thay vì một lời cảnh báo. Bạn biết nó đang đến. Và bây giờ bạn có cơ hội để chuẩn bị. Và bạn biết rằng bạn cần phải chuẩn bị. Sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại đang được trao cho bạn trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó đang ở trước bạn tại thời điểm này. Đừng đánh giá nó từ thứ tham khảo trong quá khứ của bạn, mà hãy mở rộng bản thân đối với nó như một sự chuẩn bị cho tương lai và như một cách để tiếp cận với những gì bạn biết vào lúc này và những gì bạn có thể làm vào lúc này.