Làm sao để bạn chuẩn bị?

Như đã được tiếc lộ cho
Marshall Vian Summers
vào ngày 22 tháng 10, 1993
ở Boulder, Colorado


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Giáo dục trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là khá độc nhất. Nó kêu gọi một dạng trí tuệ khác bên trong bạn và tạo ra một con đường đến trí tuệ này mà khá khác so với những hình thức giáo dục bình thường của bạn. Ở đây bạn không bắt đầu nhớ chân lý và hình vẽ, công thức và chi tiết. Ở đây bạn tìm cách để kết hợp trí tuệ của bạn với tâm trí sâu thẳm của bạn, tâm trí chúng tôi gọi là Tri Thức. Ở đây trọng tâm là về việc phát triển sự tĩnh lặng và khả năng tập trung trên sự việc một cách khách quan – hai chức năng rất cao của tâm trí.

Bởi vì Tri Thức không suy nghĩ như tâm trí cá nhân của bạn, phải có một cây cầu được xây dựng giữa chúng. Xây dựng cây cầu này giúp Tri Thức giao tiếp với bạn và giúp bạn nhận lãnh sự dẫn dắt của nó, ơn phúc của nó và sự bảo vệ của nó. Không có cây cầu này, bạn sẽ cảm thấy như bạn bị chia rẽ giữa tâm trí cá nhân của bạn, điều suy nghĩ theo một hướng và muốn những thứ nào đó, và Tri Thức, điều suy nghĩ theo một hướng khác và có một mục đích vĩ đại hơn tâm trí cá nhân. Xây dựng cây cầu này tượng trưng cho mục đích của giáo dục trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Để chuẩn bị, bạn sẽ cần một vài điều quan trọng. Đầu tiên, bạn sẽ cần sự chuẩn bị đúng. Bạn không thể sử dụng thánh linh của loài người, triết lý của loài người, lý tưởng của loài người và những động lực của loài người để đạt được hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại về Tri Thức. Thay vào đó, bạn sẽ cần một hình thức giáo dục độc nhất, điều mà chúng tôi đang trao cho bạn ở đây. Sự thông thái của loài người và hiểu biết của loài người sẽ chỉ có thể đưa bạn đi xa tới mức nào đó. Đây là một ngọn núi vĩ đại để leo. Bạn sẽ cần một trọng tâm đặc biệt, một bản đồ và một con đường để thực hiện sự chuẩn bị vĩ đại trong Con Đường Tri Thức. Ngoài ra, bạn sẽ cần chương trình học, sự hướng dẫn, thái độ, những người đồng hành và cách thức đúng để đánh giá sự tiến triển của bạn.

Như chúng tôi đã nói, chương trình học là thiết yếu. Bạn phải đi con đường đúng lên núi nếu không bạn sẽ lạc lối của bạn; bạn sẽ đến ngõ cụt và thấy bản thân đi lang thang, không chắc bạn đang đi đâu. Chương trình mà chúng tôi đang trao tặng được thiết kế đặc biệt để giúp những người nam và nữ đạt được một hiểu biết vĩ đại hơn về cuộc sống – một hiểu biết và cách nhìn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, điều thiết lập một điểm quan sát vĩ đại để nhìn bản thân và những người khác với lòng nhân từ và hiểu biết.

Nếu bạn thay đổi chương trình học hoặc cố kết hợp nó với những thứ khác mà bạn quen thuộc hoặc với những thứ mà bạn cảm kích, bạn sẽ không tìm thấy con đường đúng, và bạn sẽ không tiến bước. Bạn phải đi theo con đường như nó được trao tặng – không thay đổi nó, không xoá bỏ bất kỳ thứ gì và không cộng vào thêm những thứ mà bạn đã học trước đây. Thật vậy, ở đây bạn phải thật sự bắt đầu như một người mới bắt đầu. Hãy quên tất cả những điều bạn đã học. Hãy bỏ qua bên những ý tưởng của bạn và triết lý của bạn. Đừng cố khiến học vấn mới này giống như điều gì khác. Đừng cố khiến nó tiếp tục với điều gì khác. Bạn không thể học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại dựa trên một học vấn trước đây. Bạn phải bắt đầu từ điểm bắt đầu và trở thành người mới bắt đầu. Cách tiếp cận này là cách thông thái nhất, bởi vì nó giúp bạn tiến bước với một tâm trí rộng mở và thoát khỏi những giới hạn mà những giả định, niềm tin và thái độ của bạn chắc chắn sẽ đặt lên bạn.

Chương trình học đúng đòi hỏi thái độ đúng. Thái độ đúng là thái độ của một người mới bắt đầu. Nếu bạn có tâm trí của một người mới bắt đầu, bạn sẽ có một tâm trí rộng mở. Ở đây bạn sẽ có thể nhìn thấy sự việc như chính chúng và không như bạn nghĩ chúng phải như vậy hoặc muốn chúng như vậy. Ở đây có một sự khác biệt vĩ đại giữa một giáo dục trong Tri Thức và giáo dục mà bạn đã tìm thấy trong thế giới. Trong thế giới, bạn luôn xây dựng trên điều bạn đã học được trong quá khứ, cộng vào thêm những điều mới khi bạn tiến bước. Khi bạn tiến bước, bạn trở nên chọn lựa hơn trong điều bạn học bởi vì bạn muốn xác nhận điều bạn đã học rồi. Do đó, ý định của giáo dục, chính là để học điều gì mới, để trải nghiệm điều gì mới và để có thể làm điều gì mới, bị mất bởi vì bạn sẽ ngày càng cố xác nhận quá khứ. Ở đây bạn sẽ trở nên sợ hãi và căng thẳng hơn về tương lai, ít sẵn lòng hơn để thấy sự việc như chúng thật sự như vậy và ít rộng mở hơn với những ý tưởng mới, những trải nghiệm mới và những khả năng mới. Ở đây tâm trí đóng lại trên bản thân nó. Nó thường làm điều này với niềm tin rằng nó đang rộng mở và có thể tiếp cận trong khi sự thật là nó đã trở thành một hệ thống thanh lọc mà rất ít thông tin mới có thể đến với nó, từ bên trong hoặc từ bên ngoài.

Con đường Tri Thức thật khác. Sự chuẩn bị trong việc học Tri Thức và Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại thật khác. Ở đây bạn phải bắt đầu từ điểm bắt đầu và luôn luôn đặt qua bên những điều mà bạn nghĩ là bạn hiểu, những điều mà bạn tin, những điều mà bạn tin phải ở trong thế giới và những điều bạn cho là đúng về bản thân, về người khác và về cuộc sống nói chung. Bạn phải luôn rộng mở bản thân cho điều gì mới. Điều bạn sẽ trải nghiệm sẽ xác nhận Tri Thức bên trong bạn và mở những khu vực trải nghiệm mới ra cho bạn. Ở đây bạn sẽ thấy bản thân mạo hiểm vào nơi chưa biết chỉ với Tri Thức và sức mạnh của những người đồng hành của bạn để đảm bảo cho bạn. Thái độ rộng mở này là thiết yếu xuyên suốt sự chuẩn bị của bạn. Ngay khi bạn nghĩ rằng bạn hoàn toàn hiểu chương trình học và có thể định nghĩa nó cho bản thân và cho người khác, quá trình tiến triển của bạn sẽ dừng. Ở đây bạn có thể đưa ra những kết luận rất nguy hiểm và không hạnh phúc.

Việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là một hành trình và việc chuẩn bị vĩ đại. Bạn không thể học nó trong một vài tuần hay một vài tháng hay một vài năm và tinh thông nó. Đó là tại sao chúng tôi nói rằng không có bậc thầy nào trong thế giới. Chỉ có những học sinh tài giỏi. Do đó, hãy tìm cách để trở thành một học sinh tài giỏi, điều thật sự sẽ khiến bạn có vẻ như tinh thông đối với người khác. Tuy nhiên, ngay khi bạn nghĩ rằng bạn đã đến nơi và rằng học vấn của bạn hoàn tất, việc học của bạn sẽ chấm dứt, và tâm trí của bạn sẽ bắt đầu đóng lại trên bản thân nó. Bạn sẽ dừng ở nơi bạn đang ở và bắt đầu trôi ngượt lại.

Bạn có thể thấy bằng chứng của điều này trong sự lãnh đạo tự thiết đặt của nhiều người tự xưng là biết nhiều điều vĩ đại và có những phương thức vĩ đại. Tuy nhiên, ngoại trừ khi tâm trí của họ mới mẻ và rộng mở, ngoại trừ khi chúng mềm dẻo và có thể thích nghi với những trải nghiệm mới, những người này đang trở nên ngày càng cố định về quá khứ và tương lai và ngày càng phòng thủ về vị trí và hiểu biết của riêng họ. Kết quả là, họ trở nên ngày càng chọn lọc về điều gì họ sẽ trải nghiệm và ngày càng ít rộng mở hơn với cuộc sống, với mối quan hệ, với Tri Thức và với Minh Triết thật sự.

Thái độ đúng cũng phải bao gồm việc sẵn lòng chỉnh sửa bất kỳ điều gì cản trở việc giành lại Tri Thức – những niềm tin đó, những thái độ đó, những tham vọng đó, những nhu cầu được yêu thích đó và những đòi hỏi cá nhân đó mà xâm phạm và giới hạn khả năng của bạn để trải nghiệm cuộc sống như chính nó, như chính nó trong giây phút kế tiếp và như nó được định mệnh để trở thành trong tương lai. Điều này đòi hỏi lòng can đảm lớn lao và một khao khát cho sự trung thực. Thật vậy, điều này vượt xa khỏi định nghĩa và những giới hạn của con người về sự trung thực. Ở đây bạn phải tiếp tục đẩy giới hạn của sự trung thực và quay về với điều bạn biết, điều khác biệt so với điều bạn muốn hoặc tin. Đây là một hành động của sự chính trực cá nhân và một tuyên bố của sự trung thực thật sự.

Bạn phải yêu sự thật hơn bất kỳ điều gì khác, và tình yêu của bạn cho sự thật phải gia tăng. Bạn phải có thể cảm nhận sự thật khác biệt so với những hình thức kích thích khác – việc khẳng định bản thân, thú vui, sự toại nguyện hoặc bất kỳ điều gì khác – bởi vì sự thật có trải nghiệm của riêng nó, điều là độc nhất. Khi bạn có thể nhận biết với nó, trân trọng nó và trải nghiệm nó lần này và lần sau, bạn sẽ muốn quay về với nó. Ở đây bạn học để ra những quyết định thông thái của riêng bạn, và khi bạn học để ra những quyết định thông thái của riêng bạn, bạn sẽ có thể giúp những người khác ra những quyết định thông thái cho bản thân họ.

Bởi vì việc chuẩn bị là quá vĩ đại và đòi hỏi quá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, chúng tôi khuyến khích bạn đi chậm rãi và đồng nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn thực hành hằng ngày nhưng không với cảm nhận cấp bách hoặc không kiên nhẫn. Có nhiều điều bạn phải học năm đầu tiên. Có nhiều điều bạn phải học năm kế tiếp, năm sau và năm sau đó. Bạn không thể thấy điều phía trước cho bạn học.

Những học sinh mới bắt đầu luôn nghĩ rằng họ sắp đạt được thành tựu. Những học sinh trung cấp nghĩ rằng họ sắp tinh thông. Những học sinh vượt bậc nhận ra rằng họ đơn giản sắp học bước kế tiếp. Điều này tượng trưng cho một thái độ trưởng thành, một thái độ nhận biết thử thách, khó khăn, nhu cầu và phần thưởng. Bạn phải tiến triển đủ xa để đạt được cách tiếp cận trưởng thành này. Tuổi cao trong cuộc sống không đảm bảo cách tiếp cận trưởng thành này. Sự tiến triển trong Con Đường Tri Thức và sự tiến triển trong việc chuẩn bị chân thật là những điều duy nhất có thể bảo đảm điều này. Điều này sẽ chỉ cho bạn những bài học thật sự trong cuộc sống và chúng khó như thế nào để học, chúng cần thiết như thế nào để học và những kết quả của việc học chúng là gì. Trải nghiệm của bạn sẽ xác nhận điều này.

Điều này sẽ đặt bạn trong vị trí để cố vấn người khác một cách thông thái. Đây là tại sao chỉ một học sinh vượt bậc trong Con Đường Tri Thức có thể dạy Con Đường Tri Thức. Nhiều người muốn truyền lại mọi thứ mà họ đang học càng sớm càng tốt, và điều này là dễ hiểu. Tuy nhiên, đừng khẳng định hiểu biết thật sự, bởi vì Bí Ẩn sẽ vượt trên hiểu biết của bạn, luôn luôn. Khi bạn có thể đắm sâu trong Bí Ẩn, bạn có thể đại diện cho Bí Ẩn. Rồi thì bạn có thể dạy trong một cách thức hoàn toàn mới. Rồi thì bạn sẽ hiểu tại sao sự chuẩn bị trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại là độc nhất giữa tất cả những hình thức giáo dục khác. Nhưng ngay cả trong sự độc nhất của giáo dục này – mục tiêu độc nhất của nó và những chiều hướng thực tế vĩ đại mà nó sẽ mở ra cho bạn – nó nắm giữ nhiều điều phổ biến mà bạn đã học sẵn rồi trong thế giới. Hãy để chúng tôi minh hoạ điều này ngay lúc này.

Việc giáo dục đòi hỏi một người hướng dẫn thông thái, người có đủ khả năng và người hiểu quá trình học trước mặt. Bạn chỉ có thể đưa bản thân đi xa tới mức nào đó. Ngay cả khi bạn cố gắng dạy cho bản thân những điều đơn giản và thuộc về máy móc, bạn khiến bản thân dễ phạm lỗi nghiêm trọng, và nó tốn hơn rất nhiều thời gian và năng lượng để tiến bước. Tốt hơn để chỉ định cho bản thân một người hướng dẫn có khả năng và có năng lực. Nếu bản thân bạn cố học cách thức, bạn sẽ đi một con đường rất chậm và khó khăn. Thật vậy, nhiều người chọn làm việc này bởi vì họ quá sợ hãi để làm việc với một người hướng dẫn, hoặc bởi vì họ có những ý tưởng hoành tráng về bản thân và nghĩ rằng một người hướng dẫn là không cần thiết và rằng họ có thể tự học. Một số người không muốn cam kết nhiều thời gian và nguồn lực cho sự giáo dục của họ để kết nối với một người hướng dẫn, trong khi một người hướng dẫn thật sự sẽ tiếc kiệm cho họ thời gian và năng lượng và bảo tồn nguồn lực của họ cho tương lai. Bạn đã học về điều này rồi. Để học một môn thể thao, để học một nghệ thuật, để học bất kỳ kỹ năng nào đòi hỏi sự hướng dẫn thông thái. Người nào đó phải chỉ cho bạn, và người nào đó phải chỉnh sửa bạn khi bạn tiến bước và thử nhiều điều cho bản thân.

Giáo dục của bạn cũng đã dạy cho bạn rằng bạn phải thực hành điều bạn muốn học. Điều này thật hiển nhiên nhưng nó trốn thoát quá nhiều người những người cố tìm một cách nhanh và dễ để bỏ qua nhiều năm của công việc được đòi hỏi để xây dựng nhận thức và để xây dựng nền tảng cho Minh Triết. Con người nói rằng, “Đưa cho tôi câu trả lời. Chỉ cho tôi cách thức. Đưa cho tôi bí mật. Tôi có thể dùng nó. Tôi hiểu nó. Tôi sẽ không thất bại với nó.” Điều này thật ngu ngốc và thật không thông thái.

Ví dụ như, nếu bạn muốn học một kỹ năng về kỹ thuật, bạn phải thực hành và học hỏi. Bạn phải có một người hướng dẫn giỏi. Bạn phải để phương hướng và mục đích của bạn được làm rõ khi bạn tiến bước. Bạn phải đi con đường nơi mà bạn có thể trưởng thành trong kỹ năng và hiểu biết của bạn. Đọc sách hoặc đi đến lớp chỉ có thể giới thiệu bạn với việc chuẩn bị. Chúng không phải là việc chuẩn bị. Chỉ có một cuốn sách chứa đựng những bài thực hành thật sự mới có thể đưa bạn vào trong việc chuẩn bị và đem bạn đi tới và đem bạn tiến bước đến đó. Nhưng bạn vẫn cần sự hướng dẫn. Bạn sẽ vẫn cần kết nối với những người thông thái hơn và vượt bậc hơn bạn. Và bạn sẽ cần liên kết với những người ít vượt bậc hơn bạn. Những người vượt bậc hơn có thể truyền lại Minh Triết của họ và giúp bạn tiếc kiệm thời gian và năng lượng. Những người ít vượt bậc hơn có thể lợi ích từ kết quả của những thành tựu của bạn và do đó xác nhận và khẳng định sự quan trọng của hành trình của bạn.

Do đó, giáo dục của bạn đã dạy sẵn cho bạn rằng bạn cần sự hướng dẫn thông thái và rằng bạn cần thực hành. Bài thực hành của bạn phải kiên định, cần cù, kiên nhẫn và có hiệu quả. Đừng nghĩ rằng bạn có thể thông thạo những điều quan trọng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn rồi sẽ đi con đường dài và khó khăn. Đừng nhìn ngọn núi và nói, “Tôi biết con đường tốt hơn để lên ngọn núi này!” Bạn chưa bao giờ trên ngọn núi này trước đây. Bạn không biết nó như thế nào ở mực cao hơn. Bạn không biết những đòi hỏi là gì. Bạn không biết môi trường sẽ ảnh hưởng gì lên bạn. Bạn không biết đường. Và nhưng nhiều người tìm một cách điên cuồng, cố gắng đục ra con đường riêng của họ và cuối cùng bị kẹt, không thể tiến bước.

Giáo dục của bạn trong thế giới đã chỉ cho bạn một chân lý khác mà cũng có thể áp dụng được ở đây. Bạn phải đắm chìm bản thân trong việc chuẩn bị của bạn để có thể tiến bước, để hiểu và để học việc áp dụng bất kỳ kỹ năng nào mà bạn đang cố hiểu và giỏi với nó. Bạn không thể thử cái này và thử cái kia và làm cái này một tí và làm cái kia một tí. Nếu bạn muốn trở thành một học sinh của Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó sẽ đòi hỏi tất cả sự chú ý của bạn. Bạn không chỉ phải tinh thông và hiểu Minh Triết của loài người, bạn sẽ phải học Minh Triết trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên, mỗi chút mà bạn tiến bước đến một hiểu biết trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ khiến bạn trở nên có hiệu quả hơn, có khả năng hơn, khoan dung hơn và nhân từ hơn như một con người. Bạn sẽ có thể giúp người khác hơn với những vấn đề đơn giản trong cuộc sống và với những vấn đề lớn lao trong cuộc sống.

Bạn cần sự chìm đắm này. Bạn không thể học và tham gia trong việc chuẩn bị này trong khi cố học ba hay bốn thứ khác mà bạn cũng nghĩ là rất quan trọng và rồi cố đem tất cả chúng lại với nhau. Những con đường đi những hướng khác nhau. Bạn không thể đi theo tất cả chúng cùng lúc. Có nhiều con đường đi lên núi, nhưng bạn phải đi theo một con đường và ở với nó. Nếu bạn đi qua lối khác, thì, bạn không biết lối đó đi đâu.

Bạn không biết bạn đang đi đâu trong cuộc đời, nhưng Tri Thức bên trong bạn biết. Tri Thức sẽ kết nối bạn với những người thông thái hơn và những người ít thông thái hơn. Và khi bạn sẵn sàng, Tri Thức sẽ đem bạn đến với sự chuẩn bị và chương trình học mà bạn sẽ cần để tiến bước.

Tri Thức sẽ dẫn bạn đến với những cá nhân có thể trở thành những người đồng hành thật sự của bạn trong cuộc sống của bạn, những người đồng hành trong một hành trình vĩ đại trong cuộc sống. Những mối quan hệ này vượt trên trọng tâm cá nhân mà con người đặt ra trong những mối quan hệ của họ. Những mối quan hệ vĩ đại này khi mà sự tận tâm và cam kết, hiểu biết sâu thẳm và sự xác nhận vĩ đại có thể được tìm thấy. Bạn sẽ cần những người đồng hành này bởi vì một mình bạn không thể học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì sự thật là bạn không một mình. Bạn phải học chân lý này, và nó phải được thể hiện cho bạn trong những cách thức có thể dễ thấy nhất.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn đi một mình. Họ không muốn liên quan đến người khác bởi vì họ sợ kết nối với bất kỳ điều gì. Họ không muốn ở quanh bất kỳ ai vượt bậc hơn bởi vì họ không muốn những giới hạn của họ, những điểm yếu của họ và những giả định sai của họ bị tiếc lộ cho họ. Họ thà đi một mình, tự ra quyết định của riêng họ và có kết luận của riêng họ. Điều này thật tuyệt vọng.

Cuộc sống đang đem bạn quay về vào trong mối quan hệ của bạn với bản thân, với những người khác, với thế giới và với Chúa. Làm sao bạn có thể tiến bước nếu bạn từ chối đi vào mối quan hệ, chia sẻ hiểu biết của bạn, những lỗi lầm của bạn được chỉnh sửa và đi vào một hành trình khác và vĩ đại mà vượt xa hơn nhiều điều mà một mình bạn có thể biết và hiểu như một cá thể?

Tri Thức bên trong bạn đòi hỏi Tri Thức bên trong người khác để đem đến bất kỳ kết quả tích cực nào trong thế giới bởi vì Tri Thức hoàn toàn được tiếc lộ bên trong bối cảnh của mối quan hệ. Đây là khi mọi điều được biết và xác nhận. Đây là khi mọi điều được thực hiện và được trao ý nghĩa trong thế giới. Đây là một biểu hiện của Minh Triết. Suy nghĩ rằng bạn có thể tự học và tự đạt được nhiều điều là không thông thái. Cá thể bạn có thể làm rất ít, nhưng sự thật là bạn không một mình, và bạn phải học chân lý này.

Tri Thức sẽ kết nối bạn với những người mà bạn cần kết nối. Nó sẽ đem vào trong cuộc sống của bạn những người mà bạn cần gặp. Một số người sẽ thể hiện lỗi lầm cho bạn, để giúp làm rõ nhiều điều cho bạn và để làm tâm trí bạn tỉnh táo. Những người khác sẽ đến với khả năng tham gia với bạn trong hành trình của bạn. Sẽ có một chiều vĩ đại của mối quan hệ ở đây, điều bạn chưa bao giờ có thể tìm thấy trước đây – điều trao cho sự vĩnh cữu, ý nghĩa, một sự cộng hưởng vĩ đại, một khả năng vĩ đại và sự kết nối giữa hai nguồn lực của tâm trí vào trong hướng có ý nghĩ của mối quan hệ.

Cả việc học trong thế giới và việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn cần khả năng đánh giá sự việc một cách chính xác. Điều này phải đến từ sự trưởng thành. Ví dụ như, nếu bạn đang học cách chơi đàn piano, để đánh giá bản thân bạn một cách chính xác, bạn phải trở nên khá tiến bộ trong việc học của bạn. Bạn phải có thể nhìn rõ điều gì là đúng và điều gì là không đúng. Điều này phần lớn sẽ được dựa vào trải nghiệm của bạn với một người hướng dẫn người đã dạy cho bạn những kỷ năng đánh giá này. Điều này sẽ được dựa vào những thất bại của riêng bạn trong việc trình diễn và trong thực hành, điều đã chỉ cho bạn nơi bạn cần tiến bộ. Cuối cùng, bản thân bạn sẽ có thể nghe những lỗi sai và thấy nơi sự cải thiện cần phải được làm.

Chỉ có một học sinh vượt bậc mới có thể phát triển những dạng kỹ năng này. Một người mới bắt đầu không thể. Làm sao những người mới bắt đầu có thể đánh giá trọn vẹn điều gì cần được cải thiện trong sự phát triển của họ? Họ có thể nhận ra rằng họ đang không làm tốt. Họ có thể biết rằng họ không thành đạt lắm, bởi vì họ luôn chạm trán với những bất tài của họ và phạm nhiều lỗi sai nghiêm trọng. Tuy nhiên, để tinh luyện và làm hoàn hảo việc học của họ đòi hỏi một cách tiếp cận trưởng thành. Việc đạt được cách tiếp cận trưởng thành đòi hỏi thời gian và năng lượng và sẽ là kết quả của việc chia sẻ bản thân họ với những người vượt bậc hơn họ những người có thể dạy cho họ những kỹ năng đánh giá này và trao cho họ sự nhạy cảm vĩ đại hơn.

Việc phát triển những kỹ năng này cũng dựa vào những người mà bạn chia sẻ việc học của bạn với họ. Họ sẽ thể hiện cả sai lầm và thành tựu cho bạn trong những cách mà bạn có thể thấy và hiểu. Ví dụ, một học sinh đàn piano phải lắng nghe những học sinh khác thử chơi đàn để có thể có lỗ tai biết đánh giá và một sự nhạy cảm sâu sắc hơn cho điều gì hài hòa và không hài hòa, cho điều gì hiệu quả và không hiệu quả. Điều này tinh luyện nhận thức và sự nhạy cảm của họ.

Điều này thật đúng trong việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những chủng loài tiến bộ đã nhận ra rằng không cá nhân nào có thể có trọn vẹn Tri Thức và Minh Triết. Mọi người cần điều được gọi là Việc Xác Nhận, chính là một quá trình xem xét những quyết định và kết luận với Tri Thức. Việc Xác Nhận là cần thiết bởi vì mọi người có thể phạm sai lầm tệ hại. Mọi người trong cuộc sống vật chất cần điều này. Bất kỳ người nào cố khẳng định Minh Triết cuối cùng hoặc nghĩ rằng họ có thể luôn tự chỉnh sửa bản thân là đang phạm lỗi trầm trọng và nghiêm trọng và đang thể hiện rằng họ chưa đạt được sự trưởng thành chân thật trong hiểu biết và việc học của họ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, Việc Xác Nhận là thiết yếu cho thành công. Nó đòi hỏi cũng như phát triển những mối quan hệ của ý nghĩa và giá trị chân thật. Nó đòi hỏi rằng bạn tận tâm với những người tận tâm với bạn. Nó đòi hỏi rằng bạn cùng nhau tận tâm với Tri Thức, rằng bạn cùng nhau phục vụ một mục đích vĩ đại và rằng bạn có một hành trình vĩ đại, một mục tiêu vĩ đại, cùng với nhau.

Chúng tôi dạy điều này và chúng tôi chú trọng điều này bởi vì không gì vĩ đại có thể được làm một mình và tất cả những sai lầm xảy ra bởi vì người nào đó đang hành động không với Tri Thức. Ở đây chất lượng của người đồng hành của bạn và khao khát của bạn cho sự thật là nền tảng cho thành công của bạn. Một người cố vấn tồi có thể phá hoại hoặc cản trở tiến triển của bạn và dẫn bạn lạc lối. Hãy lựa chọn tốt ở đây. Làm sao bạn có thể lựa chọn tốt? Những người tiến triển trong Con Đường Tri Thức phải tiến triển trong sự trưởng thành và hiểu biết của họ. Nhưng những người không thể hoặc sẽ không tiến triển thì đang làm điều đó cho những lý do cá nhân. Hãy nhận biết và thận trọng với họ.

Khi bạn trở nên giỏi hơn, bạn sẽ cần chất lượng ngày càng cao của Việc Xác Nhận. Bạn sẽ cần những người đồng hành ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạn có thể trao tặng cho những người ít phát triển hơn so với bạn, nhưng bạn không thể dựa trên Minh Triết của họ. Ở đây những mối quan hệ của bạn trở nên ngày càng quan trọng. Đó là tại sao chúng tôi nói rằng không có sự tinh thông trong thế giới, bởi vì khi con người nghĩ về sự tinh thông, họ nghĩ rằng họ có thể đạt đến điểm cuối trong học vấn khi họ trở nên không thể sai. Ở đây chính sách mị dân, chế độ cực quyền và sự cuồng tín của mọi hình thức đem đến bất hạnh và đau khổ trên con người trong thế giới.

Những sai lầm của bạn trở nên tốn kém hơn khi bạn trở nên tiến bộ hơn, và bạn sẽ cần phải phòng thủ hơn ngừa lại chúng. Đây là nơi mà bạn sẽ cần một cộng đồng của Tri Thức – một mạng lưới của những mối quan hệ có thể xác nhận cho bạn và đem bạn quay về với Tri Thức để bù đắp những mâu thuẫn cá nhân của bạn, điều sẽ vẫn đeo bám bạn khi bạn tiến triển. Ở đây sự phụ thuộc lẫn nhau của bạn với người khác sẽ trở thành nền tảng của những mối quan hệ của bạn, và ở đây sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ được thiết lập một cách trọn vẹn.

Giống như một nhạc sĩ bậc thầy cần phải kết nối với những nhạc sĩ bậc thầy khác, bạn phải tìm kiếm việc kết nối với những người vượt bậc trong Tri Thức, bởi vì họ có thể xác nhận cho bạn. Họ sẽ có thể hiểu bản chất của bạn và mục đích của bạn, những khó khăn của bạn và những thử thách của bạn, những điều mà những người khác sẽ không thể thấy và hiểu một cách trọn vẹn.

Đây là những điều mà bạn đã thấy rồi trong giáo dục của riêng bạn. Có lẽ bạn chưa hoàn toàn trải nghiệm chúng, nhưng nếu bạn nhìn và thấy, bạn sẽ hiểu rằng chương trình học đúng, thái độ đúng, người hướng dẫn đúng, những người đồng hành đúng và khả năng để đánh giá quá trình tiến triển của riêng bạn đều là thiết yếu. Nếu bạn từng vượt qua trình độ mới bắt đầu trong việc học bất kỳ điều gì, bạn đã thấy rằng có những ngưỡng cửa mới trong việc học và những đòi hỏi mới cho việc học. Chúng tôi kêu gọi trải nghiệm và nhận biết của bạn ở đây, nhưng chúng tôi không mong rằng bạn hoàn toàn hiểu ý nghĩa của điều này trong bối cảnh của việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Hãy nhớ rằng, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể học sự chuẩn bị vĩ đại này mà không với sự hướng dẫn thông thái, không với chương trình học đúng, không với thái độ đúng, không với những người đồng hành tốt và không với những kỹ năng đánh giá, bạn sẽ đang lừa dối bản thân.

Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại không phải là điều mà bạn học trong một cuối tuần, hoặc một tuần hoặc một tháng hoặc một năm. Nó không phải là điều mà bạn có thể hiểu một cách trọn vẹn trong một quyển sách. Nó vĩ đại hơn nhiều. Nó vĩ đại hơn rất nhiều, và nhưng sự vĩ đại của nó là điều trả sự vĩ đại lại cho bạn. Tìm để làm điều gì dễ, thoải mái và quen thuộc và bạn sẽ ở ngay nơi bạn đang ở, bị ràng buộc với quá khứ và bị ràng buộc với tất cả những sự lừa dối mà đã đeo bám bạn trong quá khứ, không thể tiến bước, không thể tiến triển, không thể học và không thể đạt được điều mà bạn đã đến đây để đạt được.

Tiếng gọi của bạn vĩ đại bởi vì mục đích của bạn vĩ đại. Mục đích của bạn vĩ đại bởi vì bản chất của bạn vĩ đại. Bản chất của bạn vĩ đại bởi vì Đấng Tạo Hoá của bạn vĩ đại. Do đó, đừng nản lòng nhưng hãy để bản thân bạn được thử thách và thử thách bản thân bạn. Bạn đã đến đây để học. Bạn đã đến đây để đạt được điều gì đó. Tại sao lại lấy cách dễ và thoải mái? Điều đó chỉ dẫn đến thất bại vĩ đại vào cuối cuộc đời bạn, một thất bại mà sẽ tạo cho bạn rất nhiều đau buồn và bất hạnh suốt cuộc đời bạn. Không có thoải mái nào trong sự thoải mái. Không có trốn thoát nào trong sự trốn thoát. Không có sự giải thoát nào trong sự thụ động. Ngoại trừ khi bạn có thể hoàn tất sứ mệnh và mục đích của bạn ở đây, sự đau khổ sẽ ở với bạn mà không bao nhiêu vui thú, xa hoa, sự tránh né, sự thoải mái hoặc sự thụ động có thể làm dịu.

Do đó, hãy chuẩn bị với chương trình học đúng, thái độ đúng, người hướng dẫn đúng, những người đồng hành đúng và những kỹ năng đánh giá đúng. Thái độ đúng được dựa trên việc bạn cảm nhận nhu cầu sâu thẳm của bạn, điều là cần thiết ngay cả vào lúc đầu. Bạn cần phải học, và việc học của bạn phải đưa bạn vượt qua những lệ thường của việc học của loài người, điều bị giới hạn và cụ thể. Để học điều gì đó vĩ đại về cuộc sống và để làm điều gì đó vĩ đại trong cuộc sống đòi hỏi một kiểu chuẩn bị khác.

Chúng tôi đã nói về một vài điều giống nhau giữa việc học những điều trong thế giới và việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Còn những điều khác nhau thì sao? Sự khác biệt ở đây đó là bạn sẽ tiến vào Sự Bí Ẩn. Ở đây bạn không thể đem học vấn trước kia của bạn theo bạn. Chỉ có một tí xíu của trải nghiệm trước đây của bạn có thể giúp bạn bây giờ. Ở đây bạn không thể dựa vào triết lý của bạn. Bạn không thể dựa vào cảm nhận của bạn về việc bạn là ai. Và bạn không thể dựa vào những ý tưởng hay những lý tưởng của bạn. Tất cả mà bạn có thể dựa vào là việc nhớ về cách những điều được học và điều gì là cần thiết trong việc học. Ở đây bạn chuyển sự tin cậy của bạn từ những ý tưởng của bạn đến sự tin cậy trên chính Tri Thức. Những ý tưởng có vẻ hiểu rõ được. Bạn có thể điều khiển chúng. Tuy nhiên, Tri Thức không hiểu rõ được. Bạn không thể điều khiển nó.

Việc tiến vào Bí Ẩn cần niềm tin vĩ đại – niềm tin trong bản thân bạn, niềm tin trong Tri Thức và niềm tin trong Quyền Lực Vĩ Đại của vũ trụ mà đã gửi bạn đến đây. Niềm tin này là cần thiết vào lúc đầu. Nó là điều mà bạn cần trước khi sự chắc chắn chân thật có thể được phát triển và được dựa vào một cách kiên định. Ở đây bạn học để dựa vào Bí Ẩn và không dựa vào những điều hữu hình. Ở đây bạn xin Bí Ẩn trao cho bạn điều bạn cần trong thế giới hữu hình thay vì xin thế giới hữu hình đưa cho bạn điều bạn cần để vận hành trong thế giới của Bí Ẩn. Ở đây sự giáo dục của bạn là rất khác, và trải nghiệm của bạn là rất khác. Thay vì việc cộng vào nhiều thêm thông tin, thêm ý tưởng, thêm trải nghiệm, thêm cách thức và thêm kết luận, bạn luôn mở rộng bản thân cho điều không biết đến. Bạn luôn xin Tri Thức đem bạn vào trong những khu vực mới, và bạn không cố điều hành hoặc điều khiển quá trình.

Việc rèn luyện của bạn ở đây cần phải ở trong việc học để phân biệt rõ con đường – phân biệt rõ những bài học phải được học, phân biệt rõ những mối quan hệ mà bạn tiếp xúc, và phân biệt rõ những động cơ của riêng bạn khi bạn tiến bước. Bản thân nó là một đòi hỏi đủ vĩ đại. Rất ít người đã thành công ở đây. Do đó đừng xin thêm, và đừng mong chờ thêm. Khi chúng tôi trao cho bạn một thử thách, nó sẽ là khá đủ trong việc dùng thời gian và năng lượng của bạn. Nó sẽ là khá đủ trong việc giải thoát bạn khỏi những gánh nặng, những than phiền và sự lẫn lộn đang xem nhẹ bạn và khiến bạn bị ràng buộc với những ý tưởng cũ và những cách cũ làm việc.

Việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đưa bạn đến một sự chắc chắn vĩ đại hơn bên trong bạn. Bạn không thể dựa vào những ý tưởng của bạn hay những kết luận của bạn, bởi vì chúng có thể đúng trong giây phút này nhưng không đúng trong giây phút kế tiếp. Chúng có thể áp dụng được trong hoàn cảnh này nhưng không áp dụng được trong hoàn cảnh đó. Chúng có thể đã phục vụ bạn tốt trước đây, nhưng chúng có thể không hiệu quả trong điều bạn đang đối mặt ngay lúc này. Do đó, trong việc học, đừng dựa vào những kết luận trước đây.

Hãy trở thành một học sinh mới bắt đầu. Hãy rộng mở bản thân. Đừng giả định bất kỳ điều gì. Điều này khiến bạn thật sự có mặt. Điều này khiến nó là có thể để trao cho bạn hướng dẫn. Điều này khiến nó là có thể cho bạn để học từ sự hướng dẫn. Điều này dạy cho bạn điều gì bạn phải học để giúp những người khác trong cuộc sống. Và bạn sẽ thấy từ trải nghiệm của riêng bạn khi bạn tiến bước rằng những người đầy những giả thiết, ý tưởng và niềm tin về bản thân họ và cuộc sống thì không thể được tiếp cận và không hiệu quả trong việc học những điều mới.

Do đó, việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại đòi hỏi lòng can đảm bởi vì bạn phải liều những ý tưởng của bạn. Bạn phải liều những kết luận của bạn. Và bạn phải sẵn lòng tiến bước ngay cả khi bạn cảm thấy rất không chắc chắn về bản thân bạn hay về điều bạn đang làm. Con Đường Tri Thức đem bạn từ một giai đoạn của sự chắc chắn đến sự chắc chắn vĩ đại hơn và rồi đến sự chắc chắn vĩ đại hơn nữa. Đây đều là những ngưỡng cửa của trải nghiệm. Khi bạn đi qua một cái, bạn đi qua một giai đoạn khi bạn cảm thấy rằng bạn không biết gì cả. Đây là khi những trải nghiệm mới và hiểu biết mới có thể trỗi lên, nhưng bạn phải cho phép nó xảy ra.

Nó giống như người nông dân gieo giống. Sau mỗi vụ thu hoạch, cánh đồng phải được cày, và mọi thứ nhìn ảm đạm và trống không. Không có sản phẩm nào. Không có thu hoạch nào. Không có bằng chứng của bất kỳ thu hoạch nào. Mọi thứ phải được trồng lại và được bắt đầu lại từ đầu để năm tới sẽ có thu hoạch mới và khác, và cuộc sống có thể tiếp tục.

Giáo dục của bạn trong Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ như vậy. Thay vì việc chồng chất, sẽ có sự giải thoát và tự do. Sự giáo dục mà chỉ chồng chất ý tưởng, niềm tin và trải nghiệm tràn ngập tâm trí và ngăn cản nó học những điều mới. Tuy nhiên, sự giáo dục trong Tri Thức luôn mở rộng tâm trí của bạn. Nó như thể bạn đang đi từ một căn phòng nhỏ của sự hiểu biết vào trong căn phòng vĩ đại hơn của sự hiểu biết, và từ căn phòng vĩ đại đó của sự hiểu biết vào trong một căn phòng vĩ đại hơn nữa của sự hiểu biết. Khi bạn đi từ môi trường quen thuộc của hiểu biết hiện tại của bạn vào trong bối cảnh vĩ đại hơn, bạn sẽ cảm thấy như bạn không biết gì cả. Bạn chưa định rõ bản thân bên trong bối cảnh vĩ đại này. Bạn chưa hiểu những chiều hướng của nó. Và bạn không biết điều gì đang đợi bạn ở đó.

Đó chính là sự rộng mở, lòng can đảm và động lực vĩ đại trong việc học mà sẽ đưa bạn vượt qua. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một chân lý vĩ đại trong cuộc sống: Chỉ có Tri Thức mới có thể đưa bạn đến Tri Thức, và chỉ có Minh Triết mới có thể đưa bạn đến Minh Triết. Những lý do cá nhân của bạn cho việc đi theo Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ cạn kiệt khi bạn thấy rằng nó sẽ không trao cho bạn nhiều tiền hơn, nhiều tình yêu hơn hay những lợi thế lớn lao hơn trong cuộc sống – những lợi thế mà bạn định nghĩa theo những mục tiêu cá nhân của bạn. Ở đây bạn phải chọn một lần nữa, và điều sẽ giúp bạn đi tiếp chính là Tri Thức. Rồi thì bạn sẽ thấy rằng những mục tiêu trước đây của bạn đã là nhỏ bé và ích kỷ và không bao giờ có thể làm bạn toại nguyện Nhưng bạn chỉ có thể thấy điều này khi bạn tiến bước và trưởng thành trong khả năng đánh giá của bạn. Khi bạn đã trở nên trung thực và khách quan về bản thân, thì bạn đã chạm đến trạng thái trưởng thành trong việc đánh giá của bạn. Bản thân điều này là một thành tựu vĩ đại và nó sẽ tốn một thời gian dài để đạt được. Tuy nhiên, những phần thưởng của nó thì quá vĩ đại, quá có giá trị và quá lâu dài mà không gì khác trong thế giới có thể so sánh với nó.

Bạn có trước mặt bạn một sự chuẩn bị bí ẩn. Tuy nhiên, giống như tất cả những hình thức giáo dục, nó đòi hỏi những điều căn bản nào đó. Ở đây bạn có thể kêu ra trải nghiệm trước kia của bạn để nhắc nhở bản thân về điều thiết yếu, điều bạn phải chọn và điều bạn phải chấp nhận như một học sinh. Tuy nhiên, vượt ngoài điều này và bạn đang tiến vào một phạm vi mới. Chỉ có một Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại mới có thể dạy cho bạn Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây bạn phải sẵn lòng vượt qua giới hạn của suy nghĩ loài người, niềm tin loài người và giả định của loài người. Ở đây bạn sẽ tiến vào một khu vực học mới và vĩ đại hơn trong cuộc sống nơi mà những giả định và niềm tin trước đây của bạn không còn đúng và không còn thích hợp. Bạn phải để chúng ở cửa trước khi tiến vào một căn phòng vĩ đại hơn, một bối cảnh vĩ đại hơn và một trải nghiệm vĩ đại hơn.

Chính khả năng trống rỗng và rộng mở và bỏ đi những ý tưởng mà bạn đã dựa vào mà sẽ giúp bạn thật sự tiến bước và trở thành ánh sáng trong thế giới, một ánh sáng có thể chiếu sáng hơn. Ý tưởng là gì chứ không phải là những điều thích hợp với giá trị tạm thời? Niềm tin là gì chứ không phải là những điều có thể giúp bạn thấy và vận hành tốt hơn trong cuộc sống như nó đang diễn ra ngay lúc này? Nhưng những điều này phải thay đổi được, nếu không chúng sẽ ngăn bạn rộng mở cho cuộc sống và sẽ chống lại bạn khi lợi ích của chúng đã hết. Như bộ đồ, chúng mòn đi và bạn phải có quần áo mới, và quần áo này phải thích hợp cho hoàn cảnh bạn đang đối mặt và cho trải nghiệm của bạn về bản thân. Đừng nhìn vào quần áo của bạn và nói, “Đây là tôi. Tôi là cách tôi mặc đồ.” Đừng làm điều đó. Giống như vậy, đừng nhìn vào ý tưởng và niềm tin của bạn và nói, “Đây là tôi bởi vì đây là điều tôi tin. Đây là tôi bởi vì đây là điều tôi nghĩ.” Suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi và sẽ cần thay đổi. Hãy cho phép chúng thay đổi. Chúng là những cách thức tạm thời. Chúng giống như kiếng đeo độ để giúp bạn nhìn, nhưng khi độ mắt của bạn thay đổi, bạn sẽ cần lấy kiếng mới. Nếu không, khả năng nhìn của bạn sẽ suy giảm, và bạn sẽ trở thành ngày càng mù hơn với thế giới.

Điều vĩnh viễn bên trong bạn chính là Tri Thức. Trí tuệ của bạn là phương tiện cho Tri Thức. Nó là tạm thời. Tri Thức là phần vĩnh viễn và bất tử của bạn. Để tìm thấy cuộc sống vĩnh cữu, bạn phải mạo hiểm ra ngoài cuộc sống tạm thời của bạn. Để tìm thấy trí tuệ vĩnh cữu, bạn phải sẵn lòng vượt qua trí tuệ tạm thời của bạn. Hãy chấp nhận điều gì là vĩnh cữu và điều gì là tạm thời ở đây. Điều này sẽ trao cho bạn tự do và tính linh hoạt vĩ đại trong cuộc sống. Nó sẽ giúp những điều vĩ đại được học bởi vì tâm trí của bạn sẽ gia tăng trong phạm vi và khả năng của nó, khao khát của bạn cho học vấn sẽ gia tăng, và bạn sẽ là một người tươi trẻ và như trẻ tuổi thay vì già và đầy phòng ngự.

Tất cả những điều này là một phần của sự chuẩn bị của bạn. Hãy sử dụng điều bạn đã học, nhưng hãy để những ý tưởng và kết luận linh hoạt. Hãy để hiểu biết của bạn về bản thân là linh hoạt, bởi vì nó hầu như chắc chắn sẽ thay đổi và mở rộng khi bạn tiến triển trong việc học Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Cảm nhận của bạn về bản thân sẽ đi từ việc là thành viên của gia đình bạn cho đến việc là thành viên của cộng đồng hoặc mạng lưới bạn bè của bạn cho đến việc là thành viên của thế giới và cuối cùng là thành viên của Cộng Đồng Vĩ Đại. Một sự mở rộng thật khổng lồ và một điểm quan sát thật vĩ đại trong cuộc sống mà điều này sẽ trao cho bạn. Lúc đó bạn sẽ có thể nhìn thấy thật xa. Bạn sẽ có thể biết thật nhiều. Và sự hỗ trợ của bạn cho những người đang tìm để học và để biết sẽ thật vĩ đại. Bạn không thể hoàn tất mục đích của bạn như bạn ngay lúc này. Bạn không thể hiểu bản chất của bạn như bạn ngay lúc này. Bạn không thể thấy thế giới như bạn ngay lúc này. Và bạn không thể nhận biết rõ những mối quan hệ của bạn như bạn ngay lúc này. Để làm những điều này bạn cần có một điểm quan sát vĩ đại hơn. Bạn cần phải ở xa hơn nhiều so với nơi bạn đang ở ngay lúc này để bạn có thể nhìn xuống và thật sự thấy địa hình.

Do đó, câu trả lời cho khao khát của bạn cho sự thật, sự trung thực, giải pháp, hòa bình và thành tựu – mặc cho bạn có thể mong muốn thể hiện và định nghĩa nó bằng cách nào – phải là một phương tiện để bạn đạt đến một điểm quan sát vĩ đại hơn trong cuộc sống. Bạn không thể đứng ở nơi bạn đang ở và đơn giản có câu trả lời hay những ý tưởng hay. Bạn phải di chuyển đến một vị trí khác trong cuộc sống. Bạn phải có một trí tuệ vĩ đại hơn bên trong bạn. Bạn phải có một điểm tham khảo sâu thẳm hơn, một nhận thức sâu thẳm hơn bên trong bản thân. Sử dụng ví dụ về ngọn núi, bạn phải leo qua trên nơi bạn đang ở ngay lúc này để nhìn và thấy nơi bạn đang ở và để hiểu tình cảnh của bạn. Rồi thì bạn sẽ có thể tiến bước.

Để tiến bước, bạn không thể đứng ở chân núi và ảo tưởng nó sẽ ra sao và tưởng tượng bản thân đi lên và ở trên đỉnh. Trải nghiệm sẽ luôn khác so với sự tưởng tượng. Trải nghiệm sẽ là sự khởi xướng của riêng nó. Đứng ở chân núi và bạn sẽ không bao giờ biết ngọn núi. Đứng trong suy nghĩ của bạn và ý tưởng của bạn, và bạn sẽ không bao giờ hiểu mục đích, ý nghĩa và phương hướng chân thật trong cuộc sống là gì. Bảo vệ những ý tưởng của bạn, và chúng sẽ kiềm giữ bạn nơi bạn đang đứng, nhưng Tri Thức sẽ đem bạn vượt qua những ý tưởng của bạn đến một hiểu biết vĩ đại hơn, một điểm quan sát vĩ đại hơn và vào trong một khu vực vĩ đại hơn của cuộc sống.

Chúng tôi trao tặng con đường đến Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn có thể học điều này, và bạn có thể hiểu điều này ngay cả khi là công dân của thế giới bạn. Bạn không cần du hành khắp vũ trụ, bởi vì thật sự có nhiều chủng loài du hành khắp vũ trụ, nhưng họ chưa học Con Đường Tri Thức. Họ thấy, nhưng họ không biết. Và họ dễ phạm những sai lầm giống như bạn, mặc dù hiểu biết của họ về vũ trụ thì vĩ đại hơn và công nghệ và cách thức di chuyển của họ tiên tiến hơn. Chúng tôi đang nói về điều gì đó mà sẽ trao cho bạn lợi thế trong cuộc sống của bạn trong thế giới và lợi thế ngay cả trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Trong Cộng Đồng Vĩ Đại công nghệ không phải là giải thưởng. Quyền lực không phải là giải thưởng. Lợi thế không phải là giải thưởng. Sự thống trị không phải là giải thưởng. Giải thưởng là Tri Thức và Minh Triết. Đây là sự toại nguyện. Và đây là điều mà bạn cần trong thế giới ngay lúc này.