Dòng Dõi của Sứ Giả

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 16 tháng 11, 2012
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Để trình bày Tân Khải Huyền của Chúa trong thế giới, một Sứ Giả đã được cử, được chuẩn bị để mang gánh nặng của một Tân Khải Huyền, đem một thực tại mới vào trong thế giới.

Điều này xảy ra có lẽ mỗi một ngàn năm khi nhân loại chạm đến một ngưỡng cửa vĩ đại – một bước ngoặt trong quá trình tiến hoá của nó và một thời đại của thử thách to lớn và vĩ đại, không chỉ cho một bộ lạc hay một nhóm mà cho toàn thể nhân loại.

Con người ở khắp nơi đang bắt đầu nhận ra rằng họ đang tiến đến ngưỡng cửa này – một thời đại của sự suy giảm môi trường, một thời đại của sự thay đổi vĩ đại trong khí hậu của thế giới, một thời đại của sự biến động về kinh tế và chính trị, một thời đại khi nguy cơ chiến tranh to lớn đang ở trên nhân loại về việc ai sẽ có quyền với những nguồn tài nguyên còn lại của thế giới, một thời đại khi các quốc gia không thể chăm sóc công dân của họ và cung cấp đủ cho họ, một thời đại khi nhân loại đối mặt với sự can thiệp từ những thế lực hung hăng và xâm lược từ vũ trụ những loài đang tìm cách để khẳng định sự thống trị ở đây mà không sử dụng vũ lực.

Nó có lẽ là bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hậu quả cho tất cả mọi người, của tất cả mọi quốc gia và truyền thống tín ngưỡng.

Nó [Khải Huyền] không chỉ để giới thiệu một thực tại mới đến cho một nhóm người, quốc gia hay nhóm, bởi vì nó bây giờ đang ở đây để nói với toàn thể thế giới – một thế giới bây giờ có sự liên lạc và thương mại toàn cầu, một thế giới bây giờ có rất ít thời gian để chuẩn bị cho sự thay đổi vĩ đại đang đến với thế giới.

Sứ Giả được cử từ Hội Đồng Thiên Thần. Chỉ có một, bởi vì chỉ có thể có một, bởi vì chỉ có một người đã được chuẩn bị để nhận lãnh một Khải Huyền từ Chúa và để đem nó vào trong thế giới và để mang nó ở đó.

Ông ấy là một người đàn ông không có vị thế trong thế giới. Ông ấy là một người đàn ông khiêm nhường. Ông ấy là một người đàn ông người đã chứng tỏ rằng ông ấy có tính cách, niềm tin và lòng nhân từ và sự cam kết để mang một gánh nặng và món quà vĩ đại như vậy.

Đã tốn 40 năm để Sứ Giả nhận lãnh và chuẩn bị cho Khải Huyền. Đó là một quá trình của sự bí ẩn và quyền lực vĩ đại, một quá trình mà không ai trên Trái Đất có thể thật sự hiểu được hoàn toàn. Đó là một sự kết nối với Thánh Thần. Đó là nơi mà Chúa một lần nữa trao ban một lời cảnh báo, một lời chúc phúc, sự chuẩn bị và phương hướng cho gia đình loài người.

Nó đến từ một Dòng Dõi vĩ đại, từ những người đứng bên Sứ Giả trong mục đích vĩ đại này. Đây là điều đem đến sự cộng hưởng và thống nhất và chỉ ra rằng bản thân Khải Huyền là một phần của một quá trình đang diễn ra – giai đoạn kế tiếp, hướng dẫn vĩ đại kế tiếp, bước vĩ đại kế tiếp cho gia đình loài người khi nó đứng ở ngưỡng cửa vĩ đại của không gian và khi nó đối mặt với một thế giới đang suy tàn, một thế giới bây giờ bị ô nhiễm và bị suy thoái bởi sự ngu ngốc, bốc lột và sử dụng sai của loài người.

Những người đứng với Sứ Giả đại diện cho những truyền thống vĩ đại của thế giới – Phật, Giêsu và Muhammad, những Sứ Giả trước đây những người đã đem đến sự thay đổi và phương hướng vĩ đại để xây dựng nền văn minh loài người, để kết nối những ranh giới của những nền văn hoá và các quốc gia để đem đến một nhận thức và việc thực tập thánh linh vĩ đại hơn vào trong thế giới.

Sứ Giả bây giờ đang tiếp tục truyền thống của họ, và họ đứng với ông ấy. Bởi vì ông ấy đang đại diện cho ý muốn và mục đích của họ mà đã dẫn dắt họ, điều dẫn dắt ông ấy ngay lúc này.

Điều này phải được nhấn mạnh nếu không con người sẽ nghĩ rằng điều này bằng hình thức nào đó là một mâu thuẫn hay một sự cạnh tranh, rằng nó đối lập với truyền thống của họ và những tryền thống của thế giới khi mà, trong thực tế, đó là bước hoàn hảo kế tiếp, bạn thấy không.

Bởi vì nền văn minh nhân loại đã được thiết lập. Mặc dù nó mỏng manh và đầy sự mục nát và khó khăn, nó đã được thiết lập. Có cộng đồng thế giới ngay lúc này và sự phụ thuộc lẫn nhau. Có nhận thức thế giới, ở mức độ nào đó. Thậm chí có sự nhân từ và lương tâm thế giới, ở mức độ nào đó. Nó [nền văn minh nhân loại] không hoàn hảo, và nó rất mong manh trong một thế giới đang thay đổi. Nó có thể bị phá hoại bởi sự can thiệp từ bên ngoài và bởi sự sụp đổ từ bên trong.

Đó là tại sao Chúa đã lại lên tiếng. Bởi vì Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn gia đình loài người miễn là nó thể hiện hứa hẹn để trở thành một chủng loài tự do và tự quyết trong vũ trụ nơi mà tự do thì hiếm hoi và phải được thiết lập và giữ gìn với sự quan tâm và cảnh giác vĩ đại.

Dòng dõi của Sứ Giả là Dòng Dõi của tất cả các Sứ Giả, và những người đã gửi đến tất cả các Sứ Giả, những người giống nhau và là Người Đó-  Hội Đồng của Nhóm Thiên Thần đã được chỉ định để trông coi thế giới, một thế giới này giữa vô số các thế giới trong vũ trụ.

Bất kỳ nơi nào mà sự sống thông minh đã tiến hoá hay đã thiết đặt bản thân nó trong những giai đoạn phát triển công nghệ sau này của nó, một Sự Hiện Diện Thiên Thần đang ở đó.

Đây là thần học về Việc Làm của Chúa trong vũ trụ, điều mà lần đầu tiên được trình bày thông qua Thông Điệp Mới cho nhân loại.

Để hiểu được điều mà Chúa đang làm trong thế giới, bạn bây giờ phải có một hiểu biết về điều mà Chúa đang làm khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại này của sự sống trong vũ trụ. Và lần đầu tiên trong lịch sử, điều này ngay lúc này đang được trình bày.

Đó đều là một phần của Kế Hoạch của Chúa, bạn thấy không, được vận hành vào lúc ban đầu của thời gian, được vận hành vào lúc ban đầu của nền văn minh loài người, được vận hành và bây giờ đang được tiếp tục trong giai đoạn tiến hoá và phát triển kế tiếp của nó.

Bởi vì đây không phải là ngày tận thế. Đây không phải là những thời đại cuối cùng. Đây là một sự chuyển đổi vĩ đại, và để sự chuyển đổi này thành công và không là thảm hoạ, nhân loại phải được chuẩn bị cho việc sống trong một thế giới mới của việc kiềm chế về môi trường và kinh tế.

Nhân loại phải được chuẩn bị để kết nối một cách khôn ngoan với một vũ trụ của sự sống thông minh, một vũ trụ không phải loài người [mà] hiện đang can thiệp vào thế giới bằng những cách thức nào đó – những cách thức mà nhân loại không nhận biết hay không hiểu được, những cách thức mà là một nguy hiểm trực tiếp cho chủ quyền loài người và tương lai của tự do loài người ở đây trên Trái Đất.

Đây là một thời điểm rất quan trọng để ở trong thế giới vào thời đại của Khải Huyền. Nhưng ý nghĩa của Khải Huyền và quá trình của Khải Huyền phải được hiểu rõ, nếu không bạn sẽ không thể nhận ra được ý nghĩa vĩ đại của thời đại này và ý nghĩa của nó cho bạn và cách mà bạn được kết nối với nó và điều mà nó tiếc lộ về cuộc đời và mục đích vĩ đại của bạn khi ở trong thế giới vào lúc này, với tất cả những vấn đề vĩ đại toàn cầu và những thảm kịch loài người.

Nếu bạn là một người Ki Tô Giáo, bạn phải nhận ra rằng Giêsu đứng bên Sứ Giả. Bởi vì Giêsu sẽ không quay lại Trái Đất, nhưng bây giờ đang trông coi sự trỗi lên của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại này của sự sống.

Đối với bạn người Phật tử, bạn phải nhận ra rằng Phật đứng với Sứ Giả. Bởi vì ông ấy [Sứ Giả] đem đến một nhận thức nội tâm vĩ đại hơn, và ông ấy đem đến sự chuẩn bị để kết nối với bản chất sâu thẳm hơn của nhân loại, với ông ấy ngay lúc này trong một hình thức và trong một cách thức mà có thể được học ở khắp nơi, cho tất cả mọi người của tất cả mọi truyền thống tín ngưỡng.

Đối với bạn người là Hồi Giáo, bạn phải nhận ra rằng Nhà Tiên Tri Muhammad đứng với Sứ Giả. Bởi vì ông ấy [Sứ Giả] tiếp tục công việc vĩ đại của việc xây dựng và bảo vệ nền văn minh loài người, bây giờ đang đối mặt với một chuỗi những vấn đề và thử thách chưa bao giờ được thấy trước đây trong thế giới.

Tất cả những Sứ Giả vĩ đại từ quá khứ nhận ra rằng những truyền thống của họ không thể chuẩn bị nhân loại cho điều gì đang đến và cho điều gì đang ở đây rồi, và cho điều gì phải được làm và phải được tháo gỡ, và được thay đổi và được nhận biết và được tiến hành.

Bởi vì những truyền thống vĩ đại của quá khứ không thể chuẩn bị nhân loại cho việc sống trong một thế giới mới, nơi mà lòng nhân từ và sự hợp tác vĩ đại sẽ phải được thiết lập nếu nhân loại muốn tồn tại trong một thế giới của những nguồn tài nguyên suy giảm, khí hậu tàn bạo và thay đổi môi trường.

Ở đây không thể có sự cạnh tranh giữa những tôn giáo của thế giới. Thậm chí không thể có sự cạnh tranh giữa các quốc gia của thế giới nếu nhân loại muốn được cung cấp và được an toàn và bảo đảm trong một thế giới hỗn loạn, nơi mà sẽ có sự không chắc chắn và bạo động vĩ đại.

Do đó Chúng Ta đã tới vị trí trong dòng thời gian vĩ đại của quá trình tiến hoá của nhân loại nơi mà một Tân Khải Huyền phải được trao ban. Nhu cầu cho việc này đã được đoán trước lâu rồi bởi những người trông coi thế giới.

Đó không phải là tình cờ mà bạn đang ở đây hoặc đã đạt đến bước ngoặt vĩ đại này. Đó không phải là tai nạn hoặc chỉ tình cờ mà điều này đã xảy ra, bởi vì tất cả những chủng loài trong vũ trụ những loài phát triển về công nghệ sẽ chạm tới điểm mà họ sẽ dùng hết nguồn dự phòng của họ và sẽ phải đối mặt với thực tế của chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Dòng Dõi của Sứ Giả có nghĩa là ông ấy đứng trong sự hài hoà với tất cả những truyền thống vĩ đại – không như con người lý giải chúng, không như chúng đã trở nên bị sửa đổi và bị thay đổi trên bối cảnh của thế giới, không  như chúng đã bị sửa và hiểu sai bởi các chính phủ và các tổ chức và những cá nhân tham vọng đang tìm cách sử dụng những Khải Huyền cho sự tiến triển của riêng họ và những mục tiêu cá nhân của riêng họ.

Đó là tại sao Thông Điệp Mới của Chúa sẽ khiến tất cả những truyền thống vĩ đại của thế giới xem xét lại những niềm tin và lời khẳng định căn bản của chúng bởi vì bạn đang trỗi dậy vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Bạn bây giờ đang đối phó với một Chúa của một tỉ, tỉ, tỉ chủng loài và hơn nữa. Bạn đang đối mặt với một vũ trụ không phải là loài người nơi mà đạo đức loài người và nơi mà những giá trị loài người sẽ không được chia sẻ hay thậm chí được công nhận.

Bạn đang đối mặt với một thế giới bây giờ mà sẽ đòi hỏi, từ nhu cầu, sự hợp tác vĩ đại của loài người và sự cống hiến và lòng nhân từ vĩ đại từ con người ở khắp nơi, từ mọi truyền thống tín ngưỡng – thay thế và làm lu mờ những tranh luận về thần học và cạnh tranh về việc ai đã là những Sứ Giả, và tôn giáo nào là tốt hơn hoặc chân thật hơn với Kế Hoạch và Ý Muốn của Chúa.

Bạn đang sống vào thời đại của Khải Huyền, cũng quan trọng như bất kỳ thời đại nào của Khải Huyền trong quá khứ. Và bạn đang ở đây làm chứng cho Khải Huyền, điều không bao giờ có thể xảy ra trong quá khứ bên ngoài một cộng đồng con người địa phương.

Bạn bây giờ đang nghe Giọng Nói của Khải Huyền – một Giọng Nói giống như giọng nói đã nói với Giêsu, Phật và Muhammad; Giọng Nói không phải của một cá nhân nhưng của toàn thể Hội Đồng Thiên Thần cùng với nhau.

Đây là một thời đại của Khải Huyền cho những người có thể đáp lại. Đây là thời đại của tiếng gọi và ý nghĩa và việc xác nhận vĩ đại cho những người có thể đáp lại. Nhưng để đáp lại, bạn phải hiểu được bạn đang nhìn vào điều gì ở đây. Bạn phải nhận ra tầm quan trọng của Sứ Giả trong thế giới. Và bạn phải hiểu rằng tất cả những Sứ Giả của Chúa đứng với ông ấy trong mục đích và sứ mệnh vĩ đại của ông ấy ở đây trên Trái Đất.

Điều này sẽ đòi hỏi bạn hiểu rằng Chúa là Cội Nguồn của tất cả những tôn giáo thật của thế giới. Chúng đều đã bắt đầu với một mục đích và ý định Thánh Thần. Và chúng đều đã bị thay đổi và chỉnh sửa theo thời gian.

Nhưng ngay lúc này Tân Khải Huyền của Chúa là tinh khiết. Bạn thậm chí đang nghe Giọng Nói của Khải Huyền. Bạn đang nghe những từ đã được nói, những từ thật giống với những từ đã được nói với Giêsu, Phật và Muhammad và tất cả những vị thánh và những nhà nhân đạo vĩ đại theo thời gian những người đã đóng góp cho lợi ích của nhân loại, và những người đã giúp để xây dựng một nền văn minh loài người nơi mà Tri Thức đã được giữ để tồn tại, nơi mà thực tại thánh linh đã được giữ để tồn tại.

Nhân loại chưa huỷ diệt bản thân bởi vì quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức này và nhận thức này trong đủ người. Và việc làm và việc trao tặng vĩ đại đã diễn ra xuyên suốt thời gian bởi vì quyền lực của sự hiện diện và nhận thức này.

Nhưng bây giờ sự tồn tại của nhân loại và sự tồn tại của chính nền văn minh loài người đang ở trong nguy hiểm vĩ đại, một nguy hiểm vĩ đại hơn điều từng hiện diện – vĩ đại hơn những thế chiến của thế kỷ trước, vĩ đại hơn bất kỳ đe dọa hay thử thách nào.

Bởi vì có những loài đang tìm cách thống trị thế giới, và họ sẽ tìm cách đạt được mục tiêu của họ mà không sử dụng vũ lực. Họ sẽ tìm cách không để huỷ diệt nhân loại nhưng để khai thác nhân loại cho những mục tiêu của riêng họ. Họ nhận thấy giá trị của Trái Đất và rằng nó đang bị bóc lột bởi sự tham lam, ngu ngốc, cạnh tranh và mâu thuẫn của con người. Và họ sẽ can thiệp để bảo tồn những thứ này – giá trị và những nguồn tài nguyên của thế giới – cho nhu cầu và việc sử dụng của riêng họ.

Nhưng nhân loại có thể bảo tồn thế giới cho bản thân và cho tương lai của nó và cho phúc lợi của tất cả mọi người. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi một thay đổi vĩ đại trong nhận thức và hiểu biết, một hiểu biết vĩ đại và khác về Chúa và Việc Làm của Chúa trong thế giới, và cách Chúa cứu rỗi những cá nhân và toàn thể các thế giới thông qua quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức mà đã được đặt bên trong mỗi người.

Đó là một ngưỡng cửa mới, một nền giáo dục mới, nhưng là một điều hoàn toàn tự nhiên và sẵn có cho bản chất của bạn và cho con người của thế giới. Bởi vì Chúa yêu nhân loại và hiểu hoàn cảnh khó khăn và vấn đề khó xử của nhân loại và nguyên nhân của sai lầm và việc hiểu lầm của con người.

Đó là tại sao Chúa đã đặt Tri Thức bên trong mỗi cá nhân, chờ đợi để được khám phá. Bởi vì đây là điều mà sẽ cứu rỗi cá nhân và đưa họ trở về với sự kết nối và nhận thức Thánh Thần, khiến họ hành động trong sự hài hoà với người khác và để trao những món quà của họ cho một một thế giới với những nhu cầu đang gia tăng với từng ngày trôi qua.

Đó là thử thách vĩ đại của Khải Huyền. Đó là món quà vĩ đại của Khải Huyền. Đó là thời kỳ vĩ đại khi Chúa đã lại lên tiếng, trao cho nhân loại, cho toàn thể nhân loại ngay lúc này, một cơ hội vĩ đại để thấy, để biết và để hành động trong sự hài hoà với bản thân nó; để phục vụ một thế giới với nhu cầu; để chuẩn bị cho một tương lai khó khăn và để bảo vệ sự thống nhất, chủ quyền và tự do loài người trong thế giới này giữa sự hiện diện của những thế lực chống đối khác.

Điều này sẽ khiến tất cả những tôn giáo của thế giới đánh giá lại những niềm tin căn bản của nó, và tất cả những tín đồ tôn giáo xem xét lại cách mà họ đang đáp lại Sự Hiện Diện và Việc Làm của Chúa trong thế giới.

Đó sẽ là một thử thách vĩ đại, nhưng là một thử thách đầy cứu rỗi. Bởi vì ở đây, một nhóm không chống lại nhóm khác. Ở đây không ai bị hạ thấp và phủ nhận. Ở đây không tôn giáo nào bị tranh cãi và bỏ đi.  Ở đây không nhóm người nào bị quên đi hay bị bạc đãi. Ở đây Tình Yêu vĩ đại của Chúa, Lòng Nhân Từ vĩ đại của Chúa, và Minh Triết vĩ đại của Chúa được đem trọn vẹn vào trong Khải Huyền – không phải cho một nhóm hay một nhóm người, nhưng cho toàn thể nhân loại.

Để nhận ra những điều này, để thấy những điều này và để nhận ra chân lý vĩ đại mà chúng đại diện, bạn phải đến với Khải Huyền. Bạn phải đọc nó và lắng nghe nó và học nó và bắt đầu áp dụng nó trong cuộc đời và những hoàn cảnh của bạn.

Bạn phải có sự khiêm nhường để đặt qua bên những sự bất bình của bạn, những lời khiển trách của bạn và những niềm tin cố định của bạn để có thể nhận lãnh những lời chúc phúc của Đấng Tạo Hoá – được trao ban ngay lúc này cho bạn với đầy quyền lực và sự sáng tỏ, được trao ban thật trọn vẹn đến nỗi mà nó không đòi hỏi lời chú thích của con người hoặc lời giải thích của con người. Bởi vì nó là Khải Huyền lớn nhất từng được trao tặng cho thế giới này, và nó được trao tặng vào thời điểm khi nhân loại có học, khi có một cộng đồng thế giới và một sự liên lạc thế giới.

Đó không phải là sự bác bỏ quá khứ, nhưng là sự xác nhận quá khứ. Nhưng để thấy được điều này, bạn phải có một hiểu biết mới về Kế Hoạch và Mục Đích của Chúa cho người dân của thế giới này và tại sao Chúa đang chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống, điều mà nó phải đối mặt ngay lúc này, và tại sao Chúa đang chuẩn bị nhân loại để phục hồi thế giới để nó có thể tiếp tục hỗ trợ nền văn minh loài người và phúc lợi của con người ở khắp nơi.

Để cho điều này, bạn phải có đôi mắt sáng rõ, bởi vì Tân Khải Huyền của Chúa sẽ bác bỏ nhiều hiểu biết, niềm tin và những điều quả quyết của loài người, bởi vì những điều này được sinh ra từ sự ngu ngốc – sự ngu ngốc trong quá khứ và sự ngu ngốc trong hiện tại. Những điều này được sinh ra từ việc hiểu lầm và việc giải nghĩa sai.

Bởi vì bây giờ bạn đang nghe Giọng Nói mà đã nói với Phật, Giêsu và Muhammad. Và Khải Huyền của Chúa đang nói cho bạn rằng ba Sứ Giả vĩ đại này đứng với Sứ Giả cho thời đại này và những thời đại sắp đến.

Bởi vì chỉ có một Sứ Giả trong thế giới, và ông ấy đại diện cho những người đã cử ông ấy và những người đang đứng với ông ấy. Ông ấy đang đem đến Lời Nói của Chúa vào trong thế giới lần đầu tiên trong hơn 1400 năm – lần đầu tiên. Nó đây.

Đó không phải là câu hỏi về niềm tin. Đó là một câu hỏi về nhận thức, sự chân thật và sự khiêm nhường và việc sẵn lòng để nhận lãnh. Đây là thử thách cho người nhận.

Không có sự chỉ trích trong Tân Khải Huyền của Chúa. Không có sự phán xét chống lại nhân loại. Không có sự trừng phạt tàn bạo đang chờ cho những người không thể đáp lại. Không có việc khẳng định rằng mọi người phải tin vào chỉ một điều, bởi vì điều này là không thể nào. Chúa biết điều này. Không thể có một tôn giáo thích hợp cho tất cả, bởi vì điều này sẽ không bao giờ hiệu quả. Và Chúa hiểu điều này.

Đó là tại sao Khải Huyền được trao tặng ban cho sức mạnh như vậy cho cá nhân và mở ra con đường cho khải huyền cá nhân, điều sẽ là rất khó để đạt được trong những truyền thống của quá khứ, bởi vì cách mà chúng đã bị dùng sai và bị hiểu sai bởi con người theo thời gian.

Giêsu, Phật và Muhammad đứng với Sứ Giả, bởi vì ông ấy đang tiếp tục việc làm vĩ đại của họ trong thế giới, một việc làm vĩ đại mà họ làm trong sự hài hòa với nhau.

Bởi vì tất cả họ trong sự thật và trong sự sáng rõ đại diện cho một Mục Đích, một Ý Muốn và một Kế Hoạch của Chúa: để phát triển lương tâm loài người, đạo lý loài người và nền văn minh loài người; để chuẩn bị nhân loại cho một tương lai vĩ đại hơn trong thế giới này và trong Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới; để bảo tồn và xây dựng tự do loài người theo thời gian và để xây dựng lòng nhân từ, sự chấp nhận, sự tha thứ và lòng khiêm nhường để nền văn minh loài người sẽ thật sự có ích và thật sự có thể được duy trì cho gia đình loài người ở đây trên Trái Đất.