Đối Mặt với Ánh Sáng của Khải Huyền

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 18 tháng 8, 2012
ở Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Loài người không biết điều Sứ Giả đang đối mặt trong thế giới. Đối với ông ấy, nó là một điều rất khó khăn, và ông ấy miễn cưỡng để chấp nhận nó bởi vì nó cực kỳ khó khăn—với quá nhiều nguy cơ và sự không chắc chắn và đảm bảo có sự chối bỏ và phủ nhận. Nó là một điều rất khó khăn, bạn thấy không.

Đối với những Sứ Giả, nó luôn là như vậy. Và trong khi họ đã luôn là những người quan trong nhất trong toàn bộ lịch sử loài người, họ cũng đã có những nhiệm vụ khó khăn nhất—những nhiệm vụ mà bản thân họ sẽ không bao giờ chọn cho bản thân, nhưng điều đã được trao cho họ, với sự nhấn mạnh lớn lao.

Thật vậy, phép màu của công việc của họ là phép màu của sự chấp nhận của họ và sự tự nguyện của họ để đi theo một mô hình và một con đường không phải họ tự tạo ra hay là thiết kế của riêng họ, để mạo hiểm tiến bước không với một mưu đồ hay kế hoạch huy hoàng nào—không biết tất cả mọi bước đi và điều chúng sẽ đòi hỏi và điều phải được phát triển bên trong họ, điều phải được giải phóng và điều nó sẽ đòi hỏi từ những người đã được kêu gọi để hỗ trợ họ và đi theo họ.

Do đó trong khi họ có nhiệm vụ to lớn nhất trong thế giới, họ cũng có ít thông tin nhất để bắt đầu. Chỉ có sự chắc chắn rằng nó phải được thực hiện. Chỉ có quyền lực của sự kết nối với Hội Đồng Thiên Thần. Chỉ có sự tin chắc sâu thẳm bên trong họ rằng nó đây rồi. Đây là mọi thứ mà họ đã chuẩn bị cho. Đây là mọi thứ mà họ phải làm.

Không có lựa chọn nào khác. Không có cuộc sống nào khác để chọn. Không có lối thoát. Bạn không thể miễn cho bản thân, bạn thấy không, khi bạn tới điểm này. Bạn phải lên con thuyền đang đi đến Thế Giới Mới, với tất cả những hiểm nguy mà nó chứa đựng và sự không chắc chắn về điều bạn sẽ tìm thấy và trải nghiệm khi bạn đến.

Đối với Sứ Giả, hiểm nguy là cả thất bại và thành công. Nếu ông ấy thất bại trong việc chạm đến đủ người trong thế giới, thì Thông Điệp của ông ấy sẽ không bám rễ ở đây, có thể không ai biết đến và bị chỉnh sửa và bị thay đổi bởi loài người cho mục đích và ước muốn của riêng họ.

Nhưng, dưới khía cạnh nào đó, thành công mang nhiều khó khăn lớn lao hơn cho Sứ Giả, bởi vì nhận thức đến cùng với thành công, và bất hạnh đến cùng với nhận thức. Sự chấp nhận không chân thật đến cùng với nhận thức—con người đổ xô để gặp Sứ Giả, nhưng vì những lý do sai lầm, muốn ơn huệ đặc biệt, muốn phép màu, muốn sự miễn trừ, muốn ở với Sứ Giả, muốn là một phần của phái đoàn của ông ấy, để du hành với ông ấy và là người đồng hành của ông ấy và giành tất cả những sự quan trọng và sự công nhận cho điều này.

Rồi sẽ có người sẽ nghĩ rằng Sứ Giả là người bạn đời và người đồng hành của họ. Rồi sẽ có người sẽ đến, nhưng họ thật sự không tự nguyện bỏ công sức và xem xét bản thân và việc làm cần thiết để đối phó với hoàn cảnh vĩ đại này, chắc chắc là hoàn cảnh vĩ đại nhất của thời điểm này trong thế giới.

Đúng, họ đã đến bởi những lý do chính đáng, nhưng họ không hiểu bản thân đủ để thấy điểm nào họ có thể thất bại, để thấy điểm nào họ yếu đuối và dễ bị tác động, để thấy điểm nào họ có thể bị thuyết phục bởi những thế lực khác và bước lại vào bóng tối khi con đường trở bên khó khăn và thử thách hơn.

Một số người sẽ rời khỏi. Họ không thể chấp nhận thử thách. Họ không thể đối mặt với sự chân thật mà điều này sẽ đòi hỏi bên trong họ mặc dù họ đã được kêu gọi đến hoàn cảnh này, mặc dù đây là đúng thời điểm và nơi chốn cho họ.

Trong số những người sẽ chối bỏ Sứ Giả là tất cả những người đang bảo vệ vị trí của họ, sự đầu tư của họ, lý tưởng của họ, sự ngạo mạn của họ, sự quan trọng của họ, sự kiêu hãnh của họ, vị trí của họ trong xã hội, vị trí của họ trong học viện, vị trí của họ trong cộng đồng thần học.

Có những người sẽ chối bỏ Sứ Giả bởi vì ông ấy không đem cho họ quà và phép màu và giải thoát họ khỏi tất cả những khó khăn của họ—hứa hẹn sự ngây ngất, sự sung sướng và thiên đường trong tương lai. Họ phải được thuyết phục về sự thật. Họ không thể tự thấy nó một cách rõ ràng. Họ sẽ muốn Sứ Giả chứng tỏ ông ấy cho họ, trong khi thực tế là họ phải chứng tỏ họ cho ông ấy.

Rồi có mọi sứ giả giả mạo, những người bởi vì sự kiêu hãnh và ngạo mạn và bất an, sẽ tuyên bố rằng họ có một thông điệp mới từ Chúa hay điều gì như vậy. Và họ có thể rất thuyết phục, rất hung hăng, rất duyên dáng, lôi cuốn. Nhưng thông điệp của họ không có nội dung gì. Nó không là nguyên bản dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khi nó có thể tạo vài sự liên kết khác về trí tuệ, nó không phải là một Tân Khải Huyền. Nó không đem đến một thực tế mới vào trong thế giới. Nó không chuẩn bị nhân loại cho tương lai. Nó không bao phủ tất cả sự sống trong thế giới này và bên ngoài. Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, sự tò mò và sự liên kết liều lĩnh của họ.

Và họ sẽ không vượt qua sự kiểm tra, bạn thấy không, và do đó Sứ Giả sẽ bị liên kết với họ—sứ giả giả mạo. “Ồ, chúng tôi đã có quá nhiều sứ giả giả mạo trước đây. Chúng tôi đã được cảnh báo về những sứ giả giả mạo.” Do đó, người Sứ Giả thật sẽ bị liên kết với họ.

Loài người muốn Sứ Giả thích hợp với những mong đợi và định nghĩa của họ, bạn thấy không. Họ muốn ông ấy tinh khiết, cao thượng, tuyệt vời, đầy quyền lực, có thể làm những điều mà không ai khác có thể làm để chứng tỏ bản thân ông ấy cho họ, trong khi thực tế là họ phải chứng tỏ bản thân họ cho ông ấy.

Những Sứ Giả trước kia đã bị quá nâng cao và thêm thắt và phóng đại đến nỗi mà họ đã trở nên như những vị thần, nếu không trực tiếp được gọi là thần. Do đó, [loài người nghĩ rằng] một Sứ Giả mới phải có tất cả những phẩm chất đã được thêm vào và được liên kết với những người Sứ Giả vĩ đại trước đây trong thế giới. Do đó những mong đợi này là không thực tế và chẳng liên quan gì đến những phẩm chất thật của Sứ Giả hay điều cho cá nhân này đủ tiêu chuẩn để nói lời tuyên bố này và để thực hiện vai trò vĩ đại này trong thế giới.

Con người nghĩ rằng sẽ không có Sứ Giả nào trong tương lai. “Nhà Tiên Tri đã là Sứ Giả cuối cùng. Giêsu đã là Sứ Giả cuối cùng. Không cần ai nào khác.” Nhưng nói như vậy là nói rằng Chúa chẳng còn gì khác để nói với nhân loại, rằng Chúa chẳng còn quan tâm đến nhân loại và sẽ không chuẩn bị nhân loại cho những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, điều mà nó đang bắt đầu đối mặt ngay lúc này: một thế giới đang suy giảm, một thế giới đang suy tàn, một thế giới của những tài nguyên đang suy giảm, khí hậu hung tàn và sự bất ổn về kinh tế và chính trị ngày càng gia tăng; một thế giới đang đối mặt với những khủng hoảng toàn cầu ngay lúc này, không chỉ đơn giản những khủng hoảng khu vực hay địa phương; một thế giới đang đối mặt với sự can thiệp từ vũ trụ xung quanh bạn bởi những nhóm xâm lược nhỏ, những loài đang ở đây để lợi dụng điểm yếu và những mong chờ của loài người.

Không Khải Huyền nào trước đây của Chúa có thể chuẩn bị bạn cho điều này. Không Khải Huyền nào trước đây của Chúa đã được trao tặng để nói với tất cả nhân loại ở ngay lúc đầu. Bởi vì Thông Điệp Mới của Chúa không dành cho một nhóm hay một khu vực hay một bộ tộc. Nó là một Thông Điệp cho toàn thể thế giới, ngay lúc này, bởi vì tất cả mọi người đang đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang tiến đến thế giới, và tất cả mọi người đang đối mặt với một vũ trụ đầy sự sống thông minh, một vũ trụ không giống loài người mà nhân loại chẳng biết gì về nó cả.

Chúa có sẽ để nhân loại thất bại chung nhau và hoàn toàn khi đối mặt với một hay cả hai ngưỡng cửa vĩ đại này, trong khi con người đang đánh nhau và giết nhau về việc Nhà Tiên Tri nên là ai hay chân lý nên là gì hay định nghĩa của họ về Chúa nên là gì, với tất cả những sự thù hằn, sự bạo tàn, khốn khổ và sự không tha thứ trong quá khứ để bolster và củng cố những thái độ và niềm tin này?

Không có một Tân Khải Huyền, nhân loại sẽ sụp đổ vào tình trạng khủng hoảng tiếp nối khủng hoảng khi thức ăn, nước uống và năng lượng trở nên khan hiếm và khó tìm—dẫn đến chiến tranh bởi sự tuyệt vọng, dẫn đến bạo lực ở mức độ chưa từng thấy trước đây trong thế giới.

Con người không thể thấy điều này, không phải bởi vì nó không hiển nhiên, không phải bởi vì những dấu hiệu của nó không được thể hiện trong thế giới, nhưng bởi vì họ không có sức mạnh hay sự can đảm hay niềm tin để đối mặt với những điều ở mức độ này. Họ sẽ nghĩ rằng đó là ngày tận thế: cái kết của thế giới cuối cùng đã đến. Nhưng nó là điểm bắt đầu của một sự chuyển đổi vĩ đại.

Và kết quả của sự chuyển đổi đó sẽ được quyết định trong hai mươi đến ba mươi năm tới—hoặc là nhân loại sẽ trở thành một chủng loài bị tước đoạt và bị nô lệ, bị nô lệ bởi những chủng loài khác, những loài đã thiết lập họ ở đây dưới ngụy trang của việc trao tặng hi vọng và sự cứu rỗi cho một nhân loại đang đau khổ. Hay là nhân loại sẽ trỗi dậy và trở thành một chủng loài mạnh mẽ và độc lập trong vũ trụ, thiết lập những ranh giới và những luật lệ giao tiếp riêng của nó với sự sống bên ngoài? Nhân loại sẽ có thể học để sống trong một thế giới của những nguồn tài nguyên đang suy giảm, một thế giới đòi hỏi sự bình an, hợp tác, tha thứ và đóng góp lớn lao hơn?

Chỉ có Chúa mới biết. Con người lạc trong quá khứ. Họ đang tiến bước nhưng đang nhìn phía sau họ. Họ không thấy điều đang đến ở chân trời. Họ không thấy bởi vì họ quá sợ hãi, quá ám ảnh, quá bận tâm và quá đầy những ý tưởng và niềm tin của riêng họ, quá ngạo mạn, quá ngu ngốc. Trong khi cuộc sống đang đưa cho họ những dấu hiệu và những cảnh báo, họ không thấy. Họ không nghe. Họ không đáp lại.

Do đó Chúa phải gửi một Tân Khải Huyền vào trong thế giới và gửi một Sứ Giả mới vào trong thế giới để chuẩn bị nhân loại cho những sự kiện vĩ đại nhất này. Và ông ấy sẽ phải đối mặt với tất cả những điều mà những Sứ Giả trước đây đã phải đối mặt. Nhưng ông ấy thậm chí sẽ phải đối mặt nhiều hơn, bởi vì bây giờ ông ấy đang nói với toàn thể thế giới—con người từ nhiều quốc gia ngay cùng lúc, con người từ nhiều nền văn hoá và nhiều tôn giáo ngay cùng lúc. Khó khăn ông ấy sẽ đối mặt chắc chắn sẽ có thể vĩ đại hơn bất kỳ điều gì một Sứ Giả trước đây đã phải đối mặt trong cuộc đời của họ, trong những hoàn cảnh của họ.

Sự phản kháng Khải Huyền của Chúa sẽ đến từ nhiều khu vực khác nhau—các chính quyền, những tổ chức tôn giáo, những người khác đang cạnh tranh cho sự ưu việt. Nó sẽ bị bác bỏ bởi những người vô thần và những nhà khoa học, nghĩ rằng, “Ô, đây chỉ là một sự ngốc nghếch khác, nghĩ rằng Chúa đang lại lên tiếng.” Bởi vì họ đã đặt những ý tưởng của họ và khoa học của họ thành tôn giáo của họ, và giống như tất cả những nhân vật tôn giáo khác những người không rộng mở với Khải Huyền, họ sẽ bác bỏ nó vì những lý do y như vậy.

Do đó Sứ Giả có cơ hội vĩ đại để nói với thế giới bằng truyền thông và bằng chữ viết, ngay cùng lúc chạm đến một thế giới trong vài thập kỷ chứ không trong vài thế kỷ. Nhưng khó khăn ông ấy sẽ phải chạm trán có thể là rất trầm trọng.

Và ông ấy sẽ phải được bảo vệ bởi những người yêu ông ấy. Và ông ấy phải được hỗ trợ bởi những người được gọi đến với ông ấy. Và họ sẽ phải nhận ra rằng họ không thể thất bại. Họ không thể bỏ đi hay nhoà vào bóng tối. Họ phải mạnh mẽ. Họ phải chân thật. Họ phải sẵn lòng đi trên một con đường thử thách họ, nâng họ lên và đòi hỏi những điều vĩ đại từ họ, bởi vì đây là cách con người được cứu rỗi, bạn thấy không.

Chúa không vẫy cây đũa thần và khiến tất cả những sự bất lực, sự thất vọng và xung đột biến mất. Chúa trao cho bạn những điều vĩ đại để làm, những điều quan trọng để làm, những điều mà bạn có thể làm, những điều cần thiết. Và đó là thông qua điều này, nếu bạn có thể tìm và đi theo sự cố vấn vĩ đại này, mà sự cứu rỗi của bạn sẽ diễn ra.

Loài phân ly được giành lại thông qua Tri Thức, trí tuệ sâu thẳm hơn được đặt bên trong tất cả mọi sinh linh. Họ được cứu rỗi thông qua việc đi theo Tri Thức, điều dẫn đến một cuộc sống của sự phụng vụ và đóng góp.

Tân Khải Huyền của Chúa nói về những điều này chi tiết hơn, trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến chúng. Bởi vì Khải Huyền của Chúa, được trao tặng thông qua Hội Đồng Thiên Thần, là điều bao quát nhất từng được trao ban—được trao ban ngay lúc này cho một thế giới được giáo dục hơn nhiều, một thế giới của liên lạc toàn cầu, một thế giới của thương mại toàn cầu, một thế giới đang đối mặt với những vấn đề toàn cầu và những khả năng thiên tai.

Chúa đang trao ban ngay lúc này một Thông Điệp, không phải bằng truyện ngụ ngôn, không phải bằng câu chuyện, không phải bằng giai thoại, nhưng bằng những từ ngữ rõ ràng nhất có thể mà có thể được thông dịch một cách dễ dàng và rõ ràng vào những ngôn ngữ khác, được trao ban với nhiều sự lập lại, được trao ban với nhiều sự giải thích, được trao ban với lời chú thích của riêng nó để nó không dựa vào lời chú thích của loài người trong tương lai để định nghĩa ý nghĩ của nó cho con người.

Tân Khải Huyền của Chúa là để đem bạn đến gần với Chúa và với điều Chúa muốn bạn làm, và điều bạn đang ở đây để làm, và để chỉ cho bạn cách để đi theo điều bạn đang ở đây để làm và để phân biệt nó khỏi tất cả những tiếng nói và những thế lực và những ảnh hưởng khác trong tâm trí bạn.

Chúa đã trao tặng cho bạn Những Bước Đi đến Tri Thức để đem theo trên con đường để bạn có thể học cách kết nối tâm trí trần gian của bạn để phục vụ tâm trí vĩ đại bên trong bạn dưới cách thức để tất cả những kỹ năng của bạn được nâng cao và tất cả những bất tài của bạn được giảm xuống.

Chỉ có Chúa mới có thể làm được việc này cho tất cả mọi người. Bạn không thể nào hiểu được điều này. Bạn sẽ tranh cãi chống lại nó, nhưng những tranh luận của bạn chỉ có thể chứng tỏ là bạn không thể hiểu cách Chúa hoạt động thông qua con người hay điều Chúa có ý định làm.

Bởi vì Lời Nói của Chúa bây giờ là không chỉ cho giây phút này, cho khủng hoảng của ngày hôm nay, nhưng cho khủng hoảng của 25 năm sau này và 50 năm sau này và 100 năm sau này. Và đó là tại sao Chúa đã trao cho bạn Khải Huyền về Sự Sống trong Vũ Trụ, để bạn có thể chuẩn bị cho thực tế này. Chưa bao giờ trước đây một điều như vậy đã từng được trao cho nhân loại.

Để đối mặt với điều này, để nhận lãnh điều này, để cho phép điều này bắt đầu quá trình cứu rỗi trong cuộc sống của bạn, bạn phải sẵn lòng đánh giá cuộc sống của bạn, để thay đổi cuộc sống của bạn khi cần thiết, để là can đảm về mặt này, để quyết tâm về mặt này, để từ bỏ những vị thần khác của bạn—vị thần của những nghĩa vụ của bạn, vị thần của sự say mê của bạn, vị thần của sự chồng chất của bạn—những vị thần khác của bạn. Không phải để khiến bạn trở thành người từ bỏ thế giới trần tục, nhưng để khiến bạn trở thành một người có khả năng và đủ tự do để gánh vác một công việc và sự phụng vụ vĩ đại hơn trong thế giới.

Chỉ có Chúa biết điều này có nghĩa gì. Bởi vì bạn không thể phục vụ thế giới nếu bạn giận dữ với thế giới. Bạn không thể phục vụ con người nếu bạn không yêu họ. Bạn thậm chí không thể đối mặt với những kẻ thù của bạn nếu bạn toàn lên án họ. Chúa biết điều này có nghĩa gì.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bây giờ bạn có thể nhìn thấy quá trình của Khải Huyền và nhận lãnh nó trong hình dạng tinh khiết, khi nó không bị chỉnh sửa hay bị thiết lập lại sau này bởi những người đã không biết người Sứ Giả.

Đây là giây phút vĩ đại nhất, bạn thấy không, rằng thông qua những kỳ công của công nghệ, bạn có thể lắng nghe Tiếng Nói của Khải Huyền: một Tiếng Nói như đã nói với Giêsu, Phật và Muhammad và những sứ giả vĩ đại khác, những người vẫn không được biết đến trong thế giới.

Do đó, thử thách ở trên bạn, bởi vì Sứ Giả không phải ở đây để chứng minh bản thân ông ấy cho bạn. Bạn phải chứng minh bản thân bạn cho ông ấy và cho những người đã gửi ông ấy đến. Phủ nhận ông ấy, và bạn phủ nhận những người đã gửi ông ấy đến. Bạn phủ nhận Chúa Tể của vũ trụ để bảo vệ những ý tưởng tôn giáo của bạn, những ý tưởng xã hội của bạn, những ý tưởng chính trị của bạn, những đau khổ của bạn, những nỗi sợ của bạn, sự lên án tôn giáo của bạn, sự kiêu hãnh của bạn, sự ngạo mạn của bạn, sự ngu ngốc của bạn, sự ngốc nghếch của bạn mà thậm chí không nhìn để thấy Khải Huyền thật sự là gì.

Bạn sẽ thấy những nhà chuyên môn làm việc này—những người có học thức, những nhà thần học, những triết gia, những người bạn ngưỡng mộ—cư xử thật ngốc nghếch, thật mù quáng. Bởi vì Tri Thức không đủ mạnh bên trong họ để kêu gọi họ để thấy Thông Điệp Mới và để xem xét nó một cách nghiêm túc.

Họ sẽ chối bỏ nó dựa trên những nền tảng triết học. Họ sẽ nói, “À, chúng tôi không nghĩ về Chúa như vậy nữa.” Họ không biết họ đang nói về cái gì. Họ nghĩ là họ biết cách Chúa hoạt động, Chúa là gì, cách Chúa biểu thị, cách Chúa ảnh hưởng, cách Chúa sửa sai?

Không, họ có Chúa từ cổ xưa như là điểm thao khảo của họ, hay có lẽ là triết lý nào đó gần đây. Họ không thể nhìn thấy điều này một cách rõ ràng bởi vì họ không thể tiếp cận nó một cách rõ ràng. Họ sẽ nghĩ rằng nó là điều gì khác.

Sứ Giả sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này, bạn thấy không. Và nó sẽ là rất nản lòng cho ông ấy. Ông ấy là một người khiêm nhường. Ông ấy đã được gửi vào trong thế giới cho mục đích này. Ông ấy đem nó vào trong thế giới một cách miễn cưỡng, biết về những hiểm nguy và những sự thất vọng vĩ đại. Ngay cả những người ông ấy ngưỡng mộ sẽ chống lại ông ấy. Ngay cả những người nghĩ là họ biết ông ấy—những thành viên trong gia đình ông ấy, có lẽ—sẽ chống lại ông ấy. Bởi vì ai biết Sứ Giả từ Chúa vào thời điểm của Khải Huyền?

Khi bạn nhận ra rằng ông ấy có nhiệm vụ khó khăn nhất trong thế giới và Thông Điệp vĩ đại nhất cho thế giới, bạn sẽ muốn giúp ông ấy. Và bạn sẽ phải nhìn và thấy trong trái tim của riêng bạn điều bạn sẵn lòng làm [để] làm điều này dựa vào hoàn cảnh của bạn, sức khoẻ của bạn và những khả năng thật của bạn. Thử thách ở trên người nhận ở thời điểm của Khải Huyền, bạn thấy không.

Sứ Giả đem đến Thông Điệp. Ông ấy không phải làm những trò xiếc cho loài người. Ông ấy không phải làm họ hài lòng và làm họ nguôi và cho họ điều họ muốn và đáp ứng những mong chờ của họ và làm toại nguyện những tham vọng của họ, bởi vì ông ấy sẽ không làm những điều này.

Những Sứ Giả trước kia đã bị quỷ hoá và bị huỷ diệt bởi vì họ đã không trao cho con người điều họ muốn. Họ không thể được dùng như một nguồn lực bởi những người đã nghe họ và đã thấy họ và đã nhận lãnh họ.

Bạn sẽ thấy điều này một lần nữa. Con người ráng thu lợi từ hoàn cảnh này giống như họ ráng thu lợi từ mọi hoàn cảnh, như thể họ là con châu chấu trên mặt đất. Nhưng bạn không thể thu lợi từ Sứ Giả ngoại trừ khi bạn có thể nhận lãnh Khải Huyền và tự đi Những Bước Đi đến Tri Thức.

Và đừng đứng ở vị thế là bạn không biết bởi vì đó là không thật sự chân thật, bạn thấy không. “Ồ, tôi không biết nghĩ sao về Sứ Giả này. Tôi thật không biết.” Đó là không thật sự chân thật. Bạn không nhận lấy điều này đủ sâu sắc. Bởi vì trong tim bạn, bạn có thể thấy và biết điều này. Đừng trốn [đằng sau] sự thiếu quả quyết.

Thử thách ở trên người nhận vào thời điểm của Khải Huyền. Và Sứ Giả sẽ thấy trước ông ấy, và bạn sẽ thấy nếu bạn du hành với ông ấy, tất cả mọi kiểu giả dối bản thân, phủ nhận bản thân, nói dóc, mọi kiểu ngu ngốc, mọi kiểu tham lam, mọi kiểu tham vọng được đặt trước ông ấy trong Ánh Sáng của Khải Huyền. Bởi vì mọi thứ dơ bẩn, mọi thứ sai lạc, mọi thứ lạc lối sẽ được bộc lộ trong Ánh Sáng của Khải Huyền bởi vì nó là tinh khiết. Và nó sẽ bộc lộ sự dơ bẩn của mọi thứ xung quanh nó.

Đó là tại sao con người chạy khỏi. Đó là tại sao con người không muốn nhìn. Đó là tại sao con người xây tường và đặt gạch. Họ không muốn có những sự dơ bẩn của họ được bộc lộ cho họ. Họ không muốn phải xem xét lại những niềm tin cốt lõi của họ. Họ không muốn phải suy nghĩ lại về tôn giáo của họ trong ánh sáng của Tân Khải Huyền. Họ không muốn phải đối mặt với bản thân và cuộc sống mà họ đã tạo ra, và nó đã thật sự bị thoả thuận và không chân thật trong nhiều cách như thế nào. Nhưng đó là điều diễn ra vào thời điểm của Khải Huyền.

Trong quá khứ, con người đã đặt Sứ Giả như một vị thần, không như họ. “Ồ, chúng ta không bao giờ phải giống như ông ấy, do đó chúng ta được miễn. Chúng ta được giải nhẹ khỏi thử thách của Khải Huyền.” Họ đã đặt Sứ Giả quá cao và đặc biệt, vị thế của ông ấy quá khó có thể đạt được, để họ không bao giờ phải thật sự làm việc thật cực nhọc, bạn thấy không.

Sứ Giả sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này. Bạn không thể tưởng tượng nổi sự nản lòng. Bạn không thể tưởng tượng nổi sự khó khăn. Bạn không thể tưởng tượng nổi bi kịch của sự thất bại của loài người mà sẽ được bộc lộ trong Ánh Sáng của Khải Huyền.

Nhưng Khải Huyền đem đến quyền lực, sức mạnh, sự chính trực và phẩm chất đến cho con người và thỉnh cầu họ làm điều họ biết họ phải làm, và trở nên đủ chân thật để thấy điều này và để đi theo điều này, mà không cố gắng thoả hiệp hay giao ước gì.

Thông Điệp Mới đem ơn phước đến cho tất cả mọi người, từ tất cả mọi truyền thống tôn giáo, từ tất cả mọi quốc gia, từ tất cả mọi tầng lớp kinh tế—người giàu, người nghèo, tất cả những người ở giữa. Nó đem đến ơn phước của một khải huyền bên trong với Tri Thức. Nó đem đến sự chuẩn bị cho một thế giới mà mọi người sẽ phải cùng nhau đối mặt. Nó đem đến Khải Huyền về vũ trụ mà mọi người sẽ phải cùng nhau đối mặt. Nó đem đến bí ẩn của cuộc sống nội tâm của con người—quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức đang tồn tại bên ngoài phạm vi và tầm với của trí tuệ.

Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được điều này có thể làm gì cho cá nhân. Ngay cả khi họ đi từng bước nhỏ, nó sẽ bắt đầu củng cố họ và trao cho họ sự can đảm họ không có trước đó.

Chúa ban phúc cho loài phân ly, những người cô đơn và những người khốn khổ—mặc cho họ giàu hay nghèo. Và Khải Huyền là dành cho họ, và cho bạn và cho tất cả mọi người có thể nhận lãnh nó trong thế giới. Bởi vì nhiều người phải nhận lãnh Khải Huyền này để nó có ảnh hưởng vĩ đại của nó trên nhận thức của loài người, sự hợp tác của loài người, việc chấm dứt chiến tranh và sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại mà phải bắt đầu.

Đừng biến Sứ Giả thành vấn đề tranh luận của bạn. Hãy để phản ứng của riêng bạn đối với Thông Điệp là vấn đề tranh luận của bạn. Vấn đề tranh luận của bạn là sự thiếu quả quyết của bạn về việc bạn có sẽ là một người chân thật, và sự đầu tư của bạn trong nhiều thứ đang kéo bạn ra khỏi điều này và điều bạn trả giá cho nó và điều bạn định làm gì về việc đó. Đó là vấn đề tranh cãi. Vấn đề tranh cãi không phải là sự xuất sắc về thần học của Tân Khải Huyền, dựa theo điều trước giờ được xem là chân thật trong phạm vi loài người, như thể nhân loại có thể thật sự hiểu những điều này.

Vấn đề tranh cãi thật là làm sao con người sẽ đáp lại vào thời điểm của Khải Huyền—họ có sẽ trở nên ám ảnh với Sứ Giả và những mong đợi và những đòi hỏi của họ cho ông ấy, hay là họ sẽ được tác động một cách sâu sắc bởi điều Khải Huyền đang thật sự trao cho họ và đang truyền tải đến họ, lập đi lập lại.

Con người luôn cầu nguyện một cách chân thật, một cách sốt sắng, cho sự cứu rỗi, cho sự giải thoát, để cải thiện tình cảnh của họ và chất lượng cuộc sống của họ, để cải thiện sức khoẻ của họ và sức khoẻ của những người họ yêu thương, để cải thiện môi trường của họ, để cải thiện thế giới của họ. Và Chúa cuối cùng đã trả lời bằng một Thông Điệp cho tất cả mọi người—không chỉ là một thông điệp nhỏ cho một bộ tộc hay một nhóm, nhưng là một Thông Điệp cho toàn thể thế giới bởi vì toàn thể thế giới cần Thông Điệp này ngay lúc này.

Ở đây bạn không cần phải rời bỏ tôn giáo của bạn, truyền thống tín ngưỡng của bạn. Bạn đơn giản chỉ đem Khải Huyền vào trong nó—để phóng đại nó; để khiến nó vĩ đại hơn, hiệu lực hơn, quyền lực hơn; xuyên thấu nó với Linh Hồn, ý định và Tình Yêu vĩ đại của Chúa.

Điều đã trở nên cũ kỹ, khô héo, không còn phù hợp, không có đam mê, ý nghĩa, mục đích và áp dụng ngay lúc này được xuyên thấu với tất cả những thứ sẽ khiến nó sống động.

Bởi vì ngay cả người Kitô Hữu phải trở thành những người sẵn lòng đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và sự trỗi lên của nhân loại vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống. Người Muslim, người Do Thái, Phật Tử—tất cả những nhóm tôn giáo, lớn và nhỏ—đều đang đối mặt với cùng những thử thách và nguy cơ cho tai họa. Tất cả họ cần một Tân Khải Huyền từ Chúa.

Tất cả họ cần lắng nghe Sứ Giả—một cách chân thật, xem xét một cách kiên nhẫn tất cả những điều ông ấy đem đến.

Đây là thời đại của Khải Huyền. Có một Sứ Giả trong thế giới. Ông ấy đem đến một Khải Huyền không giống như bất kỳ điều nào đã từng được trao tặng trước đây, nói về những điều vĩ đại hơn mà đã chưa bao giờ được xem xét hay được cần trước đây. Ông ấy đem đến sự rõ ràng của thánh linh ở mức độ của Tri Thức. Ông ấy nói về điều đã luôn là chân thật, và về điều đã chưa bao giờ được xem xét.

Hãy lắng nghe ông ấy. Hãy nhận lãnh ông ấy. Hãy trở nên chân thật. Bạn chưa biết ông ấy là ai hay điều ông ấy mang đến cho đến khi bạn đưa cho điều này sự chân thật của bạn, sự xem xét khách quan—sẵn lòng được thử thách, sẵn lòng xem xét lại những ý tưởng của bạn, sẵn lòng suy nghĩ lại về nơi bạn đang đứng và điều gì là chân thật và điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn và thế giới xung quanh bạn.

Chúa và Sự Hiện Diện của Thiên Thần trông coi thế giới để thấy loài người sẽ đáp lại như thế nào, ai sẽ đáp lại, họ sẽ đáp lại ra sao, sự tinh khiết của phản hồi của họ, sự sẵn lòng của họ để trải qua sự biến đổi sâu sắc bên trong họ trong ánh sáng của Khải Huyền. Ai sẽ phản đối, ai sẽ phản kháng, ai sẽ đấu tranh chống lại điều này, ai sẽ cố gắng hủy diệt Thông Điệp Mới từ Chúa và Sứ Giả của Chúa trong thế giới?

Đôi mắt của Thiên Đàng sẽ quan sát. Bài thử thách là cho nhân loại. Bởi vì đây không chỉ là một món quà vĩ đại, vĩ đại nhất bạn có thể tưởng tượng được, nó cũng là một bài thử thách. Bởi vì việc học luôn là một bài kiểm tra, và việc học vĩ đại cũng là một bài kiểm tra vĩ đại. Và nhu cầu vĩ đại cũng là một bài kiểm tra vĩ đại. Và việc sống trong một thực tế vật chất là một bài kiểm tra vĩ đại. Đôi mắt của Thiên Đàng sẽ quan sát để thấy nếu Sứ Giả sẽ được nhận lãnh và được nhận lãnh ra sao ở đây. Hãy nhận lãnh hiểu biết này.