Tiếng Nói của Khải Huyền

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Download (right-click to download)

Như được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 14 tháng Tư, 2011
Ở Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Tiếng Nói bạn đang nghe không phải là của một cá nhân, nhưng của toàn bộ Hội Đồng Thiên Thần, đang nói cùng nhau, với một Tiếng Nói. Nó đang đi thông qua một cá nhân, đúng vậy, nhưng ở mức độ cao hơn, cá thể là hoàn toàn khác. Rất khác so với điều này trong thế giới của bạn.

Đó là tại sao Tiếng Nói của Chúng Tôi là rất đặc biệt bởi vì đây là Tiếng Nói của nhiều người. Đó là tại sao Chúng Tôi nói theo cách Chúng Tôi nói bởi vì nó là Tiếng Nói của nhiều người.

Con người trong thế giới chỉ có thể nghĩ về những cá thể. Họ hỏi, “Tên của Thiên Thần này, hay Sinh Loài này là gì?” Nhưng tên không là quan trọng trong những vấn đề như vấn đề này, ngoại trừ đối với những người không thể suy nghĩ vượt trên những giới hạn của sự phân ly của riêng họ.

Bằng cách này, Tiếng Nói của Chúng Tôi là một phần của Thông Điệp Mới cho nhận thức của bạn để bạn có thể hiểu quá trình của Khải Huyền và chứng kiến điều này. Quá trình này chưa bao giờ trước đây được tiết lộ, không cho người bình thường, không cho cộng đồng general public, ngay cả không cho những học giả và nhà chuyên môn, nhà thần học và nhà triết học. Bây giờ là lúc để nhân loại học về những điều này bởi vì nó đang sống ở thời đại của Khải Huyền.

Chúng Tôi là Khải Huyền. Chúa không nói bởi vì Chúa là quá vĩ đại. Do đó, Ý Muốn của Chúa được thể hiện và truyền đạt đến Sự Hiện Diện của Thiên Thần, những người trông coi tất cả các thế giới nơi mà sự sống thông minh đã tiến hoá. Ý Muốn của Đấng Tạo Hoá sau đó được thể hiện trong từ ngữ và ngôn ngữ của thế giới đó, cho người dân đó.

Chúa không thể là một điều, và đó là không là Chúa, điều rất kỳ lạ so với sự tồn tại của bạn. Bởi vì Tạo Hoá không thể không là Tạo Hoá, và bạn là một phần của Tạo Hoá.

Đó là thách đố và mâu thuẫn của sự tồn tại của bạn. Bạn đang giả vờ trở thành điều bạn không phải. Nhưng sự giả vờ đó là ý nghĩa của việc ở trong thế giới.

Nhiều người trong số Chúng Tôi đã ở trong những thế giới như thế giới này. Chúng Tôi hiểu những điều này. Đó là tại sao Chúng Tôi là người trung gian tuyệt vời để bộc lộ Ý Muốn và Ý Định của Đấng Tạo Hoá, và để đem Ý Muốn và Ý Định này đến cho bạn, không chỉ trong những giáo huấn căn bản, nhưng trong lời chú thích và việc áp dụng—giải thích những điều này có nghĩa gì, làm sao chúng có thể được trải nghiệm và áp dụng trong cuộc sống của bạn, đặc biệt trong những hoàn cảnh đang thay đổi của thế giới.

Thế giới đang đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, và thế giới đang trải nghiệm sự can thiệp từ những chủng loài từ bên ngoài. Nó là một điểm ngoặt vĩ đại cho gia đình nhân loại. Nhưng nhân loại chưa nhận biết và chưa chuẩn bị và rất dễ bị lừa dối và hiểu lầm.

Để Sứ Giả có thể đến trong thế giới ở thời điểm này, chính quá trình Khải Huyền phải được tiếc lộ, nếu không sự hiện diện và mục đích của ông ấy ở đây sẽ không được hiểu, và ông ấy sẽ bị lẫn lộn với những người khác, những người nói những lời tuyên bố vĩ đại, nhưng chính họ không có Thông Điệp vĩ đại để trao.

Loài người sẽ bị bối rối về việc nên lắng nghe ai. Họ sẽ bị bối rối bởi Tiếng Nói của Khải Huyền. Bởi vì có nhiều tiếng nói đang nói với nhân loại ở thời điểm này—những tiếng nói từ Cộng Đồng Vĩ Đại, những tiếng nói từ Sự Can Thiệp, những tiếng nói trong tâm trí của riêng bạn, những tiếng nói ám ảnh bạn, những tiếng nói làm bạn vui mừng.

Nhưng chỉ có một Tiếng Nói của Khải Huyền, và Chúng Tôi là Tiếng Nói đó. Để bạn có thể chấp nhận điều này có nghĩa là bạn phải chấp nhận rằng bạn đang nhận lãnh Khải Huyền và bắt đầu xem xét những trách nhiệm có thể đặt trên bạn.

Bạn đang được chỉ cho thấy cách Chúa nói với thế giới và rằng Chúa đã lại lên tiếng để chuẩn bị nhân loại cho một tương lai không như quá khứ, cho một chuỗi những thực tế, cho một sự tồn tại mới và một thử thách và khó khăn vĩ đại hơn.

Qúa trình tiến hoá của nhân loại đi theo khuôn mẫu của sự tiến hoá của hầu hết những chủng loài trong vũ trụ. Khi những chủng loài đó bắt đầu làm kiệt quệ những hành tinh của riêng họ và đối mặt với thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ, họ đã chạm đến một ngưỡng cửa khó khăn và tuột dốc. Họ đã chạm đến một điểm ngoặt thật sự khi mà hiểu biết và những giả thiết trong quá khứ của họ sẽ không phục vụ họ và thậm chí có thể phản bội họ.

Nhân loại đã chạm đến ngưỡng cửa này. Để bạn có thể phát triển về cả thánh linh và thể xác trong thế giới này và chuẩn bị bản thân cho một Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ cần một Tân Khải Huyền từ Chúa, bởi vì bạn không thể chuẩn bị bản thân cho điều bạn chẳng biết gì.

Con người vẫn còn quá dựa vào quá khứ, nhận biết với quá khứ, những giả thiết của họ dựa vào quá khứ, mà họ không thể thật sự thấy điều đang đến ở chân trời. Do đó, dĩ nhiên, có vấn đề về việc phủ nhận của loài người, điểm yếu của tâm trí đang đối mặt với thực tế và trong việc chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra.

Đây là tất cả những vấn đề vốn có trong gia đình loài người, và thật ra mọi chủng loài khác trong vũ trụ cũng phải đối phó với những dạng vấn đề này. Do đó bạn không đơn độc, và bạn đang đi theo con đường của sự tiến hoá, chuẩn bị bản thân để đi ra khỏi sự cô lập trong vũ trụ.

Một ngưỡng cửa như vậy đòi hỏi một hiểu biết về thánh linh vĩ đại hơn, một nhận thức vĩ đại hơn về Sự Hiện Diện của Thánh Thần trong vũ trụ. Bạn không còn đối mặt với một chúa địa phương, một vị thần địa phương, một chúa của ngọn đồi và cây, một chúa của đại dương và dòng sông. Bạn thậm chí không còn đối phó với chúa của một thế giới và một loài người, như bạn đã quen nghĩ.

Bây giờ bạn đang đối mặt với một Chúa của tất cả những vũ trụ và Tạo Hoá vượt trên những vũ trụ, một Chúa quá vĩ đại mà tâm trí của bạn chỉ có thể ngã xuống để ca ngợi.

Không phải Chúa loài người. Không phải Chúa mà bạn tạo dựng trong trí tưởng tượng của riêng bạn, nhưng một Chúa mà bạn phải trải nghiệm ở một mức độ sâu hơn, bên dưới và vượt khỏi những giới hạn của tâm trí bề mặt của bạn.

Để bạn có thể hiểu Chúa của Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn phải hiểu Tiếng Nói của Khải Huyền. Sự hiểu sai ở đây có thể là rất tổn hại và nguy hiểm. Bởi vì bạn sẽ nghe thấy nhiều tiếng nói, nhưng bạn sẽ không biết cái nào để lắng nghe. Không có Tri Thức sâu thẳm bên trong bạn mà Chúa đã đặt ở đó để dẫn dắt bạn, làm sao bạn có thể nhận ra sự khác biệt?

Và nếu bạn không thể đáp lại Khải Huyền từ Chúa, làm sao bạn có thể đáp lại chân lý trong bất kỳ điều gì? Quá bị trói buộc bởi niềm tin và phỏng đoán, làm sao bạn có thể nghe được chân lý trong bất kỳ điều gì?

Nó là một thử thách vĩ đại và một chứng nhận vĩ đại, một thử thách vĩ đại cho người nghe. Nhưng nó không chỉ là một thử thách. Nó là một tiếng gọi để thức tỉnh và để chuẩn bị. Bởi vì bạn đang đối mặt với một tương lai nguy hiểm, một tương lai nguy hiểm—một lối đi nguy hiểm và khó khăn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, một lối đi nguy hiểm và khó khăn vào trong một thế giới mới, một thế giới của những tài nguyên đang suy giảm và những biến động chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.

Đây không phải là lúc cho những lý thuyết xa xưa. Thậm chí đây không phải là lúc cho những tôn giáo xa xưa để nói về những điều này, nếu không có ơn lành và dẫn dắt của Đấng Tạo Hoá.

Chúa đã lại lên tiếng, và không ai trong thế giới có thể khẳng định rằng Chúa không thể lên tiếng một lần nữa, và nếu họ làm như vậy, đó là sự ngu ngốc và sự ngạo mạn của họ khiến họ nói về điều này.

Ngay cả những Sứ Giả của Chúa không thể xác định Chúa sẽ làm gì tiếp. Ngay cả Hội Đồng Thiên Thần không thể xác định Chúa sẽ làm gì tiếp.

Điều này là đúng trong thời gian. Vượt khỏi thời gian, nó là một vấn đề hoàn toàn khác, và những vấn đề này không cần quan tâm.

Chúng tôi là cây cầu giữa thực tế của thời gian và không gian và thực tế ngoài thời gian và không gian—hai thực tế rất khác nhau.

Bạn không thể tưởng tượng được Thực Tế Vĩ Đại này bởi vì trí tưởng tượng của bạn chỉ có thể đối phó với những hình ảnh và ý nghĩ của thế giới này.

Đó là tại sao khái niệm của nhân loại về Thiên Đàng là hoàn toàn được sắp đặt bởi những hình ảnh của thế giới và những quan tâm của thế giới. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác và vượt ngoài tất cả những điều này.

Tuy nhiên, đây không phải là lo âu của bạn, bởi vì bạn đã không được gửi vào trong thế giới để mơ về Thiên Đàng.

Bạn đã được gửi vào trong thế giới để phục vụ thế giới, để phục vụ một thế giới mới ngay lúc này, một thế giới đang thay đổi, một thế giới đầy thử thách, nhưng là một thế giới có quyền lực để thúc đẩy sự hợp tác lớn lao hơn của loài người và để kêu gọi ra một Tri Thức vĩ đại mà mỗi người đang mang bên trong họ.

Tân Khải Huyền phải kêu gọi ra Tri Thức này.

Đây không phải là lúc để tin vào một nhà lãnh đạo vĩ đại, một người giải phóng, một vị cứu tinh.

Bây giờ nhân loại sẽ phải cứu bản thân nó.

Một cá nhân sẽ chỉ chia rẽ loài người, thiết lập mâu thuẫn loài người to lớn hơn, thiết lập bối cảnh cho chiến tranh giữa những người tin và những người không tin.

Không, tiếng gọi phải dành cho cá nhân ngay lúc này, bởi vì thế giới sẽ cần nhiều vị cứu tinh, nhiều cá nhân được dẫn dắt và được truyền cảm hứng, nếu không nền văn minh loài người sẽ sụp đổ, và sự sụp đổ đó sẽ là điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho gia đình loài người.

Bạn chắc chắn sẽ rơi dưới sự thống trị của những thế lực bên ngoài trong vũ trụ. Những thế lực như vậy đang quan sát bạn, đang lắng nghe bạn, đang lên kế hoạch để thực hiện những hoạt động của họ thông qua những cách xảo quyệt và tinh vi.

Đây là thời điểm nguy hiểm. Nhưng đối với bạn, đây là thời điểm đúng lúc để ở trong thế giới, bởi vì đây là tại sao bạn đã đến—không để ẩn giấu trong ảo tưởng, không để làm giàu cho bản thân, không để giả vờ trở thành điều bạn không phải, không để sống một cuộc sống của sự trốn tránh và vô trách nhiệm, nhưng để ở trong thế giới để phục vụ thế giới ở thời điểm này, không chỉ để đáp ứng những nhu cầu hiện tại của cuộc sống, nhưng để chuẩn bị cho chính tương lai.

Chỉ có Tri Thức bên trong bạn, trí thông minh vĩ đại, biết về những điều này, và nó phải dẫn dắt bạn trong những vấn đề này. Bạn phải học để qui phục bởi nó và phân biệt nó khỏi tất cả những tiếng nói khác trong tâm trí bạn và tất cả những ảnh hưởng trên bạn từ thế giới xung quanh bạn.

Cho điều này, để học về Tiếng Nói của Khải Huyền sẽ là rất quan trọng. Và đó là tại sao nó đang được chia sẻ với bạn. Đó là tại sao nó đang được dạy lần đầu tiên trong thế giới đang trỗi lên của bạn.

Mặc cho sự tồn tại lâu đời của nhân loại trong thế giới này, bạn là một chủng loài non trẻ—non nớt, không thận trọng và không nghi ngờ gì.

Bạn có nhiều phẩm chất tuyệt vời. Bạn đã giữ thánh linh và trí sáng tạo tồn tại trong thế giới, khi mà chúng đã chết ở rất nhiều thế giới khác—những thế giới tiến bộ về công nghệ thì khô cằn và không có tôn giáo, nơi mà tự do cá nhân không được biết đến.

Bạn có sự hứa hẹn vĩ đại. Nhưng bạn có những vấn đề vĩ đại, và bạn cũng có một vài sự bất lực. Khuynh hướng cho sự phủ nhận của loài người và tính bộ lạc của bạn, điều đã phục vụ bạn trong quá khứ, có thể làm bạn mù ngay lúc này.

Tân Khải Huyền đang kêu gọi bạn để đáp lại Tri Thức bên trong bạn và để lắng nghe Tiếng Nói của Khải Huyền.

Bạn sẽ có nhiều câu hỏi, dĩ nhiên rồi. Bạn có thể có những nỗi sợ và nhiều nỗi ngờ vực. Bạn có thể có những nghi ngờ nghiêm trọng. Tất cả điều đó là được đoán trước.

Nhưng thử thách cho bạn là: Bạn có thể đáp lại Tân Khải Huyền không? Bạn có thể lắng nghe Tiếng Nói của Khải Huyền không? Bạn có thể có sự khiêm nhường và trách nhiệm để thấy rằng bạn đang sống ở thời điểm của Khải Huyền và điều này có thể có ý nghĩa gì cho bạn không?

Trách nhiệm của bạn trong vấn đề này là gì? Tiếng gọi này có ý nghĩa gì cho bạn?

Đừng bận tâm bản thân với những người khác nếu tiếng gọi là dành cho bạn. Điều này là giữa bạn và Chúa, giữa bạn và Chúng Tôi.

Chúng Tôi là Sự Hiện Diện của Thiên Thần duy nhất đang trông coi thế giới. Chọn những tiếng nói khác và bạn sẽ chọn những tiếng nói từ Cộng Đồng Vĩ Đại, những loài sẽ lợi dụng những giả định tôn giáo của nhân loại. Họ cũng có thể phóng tiếng nói vào trong thế giới.

Làm sao bạn có thể nhận biết sự khác biệt? Làm sao bạn có thể phân biệt điều chân thật khỏi điều giả dối, điều tốt cho bạn khỏi điều chỉ có vẻ tốt?

Thử thách ở trên người nghe. Chúa thì thật với bạn. Bạn có thể thật với Chúa không? Chúa đang chân thật với bạn. Bạn có thể chân thật với Chúa không?

Chúa đang phục vụ bạn và giúp đỡ bạn bằng những cách mà bạn không thể giúp đỡ bản thân. Bạn có thể chấp nhận điều này và đi theo sự chuẩn bị mà Chúa đang trao tặng để cứu nhân loại không?

Gánh nặng ở trên người nghe. Bằng chứng ở trong bản chất của phản ứng của bạn. Bằng chứng ở trong điều nó kêu gọi trong bạn và sự cộng hưởng của bạn với chân lý của Khải Huyền.

Chúa nói sự thật thông qua Sự Hiện Diện của Thiên Thần. Bạn có thể nghe điều này, cảm nhận điều này và đáp lại điều này không? Hay tâm trí của bạn quá bị đông cứng, quá bị trói buộc trong những niềm tin, những nỗi sợ và những ngờ vực của nó khiến nó không thể nghe, nó không thể đáp lại?

Tất cả những Sứ Giả đã được gửi vào trong thế giới ở những điểm ngoặt vĩ đại cho nhân loại, họ đã phải đối mặt với sự bất lực để đáp lại của những người khác.

Họ đã bị ngược đãi bởi điều này. Bạn là người như vậy sao? Bạn sẽ là người ngược đãi Sứ Giả, người phủ nhận Khải Huyền?

Nếu thật vậy, bạn sẽ không cô độc, nhưng bạn sẽ thất bại thử thách, bạn thấy không. Bạn sẽ làm Đấng Tạo Hoá thất vọng.

Đấng Tạo Hoá sẽ không trừng phạt bạn, nhưng bạn sẽ không thể nhận lãnh ơn phúc, sự dẫn dắt và quyền lực của Tân Khải Huyền.

Sự trao quyền vĩ đại sẽ được trao cho những người khác, và bạn sẽ không thể nhận lãnh. Điều đó sẽ là một thảm kịch khủng khiếp cho cuộc sống của bạn.

Và nó cũng sẽ là một bi kịch cho thế giới, bởi vì phải đủ người đáp lại Khải Huyền để nó có sức mạnh và có hiệu quả trong thế giới, để trao cho nhân loại sự khích lệ lớn lao, sức mạnh và trách nhiệm lớn lao, trách nhiệm lớn lao với nhau, sự hợp tác lớn lao giữa các quốc gia, những nước phải hợp tác ngay lúc này để giữ gìn thế giới và để chuẩn bị cho chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Tất cả những điều đó đều dựa vào phản hồi của cá nhân.

Chúa không đang nói với những chính quyền của thế giới. Nó không nói chỉ riêng với những người giàu hay có đặc quyền hay những nhóm bí mật.

Nó đang nói với mọi người. Nó đang nói với bạn.

Nếu con người không thể đáp lại, chính quyền có thể làm được gì? Và nếu con người đáp lại, chính quyền cuối cùng sẽ phải thay đổi và đáp lại điều này.

Bạn đang nghe Tiếng Nói của Khải Huyền. Nó là Tiếng Nói của nhiều người. Nó là Tiếng Nói của minh triết và Tri Thức trên một mức độ mà bạn không thể tưởng tượng nổi.

Phép màu sẽ ở trong bản chất của phản hồi của bạn. Loài phân ly có thể được chạm đến bởi Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống hay không, hay là họ sẽ vẫn ở trong bóng tối của Sự Phân Ly, chỉ với những nỗi sợ và những ước mong và những giả thiết của họ để dẫn dắt họ?

Hay họ sẽ đáp lại và được mồi lửa, khiến cho họ nhớ lại những trách nhiệm vĩ đại của họ để ở trong thế giới, trao cho họ lòng can đảm và quyết tâm để đi theo một con đường rất khác trong cuộc sống?

Họ sẽ có thể nhận lãnh Tri Thức và minh triết từ vũ trụ, để chuẩn bị nhân loại cho vũ trụ hay không?

Họ sẽ có thể đáp lại Khải Huyền của Chúa hay không?

Nó đây rồi! Sẽ không có một cái khác. Sẽ không có một cái khác. Đây là Khải Huyền cho thời đại này và những thời đại sắp đến.

Chúa chỉ đang gửi một Khải Huyền đến thế giới. Bất kỳ khải huyền nào khác là một sáng tạo của loài người hay là một sự thao túng từ những chủng loài đang can thiệp trong thế giới ngay lúc này.

Bạn không thể đến với Chúa dưới những điều kiện của bạn. Bạn không thể quyết định bản chất và luật lệ của sự kết nối.

Bạn chỉ có thể đến với Chúa dưới những điều kiện của Chúa, và Chúa đang thiết lập những điều kiện theo cách thức để con người trở nên mạnh mẽ hơn, từ bi hơn, quyền lực hơn, kết nối hơn trong thế giới và hợp tác với nhau hơn.

Bạn không thể có cách của bạn. Nó phải là cách của Chúa, bởi vì Chúa biết và bạn không biết.

Chúa biết điều đang đến ở chân trời, ở xa, xa ngoài khơi. Bạn không thấy những điều này.

Chúa biết định mệnh của loài người là gì. Bạn không biết định mệnh của loài người là gì.

Chúa biết tại sao bạn đang ở trong thế giới và bạn phải gặp ai và bạn phải đi đâu. Bạn không thể thấy điều này, bởi vì bạn chỉ có thể ở nơi bạn đang ở.

Bạn không thể hiểu Tiếng Nói của Khải Huyền bằng trí tuệ. Điều đó sẽ không tạo ra nhận thức thật.

Nhận thức diễn ra ở một mức độ sâu thẳm hơn, bên dưới bề mặt của tâm trí, ở nơi của trái tim của bạn và lương tâm sâu thẳm của bạn—không phải lương tâm xã hội của bạn, mà là lương tâm mà Chúa đã tạo dựng, điều giúp bạn đáp lại sự thật và đạt được sự miễn nhiễm khỏi điều giả dối.

Bạn chỉ có thể biết Chúng Tôi và nghe Chúng Tôi với trái tim của bạn. Bạn chỉ có thể biết và cảm kích Sứ Giả với trái tim của bạn.

Nó có thể làm tâm trí bạn bối rối. Nó có thể thử thách những niềm tin và giả thiết của bạn.

Nó có thể đòi hỏi bạn đánh giá lại tôn giáo của bạn, triết học của bạn, đến bất kỳ mức độ nào mà bạn có những điều này. Nhưng phản hồi thì ở một mức độ sâu thẳm hơn.

Chúa phục hồi và cứu rỗi những loài phân ly thông qua Tri Thức. Nếu bạn có thể hiểu điều này, nó sẽ tạo nên toàn bộ sự khác biệt cho bạn.

Nếu bạn có thể nghe những Tiếng Nói của chúng tôi, chính là một Tiếng Nói, nó sẽ tạo nên toàn bộ sự khác biệt cho bạn và cho thế giới của bạn.