Điều gì sẽ Cứu Nhân Loại?

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

<em Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 30 tháng 3, 2008
tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.

Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Nhân loại sắp đối mặt với thử thách to lớn nhất của nó và những thử thách khó khăn nhất của nó. Nhiều người đang cảm nhận điều này, dĩ nhiên – một cảm giác lo âu mơ hồ, luôn lo lắng về tương lai – trong khi những người khác vẫn còn mơ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như họ từng biết nó, chỉ bây giờ là tốt hơn, bởi vì nó phải tốt hơn, họ nghĩ vậy. Nhưng nhân loại đang bước vào giai đoạn của sự thử thách và sự khó khăn to lớn của nó. Điều này phải được chấp nhận nếu bạn muốn hiểu được cuộc sống của bạn đang đi đâu, nếu bạn muốn hiểu được chuỗi những sự kiện, nếu bạn muốn hiểu được bạn phải chuẩn bị cho tương lai như thế nào – một tương lai sẽ không như quá khứ trong rất nhiều cách. Đây không phải là một cách nhìn tiêu cực. Nó là một khải huyền về điều gì sắp đến.

Những người cãi lại điều này là đang khiến sự phủ nhận của chính họ trở nên vĩnh viễn, bộc lộ điểm yếu của họ và sự bất lực của họ để đối mặt với một nhóm những hoàn cảnh đang thay đổi. Những hi vọng và giấc mơ của con người không thể lúc này là nền tảng cho cuộc sống của họ, bởi vì họ phải chuẩn bị cho điều gì sắp đến để mà họ có thể sống sót qua những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và để giúp ích người khác, điều mà sau cùng là điều họ ở đây để làm.

Bạn có thể chiếu bất kỳ ý tưởng nào vào trong tương lai – những hi vọng của bạn, những nỗi sợ của bạn, những giấc mơ của bạn, những mối lo âu của bạn. Bạn có thể vẽ một bức tranh hạnh phúc hay một bức tranh đầy sợ hãi cho bản thân. Nhưng cuộc sống đang di chuyển. Nó không bị thống trị hay ngay cả bị ảnh hưởng bởi những phỏng chiếu của bạn.

Những thái độ của con người, dĩ nhiên, là quan trọng. Đó là quan trọng để có một thái độ ủng hộ, nhưng thái độ này phải được xây dựng trên một nhận thức thật về điều gì đang xảy ra xung quanh bạn, cuộc sống bạn đang đi đâu và cuộc sống sẽ đòi hỏi gì từ bạn trong tương lai. Bạn xây dựng thái độ tích cực, có tính xây dựng của bạn xung quanh một nhận thức về thực tế. Một vài điều đã được đặt chuyển động lúc này mà bạn không thể thay đổi bằng suy nghĩ mộng mơ hay bằng những lời khuyên riêng của bản thân bạn.

Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống đã gửi một Thông Điệp Mới vào trong thế giới để chuẩn bị nhân loại cho kỷ nguyên mới này, bởi vì tất cả những Khải Huyền đã được trao cho nhân loại trước đây không thể chuẩn bị nó cho điều đang đến bây giờ. Sự khôn ngoan của những truyền thống vĩ đại vẫn là một cảm hứng, một sự sửa chữa, một nhấn mạnh và một tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng một Thông Điệp Mới từ Chúa phải đến bây giờ để chuẩn bị nhân loại cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay mà đang đến với thế giới và cho sự chạm trán của nhân loại với sự sống thông minh từ bên ngoài thế giới, điều đại diện cho một thực tế mới và một thử thách mới cho gia đình loài người.

Bạn có thể đối mặt với những điều này và học về chúng thông qua những khải huyền của Thông Điệp Mới của Chúa, thông qua trải nghiệm riêng của bạn và thông qua những dấu hiệu mà thế giới đang đưa cho bạn ngay lúc này – những dấu hiệu đang đến hằng ngày để thông báo cho bạn và để chuẩn bị bạn, để cảnh báo bạn và để lắc bạn ra khỏi sự bận tâm về bản thân và sự gắn bó của bạn với những mơ ước của bạn và những giấc mơ của bạn.

Những khải huyền này sẽ rất sốc. Chúng có thể là khó khăn về cảm xúc cho bạn, bởi vì chúng sẽ đòi hỏi bạn xem xét lại nhiều điều. Chúng có thể gợi lên sự sợ hãi và lo âu rất lớn bởi vì bạn sẽ thấy rằng bạn chưa được chuẩn bị và bạn chưa đủ mạnh để đối mặt với những điều này, ngay cả về cảm xúc. Nhưng bất kể những phản ứng đầu tiên của bạn là gì, đó là tốt hơn nhiều để thấy, để biết và để được chuẩn bị hơn là vẫn trong ngu ngốc hay phủ nhận trong khi thế giới thay đổi xung quanh bạn.

Tân Khải Huyền của Chúa trao ban một lời cảnh cáo, một lời chúc phúc và một sự chuẩn bị cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của sự đổi thay và cho sự chạm trán của nhân loại với một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Hai hiện tượng vĩ đại này hơn cả bất cứ gì khác sẽ ảnh hưởng tương lai và định mệnh của nhân loại, cuộc sống của mỗi người trong thế giới hôm này và tương lai của con cái họ.

Con người bận tâm bởi những thứ khác, dĩ nhiên rồi, với những vấn đề mà có vẻ quan trọng và trầm trọng trong thời khắc này. Nhưng những thứ này là nhỏ bé và thường là không quan trọng so với quyền lực của những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và sự chạm trán của nhân loại với một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh.

Điều sẽ cứu thế giới ngay lúc này sẽ không là những bận tâm này, những ảo tưởng này, những lời khuyên này mà con người khắp nơi vẫn đang duy trì để cố gắng đảm bảo với bản thân rằng cuộc sống sẽ cho họ điều họ muốn và rằng họ có sự điều khiển trên định mệnh của họ. Sự điều khiển của bạn trên định mệnh của bạn phải đến từ một quyền lực vĩ đại hơn bên trong bạn, một quyền lực mà Chúa đã đặt ở đó.

Mặc dù bạn có đạo hay không, bất kể quốc gia nào bạn đang sống hay tôn giáo nào bạn dành hết bản thân cho, quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức sâu thẳm này sống bên trong bạn. Đó là đúng cho mỗi người, bởi vì Chúa không đối xử phân biệt. Chúa không vui mừng với người có đạo và giận dữ với người không có đạo. Chúa đã đặt ơn cứu rỗi bên trong mỗi người.

Mục đích thật sự của tôn giáo là để mang con người đến ơn cứu rỗi này. Tôn giáo trong tất cả những hình dạng của nó là được có ý định để làm việc này. Mặc dù tôn giáo đã mang những biểu hiện khác và nhận những mục đích khác và trong nhiều trường hợp đã được chọn bởi những thế lực chính trị, đây là mục đích thiết yếu của nó: để mang bạn đến Tri Thức, để mang bạn đến sự thông minh dẫn dắt sâu thẳm này mà Đấng Tạo Dựng đã đặt bên trong bạn và bên trong mỗi người như là một tiềm năng.

Việc thế giới đang trong tình trạng đang xuống cấp hiện tại của nó là bằng chứng cho việc con người không nhận thức về Tri Thức và không đang đi theo Tri Thức. Họ đang đi theo tham vọng. Họ đang đi theo ảnh hưởng xã hội của họ. Họ đang đi theo những sự bất bình của họ. Họ đang đi theo những ý tưởng của họ, tất cả những thứ của tâm trí – tâm trí trần tục của bản thân. Nhưng có một tâm trí sâu thẳm hơn bên trong bạn ngay lúc này, và đó là sự thông minh vĩ đại hơn này mà sẽ đáp lại Thông Điệp Mới của Chúa. Đó là sự thông minh vĩ đại hơn này mà sẽ là cái bè của bạn để chèo lái sóng gió khó khăn sắp đến.

Chỉ có Chúa biết điều gì sẽ cứu nhân loại. Bạn có thể có nhiều kế hoạch và nhiều lý thuyết. Bạn có thể khăng khăng vào những ý tưởng và những niềm tin của bạn. Bạn ngay có thể khẳng định rằng những ý tưởng của bạn là được phê chuẩn bởi Chúa hay được dẫn dắt bởi Chúa, nhưng chỉ có Chúa biết điều gì sẽ cứu nhân loại.

Bởi vì nhân loại phải được cứu bây giờ – không phải để cho Thiên Đàng, nhưng để cho tương lai của nó ở đây trên thế giới – để mà thế giới có thể vẫn là một môi trường sinh sống được cho nhân loại và để mà bạn có thể học cách đối phó với sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới và tất cả những ảnh hưởng mà sẽ được đặt lên trên nhân loại bởi những quốc gia khác trong vũ trụ người tìm cách để sở hữu thế giới cho bản thân họ, để lợi ích chính họ.

Khi bạn bắt đầu học về những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, điều mà thế giới đang bộc lộ cho bạn với từng ngày trôi qua và điều mà Thông Điệp Mới của Chúa nói về trực tiếp, và khi bạn bắt đầu đối mặt với thực tế rằng thế giới đang chịu sự ảnh hưởng từ những chủng loài từ ngoài thế giới loài đang tìm cách để đạt được sự điều khiển nhân loại và những nguồn tài nguyên của thế giới – nếu bạn có thể đối mặt với những điều này, điều mà sẽ là một thử thách lớn lao, thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn không có câu trả lời. Có lẽ điều này sẽ khiến bạn cảm thấy bất lực và mất hi vọng. Nhưng bạn sẽ nhận ra rằng bạn không có câu trả lời và rằng những câu trả lời mà bạn có thể tưởng tượng ra, hoặc bạn tin sẽ hiệu quả, sẽ là không đủ để đối phó với những thử thách ở mức độ này. Những ý tưởng tốt ở đây sẽ không đủ hiệu lực để đối phó với những thử thách đang đến và những thử thách mà đang ở đây rồi.

Điều sẽ cứu nhân loại bây giờ sẽ là sự nhận thức, lòng can đảm và sự cần thiết. Nhận thức rằng những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với bạn, rằng nhân loại đã huỷ hoại quá nhiều những nguồn tài nguyên của thế giới để duy trì sự sống, và rằng bạn đang sống trong một thế giới đang đi xuống – của những nguồn tài nguyên đang suy giảm, của sự suy thoái về môi trường, của khí hậu đang thay đổi và sự cám dỗ ngày càng gia tăng để các quốc gia đi vào chiến tranh với nhau.

Khi bạn đối mặt với thực tế rằng thế giới của bạn đang bị viếng thăm, không phải bởi những thế lực thân thiện, nhưng bởi những loài mà sẽ tìm cách để đặt họ vào trong lợi thế, để ảnh hưởng sự lãnh đạo của con người và để bình định dân chúng loài người – nếu bạn có thể đối mặt với những điều này, bạn sẽ nhận ra bạn không có câu trả lời. Điều này là rất quan trọng, bạn thấy không, bởi vì ở đây bạn phải quay qua Chúa vượt ngoài bạn và sự thông minh mà Chúa đã đặt bên trong bạn. Đây là nơi trí tuệ của bạn sẽ hết còn những câu trả lời có lý. Ở đây bạn sẽ thấy những giới hạn của những ý tưởng của bạn. Ở đây bạn sẽ đối mặt với những giới hạn mà ảnh hưởng xã hội và ảnh hưởng tín ngưỡng của bạn đã đặt lên bạn.

Với nhận thức này, rồi phải đến sự can đảm. Bạn không thể yếu đuối và chùn bước khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay hay khi đối mặt với sự cạnh tranh và sự can thiệp từ vũ trụ xung quanh bạn. Bạn không thể là mâu thuẫn, chỉ lo về hạnh phúc của bạn và về việc đạt được những thứ mà bạn muốn cho bản thân. Bạn đang đứng ở ngưỡng cửa của sự thay đổi và thử thách vĩ đại. Bạn không thể mơ về những thứ khác nếu bạn muốn được chuẩn bị.

Chúa đã trao cho bạn quyền lực của Tri Thức để dẫn dắt bạn, để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến thành tựu lớn lao hơn của bạn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không chú ý đến điều này hay không tin rằng một quyền lực và sự hiện diện như vậy sống bên trong bạn, thì bạn có thể cầu xin Chúa cho sự giải thoát, bạn có thể cầu xin Chúa cho sự cứu rỗi, bạn có thể cầu xin Chúa để can thiệp vào những hoàn cảnh khó khăn xung quanh bạn, nhưng Chúa đã trao ban câu trả lời, bạn thấy không.

Chúa Tể của Vũ Trụ sẽ không trở nên bận tâm với phúc lợi xã hội của bạn, bởi vì câu trả lời đã được đặt bên trong bạn về điều bạn phải làm và không làm, điều bạn phải thả ra và điều bạn phải tập trung vào.

Điều này đòi hỏi lòng can đảm, dĩ nhiên rồi – lòng can đảm của một bản chất rất thiết yếu, lòng can đảm mà đang rất thiếu thốn, đặc biệt giữa những người giàu của thế giới, người đã quen với việc có những nhu cầu của họ được thoả mãn, người tin rằng thế giới là ở đó để thoả mãn những khao khát và những tham vọng của họ, người cảm thấy rằng sự giàu có và những đặc quyền của họ là như một quyền lợi từ Chúa, người nghĩ rằng họ tốt hơn những người đang vật lộn ngay cả để đáp ứng những đòi hỏi thiết yếu của cuộc sống.

Phải có sự nhận thức. Không có điều này, bạn không có hi vọng. Cuộc sống của bạn sẽ đầy áp lực, bị chiếm lấy bởi những thế lực bạn đã không đoán trước. Những đặc quyền của bạn sẽ bị mất bởi những thế lực bạn không hiểu được. Và bạn, như nhiều người khác, sẽ trở nên giận dữ – đổ lỗi cho các chính phủ, đổ lỗi cho những quốc gia khác, đổ lỗi cho chính cuộc sống cho tình trạng hiểm nguy của bạn, khi thật ra là bạn đã bỏ lỡ những dấu hiệu và những ám chỉ suốt dọc đường. Bạn đã không đáp lại những thúc giục của Tri Thức bên trong bạn. Bạn đã nghĩ là sự căng thẳng của bạn đã chỉ là một vấn đề tâm thần. Bạn đã nghĩ rằng sự lo âu của bạn cho tương lai là vô lý, trong khi thật ra là nó đã đang luôn cố gắng nói với bạn.

Tiếng gọi đang ở bên trong bạn ngay lúc này để đáp lại, để trở nên nhận thức, để nhìn không với sự thù hằn và sự ưu tiên, để thấy điều bạn có thể thấy đang đến ở chân trời. Thay vì lên kế hoạch cho tương lai của bạn xung quanh điều bạn muốn, bạn phải lên kế hoạch cho tương lai của bạn xung quanh điều bạn thấy, điều bạn cảm nhận và điều bạn biết.

Nếu việc thấy, cảm nhận và biết này là xác thực, nếu nó là đúng với Tri Thức bên trong bạn và không chỉ là một kiểu mặc cả từ phía bạn, thì bạn sẽ có thể xây dựng một nền tảng vững mạnh. Bạn sẽ bắt đầu thay đổi cuộc sống của bạn trước khi đòi hỏi cho sự thay đổi đó đến với bạn. Bạn sẽ bắt đầu chỉnh sửa hành trình của cuộc sống bạn và để chuyển lòng trung thành của bạn đến Tri Thức trước khi nhu cầu đã chiếm lấy bạn.

Bạn phải tìm và xây dựng lòng can đảm để làm việc này. Không ai khác có thể làm việc này cho bạn. Bạn không thể cho rằng chính phủ sẽ chăm sóc bạn. Bạn không thể cho rằng chính quyền thành phố có thể chăm sóc bạn hay rằng bệnh viện có thể chăm sóc bạn dưới mọi hoàn cảnh. Bạn phải dựa vào quyền lực của Tri Thức bên trong bạn, bên trong những mối quan hệ của bạn và bên trong những người khác.

Đây không phải là một sự đảm bảo yếu ớt. Đây không phải là một vai trò thụ động. Bạn sẽ phải trở nên rất quan sát, rất khách quan và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang đến ở chân trời. Nếu không, bạn sẽ hoảng loạn, và cuộc sống của bạn sẽ bị chiếm lấy với những hậu quả bi kịch. Bạn có thể đổ lỗi cho Chúa cho điều này, nhưng Chúa đã luôn cảnh báo bạn thông qua trải nghiệm của bạn, thông qua những giấc mơ của bạn, thông qua những cảm giác của bạn và thông qua những cảm xúc sâu sắc hơn của bạn. Chúa đã luôn cảnh báo bạn, và thế giới đã luôn đưa cho bạn những dấu hiệu của nó.

Những dấu hiệu nào bạn nên tìm kiếm trong thế giới ngay lúc này? Bạn nên tìm kiếm giá cả và sự sẵn có của thức ăn và sự sẵn có của nước. Bạn nên nhìn vào những quốc gia đang xem nhau như thế nào. Bạn nên nhìn vào tình hình tài chính của quốc gia bạn. Bạn nên chuẩn bị bản thân cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Bạn nên theo dõi những tình hình khí hậu của thế giới.

Thế giới đang đưa cho bạn những dấu hiệu này. Bạn phải theo dõi chúng một cách cẩn thận ngay bây giờ. Chúng sẽ giúp để thông báo cho bạn về việc bạn có bao nhiêu thời gian và nhanh cỡ nào bạn phải bắt đầu làm những loại thay đổi trong cuộc sống bạn mà sẽ là cần thiết. Chúng đang thông báo cho bạn. Nếu bạn không đang để ý, cuộc sống có thể làm gì cho bạn? Nếu bạn đang cãi với thực tế này, nếu bạn đang chối bỏ nó hay đang nghĩ rằng nó là sai hay rằng chỉ là những chính phủ để đổ lỗi, thì bạn đang không nhận trách nhiệm cho cuộc đời của bạn.

Bạn sẽ cần một tình yêu cứng rắn cho những giai đoạn khó khăn. Chúa đang trao cho bạn tình yêu thật sự – bằng cách cảnh báo bạn, ban phúc lành cho bạn và chuẩn bị bạn. Nếu bạn nghĩ tình yêu là về việc khác, thì bạn đang lẫn lộn về bản chất, mục đích và thực tế của tình yêu, và bạn không hiểu tình yêu của Chúa thật sự là gì.

Tại sao Chúa sẽ trao cho bạn sự thoải mái trong khi thực tế là cuộc sống của bạn đang trong hiểm nguy? Đó có là tình yêu không? Tại sao Chúa sẽ cố gắng thoả mãn tất cả những khát khao của bạn cho hạnh phúc trong khi chính thế giới của bạn đang bị đẩy vào hiểm nghèo? Để muốn điều này, để trông chờ điều này hay để đòi hỏi điều này tượng trưng cho một sự lẫn lộn về cơ bản. Để nghĩ nó chỉ là một vấn đề về quan điểm có nghĩa là bạn chưa nhận ra quyền lực và hiệu lực của Tri Thức bên trong bạn, điều mà không bị cai quản bởi suy nghĩ thuộc về ưu tiên. Nó không bị lung lây bởi sự sợ hãi hay khao khát. Đó là điều khiến nó đầy sức mạnh. Đó là điều khiến nó đáng tin cậy. Đó là điều khiến nó là nguồn lực bên trong vĩ đại nhất của bạn.

Chúng tôi đã nhắc đến ba điều: nhận thức, sự can đảm và sự cần thiết. Nhận thức và sự can đảm đặc biệt là quan trọng trên một mức độ cá nhân. Nhưng đó sẽ là sự cần thiết mà sẽ trao cho nhân loại cơ hội lớn nhất của nó. Bởi vì những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và những thử thách mà sẽ đến và đang ở đây rồi từ Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho hai sự khởi đầu lớn lao cho sự thống nhất thật sự của con người. Chúng đại diện cho sự cần thiết.

Nhân loại bị đẩy vào hiểm nguy từ bên trong và từ bên ngoài. Từ bên trong, nó đang đối mặt với một thế giới suy giảm. Những dân số ngày càng tăng của nó sẽ phải đối phó với một cái giếng từ từ cạn kiệt của những nguồn tài nguyên và với sự gián đoạn về môi trường. Nó sẽ phải chú ý tới những quy luật của tự nhiên ngay lúc này, điều mà có rất ít sự khoan dung với những người không chuẩn bị. Nó sẽ phải đối mặt với một quyết định cơ bản về việc các quốc gia sẽ cạnh tranh và ganh đua và đấu tranh cho những nguồn tài nguyên còn lại hay là họ sẽ thống nhất để giữ gìn họ, để kéo dài họ và để bảo đảm rằng cả gia đình loài người có thứ nó cần.

Đó không phải là về an ninh quốc gia ngay lúc này. Đó là về an ninh thế giới. Quốc gia của bạn sẽ không vẫn không bị ảnh hưởng nếu những quốc gia khác thất bại. Nếu hàng triệu người chạy qua biên giới của bạn bởi vì họ không thể duy trì bản thân trong các quốc gia láng giềng của bạn, điều đó sẽ có một tác động to lớn lên bạn. Nếu nhân loại không thể nuôi ăn chính nó, chiến tranh và sự khổ cực lớn lao sẽ theo sau. Đừng nghĩ rằng những thử thách này không đến với bạn, bởi vì thế giới đang nói cho bạn điều ngược lại, và Tri Thức bên trong bạn đang thúc đẩy bạn đáp lại.

Nó sẽ là sự cần thiết khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và khi hợp tác để đáp ứng những thử thách của nó mà cuối cùng sẽ thống nhất nhân loại. Nhân loại sẽ không được thống nhất bởi vì một chương trình nghị sự chính trị được đồng ý hay một hệ tư tưởng chung hay một tôn giáo chung. Nó sẽ không là kết quả của một sự giảng hoà tự nhiên giữa các nền văn hoá, các quốc gia và các nhóm. Nó sẽ được tạo ra bởi một chân lý rất cơ bản – sự thật rằng thống nhất bạn có thể thành công, nhưng chia rẽ bạn sẽ thất bại.

Chân lý đó sẽ ngay bây giờ trở thành nguyên lý thống trị nếu nhân loại chọn con đường mà sẽ duy trì nó, chuộc tội nó và cho nó một tương lai tốt hơn quá khứ. Bởi vì quá khứ đã là một văn bản của mâu thuẫn con người, sự cạnh tranh và bi kịch con người. Bạn đang tiến vào một nhóm những hoàn cảnh ngay bây giờ nơi một ít người không thể được làm giàu trong khi cả thế giới còn lại đi vào sự suy giảm, bởi vì họ cũng sẽ mất tất cả như một hậu quả. Nó không thể là một ít người giàu có trong khi số nhiều đang vật lộn để tồn tại, bởi vì khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay, nguyên cả các quốc gia sẽ thất bại dưới một sự sắp đặt như vậy.

Các quốc gia sẽ phải hợp tác ngay lúc này hay là đối mặt với sự huỷ hoại chung. Con người của thế giới sẽ phải được chăm sóc ở một mức độ cao hơn nhiều so với mức độ đang tồn tại. Sự cần thiết sẽ thúc đẩy điều này. Sự hợp tác sẽ là cần thiết ngay lúc này. Và những nhóm và những thế lực mà sẽ không hợp tác sẽ phải được cô lập bởi vì họ đang đe dọa cả thế giới.

Sự cần thiết sẽ cũng thúc đẩy bạn để đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì trong những thế giới đang trỗi lên như thế giới của bạn, sự chạm trán đầu tiên với sự sống thông minh trong vũ trụ sẽ là với những nhà thăm dò tài nguyên và những tập đoàn kinh tế, những chủng loài cướp bóc mà đang tìm cách để lợi dụng một thế giới yếu ớt và chia rẽ như thế giới của bạn. Thông Điệp Mới tiếc lộ thực tế của sự sống bên ngoài giới ranh của bạn và làm cách nào bạn sẽ có thể phân biệt giữa bạn và kẻ thù và làm cách nào những loài mà thật là đồng minh của bạn hay có thể là những đồng minh của bạn sẽ hành xử về bạn trong tương lai.

Không ai sẽ đến và cứu bạn, và những ai mà khẳng định là đang ở đây để làm điều đó sẽ là nỗi nguy hiểm vĩ đại nhất của bạn. Bạn chưa hiểu điều này bởi vì bạn không hiểu thực tế của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Sự tiếc lộ về điều này phải được trao ban cho bạn từ Chúa nếu nó là thật và chân chính và không phải là một dạng thao túng từ chủng loài khác mà đang tìm cách để giành lợi thế ở đây.

Sự cần thiết sẽ đòi hỏi rằng các quốc gia loài người thống nhất cho sự tự vệ của chính họ, thiết lập những luật lệ tiếp xúc riêng của họ với bất kỳ [chủng loài xa lạ] nào mà đang ở trong thế giới hôm nay hay loài mà có thể tìm cách để đến đây trong tương lai. Nếu một quốc gia bị thâm nhập, nó sẽ đe dọa cả thế giới.

Đây là suy nghĩ ở một mức độ khác ngay lúc này. Đó không phải là suy nghĩ như là một thành viên của một bộ tộc hay một nhóm hay một quốc gia. Đó là suy nghĩ như là một thành viên của gia đình loài người. Đó là lo âu về phúc lợi và an ninh của toàn thể gia đình loài người, chủng loài thổ dân của thế giới này mà ngay lúc này đang đối mặt với sự can thiệp từ bên ngoài và sự cạnh tranh từ bên ngoài.

Bạn phải học cách nghĩ theo những đường lối này, để đạt được sự can đảm để làm điều này và để nhận ra rằng những loài mà sẽ thăm viếng thế giới của bạn không ở đây bởi vì họ bị hấp dẫn bởi bạn hay là họ đang cố gắng nâng bạn lên về thánh linh hay là họ sẽ dẫn dắt bạn vào một tương lai huy hoàng.

Trong lịch sử của thế giới riêng của bạn, những chủng tộc ngốc nghếch đã rơi vào sự nô dịch hoàn toàn khi đi theo những giả định như thế, tin rằng công nghệ tiên tiến tượng trưng cho một cách tiếp cận cuộc sống với luân lý hay đạo lý cao hơn.

Bạn đang tiến vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ, một môi trường cạnh tranh ở một quy mô bạn khó có thể tưởng tượng nổi. Bạn đang tiến vào nó như là một chủng loài yếu ớt và chia rẽ, đang quản lý một hành tinh xinh đẹp mà được trị giá bởi những loài khác.

Sự can thiệp đang xảy ra ngay lúc này bởi vì bạn đang huỷ hoại tài sản vô giá này, thế giới xinh đẹp này; bởi vì bạn đã tạo ra công nghệ mà những loài khác có thể sử dụng; và bởi vì những loài tìm cách để can thiệp không muốn thấy bạn trở nên quyền lực hơn so với ngày hôm nay. Đây là cơ hội của họ, và họ sẽ lợi dụng nó – tạo nên mâu thuẫn con người, làm yếu đi những quốc gia mạnh nhất, chọi các quốc gia với nhau để làm yếu chúng và để chúng phụ thuộc hơn vào sự hiện diện mà đang ở giữa chúng ngay lúc này, một sự hiện diện từ Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn không biết về tình trạng hiểm nguy của bạn. Bạn không biết về sự dễ bị tấn công của bạn. Bạn vẫn còn nghĩ như người sống trong cô lập, cho rằng mọi thứ quan trọng trong cuộc sống là có liên quan đến môi trường địa phương của bạn, những lịch sử của bạn và tính khí của bạn. Bạn không thấy rằng bạn sống trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh và rằng nhân loại đang đối mặt với một nhóm những hoàn cảnh trầm trọng.

Những loài đang ở trong thế giới hôm nay không đại diện cho những thế lực quân sự. Họ là những thế lực thương mại. Họ có ít người. Họ không có quyền lực to lớn, ngoại trừ quyền lực thuyết phục. Đó là điều này mà họ đang dùng để khiến con người chống đối nhau, chống lại những chính quyền của họ và xa khỏi Tri Thức bên trong họ, điều mà bản thân nó không bao giờ có thể bị lay chuyển bởi bất cứ thế lực nào – từ thế giới này hay bất cứ thế giới nào.

Bạn có thể nói, “Ồ, điều này là quá cho tôi! Tôi không nghĩ tôi có thể đối phó với điều này!” Nhưng đây là thế giới của bạn! Đây là cuộc sống của bạn. Đây là tương lai của bạn. Bạn có nghĩa gì khi bạn nói bạn không thể đối phó với nó? Dĩ nhiên bạn có thể. Bạn đã được gửi đến đây bởi Chúa để đối phó với nó, để đóng góp cho thế giới. Đó là tại vì bạn đang đối phó với những thứ khác ít hay không giá trị mà bạn cảm thấy yếu đuối và bất lực khi đối mặt với những hoàn cảnh lớn lao như vậy. Những chuyện lãng mạn của bạn, sự đạt được của cải, những sở thích của bạn, những trò tiêu khiển của bạn, những chuyện khó xử của bạn, những mâu thuẫn của bạn với những cá nhân khác – tất cả điều này đang hút hết sự sống ra khỏi bạn. Quyền lực của bạn, công hiệu của bạn, lòng can đảm của bạn, tài xoay xở của bạn – tất cả bị đánh mất cho những thứ ít hay không giá trị.

Giờ đã muộn. Nó là quá muộn cho sự điên rồ của con người. Bạn phải chuẩn bị cho tương lai như là một cá nhân, và bạn phải khuyến khích sự tự do và thống nhất của con người khi đối mặt với sự cần thiết. Đây là điều sẽ cứu nhân loại và trao cho nó một nền tảng cho tương lai mà sẽ vĩ đại hơn bất cứ thứ gì nó đã từng có trước đây – vĩ đại hơn những giai đoạn ngắn ngủi của nó của sự giàu sang và thành công và sự nuông chiều. Bạn ngay lúc này phải tồn tại trong một thế giới đang suy giảm. Và bạn sẽ phải trở nên đủ mạnh mẽ để phản kháng lại những cám dỗ mà sẽ đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn phải phản kháng lại sự can thiệp. Bạn phải trở nên nghiêm túc hơn về cuộc sống của bạn, nghiêm túc hơn rất nhiều so với bạn đã từng trước đây.

Tất cả những vấn đề mà nhân loại đang đối mặt ngay lúc này, nhiều điều là rất nghiêm trọng, sẽ bị lu mờ bởi những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và bởi sự cạnh tranh từ bên ngoài thế giới. Bởi vì bạn có thể hi vọng để giữ gìn hay để đạt được gì khi thế giới trở nên không ở được cho hầu hết con người, nếu không có đủ thức ăn cho gia đình nhân loại, nếu những nguồn tài nguyên thiết yếu của bạn suy giảm đến một mức độ mà các quốc gia không thể hoạt động? Và bạn có thể hi vọng để đạt được hay hoàn thành điều gì cho bản thân nếu nhân loại rơi dưới sự điều khiển và sự nô dịch bởi những quyền lực xa lạ từ chính Cộng Đồng Vĩ Đại? Xem xét bất kỳ vấn đề nào mà bạn nghĩ là quan trọng trên thế giới dưới góc nhìn của hai thế lực vĩ đại này, và bạn sẽ thấy nơi sự nhấn mạnh của bạn phải nằm.

Bạn sẽ chăm sóc bản thân như thế nào? Bạn sẽ chăm sóc người già như thế nào? Bạn sẽ chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào? Bạn sẽ chăm sóc người bị thiệt thòi như thế nào khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay? Làm sao bạn có thể trở thành một nguồn lực tích cực cho thế giới, một ảnh hưởng – có khả năng cung cấp cho người khác, có khả năng có tầm nhìn và sự sáng tỏ, có khả năng có sức mạnh? Làm sao bạn có thể nhận ra rằng nhân loại phải thống nhất cho sự tự vệ của chính nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại nếu không nó sẽ bị xâm nhập, nô dịch hoá, thuyết phục và chiếm lấy bởi những quyền lực khác?

Đây là điều xảy ra trong tự nhiên. Đây là một phần của cuộc sống. Điều này đã diễn ra trên thế giới trong nhiều thế kỷ, giữa con người với nhau. Nó đang xảy ra khắp cả vũ trụ mặc dù có những hoàn cảnh khác và những hạn chế khác tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn có thể học về.

Đây là thực tế. Bi kịch vĩ đại cho nhân loại chính là chỉ người rất nghèo đang đối mặt với thực tế, bởi vì họ không có lựa chọn. Người giàu đang hoang phí chính họ – những nguồn lực của họ, giáo dục của họ, thời gian của họ, sự nhấn mạnh của họ – vào những điều hấp dẫn và những điều yêu thích ngu ngốc và lố bịch nhất của họ. Đó là quá muộn cho điều này bây giờ.

Đó là tại sao có một Thông Điệp Mới từ Chúa trong thế giới bởi vì không có Thông Điệp Mới này, nhân loại sẽ thất bại. Thất bại của nó sẽ đến từng bước, nhưng nó sẽ đến. Và sự can thiệp trên thế giới sẽ diễn ra không với sự nhận thức của con người và không với sự phản kháng của con người.

Đừng phủ nhận điều này, bởi vì nếu bạn làm vậy, bạn đang bỏ lỡ Thông Điệp vĩ đại từ Đấng Tạo Hoá. Nếu bạn không thấy lời cảnh báo, bạn sẽ không coi trọng lời chúc phúc, và bạn sẽ không thấy nhu cầu cho sự chuẩn bị. Bởi vì Thông Điệp Mới của Chúa, điều được có ý định cho tất cả mọi người của thế giới, là để trao ban lời cảnh báo này, lời chúc phúc này và sự chuẩn bị này. Không phải mọi người sẽ có thể đáp lại, nhưng nhiều người sẽ phải đáp lại – từ những quốc gia khác nhau, từ những tôn giáo khác nhau.

Mọi thứ đang trong cân bằng ngay lúc này. Số phận của thế giới sẽ được quyết định trong một vài thập kỷ tới. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Cuộc sống đang di chuyển. Những sự kiện đang diễn ra. Những hậu quả của sự suy thoái và việc sử dụng ngu ngốc của thế giới của nhân loại đang tự nó chuyển động. Một mình công nghệ sẽ không là câu trả lời. Phải có nhận thức, lòng can đảm và sự thống nhất của con người. Công nghệ sẽ chỉ là một công cụ để giúp bạn, nhưng không có nhận thức này, lòng can đảm này và sự thống nhất này, công nghệ sẽ chỉ thúc đẩy cái chết của bạn.

Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống yêu thế giới này, yêu nhân loại và đã trao cho nhân loại quyền lực của Tri Thức, đã trao cho nhân loại những Khải Huyền vĩ đại của quá khứ và đã trao cho nhân loại ngay lúc này một Tân Khải Huyền cho thời đại này và cho những thời đại sắp đến. Bạn đang sống trong một thời đại của Khải Huyền, bởi vì bạn đang sống trong thời đại của nhu cầu chưa từng có, đối mặt với một nhóm những hoàn cảnh mà nhân loại chưa bao giờ phải đối mặt trước đây. Bạn đã đối mặt với sự thiếu thốn trước đây trong thế giới, nhưng bạn chưa từng đối mặt với một thế giới đang suy giảm.

Đừng nghĩ rằng của cải của bạn và những đặc quyền của bạn sẽ cô lập bạn khỏi điều này, bởi vì bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng. Mọi người sẽ dễ bị ảnh hưởng. Đó là tại sao Thông Điệp Mới kêu gọi cho nhận thức, lòng can đảm và sự thống nhất của con người. Nó không phải là một ý tưởng tốt bây giờ. Nó không chỉ là một lựa chọn, bởi vì có rất ít những chọn lựa. Đó là điều trao quyền lực và công hiệu cho thời đại của bạn. Đó là điều trao sự khẩn cấp cho cuộc sống của bạn và mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống bạn.

Tri Thức bên trong bạn sẽ dẫn dắt bạn để đóng góp cho thế giới với một số người nào đó trong những hoàn cảnh nào đó. Tình trạng của thế giới sẽ trao cho bạn sự tỉnh táo và lòng tin chắc rằng bạn phải đi theo Tri Thức này. Bởi vì đây là cách Chúa sẽ nói với bạn, và đây là lúc bạn phải học để lắng nghe.