Ân Phước

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Được trao cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 20 tháng 4, 2007
Tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.


Ân Phước đã tới với nhân loại, vì đây là thời đại của Khải Huyền. Đây là thời đại nhân loại nhận được một món quà vĩ đại, để trao cho nhân lại mục đích và đường hướng để đối mặt với những khó khăn và bất chắc sắp tới.

Đây là thời đại nhân loại nhận được một hiểu biết vĩ đại hơn về tâm linh, một lời kêu gọi tình đoàn kết và hợp tác và một khải huyền về số phận của nhân loại – cả bên trong và vượt trên thế giới này khi nhân loại gia nhập vào Cộng Đồng Vĩ Đai của sự sống thông minh trong vũ trụ.

Vì nhân loại đã chạm tới một ngưỡng cửa to lớn, nơi mà không thể quay đầu lại. Ngưỡng cửa này không giống với bất kỳ ngưỡng cửa nào nhân loại đã chạm tới trước đây.

Lúc này đây bạn phải trở thành một công dân của thế giới – không chỉ là một công dân của một quốc gia hay một bộ lạc hay một nhóm. Vì bạn đang tham gia vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, nơi mà tất cả những người bạn tiếp xúc và tất cả những người quan sát bạn sẽ coi bạn như một công dân của thế giới.

Tại đây bạn đang đi vào một bức tranh toàn cảnh của sự sống, và bạn đang tham gia vào một môi trường đầy cạnh tranh trong vũ trụ khác với bất kể điều gì bạn có thể tưởng tượng. Tại đây cách bạn dẫn dắt chính mình, cách bạn dẫn dắt các mối quan hệ với nhau, vị trí của bạn trong vũ trụ – tất cả có sức nặng to lớn trong việc quyết định tương lai của bạn và số phận của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ được hoàn thiện hay là có thể hoàn thiện.

Bạn đã chạm tới một ngưỡng cửa vĩ đại nơi bạn có sức mạnh để phá hủy sự sống – duy trì các nguồn tài nguyên của thế giới và đặt nhân loại vào trong một trạng thái suy giảm lâu dài.

Bạn có sức cạnh tranh với nhau và sự luôn cạnh tranh đã đưa nhân loại đi vào trạng thái suy giảm này. Và giờ đây bạn có sức mạnh để chọn lựa một con đường khác, một con đường ra khỏi thế lưỡng nan điều sẽ trở nên khó khăn hơn và khó chữa hơn theo thời gian.

Điều mà bạn một cá nhân làm, điều mà bạn một phần của một nhóm lớn hơn và một quốc gia lớn hơn sẽ làm, sẽ quyết định điều gì trong hai cơ hội vĩ đại này bạn sẽ thực hiện. Nếu bạn tiếp tục chỉ đạo chính mình như bạn đã từng làm trong quá khứ, như một thói quen của bạn, thì tương lai của bạn đã được đoán định trước và sẽ chôn vùi bạn.

Nếu bạn chọn cách khác, thì bạn có thể thiết lập một sự khởi đầu mới, và bạn có thể biểu lộ một lời hứa hẹn vĩ đại hơn nằm trong trái tim của tất cả những ai ngụ tại đây.

Sự ban ân phước đã ở đây để kêu gọi sự hứa hẹn lớn lao này. Nó bắt đầu với từng cá nhân và mở rộng ra toàn nhân loại. Nó chính là Thông Điệp Mới từ Thượng Đế trên thế giới này, vì chỉ có Thông Điệp Mới từ Thượng Đế có thể chứa đựng Ân Phước này. Chỉ nó mới có sức mạnh kêu gọi trí tuệ vĩ đại và lòng nhân từ vĩ đại hơn mà Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống đã đặt vào bên trong mỗi người.

Không có một cá nhân nào, không có một triết lý nào, không có trường học của suy nghĩ nào có thể phóng ra một lời kêu gọi như vậy. Nó phải tới từ Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống. Nó phải tới từ Thượng Đế của toàn bộ Cộng Đồng Vĩ Đại này – Một Thượng Đế, Một Nguồn, các Thiên Thần của Người đang quan sát thế giới, nhưng sức mạnh của Người vượt trên những gì nhân loại có thể tưởng tượng.

Thượng Đế đã đặt vào bên trong mỗi người hạt giống của Tri Thức Thiêng Liêng để lời kêu gọi này có thể được đáp ứng. Tri Thức Thiêng Liêng là trí thông minh sâu thẳm hơn trong mỗi người chờ đợi được khám phá, nhưng toàn bộ sự hiện diện của nó nằm trong mối quan hệ với Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống.

Nó không phải là một nguồn tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để làm giàu cho chính mình hay để đạt được lợi thế hơn người khác, vì Tri Thức Thiêng Liêng sẽ không làm những điều này. Mục đích và thực tại của nó là để đáp ứng lại Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống và để đáp ứng lại lời kêu gọi vĩ đại đã được phát ra khi nhân loại tiếp tục tiếp cận ngưỡng của vĩ đại này trong sự hiện diện của nó.

Tại bước ngoặt vĩ đại này nhân loại sẽ chọn thành công hay thất bại khi đối mặt với những khó khăn to lớn từ thế giới và khi đối mặt với sự đàn áp và cạnh tranh từ các thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại những kẻ lợi dụng một nhân loại chia rẽ và điêu đứng.

Rất nhiều người khắp thế giới đang cảm thấy một sự không thoải mái to lớn, một sự không dễ dàng to lớn về điều kiện của thế giới và có sự quan tâm tới tương lai của thế giới và của nhân loại. Họ cảm nhận và cảm thấy và biết họ đang sống trong thời đại của những sức mạnh to lớn, thời đại sẽ quyết định số phận và kết quả của nhân loại.

Đây không phải là một hiểu biết thuộc trí thức mà là một trải nghiệm bên trong, một sự trực nhận đầy sức mạnh, một nhận thức bẩm sinh – tất cả đều tới từ Tri Thức Thiêng Liêng bên trong mọi người.

Chúng ta không thể thoát khỏi thời đại vĩ đại này, bước ngoặt vĩ đại này. Sẽ không còn đánh mất mình trong ảo tưởng và những niềm đam mê cá nhân. Vì bạn đã bước vào thời đại vĩ đại này, ngưỡng cửa vĩ đại này vào thời đại của Khải Huyền, mù quáng và tự ám thị, thì bạn sẽ không thể nhìn, biết và chuẩn bị.

Bạn có thể cầu nguyện Thượng Đế để được giải thoát. Bạn có thể cầu nguyện Thượng Đế ban phước cho bạn. Nhưng Ân Phước và sự giải thoát đã nằm sẵn bên trong bạn – bên trong Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn, chờ đợi thời khắc bạn trưởng thành và sự hiểu biết từ sức mạnh bên trong bạn phải được được kêu gọi ra, phải được theo đuổi và phải được vinh danh trên tất cả.

Đây là mối quan hệ của bạn với Thượng Đế, và sự thúc giục bạn cảm thấy bên trong chính mình là tiếng gọi của Thượng Đế, tiếng gọi tỉnh thức, để trở nên nhận biết và đáp ứng lại.

Đừng nghĩ rằng nếu bạn không tham gia vào thì cuộc đời bạn sẽ có một cơ hội lớn lao hơn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể ngủ yên xuyên suốt sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và mong đợi lợi ích từ sự thay đổi hoàn cảnh xung quanh bạn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bình an và thanh thản bằng việc cố gắng quan sát những thời khắc vĩ đại mà bạn đang sống bởi vì sẽ không có bình an và thanh thản ở đó. Sẽ không có sự thoải mái và an ủi ở đó.

Bạn đang sống trong thời đại của Khải Huyền. Bạn đang sống trong thời đại khi nhân loại đối mặt với ngưỡng cửa vĩ đại nhất, thử thách vĩ đại nhất, nguy hiểm to lớn nhất và cũng là cơ hội to lớn để thiết lập tình đoàn kết và hợp tác giữa con người khi đối mặt với những hoàn cảnh to lớn và khốc liệt.

Để nhìn ra điều này và để biết điều này cho chính bạn, bạn phải vượt qua sự phủ nhận của chính bạn. Bạn phải vượt qua sự điều kiện hóa của nền văn hóa của bạn đã cản trở bạn nhìn thấy. Bạn phải nhận ra để vượt qua sự ưu tiên của bạn và sự tìm kiếm giải thoát của bạn. Có lẽ bạn nghĩ điều này không thể, nhưng sức mạnh của Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn sẽ tạo cho bạn làm điều này và cũng tạo cho người khác làm được điều này.

Lời kêu gọi đang đi ra. Một Thông Điệp Mới từ Thượng Đế đang ở trên thế giới này. Sứ Giả đang ở trên thế giới. Ông ấy đang chuẩn bị để truyền trao Thông Điệp mới. Nó chứa đựng Ân Phước. Nó chứa đựng lời Cảnh Báo. Nó chứa đựng sự Chuẩn Bị.

Thông Điệp mới không ở đây để thay thế các tôn giáo của thế giới nhưng để thiết lập và làm mạnh thêm nền tảng chung của chúng, để khai sáng chúng và trao cho chúng sức mạnh và mục tiêu để chúng có một tương lai – cả ở trong thế giới và trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống nơi nhân loại đang gia nhập vào.

Khi đối mặt với ngưỡng cửa vĩ đại này, các chính phủ của bạn sẽ không có câu trả lời. Các nhà hiền triết sẽ không có câu trả lời. Có lẽ người dân sẽ thấy một phần giải pháp và nỗ lực bộc lộ nó, và điều đó là cần thiết, nhưng câu trả lời phải tới từ một sức mạnh lớn lao hơn bên trong bạn và một Sức Mạnh Vĩ Đại hơn vượt trên bạn.

Điều được yêu cầu là một sự chuyển đổi to lớn trong nhận thức của con người và một sự thay đổi trong hành vi của con người. Những điều này đòi hỏi bởi một sức mạnh lớn lao hơn và bởi một sự đáp ứng to lớn hơn bên trong bạn và bên trong mọi người dân trên thế giới. Không phải tất cả mọi người đều đáp ứng lại, nhưng đủ người ở nhiều nơi sẽ cần trải nghiệm lời kêu gọi này và sự đáp ứng này.

Thời gian thì ngắn ngủi. Hiện giờ không phải là lúc thờ ơ và thiếu quyết đoán. Không có sự xa xỉ trong việc duy trì sự ngu dốt và khờ khạo khi đối mặt với Những Làn Sóng Chuyển Đổi vĩ đại.

Vì đang có một sự Tối Tăm To Lớn trên thế giới. Nó là sự tối tăm sâu sắc hơn và để lại nhiều hậu quả hơn bất kỳ điều gì nhân loại từng đối mặt trước đây. Nó đang bước vào thế giới ở vào thời điểm tổn thương to lớn của gia đình nhân loại – vì bạn đang đối mặt với một thế giới suy giảm và bạn đang đối mặt với một quyết định lớn lao rằng con người sẽ chọn con đường tự hủy diệt – con đường sinh ra bởi sự cạnh tranh, xung đột và chiến tranh – hay lựa chọn một con đường khác, cách thức khác, sẽ được nhận ra, tuyên bố, yêu cầu và bộc lộ – một con đường hướng tới tình đoàn kết và hợp tác khi đối mặt với những hiểm nguy to lớn.

Người dân khắp nơi trên thế giới đang bắt đầu nhận ra bằng chứng của nguy hiểm to lớn này, nhưng nhiều người vẫn còn mê ngủ, mơ về thành công cá nhân của họ, thiếu nhận biết và không chú ý tới những Làn Sóng Vĩ Đại của sự chuyển đổi đang cuốn trôi đi thế giới này.

Vì thế nó là cần thiết cho những ai có thể đáp ứng lại hoàn toàn – để nhận ra mối đe dọa to lớn, để nghe lời cảnh tỉnh to lớn và để nhận được Ân Phước từ Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống.

Có một câu trả lời cho nhân loại, nhưng nó không phải là câu trả lời nhân loại có thể phát minh ra cho chính mình. Câu trả lời phải có sức mạnh để kêu gọi mọi người phụng sự lẫn nhau. Nó phải có sức mạnh để vượt qua tư tưởng thuộc về tâm lý, xã hội và chính trị và các xu hướng dẫn nhân loại xung đột với nhau. Nó phải đủ mạnh để khuyến khích lòng nhân từ, tha thứ và bao dung trong gia đình nhân loại. ’

Nó không đơn giản là một loạt ý tưởng. Nó là sức mạnh của sự chuộc lỗi. Nó là lời kêu gọi từ Thượng Đế và một đáp ứng lại trước sự Sáng Tạo của Thượng Đế – một sự đáp ứng lại bên trong mọi người, một sự đáp ứng lại bên trong chính bạn.

Vì thế, hãy nhận lấy Ân Phước. Bạn sẽ không thể hiểu được hoàn toàn theo trí năng thông thường, nhưng bạn có thể cảm và biết nó là chân chính. Bạn có thể cảm nhận được sự đáp ứng khuấy động bên trong chính bạn.

Hãy tôn vinh sự đáp ứng này và cho phép nó nổi lên trong nhận thức của bạn. Cho phép nó dẫn dắt bạn. Nó là sự chỉ dẫn mà Đấng Sáng Tạo đang cung cấp cho bạn. Nó đã ngủ ngầm bên trong bạn cũng như bạn đang ngủ xung quanh nó.

Bây giờ nó phải thức tỉnh, vì thời gian để nó nổi lên đã tới. Bây giờ bạn phải nhìn ra bên ngoài thế giới với đôi mắt rõ ràng và khách quan. Bây giờ bạn phải đặt sang một bên những mối bận tâm khờ khạo và trẻ con điều chỉ giữ cho bạn yếu đuối, mù quáng và tổn thương.

Đây là thời đại của Khải Huyền. Những thời đại như vậy rất hiếm gặp – ở vào những bước ngoặt quan trọng cho gia đình nhân loại, tại khoảnh khắc vĩ đại của cơ hội nơi Đấng Sáng Tạo của mọi sự sống có thể trao cho nhân loại một trí tuệ vĩ đại hơn và Tri Thức Thiêng Liêng và một chất xúc tác mới của cảm hứng và sức mạnh tâm linh.

Đây là thời đại của bạn. Đây là thời đại bạn đã tới, vì bạn đã không tới với thế giới này với sự trợ giúp của Người Chủ Thiên Thần mà đơn giản chỉ là một người tiêu thụ – để xây tổ cho bạn, để làm giàu chính bạn và để vật lộn với những người khác cho sự giàu có này. Mặc dù đây có thể là thực tại của đời bạn ở đây tại khoảnh khắc này, nhưng nó không phải là thực tại vĩ đại của bạn, nó mang tới một điều có giá trị trên thế giới, một điề mà thế giới không thể trao cho bạn, và bạn hãy cho phép món quà này làm thay đổi đời bạn và chỉ dẫn cho bạn trong công cuộc phụng sự nhân loại và phụng sự sự sống trong thế giới này.

Mục đích phụng sự phải được kích hoạt bởi một lời kêu gọi vĩ đại hơn và bởi một loạt những hoàn cảnh vĩ đại hơn. Vì thế, đừng chìm xuống trước Những Làn Sóng Chuyển Đổi vĩ đại đang tới, nhưng hãy đối mặt với chúng. Bạn sẽ hoảng sợ và bất chắc dưới cái bóng của chúng, nhưng thực tại của chúng cũng thắp sáng một sức mạnh tâm linh bên trong bạn, và sức mạnh tâm linh này sẽ tới trước bởi lời kêu gọi và bởi Ân Phước.

Thượng Đế đang kêu gọi tất cả những ai đang ngủ thức tỉnh khỏi giấc mơ về sự khốn khổ và thành công, để đáp ứng lại trước thời đại vĩ đại này và để chuẩn bị trao tặng món quà đã được gửi tới thế giới trao cho một nhân loại đang khó khăn – một nhân loại mà tương lai sẽ được định đoạt trong một vài năm tới. Đây chính là Ân Phước.

Bạn có thể cầu nguyện Thượng Đế vì nhiều thứ. Bạn có thể yêu cầu được bảo vệ. Bạn có thể cầu nguyện cho những cơ hội và lợi thế. Bạn có thể cầu nguyện cho sự tốt lành của gia đình bạn và những người yêu thương. Nhưng không có lời kêu gọi nào vĩ đại hơn mà Thượng Đế có thể trao và không có món quà nào vĩ đại hơn Ân Phước. Vì Ân Phước đáp ứng lại một câu hỏi vĩ đại hơn nằm bên trong bạn, từ nhu cầu của linh hồn bạn. Nó là một cuộc giao tiếp vượt trên trí năng thông thường và những nhu cầu của khoảnh khắc. Nó cung cấp nhiều hơn những gì bạn yêu cầu.

Ân Phước là một con đường. Nó là một con đường. Nó là một sự nhận biết. Nó là một cuộc hành trình. Nó là một ngọn núi phải trèo lên. Đây là những gì sẽ tái sắp xếp lại đời bạn và trao cho nó ý nghĩa. Đây là điều sẽ tổ chức suy nghĩ của bạn và trao cho bạn lối thoát khỏi sự mâu thuẫn trong tư tưởng và sự hỗn độn.

Điều này, bất kể hoàn cảnh của bạn, sẽ mang Ân Phước đến với đời bạn để người khác có thể nhìn thấy nó, cảm được nó và đáp ứng lại nó. Nó thì không sờ nắn được. Nó thì không miêu tả được. Nó có sức mạnh mang tất cả những món quà vĩ đại tới với gia đình nhân loại.

Chỉ có Ân Phước mới có thể chuẩn bị và bảo vệ nhân loại. Chỉ có Ân Phước sẽ trao cho bạn con đường xuyên qua những khó khăn và bất chắc đang tới. Và chỉ có Ân Phước mới có thể chuẩn bị bạn cho sự Tối Tăm Vĩ Đại ở trên thế giới – Bóng Tối Vĩ Đại có sức mạnh định đoạt tương lai của mỗi cá nhân và mỗi cá nhân trong tương lai của thế giới này.

Đây là lời kêu gọi cho tình đoàn kết của con người, sức mạnh và trí tuệ của con người được nhận ra. Vì bây giờ bạn đang đối mặt với sự cạnh tranh vượt trên thế giới, cũng như những hoàn cảnh khốc liệt trên thế giới. Đây là một loại những hoàn cảnh chưa từng thấy trong suốt sự tồn tại của nhân loại.

Đừng nghĩ rằng thực tại này ở một tương lai xa xôi hay nó đang ở trên bạn lúc này đây. Trừ khi bạn có thể nhìn thấy những thách thức vĩ đại, bạn sẽ không cảm thấy một nhu cầu vĩ đại. Nếu bạn không thể cảm thấy nhu cầu vĩ đại, bạn sẽ không nhận ra sự Ban Ân Phước. Bạn sẽ không cảm thấy nhu cầu cần có Ân Phước. Và bạn sẽ không thấy rằng thiếu vắng Ân Phước, nhân loại sẽ bước vào một giai đoạn suy giảm nhanh chóng với những hoàn cảnh khó khăn cùng cực.

Thượng Đế hiểu tình thế hiểm nguy của nhân loại thậm chí nhân loại chưa thể tự nhận ra nó. Thượng Đế biết nhu cầu của linh hồn bạn thậm chí bạn chưa cảm nhận được nó bên trong chính mình. Thượng Đế biết điều gì đang tới với nhân loại và đang kêu gọi nhân loại thức tỉnh và thức tỉnh để chuẩn bị.

Ý chí của Thượng Đế và quyết định của nhân loại không giống nhau. Vì thế, kết quả thì tùy thuộc vào con người. Đấng Sáng Tạo đã trao ra Tri Thức Thiêng Liêng. Các Thiên Thần quan sát thế giới. Nhưng kết cục nằm trong tay của con người. Con người có thể chọn lựa – cũng giống như những giống loài khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã chọn từ ngàn xưa – thất bại, suy giảm, trượt ngã trước sự thuyết phục và thống trị của các giống loài khác. Điều này đã xảy ra không thể đếm được cả từ thế giới của bạn và từ sự bao la của vũ trụ.

Những gì là Ý Chí của Thượng Đế và những gì con người chọn lựa và mong muốn cho chính họ thì không giống nhau. Đây là vấn đề. Đây là câu hỏi hóc búa. Đây là điều đã tạo nên sự chia rẽ to lớn. Đây là điều cản trở bạn theo đuổi Tri Thức Thiêng Liêng bên trong chính bạn. Đây là điều đã giữ nhân loại mù quáng và làm nảy sinh sự khờ khạo và những hành vi phá hủy.

Vì thế, nếu bạn có thể nhận ra vấn đề, bạn đặt chính mình vào một vị trí để nhận ra cách giải quyết. Lời kêu gọi tới từ Thượng Đế. Câu trả lời nằm bên trong Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn và Tri Thức Thiêng Liêng bên trong mỗi người. Không có sự cạnh tranh hay xung đột nào giữa Tri Thức Thiêng Liêng, vì nó tồn tại trong mỗi người. Đây là sự khác biệt với các lý thuyết và ý tưởng của bạn, sự sai khiến của bạn và sự sai khiến của xã hội.

Cuối cùng, nhân loại phải có những hành động dũng cảm và ra những quyết định khó khăn. Lời kêu gọi đã ở đây. Quyết định và hành động của bạn phải đi theo Ân Phước và không đứng trước nó. Cho phép bản thân bạn nhận món quà của Ân Phước và rồi, từng bước, bạn sẽ biết phải làm gì – những hành động nào cần phải làm, ngưỡng cửa mà bạn phải đi qua và sự thay đổi bạn phải mang tới trong chính suy nghĩ và hoàn cảnh của bạn. Hành động và sự hiểu biết đi theo Ân Phước.

Để trao ra, bạn phải đón nhận trước. Để biết, đôi mắt của bạn phải mở. Để có sức mạh và lòng dũng cảm để đáp ứng lại, bạn phải nhìn thấy nhu cầu và cảm nhận được sự vĩ đại của thời đại bạn đang sống. Bạn phải chuẩn bị tâm trí và cảm xúc của mình. Bạn phải chuẩn bị chính mình để nhận lãnh Ân Phước và trải nghiệm sự phản ứng bên trong bạn, lời kêu gọi vĩ đại từ Tri Thức Thiêng Liêng bên trong bạn. Bạn phải cho phép Tri Thức Thiêng Liêng nổi lên một cách từ từ, không cố gắng kiểm soát nó, thống trị nó hay điều khiển nó bằng bất cứ cách nào.

Bằng cách này, Ân Phước làm chủ bên trong bạn và lớn mạnh bên trong bạn. Vì Ân Phước không phải là một thứ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Nó không phải là điều bạn trải nghiệm giống như một tia chớp. Nó không làm sáng lên một vùng đất chỉ trong một giây. Nó bắt đầu với một quá trình nổi lên. Nó bắt đầu một quá trình làm mới lại. Nó bắt đầu một quá trình của sự chuộc lỗi và có thể hướng dẫn và hoàn thiện phần còn lại của đời bạn. Đây là một nhu cầu vĩ đại của nhân loại, và là nhu cầu vĩ đại của linh hồn bạn và linh hồn của tất cả những ai ngụ tại đây. Đó chính là sức mạnh của Ân Phước.

Cầu cho sức nặng của tình hình của bạn tiết lộ chính nó cho bạn theo cách mạnh mẽ nhất, và cầu cho bạn sẽ vượt qua được những cảm xúc sợ hãi, mất an ninh và không tương thích để cho phép phản ứng sâu thẳm hơn của Tri Thức Thiêng Liêng xảy ra bên trong cuộc đời bạn, như nó sẽ làm trong ngày hôm nay, ngày mai và mỗi ngày để bạn theo đuổi. Vì đây là thời đại của Khải Huyền. Bạn đang ở vào thời đại của Khải Huyền.