Ấn niêm phong của các Nhà Tiên Tri

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 21 tháng 5, 2014
Tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Đây là rất quan trọng ngay lúc này để Chúng Tôi nói về Dấu Niêm Phong của những Nhà Tiên Tri để loài người của thế giới có thể hiểu điều này thật sự có ý nghĩa gì và tại sao nó quan trọng để bảo vệ những Khải Huyền vĩ đại của Chúa, những điều chỉ được trao ban vào những điểm ngoặt quan trọng trong quá trình tiến hóa và phát triển của nhân loại.

Những Khải Huyền vĩ đại là quá quan trọng cho thế giới. Chúng cung cấp những viên gạch nền tảng cho nền văn minh của nhân loại.

Ngay lúc này Chúa đã lại lên tiếng để bảo vệ nền văn minh loài người khỏi sự phá hủy và sụp đổ bên trong và khỏi sự nô dịch hoá bởi những thế lực trong vũ trụ những loài đang tìm cách lợi dụng sự ngu ngốc và xung đột của loài người.

Đây là một ngưỡng cửa đã được đoán trước và đã được định mệnh để đến, và nó sẽ đến vào lúc nhân loại bắt đầu chuẩn bị để thiết lập một nền văn minh toàn cầu – chắc chắn không phải là một nền văn minh hoàn hảo, nhưng vẫn là một nền văn minh.

Điều này sẽ xảy ra khi những điều kiện nào đó được đáp ứng và khi sự tổn thương của nhân loại từ chính những lỗi lầm của nó sẽ lớn tới mức mà chính nền văn minh loài người sẽ bị đe doạ bởi sự xuống cấp và gián đoạn về môi trường và bởi Trái Đất bị bóc lột tới mức mà nó không thể cung cấp đủ cho một nhân loại đang tăng trưởng.

Nó sẽ đợi tới thời điểm khi sự tổn thương của nhân loại bởi vũ trụ sẽ đạt tới ngưỡng nguy kịch. Bởi vì Trái Đất đã được quan sát lâu bởi một vài chủng loài trong vũ trụ cho những mục đích và thiết kế riêng của họ.

Chúa biết điều này, dĩ nhiên rồi, vì đây là một phần của sự tiến hóa của bất kỳ thế giới nào – bất kỳ thế giới nào đã là cội nguồn của sự trỗi lên của một chủng loài hoặc bất kỳ thế giới nào đã được khai thác bởi những vị khách từ bên ngoài. Nó có thể đoán được. Nó sẽ xảy ra sớm hay muộn. Và thời điểm này đã đến với nhân loại.

Chúa bảo vệ những Khải Huyền vĩ đại với một Niêm Phong. Niêm Phong này có nghĩa là Hội Đồng Thiên Thần sẽ không cung cấp Khải Huyền vĩ đại nào nữa cho tới khi Chúa Tể của vũ trụ công bố phải làm như vậy. Đó là Niêm Phong của họ, để bảo vệ những Khải Huyền khỏi sự chiếm đoạt, khỏi sự đạo văn và những ai tuyên bố họ là sứ giả, điều luôn xảy ra sau một Khải Huyền vĩ đại cho thế giới.

Công dân của Trái Đất sẽ không biết Niêm Phong này tồn tại. Nó không phải là thứ họ có thể chạm vào. Nó không được viết về trong các hiến pháp của họ. Nó không được hiểu hay chấp nhận rộng rãi.

Nhưng trong giữa Sự Hiện Diện và Cộng Đồng Thiên Thần, những người đang trông coi thế giới, nó là một chỉ thị rất rõ ràng và phải được thiết lập, nếu không những Khải Huyền vĩ đại có thể bị làm ô nhiễm đến không thể nhận ra. Chúng sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi bởi nhân loại qua năm tháng, thông qua sự ngu ngốc và sự sai lạc và thông qua sự áp dụng sai. Nhưng Niêm Phong trong Thiên Đàng thì trọn vẹn, bạn thấy không.

Tuy nhiên, tới lúc nào đó, Chúa sẽ mở Niêm Phong, bởi vì một Tân Khải Huyền phải đến. Bởi vì những Giáo Huấn vĩ đại đã được trao ban trước đây sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu chân thật của toàn bộ gia đình nhân loại.

Thời gian giữa các Khải Huyền vĩ đại sẽ là rất lâu, trong hầu hết những trường hợp, bởi vì chúng đủ để đáp ứng những nhu cầu của nhân loại cho một quãng thời gian dài sắp tới.

Nhưng lúc này đây các bạn đã tới một ngưỡng cửa vĩ đại nơi Chúa đã lại lên tiếng – một ngưỡng cửa vĩ đại mà nhân loại không biết và chưa chuẩn bị cho nó, một ngưỡng cửa vĩ đại mà những Khải Huyền vĩ đại được trao tặng trong các thời đại cổ xưa không thể nói về. Chúng đã không được thiết kế cho điều này. Chúng đã không được trao ban cho mục đích này. Chúng đã là thiết yếu trong việc xây dựng nền văn minh loài người, một nền văn minh thế giới qua năm tháng.

Nhưng nền văn minh nhân loại ngay lúc này đang bị đe dọa cả trong lẫn ngoài, bị đe dọa quá trầm trọng đến nỗi Chúa đã lại lên tiếng, bởi vì nguy cơ là quá cao, hiểm nguy là quá vĩ đại, sự ngu dốt của nhân loại là quá trầm trọng.

Ngay cả những Khải Huyền vĩ đại được trao ban trước kia cũng bị rạn nứt và đầy tranh cãi bên trong bản thân chúng và giữa chúng. Chúng không thể chuẩn bị nhân loại cho một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ. Chúng không thể chuẩn bị nhân loại cho một thế giới trong sự xuống cấp về môi trường – sự đổi thay vĩ đại nhất có thể xảy ra với bất kỳ nền văn minh nào trong bất kỳ thế giới nào. Chúng đã không được thiết kế cho mục đích này.

Chúa biết điều này, dĩ nhiên rồi. Nhưng nhân loại không biết. Nó chưa nhận ra điều gì đang đến ở chân trời. Nó không hiểu tình trạng của nó dưới góc nhìn của sự sống xung quanh nó trong vũ trụ. Nó không đủ hiểu tình trạng của Trái Đất để thấy nó đã bị tước đoạt và bị lạm dụng những tài sản thiên nhiên của nó nhiều như thế nào trong thế giới này. Nó đang ở trong một hành trình liều lĩnh của việc dần tự hủy hoại và tan rã.

Những thay đổi to lớn sẽ đến trong hành tinh đủ để làm suy giảm nền văn minh loài người một cách trầm trọng, nếu nhân loại không được chuẩn bị.

Tại đây Niêm Phong đã bị phá vỡ, bởi vì một Tân Khải Huyền phải được trao tặng. Niêm Phong đã được mở ra sau cuộc đời của Giêsu khi Muhammad đã được trao sứ mệnh vĩ đại của ông ấy trong Trái Đất. Và bây giờ Niêm Phong đang được mở ra một lần nữa trong Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới.

Ở đây bạn phải hiểu rằng tất cả những Sứ Giả vĩ đại đều đã đến từ Hội Đồng Thiên Thần, đã được gửi vào trong thế giới cho một sứ mệnh vĩ đại, được gửi vào trong thế giới ở những điểm ngoặt và những cơ hội vĩ đại. Tất cả họ đều đã đến từ Hội Đồng. Tất cả họ đều có chung một Cội Nguồn. Họ không phải con của Chúa. Họ không phải là trung tâm của vũ trụ.

Họ đã đến từ Hội Đồng mà đang trông coi thế giới này, một thế giới với tầm quan trọng vĩ đại trong vũ trụ bởi vì nhân loại đã giữ nhận thức thánh linh của nó tồn tại. Mặc cho nhiều sai lầm và lịch sử đau thương của nó—những xung đột to lớn và những bất hạnh to lớn nó đã đặt trên bản thân và trên thế giới—nó vẫn là một thế giới với hứa hẹn và tầm quan trọng vĩ đại.

Chúa sẽ tạo một Niêm Phong mới khi Tuyên Ngôn ở thời điểm này hoàn tất, và nó sẽ kéo dài hàng thế kỷ.

Con người vẫn sẽ tuyên bố rằng họ có thông điệp từ Chúa hay là nhà tiên tri hay người cứu rỗi. Nhưng Hội Đồng Thiên Thần sẽ không trao cho họ điều cần thiết để trao cho họ để điều này thật sự là chân thật. Bằng cách này, Thiên Đàng làm việc nó có thể làm để bảo vệ những Khải Huyền vĩ đại, điều rất dễ bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng sai và hiểu sai của con người.

Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới vào điểm ngoặt vĩ đại này là Khải Huyền rộng lớn nhất từng được trao cho thế giới—được trao cho một thế giới có học vấn ngay lúc này, một thế giới của liên lạc và thương mại toàn cầu, một thế giới của hiểm nguy và nguy cơ toàn cầu, được trao tặng ngay lúc này với lời chú thích của riêng nó để hạn chế khả năng nó bị hiểu lầm và áp dụng sai trong tương lai, được trao tặng với sự lặp lại to lớn, được nói bằng nhiều cách để trao cơ hội vĩ đại nhất cho con người để thật sự hiểu điều họ đang nhận lãnh và tại sao nó phải được trao ban ngay lúc này.

Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới chứa đựng một lời cảnh báo, một ơn lành và một sự chuẩn bị vĩ đại. Không có sự chuẩn bị, bạn không thể đáp lại lời cảnh báo. Không có lời cảnh báo, bạn sẽ không hiểu tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Và không có ơn lành, bạn sẽ không có sức mạnh hoặc biết nơi để hướng tới bên trong bản thân hay giữa những người khác để tìm sự can đảm và quyết tâm để làm điều phải được làm cho thế giới, để hiểu ý nghĩa thật sự của mục đích của bạn ở đây và tại sao bạn đã đến vào thời điểm chuyển đổi vĩ đại này.

Đây không phải là món quà cho số ít được chọn, hoặc cho một vài cá nhân được chọn, hoặc cho những người giàu nhất và những người có đặc quyền nhất trong số các bạn. Nó được trao cho toàn thể thế giới, được trao với từ ngữ đơn giản nhất, được trao trong cách thức rõ ràng nhất có thể, được trao với sức mạnh vĩ đại, nói với hầu hết mọi cách thức trải nghiệm của con người, được trao để đưa cho nhân loại cơ hội to lớn này để phục hồi thế giới và để chuẩn bị bản thân nó cho Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống, điều mà nó phải học cách đáp lại ngay lúc này.

Đừng nghĩ rằng điều này không liên quan đến nhu cầu của bạn, bởi vì đây là thế giới bạn đã đến để phục vụ. Hai sự kiện vĩ đại này sẽ quyết định trong mọi vấn đề, trong mọi cách thức, cuộc sống nào bạn sẽ có thể có, điều gì sẽ hạn chế cuộc sống của bạn và điều gì có thể lấy ra từ bạn sức mạnh to lớn của bạn và mục đích to lớn đang nằm ẩn giấu bên trong bạn bên dưới bề mặt của tâm trí bạn. Đừng nghĩ rằng điều này không nói với bạn, bởi vì bạn đã được gửi vào trong thế giới này cho điều này.

Những gì đang diễn ra trong thế giới này và bên ngoài thế giới này, về thế giới này, sẽ quyết định số phận và tương lai của tất cả những ai đang sống ngày hôm nay và cho con cái của họ và những thế hệ tiếp theo. Điều này mạnh mẽ như thế đó. Điều này cần thiết như thế đó.

Nó [Thông Điệp Mới từ Chúa] sẽ thay đổi hiểu biết của bạn về tôn giáo và sẽ đem đến sự sáng tỏ lớn lao ở đây. Nó sẽ thiết lập sự thống nhất của tất cả các tôn giáo và cách chúng đã xây dựng trên nhau để cung cấp nền tảng đạo đức chân thật cho hành vi và hiểu biết của loài người.

Nhưng bạn đang sống trong một thế giới khác ngay lúc này, và bạn đang đối mặt với một thế giới rất khác trong tương lai—một thế giới với các tài nguyên đang suy giảm và khí hậu bất ổn, một thế giới mà sẽ ảnh hưởng cuộc sống của tất cả mọi người, giàu hay nghèo, ở mọi ngóc ngách của thế giới.

Nhu cầu này thật to lớn. Nguy cơ thật to lớn. Sự ảnh hưởng và quyền lực của điều này thật to lớn nên Chúa đã lại lên tiếng và đã gửi một Sứ Giả mới vào trong thế giới. Được gửi từ Hội Đồng Thiên Thần, giống với tất cả những người đã được gửi trước đây. Họ đồng hành cùng ông ấy, bởi vì ông ấy là Sứ Giả của thời đại này, của kỷ nguyên này và của những thời đại lâu dài sắp tới.

Dấu Niêm Phong sẽ ở cùng ông ấy, và Thiên Đàng sẽ theo dõi xem ai có thể đáp lại sự hiện diện của ông ấy trên Trái Đất. Bởi vì ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi ngay lúc này và không có nhiều thời gian để giảng dạy điều này.

[Ông ấy] đã dành cả cuộc đời ông ấy để nhận lãnh một Khải Huyền to lớn hơn và trọn vẹn hơn bất kỳ điều gì đã từng được trao cho nhân loại trước đây.

Nó sẽ tiết lộ ý nghĩa của sự sống trong vũ trụ. Nó sẽ tiết lộ điều gì đang đến nơi chân trời của cuộc sống của bạn và của toàn thể thế giới. Nó sẽ tiết lộ bản chất thật của thánh linh loài người ở một mức độ cao hơn, ở một mức độ được gọi là Tri Thức. Nó sẽ tiết lộ điều nhân loại phải học để xây dựng sự hợp tác chân thật ở đây trên Trái Đất và để chấm dứt những xung đột không ngừng nghỉ của nó và sự bóc lột khủng khiếp với thế giới của nó. Bởi vì đây là thế giới duy nhất bạn sẽ có mà có thể nuôi dưỡng bạn.

Vũ trụ xung quanh bạn sẽ không phải là của bạn để bạn có thể chinh phục hoặc để khám phá bên ngoài hệ mặt trời này. Có những hiểm nguy vĩ đại ở đó, mà nhân loại không biết gì cả. Nó vẫn đang nhìn qua đôi mắt thô sơ, đôi mắt của sự ngu ngốc và những mong chờ đầy hi vọng. Nó không biết điều nó đang đối mặt trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ.

Chúa phải trao ban điều này ngay lúc này, ít nhất phải đủ, để nhân loại có thể chuẩn bị và hành động với sự khôn ngoan và sự lo lắng về tương lai, hơn là chỉ làm gì có lợi vào thời điểm đó.

Điều này liên quan đến việc bạn là ai – bản chất sâu thẳm của bạn, tại sao bạn như vậy và tại sao bạn được thiết kế như vậy – điều mà bạn không thể hiểu được cho đến khi bạn nhận ra đó là cho  một mục đích vĩ đại, điều mà bạn vẫn chưa thật sự khám phá.

Bạn phải chấp nhận rằng Niêm Phong của những nhà Tiên Tri đã được mở ra. Không phải bởi một cá nhân, không phải bởi một tôn giáo, nhưng bởi Chúa, người liên lạc với thế giới thông qua Sự Hiện Diện và Hội Đồng Thiên Thần đang trông coi thế giới này và sự tiến triển và tiến hóa của gia đình loài người.

Ở đây sẽ có sự sáng tỏ vĩ đại về những câu hỏi về tôn giáo, ý nghĩa của cuộc đời bạn, số phận của nhân loại và những thử thách vĩ đại đang đến, điều mà nhân loại phải chuẩn bị ở thời điểm này.

Đừng lùi bước khỏi điều này. Đừng rơi vào bóng tối của những bận tâm của riêng bạn. Đừng tuyệt vọng. Bởi vì Chúa đã trao cho bạn một sức mạnh sâu thẳm để bạn có thể đáp hồi, để chuẩn bị để đối mặt với một thế giới rộng lớn hơn và để trải nghiệm một cuộc sống vĩ đại hơn.

Bạn chưa hiểu điều này có nghĩa gì, nhưng dần dần nó sẽ rõ như ban ngày. Bởi vì Chúa đã trao cho bạn đôi mắt để nhìn và đôi tai để nghe, nhưng đó không phải là đôi mắt bạn đang nhìn ngay lúc này hay đôi tai bạn đang nghe ngay lúc này. Nhưng chúng ở bên trong bạn – sâu thẳm bên trong bạn.

Đây là sức mạnh chân thật của cuộc sống của bạn. Đây là sức mạnh chân thật của gia đình loài người. Đây là điều mà sẽ tạo nên mọi khác biệt trong kết quả của cuộc sống của bạn trên Trái Đất này và cho tương lai và số phận của nhân loại.

Chỉ có Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới mới có thể tiết lộ những điều này cho bạn ngay lúc này. Nếu không có điều này, nhân loại sẽ tiếp tục trong sự rơi ngã đầy tuyệt vọng và hiếu chiến của nó, trong con đường hiếu chiến và đầy tuyệt vọng của nó trong cuộc sống, xói mòn thế giới một cách quá nghiêm trọng đến nỗi nó sẽ không thể duy trì nền văn minh loài người trong bất kỳ hình thức nào có thể được nhận dạng. Bạn sẽ trở thành con mồi cho các thế lực thống trị trong vũ trụ, và tất cả những điều có giá trị mà bạn đã xây dựng sẽ bị đánh mất.

Chỉ có Khải Huyền của Chúa cho thế giới mới có thể tiết lộ cho bạn điều này một cách rõ ràng, không bị bóp méo, không có sự ảnh hưởng bởi ý muốn của bất kỳ chủng loài ngoài hành tình nào, không có bất kỳ sự thao túng hay lừa dối nào.

Trong trái tim của bạn, bạn sẽ đáp hồi bởi vì ở mức độ sâu thẳm hơn bạn vẫn còn kết nối với Chúa. Mặc cho bạn có tôn giáo hay không, mặc cho bạn có truyền thống tín ngưỡng hay không, bạn vẫn còn kết nối. Và đó là lời hứa hẹn cho sự cứu rỗi trong tương lai của bạn, cội nguồn của sức mạnh vĩ đại của bạn và giải pháp vĩ đại của bạn cho bất kỳ điều gì đã xảy ra cho bạn trước đây.

Dấu Niêm Phong của những nhà Tiên Tri đã một lần nữa được mở ra bởi Chúa. Nó đã được có ý định để được mở ra khi nhân loại chạm đến một điểm cụ thể, chạm đến một bước ngoặt vĩ đại nơi nó sẽ đối mặt với những thách thức mà toàn thể gia đình loài người chưa từng thấy trước kia, đối mặt với một thế giới đang suy giảm và thực tế của vũ trụ xung quanh bạn.

Chúa đã trao sự sáng tỏ ngay lúc này để hiểu được tất cả những truyền thống vĩ đại đã thật sự nói điều gì, trước khi chúng đã bị thay đổi và được chọn và bị sử dụng qua nhiều thế hệ bởi các cá nhân và các chính phủ cho những mục đích riêng của họ.

Tại đây bạn vinh danh tất cả những Sứ Giả vĩ đại và hiểu sứ mệnh của họ trên Trái Đất một cách hoàn thiện hơn, rõ ràng hơn. Bởi vì không có tranh chấp và cạnh tranh giữa những tôn giáo của thế giới, bởi vì tất cả chúng đều đã được khởi đầu bởi Chúa, và tất cả chúng đều đã bị thay đổi bởi con người.

Niêm Phong đã được mở ra, nhưng nó sẽ được thiết lập lại một khi Tân Khải Huyền của Chúa hoàn tất, và một khi Sứ Giả có thời gian để trình bày nó trong thời gian của ông ấy, điều phải xảy ra ngay lúc này để cho Khải Huyền thật sự và hoàn toàn chân thật. Nó không thể được tập hợp sau này bởi những người đã không biết ông ấy.

Đó là nhiệm vụ vĩ đại của ông ấy để nhận lãnh Khải Huyền lớn nhất từng được trao cho thế giới này – để biên soạn nó, để đảm bảo tính chính xác của nó, để học về nó để nó có thể được giảng dạy, để hiểu nó một cách trọn vẹn khi ông ấy là một con người trong thế giới, để tập hợp xung quanh ông ấy những cá nhân dũng cảm những người sẽ trợ giúp ông ấy với những nhiệm vụ vĩ đại này để trong cuộc đời của ông ấy, Khải Huyền có thể được trao ban trong hình hài tinh khiết của nó, giải quyết vấn đề mà đã đeo bám những Khải Huyền trước đây cho nhân loại.

Ơn Lành đang ở trên bạn. Nó đang ở trên thế giới, nhưng nó đến với sự khẩn cấp và cần thiết vĩ đại. Nó không phải là thứ bạn sử dụng để cố làm giàu cho bản thân hay để thử chơi. Bạn phải tiếp cận nó với lòng tôn kính và với sự nghiêm túc vĩ đại và sự sẵn lòng để nhìn thấy điều nó thật sự có nghĩa cho bạn và cho thế giới.

Nó phải nói với con người của tất cả truyền thống tín ngưỡng và tất cả quốc gia và nền văn hóa.

Nó phải không có bất kỳ hình thức sở hữu nào bởi bất kỳ tổ chức tôn giáo hiện hành nào ngoài điều mà Sứ Giả đã thiết lập để nhận lãnh, để chuẩn bị và để đem nó vào trong thế giới.

Ông ấy sẽ cần sự hỗ trợ của bạn. Nhưng bạn phải học về điều này và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn để hiểu. Bạn không thể đứng bên ngoài nó và hiểu nó, bởi vì đó là không thể đối với một Khải Huyền vĩ đại được sinh ra từ Thiên Đàng cho phúc lợi và sự bảo vệ của thế giới.

Cầu mong Phúc Lành ở trên Sứ Giả và tất cả những người trợ giúp ông ấy trong những năm còn lại của ông ấy trên Trái Đất. Và cầu mong những người có sự cam đảm, khiêm nhường và nhu cầu vĩ đại có thể hiểu, nhận lãnh điều này kịp lúc để nhận ra sự quan trọng thiết yếu của nó cho cuộc sống của họ và cho tương lai của thế giới này.