Những Tia Sáng Vĩ Đại của Khai Tâm

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:

Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 24 tháng 7, 2012
ở Boulder, Colorado, Mỹ

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Quyền Lực và Sự Hiện Diện đang trông coi bạn và mọi người trong thế giới, chờ đợi những người sẵn sàng, chờ đợi những người sẵn sàng để thức tỉnh khỏi giấc ngủ sâu của họ của mong ước và sự thất vọng, đang trông coi thế giới, chờ đợi những tâm trí đang tìm kiếm tự do – không chỉ tự do bên ngoài, nhưng tự do bên trong – chờ đợi giây phút sẵn sàng trong cá nhân.

Con người nghĩ rằng Sự Hiện Diện của Thiên Thần luôn ở bên họ, nhưng đó không chính xác. Thật vậy, Sự Hiện Diện đang chờ những người sẵn sàng để đáp lại một tiếng gọi vĩ đại và một mục đích vĩ đại trong cuộc sống. Đó là những cá nhân này mà sẽ tụ họp sự chú ý của Hội Đồng Thiên Thần.

Con người cầu nguyện cho nhiều thứ, nhưng Hội Đồng Thiên Thần đang chờ đợi tiếng gọi thật sự từ cá nhân – một tiếng gọi thường được sinh ra từ sự tuyệt vọng, tức tối hoặc thất vọng trong thế giới, bây giờ tìm kiếm điều gì đó chân thật hơn, xác thực hơn, vĩnh viễn hơn và căn bản hơn cho bản chất thật và mục đích của họ cho việc ở trong thế giới vào lúc này.

Những Tia Sáng Vĩ Đại được chiếu lên những người có thể đáp lại và những người sẵn sàng để nhận lãnh điều tuyệt diệu và quan trọng. Những Tia Sáng Vĩ Đại của ánh sáng và quyền lực hướng đến những người đang bắt đầu nhận lãnh sự chuẩn bị cho mục đích vĩ đại và tiếng gọi của họ trong cuộc sống.

Bạn không thể tự ý thức kêu gọi điều này. Nó phải được sinh ra từ điều gì đó bên trong bạn mà rất sâu thẳm, và rất căn bản cho cuộc sống và mục đích của bạn ở đây. Bạn không thể trong tâm trí của bạn cầu nguyện cho Những Tia Sáng Vĩ Đại để rọi lên bạn, để khai tâm bạn, bởi vì tâm trí của bạn không thể kêu gọi điều này. Nó phải đến từ một nơi sâu thẳm hơn bên trong bạn. Nhưng tâm trí của bạn có thể chuẩn bị bạn bằng việc nhận ra nhu cầu vĩ đại của cuộc đời bạn, và rằng bạn không đang sống cuộc sống bạn được có ý định sống, và rằng bạn bị giới hạn bởi nhiều thứ ít giá trị và ít có khả năng trong tương lai.

Bạn chuẩn bị bằng việc nhận ra sự thật về cuộc đời bạn trong giây phút của sự sáng tỏ và sự tỉnh táo lớn lao. Bạn suy nghĩ kỹ về nơi bạn đang đứng. Bạn nhận ra rằng bạn lạc lối trong thế giới khi đi theo chỉ dẫn của nền văn hoá của bạn và của những người ảnh hưởng bạn rất mạnh mẽ. Ở đây bạn cầu nguyện không chỉ cho sự giải thoát khỏi đau khổ, bạn cầu nguyện cho sự thật được tiếc lộ cho bạn, không chỉ sự thật của hoàn cảnh của bạn nhưng sự thật của cuộc đời bạn. Bạn cầu nguyện cho cuộc sống của bạn, cuộc sống thật sự của bạn để được trao cho bạn.

Đây là tiếng gọi đến từ sâu thẳm bên trong bạn, không chỉ là điều gì đó mà tâm trí muốn trong giây lát, không phải cho sự giải thoát khỏi chỉ đau khổ, không chỉ để có một cuộc sống tốt hơn hoặc những hoàn cảnh đẹp đẽ hơn hoặc để đạt được những tham vọng và mong ước của bạn. Điều này đến từ nơi sâu thẳm hơn bên trong bạn, từ Tri Thức bên trong bạn. Đây là điều nói với Hội Đồng Thiên Thần. Đây là kết quả của một trải nghiệm sâu thẳm hơn về bản thân bạn, một sự xem xét sâu thẳm hơn bên trong bản thân bạn, một sự trung thực sâu thẳm hơn.

Nếu bạn thật sự sẵn sàng để đáp lại, sẵn sàng để xem xét và thay đổi hoàn cảnh của cuộc sống của bạn nếu cần, thì Những Tia Sáng Vĩ Đại sẽ chiếu rọi lên bạn, như thể một ngọn đèn dẫn đường hoặc một đèn sân khấu đã được chiếu đặc biệt lên bạn, không phải lên những người xung quanh bạn, thậm chí không phải lên người đang ngồi kế bạn, không phải lên chồng của bạn hoặc vợ của bạn hoặc con cái của bạn, nhưng lên bạn.

Như thế điều này bắt đầu một quá trình của việc xem xét và đánh giá sâu thẳm hơn, một quá trình trong nhiều giai đoạn khai tâm, một quá trình bắt đầu một điểm ngoặc vĩ đại cho cuộc đời bạn.

Bởi vì sự thật là bạn không biết bạn là ai, hoặc tại sao bạn đang ở đây, hoặc bạn đã được cử đến để đạt được gì, hoặc bạn đang ở đây để gặp ai, điều bạn đang ở đây để tránh, điều bạn đang ở đây để đạt được, những nguy hiểm nào của cuộc sống của bạn vượt ngoài hiểu biết của bạn, những cơ hội lớn lao nào cho cuộc sống của bạn vượt ngoài hiểu biết của bạn.

Bạn có một mối quan hệ với Hội Đồng Thiên Thần đang trông coi thế giới này và tất cả mọi người trong đó. Điều này là bản chất cho việc bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây, điều bạn đã được cử đến để thực hiện, bạn phải gặp ai, bạn phải đi đâu. Nó là hành trình vĩ đại của cuộc đời bạn đang chờ đợi để được khám phá và được thực hiện.

Những niềm tin của bạn, tư tưởng của bạn, quan điểm tôn giáo của bạn, tham vọng tâm linh của bạn, thường cản trở nhận thức sâu thẳm này, điều không phải của thế giới này, hoặc bất kỳ điều gì trong thế giới này, nhưng tượng trưng cho cuộc sống của bạn bên ngoài thế giới, nơi bạn đã rời khỏi để đến đây và nơi bạn sẽ quay về, những mối quan hệ căn bản cho sự tồn tại của bạn và sự tham gia của bạn trong thế giới ngay lúc này.

Những Tia Sáng Vĩ Đại đầy quyền lực, chúng chạm xuống sâu bên trong bạn, vượt qua trí tuệ của bạn và tất cả những niềm tin và ý tưởng và mong chờ vân vân của bạn, như thể chúng đang chiếu rọi lên một phần của bạn mà bạn hiếm trải nghiệm trong cuộc sống và hiếm quen thuộc – điều gì đó cổ xưa, điều gì đó bạn có thể đã trải nghiệm trong giây lát đâu đó, điều gì đó không thay đổi, phần không thay đổi của bản thân bạn.

Đây là sự truyền đạt không với từ ngữ. Đó là quyền lực của sự khai tâm được tạo ra từ Hội Đồng Thiên Thần,  ngay lúc này được hướng đến cá nhân mà đã đạt đến điểm sẵn sàng, không chỉ bên trong nhưng sự sẵn sàng khi điều gì đó bên ngoài phải được thực hiện, bởi vì nếu họ bỏ lỡ điểm này trong sự phát triển của họ và trong cuộc sống của họ, họ có thể hoàn toàn bỏ lỡ tiếng gọi của họ.

Ở đây thời điểm là quan trọng, bởi vì bạn không có nhiều thời gian để trì hoãn. Bạn không có nhiều thời gian để lạc lối trong thế giới, trước khi cơ hội của bạn bị vượt qua và quá trễ để bạn đáp lại. Bạn không biết đây là khi nào, nhưng Hội Đồng Thiên Thần biết. Tri Thức bên trong bạn biết.

Khi bạn đến gần thời điểm quan trọng này trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ cảm thấy lo lắng hơn về hoàn cảnh bên ngoài của bạn, bị thu hút hơn đến điều gì đó bí ẩn hơn, tra hỏi hơn về những giá trị và sự tham gia của bạn với người khác, bất an hơn và không toại nguyện với hoàn cảnh của bạn ngay cả khi chúng dễ chịu, ngay cả khi chúng có vẻ như có ích. Bạn trở nên bất an hơn. Bạn có thể cố làm sự bất an này toại nguyện với nhiều vật sở hữu hơn, nhiều hoạt động hơn, nhiều giải trí hơn, thậm chí nhiều thánh linh hơn, nhưng bạn đang tiến đến thời điểm sẵn sàng. Nó đang xảy ra ở mức độ sâu thẳm hơn, bên ngoài phạm vi và tầm với của trí tuệ.

Sự Hiện Diện đang quan sát bạn một cách thận trọng ngay lúc này để xem bạn sẽ đáp lại ra sao. Bạn sẽ phủ nhận trải nghiệm của bạn hay không? Bạn sẽ chống lại trải nghiệm của bạn hay không? Bạn sẽ cố thất lạc bản thân một lần nữa trong tình cảm lãng mạn hoặc hình thức theo đuổi khác trong thế giới, thậm chí hình thức theo đuổi làm mở mang tri thức như chính nghĩa xã hội hoặc chiến dịch chính trị? Đây là về điều gì đó rất khác.

Vào thời điểm này, nó rất quan trọng để đáp lại bản thân bạn, để thực tập việc lắng nghe bên trong, để lắng nghe điều gì đó sâu thẳm mà không ra kết luận, để định hướng bản thân bạn theo hướng này. Bởi vì nếu Những Tia Sáng Vĩ Đại được hướng đến bạn, nó sẽ xáo trộn cuộc sống của bạn và thay đổi bạn. Đó giống như bị sét đánh.

Trải nghiệm này có thể rất sâu sắc bên trong, nhưng nó cũng có thể được tạo ra bởi sự hiện diện của những người đang ở đây để kêu bạn ra khỏi quá khứ của bạn và để là một phần của việc chuẩn bị của bạn cho một cuộc đời vĩ đại trong tương lai. Cách nào đi nữa, nó sẽ bắt đầu một quá trình của sự đổi thay và việc xem xét bản thân một cách sâu sắc, thật mạnh mẽ ngay lúc này mà bạn không thể chỉ đơn giản phủ nhận nó hoặc nghĩ nó là điều gì khác, bởi vì nó sẽ có vẻ áp đảo bạn, và bạn phải qui phục cho nó.

Sự Hiện Diện của Thiên Thần quan sát bạn để xem bạn có thể làm điều này hay không, nếu bạn có thể nhận lãnh sự khai tâm và để hoàn thành quá trình dài và khó hiểu mà nó sẽ đòi hỏi. Bạn không thể điều khiển quá trình này, bạn chỉ có thể tập trung lên nó, và điều đó sẽ đòi hỏi toàn bộ việc rèn luyện bản thân và lòng nhân từ cho bản thân mà bạn có thể tụ họp.

Con người có thể thất bại ở điểm nối này với hậu quả vĩ đại. Nó hoàn toàn liên quan đến sự hiện diện của những người nào đó trong cuộc đời bạn những người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công việc và mục đích vĩ đại của bạn ở đây. Có thể đây là lúc để gặp họ. Họ có thể đang kêu gọi bạn. Thời điểm cho cuộc hẹn gặp của bạn đang tiến đến và bạn phải có thể đáp lại.

Bạn không có những cơ hội này vào mọi lúc. Đừng nói cho bản thân rằng việc khai tâm có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy muốn bởi vì đây thật sự không đúng chút nào. Bạn có những cơ hội nào đó trong cuộc sống dựa trên sự kề cận của những người thiết yếu cho thành công của bạn, và dựa trên sự phát triển và mức độ trung thực với bản thân của bạn. Để bạn có thể được kêu gọi bằng cách này, bạn phải được chuẩn bị để chấp nhận trải nghiệm này và để thực hiện quá trình chuẩn bị, điều rất sâu thẳm và thuộc về nội tâm. Bạn phải có thể đáp lại những người vào trong cuộc đời bạn, những người sẽ khai tâm bạn để trở thành một phần của điểm ngoặt vĩ đại này.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài những kế hoạch cá nhân của bạn và việc đánh giá cuộc sống của bạn. Bạn có thể nghĩ hoặc cảm nhận rằng bạn được có ý định cho điều gì đó vĩ đại và có lẽ cảm giác này đã ở với bạn một thời gian dài. Nhưng Chúng Tôi đang nói về điều gì đó ở công hiệu và mức độ vĩ đại hơn nhiều.

Nếu Những Tia Sáng Vĩ Đại đang hướng đến bạn, nếu đó là thời điểm của sự đổi thay vĩ đại, nếu thời điểm của bạn đã đến, thời điểm mà bạn đã chuẩn bị cho nó mà không hay biết. Nếu thời điểm đó đã đến, bạn phải sẵn sàng để nhận lãnh, và bạn phải được chuẩn bị để trải qua giai đoạn của sự bối rối và không chắc chắn vĩ đại.

Trong thế giới ngày hôm nay, Sứ Giả mới của Chúa đang ở đây, đem một Thông Điệp Mới từ Chúa đến thế giới. Nếu bạn gặp mặt ông ấy và để cuộc gặp mặt này thật sự hiệu lực, bạn phải được chuẩn bị trong cách này nếu không bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy chỉ là một người khác đang đưa ra những lời tuyên bố vĩ đại. Bạn sẽ đánh giá ông ấy dựa trên mức độ cá nhân như cách bạn đánh giá con người ngay lúc này. Bạn sẽ không thấy. Bạn sẽ không biết. Bạn sẽ không nhận ra rằng đây là cuộc chạm trán vĩ đại nhất mà bạn có thể sẽ có trong toàn bộ cuộc đời bạn. Nếu bạn lỡ nó, nó bị bỏ lỡ.

Chúa muốn bạn thức tỉnh đến với mục đích vĩ đại của bạn và để nhận lãnh lời chúc phúc vĩ đại từ Hội Đồng Thiên Thần, Những Tia Sáng Vĩ Đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ đến được cuộc hẹn này. Điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể nghe và thấy và biết trong giây phút nguy cấp khi sự nhận thức phải xảy ra. Điều đó không có nghĩa rằng thành công của bạn được bảo đảm. Điều đó không có nghĩa rằng bạn sẵn sàng, tự nguyện và có thể.

Nếu bạn có định mệnh với Sứ Giả, bạn phải chuẩn bị cho điều đó, để qua bên điều không thể tiến bước, nắm lấy điều quan trọng cho thành công của bạn, xây dựng cảm nhận của bạn cho sự chính trực, sự trung thực với bản thân, xem xét cuộc sống của bạn để thấy điều thật sự chân thật và có định mệnh và điều không có, đối mặt với sự mất mát, từ bỏ nhiều điều nếu cần thiết, tách khỏi người nào đó nếu cần thiết, tách khỏi đầu tư trước đây của bạn trong con người, nơi chốn và nhiều điều, nếu cần thiết.

Khi cuộc sống này chấm dứt và bạn quay về với Gia Đình Thánh Linh của bạn, họ sẽ chỉ có một câu hỏi cho bạn, và đó là bạn đã đến cuộc hẹn thiêng liêng của bạn trong cuộc sống và đã trao những món quà của bạn cho thế giới hay không. Trong giây phút đó, bạn sẽ biết với sự rõ ràng tuyệt đối rằng bạn đã làm hay không. Không có sự trừng phạt ở đây, nhưng gánh nặng của sự thất bại là vĩ đại. Nó có nghĩa là bạn phải thử một lần nữa, và trải qua toàn bộ quá trình một lần nữa. Điều này là đủ động cơ để khuyến khích hầu hết người để tiến bước.

Khi bạn cầu nguyện với Chúa, đừng cầu nguyện cho những thứ nhỏ nhặc, những lợi thế hay sự miễn trừ nhỏ nhặc. Hãy cầu nguyện rằng Tri Thức sẽ trở nên mạnh mẽ bên trong bạn. Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ có sự kiên nhẫn và sự kỷ luật bản thân để kìm lại những khuynh hướng sợ hãi và đầy phản ứng của bạn. Hãy cầu nguyện rằng những người mà bạn được có ý định để kết nối có thể tìm thấy bạn trong thế giới. Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ sẵn sàng cho họ khi họ đến, rằng bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang tạo sự kết nối quan trọng, mà không cố hiểu hoàn toàn nó có nghĩa gì hoặc nó sẽ đòi hỏi gì.

Những người được kêu gọi đang được kêu gọi ra khỏi hoàn cảnh trước kia của họ, và được chuẩn bị cho một hình thức mới của cuộc sống. Mọi người có một mục đích vĩ đại cho việc ở trong thế giới ngay lúc này, nhưng không nhiều người sẵn sàng nhận lãnh tiếng gọi của họ. Họ chưa sẵn sàng để nhận lãnh Những Tia Sáng Vĩ Đại.

Tương lai của thế giới phụ thuộc vào đủ người nhận lãnh tiếng gọi của họ, và trao tặng đóng góp của họ cho một thế giới đang đối mặt với sự thay đổi vĩ đại và nguy hiểm, một thế giới đang đối mặt với một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ, một thế giới đang đối mặt với sự suy giảm về kinh tế, hủy hoại môi trường, khí hậu thay đổi, một thế giới có nguy cơ sụp đổ từ bên trong, và đối mặt với sự can thiệp từ bên ngoài. Đây là thế giới bạn đã đến để phục vụ. Đó không phải là tình cờ mà bạn đang ở đây ngay lúc này.

Lời Chúc Phúc đang ở với bạn, nhưng bạn không đang ở với Lời Chúa Phúc. Tiếng gọi đang chờ đợi bạn, nhưng bạn đang bận rộn làm những điều khác, bận rộn mọi giây phút. Hội Đồng Thiên Thần trông coi bạn, nhưng đôi mắt bạn hướng xuống đất. Bạn cầu nguyện cho hoà bình và hạnh phúc và hoàn cảnh lợi ích, mà không nhận ra rằng bạn thật sự đang ở đây cho điều khác. Bạn cầu nguyện với thiên đàng rằng tình trạng Phân Ly của bạn sẽ thoả mãn và toại nguyện điều không bao giờ là có thể.

Hội Đồng Thiên Thần đang chờ bạn nhận ra rằng không có mục đích và tiếng gọi vĩ đại của bạn, cuộc đời của bạn chỉ là một giấc mơ bất an. Bạn không thể tìm thấy sự toại nguyện ở đây mặc cho bạn làm gì, bởi vì bạn đang ở đây cho một mục đích vĩ đại, và nhu cầu của linh hồn của bạn là để cho mục đích này được nhận biết và được thể hiện trong thế giới. Nếu bạn không phải là một sinh loài vĩ đại với một cội nguồn vĩ đại và một định mệnh vĩ đại, nó sẽ không như vậy. Bạn sẽ chỉ là một sinh vật thông minh sống trên bề mặt của thế giới, cố gắng an toàn và bảo đảm, cố gắng hạnh phúc với điều bạn có và luôn muốn nhiều hơn.

Nhưng bạn là một sinh loài vĩ đại với một cội nguồn vĩ đại và một định mệnh vĩ đại, và tiếng gọi đang chờ bạn đến điểm của sự nhận thức và sẵn sàng. Điều này gửi dấu hiệu cho Sự Hiện Diện của Thiên Thần rằng bạn thật sự sẵn sàng, và rằng quá trình phải bắt đầu. Nếu bạn không thể tạo ra nhận biết này bên trong bản thân, thì nó sẽ được tạo ra cho bạn bởi vì cuộc sống của bạn đã chạm đến điểm quan trọng khi tiếng gọi phải xảy ra, nếu nó muốn xảy ra trong cuộc đời này. Điều đó có thể cực kỳ xáo trộn và cơ hội thất bại sẽ lớn hơn ở đây. Không có bảo đảm rằng bạn sẽ hiểu ý nghĩa của điều đang xảy ra. Không có bảo đảm rằng bạn sẽ đi theo điều bạn phải đi theo, và tách khỏi điều bạn phải tách khỏi.

Trong một vũ trụ của sự sống thông minh, của vô số chủng loài, Những Tia Sáng Vĩ Đại đang chiếu lên những loài có thể đáp lại và những loài phải đáp lại. Đó là Kế Hoạch vĩ đại cho một vũ trụ vĩ đại hơn nhiều so với điều bạn thậm chí có thể tưởng tượng. Bạn không thể hình dung nó. Nó sẽ khiến bạn nhận ra rằng những ý tưởng trước kia của bạn hoặc cực kỳ sai hoặc cực kỳ không đủ để đối phó với tình huống thật trong cuộc sống của bạn.

Đó là tại sao bạn phải có lòng khiêm nhường, và nhận lãnh việc chỉnh sửa mà không hành hạ bản thân. Bạn phải cho phép cuộc sống của bạn được định hình lại bởi Tri Thức, mà không cố tự định hình nó. Đó là một cách tồn tại hoàn toàn khác. Đó là một mối quan hệ hoàn toàn khác với bản thân và với người khác. Đó là sự bắt đầu của một cuộc sống vĩ đại cho bạn.

Mong rằng Chúa rọi lên bạn và kêu bạn ra khỏi những giấc mơ bất an của bạn, ra khỏi bóng tối của quá khứ, ra khỏi đau khổ của hiện tại. Hãy cầu nguyện cho điều này, nhưng trong lúc đó hãy chuẩn bị bản thân bằng việc thật sự trung thực về hoàn cảnh của bạn, những liên kết của bạn, những sự tham gia của bạn và những cam kết của bạn.

Bạn không thể thụ động về tiếng gọi vĩ đại này, bạn phải xây dựng nền tảng, bạn phải cố gắng, bạn phải có sự can đảm, bạn phải liều lĩnh, bởi vì điều này sẽ khiến bạn mạnh mẽ và quyền lực trong thế giới, và chỉ cho bạn nơi sức mạnh của sự chính trực của lòng can đảm của bạn hiện diện.

Ngày hôm nay, hãy lắng nghe những lời này, bởi vì chúng đến từ Cội Nguồn của mọi sự sống. Hãy chuẩn bị cho Sứ Giả trong thế giới, bởi vì rất có thể là bạn có định mệnh với ông ấy. Hãy hiểu rằng bạn đang sống trong thời đại của Khải Huyền, và rằng điều này hoàn toàn liên quan đến điều đã xảy ra trong cuộc sống của bạn, và những khuynh hướng sâu thẳm hơn của bạn cho tương lai.