Ý Nghĩa của Lễ Giáng Sinh

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
Vào ngày 23 tháng 12, 1994
Ở Boulder, Colorado, Mỹ.


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Lễ Giáng Sinh tượng trưng cho sự trỗi lên của Tri Thức bên trong cá nhân. Điều này được minh họa trong cuộc đời của Giêsu, người mà vượt trên hiểu biết của ngay chính ông ấy, một Quyền Lực Vĩ Đại đã trỗi lên bên trong ông ấy, đã chế ngự cuộc đời ông ấy, đã thống nhất ông ấy với Những Người Vô Hình đã dẫn dắt ông ấy, và dẫn đến sự thể hiện của phụng vụ vĩ đại và quan trọng của ông ấy.

Do đó, việc thể hiện của ông ấy, mặc dù rất bị hiểu lầm và bị sử dụng sai, ngày hôm nay vẫn là biểu tượng của sự trỗi lên của Tri Thức bên trong cá nhân. Mặc dù Giêsu đã bị lý tưởng hoá, mặc dù cuộc đời ông ấy đã bị làm thành độc nhất và không thể sánh bằng bởi bất kỳ cuộc đời nào khác, mặc dù ông ấy đã bị đặt lên bệ ở trên và vượt xa những người khác, sự thật là, cuộc đời của ông ấy tượng trưng cho sự trỗi lên của Tri Thức bên trong cá nhân.

Sự trỗi lên này là có thể cho bạn và đại diện cho định mệnh vĩ đại của bạn và mục đích cao cả của bạn trong cuộc sống. Đây không phải là để nói rằng việc thể hiện của bạn sẽ bằng với của Giêsu, bởi vì ông ấy đã là một cá nhân đặc biệt, và việc thể hiện của ông ấy là độc nhất.

Nhưng việc thể hiện của bạn cũng sẽ là độc nhất, mặc dù chắc chắn không rõ như của ông ấy. Và bởi vì ông ấy là một phần của Nhóm Vĩ Đại, việc thể hiện Tri Thức bên trong bạn cũng sẽ thống nhất bạn với Nhóm Vĩ Đại.

Do đó, bạn không nên so sánh cuộc đời bạn với cuộc đời ông ấy, nhưng hãy học về ý nghĩa của Tri Thức, quyền lực thánh linh vĩ đại bên trong bạn, và cách nó liên kết với sự sống xung quanh bạn và với những thế lực thánh linh vĩ đại đang vận hành trong thế giới, những người đã hoạt động trong thế giới vào thời đại của ông ấy và những người đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay.

Giêsu ngay lúc này đang ở giữa Những Người Vô Hình, những người đã dẫn dắt, cố vấn và an ủi ông ấy trong thời gian là con người trên Trái Đất của ông ấy. Ngay lúc này ông ấy là một phần của liên kết vĩ đại của họ. Ngay lúc này là thời điểm của bạn ở trong Trái Đất. Việc thể hiện của bạn sẽ khác so với của ông ấy bởi vì bạn đang sống trong một kỷ nguyên khác, trong một kiểu thế giới khác. Mặc dù nhiều vấn đề của loài người lúc đó là hiển nhiên bây giờ vẫn là hiển nhiên, nhân loại ngay lúc này đang đối mặt với thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại và nhu cầu và sự khó khăn của việc trở thành cộng đồng một thế giới.

Giêsu đã không phải đối phó với những vấn đề này trong thời đại của ông ấy, và do đó phụng sự của ông ấy khác, đáp lại nhu cầu và quá trình tiến hoá của thời đại của ông ấy. Nhưng ngay lúc này bạn phải đáp lại nhu cầu và quá trình tiến hóa của thời đại của bạn.

Bạn không thể làm điều này dựa trên sức mạnh của ý tưởng của bạn. Bạn không thể làm điều này bằng cách là người cứng đầu. Bạn không thể làm điều này bằng cách chống đối lại xã hội và bằng cách tấn công những tổ chức của nó. Bạn chỉ có thể làm điều này với Tri Thức, và bạn chỉ có thể làm điều này với quyền lực của Những Người Vô Hình, những người sẽ đến để hỗ trợ bạn khi Tri Thức bắt đầu trỗi lên bên trong bạn.

Chỉ có Tri Thức có quyền lực để lay chuyển những tâm trí khác. Chỉ có Tri Thức có công hiệu để tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Chỉ có Tri Thức có thể nuôi dưỡng sự tốt đẹp và những ý định tốt đẹp. Chỉ có Tri Thức có thể chống lại sự sợ hãi và sự thù địch. Chỉ có Tri Thức có thể ban phúc cho thế giới.

Do đó, lời hứa hẹn của bạn là để trở thành một người nam hay nữ của Tri Thức – một phương tiện cho Tri Thức; một người mà thông qua đó Tri Thức có thể nói, hoạt động và di chuyển; người đem đến Ơn Huệ, nhưng cũng là người của hành động, người có thể đem đến thay đổi, nhưng với một tinh thần vĩ đại hơn; người có thể nói sự thật, nhưng với uy quyền vĩ đại hơn; người có thể chỉ ra sai lầm, nhưng với lòng từ bi vĩ đại. Chỉ có Tri Thức bên trong bạn có thể làm việc này, và đó là cội nguồn của tất cả những biểu hiện vĩ đại này.

Do đó, đây là Lễ Giáng Sinh của bạn ngay lúc này. Nó không chỉ đơn giản là ngày lễ tưởng niệm. Nó không chỉ đơn giản là việc nhớ về Giêsu. Nó không chỉ đơn giản là việc nhớ về gia đình và bạn bè. Nó không chỉ đơn giản là lúc để tặng quà và để rộng lượng cho một vài ngày trong năm.

Mặc dù nó có thể bao gồm tất cả những điều này, ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh vĩ đại hơn. Hãy để nó vĩ đại hơn cho bạn. Do đó, hãy để nó là lúc khi bạn nhớ rằng bạn có một mục đích vĩ đại trong thế giới và rằng bạn đã được gửi vào trong thế giới để giành lại mục đích này – để chấp nhận nó, để trải nghiệm nó và để đi theo nó để nó có thể được cống hiến.

Hãy để đây là lúc khi bạn nhớ rằng cuộc sống của bạn vĩ đại hơn việc đơn giản chỉ là một người trong thế giới với những nhu cầu căn bản. Đây là một phần vĩ đại của bạn – tiếng gọi vĩ đại này và mục đích vĩ đại này – điều này trao ý nghĩa cho tất cả những khía cạnh nhỏ bé hơn của bản thân bạn và thống nhất chúng một cách hài hoà và làm vai trò của chúng được trọn vẹn.

Không có mục đích vĩ đại này, bạn sẽ bị chia thành nhiều mảnh, và những khía cạnh của tính cách và tâm trí của bạn sẽ không tìm thấy nền tảng cho sự hợp nhất hay sự thống nhất. Không có mục đích vĩ đại này, bạn sẽ vật lộn với việc sinh tồn và việc toại nguyện, nhưng không toại nguyện – cảm nhận, cảm giác và biết rằng khi thời gian trôi qua, mục đích vĩ đại của bạn và tiếng gọi vĩ đại của bạn đang không được hoàn thành và không được đáp lại.

Đây là Lễ Giáng Sinh cho bạn. Nó không chỉ xảy ra một lần trong năm, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng vượt trên tất cả những nhu cầu cá nhân và những khó khăn hiện thời của bạn, bạn có một sứ mệnh vĩ đại. Và giống như trong cuộc đời của Giêsu, bạn phải tìm thấy điều này. Bạn phải cảm nhận nó và cho phép nó trỗi lên. Bạn phải nhận ra rằng một mình bạn không thể hoàn thành nó, và rằng nó không dành cho một mình bạn.

Bạn sẽ lang thang trong sa mạc, và bạn sẽ trải nghiệm những sự quyến rũ của thế giới, và bạn sẽ cảm nhận mâu thuẫn giữa phần vĩ đại đang trỗi lên này của bản thân và những mong ước và ưu tiên và nỗi sợ của riêng bạn. Bởi vì, giống như Giêsu, bạn phải cho phép quyền lực vĩ đại và mục đích vĩ đại này che phủ cuộc đời bạn, bao bọc cuộc đời bạn và sắp xếp lại và định hướng lại cuộc đời bạn. Đây là Lễ Giáng Sinh.

Giêsu không phải là một cá nhân, nhưng là người đại diện của một Thánh Linh Vĩ Đại. Nghĩ rằng Giêsu là một cá nhân, nghĩ rằng Giêsu đơn giản là người đã được lựa chọn và khác biệt so với tất cả những người khác là bỏ lỡ ý nghĩa thật và mục đích thật của sự đóng góp của Tri Thức và sự thể hiện của Thánh Thần trong thế giới.

Giêsu có một cuộc đời độc nhất. Bạn không được yêu cầu để sao chép cuộc đời này. Nhưng bạn được kêu gọi để đi cùng quá trình của khải huyền và sự nhận biết, của hành động và sự đóng góp, mà ông ấy đã thực hiện trong thời đại của ông ấy, bằng cách riêng của ông ấy. Và việc thể hiện của bạn sẽ không rõ như vậy, bởi vì trong hầu hết mọi trường hợp, Người Thông Thái phải giấu mình, và đóng góp của họ phải được trao tặng không với sự phô trương ầm ĩ và không với nhiều sự chú ý. Cuộc đời của Giêsu đã bị thổi phòng và bị thánh hoá, nhưng nó vẫn không được hiểu.

Con người muốn làm điều tốt và là người tốt. Họ tin rằng nếu họ có thể dâng nộp bản thân cho Chúa, một Chúa ở nơi nào đó bên trên và vượt xa họ, thì họ sẽ tìm thấy phương hướng cho họ, và họ sẽ nhẹ gánh khỏi sự đeo bám của tâm trí của riêng họ và khỏi những đòi hỏi của xã hội xung quanh họ.

Nhưng thật sự đó không phải là [quỳ gối] xuống với một quyền lực bên ngoài, nhưng là để chấp nhận món quà của Đấng Tạo Hoá bên trong bạn và cũng món quà đó bên trong những người khác, và thống nhất món quà đó với tâm trí của riêng bạn và thống nhất món quà đó với tâm trí của người khác, mà sẽ tạo ra sự thể hiện của Thánh Thần.

Con đường đến với Chúa là con đường đến với sự thống nhất lại với sự sống và mối quan hệ với người khác và với bản thân bạn. Nó không phải là lối thoát. Nó không phải là ảo tưởng. Nó không phải là một hình thức cuối của việc nuông chiều bản thân. Nó là việc thống nhất lại với sự sống. Bạn không thể thống nhất lại với sự sống hết cùng một lúc. Bạn phải thống nhất với sự sống từng bước một, từng khía cạnh một, từng người một.

Tri Thức là nền tảng cho khả năng của bạn để có quan hệ với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Không có Tri Thức, con người ở trong mối quan hệ chỉ để dành lợi thế. Họ dùng lẫn nhau và họ dùng cuộc sống để dành lợi thế, để cung cấp sự bảo vệ. Họ trao đổi với tình cảm của họ. Họ thương lượng với cảm xúc của họ. Đó là một hình thức thương mại hơn là một kiểu thống nhất. Giá được trả. Phục vụ được cung cấp. Đây là ý nghĩa thật của mối quan hệ?

Lễ của Giêsu là việc tưởng niệm mối quan hệ Thánh Thần. Giêsu là người đã thống nhất với Thánh Thần. Giêsu là cá nhân đã thống nhất với Những Người Vô Hình, những người là Những Thế Lực Thiên Thần của Thánh Thần. Đây là ý nghĩa của Lễ của Giêsu – Lễ Giáng Sinh. Đó không phải là việc vinh danh một cá nhân. Đó là việc nhận thức của mối quan hệ chân thật – mối quan hệ của con người với Tri Thức bên trong bản thân họ, mối quan hệ của họ với sự liên kết sẵn có của họ với Những Người Vô Hình, nhiệm vụ của họ cho nhân loại và sự gắn kết của họ với sự sống. Đây là việc tưởng niệm mối quan hệ. Đây là ý nghĩa của Kitô Hữu. Đây là Lễ của Giêsu.

Do đó, con đường của bạn là con người quay trở về với mối quan hệ – không phải sự lãng mạn, nhưng là mối quan hệ. Bạn có mối quan hệ thật sự với Những Người Vô Hình. Bạn có mối quan hệ căn bản với Tri Thức và một trách nhiệm với Tri Thức. Bạn có mối quan hệ thật sự với Gia Đình Thánh Linh của bạn, những người đã gửi bạn vào trong thế giới để đóng góp. Bạn có mối quan hệ thật sự với thiên nhiên, chính là phạm vi của sự sống mà bạn đã đến để tham gia và để đóng góp. Bạn có mối quan hệ thật sự với tâm trí của bạn, chính là phương tiện cho việc đóng góp và giao tiếp của bạn. Bạn có mối quan hệ thật sự với thân xác của bạn, chính là phương tiện cho tâm trí bạn và để bạn có thể tham gia trong thế giới và để kết nối với người khác khi bạn đang ở đây.

Với Tri Thức, những mối quan hệ này được tiếc lộ và được thiết lập lại trong nhận thức của bạn. Với Tri Thức, chúng tìm thấy sự hài hoà của chúng bên trong bản thân bạn, và với bản thân bạn và thế giới.

Do đó, Tri Thức là nền tảng căn bản. Nó là cốt lõi của cuộc đời và Bản Chất của bạn. Nó là món quà của Đấng Tạo Hoá dành cho bạn. Nó chứa đựng đóng góp của bạn cho thế giới và nhận biết của bạn cho những người then chốt mà bạn cần để tìm thấy sự đóng góp của bạn và để làm việc đó.

Giống như Giêsu, bạn phải tìm quyền lực vĩ đại này và cho phép nó trỗi lên. Nó vĩ đại hơn bạn. Nó vĩ đại hơn Giêsu. Nó sẽ chế ngự bạn như nó đã chế ngự ông ấy. Nó sẽ mở tâm trí của bạn đến với Những Người Vô Hình như nó đã mở tâm trí của ông ấy đến với Những Người Vô Hình. Nó sẽ đưa bạn đến với việc đóng góp cho thế giới, không chỉ để phục vụ và để giải quyết những nhu cầu tức thời của thế giới, nhưng cũng để chuẩn bị thế giới cho tương lai, giống như nó đã làm cho Giêsu trong thời đại của ông ấy.

Nếu bạn không thoả mãn với những thú vui của thế giới và những thứ phân tâm của thế giới; nếu bạn không tìm thấy bình an trong lãng mạn không ngừng với người khác và với của cải; nếu bạn nhìn vào thế giới và bạn cảm thấy nhu cầu của nó và bạn nghe thấy tiếng gọi của nó, thì bạn đang bắt đầu đáp lại Tri Thức bên trong bản thân bạn và bên trong thế giới. Bạn đang bắt đầu cảm nhận vượt trên sự say mê của cuộc sống. Bạn đang mở rộng tâm trí của bạn để trải nghiệm cuộc sống trong sự hùng vĩ của nó và trong nhu cầu tuyệt vọng của nó. Bạn đang mở rộng bản thân với Lễ Giáng Sinh, điều không phải là một sự kiện duy nhất nhưng đúng hơn là việc tưởng niệm sự sống và một quá trình vĩ đại của sự sống, [thúc đẩy bạn] đến với Tri Thức và việc đóng góp.

Lễ Giáng Sinh này, hãy nhớ rằng bạn có một trách nhiệm vĩ đại, một trách nhiệm vượt trên những vai trò và nghĩa vụ của bạn với người khác và thậm chí vượt trên việc bạn đạt được những điều cần thiết căn bản của cuộc sống, và việc bạn đạt được nhiều thứ trong cuộc sống mà không phải là điều cần thiết.

Bởi vì bạn đã được gửi đến đây cho một mục đích – để đóng một vai trò nhỏ nhưng thiết yếu trong việc giáo dục vĩ đại và việc nâng cao nhân loại. Bạn đã được gửi đến đây để trao tặng cho thế giới và để ở trong thế giới. Thế giới cần bạn, và khi bạn có thể giành lại mối quan hệ của bạn với thế giới, bạn sẽ trải nghiệm điều nó đang kêu gọi và cách bạn có thể đáp lại.

Rồi thì bạn sẽ tìm thấy phản hồi của bạn và bạn sẽ tìm thấy món quà của bạn. Và với món quà của bạn, bạn sẽ tìm thấy tất cả những người là một phần của món quà của bạn – những người sẽ giúp bạn trao tặng và những người sẽ nhận lãnh món quà của bạn. Và mỗi lần bạn trao tặng, đó sẽ là Lễ Giáng Sinh. Và mỗi lần bạn được thúc đẩy để hỗ trợ người khác, hoặc để hành động ngoài lợi ích riêng hay thậm chí hiểu biết của bạn, đó sẽ là Lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh là việc tưởng niệm mỗi giây phút mà cá nhân được lay chuyển bởi Tri Thức và đóng góp với Tri Thức. Mặc dù nó được ăn mừng như một sự kiện trong lịch của bạn, như một thời điểm đặc biệt trong năm, nó được có ý định là một trải nghiệm cho bạn trong cuộc sống và để bạn chia sẻ với người khác.

Như vậy thì bạn sẽ biết Giêsu, không phải bởi vì bạn có thể thông cảm với ông ấy, nhưng bởi vì bạn đang trải qua quá trình mà ông ấy đã trải qua, và bạn đang bắt đầu trải nghiệm thực tế mà ông ấy đã đại diện. Rồi thì ông ấy sẽ không còn là một nhân vật lịch sử. Rồi thì ông ấy không còn là thần tượng cho bạn, người để thờ phụng. Rồi thì ông ấy sẽ không còn ngoài tầm với của bạn. Thay vào đó, ông ấy sẽ trở thành người bạn của bạn, người đồng hành của bạn, người anh trai của bạn. Và việc thể hiện của ông ấy và cuộc đời của ông ấy, sự đau khổ của ông ấy và thành tựu của ông ấy đều sẽ có ý nghĩa vĩ đại cho bạn bởi vì bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm chúng cho bản thân. Và bạn sẽ biết rằng ông ấy không phải để bị thần tượng hoá, nhưng để đi theo.

Bạn sẽ thấy rằng những tôn giáo đã được thiết lập dưới tên ông ấy phải nhận lãnh Ơn Huệ mà đã rọi sáng cuộc đời ông ấy và đã biến đổi hoạt động của ông ấy. Bạn sẽ gần với ông ấy, và ông ấy sẽ gần với bạn, bởi vì ông ấy đang ở với tất cả những người đang trải nghiệm sự trỗi lên của Tri Thức bên trong bản thân họ. Ông ấy đang ở với tất cả những người đang trải qua việc giành lại thánh linh thật của họ. Ông ấy đang ở với tất cả những người đang đáp lại một tiếng gọi và mục đích vĩ đại hơn trong cuộc sống.

Đừng nghĩ rằng bạn sẽ làm việc này một mình. Mặc dù bạn có thể sẽ phải thay đổi hoạt động của bạn với người khác vào lúc đầu để bạn có thể tự do để đi theo một hành trình khác và một con đường khác, hành trình khác của bạn và con đường khác của bạn sẽ đem bạn vào trong một kiểu quan hệ mới với người khác, sẽ thánh hóa những mối quan hệ của bạn và trao cho chúng một ý nghĩa và giá trị vĩ đại hơn, vượt trên những bất hoà của nhu cầu và quyền lợi khác nhau của cá nhân bạn.

Ơn Huệ sẽ ở với bạn bởi vì Ơn Huệ sẽ ở trong bạn. Và Ơn Huệ sẽ ở với những mối quan hệ của bạn bởi vì Ơn Huệ sẽ là nền tảng cho sự thiết lập của chúng và cho hoạt động của chúng. Và mỗi giây phút bạn trải nghiệm điều này, mặc cho những giây phút đó hiếm như thế nào, mỗi lần sẽ là một trải nghiệm của Lễ Giáng Sinh.

Do đó, vào thời điểm này trong năm, khi Chúng Tôi tưởng nhớ cuộc đời của Jesus Cade Renar, như ông ấy được biết đến trong Cộng Đồng Vĩ Đại và như ông ấy được gọi tên giữa Những Người Vô Hình, hãy để cuộc đời của ông ấy và thời điểm này trong năm nhắc nhở bạn rằng bạn cũng có một hành trình đến với Tri Thức. Bạn cũng có một mục đích vĩ đại và một trách nhiệm vĩ đại để tìm và để chấp nhận và để nhận lãnh.

Hãy để thời điểm này trong năm nhắc nhở bạn rằng Những Người Vô Hình đang ở với bạn và họ đang kêu gọi bạn đáp lại. Và khi bạn đáp lại, họ sẽ trở nên ngày càng gần hơn với bạn, bởi vì bạn sẽ ngày càng cần họ hơn. Và bạn sẽ có thể hiểu họ ngay lúc này với một tâm trí mới và một trải nghiệm mới.

Do đó, hãy để thời điểm này trong năm là lời nhắc nhở và việc tưởng niệm. Hãy để nó hướng bạn đến tương lai và không chỉ đến quá khứ. Bởi vì bạn đã đến để trao tặng cho thế giới, để giúp đáp lại những nhu cầu hiện tại của nó và để chuẩn bị nó cho tương lai của nó để nhân loại có thể chuẩn bị cho sự chạm trán của nó với Cộng Đồng Vĩ Đại và tất cả những chủng loài khác biệt trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và cũng để cho nhân loại có thể trở thành một cộng đồng vĩ đại – để tìm thấy nền tảng của nó, để thống nhất bản thân nó để nó có thể bảo tồn thế giới và có thể tham gia trong một mạng lưới vĩ đại của những nền văn minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Ở bất kỳ mức độ nào mà bạn có thể đóng góp, ở bất kỳ vai trò nhỏ nào mà bạn có thể tham gia trong sự đổi thay và sự trỗi lên thuộc về tiến hóa này, hãy để Lễ Giáng Sinh là lời nhắc nhở rằng có một tiếng gọi cho bạn và rằng bạn muốn đáp lại bởi vì đây là cách duy nhất cho sự toại nguyện và sự thoả mãn trong cuộc sống. Đây là nền tảng duy nhất cho những mối quan hệ chân thật và lâu dài.

Bạn cũng đã đến để phục vụ thế giới. Bạn cũng đã đến để chuẩn bị nó cho tương lai. Bạn đã đến để giữ Tri Thức tồn tại trong thế giới và để giúp nhân loại tiến bước. Bạn cũng có thể tham dự Lễ của Giêsu, lễ kỷ niệm của mối quan hệ Thánh Thần trong thế giới và nhận thức về mục đích và hoạt động vĩ đại trong thế giới.

Sẽ không có vinh quang nào cho bản thân ở đây, bởi vì Tri Thức sẽ đơn giản hóa và hài hoà cuộc sống của bạn, và sẽ chống lại tất cả những khuynh hướng mà có thể sẽ khiến bạn lạc lối, và sẽ chỉnh sửa tất cả những hiểu lầm và việc áp dụng sai mà có thể gây hại cho bản thân bạn và cho người khác.

Bởi vì bạn sẽ biết rằng mặc cho hành trình của riêng bạn có thể vĩ đại như thế nào, bạn chỉ là một phần nhỏ của sự kết nối vĩ đại hơn, và những mối quan hệ của bạn sẽ là nền tảng của bạn – những mối quan hệ của bạn với người khác và mối quan hệ của bạn với Những Người Vô Hình, những người mà bạn sẽ dựa vào.

Bạn sẽ nhận ra rằng sự vĩ đại đang ở với bạn và ở trong bạn, nhưng rằng bạn không thể giành nó cho một mình bản thân. Đúng hơn, nó sẽ là một thế lực và sự hiện diện bên trong bạn mà sẽ hài hoà cuộc sống bạn và sẽ tiếc lộ thực tế của mục đích của bạn và của sự kết nối vĩ đại mà đã đem bạn vào trong thế giới. Nó sẽ chảy qua bạn, và nó sẽ tăng thêm sức lực cho người khác, và nó sẽ thử thách người khác, ngay cả bên ngoài lời nói của bạn và hành động của bạn, bởi vì Tri Thức đang ở với bạn.

Do đó, điều này sẽ dẫn bạn đến với việc tưởng niệm Lễ Giáng Sinh, đến trải nghiệm của Tri Thức, đến trải nghiệm của mối quan hệ chân thật, đến trải nghiệm của mục đích, ý nghĩa và phương hướng trong cuộc sống tuỳ theo cuộc sống trong những chiều hướng vĩnh cữu của nó.

Và bạn sẽ nghĩ về Giêsu. Và bạn sẽ biết ơn rằng ông ấy đã thành công. Khi bạn ngờ vực, khi bạn không chắc chắn, khi con đường trở nên khó hiểu và khó đoán, bạn sẽ nhớ về ông ấy bởi vì ông ấy đã tiếp tục tiến bước, và ông ấy đã gặp và đã tìm thấy đích đến của ông ấy. Và bạn sẽ cảm ơn ông ấy bởi vì ông ấy đã để lại một di sản cho bạn thông qua việc thể hiện của ông ấy và thông qua sự hi sinh và khó khăn của ông ấy. Ông ấy đã giữ Tri Thức tồn tại trong thế giới, giống như nhiều người khác. Bởi vì ông ấy đã không cô độc, và đóng góp của ông ấy tồn tại trong tâm trí và trái tim của nhiều người.

Do đó, hãy đến với Lễ Giáng Sinh. Hãy nhận lãnh Lễ của Giêsu. Nó vượt trên bất kỳ truyền thống tín ngưỡng nào. Nó vĩnh viễn. Nó đang xảy ra khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới. Nó không thuộc về bất kỳ nhóm hay quốc gia nào, truyền thống tín ngưỡng nào, nhà thờ nào hay tổ chức nào.

Đó là hoạt động của Chúa trong thế giới để kích hoạt Tri Thức trong cá nhân và để thống nhất họ với Gia Đình Thánh Linh của họ, những người đang ở trong thế giới và ở ngoài thế giới, và để ủng hộ sự trỗi lên của Tri Thức và tất cả những món quà mà Tri Thức đang ở đây để trao cho thế giới của nhân loại ở thời điểm này.

Đây là Lễ Giáng Sinh của bạn. Giêsu đang ở với bạn. Những Người Vô Hình đang quan sát. Bạn có thể cảm thấy họ, và bạn có thể nghe thấy họ. Mặc dù Họ sẽ không đến quá gần để không thống trị bạn hoặc để phủ ảnh hưởng quá lớn trên bạn, Họ sẽ ở với bạn. Hãy nhớ đến họ. Họ đã không quên bạn. Hãy nhớ đến Giêsu. Ông ấy sẽ cộng hưởng với bạn khi bạn cộng hưởng với ông ấy.

Do đó món quà của Lễ Giáng Sinh sẽ được trao tặng. Rồi thì việc tưởng niệm sẽ vang lên. Rồi thì bạn sẽ cảm thấy vĩnh viễn, nhưng ở trong thời gian. Rồi thì bạn sẽ cảm thấy mục đích vĩ đại bên trong một thế giới mà có vẻ như không có mục đích nào. Rồi thì bạn sẽ cảm thấy kết nối giữa một nhân loại bị tách rời. Rồi thì bạn sẽ thấy được tăng sức lực xung quanh những người nản lòng và thất vọng. Rồi thì việc trao tặng này sẽ xảy ra thông qua bạn, một cách tự nhiên, vượt ngoài sự kiểm soát của bạn, nhưng với sự tham gia trọn vẹn của bạn.

Chúng ta hãy kết thúc với lời chúc phúc này:

“Sự hiện diện của Tri Thức xuyên suốt Cộng Đồng Vĩ Đại tăng sức lực và thống nhất mọi sự sống và trao tặng mục đích và ý nghĩa trên khỏi sự tách rời của sự ngu ngốc, ghen ghét và khinh thường. Do đó, hãy để tôi là người nhận lãnh Tri Thức. Do đó, hãy để tôi thể hiệnTri Thức. Do đó, hãy để tôi học để trở thành biểu hiện của Tri Thức. Hãy để tâm trí của tôi được chiếu sáng. Hãy để thân xác của tôi được tăng sức lực. Hãy để những mối quan hệ của tôi được cân bằng và được hài hoà. Và hãy để con đường mở ra trước tôi, bởi vì tôi sẵn sàng để bắt đầu.”

Nasi Novare Coram

*Những từ trong dấu ngoặc [ … ] được thêm vào bởi Sứ Giả để làm rõ bài viết hay để sửa lỗi chính tả.