Xây Dựng Bốn Trụ Cột của Cuộc Sống của Bạn

Như đã được tiếc lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 15 tháng 9 năm 2008
ở Boulder, Colorado


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có Bốn Trụ Cột cho cuộc sống của bạn. Chúng tượng trưng cho sức mạnh của cuộc sống bạn và sự ổn định của cuộc sống bạn. Chúng tượng trưng cho khả năng của bạn để chống lại sự đổi thay và để tận dụng cơ hội. Chúng tượng trưng cho khả năng của bạn để đối mặt với sự thất vọng và sự không chắc chắn. Như bốn chân bàn, chúng chống đỡ cuộc sống của bạn.

Đó là Trụ Cột của Mối Quan Hệ; đó là Trụ Cột của Công Việc và Thu Nhập; đó là Trụ Cột của Sức Khoẻ và đó là Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh của bạn. Mỗi Trụ Cột có giá trị bằng nhau, và mặc dù ở bất kỳ thời điểm nào bạn có thể tập trung vào một trong những Trụ Cột này, sự thật là chúng đều phải được xây dựng.

Như bốn chân bàn, chúng chống đỡ cái bàn đó, và chúng chống đỡ bất kỳ thứ gì được đặt trên cái bàn đó. Bất kỳ nhiệm vụ hay mục đích nào mà bạn thiết lập trong cuộc sống bạn đòi hỏi rằng từng Trụ Cột phải mạnh mẽ và rằng bạn quan tâm đến từng trụ cột.

Bỏ mặc chỉ một trong những Trụ Cột này và bạn sẽ bị làm yếu đi rất nhiều và dễ bị thất bại và đánh bại. Đó là tại sao chúng tượng trưng cho phần cốt lõi của sự phát triển cá nhân của bạn. Chúng tượng trưng cho phần cốt lõi của việc thực tập tâm linh của bạn và trọng tâm của bạn trong cuộc sống.

Nhiều người chỉ tận tụy cho một Trụ Cột. Có lẽ họ đắm mình vào trong công việc của họ—cố gắng tích luỹ tài sản, cố gắng đạt được vị thế ngày càng lớn hơn trong cấu trúc xã hội của nền văn minh của họ. Và do đó công việc của họ trở thành trọng tâm thống trị và lấn át của cuộc sống họ—công việc và sự tích luỹ tiền bạc, sự tích luỹ quyền lực và thế lực trong xã hội.

Nhưng sức khoẻ của họ bị bỏ mặc. Những mối quan hệ của họ đơn giản trở thành công cụ mà họ sử dụng để xây dựng tài sản cá nhân của họ hoặc nghề nghiệp của họ, và thường không có hoặc có rất ít trọng tâm cho sự phát triển tâm linh của họ. Trong khi họ có thể đạt được vài thành quả to lớn trong sự theo đuổi của họ, cuộc sống của họ yếu ớt và không cân bằng và dễ thất bại nặng nề trong cuộc sống riêng tư.

Những người khác chỉ chú trọng vào những mối quan hệ của họ, theo đuổi tình yêu hay quá bận tâm với bạn bè họ hay gia đình nội ngoại của họ. Bị thu hút về mặt cảm xúc, bị quyến rũ, họ ít quan tâm đến những Trụ Cột khác của cuộc sống họ, và hậu quả là họ không có khả năng phân biệt rõ trong quan hệ. Họ không thể trao cho sự ổn định tài chính hay sự an toàn trong quan hệ. Và sức khoẻ cá nhân của họ, điều mà họ xem nhẹ, có thể suy sụp và xói mòn bất kỳ điều gì mà họ đã thiết lập với những người khác.

Có người hoàn toàn trao bản thân cho việc học và việc thực hành tâm linh. Và ngoại trừ khi họ là người tu hành thật sự, họ sẽ từ bỏ công việc của họ, nguồn thu nhập của họ, sức khoẻ cá nhân của họ và những mối quan hệ giá trị của họ cho việc theo đuổi tâm linh của họ, nghĩ rằng mục đích giác ngộ, hoặc có lẽ là mục đích trở thành religious to a very great degree, sẽ giải quyết mọi nhu cầu và đòi hỏi của họ. Nếu họ là monastic thật sự, đó là chuyện khác. Nhưng tu hành là dành cho những cá nhân rất đặc biệt và nói chung không phải là con đường cho mọi người.

Do đó những người trao bản thân cho Trụ Cột Tâm Linh của họ, Trụ Cột của Việc Phát Triển Tâm Linh, có những mối quan hệ rất yếu, không có nền tảng tài chính nào, rất ít kỹ năng để vận hành trong thế giới và thường có sức khoẻ trí óc và thể lực yếu. Nhưng họ lại cảm thấy rằng việc theo đuổi cho quyền lực tâm linh hay cho nhận thức tâm linh sẽ bù đắp cho tất cả những thứ khác này.

Rồi có người trao bản thân cho sức khoẻ của họ. Họ quá khích trong chú trọng của họ về sức khoẻ. Có lẽ họ có sức khoẻ kém, và điều này tốn hết mọi tập trung của họ. Hoặc có lẽ họ muốn giỏi thể thao và đẹp, và do đó họ dành phần lớn cuộc sống họ cho vẻ ngoài của họ và cho những khả năng thể thao của họ, nhưng điều này thường bắt những Trụ Cột khác trong cuộc sống của họ phải trả giá.

Do đó trong khi họ có thể có vẻ ngoài ấn tượng, sức khoẻ tinh thần của họ có thể yếu kém, những mối quan hệ của họ có thể yếu và đang thất bại, họ có thể có nền tảng tài chính rất ít trong thế giới và rất ít kỹ năng bởi vì họ đã trao bản thân chủ yếu cho một Trụ Cột.

Đôi khi, bạn sẽ thấy người đã xây dựng có thể là hai Trụ Cột của cuộc sống họ. Nhưng hiếm khi để tìm thấy người đã xây dựng tất cả những Trụ Cột của cuộc sống họ. Khi bạn bắt đầu tiếp cận việc xây dựng tất cả những Trụ Cột của cuộc sống bạn, bạn nhận ra rằng bạn không thể quá khích ở bất kỳ trụ cột nào, rằng chúng đòi hỏi sự cân bằng và rằng thay vì sự tuyệt vời, bạn đang tìm kiếm sự ổn định và sức mạnh.

Như những chân bàn, nếu một chân cao hai mét và những chân còn lại cao nửa mét, bạn có một cái bàn mà không thể đựng được bất kỳ thứ gì. Đặt bất kỳ trách nhiệm hay đòi hỏi vĩ đại nào trên người đó, và họ không thể chống đỡ nó. Họ không thể đáp ứng nhu cầu đó hay đòi hỏi đó.

Bởi vì cuộc sống là một quá trình gánh lên những trách nhiệm to lớn hơn, người với những Trụ Cột yếu và không cân bằng thì cực kỳ dễ thất bại. Thất bại mà họ sẽ đối mặt sẽ liên quan đến điểm yếu của những Trụ Cột của họ. Thay đổi không đoán trước được mà họ sẽ đối mặt trong cuộc sống có thể chôn vùi họ bởi vì họ không có sức mạnh và sự luôn ổn định mà họ sẽ cần.

Sự thật là, cuộc sống của bạn chỉ mạnh như Trụ Cột yếu nhất của bạn. Sự phát triển của những Trụ Cột của bạn có liên quan đến mục đích vĩ đại của bạn khi vào trong thế giới, và mỗi người có những đòi hỏi độc nhất về việc đó. Nhưng trong mọi trường hợp, những Trụ Cột của bạn phải đủ mạnh mẽ và được xây dựng một cách thích hợp để giúp bạn tham gia trong việc trải nghiệm và thể hiện một mục đích vĩ đại trong cuộc sống.

Điều này có nghĩa là bạn bắt đầu gánh vác những trách nhiệm lớn lao hơn. Vượt ngoài những phạm vi bình thường của cuộc sống, sống một cuộc sống của mục đích vĩ đại có nghĩa là bạn bắt đầu gánh vác những nhiệm vụ to lớn hơn và đang đối mặt với những thử thách lớn lao hơn. Nó không dành cho người yếu đuối hay người hèn nhát.

Nhiều người nghĩ rằng họ sẵn sàng để gánh vác những trách nhiệm và thử thách to lớn như vậy, nhưng họ thật sự không có nền tảng mà có thể sẽ chống đỡ họ qua suốt giai đoạn dài của sự chuẩn bị và qua nhiều thử thách mà họ sẽ đối mặt trên con đường. Họ yêu thích ý tưởng về việc sống một cuộc sống của mục đích và ý nghĩa lớn lao, nhưng họ thật sự không có nền tảng để chống đỡ bản thân khi bắt đầu và duy trì một cuộc sống như vậy.

Bi kịch này được thấy ở khắp nơi. Con người tự đặt mục tiêu cho bản thân họ, có lẽ, chỉ để thấy rằng cuộc sống của họ đang thất bại trong vài khu vực của cuộc sống họ, xung quanh một hay hơn một Trụ Cột. Những mối quan hệ của họ đang thất bại, bởi vì họ đã trao bản thân quá mức cho những thứ khác, và bây giờ hôn nhân của họ đang thất bại, và họ không có mối quan hệ thật sự nào với con cái của họ, và họ thấy rằng không ai trong cuộc sống họ thật sự biết họ và thật sự ở bên họ lúc cần. Họ có người quen. Họ có bạn bè. Nhưng Trụ Cột của Mối Quan Hệ của họ không đủ mạnh để thật sự duy trì họ một cách có ích.

Những người khác không có công ăn việc làm thật sự. Bằng cách nào đó họ chỉ vừa đủ sống bởi vì mọi tập trung của họ là vào những thứ khác. Do đó họ không ổn định về kinh tế, điều luôn luôn xói mòn cuộc sống của họ và xói mòn những mối quan hệ của họ. Họ không có sức mạnh và sự ổn định để làm những việc lớn lao bởi vì họ không có nền tảng cho điều này. Và họ chưa sẵn sàng để làm những điều hi sinh cần thiết.

Những người đang mơ về thực tế và cơ hội để sống một mục đích vĩ đại trong cuộc sống của họ muốn nó ngay lúc này. Họ không sẵn sàng làm việc hai mươi năm để xây dựng nền tảng cho nó. Họ muốn nó ngay lúc này. Họ muốn nhảy vào trong nó ngay lúc này, nhưng họ không có nền tảng cho nó, và họ sẽ không thể đi xa.

Nó như là leo một ngọn núi vĩ đại. Bạn bắt đầu và bạn nhận ra rằng nó thật sự rất dốc, và bạn không có đúng giày để leo, và những thứ bạn mang theo không thật sự là những thứ bạn thật sự cần, và bạn thấy rằng bạn không có sức mạnh để đi xa. Bạn không có nguồn dự trữ. Bạn có lẽ đã có những mong chờ quá lãng mạn. Bạn đã nghĩ rằng nó sẽ dễ lắm.

Hoặc là nó sẽ khó khăn, và bạn thật sự không có sức mạnh để thực hiện. Do đó bạn bằng lòng với thứ ít hơn nhiều trong cuộc sống. Bạn tự nhủ, “Mối quan hệ này sẽ đủ tốt cho tôi,” hoặc là “Công việc này sẽ đủ tốt cho tôi.” Bạn tự thoả hiệp với bản thân, và bạn trao cuộc sống của bạn cho những điều mà thật sự không có hứa hẹn gì. Bạn trao cuộc sống của bạn cho những người mà thật sự không đang đi tới đâu cả. Và mặc dù bạn có thể cảm thấy an toàn hơn hay thoát khỏi thử thách, có một gánh nặng vĩ đại trong tim bạn, một nỗi lo âu.

Đó là cho lý do này mà việc thực hành tâm linh của bạn phải tập trung vào việc xây dựng và duy trì Bốn Trụ Cột của cuộc sống của bạn. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng và không có vẻ gì thánh linh. Hầu hết những hoạt động này là khá bình thường và có lẽ không hợp với những ý tưởng của bạn hay những tham vọng của bạn.

Nhưng nếu bạn muốn có một nền tảng chân thật để chống chọi với những khó khăn của cuộc sống, để chèo lái những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới và để chuẩn bị cho những đòi hỏi và những cơ hội mà một cuộc sống vĩ đại sẽ thể hiện, thì bạn phải có nền tảng này. Nếu không, bạn đang tự lừa dối bản thân. Chỉ mình ý muốn và tham vọng của bạn sẽ không đủ. Sự bận tâm sẽ không đủ. Sự lập dị sẽ chỉ làm bạn yếu hơn và dẫn bạn đến thất bại.

Có nhiều người thầy tâm linh trong thế giới sẽ hứa hẹn cho bạn sự phong phú và sự giác ngộ, sự toại nguyện hay quyền lực thánh linh, nhưng có rất ít trong số họ sẽ dạy bạn để xây dựng nền tảng cho việc sống một cuộc sống vĩ đại tham gia vào những hoạt động và trách nhiệm vĩ đại hơn. Họ đang thuyết phục bạn về một ý tưởng, trên một giấc mơ, trên một hi vọng và một ước mơ. Nhưng trong sự chuẩn bị chân thật, con người phải làm việc hết sức và xây dựng một nền tảng.

Chúa sẽ không đưa cho bạn điều gì lớn lao hơn để làm cho đến khi bạn có nền tảng này, cho đến khi bạn sẵn sàng, cho đến khi bạn có sức mạnh và sự trưởng thành cần thiết để gánh vác một trách nhiệm vĩ đại hơn.

Con người nghĩ rằng họ sẵn sàng, nhưng họ chưa sẵn sàng. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ tiếc lộ cho họ điều họ cần làm, hay là họ sẽ sáng tạo những mục đích vĩ đại cho bản thân, nhưng họ chưa sẵn sàng. Họ bị thúc đẩy bởi tham vọng của họ, nhu cầu cá nhân của họ hay mong muốn được người khác công nhận. Có lẽ những động lực của họ là chân thật hơn và tượng trưng cho một nhu cầu tâm linh sâu thẳm, nhưng cho đến khi họ có nền tảng, họ không thể đi xa. Và nếu họ nghĩ rằng họ đang thật sự tiến xa, thì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của họ.

Ở đây những đòi hỏi của một cuộc sống chân thật vượt trên điều con người mong đợi. Những đòi hỏi này vượt trên điều nhiều người sẵn lòng trao và điều họ sẵn lòng làm. Họ muốn ở trên đỉnh núi ngay lập tức. Do đó họ nghĩ rằng phải có thang máy nào đó sẽ đưa họ lên đó hoặc là một lối đi bí mật mà sẽ phóng họ lên đỉnh, bởi vì họ không sẵn lòng hoặc không thể đi hành trình chân thật.

Hôm nay nhiều người thầy và nhiều người tuyên truyền tâm linh tuyên bố rằng họ có quyền lực vĩ đại và sự liên kết vĩ đại và đưa ra những cách thức nhanh chóng để đạt được quyền lực tâm linh và sự giác ngộ. Nhưng, thật sự là, nó đều chỉ là ảo ảnh. Nó được dựa vào hi vọng và mong chờ và không dựa trên khả năng chân thật. Bởi vì bản thân họ chưa xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống họ, nghĩ rằng làm như vậy là ở dưới họ, không đáng để họ quan tâm và không tượng trưng cho sự cao cả của những mục đích và mong chờ của họ.

Bạn phải xây dựng nền tảng nếu bạn muốn sống một cuộc sống vĩ đại hơn. Bạn phải có sức mạnh. Bạn phải có sự khiêm nhường để làm công việc này. Bạn phải thoát khỏi những mối quan hệ và những ảnh hưởng đang ngăn bạn lo đến những vấn đề lớn lao hơn này. Trong khi những người khác đang rãnh rỗi nói về việc tích tụ của cải, quyền lực hay sự toại nguyện tâm linh, bạn phải chú trọng đến việc thật sự xây dựng nền tảng.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bạn phải đi những Bước Đi đến Tri Thức bên trong bản thân bạn, để tìm thấy cội nguồn của sức mạnh của bạn và trí tuệ sâu thẳm mà Chúa đã đặt bên trong bạn, điều mà một mình nó biết bạn là ai, tại sao bạn đang ở đây và điều bạn phải đạt được ở đây.

Trong khi bạn đang xây dựng sự liên kết này với món quà Tri Thức vĩ đại bên trong bạn, bạn đang xây dựng Trụ Cột Công Việc của bạn để bạn có cách thức hiệu quả để nuôi sống bản thân. Có lẽ nó rất bình thường và không cao cả, nhưng nó phải là trọng tâm mà có thể cung cấp cho bạn và cho những người khác. Thay vì tự trồng trọt để chỉ vừa đủ ăn, ở đây bạn phải có một Trụ Cột Công Việc đủ to lớn để cung cấp cho người khác, để cung cấp cho trẻ nhỏ, để cung cấp cho những người cần giúp đỡ và để bảo đảm cho bản thân để bạn không bị áp lực khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay đang đến với thế giới.

Khi bạn làm việc này, bạn phải tập trung vào việc chữa lành những mối quan hệ trong quá khứ của bạn và xây dựng liên minh chân thật với người khác. Và bởi vì những mối quan hệ thật sự cần nhiều thời gian và trọng tâm, đây không phải là chuyện nhỏ.

Những mối quan hệ này không phải chỉ để giúp bạn hoàn thành những tham vọng của bạn nhưng chúng tượng trưng cho sự kết nối sâu sắc hơn với người khác—những mối quan hệ với chiều sâu tâm linh và có biểu hiện trong thực tế. Chúng không chỉ để cho vui hay để trốn thoát. Chúng tượng trưng cho những liên minh chân thật, và bạn phải dành công sức để xây dựng sự tin tưởng và sự kết nối sâu sắc này.

Rồi thì bạn phải có sức khoẻ cá nhân, bao gồm sức khoẻ tâm thần và sức khoẻ thể xác. Bạn phải nhận biết những điểm yếu tâm lý của bạn, sự không khoan dung người khác của bạn và những mâu thuẫn chưa được giải quyết trong quá khứ của bạn. Bạn phải khám phá xem làm sao những điều này có thể được giải quyết.

Rồi còn có sức khoẻ thể xác của bạn. Nếu cơ thể của bạn yếu, nếu bạn không khoẻ mạnh, thì nó có thể sẽ không thể chống đỡ bạn như một phương tiện trong thế giới này. Nhiều người có hứa hẹn đã thất bại bởi vì sức khoẻ thể xác của họ đã không đủ để duy trì cuộc sống mà họ đã gánh vác.

Ở đây bạn phải xem xét điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn. Tất cả mọi người có những xích nối yếu trong sức khoẻ thể xác của họ. Những xích nối yếu này là gì? Cơ thể bạn mạnh ở đâu và yếu ở đâu? Bạn phải cần ăn gì để duy trì thể chất mạnh mẽ? Bạn phải tập thể dục hằng ngày và dành thời gian để làm việc này.

Khi bạn cộng tất cả những điều này lại, nó có vẻ như cực kỳ nhiều công việc. Sự thật là, nó là cực kỳ nhiều công việc. Ở đây bạn không có thời gian cho những hành vi tự huỷ hoại bản thân. Bạn không có thời gian để héo mòn hay để trầm cảm. Bạn không có thời gian để rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng hay việc không có giải pháp. Bạn không có thời gian để trở nên lập dị hay quá bận tâm với ai đó hay điều gì đó. Bạn không có thời gian để quá bận tâm với bản thân.

Ở đây việc xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống của bạn là liều thuốc giải hoàn hảo cho sự lập dị và việc quá bận tâm về bản thân, cội nguồn của rất nhiều bệnh tâm thần và thất bại cá nhân. Ở đây bạn đang làm việc trên mọi mặt, và bạn đang tập trung vào việc củng cố sức mạnh trong mỗi Trụ Cột của bạn và trong việc duy trì cân bằng giữa chúng.

Rồi thì khi khó khăn của cuộc sống trỗi lên, bạn sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với chúng và để thích nghi với chúng hay để chống lại chúng, tuỳ vào hoàn cảnh, trong khi trước kia, những việc này sẽ đánh bại bạn hay trì hoãn bạn.

Không với cách Bốn Trụ Cột này cho cuộc sống của bạn, bạn sẽ rất dễ bị lập dị. Bạn sẽ rất dễ chú tâm tới một vài khía cạnh của cuộc sống bạn và bỏ mặc những khía cạnh khác. Bạn sẽ trở nên quá chú trọng vào một vài thứ và bạn sẽ quên mất những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống bạn, và do đó chúng sẽ trở nên yếu và chùn bước.

Nó giống như việc xây nền cho căn nhà. Bạn không thể chỉ xây căn nhà. Bạn phải xây nền. Bạn phải đặt hệ thống ống nước và dây điện. Bạn phải xây một nền nhà đủ mạnh để chống đỡ cấu trúc bạn định xây lên trên nó. Tất cả những cơ sở hạ tầng phải có ở đó. Nếu không, căn nhà, mặc cho nó đẹp hay ấn tượng thế nào, không có gì thật sự để dựa lên và không thể hoạt động.

Đây là ví dụ cho cuộc sống của riêng bạn. Con người muốn xây một cuộc sống xinh đẹp và ấn tượng—một cuộc sống khiến họ tự hào, một cuộc sống gây ấn tượng với người khác và trao cho họ quyền lực xã hội, một cuộc sống có thể làm thoả mãn tham vọng. Nhưng không với một nền tảng chân thật, toà nhà này sẽ không bao giờ thật sự được xây lên. Ngay cả khi nếu nó được dựng lên một phần, nó sẽ dễ sụp đổ bởi vì nó không có đủ nền tảng bên dưới.

Có nhiều người đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc sống, nhưng họ bị bệnh tâm thần, hoặc họ có những mối quan hệ thảm hoạ, hoặc họ không có cuộc sống nội tâm—không biết họ là ai hay họ đang đi đâu. Họ không có sự kết nối với Tri Thức. Và trong khi họ có thể được ghi tên trong lịch sử, bản thân họ là sự thất bại. Món quà của họ chỉ có thể được trao tặng một phần. Họ thật sự đã không đáp ứng được những đòi hỏi của cuộc sống họ.

Nếu bạn có thể xây dựng nền tảng này, Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn, thì mục đích vĩ đại của bạn sẽ trao cho bạn một trọng tâm độc nhất mà có thể chú trọng vào một Trụ Cột hơn so với những Trụ Cột khác. Nhưng bạn vẫn phải duy trì tất cả những Trụ Cột để có sức mạnh và sự bền vững để đáp lại những thử thách của cuộc sống vĩ đại này.

Nếu bạn không có sức khoẻ tinh thần tốt và những mối quan hệ vững mạnh, bạn có thể rơi vào tuyệt vọng. Nếu bạn không có sự khôn ngoan cần thiết để sống trong thế giới, thì bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những quyền lực khác trong môi trường tinh thần, bị thu hút để nghĩ những điều không đúng, hoặc đi theo những thứ không có tương lai. Ở đây, sự hứa hẹn cho bạn sẽ bị đánh mất bởi vì bạn đã không có sự sáng tỏ của tâm trí và sự điềm tĩnh về cuộc sống bản thân để nhìn thấy sự lừa dối.

Con người có thể lúc đầu rất tập trung vào điều quan trọng và rồi bị lôi đi bởi thứ khác. Hoặc là họ quan trọng bản thân quá, và nghĩ họ là siêu nhân, và quên mất trọng tâm của ý định ban đầu của họ. Khi bạn truy điều này về lại những Trụ Cột của họ, bạn có thể thấy khó khăn bắt đầu từ đâu.

Ví dụ như, việc xây dựng Trụ Cột của Mối Quan Hệ có nghĩa là bạn phải có những người trong cuộc đời bạn có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu của bạn và có thể tự do để sửa nhận thức sai lầm của bạn. Điều này sẽ điều tiết hành vi của bạn và giúp bạn nhận thức hơn về bản thân và thận trọng hơn về những ý tưởng của bạn và những mục đích của bạn. Ở đây cuộc sống của bạn không đầy người phê bình nhưng có người cam kết cho sự thật và có thể chỉ ra bạn đang phạm sai lầm ở đâu, cuộc sống của bạn đang đi lệch hướng chỗ nào, và có thể cảnh báo cho bạn về ảnh hưởng của người khác hay thậm chí về những quyền lực ẩn mình mà có thể ngăn cản bạn khỏi mục đích vĩ đại của bạn.

Nếu không có những mối quan hệ với đặc tính này, bất kỳ ai cũng dễ thất bại. Bất kỳ ai cũng có thể phạm sai lầm nghiêm trọng trong suy đoán của họ và trong quyết định của họ. Bạn thật sự không thể làm điều gì quan trọng trong cuộc sống ngoại trừ khi bạn có những mối quan hệ có thể vận hành ở mức độ của một mục đích cao cả. Để khám phá những mối quan hệ này và phân biệt chúng khỏi tất cả những lôi cuốn khác về giàu sang, sắc đẹp và sự duyên dáng mà có thể kích thích bạn, đòi hỏi sự tập trung thật sự và sự chân thật thật sự với bản thân.

Con người cố gắng thành công, và họ chỉ dùng người khác như là công cụ để hoàn thành những tham vọng của họ. Nhưng bởi vậy, cuộc sống của họ như một bi kịch. Họ để lại sau họ một chuỗi những thất vọng và những người oán hận họ và không xem trọng họ.

Việc này có giá trị gì? Của cải nào đáng sự thù địch và thất bại này? Chắc chắn là, hạnh phúc sẽ nằm ngoài tầm tay của một người như vậy, và bất cứ điều gì họ có thể đạt được trong sự ám ảnh của họ về sự nghiệp sẽ bị lấp bằng bởi những mất mát cá nhân của họ. Điều này là rất phổ biến.

Dĩ nhiên, có nhiều người không có Trụ Cột của Sự Phát Triển Tâm Linh. Ngay cả khi họ tin vào tôn giáo và đã đi theo niềm tin và tuân theo nghi thức và lễ nghi tín ngưỡng, nếu họ không kết nối với Tri Thức, thì họ không có cuộc sống nội tâm nào. Họ không có nhận thức sâu thẳm nào.

Không có điều này, họ chỉ đang đoán mò trong cuộc sống, và họ đang đi theo mệnh lệnh của nền văn hoá của họ và ảnh hưởng của người khác. Không thể đi theo phương hướng vĩ đại bên trong mà Chúa đã trao cho họ thông qua Tri Thức, bây giờ họ trở thành nô lệ cho những thế lực khác—nô lệ cho tham vọng của họ, nô lệ để đáp ứng mong đợi của gia đình họ hay bạn bè họ, nô lệ cho bất kỳ điều gì nền văn hoá của họ kêu họ nên xem trọng và làm theo.

Đây là sống mù quáng, và nó dẫn đến sự thất vọng và những thảm hoạ khủng khiếp. Con người không nhìn thấy khi thảm kịch xảy ra và đánh ngã họ, ngay cả khi dấu hiệu đã có đó. Con người không nhìn thấy môi trường đang thay đổi của họ và tác động của nó trên cuộc sống của họ bởi vì họ đã không nhìn thấy dấu hiệu, bởi vì họ không mạnh mẽ với Tri Thức.

Mặc cho bạn nhận thức gì về cuộc sống của bạn và những giá trị của bạn, nếu bạn xem xét cuộc sống của bạn trong bối cảnh của bốn Trụ Cột chủ chốt, bạn có thể bắt đầu nhận ra rằng nếu bạn bỏ mặc bất kỳ trụ cột nào hoặc tiếp cận chúng với những mong đợi không chân thật hoặc với sự lừa dối bản thân, nó sẽ tạo ra sự khó khăn vĩ đại cho bạn.

Bạn có cả thế giới xung quanh bạn để thấy hậu quả. Ở đây thay vì phán xét và chỉ trích người khác, hãy nhìn vào cuộc sống của họ dưới khía cạnh những Trụ Cột của họ. Nếu bạn có cơ hội để biết về hoàn cảnh cuộc sống của một người nào đó, thay vì chỉ phán xét cách họ ăn mặc hay hành xử, hãy thật sự nhìn vào những Trụ Cột cuộc sống của họ.

Họ đã đầu tư bản thân ở đâu? Điều gì đã thật sự bị bỏ qua hay bị bỏ mặc? Sự phát triển cá nhân của họ đã ngừng ở đâu, hay là nó chưa bao giờ được bắt đầu?

Ở đây bạn có thể bắt đầu nhìn thấy hậu quả được thể hiện khắp xung quanh bạn. Và trong việc đánh giá sâu sắc của riêng bạn về cuộc sống bản thân, hãy nhận biết nơi nào trong Bốn Trụ Cột cuộc sống mà bạn đã đầu tư bản thân. Trụ Cột nào mà bạn đã xây dựng và Trụ Cột nào mà bạn đã bỏ mặc? Bạn đã quá tập trung cuộc sống bạn ở đâu, hoặc là bạn đã trở nên quá khích ở đâu? Bạn đã bỏ quên điều gì?

Giáo huấn này về Bốn Trụ Cột cuộc sống của bạn là một phần của Thông Điệp Mới của Chúa và Tân Khải Huyền cho thế giới. Nó đang được trao tặng để chuẩn bị bạn để trở nên mạnh mẽ và ổn định, thông thái và nhân từ, và có thể đối mặt với một thế giới với sự bất ổn và rối loạn ngày càng tăng khi đối mặt với những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay—sự suy giảm môi trường, thời tiết bạo lực, tài nguyên xói mòn, sự bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng tăng và nguy cơ chiến tranh ngày càng tăng.

Khi bạn bắt đầu nghĩ về những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay mà Thông Điệp Mới của Chúa đang tiếc lộ, bạn sẽ thấy bạn thật sự yếu như thế nào và bạn thiếu sự chuẩn bị, sức mạnh và sự ổn định ở đâu. Bạn sẽ cần có một nền tảng ổn định, một chuyến thuyền mạnh mẽ để vượt qua những đợt sóng của đổi thay này mà không bị chìm, không bị đánh vỡ, không bị sụp đổ.

Đây là tại sao giáo huấn về Bốn Trụ Cột cuộc sống của bạn là một phần của việc học và chuẩn bị mà Thông Điệp Mới của Chúa đang trao ban. Bởi vì nếu không có nó, những ảnh hưởng đầy quyền lực của những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và thậm chí những đòi hỏi bình thường của cuộc sống sẽ có thể xói mòn bạn, có thể vượt trên bạn, và cơ hội thành công của bạn sẽ là rất nhỏ.

Thành công là gì? Thành công là khả năng trải nghiệm và thể hiện mục đích vĩ đại đã đem bạn vào trong thế giới—một mục đích vĩ đại mà sẽ đòi hỏi những mối quan hệ mạnh mẽ; một mục đích vĩ đại mà sẽ đòi hỏi bạn ổn định và có thể thích nghi với những hoàn cảnh đang thay đổi trong thế giới; một mục đích vĩ đại mà sẽ đòi hỏi bạn có một sự kết nối sâu thẳm với Tri Thức vĩ đại mà Chúa đã đặt bên trong bạn, để dẫn dắt bạn và để bảo vệ bạn và để dẫn bạn đến cuộc sống vĩ đại của bạn.

Mục đích vĩ đại này sẽ đòi hỏi rằng sức khoẻ của bạn ổn định, bạn khoẻ mạnh về tinh thần lẫn thể lực để gánh vác những đòi hỏi và trách nhiệm vĩ đại của mục đích vĩ đại này trong cuộc sống.

Đó thật sự là thành công, trong ý nghĩa lớn hơn, trong cách lớn hơn. Đó không chỉ là thành công dưới khía cạnh của những điều mà nền văn hoá của bạn xem trọng hoặc gia đình của bạn nghĩ là quan trọng. Đó là thành công dưới khía cạnh của bản chất thật của bạn và Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống, người đã gửi bạn vào trong thế giới để trao tặng những món quà đặc biệt cho một thế giới đang cần giúp đỡ.

Như Chúng Tôi đã nói, việc xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn là liều thuốc giải hoàn hảo cho tính lập dị và việc quá bận tâm với bản thân. Nó là nền tảng hoàn hảo cho việc xây dựng một cuộc sống với ý nghĩa và mục đích chân thật. Nó là liều thuốc giải cho sự trầm cảm và thiếu tự tin. Nó là liều thuốc giải cho việc không thể chấp nhận bản thân hay xem trọng đặc tính của bản thân. Nó là liều thuốc giải hoàn hảo cho việc không thể phân biệt những mối quan hệ chân thật khỏi tất cả những thu hút khác mà con người bị quyến rũ. Nó là liều thuốc giải hoàn hảo để cuộc sống của bạn không sụp đổ xung quanh bạn bởi vì nó không có sức mạnh để chống lại những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Chúa đã gửi bạn vào trong thế giới cho một mục đích vĩ đại, nhưng Chúa biết rằng bạn không thể khám phá hay nhận biết mục đích này trừ khi bạn có một nền tảng đủ mạnh để chống đỡ nó, để thực hiện nó, để thể hiện nó và để hoàn thành nó. Đó là tại sao việc xây dựng nền tảng là rất quan trọng và đòi hỏi nhiều thời gian và sự đầu tư từ bạn.

Thông Điệp Mới từ Chúa trao ban giáo huấn này, và nó là rất thiết yếu. Nó sẽ trao cho bạn sức mạnh và niềm tin mà bạn sẽ cần và sự khiêm nhường mà bạn phải có để nhận biết điểm nào bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống và sức mạnh mà bạn phải lấy ra từ nguồn Tri Thức bên trong bạn để đáp lại những thử thách vĩ đại và sự kiện bất ngờ của cuộc sống.

Ở đây bạn sẽ là nguồn sức mạnh cho người khác. Ở đây bạn sẽ có thể truyền niềm tin và cảm hứng vào người khác bởi vì khi đối mặt với những tác động thật sự của cuộc sống, chính sức mạnh của bạn, chính tính cách của bạn, chính lòng nhân từ của bạn và khả năng của bạn là thật sự quan trọng. Ở đây sự duyên dáng và sắc đẹp chẳng có nghĩa gì. Chúng chỉ là sự giả vờ. Khi thật sự đối phó với cuộc sống, bạn phải có khả năng đối mặt với nó và sử dụng nó một cách hữu ích.

Cho việc này, bạn cần một nền tảng vững chắc để tìm thấy mục đích cao cả chân thật của bạn trong cuộc sống và không đơn giản chỉ sáng tạo ra một mục tiêu vui thích nào đó cho bản thân. Bạn phải có nền tảng chân thật này, nếu không nó sẽ không được tiếc lộ cho bạn. Bạn sẽ không là một người nhận xứng đáng. Bạn sẽ không là một phương tiện tin cậy trong thế giới.

Điều này, dĩ nhiên, đòi hỏi việc đánh giá lại cuộc sống của bạn, những mục tiêu của bạn, những mong chờ của bạn và những tham vọng của bạn. Việc đánh giá sâu sắc này là thiết yếu, và Thông Điệp Mới của Chúa dạy bạn cách để làm việc đó một cách hữu ích nhất.

Bởi vì bạn cần Tri Thức để dẫn dắt bạn, nhưng bạn cần sự thông thái, và sự thông thái này đến từ việc học của riêng bạn, quan sát của riêng bạn về cuộc sống và thành tựu của riêng bạn và thành tựu của người khác. Không có sự thông thái này, bạn không thể mang Tri Thức trong thế giới, bạn không thể thể hiện điều Tri Thức đang đưa cho bạn để thể hiện, bạn không thể chịu được sức mạnh của nó hay minh triết của nó hay sự sáng suốt của nó, và bạn sẽ không thể gánh vác những trách nhiệm vĩ đại mà việc sở hữu một quyền lực như vậy sẽ đòi hỏi.

Xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống của bạn có nghĩa là bạn đang dùng việc học của người khác, bạn đang học từ trải nghiệm của người khác, từ thành công của họ và thất bại của họ. Bạn đang quan sát người khác mà không chỉ trích, cố gắng để học, để thấy cuộc sống của họ đang dạy cho bạn điều gì, để lợi ích từ trải nghiệm của họ và từ trải nghiệm riêng của bạn.

Ở đây bạn sẽ cần những mối quan hệ rất vững chắc mà không chỉ đơn giản là sự gắn bó về cá tính hoặc là mối quan hệ được lập ra để chia sẻ sở thích và thú vui. Nó đòi hỏi một sự kết nối sâu thẳm hơn với người khác. Điều này sẽ làm phong phú và củng cố cuộc sống bạn và sẽ là sự bảo hiểm lớn lao chống lại việc bạn ra những quyết định đầy chỉ trích và tự đánh bại bản thân.

Công việc trước mắt là lớn lao. Nó là khiêm nhường. Bạn sẽ không trở thành siêu sao nếu bạn muốn xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn. Bạn không thể lạc mất bản thân trong sở thích của bạn, thú vui của bạn hoặc những bận tâm của bạn nếu bạn muốn xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn. Bạn không thể cho đi bản thân cho người khác và những bận tâm của họ nếu bạn muốn xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn.

Để cuộc sống bạn có thể trỗi vào trong một sự thể hiện vĩ đại và hoàn thành một định mệnh vĩ đại, bạn phải có nền tảng này. Nó như là bệ phóng cho tên lửa. Nếu bệ phóng đó thất bại, tên lửa thất bại. Nó không thể phóng lên. Và do đó cơ sở hạ tầng bên dưới tên lửa đó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó phải vững chắc. Nó phải được thiết kế tốt. Nó phải có thể phục vụ.

Đây là điều bạn đang làm hằng ngày. Trong Bốn Trụ Cột của cuộc sống bạn, bạn nhận ra rằng bạn đang làm nhiều việc hằng ngày để trở nên mạnh mẽ và để trở thành ổn định. Sự ổn định ở đây là cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu bạn lúc nào cũng không ổn định, không có điều gì vĩ đại hơn có thể được trao cho bạn hay được tiếc lộ cho bạn.

Và mặc dù bạn có thể cảm thấy một nhu cầu tâm linh sâu thẳm để biết được mục đích vĩ đại của bạn trong cuộc sống, bạn thật sự không có sự ổn định trong bản thân bạn và trong hoàn cảnh của bạn để một khải huyền như vậy xảy ra. Bạn sẽ không có những mối quan hệ ở đó để chống đỡ nó. Bạn sẽ không có những nguồn lực cần thiết để có thể kết nối với nhận thức vĩ đại này.

Đó là tại sao để có thể trao cho bạn lời hứa hẹn rằng bạn có một mục đích vĩ đại và một ý nghĩa vĩ đại trong cuộc sống, những thành phần thiết yếu cho việc xây dựng nền tảng cho điều này phải được trao cho bạn. Và giáo huấn phải được trao cho bạn. Nếu không, ý nghĩ về một cuộc sống của mục đích vĩ đại, của ý nghĩa vĩ đại, chỉ là một giấc mơ – nằm ngoài tầm với của bạn, nằm ngoài khả năng của bạn.

Nhưng nó không phải là một giấc mơ. Nó là thực tế căn bản của cuộc sống bạn. Nhưng nó đòi hỏi một nền tảng rất vững chắc, và nền tảng này phải luôn được duy trì. Điều này sẽ trao cho bạn sức mạnh và sự tự tin. Điều này sẽ giải thoát bạn khỏi những mối bận tâm nguy hiểm. Điều này sẽ ngăn bạn rơi vào tuyệt vọng hay bị kéo đi bởi những bận tâm và sự ham mê của người khác.

Điều này sẽ trao cho bạn một con đường vững chắc trong cuộc sống, và với sức mạnh này, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang ở đây cho một mục đích vĩ đại, rằng quyền lực của Tri Thức đang ở với bạn và rằng bạn có sức mạnh và kỹ năng để bắt đầu hành trình vĩ đại mà đang dần được tiếc lộ cho bạn ngay lúc này.