Zaangażowanie


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:


Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
16 kwietnia 2011 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Dzisiaj będziemy mówić o Bogu, o Sile Wyższej.

Poprzez Anielską Obecność mówi do ciebie teraz Siła Wyższa. Mówi do tej części ciebie, która znajduje się w samym środku twojej Istoty i u jej źródła. Mówi nieuwarunkowana normami społecznymi oraz twoimi ideami i wierzeniami, będąca poza wierzeniami twojej kultury, a nawet twojej religii.

Siła Wyższa ma Posłanie dla całego świata i dla każdej osoby na świecie. To Posłanie to więcej niż idea. To więcej nawet niż zbiór idei. Jest to wezwanie i zapewnienie. Wzywa cię do odpowiedzenia oraz zapewnia, że wewnątrz ciebie i we wszystkich ludziach na świecie istnieje głębsza natura. To zapewnienie jest punktem przełomowym dla twojej umiejętności zareagowania.

Moc oraz Wszechobecność przewodniczą wszechświatowi materialnemu, który jest miejscem dużo większym i rozleglejszym niż cokolwiek, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Moce te stoją także na czele większych sfer Stworzenia sięgających poza wszechświat materialny, co niewielu ludzi na świecie uważało za możliwe.

A jednak Siła Wyższa zwraca się do ciebie w twoim najbardziej osobistym miejscu, w samym środku twojej Istoty, głęboko pod powierzchnią umysłu.

To jest twój najważniejszy związek. Jest on Źródłem znaczenia oraz celu wszystkich twoich relacji z ludźmi, miejscami, a nawet z rzeczami.

Potrzebujesz teraz tej Siły Wyższej, żeby przemówiła do głębszej części w tobie po to, aby cię z nią zaznajomić oraz aby przygotować cię na życie w nowym świecie i na wejście w relacje ze wszechświatem pełnym inteligentnego życia – inaczej zwanym Większą Społecznością życia we wszechświecie. Nie wiadomo ci o tych rzeczach, ale są one częścią ciebie.

Być może doświadczyłeś swojej głębszej natury w momentach jasnego zrozumienia, momentach, gdy potrafiłeś coś przewidzieć, a nawet

w chwilach rozczarowania, kiedy byłeś w stanie usłyszeć więcej niż swoje pragnienia i obawy oraz pragnienia i obawy innych.

Siła Wyższa wzywa cię teraz, woła cię poprzez starożytne ścieżki twojego umysłu, przywołuje cię bez względu na twoje wierzenia i to, co cię absorbuje.

Ponieważ Bóg przemówił ponownie i Słowo oraz Dźwięk są na świecie.

Jest to głębsza komunikacja, głębsza i bardziej znacząca niż potrafi to pojąć intelekt.

Przekaz ten mówi o większym celu i poważniejszej odpowiedzialności

Oraz o większym związku zarówno z tym światem, jak i ze światami poza nim. Dzięki temu związkowi stajesz się pomostem, pomostem do świata, pomostem do swojego Starożytnego Domu, z którego tu przyszedłeś i do którego powrócisz.

Ludzie chcą wielu rzeczy. Ludzie mają wiele obaw – boją się straty, boją się, że nie będą posiadali, boją się pozbawienia, boją się uciśnienia, boją się bólu i cierpienia oraz bólu śmierci.

Ale Siła Wyższa przemawia ponad wszystkimi tymi rzeczami. To jest Stwórca mówiący do Stworzenia.

Stworzeniem w tobie jest głębszy umysł, który My nazywamy Wiedzeniem. Jest to nieprzemijająca część ciebie. Jest to ta część ciebie, która istniała przed tym życiem i będzie istnieć po tym życiu, wędrująca przez sfery Separacji, za przewodnika mająca jedynie moc Głosu.

Ludzie chcą wielu rzeczy. Ich obawy są ogromne. Wielu ludzi ma swoje głębokie przekonania. Lecz Siła Wyższa przemawia ponad tymi rzeczami do każdego, kto potrafi widzieć i słyszeć i odpowiedzieć na głębszym poziomie.

Nie jesteś w stanie tego sprecyzować. To jest większe niż twój umysł. Debatowanie o tym leży poza twoimi możliwościami.

To jest tajemnicze, ponieważ jest wszechobecne. To pochodzi spoza tego świata i wszystkich światów, dlatego nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić.

Ale doświadczenie to jest tak głębokie, że może zmienić kierunek twojego życia i wybudzić cię z twojego snu o Separacji, może cię wywołać z twoich zajęć i związków i wszystkiego, abyś mógł usłyszeć ten starożytny Głos, tak starożytny, że mówi o życiu spoza twoich wyobrażeń, lecz o życiu, które jest twoim życiem.

Bóg wie, co nadchodzi. Bóg wie, dlaczego tu jesteś. Bóg wysłał cię tutaj w określonym celu. Twoje plany i cele rzadko są tego odbiciem.

Jest to coś większego. Jest to coś prostszego i mniej majestatycznego. Jest to kluczowe dla twojej Istoty oraz dla twojej natury i tego, jak jesteś skonstruowany.

Jest to twój najpierwotniejszy związek, najgłębsza miłość, największa przynależność. Jednoczy cię to z sobą samym i nadaje twojemu życiu cel.

Wywołuje cię z sytuacji, które są dla ciebie szkodliwe lub takich, które niczego nic ci nie przyniosą. Przywołuje cię do większego zaangażowania ze światem, a drogę wskazuje tajemniczy Starożytny Głos, Głos niepodobny do niczego, co słyszałeś do tej pory, głębszy niż cokolwiek, co kiedyś czułeś, wspanialszy niż wszystko, co możesz zobaczyć lub dotknąć.

Ludzie chcą wielu rzeczy. Kieruje nimi ogromny strach. Nawet przyjemności, którym się oddają, są pełne strachu i obaw.

Lecz Starożytny Głos nie jest kierowany przez strach, i gdy ty odpowiesz, ty jesteś ponad strachem.

Kto może wyjaśnić, co to jest? Kto może to sprawdzić?

Nie bądź niemądry i nie myśl w kategoriach wydajności. Nie popadaj w analityczność. Ponieważ to się odbywa na znacznie głębszym i ważniejszym poziomie.

Nie wycofuj się przed tym. Ponieważ to jest twoje życie, twój cel i twoje wołanie.

Wszechobecność i Łaska są z tobą. Lecz ty patrzysz się na inne rzeczy. Twój umysł jest gdzie indziej. To, co cię zbawi i przywróci cię życiu jest z tobą teraz. Lecz ty spoglądasz w innym kierunku.

Objawienie jest na świecie. Bóg przybył ponownie, i ma dla ludzkości Wielką Wiadomość oraz przygotowanie ludzkości do trudnej i pełnej ryzyka przyszłości.

Co to jest? Co to znaczy? Dlaczego to się dzieje? Jak możesz się przygotować?

Tylko Objawienie może odpowiedzieć na te pytania. Jeśli pozostajesz z boku i odłączasz się, nie możesz odpowiedzieć na te pytania.

Ludzie chcą wielu rzeczy. Ich uwaga jest rozproszona. Są zajęci wieloma sprawami. Ale nie wiedzą gdzie są ani co robią. Ich cele to głównie cele wyznaczone przez społeczeństwo. Nie wiedzą dokąd w życiu idą ani dlaczego tutaj się znaleźli ani kto ich wysłał. Nie wiedzą co ich zbawi, co da im spełnienie, co nada ich życiu poczucie celu i kierunek.

Mówi teraz do ciebie Starożytny Głos. Usłyszysz ten Starożytny Głos brzmiący wewnątrz ciebie, ponieważ połączenie z nim jest bardzo głębokie. Jest jak podziemne rzeki, które płyną pod pustynią, podziemne rzeki najczystszej wody, których nie można dostrzec z powierzchni i do których można dotrzeć jedynie innymi sposobami.

Podczas gdy żyjesz na powierzchni, głęboko w środku jesteś połączony z Bogiem. I doświadczasz tego połączenia słysząc wołanie oraz odpowiadając na nie, podążając za tym głębokim Głosem i za większym kierunkiem, który on wyznacza.

Ludzie pytają się Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Muszą się zatrzymać i wsłuchać oraz nauczyć się słuchać, skupić się całkowicie na bieżącym momencie, aby mogli usłyszeć, poczuć i zobaczyć, że Objawienie budzi ich w środku.

Zatem Objawienie budzi, Objawienie budzi się w każdym człowieku. Tak właśnie Bóg przemawia do świata w Czasach Objawienia. Jest to związek na najgłębszym i najważniejszym poziomie.

Nie możesz oderwać się od Boga. Ponieważ Bóg idzie z Tobą wszędzie. Bóg jest przy Tobie w każdym momencie, we wszystkim, co robisz.

Tylko w swoich myślach możesz się odseparować, myśląc o innych rzeczach, utożsamiając się z innymi rzeczami. Ale Starożytny Głos, który jest w tobie wzywa cię do odpowiedzi, naprowadza cię, powstrzymuje cię.

By zrozumieć swoje najgłębsze przeczucia i wołania twojego serca, musisz zacząć słuchać. Słuchać siebie w środku. Słuchać świata, bez oceniania i potępiania. Nasłuchiwać znaków tego, co nadchodzi. Słuchać po to, by usłyszeć, jak zareagować. Słuchać, by wiedzieć z kim być, a z kim nie być.

Tutaj nie podążasz za strachem. Tutaj nie ma potępienia. Jest za to większa umiejętność zrozumienia i większe rozpoznanie.

Bóg umieścił w tobie Wiedzę, aby była twoim przewodnikiem i cię chroniła oraz doprowadziła cię do wspanialszego życia i do uczestnictwa w świecie. Wiedza znajduje się poza zasięgiem intelektu, w innej sferze niż on. To się dzieje na głebszym poziomie.

Kiedy zaczniesz tego doświadczać, zyskasz umiejętność głębszego rozumienia. Staniesz się ostrożny w tym, co robisz oraz z kim się zadajesz. Zaczniesz uważnie słuchać innych, by wiedzieć co chcą ci przekazać i czy powinieneś się z nimi spotykać.

Ludzie wierzą w wiele rzeczy, ale niewiele wiedzą. Żyją używając tylko powierzchni umysłu, który jest wzburzony i chaotyczny, zależny od tego jakie wiatry świata go popychają i jakie pasje go pochłaniają.

Poglądy i wierzenia ludzi są substytutem prawdziwych związków. Bycie zaabsorbowanym jest sposobem na unikanie poważniejszego zaangażowania, które jest im przeznaczone.

Stojąc obok, nie widzą. Nie są w stanie wiedzieć. Nie są w stanie odpowiedzieć.

Są zdominowani przez własne myśli, przez ich umysł, przez swoje reakcje. Są niewolnikami, wiodąc niewolniczą egzystencję.

Lecz Tajemnica jest wewnątrz nich. To jest najważniejsza rzecz w życiu. Nie polega na osiąganiu celów, zapewnianiu sobie dobrobytu oraz towarzystwa i prestiżu w społeczeństwie. Jest najważniejszą rzeczą, ponieważ dotyczy zaangażowania w coś ważniejszego.

Tajemnica jest źródłem wszystkiego, co ważne. Wszystkie wielkie wynalazki i wkład w rozwój ludzkości, wielkie związki, wielkie doświadczenia, wszystkie pochodzą z Tajemnicy. Kim jesteś, dlaczego tu jesteś, co cię wzywa, twoje większe znajomości, twoje przeznaczenie z pewnymi ludźmi na świecie, twoja zdolność do podążania właściwą drogą, podczas gdy wszyscy wokół ciebie pogrążeni w marzeniach śpią, i nie reagują. Musisz rozpocząć tę podróż, inaczej twoje życie będzie zaledwie niespokojnym snem i niczym więcej.

Kiedy powrócisz do swojej Duchowej Rodziny po opuszczeniu tego świata, spojrzą na ciebie, by dowiedzieć się, czy wykonałeś swoje zadanie, czy zbudowałeś głębsze połączenie. I będziesz wiedział czy ci się udało czy nie.

Bez osądów i potępienia, zostanie to stwierdzone. Tam, to co wcześniej było tajemnicze stanie się rzeczywistością. I twoje priorytety staną jasne. Nic ci nie będzie przeszkadzało. Nie będzie żadnego oporu.

Będziesz chciał wrócić mówiąc: „Tym razem będę pamiętać. Teraz wiem. Teraz już widzę. Będę pamiętać.”

Ale musisz pamiętać kiedy jesteś tutaj. W tym jest cała różnica. To jest najważniejsze. To jest początek wszystkiego, co najważniejsze. To jest punkt zwrotny w twoim życiu.

To wydaje się tajemnicze tylko dlatego, że zostałeś od tego oddzielony, wciągnięty do świata form, zagubiony w świecie, dorastający jako osobna jednostka, dostosowujący się do trudnego i zmieniającego się świata. Wtedy pojawia się coś, co ci przypomina i zaczynasz czuć, że Tajemnica jest z tobą oraz w tobie i że ma na ciebie wpływ.

Jej Źródło leży poza światem fizycznym, ponieważ ty sam jesteś czymś więcej niż tworem świata fizycznego. To, dokąd idziesz, także ostatecznie leży poza rzeczywistością fizyczną. Ale twoje miejsce jest tutaj ponieważ zostałeś tu wysłany w określonym celu. I to jest Tajemnicą.

Mówimy o tych rzeczach, aby zaangażować cię na głębszym poziomie, by wywołać z ciebie to, co autentyczne, by przemówić do tej części ciebie, którą ledwie znasz, a która jest ważniejszą częścią ciebie. Ta część ciebie odpowie, ponieważ dawno temu zaangażowaliśmy się w to razem.

Boisz się tego, a jednocześnie tego pragniesz. To jest naturalne pragnienie, bardziej naturalne niż cokolwiek innego, czym się teraz zajmujesz lub co mógłbyś zrobić w świecie.

To jest Zaangażowanie.