Zgromadzenie


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
16 lutego 2013 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Nad światem czuwa wielkie Zgromadzenie: Anielska Wszechobecność. Czuwała nad tym światem przez bardzo długi czas. Jakże jednak różne jest Zgromadzenie od wyobrażeń ludzi, od tego, w co wierzą, i sposobu, w jaki te wielkie Istoty były w przeszłości przedstawiane w pismach religijnych i świadectwach niektórych ludzi.

Bóg nie zarządza światem. Bóg nie nadaje kierunku klimatowi. Bóg nie porusza krwi w waszych żyłach, ani nie leje wody ponad klifami, ani nie sprawia, że ziarna w ziemi kiełkują – bowiem wszystko to zostało wprawione w ruch wraz z początkiem czasu.

Ale Bóg wyznaczył Obecność, aby trzymała pieczę nad światem podczas wszystkich historycznych zawieruch i tragicznych zdarzeń. Zadaniem Obecności jest wypatrywanie obiecujących jednostek i przynoszenie światu w kluczowych momentach różnych rzeczy. Ich zadaniem jest także wysyłanie do świata jednego z nich, którego celem jest wnieść nowe nauczenie i nowe zrozumienie: po to, aby zmienić ludzką świadomość i, jeśli możliwe, odmienić w pozytywny sposób kierunek, w którym zmierza ludzkość.

Ci, których uznajecie za wielkich Posłańców, wielkich Świętych, wielkich Nauczycieli – takich jak Jezus, Budda i Mahomet – pochodzą z tego Zgromadzenia. Lecz podczas pobytu na świecie są ludźmi. Odróżnia ich to, że są tutaj z ważniejszą misją, która pociąga za sobą większą odpowiedzialność wobec świata i wobec tych, którzy ich tu wysłali. Ich życia są pasmem prób. Ich życia są wymagające. To nie jest podróż dla ludzi słabego ducha ani tych, którzy szukają tu na Ziemi przyjemności i wypoczynku.

Zgromadzenie czuwa nad światem – słucha, wyczekuje próśb, które są prawdziwe i wychodzą ze szczerego błagania, a w szczególności takich, które mają jednocześnie związek z przełomowymi momentami w życiu człowieka albo są wyrazem szczerego pragnienia kontaktu – nie zrodzonego z ambicji, głupoty lub eksperymentu. To jest sygnał, że ktoś jest gotowy zacząć się wybudzać. Tylko niebo wie czym jest ten znak, jak on brzmi, co on znaczy i jak należy go traktować.

Z perspektywy ziemskiej Zgromadzenie jest jak Niebo – jest mostem, który łączy ten świat i wasz Starożytny Dom, z którego pochodzicie i do którego ostatecznie powrócicie. Każda osoba z tego świata i każdy ze wszechświata, którzy w tej fizycznej rzeczywistości żyją w stanie separacji, ostatecznie powróci do swojego Starożytnego Domu. Lecz gdy są tutaj, stają się więźniami swoich intencji. Są więźniami swoich kultur i narodów, we wszechświecie, w którym wolność jest czymś niezwykle rzadkim. Jednak każdy z nich został tu wysłany w większym celu – jest w nich potencjał, ziarno mądrości, istnieje możliwość, że w sprzyjających okolicznościach i z udziałem ich własnej szczerości, może zostać zainicjowane życie na większą skalę.

W każdym świecie, w którym inteligentne życie się rozwinęło albo pojawiło się w wyniku migracji i kolonizacji, będzie też Zgromadzenie. Wielkie albo małe, w zależności od liczby jednostek, które tam mieszkają oraz od cech charakterystycznych tej kultury i narodu i stanu, w jakim się znajdują.

Ten Plan zakrojono na taką skalę, że nie jesteś w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Wasze religie nie potrafią tego wyjaśnić. Wasza teologia ma zbyt ograniczony zasięg, by objąć coś tak ogromnego. Możecie się starać ze wszystkich sił zinterpretować znaki i symbole życia na Ziemi, ale nie jesteście w stanie tego pojąć całkowicie. Ludzki intelekt nie został stworzony do interpretacji czegoś na tak wielką skalę.

Ale wewnątrz Bóg umieścił potęgę Wiedzy – przenikliwą inteligencję, głębszy umysł. Na ten właśnie umysł czeka Zgromadzenie. Bo jeśli ten umysł wyłoni się w specyficznych okolicznościach twojego życia, a ty będziesz potrafił go zaakceptować, przyjąć i podążać za nim, wtedy rozpoczniesz nową podróż swojego życia. Tylko w ten sposób można powiedzieć, że narodziłbyś się na nowo. Tylko pod tym względem byłoby to prawdziwe, znaczące i skuteczne.

Członkowie Zgromadzenia zajmą się tymi osobami, które w znaczący sposób przysługują się światu, ale tylko wtedy, kiedy Wiedza wewnątrz nich wyśle wiadomość – sygnał, na który Zgromadzenie czeka i wypatruje go pośród tych, którzy żyją w separacji.

Bóg pozwala ci na bycie w separacji. Bóg pozwala ci cierpieć. Bóg pozwala ci na błędy, bo dlatego wybrałeś separację – aby mieć tę wolność. Ale ponieważ nie istnieje żadna prawdziwa alternatywa do Stworzenia, twoje istnienie tutaj jest tylko po części prawdziwe. Wciąż pozostaje połączone ze Stworzeniem, ale jest zmiennym, ewoluującym środowiskiem. W tym środowisku twoje życie jest tymczasowe, napotyka wiele wyzwań i zagraża mu wiele rzeczy, a konsekwencją życia bez Wiedzy jako twojego przewodnika będą błędy i porażki.

Bóg na to przyzwala, ponieważ zostałeś stworzony do tego, by być wolnym. Masz nawet wolność, by próbować być kimś, kim naprawdę nie jesteś. Jesteś wolny aż do tego stopnia. Ale nigdy nie odseparujesz się całkowicie, bo wewnątrz ciebie żyje Wiedza. To jest ta część ciebie, która nigdy nie opuściła Boga i wciąż odpowiada na potęgę i obecność Pana Stworzenia i samego Stworzenia.

Pomyśl o tradycjach religijnych swojego świata – o historiach, nauczaniach i szerokim wachlarzu idei z nimi związanym – i rozważ je w kontekście tego, o czym ci teraz opowiadamy. Pokazujemy ci większy obraz twojego życia. Jeśli dostrzeżesz ten kontrast, zaczniesz rozumieć, że musisz wyruszyć w nową podróż. Stare poglądy na temat religii i duchowości mogą ci służyć tylko do pewnego stopnia. Poza tym, należy je odłożyć na bok, bo tylko Bóg zna drogę powrotną. Tylko Bóg wie jaki jest sens twojego istnienia oraz czym jest specyficzny cel, dla którego znalazłeś się teraz w tych okolicznościach na świecie.

Ostatecznie, intelekt musi się pokłonić. W zetknięciu z Większą Rzeczywistością może tylko podążać. To wymaga pokory. To wymaga od ciebie, abyś, z czasem, poddał się Potędze i Obecności, które żyją w tobie, bo tylko w ten sposób możesz odpowiedzieć swojemu Źródłu.

Zgromadzenie pozwala na wszystkie zdarzenia na Ziemi. Nie będzie w nic ingerować, o ile jego obecność nie jest wymagana lub szczerze się o nią nie poprosi. Dostarczą ludzkości nowe zrozumienie i większą świadomość jedynie w wielkim punkcie zwrotnym, kiedy nadejdzie czas na Nowe Posłanie.

Będzie to spowodowane wielkimi zmianami na świecie, które mogą być katastrofalne w skutkach. Dlatego też wielkie Objawienia są przekazywane jedynie w określonych krytycznych punktach zwrotnych w toku ewolucji ludzkiej cywilizacji. Nie można ich sfałszować. Nie można ich wynaleźć. Nie można ich także nawet sobie wymyślić, nawet jeśli wielu ludzi oczywiście tego próbowało.

Na tym zbudowano wielkie tradycje. Ale z tego samego powodu te wielkie tradycje nie były w stanie podążać za duchem Objawienia, który zainicjował ich powstanie na samym początku. Bóg wie, że bez Wiedzy ludzie będą omyłkowo sądzić o tych sprawach i popełnią wiele pomyłek. Taka jest natura życia w separacji.

Kiedy zaczniesz odkrywać wewnątrz siebie potęgę i obecność Wiedzy w sobie, separacja w tobie zacznie się kończyć – pomiędzy twoim ziemskim umysłem a większą inteligencją, która żyje w tobie i którą posiadałeś zanim przyszedłeś do świata, i którą odkryjesz na nowo, gdy opuścisz ten świat.

Ten proces wymaga większego zsynchronizowania się z życiem, bo nie da się tego oprzeć jedynie na skomplikowanej teologii czy filozofii. Zgromadzenie Anielskie nie reaguje na takie rzeczy. Ale podczas wielkich punktów zwrotnych, takich jak ten dziejący się na świecie teraz, jeden ze Zgromadzenia przyjdzie do świata. Jeden z nich zostanie wysłany, aby stawić czoła cierpieniom związanym z byciem Posłańcem – ogromne trudności, niezgłębiona tajemnica, wielka niepewność, a w tym wszystkim wielka Wszechobecność, która będzie mu towarzyszyć podczas procesu stawania się dorosłym człowiekiem, kiedy jeszcze nie będzie wiele wiedział o swoim wielkim przeznaczeniu i celu, dopóki jego wołanie nie zostanie zainicjowane.

Nikt nie rozumie życia Posłańca, ale każdy może otrzymać jego dary, które są większe, niż cokolwiek, co ktoś mógłby kiedykolwiek dać światu – dary, które są w stanie przetrwać dłużej, które są wszechobecne, potężniejsze i bardziej inspirujące od wszystkiego, co można stworzyć lub wynaleźć. Ludzie mogą mieć fascynujące pomysły, lecz nic nie jest w stanie odmienić życia ludzkiego w bardziej naturalny i piękny sposób. To musi przyjść z Nieba. Musi pochodzić od Zgromadzenia, które interpretuje Wolę Boga. Ponieważ Bóg wszechświata jest zbyt wielki, by być zajęty tym światem – Bóg niezliczonych galaktyk, wymiarów i Kreacji poza fizyczną rzeczywistością, która jest jeszcze większa, tak ogromna, że nie ma możliwości, abyś objął jej zasięg i połączenie z życiem.

Pana miliardów, miliardów, miliardów ras i jeszcze więcej z całą pewnością nie da się ująć w żadną teologiczną zasadę stworzoną w tym świecie. Ale widzisz, to jest częścią Nowego Objawienia Boga, ponieważ ludzkość wyłania sie do Większej Społeczności życia we wszechświecie i musi zacząć rozważać Boga w większej perspektywie. Bowiem aby zrozumieć co Bóg robi w tym świecie, musicie zrozumieć co robi we wszechświecie. Po raz pierwszy ludzkość otrzymuje Objawienie, które o tym traktuje, ponieważ stoicie u progu poznania tego, co się znajduje w przestrzeni kosmicznej, a także u progu zniszczenia środowiska naturalnego i doprowadzenia świata do katastrofalnej ruiny. Jest to najpoważniejszy i najbardziej brzemienny w skutki punkt zwrotny, jaki kiedykolwiek stał przed ludzkością.

Wszystko się zmieni – zmienia się nawet w tej chwili. Ten kolosalny punkt zwrotny w dziejach ludzkości jest powodem, dla którego Bóg zesłał światu, poprzez Aniołów i Zgromadzenie, Nowe Objawienie. To Objawienie mówi o życiu we wszechświecie oraz o wszystkich działaniach Boga, i nie jest oparte na żadnym plemieniu czy regionie, ani na zjawisku natury, ani na wycinku historii jakiegoś narodu lub grupy, lecz jest oparte na tym, jak faktycznie wygląda życie na Ziemi i wszędzie poza nią.

Ta większa perspektywa jest najlepszą szansą do rozpoznania wewnątrz siebie Potęgi i Obecności, które w tobie żyją, a twój intelekt może ci wspaniale pomóc w tym odkryciu, bo do tego został stworzony i w tym jest jego największa przydatność dla ciebie.

Co prawda nie poznasz imion tych, którzy biorą udział w Zgromadzeniu, jednakże możliwe, że podadzą oni komuś w którymś momencie imię, które ułatwi zareagowanie na ten przekaz. Ich imiona są bez znaczenia, albowiem są zarazem jednostkami, jak i jednością – zjawiskiem, którego nie jesteś w stanie objąć umysłem przyzwyczajonym wyłącznie do tego świata.

W czasach Wielkiego Objawienia Zgromadzenie przemawia jednym Głosem. Przemawia poprzez jednego ze swoich członków, lecz mówią oni wszyscy naraz. Jest to zjawisko, którego nie możesz naprawdę pojąć. Jest zbyt cudowne. Jest zbyt niezwykłe. Znacznie wykracza poza twoje wyobrażenie rzeczywistości. Potrafisz dostrzec we wszechświecie wyłącznie jednostki, podczas gdy Zgromadzenie jest jednostką i wielością, i całością. Jest tak dlatego, ponieważ znajduje się tak blisko Nieba, gdzie wielość jest jednostką, a jednostka wielością.

Twoim celem w życiu nie jest dać się zaślepić uwielbieniu Zgromadzenia, ani skupiać się na Zgromadzeniu, jako iż jego zadaniem jest pomóc ci w odzyskaniu dostępu do Wiedzy, która już w tobie żyje. Albowiem ty musisz być tym, który dokona wyboru. Ty musisz być tym, który stawi czoła konsekwencjom, trudom i błogosławieństwom własnych decyzji. To ty musisz być tym, który zadecyduje czy skorzystać z wspaniałej propozycji. Musisz być odpowiedzialny za wszystkie swoje czyny. Zatem nie rozpowiadaj naokoło, że to Bóg prowadzi cię do tego czy tamtego, bowiem jest to nieodpowiedzialne. Musisz mówić: „Robię to, ponieważ czuję, że tak należy postąpić.” Nie uznawaj innych autorytetów, co do których nie masz pewności.

Nie poznasz Zgromadzenia ani mocy Obecności, która w tobie żyje, dopóki Wiedza nie zostanie w tobie obudzona i nie zacznie silnie oddziaływać na twoje życie. Nie kreuj romantycznych mitów o swoich anielskich doświadczeniach, jakiekolwiek by one nie były, prawdziwe czy zmyślone, ponieważ wszystko zależy od Wiedzy w tobie samym. Zgromadzeniu zależy wyłącznie na niej, ponieważ dopóki jej nie będzie, nie można na tobie polegać. Nie jesteś odpowiedzialny. Brakuje ci odwagi. Nie jesteś autentyczny. Wciąż ulegasz perswazji otaczającego cię świata oraz własnych lęków i upodobań. Jesteś za słaby.

Dlatego też musisz zrozumieć swoją wartość w procesie wielkiej przemiany, którą może zapoczątkować jedynie Zgromadzenie. Nie możesz dokonać tego sam. Mógłbyś medytować przez dwadzieścia lat i nie poznać mocy, ani nie odczuć obecności Wiedzy. To twoja szczera, oddana i autentyczna modlitwa przywołuje do ciebie teraz Zgromadzenie. Nie modlisz się o korzyści ani o jedynie ochronę od niebezpieczeństw. Modlisz się o odkupienie, nie wiedząc czym ono jest, nie starając się zrozumieć zbawienia, nie twierdząc, że wiesz, jak się oczyścić. Wie to jedynie Zgromadzenie. Bo to jest cudowne. To jest największy cud. To jest cud, z którego pochodzą wszystkie inne cuda.

Bóg zesłał teraz światu Nowe Przesłanie, aby przygotować ludzkość na zetknięcie się ze zmieniającym się środowiskiem naturalnym oraz aby pomóc jej stawić czoła trudnemu zadaniu zjednoczenia i zachowania ludzkiej cywilizacji. Bóg zesłał światu Wielkie Objawienie, aby przygotować ludzkość na spotkanie z życiem we wszechświecie – a jest to największe wydarzenie w historii ludzkości, które przynosi ogromne wyzwania, trudności, lecz także wiele możliwości.

Na świecie jest Posłaniec. Aby otrzymać Objawienie przygotowywał się bardzo długi czas, ponieważ jest to największe Objawienie, jakie kiedykolwiek zostało przekazane ludzkości. Świat, który to Objawienie otrzymuje, jest teraz wykształcony, piśmienny, a do pewnego stopnia także posiadający globalną świadomość.

Po raz pierwszy w historii Objawienie jest przekazane ludzkości jako kompletna całość, ponieważ świat musi o nim jak najszybciej usłyszeć. Świat musi mieć czas się przygotować na nadchodzące ogromne zmiany, a także zrozumieć niebagatelne znaczenie, jakie ma spotkanie z inteligentnym życiem we wszechświecie – które dzieje się na świecie w tym momencie.

Żadne z poprzednich Objawień Boga nie może cię na to przygotować, albowiem nie stworzono ich w tym celu. Ludzkość je otrzymała, aby zwiększyć swoją świadomość, aby rozwinąć cywilizację, a także zbudować moralność i etykę, które pomogą stać się rasie ludzkiej silniejszą i poprowadzić ją ku większej jedności. Ludzka cywilizacja została ustanowiona i pomimo że daleko jej do doskonałości – jest podzielona, pełna korupcji i błędów – to mimo wszystko wykazuje wielką obietnicę. Gdybyście wiedzieli o naturze życia we wszechświecie wokół was, zobaczylibyście jak bardzo obiecująca jest ludzkość. Lecz nie możecie tego jeszcze zobaczyć. Nie macie tej perspektywy. Ale Zgromadzenie to widzi, oczywiście, i dlatego kładzie się tak wielkie znaczenie, by przygotować świat na tę ogromną zmianę. Tak wiele teraz otrzymujecie dzięki temu procesowi Objawienia.

Przed Posłańcem stoi wiele trudności, te same, które spotkały poprzednich Posłańców – nieufność, wrogość, odrzucenie i drwiny. Ludzie nie dostrzegają, że pośród nich na świecie ma miejsce ogromnie znaczące wydarzenie. Myślą, że to jest naruszenie ich idei i przeszkoda dla ich wierzeń. Pomyślą, że to nadszarpnie ich bogactwo, ich moc i ich prestiż w społeczeństwie, kiedy tak naprawdę daje to największą obietnicę na zbawienie, a także dostarcza najlepsze przygotowanie na przyszłość, która będzie tak bardzo niepodobna do przeszłości.

Zgromadzenie obserwuje Posłańca i go prowadzi, bowiem nie można nie docenić ważności jego obecności w świecie. Lecz nie można także liczyć, że jego obecność wszystko rozwiąże. Zgromadzenie będzie przez niego przemawiać, aby przynieść do świata Objawienie. Przemówią jednym głosem, bo Objawienie jest wszystkim. Jeśli wystarczająca liczba osób to rozpozna, ludzkość znajdzie siłę, by zamiast trwać w wewnętrznym rozkładzie i niekończących się wojnach, zacząć budować podstawy pod nową przyszłość.

Objawienie dostarcza ludzkości wizję tego nowego świata, który będzie bardzo odmienny. Stworzenie go i utrzymanie będzie wymagało ogromnych nakładów siły, odwagi i szczerości, ponieważ wszechświat jest pełen innych potężnych sił, a wolność zdarza się rzadko. Tylko Bóg wie jak tego dokonać. Tylko Zgromadzenie to rozumie.

Twoim zadaniem jest teraz nauczyć się przyjmować, a także rozpocząć studiowanie Kroków ku Wiedzy, abyś mógł zbudować w swoim życiu prawdziwe, solidne fundamenty, abyś przeegzaminował swoje poglądy, rozwiązał problemy z przeszłości i wybaczył sobie oraz innym. I nie odwracaj się od świata pełen potępienia – bo ten świat jest miejscem, które, z czasem, wydobędzie z ciebie wielkie dary i wskaże ci rolę, którą masz do odegrania.

Jest tyle rzeczy, których należy się oduczyć, tak wiele poglądów trzeba zrewidować. Aby tego dokonać, musisz mieć w sobie wystarczająco pokory. Jeśli będziesz przekonany, że znasz prawdę, że znasz Wolę Boga, że wiesz, czym jest wszechświat, wtedy twoje szanse na odkrycie prawdy będą niewielkie.

Zgromadzenie dogląda świata. Wezwij Zgromadzenie – lecz nie rób tego niedbale, bo cię nie usłyszą. Nie wołaj, by spełnić swoje ambicje, marzenia i fantazje, bo cię nie usłyszą. Módl się całym sercem i duszą. Tylko wtedy twój głos ich dosięgnie, albowiem oni znają tylko to, co prawdziwe, szczere i czyste. Nie można ich zmanipulować. Nie poddają się korupcji. Nie można na nich wpłynąć. Nie możesz zawrzeć z nimi umowy. Musisz być silny, aby z czasem otrzymać od nich poradę oraz zachować ją w czystej formie i podążać za nią bez kompromisów. Oto jak silny musisz się stać, aby być częścią większej siły działającej ku dobru na tym świecie.

Ludzie pomyślą: „To jest zbyt skomplikowane, by o tym myśleć. Nie podołam temu wyzwaniu!” Lecz My się z tym nie zgadzamy. To jest odpowiednie dla tego, czym jesteś, dla twojego celu w świecie oraz dla tych, którzy cię tu wysłali. Myśląc w ten sposób zwyczajnie się poniżasz i sprowadzasz do żałosnego stanu. Nie znasz swojej siły, swojej mocy ani swojego celu, które pokazać ci może tylko Wiedza.

Zgromadzenie obserwuje i czeka na tych, którzy potrafią odpowiedzieć na Posłanie, które Bóg wysyła światu w tym momencie. Bowiem Posłaniec wychodzi teraz do was, by mówić, głosić i by nauczać Objawienia. Musiał czekać bardzo długi czas, aż Posłanie będzie kompletne. Teraz jest gotowe, a świat go ogromnie potrzebuje, bardziej, niż jesteś sobie to w stanie teraz wyobrazić.

Mimo że jest człowiekiem, Posłaniec reprezentuje Zgromadzenie. Nie jest idealny, ponieważ wszyscy ludzie są niedoskonali. Popełnił błędy, lecz wszyscy wielcy Posłańcy je popełniali. Siłą w nim jest moc Niebios – jest jego sztandarem, jego tarczą. Można zniszczyć jego ciało, lecz nie zniszczycie jego Posłania. I nie można zniszczyć tego, co przynosi światu, ani Mocy i Obecności, które go tu wysłały – Mocy i Obecności, które czekają, aż odpowiesz. Ponieważ przed tobą jest teraz dar, a Niebo obserwuje i czeka na tych, którzy potrafią to przyjąć, potrafią to rozpoznać, potrafią rozpocząć wędrówkę Kroków na Drodze do Wiedzy oraz otrzymać dar nowego, większego życia w świecie, który staje się mroczniejszy z każdym dniem.