Pozostałe Objawienia

Pozostałe Objawienia Nowego Posłania od Boga:

Tutaj są dostępne Objawienia, których Posłaniec Marshall Vian Summers do tej pory nie skompilował w tomy i książki. Dowiedz się więcej…


Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

Latest Available Audio Download:

The Turning Point

The Turning Point
As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
on January 24, 2013
in Boulder, Colorado

Price: $0.00