ההכרזה

כפי שנגלה
למרשל ויאן סאמרס
ב-7 ליולי 2006
בבולדר קולורדו, ארה"ב

יש נבואה חדשה בעולם.  היא מגיעה מבורא כל חי.

היא תורגמה לשפה והבנה אנושית על ידי הנוכחות השמימית שמשגיחה על העולם.

היא ממשיכה את הנבואות מבורא עולם שהתרחשו במשך מאות ואלפי שנים.

זוהי נבואה חדשה לזמנים אלו ולזמנים שהולכים וקרבים.

נבואה זו משלימה נבואות קודמות שניתנו לאנושות, ובכל זאת היא חושפת דברים חדשים שלא נצפו עד כה על ידי האנושות.  זאת משום שהאנושות ניצבת בפני אתגרים חמורים ומסוכנים, גם בתוך העולם וגם ביקום שמעבר לו.

הנבואה החדשה מאלוהים באה להזהיר, לחזק ולהכין את משפחת האנושות – אנשים מכל האומות והמסורות הדתיות, מכל השבטים, הקבוצות והדעות.

הנבואה באה בתקופה של צורך מאוד גדול, של משמעות גדולה.  היא מכינה אנשים לדברים שאפילו לא אובחנו ולא זוהו עד כה.

היא נבואית בכך שהיא מזהירה בפני הנחשולים הגדולים של שינוי שבאים לעולם ומשפיעים על מצבה של האנושית ביקום, בייחוד בכל נושא הקשר ליצורים אחרים.

היא תובעת את הנוכחות הרוחנית הגדולה הנמצאת בכל אחד – מתנת החכמה הפנימית אשר הוענקה לכל האנושות, שעתה נדרשת להשתכלל, להתחזק ולהתייצב בראש.

היא פונה לצורך הרוחני הגדול של הפרט – הצורך לייעוד, למשמעות ולכיוון.

היא פונה לחיבור האמיתי שניתן לכונן בין אדם לחברו, חיבור המייצג את הייעוד הנשגב של החיים.

היא פונה לצורך הגדול שקיים בעולם ושיהיה בעתיד.  בכך היא מביאה ייעוד והכרה, איחוד ושיתוף פעולה, תבונה וכוח לכל מי שמוכן לקבל אותה, ללמוד ממנה, ללכת בעקבותיה, להעביר אותה לאחרים ולשתף את בינתה למען יחידים, משפחות, קהילות, עמים שלמים ולעולם כולו.

קבלו את הברכה.  לימדו את הנבואה החדשה מאת האלוהים.  תיווכחו שהיא מאשרת את כל הנכון והאמתי במסורות הקיימות שלכם, והיא תדבר לתבונה הפנימית יותר שכבר בתוככם.  היא תדבר ללבכם, אפילו אל מעבר למחשבותיכם ולאמונתכם ולמחשבות ולאמונות של תרבותכם והעם אליו אתם שייכים.

קבלו מתנה זו ולימדו אותה בסבלנות, בדרך מעלות החכמה הפנימית, תוך כדי למידה מהבינה של קהילת היקום והכרה בעצמה של רוחניות האחדות של האנושות הטמון באיחוד האנושות, בחיזוק האנושות ובהכנת האנושות להבנה וניווט של הזמנים הקשים לפנינו.

קבלו את הנבואה החדשה בקריאתה לשימור וחיזוק החירות האנושית, לשיתוף פעולה ונטילת אחריות.

משום שבלי הנבואה החדשה, האנושות ניצבת בפני התדרדרות חמורה ותהומית.

היא ניצבת מול אבדן חירותה ושליטתה בתוך העולם לטובת כוחות מתערבים מהיקום סביבכם.

ללא הנבואה החדשה, הרוח האנושית תישאר רדומה, ואנשים יחיו חיים של ייאוש, תחרות ומאבק.

זהו רצונו של הבורא שהאנושות תיכלל בקהילת החיים של היקום כגזע חופשי ועצמאי – כגזע חזק, כגזע מאוחד שמסוגל לשמר את העושר התרבותי יחד עם כיבוד כוחו הפנימי וייעודו המחזק את העולם ומשמר את משפחת האנושות מלאת חיים, פעילה ויצירתית, שמאפשרת התקדמות בהמשך הזמן.

אבל כדי להתקדם אתם חייבים לשרוד.  אתם חייבים לשרוד את התקופה הקשה שלפניכם, ואתם חייבים לשרוד את התחרות מהיקום באשר לבעלות על עולמכם ועל עתידו.

כל אחד ואחד צריך להבין שיש לו הזדמנות מיוחדת לגלות את החכמה הפנימית ביותר שאלוהים נתן לו – החכמה שמכילה את ייעודם, את משמעותם ואת כיוונם, ואת התנאים לכל מערכות היחסים שיש להם משמעות אמתית.

ולכן, יש נבואה חדשה מאלוהים לפרט, ויש נבואה חדשה מאלוהים לעולם כולו.  היא נוכחת כאן ועכשיו.

לקח הרבה זמן לשליח לקבל אותה, משום שהנבואה גדולה מאוד.

משום כך יש לכבד את מי שהביא את הנבואה החדשה לעולם.

הוא אדם פשוט ועניו. הוא סיגל את הבינה הנחוצה בשביל תפקיד כה גדול, וזו המטרה עבורה נשלח לעולם.

קבלו אותו.  הבינו אותו. אין לרומם אותו.  הוא אינו אלוהים. הוא שליח המביא את הנבואה החדשה של אלוהים לעולם.

הזמן הוא עכשיו.  זוהי ההזדמנות הגדולה.  זו התשובה לתפילותיהם של אנשים מכל העולם – תפילות של כל מסורות האמונה, של כל לאום ותרבות, תפילות לתבונה, לעוז, לאחדות, לחופש ולגאולה.

קבלו כעת את הנבואה החדשה.  היא הגיעה כעת, והיא הגיעה בדיוק בזמן הנכון.