Czysta Religia


Posłuchaj oryginalneg objawienia w języku angielskim:


The Pure Religion

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem, aby pobrać)

Objawiono Posłańcowi Boga
Marshallowi Vianowi Summersowi
23 marca 2013 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, USA

O tym nagraniu


Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.
Nota do czytelnika:
To tłumaczenie zostało dostarczone do Stowarzyszenia przez studenta Nowego Posłania, który zgłosił się do przetłumaczenia oryginalnego tekstu angielskiego. Udostępniamy światu to tłumaczenie w jego wstępnej formie, aby ludzie mogli mieć szasnę zaznajomienia się z częścią Nowego Posłania w ich własnym języku.

Jest wielkim nieszczęściem, że ludzie stali się tak zniechęceni stanem religii oraz historią religii w tym świecie – całą przemocą, jaką wytworzyła, korupcją, nieporozumieniami i zamętem. Jest to demonstracją tego, co ludzie czynią z Objawieniami Boga, gdy nie są prowadzeni przez moc Wiedzy w nich samych. Religia staje się tutaj narzędziem państwa, zasobem dla ambitnych ludzi, kolejną odmiennością, jaką jedno plemię wykorzysta, aby przytłoczyć lub pokonać inne.

Oczywiście, to odstraszyło ludzi i doprowadziło do traumatycznych przeżyć, nawet w obecnych czasach, do tego stopnia, że Nowe Objawienie Boga musi zostać podarowane w czystej formie, pomimo ogromnej wartości, głębi oraz mądrości poprzednich Boskich Objawień, a także ich znaczenia w budowaniu ludzkiej cywilizacji na świecie.

Albowiem Bóg musi przemówić ponownie, gdyż Posłanie musi zostać wyjaśnione. Cel religii musi zostać wyłuszczony. I znaczenie oraz cel twojego życia muszą zostać wyniesione i wytłumaczone. W przeciwnym razie religia staje się dużym problemem na świecie, podczas gdy na początku miała być wspaniałym rozwiązaniem.

Jeśli spojrzysz na to bez potępiania, dostrzeżesz ogromne zapotrzebowanie na Wiedzę [wnikliwy, duchowy umysł] w tobie samym. Bez Wiedzy bowiem ze wszystkiego będziesz korzystał w niewłaściwy sposób. Będziesz niewłaściwie korzystał z natury, ze swojego umysłu i ze swojego ciała, ponieważ funkcjonujesz z dezorientującej cię pozycji. Niepewny co do tego, kim jesteś, dlaczego tu jesteś i co robisz, będziesz rządzony przez obce siły i zewnętrzne wpływy. Taka jest tragedia życia w Oddzieleniu [od twojego Źródła], tragedia, która istnieje w całym wszechświecie.

Musi więc zostać udzielone wielkie wyjaśnienie dla religii i każdego jej aspektu – ogromne wyjaśnienie o Bogu; wielkie wyjaśnienie tyczące się odkupienia i co to oznacza oraz jak można je osiągnąć; wielkie wytłumaczenie, które jednoczy wszystkie światowe religie, ponieważ mają one wspólne Źródło.

Czym jest religia? Dlaczego jest ona niezbędna? Dlaczego niemożliwym jest kompletne zgaszenie jej z serca i umysłu człowieka? Religia stanowi ekspresję twojej głębszej natury, a także potrzebę twojej głębszej natury do posiadania tej ekspresji w życiu, aby nadać głos i formę temu, co jest tak kluczowe i podstawowe dla tego, kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd powrócisz, gdy opuścisz ten świat. To stanowi podstawę twojej głębszej natury oraz wszystkiego, kim jesteś naprawdę – wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne, zarówno przejawu, jak i tajemnicy twojego życia.

Religia nie jest ideologią. Religia nie jest obiektem ani organizacją, ani hierarchią organizacji. W gruncie rzeczy jest to przepływ Boga w tobie oraz pomiędzy tobą a innymi funkcjonującymi na świecie. Bóg służy bowiem światu, oddziałując poprzez ludzi od środka na zewnątrz.

Bóg nie steruje pogodą bądź procesami geologicznymi Ziemi. Bóg wprawił wszystko w ruch na początku czasu. Wszystko to funkcjonuje teraz samoistnie. Twoim wyzwaniem jest przystosowanie się do tego i wykorzystanie tego w sposób mądry oraz z korzyścią dla siebie i dla innych. Oczywiście to nie byłoby możliwe, gdyby Wiedza nie została ci podarowana – wielkie obdarowanie, które ma cię prowadzić, chronić cię i przygotować na ważniejsze życie.

Fakt, iż Wiedza została zapomniana albo jest nieznana w tak dużym stopniu w tym świecie, wytwarza problem dla religii, ponieważ bez Wiedzy religia staje się zbiorem zasad, reguł, nakazów i niezmiennie przekształca się w formę ogromnego ucisku ludzi. Z początku, ofiarowana zapewne, ażeby pomóc im zorganizować ich myślenie tudzież życie, staje się jarzmem w celu ich okiełznania, a duchowe światło uchodzi z ich życia.

Nie to jest zamiarem Boga. Intencją Boga jest, by ludzie odkryli wielki dar Wiedzy, jakim Pan wszechświata, Pan niezliczonych religii i ras we wszechświecie, obdarzył ten świat. Jednakże, gdy Wiedza zostaje utracona, strach oraz wyobrażenia zajmują jej miejsce. Panuje zamęt. Ludzie są zaprzęgani do pracy i do życia w zniewoleniu. Tak było na przestrzeni dziejów ludzkiej rodziny.

Tak więc Bóg podarował teraz czyste Posłanie i zapewnił Kroki do Wiedzy, jako jego podstawę, a więc nie będzie to jedynie kolejne wiara konkurująca z istniejącymi wierzeniami, następna ideologia, która musi być broniona i omawiana oraz wykorzystywana do gnębienia czy dręczenia innych.

Bóg podarował bowiem Kroki do Wiedzy nie jednej rasie bądź plemieniu czy grupie, nie tylko w jednym regionie, ale wszystkim ludziom na świecie, ażeby ją spożytkować we wszystkich tradycjach religijnych w celu rozpoznania ich jako kluczowego Przesłania Boga dla Boskiego Stworzenia żyjącego w Oddzieleniu w fizycznej rzeczywistości.

Czym zatem jest religia jako instytucja albo zbiór nauk? W gruncie rzeczy jej celem jest stworzenie środowiska, a także zachęty dla ludzi, aby doświadczyli Obecności, Mocy oraz Łaski Boga w sobie samych, w ich życiu, w sobie nawzajem i w obrębie świata.

Co to oznacza? Oznacza to, iż celem religii jest doprowadzenie ludzi do wielkiego daru Wiedzy, albowiem w ten sposób Bóg poprowadzi cię, poruszy tobą i powściągnie cię – niosąc cię naprzód, powstrzymując cię, większą mocą znajdującą się poza słowami czy ekspresją. Znajduje się ona poza sferą i zasięgiem intelektu.

To jest czysta religia. Była to religia świętych, wielkich twórców oraz dobroczyńców. Poruszeni większą mocą i siłą w ich życiu, ponad pospolitymi rzeczami, które decydują o życiu i doświadczeniach ludzi, zostali oni poruszeni przez potężniejszą siłę, jakby duchową grawitację, pobudzającą ich do czynienia nadzwyczajnych rzeczy z korzyścią dla innych, poza zwykłą uprzejmością i wyświadczaniem przysług czy służeniem ludziom, dając przykład oraz zachęcając i rozpalając moc Wiedzy w innych.

Możesz zapomnieć imiona wybitnych generałów i przywódców narodów, znakomitych polityków, a nawet sławnych artystów, lecz imiona wielkich świętych przetrwają, ponieważ ich wkład był największy oraz najdłużej trwający i najbardziej dogłębny. Służą oni nawet dzisiaj, ich wielkie dary nieustannie rezonują poprzez ludzkie serca i umysły, przypominając ludziom, iż to, kim są, jest większe niż ich umysły i ich ciała, przypominając ludziom, że są częścią Większej Rzeczywistości, poza to, co ich zmysły mogą sprawdzić.

Widzisz, to są działania czystej religii, ponieważ Bóg wybawia cię poprzez moc i obecność Wiedzy działającej w twoim życiu. W takim stopniu, w jakim możesz ją rozpoznać, oddać się jej i podążać za nią w sposób inteligentny, tak oto Bóg cię odkupi. Wiedza nie jest bowiem związana twoją kulturą i twoimi przekonaniami.

Wiedza nie jest związana tradycją. Wykracza ona poza te rzeczy. W ten sposób ludzie są w stanie dokonać rzeczy, które są nadzwyczajne i tajemnicze, stwarzając wartość oraz korzyść, jakie są poza ludzkim zrozumieniem. Stają się demonstracją wielkiego obdarowania.

Rytuał i ideologia są natomiast cenne przy wytwarzaniu precedensu czy wyznaczaniu ścieżki. Ludzie potrzebują tego, aby zacząć i użyć tego jako pomoc w zrównoważeniu ich życia, dać im ramy oraz ich naprowadzić. To jak przygotowywanie się do lotu, przygotowanie do lotu statkiem powietrznym. Wpierw musisz się uczyć. Nasamprzód musisz zostać ukierunkowany. Musisz nauczyć się o fizyce, środowisku, wiatrach oraz lotnictwie, zanim zasiądziesz za sterami samolotu. Właśnie po to są rytuały i ideologie, aby nakierować cię i aby przygotować cię do lotu.

Inną sprawą jest jednak doświadczenie lotu. Tutaj wykraczasz poza zasięg intelektualnego pojmowania i wkraczasz w Tajemnicę – Tajemnicę, która jest czysta i nieskażona przez świat, Tajemnicę, jaka nie jest rządzona przez magię albo romans i poszukiwania władzy. To jest czysta Tajemnica. To jest czysta religia, gdyż tutaj angażujesz się bezpośrednio z Bogiem w sposób kluczowy i elementarny dla ciebie.

Nie możesz użyć tej mocy dla siebie. Nie jest po to, abyś nią zarządzał i nią kierował. Zaiste, ona jest po to, aby tobą zarządzać bądź naprowadzać cię. Wymaga ona jednak twojej inteligencji. Wymaga od ciebie świadomości samego siebie. Wymaga odpowiedzialności oraz powściągliwości i autentycznego współczucia innym, inaczej nie wyłoni się.

Dlatego też ambitni ludzie nigdy nie są wybierani. Właśnie dlatego wielcy Posłańcy na przestrzeni dziejów byli niechętni, z niechęcią akceptujący wyznaczone im wielkie zadanie. Podczas gdy wszyscy inni mogą chcieć wykorzystać religię dla władzy bądź korzyści, prawdziwi Posłańcy są niechętni. Oni są szczerzy. Oni są ludźmi prostymi. Są przygotowani na ogromną służbę.

Poza ideologią, wiarą oraz sporami na ten temat, a także nieustannymi i niekończącymi się debatami dotyczącymi tych rzeczy w próbie zrozumienia swoim umysłem czegoś, co istnieje poza obszarem i zasięgiem intelektu, musisz wkroczyć w czystą religię. Niezależnie od tego czyś jest chrześcijaninem, buddystą, żydem, muzułmaninem albo osobą o innym wyznaniu czy też osobą niemającą wyznania, ścieżka do Boga stoi dla ciebie otworem.

Bóg przemówił ponownie, ażeby zapewnić wyraźną ścieżkę, ofiarować przejrzystość dla ludzi wszystkich religii i narodów oraz zilustrować główne znaczenie wielkiego daru, daru Wiedzy. Nie możesz bowiem przyjść do Boga w oparciu o samą wiarę. Nie możesz prawdziwie ulepszyć swojego życia lub życia innych za pomocą samych przekonań, ponieważ nie wszyscy będą podzielać te przekonania.

Bóg wie, że nie wszyscy ludzie będą podążać za jednym nauczaniem albo zgadzać się z jednym nauczycielem niezależnie od tego, jaki on jest wspaniały. Bóg wie o tym, ale ludzie pozostają w zamęcie.

To jest antidotum na wszelkie nadużycia religijne na świecie. To jest antidotum na ludzką chciwość, zamęt i opresję podejmowaną w imię religii. Tu Bóg jest bezczeszczony. Boska Wola i Cel zostają sprofanowane. Tutaj wszystko to, co jest święte i dogłębne staje się zwyrodniałe i zagubione.

Ty, który pragniesz poznać twój wyższy cel w życiu oraz znaczenie twojego bycia tutaj musisz mieć nowe doświadczenie Boskości, jeśli doznajesz cierpienia z powodu tych następstw i konsekwencji.

Dlatego właśnie Bóg przemówił ponownie, nie w celu zastąpienia światowych religii, ale wyniesienia ich i przygotowania ich na wielką przemianę, która zbliża się do świata, a także na spotkanie ludzkości z wszechświatem inteligentnego życia. Widzisz, żadne z poprzednich Objawień Boga nie może bowiem tego dokonać. Jest to częścią Większego Planu, który zawsze pozostanie poza ludzkim pojmowaniem i zrozumieniem.

To jest Tajemnica. Bóg żyje w Tajemnicy. Ludzie żyją w przejawie życia. Próbują oni uwidocznić Tajemnicę. Tajemnica jest jednak zawsze Tajemnicą.

Musisz zatem znaleźć w sobie siłę i odwagę, aby wyjść poza ramy przejawów religii. Musisz być bardzo szczery. Twoje motywy muszą być jasne, w przeciwnym wypadku nie będziesz w stanie pójść dalej. Jeśli masz zamiar tam wkroczyć, czyta religia wymaga przejrzystych i czystych intencji.

Nie umniejszaj tradycjom religijnym i ceremoniom, naukom i praktykom, one są bowiem dla ludzi stojących na początku tej wędrówki. Mimo że mogą być niewłaściwie użyte i niepoprawnie zinterpretowane, zapewniają na początku strukturę, która może być bardzo pomocna dla wielu ludzi. Lecz niestety, te rzeczy stają się religią samą w sobie.

Ludzie nauczają, że jeśli nie będziesz wierzyć zgodnie z konkretnymi przykazami lub naukami dawnych czasów, nie zostaniesz przyjęty w Niebie. A jednak Bóg przewodniczy wszechświatowi niezliczonych ras i religii, więc wyraźnie to nie przekonania lub ideologie są tym, co przenosi cię poza próg do Boskiej Obecności.

Bóg nie ukaże cię za twoje błędy, ponieważ Bóg wie, że bez Wiedzy jedyne co możesz, to być w zamęcie i popełniać błędy, nawet straszliwe błędy.

Dlatego właśnie podejmowanie Kroków do Wiedzy jest tak fundamentalne w tym, czym religia naprawdę jest i czym powinna być, tam bowiem Bóg cię wybawia – nie w twoim umyśle, nie w twoich myślach, nie w twoich przekonaniach. Ponieważ jeśli kiedykolwiek powrócisz do swojego Pradawnego Domu, co ostatecznie będzie mieć miejsce, znajdziesz tam ludzi reprezentujących wszystkie możliwe przekonania, wychowanych na wierzeniach, które są zupełnie odmienne, pochodzących z innych światów, i tych, którzy przebyli cały wszechświat. Czy potrafisz sobie wyobrazić taką rzecz? Nie potrafisz. Nie potrafisz.

Tajemnica jest jednak w twoim życiu. Jest w twoim sercu. Nie możesz się od niej całkowicie odseparować. Ludzie próbują. Są cały czas bardzo zajęci. Nie chcą usiąść spokojnie na jeden moment. Nie chcą wczuć się w to, co naprawdę czują o swoim życiu, w przeciwnym wypadku mieliby kryzys. Jednak obecność zawsze tam jest, czekając, wołając naturalną siłą przyciągania.

To jest czysta religia. Aby jednak zacząć rozważać to jako możliwe czy korzystne, wpierw musisz uwierzyć w ludzkie serce. Jeśli myślisz, że ludzie są zasadniczo źli i skłonni do zła, wtedy będziesz myślał o religii jako sposobie na ich ujarzmienie i zaprzęgnięcie ich, gdzie trzaska nad nimi bicz i grozi się im potępieniem i wszelkiego rodzaju torturami i nieszczęściami, jeśli nie będą postępować zgodnie z tym, co im powiesz. Ludzie myślą, że taki jest Bóg.

Wszechmiłosierny Bóg jest całkowicie miłosierny. Wszechwiedzący Bóg wie wszystko. Bóg wie, że bez potęgi i obecności Wiedzy nie możesz prawdziwie prowadzić swojego życia. Tak więc Bóg daje ci Kroki do Wiedzy. Były one przekazane i w dawniejszych czasach, lecz zostały zapomniane lub odrzucone, ponieważ ci, którzy rządzili religią, nie ufali ludzkiemu sercu.

Teraz jednak ludzkość jest piśmienna. Jest świadoma do pewnego stopnia tego większego świata, w którym żyje. Nie jesteście już odosobnionymi, prymitywnymi plemionami. Chociaż wasze tendencje wciąż mogą być prymitywne i autodestrukcyjne, to zdajecie sobie sprawę z większych zagadnień.

Bóg musi przygotować was na świat i na życie poza światem oraz na stopień jedności, która musi naturalnie zaistnieć pomiędzy ludźmi, jeśli ludzkość ma zachować ten świat jako miejsce zdatne do życia oraz zachować swoją wolność i samostanowienie we wszechświecie, gdzie wolność jest bardzo rzadka.

To właśnie wasze najgłębsze potrzeby i potrzeby samego świata przyniosły światu Nowe Objawienie Boga. Jest to pierwsze tego rodzaju Objawienie od ponad 1400 lat.

Żyjecie w czasach Objawienia. Musisz jednak zrozumieć różne poziomy religii. Istnieje religia, która dba o ludzi i ich karmi. Istnieje religia, która zasadniczo organizuje kulturę i społeczeństwo. Istnieje wiara religijna, która w pewnym stopniu może pomóc ludziom. Jest też jednak czysta religia, która sprowadza ludzi do zaangażowania się w Wiedzę wewnątrz nich samych i w Większe Moce we wszechświecie, którymi Bóg wszechświata kieruje dla dobra wszystkich ludzi i narodów.

Kiedy wkraczasz w tajemnicę tego, musisz porzucić swoje sztywne przekonania, swoją ideologię. Musisz mieć siłę, wiarę i odwagę, aby to zrobić, albo będziesz pozostawiony poza wewnętrznym sanktuarium świątyni. Sama wiara nie doprowadzi cię bowiem do Boga wszelkiego życia. Będzie to wymagało większego zaangażowania, głębszego zaangażowania oraz życia kierowanego przez ten wielki dar, które żyje w tobie w tym momencie.

Ludzie będą się temu sprzeciwiać. Mówią: „Ludziom nie można ufać. Są źli. Są skorumpowani. Popadli w niełaskę”. To jest niedorzeczne. Oddzielenie zostało utworzone, ponieważ część Nieba chciała tego doświadczyć, i tak się tutaj znalazłeś. Jest to zbyt ogromne i zbyt głębokie, aby to kiedykolwiek pojąć.

Zostawiłeś Boga, lecz Bóg cię nie zostawił. Jesteś zagubiony w swych myślach, swych lękach, swych pragnieniach i swych zajęciach, lecz Obecność idzie z tobą. Istnieje bowiem część ciebie, która nigdy nie zostawiła Boga i ta część ciebie nazywa się Wiedzą.

Dlatego też na samym końcu Bóg cię odkupi, ciebie i wszystkich innych, ponieważ nie możesz oddzielić się od swojego Źródła. Możesz żyć w Oddzieleniu. Możesz żyć w fantazji. Możesz prowadzić życie pełne upodlenia i zbrodni i ubóstwa i krzywdzenia samego siebie, lecz nie możesz zerwać tego połączenia.

Ostatecznie, pewnego dnia zwrócisz się do tej mocy wewnątrz siebie – wyczerpany, sfrustrowany, przytłoczony. Zwrócisz się do tej mocy i to rozpocznie długi proces odkupienia, oddania siebie w służbie innym w najprostszy i najbardziej pokorny sposób, aby twoja wartość, godność i szacunek do samego siebie mogły zostać przywrócone. Nie możesz bowiem powrócić do swojego Pradawnego Domu jako nieszczęśliwa, zhańbiona istota. I nie jesteś wysłany na świat zaledwie po to, aby twoje życie zostało tu utracone i zmarnowane.

Umysł jest ważnym narzędziem, ale nie jest platformą dla ostatecznej prawdy. Wiara i ideologia mogą być pomocne na początku, lecz pod koniec przeszkodą. Musisz zejść z ubitego traktu w bezdroża, ponieważ tam jest Bóg. Musisz nauczyć się być w bezruchu. Musisz nauczyć się słuchać wewnątrz siebie. Musisz opanować swoje pasje, swoje żale i napomnienia, aby dać sobie tę szansę.

Jest to inny sposób bycia w świecie. Jest to błogosławiony sposób na bycie w świecie. I pomimo że jesteś zdezorientowany, nie wiesz, co robisz i wszystko się zmienia, to jednak wyszedłeś na prostą. Rozpoczynasz powrót.

Bóg zna drogę do Boga. Ludzie nigdy nie znają drogi do Boga. Lecz ty nie musisz znać drogi do Boga, ponieważ Bóg zna tę drogę. Wystarczy jedynie, że będziesz się modlił i prosił z ogromną determinacją, aby to zaangażowanie się dla ciebie rozpoczęło, i podjął Kroki do Wiedzy, które dostarczył Bóg, i które nauczą cię jak słuchać swojego głębszego głosu w tobie – nie głosu twojej kultury, twojej rodziny, twojej chciwości czy też twojego strachu przed światem lub jakiejkolwiek siły na świecie, która jest nikczemna, lecz słuchał prawdziwego głosu. Będzie to dla ciebie najbardziej naturalną rzeczą, jaką możesz zrobić.

To jest czysta religia. Może być praktykowana w meczecie, w świątyni, w kościele lub gdziekolwiek indziej. Czeka, aż odpowiesz. Czeka, aż zdasz sobie sprawę, jak bardzo tego potrzebujesz, ponieważ tylko Bóg może cię spełnić i pokierować w świecie. Bez względu na to, czy jesteś religijny, czy nie, czy praktykujesz religię, czy nie, czy wierzysz w religię, czy nie, Boży Plan uratuje cię, jeśli możesz odpowiedzieć.

Tutaj nie ma wojen religijnych. Nie ma religijnej opresji. Tutaj wszystkie wiary współistnieją ze sobą, ponieważ wszystkie są środkami do tego samego celu. Wszystkie karmią głębsze potrzeby serca, jeśli są prawdziwe i autentyczne.

Doprowadzamy cię teraz do czystej religii, abyś mógł ją przyjąć i zobaczyć jak naprawdę ważna i kluczowa jest ona dla twojego życia i twojego przeznaczenia, twojego spełnienia i twojego prawdziwego wyrażania siebie. To jest dar Niebios dla ciebie, dar, który pochodzi od większego Źródła – przekazany teraz za pomocą pojęć, które możesz zrozumieć i które mogą być efektywnie przetłumaczone na różne języki; przekazywany teraz z Wolą i Intencją Nieba.

Cierpisz, ponieważ nie wiesz, dlaczego zostałeś wysłany i kto cię wysłał, a także co musisz zrobić dalej, aby zacząć odzyskiwać to doświadczenie i zrozumienie twojego życia. Bogaty czy biedny, to zdezorientowanie będzie cię prześladowało, dopóki nie znajdziesz prawdziwego rozwiązania.

To rozpoczyna święte zaangażowanie. To rozpoczyna święty powrót. Tutaj Bóg nie zabiera cię ze świata, ale wprowadza cię w świat w zupełnie nowy sposób. Tutaj dostrzegasz potrzebę Wiedzy wszędzie wokół siebie i nie potępiasz innych ludzi za ich porażki i błędy. Tutaj stajesz się wyrazem Niebios, podczas gdy starasz się wzmacniać Wiedzę w innych i służyć ludziom w najbardziej fundamentalny sposób, gdziekolwiek jest to konieczne.

Jeśli zostałeś wykorzystany przez religię lub jeśli religia cię zdezorientowała, zrozum te słowa. Ujrzyj tę wielką szansę i możliwość dla siebie. Twoja relacja z Bogiem jest bowiem najważniejszym związkiem w twoim życiu, a stopień, w jakim możesz to zaakceptować, doświadczyć tego i być tego częścią zadecyduje o tym, jak daleko możesz się posunąć w relacji z kimkolwiek. Jeśli nie możesz być blisko z mocą, która tkwi wewnątrz ciebie, jak możesz być naprawdę blisko z kimkolwiek innym? Jak możesz być ufny, jeśli nie ufasz temu, co jest wewnątrz ciebie? Jak możesz być otwarty i pozwolić na wyłonienie się twoich prawdziwych uczuć, jeśli nie kieruje tobą Wiedza wewnątrz ciebie i nie masz jej mocy?

To przywraca twoją prawdziwą relację z samym sobą, która fundamentalnie jest twoją relacją z Wiedzą. Od tego momentu, zaczynasz mieć podstawę i fundament dla tych wielkich relacji, które są ci dane mieć w życiu, a które przyjdą do ciebie, gdy będziesz przygotowany, gdy będziesz wystarczająco uwolniony z przeszłości, aby móc je otrzymać i zrozumieć ich znaczenie.

Tutaj zaczynasz żyć czystą religią w tym, co mówisz i co robisz, a nawet w tym, co myślisz. Jest to Moc większa niż świat i wszystko, co na świecie – większa niż natura, większa niż siły fizyczne, które wprawiają świat w ruch. Teraz bowiem znajdujesz tę część siebie, która jest wieczna i niezmienna, która da ci wolność od śmierci i poczucie twojej wielkiej trwałości, nawet w trakcie twojej podróży tutaj na Ziemi.