Taahhüt

İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
7 Temmuz 2006’da
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.


 


Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Bugün Tanrı’dan, En Yüce Merci’den söz edeceğiz.

En Yüce Merci şimdi size sesleniyor, Melekler Varlığı aracılığıyla konuşuyor, Varlığınızın özü ve kaynağı olan bir parçanıza konuşuyor, sosyal koşullandırmalarınızın ötesine, fikir ve inançlarınızın, kültürünüze ve hatta dininize ait fikir ve inançların ötesine konuşuyor.

En Yüce Merci’nin dünyaya ve dünyadaki herkese bir Mesajı var. Mesaj bir fikirden daha fazlası. Bir fikir setinden bile daha fazlası. O bir çağrı ve bir onay, sizi yanıt vermeye çağırıyor ve içinizde, dünyadaki herkesin içinde daha derin bir tabiat olduğunu onaylıyor. Bu onay sizin yanıt verme kabiliyetiniz için bir dönüm noktasıdır.

(Tanrı’nın) Güç ve Mevcudiyet(i) fiziksel evreni, hayal edebileceğinizden çok daha büyük ve çok daha geniş bir evreni, hatta fiziksel evrenin ötesinde Yaratılışın daha büyük âlemlerini yönetiyor, bu da dünyadaki az sayıda insanın mümkün olduğunu düşündüğü bir şeydir.

Yine de En Yüce Merci size en mahrem yerinizden, Varlığınızın merkezinden, bilincinizin derinliklerinden konuşuyor.

Bu sizin en yüce ilişkinizdir ve insanlarla, mekânlarla ve hatta nesnelerle olan tüm ilişkilerinizin anlam ve amaç Kaynağıdır.

Bu En Yüce Mercinin şimdi sizin daha derin parçanıza konuşmasına, sizi daha derin parçanızdan haberdar etmesine ve sizi yeni bir dünyada yaşamaya, hayatın Büyük Camiası olan akıllı yaşam dolu evreniyle iletişim kurmaya hazırlamasına ihtiyacınız var. Bunları bilmiyorsunuz ancak bunlar sizin bir parçanızdır.

Belki daha derin doğanızı duruluk zamanlarında, öngörü zamanlarında ve hatta kendi arzu ve korkularınızdan, başkalarının arzu ve korkularından ötesini duyabildiğiniz hayal kırıklığı zamanlarında tecrübe ettiniz.

En Yüce Merci sizi çağırıyor, sizi zihninizin Kadim Koridorlarından çağırıyor, sizi inançlarınızın ve kaygılarınızın ötesinden çağırıyor.

Çünkü Tanrı yeniden konuştu ve Kelime ile Ses artık dünyada. Bu daha derin bir iletişim, zihnin kavrayabileceğinden çok daha derin ve daha güçlü.

O, daha büyük bir amaçtan, daha büyük bir sorumluluktan ve daha büyük bir birlikten söz ediyor, hem bu dünyanın içinde hem de ötesinde. Ve bu birlik aracılığıyla bir köprüye dönüşüyorsunuz; dünyaya bir köprü, geldiğiniz ve geri döneceğiniz yer olan Kadim Evinize bir köprü.

İnsanlar birçok şey ister. Büyük korkuları vardır; kaybetme korkusu, sahip olmama korkusu, yoksunluk korkusu, baskı korkusu, acı çekme, ıstırap ve ölüm acısı korkusu.

Ama En Yüce Merci bütün bunların ötesinden sesleniyor. O Yaratıcının, Yaratılışa seslenişidir.
İçinizdeki Yaratılış bizim İlim adını verdiğimiz daha derin akıldır. O sizin daimi bir parçanızdır. Bu hayattan önce var olmuş ve bu hayattan sonra var olacak, sadece Sesin gücü kılavuzluğunda Ayrılık âlemlerinden geçerek yolculuk eden bir parçanızdır.

İnsanlar birçok şey ister. Büyük korkuları vardır. Birçok insan katı inançlara sahiptir. Ama En Yüce Merci bütün bunların ötesinden, görebilen, duyabilen ve daha derin bir seviyeden yanıt verebilecek herkese sesleniyor.

Bunu ölçüp tartmanız mümkün değildir. Zihninizden daha yücedir. Bunu tartışamazsınız çünkü bu yeteneklerinizin ötesindedir.

Gizemlidir çünkü her yere nüfuz etmiştir. Kökeni bu dünyanın ve tüm dünyaların ötesindedir, yani onu hayal edemezsiniz.

Ama deneyim o kadar derindir ki hayatınızın akışını değiştirebilir ve sizi Ayrılık rüyanızdan uyandırabilir, sizi kaygılarınızın, ilişkilerinizin ve her şeyin dışına çağırır, Kadim Sesi, zannettiğinizin ötesinde bir hayattan bahsedecek kadar kadim olan sesi duyabilmeniz için. Ama o hayat sizin hayatınızdır.

Tanrı ufuktan neyin yaklaşmakta olduğunu biliyor. Tanrı neden burada olduğunuzu biliyor. Tanrı sizi buraya bir amaç için gönderdi. Plan ve hedeflerinizin bu konuda pek bir anlamı yok.

Bu daha büyük bir şey. Daha basit ve daha az görkemli bir şey. Varlığınız, doğanız ve amacınız açısından vazgeçilmez bir şey.

O sahip olduğunuz en birincil ilişki, en derin sevgi, en büyük yakınlıktır. Sizi kendinizle birleştirir ve hayatınızı odak noktasına getirir.

Sizi zararlı veya size hiçbir vaadi olmayan durumların dışına çağırır. Sizi dünyaya daha büyük bir katılıma çağırır, gizemli Kadim Sesin, daha önce duyduğunuz hiçbir şeye benzemeyen, daha önce hissettiğiniz her şeyden daha derin, gördüğünüz veya dokunduğunuz her şeyden daha yüce bir Sesin kılavuzluğunda.

İnsanlar birçok şey ister. Büyük bir korku tarafından yönetilirler. Zevkleri bile korku ve kaygıyla doludur.

Ama Kadim Ses korkunun ötesindedir ve yanıt verdiğinizde korkunun ötesinde olursunuz.

Kim bunun ne olduğunu söyleyebilir? Kim bunu ölçebilir?

Aptallık yaparak üretkenlik açısından düşünmeyin. Analitik olmayın. Çünkü bu daha derin ve daha şiddetli bir seviyede gerçekleşiyor.

Bundan kaçınmayın. Çünkü bu sizin hayatınız, sizin amacınız ve sizin çağrınız.

Varlık ve Lütuf sizinle. Ama siz başka şeylere bakıyorsunuz. Aklınız başka yerde. Sizi kurtaracak ve iyileştirecek şey şimdi içinizde. Ama siz diğer tarafa bakıyorsunuz.

Vahiy dünyada. İnsanlık için, insan ailesinin zor ve tehlikeli bir geleceğe hazırlanması için daha yüce bir mesajla Tanrı tekrar geldi.

Bu nedir? Ne anlama gelir? Neden oluyor? Nasıl hazırlanacaksınız?

Sadece Vahiy bu sorulara yanıt verebilir. Kendinizi ayrı tutarak bu sorulara yanıt veremezsiniz.

İnsanlar birçok şey istiyor. Kafaları son derece dağınık. Son derece meşguller. Ama nerede olduklarını veya ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hedefleri büyük oranda toplumun hedefleri. Hayatta nereye gittiklerini veya neden burada olduklarını veya onları kimin gönderdiğini, onları neyin iyileştireceğini ve mutlu edeceğini ve hayatlarına neyin anlam ve yön vereceğini bilmiyorlar.

Kadim Ses şimdi sizinle konuşuyor. Ve Kadim Sesin kendi içinizde yanıt verdiğini duyacaksınız çünkü ilişkiniz çok derin. Tıpkı çölün altında, derinliklerde akan ama yüzeyden görülemeyen, başka araçlar olmadan bulunamayan en saf nehirler gibi.

Siz hayatınızı yüzeyde yaşarken içinizin derinliklerinde İlahi olana bağlısınız. Ve bu bağlantı çağrı ve yanıtla, daha derin bir Sesi ve daha derin bir yönü takip ederek tecrübe ediliyor.

İnsanlar soruyor: Neden? Bu neden oluyor? Durup dinlemeleri gerekiyor, dikkatlerini tamamen bu noktaya getirip Vahyin kendi içlerinde uyandırdıklarını duyabilmek, hissedebilmek ve görebilmek için dinlemeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Yani Vahiy uyandırıyor, herkesin içindeki Vahiy. Vahiy zamanında Tanrı, dünyayla böyle konuşuyor. Bu en derin ve en önemli seviyedeki ilişkidir.

Tanrı’dan ayrılamazsınız. Çünkü Tanrı her yerde sizinledir. Tanrı her an sizinledir, yaptığınız her şeydedir.

Sadece düşüncelerinizde ayrı olmayabilir, kendinizi başka şeylerle ilişkilendirebilir, başka şeylerle özdeşleştirebilirsiniz. Ama Kadim Ses içinizde, sizi yanıt vermeye çağırıyor, size kılavuzluk ediyor, sizi tutuyor.

Daha derin sezilerinizi ve kalbinizin dürtülerini anlamak için dinlemeye başlamalısınız. Kendi içinizi dinleyin. Dünyayı yargılamadan, lanetlemeden dinleyin. Yaklaşmakta olanın işaretleri için dinleyin. Nasıl yanıt vermeniz gerektiğini dinleyin. Kiminle olduğunuzu, kiminle olmadığınızı dinleyin.

Burada korkuyu takip etmiyorsunuz. Burada lanetleme yok. Burada daha büyük bir idrak ve daha büyük bir kabullenme var.
Tanrı size kılavuzluk etmesi, sizi koruması ve dünyada daha yüce bir hayata ve katılıma götürmesi için içinize İlimi koydu. O aklın alanı ve sınırlarının ötesinde yer alıyor. Daha derin bir seviyede gerçekleşiyor.

Bir kere bunu tecrübe etmeye başladığınızda daha derin bir idrak kazanmaya başlarsınız. Ne yaptığınıza, kiminle ilişki kurduğunuza dikkat etmeye başlarsınız. Başkalarını derin bir şekilde dinlemeye başlarsınız, onlara iştirak etmeli misiniz, size ne iletiyorlar, bunu görmek için.

İnsanlar birçok şeye inanıyor ama çok az biliyorlar. Zihnin yüzeyinde yaşıyorlar, karmaşık ve kaotik, dünyanın rüzgârlarının ve tutkularının hâkim olduğu bir yerde.

İnançları daha derin ilişkilerin bir ikamesidir. Meşguliyetleri kaderlerinde olan daha yüce bağlılıktan kaçınma yoludur.

Ayrı durdukları için göremiyorlar. Bilemiyorlar. Yanıt veremiyorlar. Düşüncelerinin, zihinlerinin, tepkilerinin hâkimiyeti altındalar. Köleler; köle gibi yaşıyorlar.

Ama gizem onların içinde. Bu gizem hayattaki en önemli şey. Hedeflere ulaşmanın, servet ve ilişkiler elde etmenin, toplumda kabul görmenin yanında en önemli şey, çünkü daha büyük bir bağlılığın alanı.

Gizem önemli olan her şeyin kaynağıdır. Tüm icat ve katkıların, tüm yüce ilişkilerin, yüce deneyimlerin ki bunların hepsi gizemden gelir, kim olduğunuzun, neden burada olduğunuzun, sizi çağıran şeyin, daha büyük birliğinizin, dünyadaki belli insanlarla olan kaderinizin, etrafınızdaki herkes rüya görerek, tepkisiz uyurken sizin yolunuzu bulma yeteneğinizin. Bu sizin mutlaka çıkmanız gereken bir yolculuk, yoksa hayatınız sıkıntılı bir rüyadan başka bir şey olmayacak.

Bu dünyadan ayrıldıktan sonra Manevi Ailenize geri döndüğünüzde görevinizi tamamlayıp tamamlamadığınızı, daha derin bağlantıyı kurup kuramadığınızı görmek için size bakacaklar. Ve bunu yapıp yapamadığınızı bileceksiniz.

Burada yargılama ve lanetleme yok, sadece kabullenme var. Burada eskiden gizemli olan gerçekliğin ta kendisi olmuş oluyor ve öncelikleriniz açıkça belli. Dikkat dağıtıcı şeyler yok. Direnç yok.

Ve geri dönmek isteyeceksiniz, kendinize, “Bu sefer anımsayacağım. Artık biliyorum. Artık görebiliyorum. Anımsayacağım,” diyerek.

Fakat buradayken hatırlamanız gerekiyor. Tüm farkı yaratan budur. Önemli olan her şeyin başlangıcı budur. Hayatınızın dönüş noktası budur.

Gizemli olmasının tek nedeni ondan ayrılmış olmanız. Biçimler dünyasına yakalanmış, dünyada kaybolmuş, birey olarak büyüyüp zor ve değişen bir dünyaya uyum sağlamış durumdasınız. Sonra size anımsatacak bir şey gelir ve siz içinizde olan, sizinle olan, sizi etkileyen gizemi hissetmeye başlarsınız.

Onun Kaynağı fiziksel gerçekliğin ötesindedir çünkü kim olduğunuz, fiziksel gerçekliğin ötesindedir. Nihai olarak gittiğiniz yer fiziksel gerçekliğin ötesindedir. Ama sizin burada olmanız gerekiyor çünkü buraya bir amaç için gönderildiniz. Gizem budur.

Bunları sizi daha derin bir seviyede ilişkilendirmek için, özgün olanı öne çıkarmak için, daha büyük bir parçanız olan ama pek az bildiğiniz bir parçanıza seslenmek için söylüyoruz. Ve sizin bu parçanız yanıt verecek, Bizim kadim vââtimiz sayesinde.

Bundan korkuyorsunuz ama aynı zamanda arzu duyuyorsunuz. Bu doğal bir arzu, dünyada yaptığınız veya yapabileceğiniz her şeyden daha doğaldır.

Bu Taahhüttür.