witaj.Znalazłeś Nowe Posłanie od Boga

Inne języki:

O Nowym Posłaniu

Nowe Posłanie od Boga jest autentyczną wiadomością od Stwórcy, przybyłą w czasach wielkich przemian, konfliktów i wstrząsów. Posłaniec Marshall Vian Summers otrzymał je na przestrzeni ponad 30 lat, i jest to posłanie, które nie opiera się na żadnej istniejącej tradycji religijnej ani nauczaniu duchowym. Nowe Posłanie szanuje stałą, nieprzemijającą prawdę obecną we wszystkich wielkich Posłaniach, które Bóg kiedykolwiek przekazał światu, a jednak jest niepodobne niczemu, co do tej pory zostało ujawnione ludzkości. Jest to nowe objawienie prawdy o naturze duchowości człowieka. Jest to także wiadomość o ogromnych przemianach nadchodzących do świata oraz przyszłości i przeznaczeniu człowieka w Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie.

Doświadcz Nowego Posłania

Zarejestruj się za darmo do szkoły >>

Nauki świętych ksiąg

  • Proklamacja
    Objawienie spełnia poprzednie wielkie Posłania, które zostały przekazane ludzkości, i jednocześnie odkrywa sprawy, które nigdy przedtem nie zostały jej pokazane. Ludzkość bowiem stoi wobec krytycznej i niezwykle niebezpiecznej serii wyzwań, które się zdarzą zarówno na świecie, jak i poza światem.
  • Błogosławieństwo
    Ludzkość jest pobłogosławiona, bowiem żyjecie w czasach Objawienia. Jest to czas, kiedy ludzkość otrzymuje wielki dar – wiedzę o swoim celu i kierunku dążenia w tych trudnych i niepewnych czasach. Jest to czas, kiedy ludzkość otrzymuje głębsze zrozumienie o naturze swojej duchowości, wezwanie do zjednoczenia i współpracy, a także objawienie swojego przeznaczenia – w świecie własnym i poza nim. Odkryje bowiem, że jest częścią Wielkiej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie.