Wprowadzenie

Witaj w Nowym Posłaniu od Boga. W niezwykły sposób, odnalazłeś Nowe Posłanie, lub też raczej ono odnalazło Ciebie. I nie jest to przypadek. Przeczytaj więcej…

Posłuchaj Głosu Objawienia

Inicjacja

O tym nagraniu

Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.

Biblioteka Nowego Posłania

Tom 1

 

Tom 2

Other Revelations

Revelations not yet compiled into volumes and books by the
Messenger Marshall Vian Summers. Learn more…

Available Online

Available free from the Store