Живот във Вселената

От хиляди години, човечеството е наблюдавало нощното небе и се е чудело задавайки си въпроса: кой е там?

Сега имате шанса да пътувате в нощното небе, да отидете отвъд учудването си и да изживеете реалността и духовността на живота отвъд нашия свят.

Живот във Вселената е прозорец към живата история на нашата вселена: реалната търговия, пътуването и конфликта във Великата Общност на интелигентния живот; зараждането и залеза на цивилизациите, както и великия План и Целта на Създателя, наблюдаващ духовния прогрес на живота в галактиките.

Сега Бог ни подготвя и уведомява за нашата съдба във Великата Общност. Това се осъществява посредством Божиите Откровения, чрез които ние можем да разберем тези неща и да научим за реалноста и духовността на живота във вселената. За пръв път, можете да рискувате извън ограниченията на вашия свят и в широката арена на живота към която човечеството се присъединява.

Живот във Вселената е отворена пътека за велик човешки опит. Пред вас се разкрива историята и визията на живия космос, сложността на взаимодействията между световете и бъдещето което ни очаква когато влезем в голямата арена на живота. Отидете извън границите на удобната човешка позиция и се потопете в тази „Велика Общност”, великата панорама на живота който винаги ви е викал, зовял и очаквал.

Живот във Вселената е втората книга от Том 4 на Новото Съобщение от Бог.

Съдържание

Увод
Част Първа : Реалността на Интелигентния Живот във Вселената

Глава 1: Лице в лице с Великата Общност на Живота

Глава 2: Кратка История на Посещенията на Земята

Глава 3: Граници на Пътуването в Космоса

Глава 4: Връзки и Търговия в този Регион на Космоса

Глава 5: Технология и Различните Пътища за Стабилност

Глава 6: Семейства и Генетична Манипулация

Глава 7: Съревнование, Зависимост и Мисловна Среда

Част Втора: Духовността на Интелигентния Живот във Вселената

Глава 8: Свобода във Великата Общност

Глава 9: Религия във Вликата Общност

Глава 10: Силата на Знанието

Глава 11: Невидимите Сили във Вселената

Глава 12: Създание и Съдба

Глава 13: Бога на Великата Общност

Глава 14: Вашата Връзка с Великата Общност