За Том 1

Том 1 на Новото Съобщение от Бог съдържа същественото от Божествените Откровения за света днес. Това е началото на новата комуникация от сърцето на Бог към света на хората.

В седемте книги на Том 1, Бог оповестява Божествените Откровения за света и огромната нужда за Божествените Откровения днес и за времената напред.

Книгите на Том 1 разкриват истинската реалност на живота, на света и Великата Общност на живота във вселената. Тази велика реалност е разкрита на света за пръв път в човешката история. Том 1 ни предупреждава относно надвисналата опасност и належащите нужди срещу които е изправен света днес и в бъдеще. Том 1 приканя всеки от нас да преоткрием и изразим неразкритата духовна сила, която живее във всяко човешко сърце.

Том 1 представя първо книгата Господ Говори Отново, която открехва вратата на Новото Съобщение от Бог за всички хора по света. След Господ Говори Отново, Том 1 представя книгите Новият Бог и Новият Месия, след това разкрива същността на Бог, Божествения План за края на Разделението и присъствието на Ангелското Съсловие и неговите Месии. След това Том 1 продължава с книгите Новият Живот, Новият Свят и Великата Общност, които представят пред нас новата реалност на живота и нашата съдба във вселената. Том 1 завършва с книгата Чистата Религия, която зове всеки индивид към Божественото присъствие.

Книгите от Том 1 съдържат оригиналните говорими Откровения получени от Месията Маршал Виан Самърс. Месията е напътстван от Източника на Новото Съобщение да събере откровенията на Новото Съобщение в свещенните книги от Том 1 на Новото Съобщение на Бог.