Божият План е Спасение за Всички


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
На 14 октомври, 2015 г.
В Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 11

Днес ще говорим за Великата Божия Любов за света.

Живеейки в Разделението, хората са избрали да дойдат в свят на трудности, свят на промяна, свят изизкващ постоянна адаптация, свят на съревнование за ресурси, свят на красота, но също и свят на злополучия и беди. Това е естествения свят, на който вие може и да се възхищавате, но в който вие трябва да учите да оцелявате. Това не е лесна задача.

Небето е създало тази среда чрез Вселената като място в което да живеят отделените, които са избрали формата и са индивидуализирани по този начин. Това е среда която непрекъснато се развива и увеличава, среда която малко хора на този свят наистина разбират.

Избирайки Разделението вие трябваше да дойдете в много по-различна среда от тази, която сте напуснали. И тя е наистина много различна. Не можете да си представите Истинският ви Дом, живеейки в Разделението. И разбира се е трудно да си представите живота във физическата реалност докато живеете в Истинския си Дом в който някога ще се завърнете.

Божественият План е за спасение на всички. Този план е толкова чудесен и перфектен, че вие трудно бихте го разбрали-план не само за човечеството на Земята, този малък свят, но за цялата Вселена и за Вселените извън, както и за всички физически измерения и съществувания.

Затова и древните религии не могат да ви дадат ясна представа за цялата картина, защото те не знаят за живота извън този свят. Но това, което Бог прави извън този свят, Той го прави и в другите светове.

И така за първи път в историята, велико представяне е дадено на човечеството защото вие сте на прага на космоса, както стоите на прага на срещи с други интелигентни същества във вселената-интелигентен живот който вече е в света.

За първи път в историята ви се показва голямата картина на живота в който да разберете себе си, живота си и целта заради която сте тук. Но за да видите и разберете това вие трябва да имате разбиране и преосмисляне което не е повлияно от древни философи и теолози, а е свързано с истинско разбиране за Бог и Неговата дейност във Вселената.

За първи път в историята това се дава на човечеството не като възможност да бъде преживяна от няколко хора, но за сигурността на всички, за съхраняване на човешката цивилизация и за подхранване на свободата на света, по-голяма от всичко установено досега тук.

Целта е от изключително значение. Не си мислете че това е персонално пътуване за удоволствие. Това е подробен план за оцеляването ви във Великата Общност на живота във Вселената. Това е подробен план за обединение на световните религии, в който те оставят противоречията по между си и да започнат да си съдействат и подкрепят като всяка от тях да даде уникални черти, практики и разбиране на хората. Защото Бог ги е създал за да служат и да помагат за растежа и запазването на човешкото семейство.

Вие обаче не можете да видите това защото сте изтъкани от конфликти и противоречия. Вие сте изтъкани от порицания и обвинения. Вие сте изтъкани от партизанщина и опозиция на другите. Вашата идея за Бог липсва.
Бог е източник на всички световни религии, и въпреки това те враждуват по между си от векове. Стоейки пред прага на Великата Общност на живота вие не можете да си позволите това разрушително и трагично поведение да продължава и в бъдеще.

Бог знае нуждите на човечеството. Бог знае какво предстои да се случи. Бог не иска да види унищожено човечество, неподготвено да се изправи срещу предизвикателствата на Вселената и новото обкръжение толкова различни от всичко видяно до сега.

Това е Божията Обич. Вие сте свободни да живеете в Разделението, защото сте свободни по природа. Вие сте свободни дори да напуснете Истинския си Дом. Вие сте свободни да живеете в Разделението, но връзката ви с Бог никога не е прекъсвана.

Част от вас е все още във връзка с Бог. Тази част може да отговори на упътването на Господ, на Силата и Присъствието. Част от вас извън ума и интелекта ви е все още свързана с Истинския ви Дом и с реалността отвъд физическия свят.

Не мислете че това е прекалена трудно за разбиране, защото ние ще говорим за естественото ви състояние днес. Това е много важно за вашето пребиваване в този свят; кого трябва да срещнете, какво трябва да свършите и какво да избягвате за да допринесете за Великият Божествен План за човечеството и за живота във вселената като цяло.

Господ е много по-велик от някакви религиозни изображения и описания на тази и другите светове-Бог на милиарди, милиарди,милиарди светове и повече, Бог на Галактики извън тази, Бог на Създанието извън физическото измерение. Няма философия или теология която може да обхване цялата панорама на живота, мъдрост, сила и значение.

Така че разберете че всички ваши религии са относителни в природата, относителни във времето, пространството и промяната. Те са приблизителни.

Ако те са разбрани правилно те ще ви помогнат да вървите напред. Ще ви помогнат да организирате живота си и да го живеете правилно така че да не изпитвате срам и унижение от себе си.

Но религиите не са разбрани правилно. Божията любов се свързва с молби за чудеса и милост. И Господ все още се представя като разгневен, наказващ и отмъстителен във повечето световни религии.

Следователно да разберете Божията Любов, да разберете Божия План за спасение на всички вие трябва да имате очи да видите и това което не сте свикнали да виждате, това което не сте учени да видите. Длъжни сте да видите отвъд вашите религиозни и социални условия до известна степен.

И когато го направите, целта в живота ви ще стане очевидна. Ще се почувствате като да сте освободени от затвор на собствената си мисъл, затвор на условности и религиозни вярвания.

Вие няма да отидете в Рая заради вярванията си. Вашият път към Рая преминава през отдаване на света, чрез толерантност, опрощение и служба на другите. Бъдете себе си в каквито и да е традиции и вярвания, бъдете себе си в никакви традиции и вярвания, живота ви е или с цел или не. Кланяйки се пред Господ не значи нищо ако не следвате това което Бог е поставил във вас да следвате.

Бог не е зависим от писанията и това което Той е поставил във вас е отвъд писанията. Писанията могат да ви подготвят за този задълбочен ангажимент, но те не могат да избягнат този ангажимент.

Част от вас е все още във връзка с Бог и това е частицата която вие трябва да разпознаете, да отличите от другите гласове и импулси в разума ви, частицата която вие трябва да следвате, тази частица която е във всеки от вас.

Всеки един от вас е на този свят с определена цел, но само тази част от вас знае това и се опитва да ви ръководи до колкото е възможно във връзките ви с другите и да ви подготви за великия живот със служба тук на земята.

Всичко което ви споделяме сега ще ви подготви за да разберете Божествения План за спасение на всички.

Бог не е шокиран от вашите грешки. Той не е шокиран от трагедиите на хората на Земята-от тяхната жестокост и разрушителност. Господ не е шокиран от вашите грешки, глупостта ви, себенезачитането ви, незачитането на другите защото Той знае че без Знанието което да ви ръководи ще живеете в объркване, от където ще последват грешки, а от грешките ще дойде жестокостта и насилието към вас самите и околните.

Господ няма да ви накаже за това, защото Той знае че ако вие не сте във връзка със Знанието във вас поставено от Него, грешките ви са неизбежни. Дори ако се опитвате да живеете много добър и праведен живот, вие все още ще бъдете объркани и зависими от вашите съмнения и мизерия и в осъждане на живота около вас.

Хората се опитват да свикнат с това в позитивен или негативен аспект, но крайния резултат е един и същи. Без Знанието вие нямате понятие от къде сте дошли. Вие не знаете какво правите. Вие не знаете къви да станете в живота. И постоянно или от време на време чувствате празнота в себе си чувствате че живеете живот който не искате.

Дори ако сте богат, дори да изглежда че имате всичко, което обществото определя като ценно, тази прознота все още е във вас докато не започнете да следвате това което трябва да следвате, което е извън разбирането, но което е най-мощното преживяване което можете да имате в живота, веднъж започнали го.

Бог знае че вие не можете да се отделите напълно от Рая и Създанието. И в пътешествието ви тук във физическата реалност ще го загубите от поглед защото е много трудно да живеете в тази среда.

Естественото ви състояние, вашият резонанс със Създанието ще бъде заменена от всички впечатления от света; от болките на света; от глупостта на света; от подбудите на другите, убеждавайки ви да се приспособите много често в противоречие с вашите възгледи, към вашето семейство, вашата култура или религия докато не се отвратите до степен да се загубете напълно. Вие сте непознати за вас самите. Вие обвинявате себе си както обвинявате и другите, подтиквани от впечатленията и ценностите втълпени ви от вашата култура, толкова далечна от вашата истинска.

Бог разбира това. Бог е заложил Мъдростта във вас да ви води, да ви предпазва и направлява към по-добър живот на служба към света.

Това обаче предполага нов подход. Откакто Пътят на Знанието е част от световните религии,той е задържан и спиран, за да не може да бъде използван от хората, да не бъде намерен от тях, да не могат те дори да чуят за него. Той е крит от властта която управлява. Той е укриван от църковните тела и от управляващите органи.

Такъв вид свобода беше непознат в древния свят с много малко изключения и е непознат днес в по-голямата част от света. Идеята че хората могат да бъдат ръководени от вътрешния си глас се представя като заплаха за обществото, за управлението, за стабилността и културата.

Но ако разбирате за какво Ние говорим днес, вие ще разберете че Знанието във вас не може да противоречи на Знанието на някой друг. И то е най-големият миротворец на света.

Вие можете да сключвате мирни договори. Вие можете да избягвате военна агресия. Вие можете да предпазвате народи и хора да се атакуват едни други, но вие все още не сте достигнали до идеята как да се сформира едно единно общество на Земята.

Бог е заложил дълбоко съзнание във всеки от вас. Ако то е покрито, вие няма да можете да го изпитате, освен между другото тук и там, в моменти на страх, вина и объркване.

Знанието е част от вас която никога не е напускала Бог. То не е в опозиция на другите. Различни са гледните точки. Подхода ще е различен. Разбиранията няма да са същите в този свят. Но знанието може да преодолее всички тези неща между хората: Различията между народите, религиите, културите, ориентации. Всички тези неща които стоят между хората, които ги разделят, които хвърлят хората в конфликти по между си могат да бъдат преодоляни от това за което говорим Ние днес.

Божият план е спасение за всички. Но Божият план е не това, което хората разбират. Ще бъде необходимо време, но времето не значи нищо за Господ. Времето е всичко за вас, които живеете във времето и сте загрижени да не прахосвате време- време от вашия живот, цената на вашия живот, времето което ви е дадено за живот на Земята.

Божият План е за спасение на всички. Това ще промени религиозните вярвания и философиите на световните религии. Но това трябва да бъде представено с цялото Ново Съобщение от Господ, защото не е единична идеа. Това създава изцяло ново разбиране за това кои сте вие, то е за всеки от вас, то е и за всички други раси във Вселената. Защото Бог няма различен план за всеки отделен свят във Вселената.

Господ за Когото говорим е толкова необхватен и въпреки това Той говори с най-интимната ви същност-свещенна, етерна, дълбока.Вие трябва да погледнете също толкова дълбоко в себе си за да разберете и да имате автентично изживяване на съюза за който говорим днес.

Божият План е да обедини всички отвсякъде, защото вие не бихте могли да бъдете разделени напълно от Него. Така че дори и да създадете Ад на Земята за себе си и за другите, вие пак сте свързани с Бог.

Знанието е с вас- тук, там и навсякъде. Вие никога не можете да го загубите. То не може да ви бъде отнето. Можете да го забравите. Можете да го отречете. Можете да избягате от него. Можете да живеете живот далеч от него. Но то е винаги с вас.

Виждате, че сте свързани с Небесата. Без значение колко паднал живот живеете, няма значение колко брутални са условията, без значение колко ужасни са политическите и религиозни условия в които живеете, вие сте свързани в този смисъл и така Бог ще ви спаси.

Господ не се интересува от религиозните ви възгледи. Те са ценни до толкова, доколкото могат да ви свържат с дълбоката интелигентност, дълбоката същност във вас за която говорим.

Наличието на чудесна или коректна вяра няма да заличи разстоянието между вас и Източника. Вярата в един учител няма да има голямо значение. Вярата в някой от големите месии изпратени от Ангелското Съсловие на Земята не е дастатъчна.

Вие трябва да последвате това, което ви е дадено да следвате. Вие трябва да живеете съгласно това с религия или без такава както ви е определено. Така Бог ще ви спаси.

Когато завършите учението си тук на Земята, вие ще се присъедините към Великата Асамблея която следи живота на този свят за да помогне на тези които са изостанали. Достиженията ви няма да отидат на халост.

Когато няма да бъде необходимо да сте на този свят или да живеете във физическата реалност, вашето обучение още не приключило. Вие ще отидете на друг свят за служба и асистиране на тези които са изостанали. Така Бог заставя всички във физическата реалност на Разделението да работят за спасението на всички. План толкова красив че вие не можете да си представите как работи. План, толкова завършен че не може да се провали във времето.

Времето обаче е проблем за вас, защото вие сте пълни с копнежи във времето. Вие страдате във времето. Живота ви е на халост. Вие няма да отидете никъде. Вие няма да намерите това, което търсите и да направите това, което трябва да правите. Още не. Между другото вие сте затворени, вие сте много далече.

Това е повикът на Небесата. Това е начина по който Бог ще спаси всички. За да приемете това, вие трябва да се научите да зачитате себе си и другите. Вие трябва да видите грешките си, които са резултат от живот без Знание. Вие трябва да видите че трагедиите, грешките и конфликтите на хората са в резултат на това че те не са знаели за това за което говорим.

Без Знание, хората ще се идентифицират с техните идеи и вярвания, с техните политически и религиозни планове, повечето от които са базирани на конфликт и противопоставяне на другите.

Това е безнадеждна ситуация. Но има път навън от тази джунгла, и Бог е въплатил сила във вас да ви ръководи, стъпка по стъпка. Вие няма да разберете като продължите. Трябва само да направите следващата стъпка. Вие все още не разбирате какво се случва във вашия живот. Но вие трябва да си вярвате достатъчно и да спрете да заклеймявате другите за да се отвори вашата мисъл и да можете да откликнете.

Новите Откровения на Бог се нуждаят от приемане от хората и те осигуряват път към световните религии, никога не съществуващ преди.

Защото Божия План е за спасение на всички. И вашето съществувание на Земята е част от него.