Голямата Вяра

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 25 април, 2007 г.
в Стария Град, Йерусалим, Изрел

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Сега е необходимо да обсъдим какво е истинска вяра в светлината на големите промени на света. С наближаващите Велики Вълни на промяната, които ще преминат през света, с Голямата Тъмнина завладяла света, вашето разбиране за вярата трябва да се промени. То трябва да бъде по-високо, по-уверено и по-автентично разбиране и проявление.

Тази вяра се базира на това което не се вижда, а не на това което е видимо. Тя трябва да се базира на това, което е познато и дълбоко почувствано. Тя не може да се базира на външност. Тя не може да се базира на проява на нации и религии, или ще страда ужасно и ще ви подведе във време на кризи и на големи нужди.
Вярата ви трябва да бъде по-голяма от това, което човечеството е създало. Тя трябва да бъде нещо по-голямо от това, което институциите на света са създали.

Вие виждате, че вашата вяра има за задача да задържи вашето съзнание фокусирано във великата сила която е във вас и в съзнанието и сърцата на всички, които живеят тук. Това е тази сила във вас и около вас, която трябва да бъде фокус и същност на вашата вяра.

Защото помислете, ако вярата ви се осланя на проявлението на живота – създанието на човечеството, това което човешките институции са развили – тогава как вашата вяра може да продължи в бъдещето?

Какво ще се случи с вашата вяра, когато хората огладнеят и глада нарасне, докато световните запаси от вода и храна намаляват в резултат на прекаленото използуване на природата? Какво ще се случи с вярата ви, когато свещени места биват оскверявани, когато места любими на хората са унищожени при смутове, при съревнование, конфликти и войни?

Какво ще стане с вашата вяра при тези обстоятелства? Ако вярвате че Бог е създал всичко това, как ще докажете тези неща? Как ще запазите Бог свещен, милостив и благотворен ако си мислите, че Бог е създател на човешкото поведение и на човешките конфликти?

Тук трябва да има разяснение. Трябва да има голямо разбиране, или вярата ще ви подведе ако не е сторила това до сега.

Има много хора днес, чиято вяра е разклатена. Те са станали цинични и страха им е оправдан. Те не вярват в големи обещания за човечеството. И ако са религиозни, те вярват, че човечеството ще страда под бремето на Божието обвинение и наказание.

Те си мислят за това, защото са изгубили вяра в най-святото на света. Те не осъзнават големия дар на Знанието – великата интелигентност, която е дадена на човешкото семейство, която е във всяко сърце като потенциал за всяка личност.

Те са видели мечтите си разбити от човешките конфликти, корупция и падение. И сега техните сърца и съзнания са в тъмнина. Те лесно ще отстъпят пред Великата Тъмнина на света, която може да говори на страховете им, на гнева и на недоверието им.

Те не са съзнателни за големия дар от Създателя на живота. Това е дарът – дълбоката интелигентност, мистериозната сила, невидимата мощ – която трябва да бъде източник на вярата ви.

Можете да промените всичко около вас. Всичко около вас е обект на унищожение и осквернение. Но това което Бог е поставил във вас е отвъд човешката заблуда и корупция. То е отвъд манипулацията и съблазняването от сили, без значение човешки или сили отвъд този свят.

Великата сила във вас е тук за да ви води и да ви пази, да ви води към вашите най-велики проявления в живота и вашите най-велики отдавания за света и за целия живот тук. Тя е във вас в този момент. И тя ще бъде във вас във всеки момент без значение на това какво се случва на повърхността.

Ако вярата ви е в неща, които могат да се видят и докоснат, вие сте много уязвими. Вие се застраховате, че вашето бъдеще ще бъде изпълнено с ярост и разочарование, шок и трагедия.

Вие наближавате много нестабилни времена на света. Светът е в упадък. Неговите ресурси намаляват. Но човешкото население продължава да расте. Животонеобходимите ресурси на света са увредени. Околната среда е компроментирана изключително много. И има сили отвъд света, които са тук за да печелят от слабото и разделено човечество.

Къде ще бъде вашата вяра пред лицето на тези усилия и прадизвикателства? Как ще запазите фокуса си пред големите обещания за човечеството? Как ще избегнете загубата на вярата си в себе си, в другите хора, в народите, в правителствата и в Бог, когато вашия свят преминава през катаклизмите на промяната? Вашият живот ще бъде изключително разчароващ, объркан и обезверен ако вярата ви е в неща, които могат да бъдат видяни, чути и докоснати.

Това е великата сила на Знанието – Мистерията, доказателството за невидимите неща – това трябва да бъде фокуса на вярата ви; това трябва да бъде сърцето на религията ви; това трябва да бъде източника на вашето окуражение, вашата мъдрост и ръководство.

Това е голяма вяра. Това е вяра, която се нуждае от утвърждение. Това е вяра, която ще ви даде увереност в голямата невидима сила – сила, която вие можете да изпитвате само с прекъсвания и то много рядко.
Тази велика сила е позната на истинските практикуващи на религията през вековете, но тя не е позната на останалите хора днес, без значение от тяхната националност и верска традиция.

Ето защо има Ново Съобщение от Бог на света – Съобщение, което да възстанови вярата, да наблегне на нейното значение, да ви предпазва от въздействия, от ярост, от разочарования и обезверение.

Вие можете да загубите вяра във всички неща, които могат да се видят и докоснат, но вярата ви в Знанието трябва да остане силна. Ако това е така, тогава вие ще можете да устоите на Великите Вълни на промяната, без да губите оценяването на Божествената си същност или на Божествената същност на другите, които живеят тук. Вие ще можете да практикувате опрощение, толерантност и въздържание – неща, които бихте загубили без наличието на тази велика вяра.

Тази велика вяра гарантира, че Силата на Бог е тук да ви води, да ви предпазва и направлява към велики постижения в живота. Без тази вяра, няма да можете да видите тези големи възможности. Няма да разпознаете знаците във вас. Няма да се нуждаете от посоката, която ви е осигурена.

Вие ще бъдете завладени от света около вас – люшкащи се от болка, ярост и от конфликтите които виждате и чувате наоколо. Вие бихте били загубени – отнесени от Великите Вълни на промяната, обзети от човешкото страдание, смазани от света който не разбирате. И съзнанието ви ще бъде изпълнено с ярост, страх и отмъщение.

Тогава съдбата ви е ясна, защото без тази велика сила, вие ще попаднете в тъмнина. Ще загубите връзката си с Божественото. Ще се молите нещата да се променят и да се подобрят. Ще се молите живота ви да бъде пощаден. Но молитвите ви ще пропаднат в страх и неразбиране. Те няма да се базират на вярата, която трябва да имате за да издържите на Великите Вълни на промяната и да сте светлина в тъмнината на света.

Защото Знанието не е тук само да ви води и пази. То е тук за да ви помогне да откриете и да проявите великите дарове, които сте донесли на света.

Вие сте дошли на света във време на големи промени и катаклизми. Тези големи промени и катаклизми – вместо да ви победят, вместо да ви хвърлят в объркване и тъмнина – ще извикат от вас даровете, които трябва да отдадете. Защото това е свят в който сте дошли да служите. И неговите обстоятелства ще дадат определение на великата ви цел и значение тук.

Между другото, вие ще видите, че тези обстоятелства, които могат да ви победят ще ви осветят, ще повикат великите ви дарове за света. Това е много по-различен отговор отколкото този на хората около вас. Това е много по-различен отговор от този, който бихте имали ако великата вяра не беше непрекъснато във вас.

Независимо дали човечеството се възнася или запада, силата на Знанието живее във вас. И вие можете да разпространите тази сила в другите като споделяте великата вяра с тях, като споделите Новото Съобщение от Бог с тях, което говори за тази велика вяра и набляга на нейната жизнена важност, както сега така и за в бъдеще.

Това е Силата на Бог във вас. Това е връзката ви с Бог. Това е което ще задоволи дълбоката нужда на незадоволената ви душата, дори ако цивилизациите се сблъскат, дори ако изглежда, че всякаква надежда е изгубена в съзнанието и сърцата на хората около вас.

Кой ще ги води, освен някой с голяма вяра? Кой ще ги възстанови и ще им даде сила, кураж и мъдрост, освен някой с такава велика вяра? Кой ще бъде светлина на света и кой ще се противопостави на Великата Тъмнина на света, освен някой с велика вяра?

Кой ще може да надникне отвъд разделената религиозна идеология и историческа интерпретация и кой ще може да изглади конфликтите, които съществуват между световните религии, освен някой с голяма вяра? Кой ще запази и ще съдейства за мира, кой няма да бъде насилник, кой няма да взима нечия страна и да страда, освен личности с голяма вяра?

Трябва да имате вяра в това, което Създателят на живота е поставил във вас да ви пази, напътства и води към великото ви проявление и достижение на света.

Увереността ви в нещо друго трябва да бъде резервирана и условна. Защото прекалено много неща ще се променят и вие трябва да позволите на тези промени да се случват. Може да говорите против тях и да изместите техните вредни последствия, но трябва да им позволите да се случват.

Това което можете да дадете на хората е вода, храна, подслон и голяма вяра. Грижейки се за хората, нахранвайки хората, помагайки им и давайки им голяма вяра – това е което ще бъде нужно. Защото само вярата ще даде бъдеще на човечеството. Само вярата може да помогне на хората да напредват в трудните води напред. Тя ще бъде вашият сал в развълнуваното море.

Само тази вяра ще покаже на човечеството, че то има велика кауза да се обедини за своята собствена защита и за защитата на света. Това е което ще позволи на човечеството да има велико бъдеще – бъдеще по-велико от миналото. Но това бъдеще няма да се базира на политически заповеди или религиозни идеологии. То ще бъде установено и изградено на базата на велика вяра.

Защото само силата на Знанието във вас може да устои на превратностите на живота и конфликтите в света. Тя е тук на мисия във вас и във всяка личност, за да осъществи специфична и уникална контрибуция в свят на промяна. Знанието във вас е истински подготвено да се справя с трудностите напред дори вие да не сте.

Само това велико Знание във вас остава чисто и неафектирано, дори ако хората наоколо са вбесени, ужасени и неуверени. Увереността ви тогава, родена от Знанието, ще ви съветва и води и ще бъде доказателство за Великата Сила във вас и в света.

Вашето дело е за добро. Вие ще се опитате да облекчите страданието. Но трябва да правите това под ръководството на Знанието или света ще ви улови и ще ви отнесе. Ще попаднете в клопката на неговите конфликти и категории. Ако заемете страна, ще страдате и ще се борите.

Дори желанието ви да служите на хората, трябва да бъде ръководено от тази сила във вас. В противен случай, вашето желание ще бъде изградено на основата на амбициите, идеите и недоволствата ви. То няма да бъде чисто и ефективно. Желанието ви за по-добър свят и дори идеите ви да установите по-добър свят независимо в какъв аспект имате интерес, трябва да бъде ръководено от Знанието или идеите и действията ви няма да са ефективни.

Само Бог има отговор за бъдещето. Вие нямате отговор. Промяната за човечеството е прекалено голяма за да може вашият интелект да я разбере. Тя е прекалено голяма и вашия интелект не е в състояние да я разреши, без тази голяма вяра и без тази голяма сила.

По някакъв начин, вие като индивидуалности и света като цяло, сте доведени до точката на отчаянието, където трябва да откриете силата на Знанието или рискувате да пропаднете и да се сгромолясате.

Затова е Новото Съобщение от Бог на света, защото само това Ново Съобщение може да спаси човечеството. Само Новото Съобщение може да въздигне разделеното човечеството – разделените култури, разделените религии, разделените раси и разделената икономическата мощ. Само тази голяма вяра не е променена от миналото – от размириците, насилието и мрачната история на човешката раса.

Това е нуждата на душата: нуждата да открие и задоволи нейната мисия на света. Защото вие не сте тук инцидентно. Вие не се плискате само безцелно в брега. Вие сте дошли с цел. Вие сте дошли да служите на свят в нужда и да направите уникален и специфичен принос. Но само Знанието у вас знае какъв точно е той.

Хората са много нетърпеливи и желаят отговори веднага. Те си измислят отговори, които ги устройват, които ги правят да се чувстват добре, комфортно, сигурно и безопасно. Но тези стоки, тези идеи и твърдения нямат стойност в лицето на Великите Вълни на промяната. Те ще рухнат под тежестта на човешката съдба. Това са обикновени желания. Те нямат сила, нямат мъдрост, нямат сигурност.

Вие се нуждаете от голямата сила във вас на която да разчитате. Вие трябва да имате голяма вяра в тази мощ. Тя не трябва да се изгражда на базата на неща, които можете да докоснете и видите, на базата на идеи или системи от вярвания. Тя трябва да има велика основа. Защото основата на религиите и на правителствата ще бъдат разклатени и в някои случаи дори ще се сгромолясат пред лицето на Великите Вълни на промяната.

Нуждаете се от основи по-велики от света. И трябва да усилвате тези основи като учите Стъпките към Знанието, като учите Пътят на Знанието, като получите Новото Божие Откровение и като разпознаете тази голяма вяра във всички велики религиозни традиции на света.

Защото голямата вяра не е нещо ново. Тя е била само забравена. Тя е била само затъмнена от ритуали, история и убеждения. Тя е забравена. Хората вярват в институции, в светилища, в ритуали, в исторически интерпретации. Те следват велики лидери, аватари, спасители и светци. Но те са забравили най-важното нещо. И това е голямата вяра.

Когато се молите на голямата вяра, помолете Знанието да бъде силно и да ви води – да ви разкрие вашите грешки, да ви покаже слабостите ви, да ви покаже какво да коригирате, какво да заздравите и какво да оставите настрана. Питайте за неговия съвет и мъдрост, но също питайте за силата, куража и за свободата която трябва да следвате.

Ако последвате великият път, вие трябва да имате тази сила, този кураж и тази свобода. Всичко това не се случва изведнъж. Вие го придобивате постепенно, стъпка по стъпка. Вие градите връзката си със Знанието. Вие ставате съзнателни за Знанието и чувствителни за него. Вие започвате да се вслушвате в неговите съобщения и предупреждения. Вие се въздържате и тази въздържаност тласка живота ви в определена посока.

С течение на времето се учите да различавате силата на Знанието от всички други сили в съзнанието си – от всички други принуди и импулси, идеи и убеждения. Това изизква време, за да се опознае и развие.

Вие трябва да учите и развивате тези неща, за да може голямата вяра да стане съществена и реална за вас и за да може да бъде реализирана нейната огромна служба за вас и за човечеството.

Следователно, разпознайте кое заслужава вашата вярата и вашето посвещение. Разберете, че това което е невидимо притежава цялата мощ, а това което е видимо, е слабо и уязвимо. Така ще разберете че Бог е велик и света е малък, че нациите и религиите са уязвими и че човешката слабост е навсякъде.

И ще разберете, че всичко което се появява в живота ви е или доказателство за Знанието или е нужда от Знание и че всичко което се случва ще конкретизира вярата ви, голямата вяра която трябва да имате сега. Защото това е бъдещето и това е обещанието ви. Това е вашата мисия и вашия зов.

Позволете на Новото Съобщение от Бог да ви разкрие това без компромис, без изопачаване от миналото. Тогава ще можете да видите неговото доказателсто във всички религиозни традиции. И вие ще видите великите учители и великите Месии от миналото в различна светлина. И ще разберете техните действия и тяхната мисия далеч по-ясно, защото вашата мисия ще се появи във вас бавно като учите Стъпките към Знанието.

Нека силата и присъствието на Знанието бъде с вас днес. Нека съзнанието ви се успокои. Учете се да слушате и да различавате доказателството за великата сила във вас. Бъдете с нея и и отдайте вашата голяма вяра, защото тук вярата ви открива истинският си дом и истинското си проявление.