Chuyện kể rằng

Lắng nghe nguyên bản của khải huyền nói bằng tiếng Anh:


Tải về (̣nhấp chuột phải để tải về)

Marshall Vian Summers
Vào ngày 1, tháng 4, năm 2011
Tại Boulder, Colorado

Về bài thu âm này


Điều bạn đang nghe trong bài thu âm này là tiếng nói của Hội Đồng Thiên Thần đang nói thông qua Sứ Giả говорейки чрез Marshall Vian Summers.

Ở đây, nguyên bản của sự truyền đạt của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người bởi Hội Đồng Thiên Thần những người đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả.

Trong quá trình phi thường này, Tiếng Nói của Khải Huyền đang nói theo một cách mới. Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bài thu âm của nguyên bản nói của khải huyền được trao cho bạn và cho thế giới để trải nghiệm.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp độc nhất của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.
Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Chúa đã lại lên tiếng.

Chúng Tôi là những người mang Thông Điệp.

Ý muốn của Chúa được thể hiện thông qua Chúng Tôi.

Chúng Tôi vượt qua khỏi sự đánh giá của bạn, vượt qua khỏi các giáo thuyết của bạn và sự suy đoán cá nhân của bạn.

Bởi vì sự tưởng tượng của con người chỉ có thể chế tạo từ thứ mà nó trải nghiệm trong thế giới vật chất. Nhưng thực tế hiện hữư vượt qua khỏi điều này – vượt qua lĩnh vực và tầm với của trí năng thông thường.

Đây là chân lý xuyên suốt vũ trụ, Cộng Đồng Vĩ Đại của cuộc sống mà bạn sống.

Chúng Tôi mang tới Thông Điệp Vĩ Đại cho kỷ nguyên này, được sinh ra từ Đấng Tạo Hóa của tất cả mọi vũ trụ, cho sự bảo vệ của nhân loại, cho sự cứu rỗi của thế giới.

Chúng Tôi là những người bạn không thể hiểu được. Nhưng Chúng Tôi là nguồn gốc và là trung gian của những gì con người phải nhận ra và làm cho bản thân mình, những gì con người phải thấy, những gì con người vẫn chưa thấy được, những gì con người phải biết, những gì con người vẫn chưa biết được, những gì con người phải làm, những gì con người vẫn chưa làm.

Đây là Thông Điệp cho kỷ nguyên này.

Đây là thời khắc của Khải Huyền.

Một người đã được gửi tới thế giới để nhận Khải Huyền và mang nó vào trong nhận thức nhân loại, một nhiệm vụ vĩ đại.

Nhận lãnh Thông Điệp Mới là nhận lãnh Khải Huyền vĩ đại nhất đã từng được trao cho gia đình loài người.

Trình diện nó cho thế giới là một nhiệm vụ vĩ đại, một nhiệm vụ cho Sứ Giả và cho tất cả những ai trợ giúp ông mang Khải Huyền đến bất cứ đâu cần nó.

Nó được cần khắp mọi nơi, bởi vì nhân loại đang đối mặt với hiểm họa to lớn.

Nhân loại đã gieo trồng hạt giống cho cái chết của chính mình qua sự hủy hoại và suy thoái của môi trường – nguồn nước của nó, đất đai của nó, không khí của nó – tới mức mà chính thế giới đang bắt đầu thay đổi, một sự thay đổi mà sẽ mang đến thử thách vĩ đại và sự khổ đau đến gia đình loài người.

Nhân loại đang đối diện với một vũ trụ của sự sống thông minh.

Nó sẽ phải chuẩn bị cho điều này ngay bây giờ, vì sự Liên Lạc đã bắt đầu – sự Liên Lạc bởi những giống loài nhìn thấy cơ hội để lợi dụng một nhân loại yếu mềm và xung đột.

Đây là thời điểm của sự thay đổi và sự bất ổn to lớn, khi các sức mạnh bên ngoài sẽ tìm cách gây ảnh hưởng và khi nhân loại sẽ trở thành nạn nhân của chính sự ngu ngốc, khờ khạo và những si mê của mình.

Thông Điệp là quá lớn để nói hết trong một câu, nhưng nó sẽ mang bạn tới gần hơn với Chúa và với thứ Chúa đã gửi cho bạn, như một cá nhân, ở đây để làm trên thế giới này, điều mà khác xa so với những gì bạn tin và tưởng tượng hôm nay.

Chúa đã mang sự thông thái từ vũ trụ để chuẩn bị nhân loại cho vũ trụ.

Chúa đã mang tới tinh hoa của tâm linh trong hình thức tinh khiết – không bị che mờ bởi lịch sử và sự điều khiển của nhân loại, không bị trói buộc bởi chính trị, ý muốn và sự mục nát của loài người.

Chúng Tôi mang tới Bước Đi đến Tri Thức để bạn có thể biết đến tâm trí sâu thẳm mà Chúa đã đặt bên trong bạn để dẫn dắt bạn trong một thế giới ngày càng hiểm nguy.

Bất ổn to lớn sẽ xảy ra và đang xảy ra – những thảm họa thiên nhiên sinh ra từ sự ngu ngốc, sự lạm dụng và tận dụng thế giới của con người.

Đây là thời khắc để xem xét, thời khắc của trách nhiệm, thời khắc để chấm dứt sự khờ khạo và ngạo mạn.

Chỉ có Chúa biết điều gì đang tới.

Chúng tôi đã mang tới Thông Điệp – một Thông Điệp của một ngàn thông điệp, một Thông Điệp của một ngàn lời dạy, một Thông Điệp đủ vĩ đại để chiếm giữ toàn bộ quãng thời gian còn lại của bạn, một Thông Điệp đủ lớn lao để định hướng lại nỗ lực, năng lượng và nhận thức của con người để nhân loại có thể có một tương lai tốt đẹp hơn quá khứ của nó, để nhân loại có thể sống sót qua những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay và của sự can thiệp và cạnh tranh từ vũ trụ xung quanh bạn.

Hãy lắng nghe điều này, không phải bằng những ý tưởng, những niềm tin hay những sự phán xét của bạn, mà bằng tâm trí sâu thẳm mà Chúa đã trao cho bạn để nghe, để nhìn, để biết và để hành động với sự tin chắc lớn lao hơn.

Lời nói của Chúng Tôi không để cho suy đoán hay tranh luận. Đó là sự nuông chiều của người khờ khạo, người không thể nghe và không thể nhìn thấy.

Bạn khiếp sợ Khải Huyền, bởi vì nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng bạn khao khát Khải Huyền, bởi vì nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Chính sự xung đột của tâm trí khiến bạn mù quáng. Chính những mục đích đối lập nhau giữ bạn trong một trạng thái rối loạn và không cho phép bạn nhìn thấy.

Chúng Tôi là những Người mang toàn bộ Khải Huyền vào trong thế giới. Bởi vì Chúa không nói. Chúa không phải là một người hay một nhân vật hay một nhân cách hay một nhận thức đơn lẻ.

Nghĩ như vậy là hạ thấp Đấng Sáng Tạo và đề cao chính bạn.

Chúng Tôi là người đã nói chuyện với Chúa Jesus, với Đức Phật, Đức Mohammad và các vị thầy và các nhà tiên tri xuyên suốt các thời đại, những người đã mang tới sự sáng tỏ hơn vào trong thế giới –với những nhà tiên tri ở mỗi thời đại và với những Sứ Giả những người chỉ đến vào những thời khắc chuyển giao to lớn đối với nhân loại.

Bạn không thể tôn thờ Chúng Tôi.

Bạn sẽ không biết những tên của Chúng Tôi.

Bởi vì bây giờ bạn phải trở nên có trách nhiệm và sử dụng các kỹ năng và sức mạnh mà Đấng Sáng Tạo đã trao cho bạn để phục vụ một thế giới với nhu cầu, sự hỗn loạn và biến động ngày càng tăng.

Đừng phủ phục mình trước Đấng Sáng Tạo nếu bạn không sẵn lòng thực hiện những gì mà bạn được gửi tới đây để làm, nếu bạn không thể thực hiện Bước Đi đến Tri Thức, nếu bạn có sự kiêu ngạo để nghĩ rằng bạn có thể quyết định định mệnh và số phận và toại nguyện của bạn.

Đừng đạo đức giả.

Đừng quỳ xuống và thờ phụng người Chúa mà bạn không thể phục vụ hoặc sẽ không phục vụ.

Như vậy thì tốt hơn khi sống cuộc sống tự quyết định của mình và đối mặt với mọi may rủi của nó hơn là thờ phụng một Chúa mà bạn không thể phục vụ.

Nếu bạn không thể đáp lại Khải Huyền, vậy thì bây giờ bạn đang làm gì ở đây?

Mỗi Sứ Giả đều bị ngược đãi.

Mỗi Sứ Giả đều bị hiểu lầm.

Mỗi Tân Khải Huyền đều bị phản kháng và phủ nhận và tranh cãi.

Bây giờ không có thời gian cho việc này.

Vận mệnh của nhân loại sẽ được quyết định trong vòng 20 năm tới – tình trạng của thế giới, tình trạng của gia đình loài người, số phận và tương lai của nền văn minh loài người.

Bạn không còn đơn độc trên thế giới hay cả trong trong vũ trụ. Dĩ nhiên rồi.

Bạn không biết điều gì đang xảy ra và điều gì đang tới phía trên đường chân trời bởi vì bạn quá sợ hãi để nhìn và quá kiêu ngạo, cho rằng mình biết.

Đây là lý do tại sao Khải Huyền phải được trao ban để chỉ cho bạn điều bạn không thể thấy và không biết. vượt trên mường tượng và suy đoán của con người.

Điều này được lồng vào tất cả các Lời Dạy của Thông Điệp mới.

Đây là Thông Điệp Mới.

Tranh đấu chống lại nó và bạn tranh đấu chống lại sự nhận thức của chính mình.

Bởi vì bạn phải biết được tâm trí và sức mạnh vĩ đại mà Chúa đã trao cho bạn.

Được dạy trong mọi tôn giáo nhưng bị che phủ và làm mờ bởi mọi tôn giáo, đây là điều cần phải được nhận diện ngay bây giờ.

Chúa không đang quản lý thế giới.

Chúa không đang tạo nên các thảm họa, các cơn bão, các trận động đất, các cơn lũ lụt, và các trận hạn hán.

Chúa đang quan sát để xem cách nào con người sẽ đối phó với một thế giới nó đã làm thay đổi – một thế giới mới, một thế giới mới và khó đoán trước được.

Nhân loại đang gia nhập vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ bởi vì các giống loài khác đang ở đây để tìm kiếm sự ảnh hưởng và sự thống trị với một thế giới có tầm quan trọng và giá trị to lớn.

Nhưng con người không nhìn thấy.

Họ không lắng nghe.

Và nếu họ có suy nghĩ, thì nó là để tạo nên một hiểu biết để khẳng định những ý tưởng và niềm tin của họ.

Và vì thế con người không nhìn thấy.

Các quốc gia không chuẩn bị.

Và các hành vi phá hoại tiếp diễn.

Chúng Tôi trong coi thế giới.

Chúng Tôi đã quan sát trong một thời gian rất dài.

Chúng Tôi là những người mà Chúa gởi đến để trông coi sự phát triển và tiến hóa của loài người và để nhận lãnh Khải Huyền để sau đó trao lại cho các Sứ Giả, để nhận lãnh những điều sáng suốt mà sau đó được trao cho các nhà tiên tri, để kêu vang những lời cảnh báo, để ban những phước lành và để bây giờ cung cấp sự chuẩn bị cho một thế giới không giống với quá khứ mà bạn đã từng trải nghiệm và để cho một tương lai nơi mà nhân loại sẽ phải ganh đua với chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Chúa sẽ không cứu nhân loại bằng cách đuổi đi cái ác, bằng cách chấm dứt những vấn đề mà nhân loại đã tạo ra hay những vấn đề nó phải đối diện như một phần tự nhiên của quá trình tiến hóa của nó.

Nghĩ như vậy là hiểu lầm mối quan hệ của bạn với Thánh Thần, bởi vì bây giờ bạn sống trong trạng thái của sự Phân Ly.

Nhưng sự Phân Ly không được hoàn tất bởi vì có một phần trong bạn vẫn kết nối với Chúa.

Cái này Chúng Tôi gọi là Tri Thức.

Và cái này sẽ chứng tỏ là một yếu tố quyết định tới kết quả của cuộc đời cá nhân bạn –ý nghĩa và giá trị của đời bạn – và liệu nhân loại có thể chuẩn bị, thích nghi và sáng tạo trong một thế giới mới, trong những hoàn cảnh mới.

Trước giờ chưa từng có một Khải Huyền như vậy được trao cho gia đình nhân loại, bởi vì nó đã không được cần đến.

Bạn đã tạo nên một nền văn minh trên thế giới.

Nó rạn nứt và chia rẽ, nhưng nó là một nền văn minh.

Bạn đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào nhau giữa các quốc gia và các nền văn hóa của các bạn.

Đây là ý định của Đấng Sáng Tạo, bởi vì đây là quá trình tiến hóa tự nhiên của nhân loại và tất cả các giống loài thông minh trong vũ trụ.

Bây giờ bạn phải đối mặt với mức độ lớn lao kế tiếp– một thế giới xuống cấp, một thế giới của sự suy giảm các nguồn tài nguyên, một thế giới của sự suy giảm tính bền vững, một thế giới của sự suy giảm lương thực và nước uống, một thế giới nơi mà nhân loại đang tăng trưởng sẽ phải đối mặt với các tình trạng của nó.

Cho việc này bạn cần Tân Khải Huyền.

Những Khải Huyền của quá khứ của Đấng Sáng Tạo không thể chuẩn bị bạn cho những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay.

Chúng không thể chuẩn bị bạn cho định mệnh của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Chúng không thể chuẩn bị bạn cho những mức độ to lớn đang xảy ra với bạn và sẽ ngày càng xảy ra nhiều hơn.

Bạn không có những câu trả lời khi đối mặt với những điều này.

Đây là lý do tại sao Khải Huyền được trao truyền, bởi vì nhân loại bây giờ cần được khuyên bảo và cảnh báo, ban phước và được trao cho sự chuẩn bị cho một tương lai mà sẽ không giống với quá khứ.

Hãy lắng nghe những lời này, không phải với trí tuệ mà với con tim của bạn.

Chúng nói với một chân lý vĩ đại bên trong bạn – một chân lý vĩ đại vượt trên các khái niệm, niềm tin và ý tưởng.

Chúng nói với một sự cộng hưởng tự nhiên bên trong bạn, một sự đồng cảm tự nhiên, một khuynh hướng tự nhiên, một định hướng tự nhiên sống bên trong bạn trong mỗi khoảnh khắc, vượt trên lĩnh vực và tầm với của trí tuệ.

Đây là một cuộc đối thoại với bản chất sâu thẳm của bạn – để khuếch đại nó, để kêu gọi nó ra, để đặt nó trong sự tương phản với những ý tưởng của bạn, những niềm tin của bạn và những hoạt động của bạn đang hiện diện ngày hôm nay.

Bạn vẫn chưa chuẩn bị.

Chúa đã gửi sự chuẩn bị.

Bạn vẫn chưa nhận thức được.

Chúa đang cung cấp sự nhận thức.

Bạn không chắc chắn.

Chúa đang kêu gọi bạn đến với trung tâm của sự chắc chắn bên trong bạn.

Bạn đang mâu thuẫn.

Chúa đang cung cấp con đường thoát khỏi sự mâu thuẫn.

Bạn đang tự hạ mình và hạ thấp người khác.

Chúa đang hoàn trả lại cho bạn giá trị và mục đích chân thực của bạn trên thế giới.

Thế giới đang thay đổi, nhưng bạn không nhìn thấy.

Chúa đã trao cho bạn đôi mắt để nhìn và đôi tai để lắng nghe, nhưng chúng khác với những gì bạn làm và những gì bạn hiểu ngày hôm nay.

Nhân loại sẽ thất bại nếu không có Tân Khải Huyền.

Thế giới sẽ trở nên đen tối hơn, nguy hiểm hơn và xung đột hơn nếu không có Khải Huyền.

Nhân loại sẽ chùn bước và thất bại khi đối mặt với những sai lầm và sự thiếu sáng tỏ của chính nó.

Các nguồn tài nguyên của thế giới sẽ bị tiêu tốn hết qua xung đột, cạnh tranh và chiến tranh.

Người dân sẽ nổi dậy chống lại những chính phủ của họ.

Con người sẽ nổi dậy chống lại lẫn nhau.

Sẽ có xung đột không thể kể xiết trong tương lai, lớn hơn và kéo dài hơn bất kỳ việc gì bạn đã từng chứng kiến.

Tân Khải Huyền nắm giữ những thành phần còn thiếu cho hiểu biết của bạn, chìa khóa cho nhận thức của bạn và nguồn gốc của sức mạnh, năng lượng và sự quyết tâm của bạn.

Vì lẽ đó bạn phải có một tâm trí nghiêm túc, nghiêm túc với cuộc sống của bạn và bắt đầu chăm lo cho những đòi hỏi và nhu cầu lớn hơn của cuộc sống của bạn.

Đó là lý do tại sao Chúa đã gửi tới Khải Huyền.

Đây chính là Khải Huyền.

Chúng Tôi chính là Khải Huyền.

Không có các anh hùng để tôn thờ ngay lúc này, không có những cá nhân để thần thánh hóa, chỉ có trách nhiệm to lớn hơn để được nhận lãnh và một sự thông thái vĩ đại hơn để được sử dụng.

Không có giải thoát nào qua giác ngộ cá nhân.

Không có việc chạy trốn.

Không có việc tự lừa dối.

Chỉ có sự cộng hưởng và trách nhiệm lớn hơn, sự hy sinh và đóng góp lớn hơn.

Đó là điều sẽ cứu lấy thế giới.

Đó là điều sẽ cứu lấy tự do và quyền tự quyết của nhân loại trong một vũ trụ nơi mà tự do thật hiếm có và cần phải được bảo vệ rất cẩn thận.

Điều này sẽ hoàn lại phẩm giá cho cá nhân và khả năng đóng góp một điều gì đó với sức mạnh và sự quan trọng lớn lao hơn, bất kể những hoàn cảnh của bạn là gì.

Hãy lắng nghe những lời này – không với những ý tưởng của bạn, những niềm tin của bạn và những luận điểm của bạn, mà với trái tim của bạn, bản chất sâu thẳm của bạn.

Bởi vì Chúa chỉ nói với điều Ngài đã tạo ra bên trong bạn.

Chúa đã không tạo dựng nhân cách xã hội của bạn.

Chúa đã không tạo dựng những ý tưởng và niềm tin của bạn.

Chúa đã không tạo dựng những quyết định của bạn, những thất bại của bạn và những sự hối tiếc của bạn.

Chúa chỉ có thể nói với điều Ngài đã tạo ra bên trong bạn, một điều sâu thẳm hơn, lan rộng hơn và tự nhiên hơn bên trong bạn.

Thông Điệp Mới đang kêu gọi bạn.

Một khi bạn đã nhận thức được nó, thì bạn phải đối mặt với thử thách của việc nhận thức và việc điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào cho cuộc đời bạn.

Con người chối bỏ Khải Huyền bởi vì họ không muốn thay đổi.

Họ không muốn phải cân nhắc lại những niềm tin của họ, những ý tưởng của họ và vị trí của họ trong xã hội.

Họ thực sự không thể tranh cãi với Thông Điệp Mới.

Họ chỉ có thể tránh nó và chống lại nó để bảo vệ cho sự đầu tư trước đó của họ và ý tưởng về chính họ.

Người nào có thể chống đối lại ý muốn và minh triết của Đấng Tạo Dựng, ngoại trừ trên những cách giả dối?

Ở đây bạn sẽ thấy tình huống khó xử đối diện mỗi người.

Họ trung thực đến đâu khi thực sự muốn là chính mình, với điều họ thấy và biết?

Họ thực sự muốn nhận biết về mình đến đâu, về hoàn cảnh của họ và về thế giới xung quanh họ?

Họ thực sự muốn trở nên có trách nhiệm đến đâu để mang cuộc sống của họ vào cân bằng và để đạt được những quyết định khó khăn mà họ đã thất bại để đạt được trước đây?

Ở đây bạn sẽ thấy rằng trí tuệ biến hóa như một hình mẫu chúa khi mà, trong thực tế, nó là một người hầu cận tinh tế.

Đó là mục đích của nó và thiết kế của nó.

Ở đây bạn sẽ thấy sự kiêu ngạo và ngu dốt kết hợp với nhau tạo thành một dạng tự lừa dối mà rất nhiều người dính mắc vào.

Bạn sẽ thấy điều gì là vĩ đại và điều gì là nhỏ bé, điều gì mạnh mẽ và điều gì yếu mềm, điều gì chân thực và điều gì giả dối, điều gì quý giá và điều gì chỉ giả là quý giá.

Khải Huyền bọc lộ mọi thứ.

Nó kêu gọi bạn theo đuổi điều vĩ đại bên trong bạn và quản trị điều nhỏ bé.

Nó không nói về bất kỳ điều trung lập nào trong việc này.

Bạn không thể có tất cả mọi thứ.

Bạn không thể có tương lai của bạn và quá khứ của bạn cùng với nhau vì chúng không tương thích.

Chỉ qua thất vọng và thất bại mà bạn nhận ra rằng bạn đang không sống cuộc đời mà bạn lẽ ra phải sống và bạn không đang thành thật và trung thực với chính mình và thành thật và trung thực với người khác – một sự xem xét khắc nghiệt trong thời điểm của sự xem xét, thời điểm của sự nhận thức, thời điểm của Khải Huyền.

Hãy lắng nghe những lời này – không với các ý tưởng của bạn, không với những giả thiết của bạn, không với những phòng thủ của bạn, không với sự kiêu ngạo, sự kiêu hãnh hay sự ngờ nghệch, nhưng với bản chất sâu thẳm của bạn, bởi vì đó là điều phải được tiết lộ cho bạn.

Đây là một phần của Khải Huyền.