Да постигнеш Мъдрост

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 18 април, 1992г.
в Болдър, Колорадо.

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Какво значи да бъдете мъдри? Как да откриете Мъдростта в другите? Какви са резултатите от постигането на такова състояние на съзнанието? Хората разбира се, имат много различни образи относно Мъдростта. Тя често се свързва с аскетизма или със саможертвата, със самотата, със страданието, с мистерията или с необяснимите качества на някои хора. Тя често е поставяна на пиедестал, което я прави много далечна и непостижима за повечето хора.

Нека не разглеждаме Мъдростта като изключително състояние на ума или на това, което хората си представят като просветление, или на нещо, което вече постигнато осъществява и поставя всичко останало на правилното му място. Важно е да се разбере, че просветлението зависи от точката, в която се намирате в цялостната еволюцията на живота. На всяко ниво на обучение, както и в изучаването на реалността на живота, има големи прагове и препятствия. Тези прагове са много на брой и затова нека не разглеждаме Мъдростта като крайно постижение, а като нещо, което култивирате продължавайки напред.

Следователно, възможно е да бъдете мъдри днес в някои моменти. Възможно е да сте мъдри и утре за кратки моменти. Това е напълно в реда на нещата, защото е добре, ако сте мъдри само за няколко мига. Това на практика е страхотно! Това е огромен напредък, защото ако сте достигнали такива кратки моменти на Мъдрост днес, вие по всяка вероятност ще изберете да изпитате Мъдростта и утре.

Това изживяване на Мъдростта се самоутвърждава. Трябва да имате такова изживяване, за да го оцените и да разберете колко много контрастира то с нормалното състояние на вашия ум. Въпреки че Мъдростта се различава от интуицията, тя може да се разглежда по същия начин. Ако изпитвате мигове на интуиция и прозрение днес или утре, то това е за момент. Не трябва да очаквате то да се случва във всеки момент и по всяко време.

Разликата между интуицията и Мъдростта е, че при интуицията вие разбирате нещо. Вие преминавате през мистерията на дадено нещо и го разбирате напълно за един много кратък период от време. Мъдростта се отнася в по-голяма степен за отношението ви към живота. Тя е повече състояние на ума, отколкото придобиване на някаква информация или разбиране на дадена ситуация.

Следователно, не отписвайте Мъдростта като я държите високо над вас и я приписвате само на някои рядко срещани личности, които посредством огромни саможертви и желязна воля са постигнали високи нива в нея. Това не е здравомислещ поглед върху нещата. Мъдростта е възможна за вас. Това е така, защото Знанието, Великия Ум, живее във вас. Да бъдете със Знанието е Мъдрост. Да не бъдете със Знанието означава, да не сте с Мъдростта. И двете ви дават много различно изживяване и поглед върху живота. Двете създават много различно възприятие. Мъдрите виждат света по различен начин, поради това колко дълго са изпитвали Мъдростта. Някои хора са мъдри само няколко пъти в живота си. Други са мъдри по-често. Има и малка част от вас, които са мъдри постоянно.

Въпросът тук не е дали желаете да бъдете мъдри, защото повечето от вас ще потвърдят: “Да, би било прекрасно“. Те обаче ще кажат “да“ с безпокойство и съмнение имайки предвид всичко онова, което се свързва с Мъдростта. Въпросът е колко често желаете да бъдете мъдри? Това е по-полезен и по-практичен въпрос. Отговорът ви ще зависи от това как виждате Мъдростта и какво си мислите, че Мъдростта ще направи за вас. Много хора свързват Мъдростта с аскетизма и си мислят, че Мъдростта ще ги отдели от малките им удоволствия, на които толкова много са се посветили. Те си мислят, че Мъдростта ще ги отведе към някакви опасни ситуации в света, в които ще бъдат наказани и разпъвани на кръст, което никак не е желан резултат. Хората вероятно ще кажат: “Не днес. Друг път.“

Всеки се нуждае от кратко изживяване на Мъдростта, за да научи за нея. Вие трябва да научите за Мъдростта. Не можете да казвате само: “Да, аз искам да постигна Мъдрост!“Няма значение какво казвате, ако наистина не я пожелаете и не я оцените. Вие ще я оцените, когато я изживеете и когато видите колко милостива и изкупителна е тя. Ако следвате Пътят на Знанието от Великата Общност, с течение на времето, вие ще откриете, че само Мъдростта ще ви даде това, което искате. Само Мъдростта може да ви осигури необходимия ресурс и подход, за да изживеете живота си пълноценно и да давате на околните по такъв начин, че и вашия и техния живот да имат значение и да бъдат ценни.

Нека сега да поговорим за моментите, в които се изпитва Мъдростта. Това изживяване е напълно възможно за вас. То не е нещо, което не сте в състояние да осъществите. Когато казвам, че Мъдростта е да бъдеш със Знанието, имам предвид, че Мъдростта пребъдва с Духовното Присъствие и споделя неговото възприятие и разбиране за живота. Хората са притеснени. Хората се страхуват от Мъдростта или са противоречиви по отношение на нея, защото се страхуват, че ще искат да се променят, а не че нещо ще ги промени.Когато сте с Мъдростта, вие възприемате нещо много по-голямо в живота. Вие очаквате тази искрица истина преминаваща като вълна през човечеството и се отваряте, за да може тя да премине през вас, да можете да я преведете и да бъдете проводници за нейното изразяване.

Изживяването на Мъдростта е далеч отвъд всякакво удоволствие, което можете да постигнете на света. Тя замества вашите нормални нужди. Тя е възторжена. Тя е изпълнена с енергия. Тя е дълбока и проникваща. Тя разсейва страха. Тя ви отвежда отвъд раздвоението и прониква в нормалното мислене. Тя променя живота естествено, дори да е изживяна за момент, защото създава такъв контраст. Сега вие знаете какво е възможно. Възможно е да имате такова изживяване и да се завърнете към него!

Понякога хората имат изживяване на Мъдрост и това е много различно. Това изживяване създава много контраст, проблеми и въпроси, които те се опитват да избягнат. Хората могат да кажат: “Ами това беше чудесно изживяване, но не искам да го изпитам отново.“ След време обаче, те ще се завърнат към него, защото то е естествено и защото разбират, че всичко, което търсят в другите си начинания, може да бъде придобито или изпълнено в това състояние на ума.

Изживяването на Мъдростта е дълбоко. То обаче може да бъде и объркващо, защото създава огромно противоречие. Вие разбирате, че не сте този, за който сте се мислили. Това, което сте си представяли че е света, не е света. Това изизква огромна преоценка. Често хората не искат да се заемат с това. То е прекалено некомфортно за тях. Те по-скоро биха били сигурни в своите сегашни предположения, асоциации и вярвания. Те ще се завърнат към него с течение на времето и ще се опитат да отворят още повече вратата, която веднъж се е открехнала пред тях. Вие ще се завърнете, защото това е нормално за вас. Това е копнеж на вашето сърце, а не тревога на ума ви и то ще ви изпрати обратно да отворите малко повече голямата врата. Искате да видите. Искате да знаете. Искате да бъдете осигурени. Искате да бъдете напълно включени. Искате да имате цел, значение и посока. Това ви връща отново към Знанието, за да изживеете Мъдростта и да бъдете със Знанието на света.

Какво представлява изживяването на Мъдростта? То е толкова голямо, че Аз мога да го опиша само в различни аспекти. То не може да се определи с думи и всяка дума, която се използува, ще изглежда толкова възвишена и благородна, че може да си помислите: “Нищо не може да бъде толкова хубаво. Нищо не може да бъде толкова чудесно.“ Но, разбира се, че може. Когато изживявате Мъдростта, вие сте като празно средство, през което силата или вълната може да се движи. Тогава ума се изпразва, вместо да се изпълва със своите сложности. Така вие ставате далеч по-наблюдателни и съзнателни за това, което е около вас, защото ума ви е свободен да стори това, а не е въвлечен в собствените си желания и обърквания. Тук съществува голям потенциал, защото ума ви може да бъде напълно фокусиран и това ще бъде нещо естествено за него. Тук навлизате в настояще време, защото не живеете с тревога за бъдещето и не опитвате да се примирите с миналото, с което, разбира се, не можете да се примирите.

Когато се намирате в настояще време и умът ви е напълно фокусиран, вие ще получите огромно прозрение. Тогава можете да проникнете в реалността на нещата. Тогава вие не търсите толкова отговори, колкото изживяване. Вие можете да изпитате истинска неподвижност, при което умът ви е концентриран, защото това е една от неговите основни функции. Така вие ще можете да бъдете участници и наблюдатели във всяка ситуация. Вие ще почувствате вечни умения, като че знаете това, но не сте го чувствали дълго време. Вие няма да знаете кои сте или къде сте, но ще знаете, че сте на правилното място.

Когато изоставите необходимостта от самоопределение, вие ще изживеете значимостта на живота по много концентриран начин. В това състояние, вие бихте могли да изпитате или да не изпитате прозрения, но независимо от всичко, самото изживяване ще бъде много важно и запомнящо се за вас. По-късно вие ще си спомните как сте го почувствали, а не какво ви е хрумнало.

Това, че имате някакви интуитивни импулси или прозрения не значи, че изпитвате Мъдрост. Много важно е да правите това разграничение. Мъдростта се появява в определено състояние на ума. Тогава прозренията ще се появят, ако е необходимо, а ако не са необходими, те няма да се появят.

В това състояние на ума сте освободени от постоянната нужда да получавате неща, да имате неща и да разбирате нещата. Този стремеж за отблъскване на страха и тъгата, е хронично състояние в ума на хората. Вие сте освободени и това е изключително релаксиращо за вас. Дори да изпитате Мъдростта само за момент, освобождението е толкова голямо, че вие никога няма да го забравите. Тук вие не задавате въпроси и не се нуждаете да питате. Когато Знанието се появи в ума ви, всички въпроси изчезват; когато Знанието е загубено или се скрие от ума, всички въпроси се появяват.

Изживяването на Мъдростта е нужно, за да получите истинско прозрение за всичко онова, което ви говорих в тези беседи. Както вече споменах, вие няма да можете да разберете тези неща в нормално състояние на ума. Въпреки че много от това, което казах изглежда разумно и смислено, по-голямото разбиране за вас ще се появи от по-голямото възприятие и по-големия капацитет. Само моментно или частично изживяване няма да бъде достатъчно.

Мъдростта не е нещо, което ви се случва от време на време, но по този начин я изживяват повечето хора. Те например могат да се събудят сутринта с ясна мисъл и да бъдат присъстващи – те чуват звуци и чувстват, че са живи по много трогателен начин. Това е Мъдрост. След това тя преминава или те се отърсват от нея и продължават деня казвайки:“Изживях страхотен момент тази сутрин. Почувствах се толкова добре.“ Те не знаят, че са имали това изживяване. Защо се е появило то? Защо не се появи отново?

Понякога хората изпитват дълбоко изживяване на Мъдростта и се опитват да я придобият отново завръщайки се на същото място, вършейки същите неща, имайки същия разговор или същата възбуда. Те обаче не могат да имат отново същото изживяване. Те могат да изпитват нещо подобно, когато медитират и медитират усилено, но не могат да го върнат.

Тези моменти изглежда се появяват от нищото, но разбира се, че нещо ви е подбудило да ги изпитате. Това не се нормалните неща. Това не е любимото ви място. Това не е чудесната храна, която сте консумирали. Това не е чудесната особа, с която сте били. Това е различно въздействие. Това е Знанието на някой, което въздейства на Знанието във вас. Между другото това може и да не е личност от физическия свят. Би ли могло да бъде Духовно Присъствие? Би ли могло да бъде личност от другата страна на света, която е в това състояние и вие сте заедно с него или с нея? Как можете да обясните това влияние? Как можете да го пресъздадете? Не можете. Голяма мистерия е как едно съзнание влияе на друго. Въздействието в менталната среда е най-потайната проява и е толкова широко разпространено и сложно, че никой на света не би могъл да го разбере.

Мислете за менталната среда по следния начин: силно заредено поле, през което преминава електрическо напрежение по неизброими канали. Въпреки че изглежда случайно и объркано, то следва своите естествени и забележителни модели на живота. Или мислете за него като за голяма електронна платка, през която електричеството преминава от едно място на друго по предварително установени пътища, които изглеждат объркващи за наблюдателя.

След известно време, моментното и случайно изживяване няма да ви бъде достатъчно, за да изпитате пълно изживяване на Мъдростта. Вие ще искате да се завърнете до голямата врата и да я отворите още повече – не напълно и изведнъж, защото това би било прекалено много за вас. Нужно е да я отваряте само по малко. Вие ще се подхранвате чрез това изживяване и ще искате да се завръщате към него отново и отново. Това ще ви накара да търсите методи за практика и подготовка, които ви позволяват култивиране на възможността и възприемчивостта на това преживяване и завръщането му по начини, които са от значение за вашия текущ живот и нужди.

Сега или по-късно, вие трябва да започнете практиката. Вие ще бъдете като хора занимаващи се с музикален инструмент, които макар и разочаровани, преживяват моменти на наслада с него. Рано или късно тези хора ще си кажат: “Наистина искам да се науча да свиря на този инструмент! Харесва ми да свиря на него, но още не мога да го правя.“ Те ще започнат подготовка и ако са умни, няма да опитват да се самообучават. Те ще търсят инструктор. Те ще търсят помощ. Те ще търсят корекция.

Ако бъдете привлечени от великата мистерия и благодеяние на живота, вие също рано или късно ще потърсите истинска подготовка, защото тя ще ви даде най-големия вход към Мъдростта и Знанието. Помните ли, Аз казах, че големите вътрешни прозрения не са Мъдрост, дори ако прозренията ви са много точни и истински. Знанието живее във вас независимо дали го виждате или не, дали го изживявате или не и независимо дали то се проявява по някакъв начин от вас или не. То е там. То не идва и не си отива, както правите вие. То не избледнява, когато сте невиждащи или заети. Мъдростта е учене как да идентифицирате Знанието, да получите Знанието и в крайна сметка да се превърнете в средство за неговото изразяване. Това е Мъдростта.

Подготовката е много важна, не само, за да навлезете в състояние на Мъдрост и да увеличите нейното присъствие в живота си, но и да разберете и научите всичко, което пречи на разпознаването и проявлението на Знанието. Да отучвате тук е толкова важно, колкото и да учите. Искате ли да разкриете задръжките и комплексите си, които ви държат заети и изгубени във вашите мисли? Това е метода, по който да го сторите. По този начин започвате да разнищвате или разделяте всичко, което ви държи разтопени в себе си и неспособни да се свържете директно с някой или с нещо в последователен начин.

За да получите наградите на Мъдростта, вие се учите на основни добродетели и учите какво възпира Мъдростта в другите. Това е много важно. Трябва да го знаете, за да работите ефективно с хората, да разчитате на тях, да допринасяте за тях и да получавате техния принос също така. Възприятията ви ще се променят, вашето разбиране ще се промени и вашите качества ще се появят. Ще се учите как да настройвате вашето държание и да контролирате съзнателния си ум. Ще имате прозрения, разбиране и състрадание. Състраданието ще се появи, защото вие ще откриете, че подготовката е много по-трудна, отколкото сте мислили. Тя не е нещо, което да наизустите за един уикенд.

С времето, вие ще изпитвате състрадание, защото ще научите, че трябва да бъдете състрадателни към себе си. Вие се учите да бъдете добри учители и предани приятели, вместо постоянни критици на себе си – изизкващи, твърди, сприхави и осъждащи критици. Критикът във вас е заменен с постоянен съветник и вие се учите да си напомняте за важните неща – търпение, постоянство, откритост, приемане и връщане към Знанието. Ще се учите да си казвате сами всички тези неща, които мъдрия съветник или учител ще ви разкрие като продължите напред. Вие ще се учите да се въздържате, да сте търпеливи и нежни към себе си – състрадание. Това са необходими качества. Те ви дават възможност да отдавате на света. Те ви позволяват да установите смислена и работеща връзка със себе си.

Подготовката създава това. Вие приемате подготовката рано или късно, защото искате да откриете източника на вашата цел, значение и посока в живота. Вие ще се завръщате в Знанието, защото то ще ви привлича като инстинктивно завръщане вкъщи. Вие ще откривате все повече, че удоволствията на света са моментни и безвкусни за вас. Има нещо друго, което се показва в живота, което ви зове и тегли. Това е естествено. Това е голямо духовно пробуждане във вас. То става много бавно и постепенно, за да можете да го получите в съответствие със собствените си възможности и да извършите правилните корекции, така че да развивате своите възможности с течение на времето.

Великата врата на живота не се отваря гръмко и изведнъж за вас. Тя се отваря много, много постепенно. Защо е така? Защото тя се ръководи от Мъдростта и от Мъдрите. Помислете си колко време им е отнело да учат и да се научат, да оценят и да преоценят, да получат, да приемат и да дават. Те знаят нещо за ученето. Те са се научили да учат и това е част от тяхната Мъдрост. Мъдростта не е само да бъдете със Знанието; тя е да се научите да бъдете средство за Знанието – да бъдете със Знанието, да позволите на Знанието да прояви себе си, да се присъедините към спокойствието на Знанието и да използувате възприемането на Знанието.

Да се научите на това е голямо образование. То мъдро е наречено По-високо Образование. Отначало хората започват обучението много страхливо и колебливо. Те дори не са сигурни, че искат да учат. То им изглежда много странно и също толкова чудесно. Те се страхуват, че може да изгубят интереса си за неща, които са си осигурили и се страхуват от чувството на вина, което ще се появи, когато разберат, че са инвестирали себе си неправилно и невежо, отдали са живота, времето, енергията и ресурсите си за неща без или с малко полезност и обещание. Трудно е да се изправите срещу това, но вие го правите, защото търсите нещо наистина значимо във вашия живот.

Преследването на Мъдростта и Знанието е неумолимо. Ако не го сторите в сегашното ви появяване на света, вие със сигурност ще се завърнете отново тук, защото когато се завърнете у дома при Духовното ви Семейство, вие ще разберете, че това е единственото нещо, което има значение. Когато стигнете там, вие ще си кажете: “Напълно се самозабравих долу. Трябва да се върна отново там.“ Вие ще се завърнете и отново ще забравите преминавайки процеса на самовъзстановяване в контекста на човешката ви същност. Без човешките одежди, това разбиране е много ясно, но вие трябва да имате такова възприятие в човешкото си изживяване, за да бъде това разбиране ефективно средство за принос тук на света.

Следователно, Мъдростта и достигането на Знанието изизкват голямо образование. Пътуването тук е основно. Мъдростта не е само крайна точка в живота ви. Тя е възможност да бъдете с живота както се случва, да се включвате в него директно и правилно, и да се включите в Знанието, което носите с вас и което преди това е изглеждало като идея или вероятност.

В даден момент, приближаването на Мъдростта изизква доста формална подготовка. Например хора, които практикуват Стъпки към Знанието, се готвят за Мъдрост. Те навлизат в тази подготовка вероятно мислейки, че ще получат нещо друго – любов, богатство, разпознаване или сигурност. Те могат да вярват, че ще играят с ангели и ще се извисят над света, бягайки от неговите трудности. Те обаче откриват, че подготовката е доста по-различна от техните представи. Пътят ги води в различна посока. Планината, която са се опитвали да достигнат е същата, към която ги води Знанието, но пътеката води в различна посока. И те казват: “Мислех, че трябваше да вървя по този път“, но подготовката ги води в различна посока.

Може да се каже, че подходът към Знанието е поредица от големи преоценки, родени от необходимост, а не от любопитство. Тези преоценки се нужни, защото сте достигнали точката, в която трябва да преоцените или да преосмислите вашата позиция и вашите предположения. Никой не ви насилва да правите това. Вие сте достигнали мястото да го сторите, защото е очевидно, че се нуждаете от ново място в живота. Вие ще го видите, ще го почувствате, ще го знаете и ще го демонстрирате в живота си. Това са малки прагове, които може да изглеждат големи в момента. Те могат да изглеждат дори като катаклизми, но всъщност са малки. Независимо че са малки обаче, те са необходими и много важни за вашия прогрес.

Голяма част от подготовката ви е да се научите да направлявате своя ум, а не да бъдете доминирани от него, да използувате менталната среда, да използувате физическата среда и физическите си ресурси, вместо да бъдете загубени в тях. Някои от аспектите на подготовката са ясни, докато други са много объркващи и необясними.

Например, хората се чудят на акцента върху спокойствието. Те мислят: “Опитвам се да свърша нещо! Опитвам се да науча нещо! Опитвам се да добия Знание. Опитвам се да определя нещата! Защо да се занимавам със спокойствие? Е добре, ще практикувам спокойствие, защото ако го направя, ще имам положителни отговори, нали така? Не, вие ще получите спокойствие. Хората обаче, не приемат спокойствието като награда. Те намират спокойствието за глупаво и пасивно. Така акцента върху спокойствието изглежда необясним за тях. Ценното в спокойствито за хората е, че вероятно ако са спокойни, ще получат каквото искат. Те все още искат да вземат, да имат и да притежават. Те внасят лудостта си в подготовката и се опитват да използуват подготовката за задоволяване на своята лудост и на нейните нужди. Но подготовката ще ви освободи от вашата лудост, а няма да я удовлетвори, защото лудостта не може да бъде задоволена. Затова тя е лудост.

В началото и за известно време в истинската подготовка, учениците са в противоречие със самата подготовка. Те могат да я намират за чудесна, но в даден момент ще започнат наистина да се чудят. Тук учениците често изоставят подготовката си и търсят нещо ново. Те си казват: “Не отивам никъде с това. Нещата не се случват с мен. Трябват ми резултати.“ Те прекъсват подготовката си и търсят нещо ново. Това, което не разбират е, че пътят към тях самите, към живота и към подготовката им, което е едно и също, е в противоречие със самата подготовка.

Подготовката е лек за лудостта. Стъпките към Знанието са лек за лудостта, лудостта, с която живее всеки на света до известна степен. Искате ли да имате Мъдрост? Трябва да се освободите от лудостта. Вие не знаете какво значи това, какво ще изизква и ще е нужно за него и как ще изглежда то. Тук хората имат видения за аскетизъм. “За да се отървете от лудостта, трябва да живеете в колиба в гората. Аз наистина не желая да живея по този начин! Поради това, вместо да търся Мъдрост, ще бъда с някой мъдрец и ще получа отговори от него.“ Това е абсурдно. Вие нямате никаква идея какъв е живота, когато Мъдростта трайно се настани в него. Вие се колебаете дали да изоставите лудостта. Вие продължавате да мислите, че лудостта ще работи за вас и ще ви даде това, от което се нуждаете. Хората участват активно в своята лудост. Тя не е като заболяване, което ги обзема и от което не могат да се отърсят. Те са инвестирали и продължават да инвестират в нея.

Подготовката за Знанието, която изглежда объркваща, необяснима и може би нежелана, ще култивира истинска Мъдрост, защото ви учи какво е Знание и как да бъдете с него. То не е тук, за да ви даде това, което искате. То е тук, за да ви даде това, което знаете. Вие не сте сигурни, че това, което знаете, е онова, което искате, така че то трябва да ви бъде демонстрирано и доказано с времето. Това изизква дълга подготовка.

Вашата лудост е породена от желанието ви за нещо, което не познавате и което не желаете истински. Това е лудостта на света. Тя държи цялото човечество в състояние на постоянно нещастие. Част от страданието да сте на света, е да живеете физически живот, в който смъртта и нещастието са възможни и много често случващи се. Да, по-голямата част от човешкото страдание е в ума. Това е лудостта. Когато се изправите срещу тази лудост, вие ще задавате важни въпроси и ще искате голямо освобождаване. Желанието за свобода е част от това, което ви мотивира към Знанието. Това обаче не може да бъде единствената ви мотивация, защото вие също трябва да търсите онова, което поне според сегашното ви разбиране, притежава Знанието.

Не можете да избягате в Знанието, защото Знанието ще ви отведе обратно към живота. Не можете да искате само комфорт в Знанието, защото Знанието изизква промяна и работа. Не можете да искате само потвърждение в Знанието, защото Знанието разпознава нещо друго във вас, което искате да бъде потвърдено. Знанието не е празник. Знанието ви приближава към света и ви учи как да сте мъдри в него.

Учите се на спокойствие, защото спокойствието ви позволява да знаете неща и да прониквате в нещата чрез възприемане, както и да усвоявате нещата. То ви дава присъствие на ума, за да познаете кое е полезно и кое не е, и го прави без осъждане. Спокойствието ви дава свобода и мир, но и сила в действието. Тук вие запазвате умствените си ресурси и енергия. Знанието е като стрелец с лък, който се напряга, за да опъне лъка и в подходящия момент да отпусне стрелата със сила и посока.

Следователно, когато научите как функционира Знанието, вие ще можете да бъдете с него и да го проявите на света. Това е Мъдрост. Мъдростта не е да имате всички отговори, като някой мъдрец на върха на планината. Мъжете и жените на Знанието могат и да нямат отговори на всички въпроси, но изживяват нещо, което е отвъд онова, което имат всички около тях. Мъдростта не е гаранция за щастие във всеки миг, защото е естествено да изпитвате силно страдание на света понякога.

С Мъдростта вие винаги давате. Вие установявате, че не разбирате как го правите, въпреки че разбирате някои неща, които можете да сторите, някои неща, които се появяват и които ще бъдете склонни да сторите. Но как се осъществява даването чрез вас, си остава мистерия и милостиво изживяване.