Вашата Първична Връзка

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 1 януари,1989г.
в Албани, Ню Йорк

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

За да разберете истинското значение и целта на вашите взаимоотношения, вие трябва да започнете с най-основната от всичките си връзки. Това е единствената връзка, която осигурява по-голям контекст на всички нива и за всички други ваши връзки. Тази връзка е вашето начало и вашето последно място за почивка. Това е единствената връзка, която установява вашата цел да бъдете на света, стойността на вашия растеж и развитие, както и посоката, и целта на всичките ви приноси в живота. Това е връзката, която е най-важна за вашето благополучие и за вашето разбиране за себе си и за света. И все пак, това е връзката, на която може да обърнете най-малко внимание. Това е връзката, която може да ви интересува в най-малка степен. Всъщност, това може изобщо да не е връзка, за която сте мислили сериозно.

Това е вашата връзка с Бога. Какво е Бог? Може да се каже, че Бог е сбора от всички връзки и взаимоотношения. Бог е завършеността на всички взаимоотношения. Това е ценна дефиниция, защото ви дава възможност да изпитате Бога като жива сила и мощ в живота си, а не като абсолютен принцип или велико и възвишено Същество, чиято реалност е изцяло извън вашия обсег и живот на света.

Преживяването на Бог може да бъде намерено в контекста на всяка една връзка: връзката ви със себе си, вашата връзка с физическото ви тяло и с вашия ум, връзката ви с другите, връзката ви с природата и с другите живи същества на Земята, вашата връзка със самия свят и вашата връзка с Великата Общност на световете във вселената около вас.

За да се доближите до връзката ви с Бога, е необходимо да говорите за вашата цел в света. Този въпрос трябва да бъде разгледан много директно, защото връзката ви с Бога показва, че сте тук в света с определена цел. Това трябва да се разбере и да бъде предпоставка, върху която се основава всяко ценно разследване на вашите отношения с Бога. Вие имате връзка с Бога и тъй като сте на света, вие сте тук с цел.

Тук Бог трябва да се разглежда като много велик и много приобщаващ, простиращ се далеч отвъд нормалното преживяване на битието в света и на ежедневните дела и взаимодействия. Тук, вместо да бъде обект или отделно Същество, Бог може да бъде разпознат като контекст на цялото ви преживяване. С други думи, Бог е средата, в която функционирате вие. Това е умствена и духовна среда, която засяга и вашата физическа среда. Все пак Бог е повече от среда. Бог има ум, воля и цел. В своята съвкупност това сега е непонятно за вас, тъй като вие не можете да бъдете отделно от този Ум, от тази Воля и от тази Цел, и да разпознаете техния смисъл. Можете само да се присъедините към тях и степента, до която го сторите, ще бъде степента, до която ще преживеете тяхната реалност, тяхната стойност и тяхната непосредствена необходимост в живота ви.

Връзката ви с Бога трябва да говори за вашата цел, защото Бог е велик, а светът е малък. Защо сте на света, ако имате връзка с Бога? Какво може да ви доведе до място, където конфликтът и разединението изглеждат толкова преобладаващи? Съгрешили ли сте срещу Бога? Бог ли ви е отпратил далеч от мира и съвършенството на Божията реалност? В изгнание ли сте? Корабокрушенци ли сте? Бунтували ли сте се срещу Бога и търсили ли сте убежище в различна среда? Това са много фундаментални въпроси, които всеки човек, който е започнал да мисли за своята реалност и за стойността на своя живот, трябва в крайна сметка да си задава. И все пак истинският отговор на тези въпроси може да бъде удовлетворен само чрез изпълнението на вашата цел тук. Само тогава ще можете да видите, преживеете и познаете реалността на Бог и реалността на света. Много е просто, наистина, но трябва да сте в състояние да видите това. Трябва да сте достигнали тази изгодна позиция, в противен случай това, което е просто и очевидно, ще ви изглежда далечно и объркващо.

Акцентът тук е докато сте на света да достигнете онази гледна точка, където ясно можете да видите връзката с Бога и със себе си. Именно от тази гледна точка, вие ще можете да видите връзката на всички неща. Подобно на изкачването на голяма планина, вие трябва да достигнете определено място, където връзката на тази планина с всичко останало около нея става очевидна. От тази гледна точка ще разберете защо преди не сте могли да разбирате цялостния смисъл на вашето съществуване. Преди това сте били погълнати в рамките на определен етап на развитие и всичко, което можете да видите, е този етап на развитие. И все пак, когато погледнете надолу от планината и видите пътеката под вас, вие ще кажете: „Да, от тази гледна точка долу, можех да видя само пътеката и моите непосредствени обстоятелства. Може би по тази пътека сте загубили представа за планината и за нейния връх. И все пак, когато достигнете тази по-висока гледна точка, вашата перспектива ще бъде по-пълна. Следователно, за да отговорите на основните въпроси на живота, вие трябва да достигнете до началната точка, където отговорът е очевиден.

Бог обикновено е последната връзка, която се обмисля сериозно в живота. Когато истинският смисъл, цел и стойност не са очевидни, хората приписват стойност на своите взаимоотношения въз основа на собствените си непосредствени нужди, предпочитания и разбирания. Така се установяват заместители на истинския смисъл, цел и стойност. За повечето хора това затруднява разбирането на истинското значение, цел и стойност на техните собствени взаимоотношения. Защото без истината може да има само заместители на истината. Истинското духовно израстване е свързано с надрастването или с отхвърлянето на заместителите на истината, така че самата истина да може да бъде доближена, разбрана, приета и прегърната.

Каква е връзката ви с Бога? Кой е Бог за вас? Кои сте вие за Бога? Тези въпроси са важни, но сега сте в състояние да получите само частичен отговор на тях. И все пак този отговор ще ви даде това, от което се нуждаете, за да продължите със сила и сигурност напред. Това ще осигури критериите, от които можете да организирате взаимоотношенията си по такъв начин, че те да бъдат благословени и да им се отдаде дължимото уважение в служба на вашата по-висша цел тук.

Вие сте дошли от място, където Бог е реален, на място, където Бог изглежда нереален. Вие сте дошли от състояние на ума, където животът е всеобхватен и присъщ, до място, където животът изглежда отделен и особен. Вие сте дошли от място на мир и хармония, в място на конфликти и раздори. Вие сте дошли от място на пълно приемане, до място на раздяла, съревнование, атака и така нататък.

Тогава как е възможно да имате връзка с Бога, когато сте на място, наречено свят? Това е един от големите парадокси на живота, парадокс, който пречи на много хора да приемат и разберат реалността на тяхната най-първична връзка. Защото как е възможно Бог наистина да съществува, ако светът наистина съществува? Ако Бог е създал света, който виждате, тогава Бог е или глупав, или жесток, или изключително ограничен в своята сила и способности. Ако Бог е глупав, Бог е направил ужасна грешка. Ако Бог е жесток, Бог иска да ви накаже за някаква грешка или недостатък от ваша страна. Ако Бог е ограничен, тогава Бог използва света, за да утвърди собствените си сили и стойност. Ако Бог се съмнява в собствената си стойност, то това би било знак за очевидна слабост. Ако вярвате, че Бог е създал света, който виждате, тогава трябва да приемете или в крайна сметка да заключите, че Бог е или глупав, или жесток, или изключително ограничен в своята сила.

Като се има предвид това, Бог със сигурност е нещо, на което не можете да се доверите, на което не можете да се отдадете или с което да се идентифицирате напълно. Защото, ако Бог е глупав, тогава вие ще споделите Божията грешка и ще платите за нея. Ако Бог е жесток, Бог ще ви накаже. И ако Божията сила е ограничена, тогава няма да имате вяра в нея и тя няма да служи на вас и на света по благотворен начин. Това са основни богословски въпроси, но, както ще се убедите, те са от съществено значение за определяне на вашето усещане за това кои сте и защо сте тук.

Но ако Бог не е създал света, който виждате, тогава кой го е сторил? Ако Божията реалност не се подкрепя от света, който виждате и ако Божият ум не е отразен от света, който преживявате, тогава как светът, който преживявате, е могъл да се появи? Съществува ли изобщо този свят? Защото, ако Бог не е създал нещо, как е възможно Бог да бъде автор, източник и смисъл на живота?

За да изпитате връзката си с Бога, вие трябва да осъзнаете, че сте дошли от мястото на реалността, за да установите тази реалност на място, където тя е била забравена и отречена. Това е вашата цел. Бог ви е дал Знание, вашата духовна сила, за да изпълните тази задача. Казано по друг начин, вие сте дошли от своя Древен Дом на място, където сте далеч от Дома, за да установите своя Древен Дом тук.

Означава ли това, че трябва да установите Рая на Земята? Само частично. Земята не може да бъде Рай. И все пак, вие можете да преживеете Рая, докато сте на Земята. Светът ще продължи да бъде физическо място – място на растеж, промяна и разпад, място на променящи се обстоятелства и на противоположни сили. Тук не е нужно да представяте света погрешно, като вярвате, че това е Древния ви Дом. Тук не е нужно да игнорирате реалността на света, за да поддържате духовна представа за света. Защото светът ще продължи да бъде свят. И все пак вашият опит от това може да бъде напълно трансформиран. И той трябва да се трансформира, за да намерите удовлетворение, щастие и принос тук.

Нека проучим това по-нататък. Вие сте дошли от място на абсолютна реалност, където няма въпроси и където отговорът е напълно преживян, в място, където има безброй въпроси и никакви очевидни отговори и, следователно, няма основа за истинско преживяване. Защото реалността може да бъде само истински изживяна и всеки неин заместител може единствено да бъде забавляващ и фантасмагоричен за определен период от време. Ето защо светът може да бъде преживян само за определен период от време. Всичко в него може да се изживее само за определен период от време. Ето защо вашият период от време в света е ограничен. За да изпитате света постоянно, светът трябва да бъде като вашия Древен Дом, от който сте дошли. Това няма да е светът, който преживявате в момента. Това няма да е светът, който в момента споделяте с другите. Всъщност, това изобщо нямаше да е светът.

Акцентът тук не е да се опитвате да направите света съвършен, а да пренесете опита си от вашия Древен Дом на света, така че еволюцията на света да може да бъде обслужвана и продължена. По този начин можете да отдадете своя конкретен принос, докато сте тук, така че разделението между това място и вашия Древен Дом да бъде премахнато.

Вашият Древен Дом е мястото, където живеете; светът е мястото, където сте дошли да работите. Вие сте дошли на света, за да работите. Бог ви е изпратил и вие сте изпратили себе си, защото съществува съвършено Знание, от което се нуждаете, за да сте тук. Не изглежда да сте сключили сделка с Бога или Бог да ви е принудил да направите нещо, което не сте искали да правите, или сте направили нещо, което Бог не е искал от вас да направите. В Знанието няма разногласия и противоположни сили. Има само това, което е реално и увереност за това, което трябва да се направи.

Следователно, вие сте дошли от Древния си Дом на работно място. Вашата работа в света е на две арени. Едната е трансформацията на вашето преживяване на себе си и на вашите взаимоотношения, а другата е представянето на вашия специфичен принос към света. Без първото, второто няма да се осъществи и вашият опит в отношенията няма да бъде приведен в хармония със самия живот. Вие няма да можете да разпознаете и да отдадете изцяло вашия принос. Всъщност вашият неосъществен принос ще бъде голяма тежест и бреме за вас, ще бъде проблем, а не решение. Това учение във взаимоотношенията и висшата цел ви се дават, за да можете да откриете вашия принос и да го представите хармонично, като осъзнаете истинската природа и цел на вашите взаимоотношения в света.

Връзката е това, което е животът. Всичко е връзка. Погледнато по този начин, вие сте в позиция да определите как най-добре да продължите. Даден ви е авторитет на света. Имате възможност за избор, въпреки че възможностите са много ограничени. Това разбиране е абсолютно жизненоважно за успеха ви тук. То ви дава сила да управлявате делата си и въпреки това дава на Бог по-голяма власт в живота ви, за да ви напътства и подготвя. Тази перспектива дава смисъл на връзката ви с Бога, докато сте на света.

Вие преживявате Бога чрез откриване и осъществяване на вашата цел да бъдете тук. Ако не служите на целта, за която сте дошли, вие ще бъдете в дълбоко объркване по отношение на връзката ви  със себе си, с другите, със света и с Бога.

Вие сте дошли на света, защото сте знаели, че трябва да направите това. Бог също е знаел, че трябва да направите това, защото светът е място, където трябва да се работи. Вашата истинска причина да дойдете на света, е да възстановите опита от Древния ви Дом тук и да дадете специфични подаръци, които сте били изпратени да отдадете.

Връзката ви с Бога не може да бъде разбрана интелектуално. Тя трябва да се изживее. Развитието на това преживяване зависи от вашето желание и от капацитета ви за него. Желание и капацитет. Те определят опитността в отношенията ви с всеки и с всичко. Всъщност тези два критерия определят обхвата на вашия опит, точка. Следователно култивирането и подхранването на вашето желание за Знание и разширяването на капацитета ви за Знание са това, което ще ви позволи да растете и да напредвате.

За да започнете да разглеждате връзката си с Бога, първо трябва да станете много откровени за това как гледате на Бог в този момент. Не е достатъчно просто да вярвате, че обичате Бога или че Бог ви обича, защото това е само надежда и все още не се основава на сигурност и убеждение. Като такава, тя просто прикрива вашето недоверие, несигурност, избягване и вина. Тя крие това, което трябва да разкриете, за да стане връзката ви с Бога истинска, здрава и жизнена.

Сега е необходимо да помислите за връзката си с Бога. Запитайте се: „Обичам ли Бога? Вярвам ли в Бога? Обича ли ме Бог? Вярва ли ми Бог? Дали Бог е обичан и достоен за доверие? Дали аз съм обичан и достоен за доверие? Заслужавам ли да имам Бог? Бог заслужава ли да ме има? Обвинявал ли съм Бог за случилото се в живота ми?“ Този преглед ще започне да ви дава разбиране за това как се отнасяте към другите хора и за способността ви да бъдете в интимна връзка с някой или с нещо.

Вашето преживяване на интимност с някого или с нещо директно отразява вашето желание и способност да изпитате Бога. Защото какво е истинската интимност, освен способността да изпитвате привличане? Какво е привличане, освен способността да обедините живота и ума си с другите? Вашият успех в брака, в бизнес делата ви и в поддържане на личното ви здраве са пряко свързани с вашия опит с Бога. Не можете да отидете по-далеч напред с някого или с нещо, отколкото с Бога. Ако вашето преживяване на Бог е прикрито от идеализъм или самозалъгване, такива ще бъдат и отношенията ви с другите и със света. Ако вашето доверие в Бога е частично или несъществуващо, тогава вашето доверие в другите хора и вашето доверие в живота ще бъдат еднакви. Ако вашата привързаност към Бога е ограничена от вашето осъждане на света, привързаността ви към други хора ще бъде ограничена от вашето осъждане на тяхното поведение. Ето защо трябва да обмислите връзката си с Бога, преди да обмислите каквато и да е друга връзка.

Бог е вашата основна връзка. Много хора смятат, че основната им връзка е с тях самите, но не можете да имате връзка със себе си, освен ако вече не сте се разграничили от себе си? Една връзка трябва да предполага, че участват поне две страни или идеята за връзка е безсмислена. Ако сте един човек с един ум, с една цел и с една ориентация, няма да има смисъл да обмисляте връзка със себе си. Защото кой ще бъде във връзка тогава? Каква е разликата между вас и наблюдателя? Ако има връзка, трябва да има поне два аспекта. Ако имате връзка със себе си, значи вече сте се разграничили от себе си. Съществувате вие и след това сте вие самите. Кои тогава сте вие, които не сте себе си? И кой е азът, който не сте вие?

Следователно е необходимо да приемете, че сте отделени от себе си, че сте отделени от другите и че сте отделени от Бога. Това отчасти се дължи на етапа на развитие, в който се намирате във вашата еволюция и отчасти на състоянието на света, което изисква да сте отделен индивид с отделно съзнание, с отделен набор от ценности и така нататък.

Затова не мислете, че връзката ви с вас самите е основната ви връзка, защото без връзката ви с Бога, вие не бихте имали истинска основа да разберете себе си. Вие просто бихте се харесвали, когато сте харесвани и не бихте харесвали себе си, когато не сте харесвани. Вие щяхте да се доверите на себе си, когато сте сигурни и не бихте имали доверие на себе си, когато не сте сигурни. Вашата оценка за вас самите ще се основава изцяло на вашите идеи. Тогава вашите идеи биха били критериите за взаимоотношения дори повече от вашето поведение, защото можете да определите поведението си само чрез вашите идеи или чрез вашите заключения, които също са идеи.

Всъщност цялата ви оценка на връзката ви със себе си, с другите и със света се основава на идеи. Но връзката ви с Бога не се основава на идеи. Тя се основава на изживяване, на привличане и на цел. Вашата цел е да бъдете на света. Бог иска да свършите нещо тук. Вашата воля е да направите нещо на света. Осъзнавайки истинската си воля, вие осъзнавате Божията воля за вас. За да разберете как може да служите на Бог, вие трябва да осъзнаете обхвата на вашата сила и да разберете, че обхватът на Божията сила е много по-голям от вашия. С това разбиране може да започнете да осъзнавате как да служите на Бог и как Бог служи на вас.

Тази оценка удря в самото сърце идеята за разделението, което е преди всичко съревнование за власт. Ето защо това учение във взаимоотношенията и по-висшата цел разглежда въпроса за властта. Много хора, които се интересуват от духовност, са в конфликт по въпроса за властта и често изобщо не желаят да го обсъждат. Те биха предпочели да обсъждат идеята за любов, щастие или удовлетворение и да избегнат въпроса за властта. И все пак вашето откъсване от себе си, от другите и от Бога е преди всичко въпрос на конкуренция за власт. Дали вашата индивидуална сила е съединена с Божията сила или отделена от Божията сила, ще определи дали изпитвате любов или омраза, доверие или недоверие, асоцииране или разединение по отношение на себе си и на другите.

Във ваша полза е, че не можете да поставите пръста си върху Бога. Във ваша полза е, че Бог не е нито тяло, нито предмет. Вие преценявате телата и предметите и можете да се разграничите от тях. И все пак е много по-трудно да съдите и да се разграничите от Присъствието на Бог. Можете да се приближите или отдалечите от тяло или обект и да проектирате изображения върху тях. Телата и предметите винаги са склонни да грешат и затова можете да ги осъдите за тяхната слабост или непълнота. Телата и предметите са или привлекателни, или не, в зависимост от вашите критерии за преценка. В резултат на това е по-трудно да изпитате афинитет и истинска връзка с тяло или с обект, отколкото с Присъствието. Когато проектирате образи или оценявате Присъствието, те нямат опорна точка.

По същество това означава, че можете да се свържете с Бога много по-лесно, отколкото със себе си, с други хора, с физически обекти, със света или с вселената. Тъй като Бог е Присъствие, вие можете да изпитате близост с Бога много по-непосредствено и по-пълно.

Бог е тук, там и навсякъде. Бог ви обгръща, прегръща ви и ви дава цел, смисъл и посока. Изобщо не е необходимо да съдите Бога, защото Бог не е обект. Вие или приемате Бога, или не. Ако не приемете Бога, вие трябва да създадете заместители на Бог, защото, за да бъдете на света ви е нужно чувство за цел, смисъл и посока. Ако Бог не е вашата цел, смисъл и посока, вие ще създадете свои собствени заместители. След това ще направите вашите заместители свой бог, ще ги обичате и ще им служите, защото трябва да обичате и да служите на нещо в живота си. Някои от тези заместители изглеждат добри, а други са очевидно разрушителни. Но всички те ви лишават от истинска връзка. Всички те ви лишават от истинска цел, смисъл и посока в живота ви, защото един заместител не може да ви осигури тези неща. Той може само да ги замени. Един заместител не може да ви даде, а само да имитира това, което животът ви дава. Той може да ви стимулира само временно.

Направете крачка напред и в крайна сметка можете да имате връзка само с Бог или с вашите идеи, защото всички заместители трябва да са идеи. Въпреки че може да посветите живота си на поддържането на тези заместители, да ги укрепвате и да опитвате да ги преживеете отново, те по същество са само идеи в ума ви, към които сте привързани. Ето защо най-важното и най-трудното нещо, от което хората се отказват, са техните идеи, защото именно върху техните идеи те основават своята идентичност и чувство за сигурност и стабилност.

За да изпитате връзката си с Бога, вие трябва да оставите настрана заместителите на Бог, които сте си създали и които споделяте с другите. Бог е чисто преживяване на връзка, защото Бог е чисто преживяване на афинитет. Това е чисто преживяване на споделена сила. Това е чисто преживяване на правилния ред на властта в живота ви. Това е чисто изживяване на любов и приобщаване. Ако желанието ви за тази връзка се засили и ако способността ви да изживеете тази връзка постепенно се разшири, тогава вие ще можете да изпитате тази близост с Бога във вашите взаимоотношения с другите и със света.

Ако връзката ви с Бога обаче бъде отречена, умишлено или по невнимание, тогава можете само да подкрепите вашите идеи. Тук ще се опитате да използвате връзката със себе си и с другите, за да осъществите това. Тук ще опитате да накарате отношенията ви с вас самите и с другите да съответстват на вашите представи. Това води до премеждия и разногласия, защото животът и другите съществуват без вашите идеи. Ако се опитате да накарате другите да се съобразят с вашите идеи, ще се опитате да ги затворите и ще бъдете затворници заедно с тях.

Тук имате предимство пред Бога, защото Бог няма тяло. Бог е чиста същност и опит. Вие можете да изпитате Бог навсякъде, с всеки и във всяка ситуация. Всъщност, каквото и истинско удоволствие да извлечете от някого, от което и да е място или от който и да е предмет, е защото изпитвате Бога. Може да не мислите за това в рамките на това преживяване, но това е, което наистина се случва. Истинското щастие винаги отразява вашия опит във връзката ви с Бога.

Не е необходимо да сте религиозен човек или дори да имате религия, за да изпитате Бога. Ако изпитвате истинско привличане, приобщаване и щастие, вие изпитвате Бога. Тук може да не вярвате в Бога и да не принадлежите към църква, но изпитвате Бога до известна степен. Вие имате религиозно преживяване. Основната цел на всички религиозни институции е да осигурят среда, в която можете да култивирате желанието и способността си да изпитате Бога.

Ако можете да видите, че Бог е опит, а не просто грандиозна идея, вие ще видите общото между връзката ви с Бога и връзката ви с другите. Ще видите, че вашата връзка с Бога ви позволява да бъдете във връзка и с другите по истински начин. Ще видите, че вашата преданост към Бога ви позволява да бъдете отдадени на другите. Ще видите, че вашето преживяване на споделена сила с Бога ви позволява да споделяте силата си с другите. Ще видите, че способността ви да изпитвате любовта на Бог, ще определи способността ви да изпитвате любов с другите.

Мъдро е от самото начало да се занимавате с взаимоотношенията си с Бога. Въпреки това, вие трябва да позволите на Бог да бъде мистериозен и отвъд определението, защото Присъствието не може да бъде поставено във форма. Не можете да бъдете истински благоговейни към нещо, което сами сте определили. Можете да харесвате и оценявате това, което сте определили, но благоговението винаги трябва да бъде запазено за това, което е, което е мистериозно и което е отвъд определението. Може да вярвате и да се посветите на нещо конкретно, но никога няма да бъдете истински благоговейни към него. Опитът да се дефинира Бог е опит да се направи Бог конкретен. Това е опит да накарате Бог да се вмести във вашите идеи. Но този опит унищожава способността ви да изживеете пряката си връзка с Бога и с други хора. Вашата истинска връзка с Бога е завинаги отвъд определението. Тя е загадъчна. Крайната цел на вашия растеж и духовен напредък е да изградите желанието и способността да изживеете тази връзка.

Вашата връзка с Бога е вече напълно установена. Вие се учите да възстановите тази връзка, докато сте на света. Това включва възстановяване на Знанието, което съдържа опита от връзката ви с Бога.

Има ли надежда за света? Само ако има надежда за вас. Ще преживее ли светът изцеление? Само ако вие можете да преживеете изцеление. Какво е изцелението, освен подновяването на най-първичната ви връзка? Няма друго истинско изцеление освен това.

Истинското изцеление е да поставите две неща, които са отделени, в смислена връзка едно с друго. Смислената връзка е връзка с цел. Всеки в света има цел, защото всеки е тук, за да направи нещо. Светът е място за вършене на неща. Вашият Древен Дом е място за съществуване. Светът е място за правене на неща, защото е място за работа. Работата включва изпълнение на задачи. Древният ви Дом е постоянно място; светът е временно място. Древният ви Дом е място на мир; светът е място на действие.

Връзката ви с Бога е това, което трябва да бъде излекувано, защото това е основният конфликт в живота ви. Вашето откъсване от Бога е източник на всички ваши конфликти и несполуки. Разрешаването на този фундаментален конфликт обаче ще се осъществи във връзката ви с вас самите, с другите и със света. С други думи, вашият проблем е връзката ви с Бога, но решението ще бъде установено чрез връзката ви със себе си, с другите и със света. Истинското изцеление трябва да бъде установено в контекста на тези три арени. Силата да направите това ви е дадена от Бога.

Тъй като Бог не може да се види, за вас е по-лесно да изпитате близост с Бога. Ако обаче смятате себе си само за обект, за тяло, вие ще се свързвате само с други обекти и тела. Но ако изживеете себе си като част от Присъствието, вие ще се научите да разпознавате Присъствието в другите. Това е част от лечебния процес.

Основата на всички взаимоотношения е целта. Например, имате връзка с дрехите, които носите, защото те служат на определена цел. Вие имате връзка с къщата, в която живеете, защото тя служи на определена цел. Това може да изглежда очевидно, но това е революционна идея, след като я прегърнете и видите нейното приложение. Хората използват взаимоотношенията си с обекти и с другите, за да реализират своите фантазии и представи за себе си. И все пак това не е истинска цел.

Всичко, което цените, го цените, защото служи на определена цел. И все пак с Бога, вие изпитвате чист афинитет. Обхватът на вашето желание и капацитет да изпитате това привличане напълно ще определи качеството на вашите взаимоотношения и живота ви на света. Ако не изпитвате този чист афинитет, вие ще продължите да определяте своя опит посредством осъществяване на вашите идеи.

Когато разглеждате връзката си с Бога, не е нужно да имате отговори, а само да задавате въпроси. Вие задавате тези въпроси, за да можете да открехнете вратата към собствената си реализация. Животът не е да имате отговори. Вие вече имате много отговори и те не са откликнали на по-дълбоките ви нужди. Така че наличието на отговори не може да бъде акцентът. Опитът трябва да бъде вашият акцент. Връзките се лекуват чрез опит. Въпреки че идеите могат да доведат до такъв вид преживяване, те сами по себе си не са отговор.

Следователно помислете внимателно върху това, което беше представено досега в тази начална глава. Вратите са отворени за вас, но окончателните отговори не са ви дадени. За да бъдете ученици, не трябва да се задоволявате с отговори. Трябва да търсите истинско разбиране. Разбирането включва както интелектуално разбиране, така и опит на афинитет или знаене. Тук знаенето е най-важно, а интелектуалното разбиране е второстепенно. Това знаене ви свързва отново с Бога и с вашата по-голяма цел да дойдете на света. Тук започвате да преживявате Бог в контекста на връзката ви със себе си, с другите и със света. Всъщност, вие сте изпратени на света, за да направите това. Ето защо сте дошли на света с цел. Това е вашият дар за света и за вас самите. Това също е и вашият дар за Бог.

Връзката ви със себе си, с другите и със света са трите арени, в които Бог се преживява, целта ви се открива и вашият принос се осъществява. Сега трябва да се занимавате с тези три арени. Това са арените на изпълнение в света.