Насоки в Подготовката за Великата Общност


Разкрито на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 19 юни, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Preparing for the Greater Community book

Том 4 > Подготовка за Великата Общноста >

1.Започнете да четете Документите на Съюзниците на Човечеството и ги изучавайте задълбочено.

2.Прочетете всичко, което можете за Великата Общност в рамките на Учението, Пътят на Знанието на Великата Общност.

3.Научете каквото можете за присъствието на чужди сили на света.

4.Насърчавайте човешкото единство, наблягайки върху човешката уязвимост към Интервенция и убеждаване във вселената и относно това, че човечеството има все още малка или никаква защита срещу влиянията от Великата Общност, в която живеете.

5.Подкрепяйте оповестяването на извънземното присъствие – оповестяване от страна на правителствата, оповестяване от страна на самата Интервенция и оповестяване от страна на обществеността, която вече е повлияна по толкова много начини.

6.Мислете за себе си като за членове на Великата Общност на интелигентния живот, Велика Общност, в която е възникнал животът и в която се е развила технологията, но по-голяма общност, в която границите на физическия живот все още засягат всички, които съществуват във физическата вселена.

7.Не ставайте жертва на убеждаването и подбудите от някакво извънземно присъствие, което е активно в света и се намесва в човешките дела. Не вярвайте, че някой ще дойде на Земята, за да спаси страдащото човечество и осъзнайте, че тези, които твърдят това, са тук със собствени цели – да спечелят от човешките слабости, от човешкото разделение и от човешкото суеверие.

8.Гледайте на себе си и на човечеството като на местно население на Земята, което се изправя срещу Интервенция отвъд. Какво трябва да стори местното население, за да осигури своите граници и да определи как, кога и къде трябва да възникне контакта и взаимодействието с чуждите раси в полза на местните народи по света?

9.Не вярвайте, че други раси имат претенции към този свят, че са генетично свързани с расата на човечеството, или по някакъв начин са родители или водачи на човечеството. Това е лъжа, която се представя от тези сили, които се намесват в света днес.

10.Разберете защо Съюзниците на човечеството не са на света и че имат политика за ненамеса, споделяйки единствено своята мъдрост и прозрение на тези, които се стремят да научат за живота отвъд този свят.

11.Подгответе се за Големите Вълни на промяната, които наближават света, за да бъдете в силна позиция, да навигирате успешно в тези Големи Вълни и да бъдете в услуга на другите. Това ще подкрепи човечеството и ще го подготви за бъдещето му във Великата Общност на интелигентния живот.

12.Не позволявайте на никой да ви убеждава, че силите, които се намесват на света, правят това в полза на човечеството. Това представлява объркване от страна на човешкото семейство и заблуда от страна на силите, които са тук.

13.Разберете, че човечеството трябва да установи свои граници, че опитите за интервенция и убеждаване ще продължат и че човечеството – понеже е разделено и невежо за реалността на живота във вселената – е много уязвимо към външна намеса и интервенция.

14.Спомнете си дали сте имали срещи с извънземни сили както в мисловната среда, така и в директен физически контакт. Бъдете смели и се запитайте, ”Имал ли съм директен контакт с извънземна сила? Ако е така, какво беше естеството на контакта?”

15.Осъдете войната като средство за отслабване на силите на човечеството пред лицето на Великата Общност. Наблегнете върху обединението и сътрудничеството на народите пред лицето на Големите Вълни на промяната и в подготовката за неговата среща с Великата Общност, в която то съществува.

16.Споделяйте Документите на Съюзниците на Човечеството с колкото е възможно повече хора и изпратете Декларацията за Независимостта на Човечеството на вашите приятели и сътрудници, както и на правителствените лидери. Колкото повече хора знаят за това, толкова по-силно ще бъде човечеството като цяло и толкова по-голяма ще бъде вероятността да се отхвърли Интервенцията и убеждаването, за да може човечеството да установи свой собствен курс и да се превърне в свободна и напреднала раса във вселената.

17.Не се заблуждавайте, че отвличанията на човешки същества от извънземни сили са от полза за хората. Разберете, че единствената цел на тези отвличания, е създаването на хибриди, които да могат да въздействат върху правителствата, търговията и религиозните институции и цели създаване на мрежи от поддръжници за самата Интервенция. Това е грубо нарушение на вашите права и на вашето благоденствие, и представлява огромна заплаха за бъдещето и свободата на човечеството.

18.Разберете, че напредналата технология не означава напреднала етика и морал. Самото човечеството е добър пример за това. Не мислете, че тези, които могат да пътуват далеч в космоса, представляват напреднали в етично, морално, религиозно или духовно отношение същества. Не се заблуждавайте, че те могат да ви учат на нещо в този смисъл, защото в повечето случаи, вие сте по-напреднали от тях в осъзнаване на реалността на Бог и в естеството на собствената ви духовност.

19.Разберете, че за да бъде свободно във вселената, човечеството трябва да изпълни три изисквания: сплотеност, самодостатъчност и дискретност. Човечеството трябва да изгради тези три изисквания в голяма степен. В сегашния момент, нито едно от тях не е култивирано достатъчно. Това е акцентът и фокусът за обединение на човечеството в името на неговата защита и за неговата подготовка за присъединяването му към по-голямата панорама на живота.

20.Осъзнайте, че Интервенцията, която е на света днес, е тук, за да разруши човешкото единство. Тя е тук, за да сломи способността на човечеството да бъде самодостатъчно, както и да изучава колкото се може повече човешката природа, човешкото поведение и човешките общества, като по този начин подкопава вашата преценка и показва вашите слабости.

21.Погледнете към звездите с яснота и трезвост. Това е предизвикателна, но и чудесна среда във Вселената и вие трябва да сте силни и решителни, за да излезете на тази по-голяма арена.

22.Учете Пътя на Знанието и изграждайте вашата основа в Знанието, за да може то да ви предпазва от убежденията и Интервенцията, и да ви води напред в служба на човечеството – да се подготви човечеството и да бъде по-обединено, по-решително и по-готово да отговори и функционира във Великата Общност на живота.

23.Разберете, че Бог ви е осигурил предупреждение и подготовка относно Великата Общност, за да може човечеството да премине без проблеми този голям праг, да осигури съюз и сътрудничество между народите на Земята и да се подготви както за реалността, така и за духовността на живота във вселената.

24.Не си мислете, че някоя раса ще дойде тук и ще спаси човечеството. Човечеството трябва само да осигури своето единство и своето сътрудничество, своята сила и решителност. Обучението на хората за реалността и духовността на живота във вселената, е основната подготовка, която ще осигури този напредък. Всяка раса, която дойде на Земята и твърди, че е тук, за да спаси човечеството, представлява огромна заплаха и голяма заблуда.

25.Поддържайте доверието във вас самите и в силата и мощта на човешкото семейство. Не губете вяра в човешките лидери и институции, независимо от техните заблуди и грешки. Човечеството притежава скрита сила, с която може да отклони Интервенцията и заблудата, и да се присъедини към Великата Общност на интелигентния живот като свободна и самоопределяща се раса. Никога не позволявайте на нещо да замени тази вяра и тази решителност, защото съществуват много сили на света днес, които се опитват да сторят именно това.

26.Разберете до каква степен може да имате наследство и реалност от Великата Общност в себе си. Възможно е да сте живели в други светове и вашия опит от Великата Общност да е част от вашата основа. Приемете това като възможност и оставете откровенията относно това, каквито и да са те, да се появят в съзнанието ви с течение на времето. Вие сте граждани не само на този свят, но и на Великата Общност на интелигентния живот и това до голяма степен представлява значението и силата на вашите взаимоотношения и вашата духовност.

27.Осъзнайте, че човечеството има съдба във Великата Общност,
съдба на свободна и самоопределяща се раса. За да постигне това обаче и за да изпълни своята съдба, човечеството трябва да се обедини; трябва да прекрати войната и конфликтите; трябва да се учи да ограничава щетите, които причинява на Земята, за да създаде устойчиво и самодостатъчно съществуване на този свят.

28.Разберете, че човечеството няма да може да пътува, да експлоатира и да граби Великата Общност, защото земите, регионите и пътищата отвъд тази слънчевата система, са притежание на други. Човечеството ще трябва да се учи да бъде самодостатъчно в сферата на своето влияние в тази слънчева система. Ако постигне тези неща, то ще може да отхвърли Интервенцията и външното въздействие, и ще се установи като свободна и самоопределяща се раса във вселената.