Границите на Пътуването в Космоса


Предадено на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 11 юни, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Life In The Universe
Том 4 > Живот във Вселената > Глава 3

Както бе споменато вече, пътуването в космоса е относително бавно, а пътуването между отделните измерения е доказано разрушително за расите, дръзнали да го осъществят. Въпреки че космическите пътешествия изглеждат много бързи за вашите стандарти и за техническите ви възможности, придвижването в космическото пространство е трудно и продължително. Поради ограниченията в пътуването и търговията във високо развитите части на вселената, в които има по-голяма концентрация на напреднали раси, пътуването там е ограничено и рестриктивно. Не можете да отидете където пожелаете, без да нарушите тези забрани и без да навлезете в чужди територии на пътуване и търговия.

Пътуване от единия до другия край на галактиката не подлежи на коментар. Фантазия е да мислите, че можете да осъществите нещо подобно. Пътуване през различните измерения е много рисковано и много малко са расите, които са опитали да го осъществят. Тези, които са дръзнали да преминат опасните прагове, никога не са се завръщали обратно, за тях няма никаква информация и е невъзможно да бъдат открити по някакъв начин. Размерността на пространството е толкова пълна и границите между измеренията са толкова значими, че е изключително трудно да се изследват тези неща. Дори когато някои раси са осъществявали такова пътуване, те са попадали в територии на други раси или във враждебна среда и не са успявали да се завърнат обратно.

Галактиката като цяло е неизследвана. Изследвани и познати са само отделни нейни райони. Опознати са само региони, в които се осъществява постоянна търговия и пътешествия, и които са населени с технологично развити раси. Отвъд това, съществуват територии, понякога много обширни, в които всеки пътешественик би се загубил, поради липсата на каквито и да било ориентири.

Космическите кораби използват гориво. Всяко гориво, дори добивано от слънчева или атомна енергия, се изчерпва. Ако отидете прекалено далеч, вие няма да можете да се завърнете обратно. Ако изследванията ви са прекалено далечни, има опасност да не можете да се завърнете. Ако навлезете в нерегулирани райони, вие ще се изправите пред физиологични рискове и вероятност да навлезете в чужди територии, които могат да бъдат враждебни за вас. Бихте могли да се загубите в нерагламентирани територии, както се е случвало много пъти до сега.

Много трудно за една раса е, да установи свои далечни бази, защото тези бази и тези нови територии трябва да се поддържат. Дори да се установите в относително ненаселена среда, както от физиологична, така и от биологична гледна точка, поддържането на тези бази е много трудно и изизква огромно количество пътувания и ресурси. Далечните минни колонии също така са застрашени от пирати и лесно могат да бъдат унищожени. Поддръжката на тези колонии изиква много усилия, дори ако добитите суровини са изключително ценни. Това са причините, поради които повечето пътуващи раси функционират относително близко до своите светове и се стремят да си осигурят ресурси от по-далечните райони посредством локална търговия.

Разбира се, човешките същества с прекрасното си въображение, измислят всякакви чудесни начини да пътуват почти без усилие във Вселената, използвайки енергия, която по някакъв начин се извлича от физиката и може да поддържа неограничено пътуване, дори да свива времето и пространството. Тези обаче, които живеят в реалната вселена, е трябвало да опознаят ограниченията на технологията. В някои случаи, тези ограничения са изключително сурови.

Пътуващите раси обикновено създават свои хранителни ресурси, но дори за това са нужни начални ресурси. Всички във физиологичната реалност се нуждаят от храна и енергия под някаква форма. Те използват енергия, за да получават ресурси, с които да извличат тази енергия. Те трябва да разчитат на технологията, която се нуждае от захранване и поддръжка. Ако пътуват далеч от родните планети и бази, тези раси ще изпитат огромни затруднения с логистиката.

В регионите без концентрация на развити нации, има огромни затруднения с пиратството. Съществува голяма вероятност и опасност да се изгубите или да сте обект на вреждебни влияния от околната среда. Някои региони в космоса се считат за прекалено опасни за пътуване поради тези причини. Дори в рядко населените райони, в които са установени координати за пътуване, съществуват огромни опасности. Отделни нации и дори малки империи във времето са установили стабилност, която поддържат в своите бази за ресурси и влияние.

Не съществува една огромна империя, която управлява галактиката. Това е абсолютна измислица. Има мощни локални сили и асоциации, често създадени чрез търговски съюзи или управляващи тела, които наглеждат търговските пътища. Огромни империи ръководещи обширни райони обаче, не могат да съществуват, защото няма начин да се осъществява и поддържа постоянен контрол, а предизвикателства пред такива мащабни структури са прекалено големи. Съществуват обаче империи, които включват десетки планети, слънчеви системи и др., които са доста мащабни от ваша гледна точка.

Ако разширявате вашето влияние във вселената, вие трябва да контролирате това влияние и да го поддържате. Това се постига посредством технологията. Нужни са ресурси и постоянни усилия за поддържане на външни бази. В определен момент се оказва прекалено трудно и изтощаващо за нациите и съюзите от нации, да осъществяват такава поддръжка и контрол.

Ето защо съществуват огромни, неексплоатирани и непознати райони в галактиката. Въпреки че има раси, които обитават тези райони, повечето от тях не са технологично развити, а ако са такива, то тяхната технология е много ограничена. Тези раси са изолирани, защото нямат възможност да получават технология от други нации посредством търговия и обмен.

Това е вселената, в която живеете и вие – вселена с чудесни творения, но и вселена с огромни ограничения. Придобиването на ресурси е проблем за всички напреднали раси. Технологията се нуждае от ресурси. Колкото по-напреднала е технологията, толкова повече ресурси са необходими за нея. Колкото по-голяма е нечия сфера на влияние, империя или собственост върху територии, толкова по-големи са нуждите от ресурси.

Нации, които са зависими от търговията, до голяма степен губят самостоятелността си в този процес. В невъзможност да се самоосигуряват, те разчитат на чужди доставки, както и на подкрепата на чуждо политическо влияние. За една раса, която се стреми да бъде свободна и самодостатъчна, проблемът с търговията и зависимостта е много голям. Затова трите основни и необходими изизквания за свобода и самодостатъчност във вселената са: обединеност на населението, самодостатъчност и изключителна дискретност.

Ако притежавате богатство във вселената, другите ще искат да го имат. Те или ще опитат да ви го отнемат, или да си го осигурят чрез търговия и размяна. Ако опитат да го разменят за нещо, те ще искат да ви съблазнят или да ви убедят, че наистина се нуждаете от нещо, което притежават, дори това нещо да не ви е истински нужно. Проблемът да притежавате богатство – независимо дали е биологично или технологично богатство, което другите нямат, дали е собственост върху стратегически свят или върху свят с огромно биологично разнообразие, каквато е Земята – е, че поддържането на контрол е трудно, ако другите знаят за вас. Това става невъзможно, ако зависите от други за осигуряване на основните ви ресурси.

Където има търговия, там има и влияние. Разширяване на влиянието във Великата Общност е много изтънчено и силно. За млада и израстваща раса, каквато е човечеството, Великата Общност представлява огромна опасност. Богатствата на вашия свят, от които вие сте се възползвали толкова дълго до днес, ви прави много уязвими за чужди интереси и влияния. А това, че човечеството е лесно податливо на влияния по стандартите на Великата Общност, ви поставя пред огромна опасност.

Следователно, вашите очаквания за търговия и пътувания трябва да бъдат ограничени от самите реалности. Вие ще можете спокойно да пътешествате в тази слънчева система дотогава, докато не опитвате да откриете нечие друго присъствие в нея. Но ако излезете извън вашата слънчева система, вие ще навлезете в огромната арена на интелигентния живот, където пътищата и териториите са установени много отдавна. Там няма да можете да отидете или да взимате каквото поискате. Вашата идея да пътувате, да търсите ресурси и каквото пожелаете в празната вселена, е напълно погрешна и представлява опасно и дори фатално предположение.

Докато сте слаби и безпомощни, другите няма да се защитават от вас. Ако обаче се правърнете в агресивна и амбициозна раса, вие ще си навлечете сериозни проблеми, защото в космическата среда, в която се намира вашия свят, съществуват отдавна установени договори и взаимоотношения, които вие няма да можете да промените. Ако ги нарушите, вие ще се изправите срещу цял набор от противници, които многократно ви превъзхождат в умения и възможности.

Затова поддържането на самодостатъчност на Земята е толкова важно за опазването на човешката свобода и самоопределение. Ако можете да осуетите нежелана интервенция на света, да задоволявате вашите нужди, да не бъдете алчни и амбициозни, а да се задоволявате с това, което ви осигурява вашия свят, вие ще можете да си осигурите достатъчен имунитет тук и другите ще трябва да се съобразяват с това. Ако обаче продължавате да увреждате света – да унищожавате неговите ресурси, да изчерпвате неговите богатства, да създавате нестабилност и конфликти или да дестабилизирате неговите саморегулиращи се системи – тогава другите ще се почувстват задължени да се намесят тук, за да спасят този свят за себе си. Именно това се случва днес на света.

Затова не си мислете, че дори да изчерпите света, ще можете да експлоатирате други прекрасни светове като този, защото те ще бъдат населени, контролирани и наблюдавани от други, а вие не можете да си позволите да предизвиквате конфликти със съседни раси от вашия регион.

В добре изградените и гъсто населени региони на космоса, войните са голяма рядкост. Разбира се избухват вътрешни конфликти и има промени в ръководството и администрацията на много светове, което понякога се осъществява по насилствени методи. Но конфликти между светове, които търгуват и взаимодействат помежду си са голяма рядкост.

От много отдавна войната се възприема като взаимно разрушителна и в буквалния смисъл се предотвратява между нациите и особено тези нации, които имат важни ресурси и които са мощни в своите региони. Това обуздава амбициите и желанията за завладяване, защото подобни амбиции са доказано вредни за всички участници в тях. Ако сте амбициозни и желаещи да завладявате, другите ще се обединят срещу вас и вие няма да можете да им се противопоставите.

Стабилността тук е по-важна от напредъка на нечия империя – стабилност и постоянен приток на ресурси – вид статукво, може да се каже, което отдавна се е доказало като положително. За млади и агресивни раси като човечеството, това е трудно разбираемо. Човечеството е като страстен и необуздан юноша с големи амбиции и планове, но юноша безразсъден и саморазрушителен. Човечеството още не се е показало в зряла среда, в която такива страсти и такова безрасъдство не се толерират.

Вие живеете във вселена изпълнена с ограничения. Това не е среда без граници, в която можете да бъдете всичко, да вършите всичко, да наранявате каквото поискате, да печелите и завладявате каквото пожелаете. Трябва да разберете това, защото няма да можете дълго да вършите тези неща, дори в рядко населените райони на космоса.

Вашите съседи са силни. Не трябва да воювате с тях. Достатъчно ще бъде да защитавате границите на вашия свят от нежелани нашествия – от страна на търсачи на ресурси и икономически колекиви, от опортюнистични групи, които желаят да установят влияние и търговски отношения тук. Защитата и опазването на границите ще бъде достатъчно трудно за вас. Никой няма да дойде и да завладее вашия свят със сила, освен ако не докажете, че сте агресивни, разрушителни и дестабилизиращи за околния регион и представлявате заплаха за сигурността на съседните светове.

Такава възможност обаче е далеч в бъдещето, а човечеството има големи проблеми вкъщи – проблеми, които ще определят неговата способност да се обедини и да продължи да бъде жизнеспособен пазител на този свят. Пред вас са Великите Вълни на промяната с всички техни последици за народите и хората на земята. Трябва да отблъснете Интервенцията осъществявана днес на света, която се извършва от търсачи на ресурси – от групи, които не са уважавани в този район на космоса, пътуващи наоколо групи, които се опитват да печелят от когото и както могат. Тези групи не представляват установени светове или сили, защото такива сили не осъществяват своята дейност по този начин.

Можете да видите, че човечеството не е достигнало колективна зрялост и не е обуздало разрушителните си тенденции и амбициозното си поведение, своята алчност и т.н. Можете да видите, че сте като диви младежи живеещи в среда на улегнали възрастни. Същестуват хищни сили във вашата локална вселена, които ще опитат да се възползват от вашата наивност и безрасъдство в своя полза. Ще поговорим за това в нашите по-нататъчни учения.

Засега приемете, че са налице няколко ограничения за това какво може да вършите във вашата локална вселена. Докато растете и се разширявате и ако устоите на Великите Вълни на промяната заливащи вашия свят, вие ще трябва да се борите с други отдавна установили се раси, които са изградили добре обмислени и фиксирани правила на поведение, правила на пътуване и правила на търговия, за чието установяване е било нужно дълго време.

Вие трябва да израстете, да бъдете отговорни и по възможност да поддържате високо ниво на самостоятелност в този свят, защото, ако загубите вашата самостоятелност, вие до голяма степен ще загубите възможността и обещанието да бъдете свободна и независима раса. Ако сте част от големите мрежи за търговия, вие ще бъдете повлияни от тези мрежи и те ще определят до голяма степен какво можете и какво не можете да правите. Ще трябва да заплатите висока цена за търговията си с тях, защото те ще ви влияят и в някои случаи, ще опитат да се облагодетелстват от това. Вие сте новодошли – слаба и нестабилна раса, раса, която е лесно убеждавана и манипулирана. Дори стабилни нации опитват да се облагодетелстват за собствени цели от новопоявяващи се раси като вашата.

Такъв е животът във физическата реалност, независимо дали сте местна раса на света или напреднала нация във вселената. Един и същ е и проблемът със съревнованието и оцеляването, с убеждаването и влиянието. Строгостта и трудностите на проявения живот не престават с развиване на напреднала технология. На практика развитието на технологията усложнява живота ви, прави го по-труден и по-предизвикателен, и привлича вниманието на други, с които трябва да се състезавате. Това е факт в цялата вселена и е реалност на физическия живот.

Не е нужно да парадирате с богатството, което имате. Не трябва да се показвате и да демонстрирате във Великата Общност. Трябва да се учите да бъдете изключително дискретни с кого взаимодействате, какво е естеството на тези взаимоотношения, кой може да посещава вашия свят, какво могат да правят тук тези посетители и т.н – всичко, което не правите сега и което трябва да правите в бъдеще.

Това е като израстването на една личност – млада и безрасъдна, с мисли, че може да стори каквото поиска, неподлежаща на контрол и отговорности. Вие навлизате в отдавна установена околна среда и срещате всички ограничения, които съществуват в нея. Вие разбирате, че не всички в тази среда се интересуват от вас, че не всички ви харесват и че не можете да вършите, каквото поискате. За да осъществите нещо, вие трябва дълго и внимателно да се подготвяте. Ако искате да бъдете щастлива и честна личност, вие трябва да ограничите определени страсти и намерения в себе си. Трябва да сте съзнателни относно някои съблазни във вашата среда, които могат да подкопаят вашата цялост и да ви направят по-слаба личност.

В този случай аналогията е много силна. Тя е подходяща. Рисковете, които един млад човек открива на света – съблазните и влиянията, които ще срещне, забраните, с които трябва да се справя – много наподобяват състоянието на човечеството в космоса в този момент. Вие трябва да се справяте със забрани, влияния, съблазни и трудности. И все пак, както израстването на един млад човек е необходимо, важно и представя определени предимства и възможности пред него, така и израстването на човешкото семейство представя големи предимства и възможности пред него.

Да установите съюз в този свят и да прекратите междуплеменните конфликти, ще бъде огромно постижение за човечеството и ще даде възможност да посветите вашата енергия на по-продуктивни и творчески начинания. Като част от Великата Общност, вие ще учите мъдростта от Великата Общност, мъдрост, която ще ви усъвършенства както на личностно, така и на колективно ниво. Защото съществува голяма мъдрост във вселената, въпреки голямото съревнование и рядко срещаната свобода в нея. Новото Съобщение за човечеството носи мъдрост от Великата Общност за вас по такъв начин, че да можете да я разберете и да я приложите във вашия живот.

Когато разберете, че всички раси търсят ресурси, ще ви стане ясно защо някой би дошъл във вашия свят. Такива посетители искат или да увеличат своята сигурност, или да спечелят и придобият ресурси. Няма други причини за посещение на чужди светове. Не си мислете, че има развит туризъм във Великата Общност, въпреки че той може да се осъществи между търгуващи помежду си раси. Проблемът тук е с биологичните рискове. Можете да пътувате до друг свят, за да посетите музей или някои забележителности в него, но ако не сте част от този свят, винаги ще съществува риск от биологична зараза. Този проблем не е решен във вселената. Между нациите и световете, които имат редовен контакт, посещенията могат да бъдат контролирани, но за външни посетители, те биха били или забранени, или изключително ограничени. Трябва да разберете, че всеки, който се появи във вашия свят, е дошъл или да подобри своята сигурност, или да получи настоящ и бъдещ достъп до ресурси.

Във Великата Общност, вие трябва да действате в зряла среда, където нуждата от ресурси е винаги налице и е изключително належаща. Никой няма да дойде във вашия свят за отдих или за почивка. Никой няма да дойде тук с научен проект или, за да преподава на студенти във вашите университети. Този свят е прекалено рискован за такива неща.

Тук може да видите до каква степен вашите предположения и очаквания не съответстват с реалността и ситуацията, как тези очаквания относно контакта с извънземен живот във Вселената наистина трябва да се основават на различна основа и че има критерии, които трябва да бъде създадени, за да бъде този контакт наистина полезен за всички участници.

Трябва да гледате звездите не като място, на което да избягате, а като прекрасна среда, в която ще бъдете освободени от трудностите и ограниченията на живота тук на Земята. Трябва да гледате на звездите и на космоса не като на убежище, а като на демонстрация на живот на по-високо ниво. Много от това, с което се сблъсквате тук на Земята ще срещате и в космоса, но в по-големи резмери и в по-екстремни начини.

Например, липсата на свобода, която съществува в много части на света, ще бъде дори по-крайна във Великата Общност. Напрегната борба за ресурси, които вие изпитвате на света и по-специално между по-бедните хора, ще бъдат по-крайни във Великата Общност. Нуждата от контрол на общественото и личностното поведение е много по-крайна във Великата Общност. Проблемите в търговията, пътуванията и преговорите са много по-крайни и по-трудни във Великата Общност. Необходимостта да се ограничи войната и конфликта е много по-крайна във Великата Общност. Великата Общност е по-голяма версия на вашия живот тук, по-голяма във всяко отношение.

Проблемът за поддържане на физическото здраве е по-краен във Великата Общност, където срещате същества, които са еволюирали в коренно различени биологични и стерилни среди. Рискът от зараза е изключително голям. Някой може да дойде в този свят, да се зарази и да отнесе заразата на своята планета, като по този начин изтреби повечето, ако не и всички населяващи тази планета. Толкова значим е проблемът със заразяването. Напредналата медицинска технология не е премахнала и не е намалила този риск.

Грижите, които човек трябва да полага за своя живот и своите дела, са по-екстремни във Великата Общност. Проблемът с придвижването, е по-труден във Великата Общност. Проблемът с разбирателството с другите, които са различни от вас, е по-екстремен във Великата Общност, защото разликите между вас и тях са много по-големи. Проблемът с комуникацията с другите, е по-екстремен във Великата Общност, където разликите в естеството, темперамента и външността са много големи.

Така че не гледайте звездите и не се опитвайте да избягате от живота. Не гледайте на пътешествието в космоса като на чудесно приключение в неизследвани и непознати региони. Не си мислете, че можете да ходите навсякъде, където пожелаете и да развивате технология за пътуване в измеренията на живота, за да се разхождате из вселената както във вашия квартал. Не мислете, че превозните ви средства ще ви отведат навсякъде, където пожелаете, докато мигнете с очи. Подобни очаквания са нормални за млади и изпълнени с представи и надежди раси, но не се вписват в реалността на живота, който се е развил в много по-дълъг период от време.

Има нации във вашата локална вселена, които съществуват от дведесет или тридесет хиляди години. Те са установили стриктно ниво на съгласие. Те не се занимават със социални иновации и повечето от тях нямат никаква представа от личностната свобода. Да живеете с тях би било много трудно и дори нетърпимо. Свободните раси са рядкост и са лесно разграничими. Те не пътуват наоколо и не се опитват да покоряват други светове. Ако се включат в планетарната търговия, те го правят в много ограничени размери. Те също така не приемат други гости в своите светове. Те остават изолирани и дискретни, и пазят много внимателно своите граници.

Както вече казахме в началото, това откровение ще се различава от вашите идеи и вероятно ще бъде толкова разочароващо за вашите очаквания, че дори няма да искате да приемете това, което ви се представя в него. Можете да продължите да подържате вашите надежди, мечти и фантазии. Но, уви, вселената представя всички проблеми и трудности във физическия живот, проблеми и трудности на живота в разделението – в състояние на разделение, разделение от Бог. Тези проблеми съществуват тук и навсякъде във физическата действителност. Никой не е могъл да ги преодолее напълно. Реални проблеми в ръководството и в отношенията с околните цивилизации имат дори раси, изградили голяма самостоятелност. Те също трябва да бъдат много бдителни и внимателни в своите срещи и влияния, които осъществяват във Великата Общност.

Така че, появявайки се във Великата Общност на интелигентния живот, вие се включвате в огромна и сложна демонстрация на живот, която в много отношения е подобна на това, което се изисква от вас тук на Земята. Различното е, че има много участници, които са доста различни един от друг и много по-различни от вас. Сложността на общуването, търговията и обмена е огромен и изизква огромни грижи и голяма бдителност. И все пак възможностите за собствения ви свят могат да бъдат значителни, ако човечеството продължи напред без агресия и амбиция, и ако признае, че свободата и стабилността имат много по-голяма стойност във Вселената, отколкото завоеванието или разширяването.

До тези изводи са достигнали цивилизациите и народите, които са оцелели във времето. Тези, които желаят да завладяват, са били унищожени или подчинени от други, защото тяхното поведение не може да продължи в условията на Великата Общност, в която повечето раси желаят стабилност и сигурност.

Най-голямата заплаха дори за най-установените народи във вселената са: загуба на ресурси, биологична зараза и екологичен колапс. Тези три неща влияят върху поведението на стабилните и развити нации повече от всичко друго. Докато войната и конфликтите са рядкост в много райони на космоса, съревнованието и влиянието продължават. Това застрашава суверенитета на нациите и техния достъп до необходимите ресурси.

Следователно това, което касае утвърдените нации във вашия район на космоса, е различно от онова, което занимава народите на Земята, които са фокусирани върху растежа и експанзията в свят на намаляващи ресурси. Обстоятелствата, в които се намирате изизкват от вас или да узреете, или да се провалите. Стабилността и сигурността ще стават все повече акцент на вашите хора, на вашите народи и на вашите лидери. Идеята за завладяване ще става все по-опасна, все по-разрушителна и все по-непроизводителна във вашите дела. И нуждата да запазите вашите ресурси ще става все по-доминираща в този век и в бъдните години. Това е, защото вие се появявате във Великата Общност и защото сте се развили на света толкова, че този акцент сега се превръща във ваша основна точка.

Без да знаете, вие се готвите за Великата Общност. Изправени пред свят на намаляващи ресурси, вие всъщност се подготвяте за Великата Общност, където проблемът с осигуряването на ресурси ще бъде непрекъснат и постоянно съществуващ в цялата вселена. Истинската свобода, ако може да се установи и поддържа, ще изизква обединение, самостоятелност и голяма дискретност – тук и навсякъде.