Семейства и Генетично Манипулиране


Предадено на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 12 юни, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Life In The Universe
Том 4 > Живот във Вселената > Глава 3

Семейната единица сред напредналите нации във вашия космически регион, както я познавате вие, все още се практикува на много места и винаги се поддържа сред управляващите класи. В по-примитивните светове, това със сигурност е естествен модел. За по-напредналите раси обаче, които разчитат на технологията и се интересуват от генетика, нещата са започнали да се променят.

Семейните единици и семейните кланове, водещи до по-големи племенни единици, са естествения еволюционен модел за развитие на интелигентния живот. Този модел се спазва, освен ако не е прекъснат или контролиран по някакъв начин от външни сили.

През много дълъг период от време, акцентът върху генетиката и генетичният контрол е широко разпространен с полезни, а понякога и с катастрофални резултати. Тези резултати са катастрофални за расите, които са размножавани с различни цели. Това е породило както практически, така и етични проблеми, вариращи в различните организации и раси.

Семейната единица в по-прогресивните и технологични общества на моменти е поддържана чак до управляващите класи. Но като цяло, за да се запази стабилността и сигурността, се създава и култивира в много висока степен злощастно колективно размножаване.Работната класа, класата на същества с определени специализации, военната класа и останалите групи, са във фокуса на колективното размножаване, с изключение на нациите, в които това се счита за неетично или непрактично.

От човешка гледна точка, колективното размножаване е ужасно, въпреки генетичните експерименти осъществявани под предлог за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората. Това представлява съблазняване на властта и пълно подкопаване на реалността и потенциала на човешката свобода и творчество.

Расите, които участват в изследването и манипулирането на светове като вашия, разчитат на генетичното размножаване. Расите, които те размножават, се отглеждат за определени цели и често са лишени от всякакви индивидуални качества до степен, в която индивидите нямат състрадание един към друг. Те са хибриди и техните естествени склонности към самосъхранение също са ограничени.

Проблемът с колективното размножаване съвпада с развитието на големи технологични държави, които трябва да упражняват еднаквост и контрол, особено ако имат чуждестранни предприятия и бази. Безредици сред населението на такива държави винаги са възможни и са постоянен проблем, и този проблем на много места е решен чрез акцент върху колективното размножаване.

Колективното размножаване обаче крие рискове, защото е изключително трудно да постигнете желаните резултати с абсолютна точност. Има случаи, дори в локалните ви региони, където класи от колективно размножавани лица са се изправяли срещу господарите си, унищожавайки инфраструктурата, на която са били предназначени да служат. След това, поради невъзможност да се грижат сами за себе си, защото не са създадени за това, те са създали огромни проблеми и е трябвало да бъдат унищожени.

Това е една несъвършенна наука. Въпреки че е култивирана в много, много фина степен на специфика, тя е все още несъвършена наука. Вие не можете да създадете това, което създава Бог и не можете напълно да манипулирате това, което е създадено от Бога. Биологичното същество има някои качества, които са извън контрола на генетичната манипулация и на генетичното инжинерство.

В по-етичните раси, колективното размножаване се избягва, защото не е морално, защото разрушава възможностите на отделната личност и защото крайните резултати често са непредвидими и дори хаотични. Следователно, напредналите и етични раси не участват в тези практики.

Много от напреднали раси обаче, не притежават такава етика и създават свои работни класи, функциониращи съгласно специфични генетични модели. Тези класи служат на тези над тях, които поддържат нормален и естествен семеен модел. Това обаче е рисковано, защото не можете да контролирате напълно умовете и възприятията на тези, които са се появили в живота, дори посредством механизма на колективното размножаване. Възможността за разединението и нелоялността винаги съществува.

Генетичното манипулиране е сила, но и рискована сила. Ако се отиде твърде далеч, ако се използва срещу благополучието на обществото, тя се превръща в голяма опасност. Това е един от проблемите при придобиване на технологична мощ и контрол, и е опит за установяване на стабилност и сигурност, без да се набляга на индивидуалната свобода.

Управляващите класи на расите, които активно участват в такава практика, са като затворници, заобиколени от огромна армия от хибридни индивиди, които те трябва непрекъснато да наблюдават, страхувайки се за собствения си живот и благополучие, в следствие на аномалии или влияния в тези контролирани популации.

Затова чувството за индивидуална свобода и проявленията на индивидуалната свобода като изкуство, музика и други творчески изяви, са заплаха и опасност за всяка нация, която разчита на колективното размножаване и голяма част от населението на която, са генетично създадени индивиди. Подобни чувства и проявления могат да стимулират тези хибридни индивиди – интереси, очарование и т.н. Дори елементарната проява на лична свобода или удоволствие могат да предизвикат тревога в йерархията, която ги контролира.

Интересен феномен е, че колкото повече някой се опитва да контролира, толкова по-уязвим е той. Не съществува страна с абсолютен контрол и сигурност. Въпреки че е необходимо да се осигурява стабилността, оцеляването и добруването на нацията и обществото, ако се осъществява в прекалени мащаби, това крие своите рискове.

Бог е създал индивидите да бъдат креативни и експресивни.Ако има опити това да се погази по генетичен път,политическо потисничество или социално предназначение, то създава основни конфликти в индивида. При такива случаи винаги е налице възможност за индивида да се обърне срещу своя генетичен създател, срещу своята социална функция или срещу тези, които са установили неговите функции в обществото.

Много отдавна са извършвани експерименти с цел изграждане на йерархична функционална система. В малки групи, като например в икономическите Колективи, това донякъде е успешно осъществено. Но в по-големите общества, то е трудно постижимо. Ако се смесят групи с различна генетична определеност, резултатите могат да бъдат много непредсказуеми. В големите общества е много трудно да се раздели напълно едно население от друго. Те биха могли да се влияят едни от други отвъд прогнозите и изчисленията на генетичния си дизайн.

Това е една от причините свободните нации да избягват контакти с големи раси, които разчитат на колективното размножаване и на генетичния инжинеринг. От друга страна, това е и една от причините, поради която големите раси избягват контакт със свободните раси, чиято индивидуална изява и проявите на индивидуалната креативност биха могли да застрашат социалния ред в тези големи цивилизации.

Това е проблем разбира се за нации, които са изцяло светски и в които духовноста на личността, както и силата на присъствието на Знанието не се разбират – дълбоката духовна интелигентност в индивида. Когато народите и цивилизациите станат изцяло светски, те загубват съзнателността си за най-голямата сила и най-големия потенциал в индивидите. Въпреки че могат да опитват да контролират дизайна и функционалността на индивидите чрез генетичен инжинеринг и социална функция, те не могат напълно да изтрият дълбоката духовна същност в индивида.

Това е един от най-значимите проблеми пред големите и технологично развити общества. Това е и един от проблемите, който ограничава размера на обществата и империите. Огромните империи по своята същност са нестабилни и проблема с контрола нараства толкова много, че те рано или късно колабират в своя център или в своя периметър. Ако създадете общество, в което отделния индивид функционира като машина, тогава вие също трябва да функционирате като машина. Машините функционират само в определен периметър. Извън този периметър, техния характер е много непредсказеум. Това винаги ще бъде валидно за биологичните същества.

Между расите във вашата локална вселена, с които вероятно ще се срещнете, има доказателства за колективно размножаване, по- специално в Колективите, които осъществяват локалната търговия и които също така са включени в нелегална търговия. В по-големите общества, колективното размножаване обикновено е минимално, защото манипулирането се оказва много трудно с времето. И все пак нациите се различават една от друга в това, което създават, както и в етичния си акцент.

Ако някога срещнете търговски раси във вашия регион, вие ще видите доказателствата за колективното размножаване. Вие ще го видите проявено в екстремни форми и също така ще видите прилагането на генетичен акцент върху населението, което ще бъде много еднородно във външния вид и в поведението си.
Това е опасност, срещу която човечеството трябва да се изправи, защото този тип генетична манипулация е съблазън. Това е съблазън за властта. Въпреки че може да има невинна цел в началото или да съдържа някои практически приложения, съблазънта за властта съществува.
Подобни идеи са открити и в човешкото семейство. Повече от тази информация е представена от расите, които посещават и се намесват в света днес. В техен интерес е, човечеството да развие и използва тази технология, защото икономическите Колективи срещат огромни трудности в отношенията си с нации с относително свободни индивиди. В техен интерес е човешкото население да бъде по-еднородно и сходно със самите Колективи.

В семейните единици във Великата Общност индивидуалната свобода е или окуражавана, или обезкуражавана. В големите технологични общности, индивидуалната свобода обикновено е обезкуражавана, а на някои места е дори непозната. Вие може да служите на вашето семейство и на семейния интерес, и да няма отклонение от това. Можете да служите в определена функция или качество, което е определено за вас според вашия талант чрез наследяване или чрез семейно положение и да няма отклонение от това. Във Великата Общност проблемът със семейния акцент е, че той се конкурира с националния акцент.

Семействата стават кланове, клановете стават по-големи групи, а по-големите групи се съревновават едни с други и нямат роднинска връзка помежду си. Затова важността на семейството в големите технологични общества е много редуцирана.

Затова, макар че може да имате потомство по естествен начин, цялото възпитание на вашите деца е изцяло определено от обществото. Тук синовната почит и семейната привързаност са силно обезкуражени. В контролираната среда, това е така. В много други нации, съществува относителна степен на гъвкавост по отношение на семейната преданост и ангажименти. Всичко зависи от структурата, акцента и етичната основа на нацията.

Проблемът с колективното размножаване, е също така демонстриран в създаването на военните сили. Тук трябва да подчертаем, че колективното размножаване е невероятно скъпо и изиква голяма инфраструктура за обучение и насочване на развитието на индивида. Ако се създадат военни армии по този начин, те могат да бъдат напълно лоялни към своите господари, но ще бъдат неефективни срещу противник, който използва креативност и интуиция. Те също така ще бъдат неефективни срещу противник, който използва силата на влиянието в менталната среда. Макар че генетично селектирания индивид може да е предан на своя господар, е почти невъзможно генетично да се размножи индивид, който не е обект на влияние в менталната среда.

Затова военните сили, които са създадени чрез колективно размножаване, са се доказали като неефективни. Те не са креативни. Те не се адаптират добре в различна среда и са предмет на убеждаване в менталната среда. Ето защо са създадени мерки за противодействие на военните сили, създадени по този начин, за да се създаде объркване и разделение, и да се извлече полза от липсата на приспособимост на тези сили.

Това е една от причините, поради която развитието на военната сила е ограничено. Доказано е, че такава военна мощ се създава и поддържа много трудно в по-големите нации. В развитите търговски среди, военната агресия е подчертано забранена. Народите притежават военни сили, но те функционират повече като охранителни сили. Само ако цял регион е застрашен от някаква външна сила, тези сили биха могли да бъдат събрани заедно в по-голяма и по-мощна линия на отбрана. Но в среда, в която война не съществува, големи военни сили няма да имат цел. В тях упованието върху оръжията и силата в умствената среда става още по-голямо, а упованието върху отбраната е от изключително значение.

Социалното устройство във Великата Общност може да бъде много еднородно или много сложно. В нациите, в които се осъществява генетично размножаване, съществуват много различими класи от индивиди, създадени с определени функции. Тези класи съществуват заедно под ръководството и насоката на други социални структури, които са се развили естествено чрез фамилните единици или чрез колективното възпитание.

Семейната единица, която съществува във вашия свят, е голяма рядкост за повечето големи технологични общества, които отглеждат децата си колективно в големи групи и в повечето случаи далече от своите родители, с цел да се внушат интересите на нацията и да се развият индивидите в съотвествие с техните таланти и в зависимост от тяхното ниво на социална функция и съществуване.

Само в свободните общества можете да видите социални условия сходни с вашите, в които отделния индивид се развива в зависимост от своите специфични таланти и възможности, вместо да се впише в големите социални модели за удобство на държавата. В свободните общества, индивидуалния талант и качествата на отделния индивид се разкриват рано и съобразно с индивидуалните възможности на индивидите. Това се прави с цел да се извадят на преден план личните им качества и възможности, и да се култивира Знанието във всеки един от тях, за да могат самите те да разберат своите силни страни и таланти, както и тяхното желание да ги проявяват по конструктивен начин. Тази форма на образование е много специфична. Тя е фокусирана върху отделния индивид. Много рядко можете да видите подобно нещо в големите технологични общества, в които не се ценят качествата на отделната личност отвъд нейната служба за специфична и определена социална дейност.

Разбира се в големите технологични общества има обучение за специфични неща, за които индивидите се взимат от техните родители и се подлагат на специално обучение, за да се подготвят за специфични социални задачи. Вие няма да видите нещо подобно в свободните общества, които са ръководени с акцент върху отделния индивид, на неговата креативност и потенциал.

Затова свободните общества са много по-малобройни. Те нямат големи социални изизквания за поддръжка на огромна инфраструктура. Те нямат чужди бази и съоражения, които се нуждаят от стриктен контрол и могат да изложат техните членове на чуждо влияние и на силата на убеждаването, които са разпространени във Великата Общност. Свободните нации са обикновено по-малобройни и много по-приобщаващи. Те трябва да отстояват своите постижения от влиянията отвъд техните светове и от многото съблазни, които винаги са налице при контактите им с други раси.

Поради акцента върху индивидуалното развитие, свободните раси обикновено създават високо ниво на креативност. Развитието на науката и технологията, на етиката и духовността, могат да бъдат на много високо ниво в тези общества. Ползите за обществото са огромни, което дава на тези общества определени предимства липсващи в големите технологични нации. Тези предимства обаче, предизвикват проверка и интерес, както и неизбежни опити за убеждаване. Затова малките и свободни раси трябва да бъдат изключително дискретни, защото ще култивират предимства, които големите общества не притежват, предимства, които са интересни и ценни за тях и за които те не притежават нужното социално устройство. Това още веднъж разкрива проблема да притежавате богатство и мощ във Великата Общност. Затова мъдрите раси във Великата Общност остават скрити и изключително дискретни.

Тук можете да видите огромния контраст с човешкия идеал да споделяте с някой свободно и открито мъдростта във вселената, да се показвате където и да отидете, да споделяте своите дарования където и да отидете, да изразявате нечии таланти, способности и постижения. Това е така, защото човечеството никога не е трябвало да развива високи нива на дискретност, както и прозорливост, че тези подбуди и амбиции все още съществуват.

Ако човечеството желае да еволюира като свободна раса във вселенета, то трябва да бъде изключително дискретно по отношение на своите таланти и постижения, и да ги опазва във възможно най-голяма степен отвъд надзора във Великата Общност. Ако развивате технологии или напредвате в социалната си структура и функциониране, дори ако напредвате в изкуствата, това до голяма степен трябва да остане скрито от чуждите сили. Защото свободните нации винаги са разглеждани като заплаха за расите, които не са свободни. Изразяването на една свободна нация винаги се разглежда като застрашаващо интересите на големите нации, където свободата не се практикува и е непозната.

Не можете да избегнете тази реалност. Не можете също така да надделеете над вселената с вашата гледна точка или с вашата перспектива. Опитите ви да сторите това ще гарантира загуба на вашата свобода и самоопределение във времето. Отново, мъдрите остават скрити, за да останат мъдри. Свободните трябва да функционират много внимателно и проницателно във Великата Общност, за да останат свободни.

Това е много по-различно от поведението, перспективите и амбициите, които преобладават в човешкото семейство. Прилагането и проявлението на свободата във вашия свят, в човешкото семейство, са напълно естествени и полезни. Но дори и тук, вие можете да забележите как свободата е определяна като предизвикателство и опасност в народи от вашия свят, които не са свободни или ограничават свободата на своите граждани. Те се страхуват от проявленията на индивидите, независимо дали тези проявления са полезни или не. Това е проблем, който можете да видите дори във вашия свят. Проблем е колко свобода се дава на отделния индивид. Индивидуалната свобода във Великата Общност е рядкост. На много места, тя е дори непозната.

Във вашия свят, докато се изправяте срещу Великите Вълни на промяната, личната ви свобода ще бъде ограничена поради необходимост, поради обстоятелствена необходимост. Изправени сега пред ограничени ресурси, пред намаляване на богатствата на народите ви и пред нарастващия проблем с човешките лишения, личната ви свобода ще бъде изключително ограничена поради належаща необходимост. Човечеството трябва да има по-голямо социално съзнание и отговорност. Това е част от еволюцията ви на раса и е много важно за бъдещето, което ще създадете за вас, както и за включването ви към Великата Общност.

Затова съюзниците на човечеството се опитват да окуражат опазването на свободата и съзнанието за по-дълбокото Знание в човешкото семейство. Те желаят да има и други свободни раси в техния регион на космоса, не защото обичат човечеството, а заради собствената си стабилност и спокойствие. Те имат естествен интерес да промотират свободата във вселената и да имат други свободни общества в близост до тях, което ще бъде важно за тях. Те също така ценят потенциала на човечеството и възможността му да се развие като забележителна раса, в която индивидуалните качества ще имат голямо значение за обществото. Това обаче няма лесно да се осъществи.

Затова съюзниците на човечеството са пратили набор от Документи на света, за да се подготвят хората за рисковете и опасностите при срещите си с Великата Общност и да акцентират върху развитието на личния талант и качества, и върху култивиране на Знанието – дълбокото духовно Познание – което е в основата на съществуването на всяка свободна раса. Човечеството има всички необходими качества, за да еволюира като свободна и самоопределяща се раса във Великата Общност. Изизкванията обаче са огромни и образованието е от изключителна важност.

Предвид трудностите от Великите Вълни на промяната – унищожаването на околната среда, изчерпването на природните ресурси и съпътстващите проблеми в производството на храна, разпространението на основните ресурси за хората, риска от епидемии и заплахата от война и конфликт – всичко това представлява изключителна опасност пред човечеството сега и в бъдеще. Опасността от извънземна интервенция от икономическите Колективи и от други групи, които желаят да печелят и да влияят тук за своите интереси, допълнително усложняват ситуацията, в която се намира човечеството в момента.

Някои хора мислят, че свободните раси ще дойдат и ще опазят света. Но свободните раси няма да сторят това, за да останат дискретни. Те не притежават военна мощ за това. Човечеството само трябва да извоюва правото си на свобода във вселената. Волята, намеренията и отдадеността на човешкото семейство са нещата, които ще ви установят като свободна раса. Ако живеете под покровителството на чужди военни сили, тези сили до голяма степен ще контролират човешкото съзнание и човешките правителства. Никоя свободна раса не е готова да осъществи това, нито пък то е от ваш интерес.

Все някога трябва да порастете.Трябва да узреете, да станете силни и дискретни. Това е предизвикателството и трудността при присъединяването към Великата Общност на интелигентния живот. Това е предизвикателството пред човечеството сега – опасно предизвикателство, но и предизвикателство с огромни възможности за вас.