Великите Вълни на Промяната

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 27 юли, 2007г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Голяма промяна наближава света, промяна, която не прилича на нищо, което човечеството е виждало досега – Великите Вълни на промяната обединяващи се в този момент. Човечеството е повлияло на света по много начини и резултата от това започва да се проявява на света – набира сила, набира мощ, обединява се във време, в което хората не са подготвени и не осъзнават случващото се около тях.

Великите Вълни не са отделно събитие. Те не се случват в един ден, защото човечеството е създало сили на промяната, с които трябва да се бори постоянно, защото днес вие живеете в свят на изчерпващи се природни ресурси, свят, чийто климат е сериозно повлиян и разстроен, свят, чието екологично състояние е увредено, свят, чието население трябва да се изправи пред остър недостиг от вода и храна, пред риск от заболявания и болести в огромен мащаб, засягащи дори богатите нации по света. Балансът е нарушен и променен, и човешкото семейство трябва да се обедини, за да се справи с тези огромни предизвикателства.

В свят на постоянно увеличаващо се население и намаляващи ресурси човечеството трябва да вземе важно решение, фундаментален избор накъде да поеме. Съревновават ли се народите за оставащите природни ресурси? Спорят и воюват ли те за контрол и излаз върху тези ресурси? Защото всички големи войни през бурното човешко минало са били основно усилия за излаз и контрол върху ресурсите.

Ще настояват ли богатите народи да запазят начина си на живот и ще се съревновават и спорят ли те помежду си, унищожавайки още повече света, грабейки от бедните хора тяхното право да се издържат, за да се поддържа грандиозен и задоволяващ начин на живот за заможните нации?

Ако човечеството избере този път, това ще бъде началото на продължителен конфликт и постоянно унищожение. Вместо запазване и разпределение на останалите ресурси и търсене на възможности за приспособяване към новите условия на света, човечеството ще унищожи каквото е запазено и ще потъне в бедност и опустошение, в огромни загуби на човешки живот и много мрачни, сурови и сериозни перспективи в бъдеще.

Ако обаче човечеството избере различен път, осъзнавайки естествените опасности пред Великите Вълни на промяната, разбирайки сериозността на тяхната реалност и големите последици, които могат да имат за благото и бъдещето на хората, тогава мъдрите личности, лидерите на народите и религиозните институции могат да осъзнаят, че разделеното човечество ще пропадне пред лицето на Великите Вълни на промяната. Ако е обединено, човечеството е в състояние да поеме различна посока, да се подготви за влиянието на Великите Вълни на промяната и да постави началото на голяма взаимопомощ и обединение, които никога до сега не е постигало. Това ще се осъществи сега не от религиозни принципи или от висока етика, а от споделени нужди.

Какво може да постигне един народ, ако светът се потопи в конфликт и лишения? Народите на света са прекалено взаимообвързани, за да изберат война и конфликт, без да причинят разрушение и унищожение за всички.

Обединението е големия ви шанс. Разделението ще ви провали, а провалът ви ще бъде продължителен и на изключително висока цена – много по-голяма от всяка война, която някога е водена на този свят и по-разрушителна от всеки познат на човечеството конфликт.

Изборът ви не е голям, но е фундаментален. Този избор трябва да бъде осъществен от всеки гражданин, а не само от политическите и религиозните лидери по света. Всеки трябва да избере дали ще се бори и съпротивлява, дали ще се изправи срещу Великите Вълни на промяната, дали хората ще се борят със себе си и с другите, за да поддържат своя стандарт или ще осъзнаят голямата опасност, ще се обединят, за да се подготвят за този сблъсък и ще изградят ново бъдеще за човечеството?

Вие няма да можете да живеете по начина, по който го правите сега. Богатите нации, заможните хора и хората свикнали с охолство и лукс чувстват, че това не е само тяхно право, но и правомощие от Бог и от живота – те трябва да променят своя живот, да го опростят, да живеят по-справедливо, защото споделянето на оставащите ресурси ще изизква това.

Богатите ще трябва да се грижат за бедните, а бедните ще трябва да се грижат едни за други, защото провалът е един както за бедните, така и за богатите. Няма да има победители, ако човешката цивилизация се провали. Няма да има водещи нации. Ако това се случи няма да има водещи племена, групи или религии. Великите Вълни на промяната имат потенциала да поведат човечеството към бездната. Толкова мощни са те и толкова всеобхватно ще бъде тяхното влияние.

Следователно първата ви стъпка е да се изправите срещу голямото предизвикателство, което е пред вас – без да настоявате за решения, без да се борите с истината, с това, което знаете или виждате, без да вините хората и да очаквате някой друг вместо вас, да се погрижи за проблема. Всеки трябва да поеме отговорност за начина, по който живее, за начина, по който мисли, за начина, по който работи, за своите днешни и бъдещи решения. Всеки и най-вече гражданите на богатите нации трябва да преосмислят къде и как живеят, как осигуряват своето препитание, как използуват ресурсите на света, как изразходват енергията – всичко това.

Разбира се сега не е време за противоречия или самодоволство. Сега не е време да мислите, че само правителствените лидери трябва да решават вашите проблеми, защото сега и вие трябва да се грижите за живота и обстоятелствата пред вас.

Това е като да получите текущата си сметка. Човечеството е изразходило материалното си наследство, отлагайки плащането във времето и сега трябва да си плати за това. Сега обстоятелствата се показват с голяма сила и са много на брой.

Сега трябва да оцените какво сте създали. Трябва да пресметнете състоянието си. Трябва да оцените света, който сте създали, защото човечеството е пропиляло природните ресурси. Този изобилен и прекрасен свят, който Творецът на живота е дал на хората и който те ограбват, пропиляват и унищожават – чрез алчност, корупция, войни и конфликти, чрез неотговорно поведение, чрез невежество и несъзнателност – сега последиците започват да изплуват. Това не е предстояща възможност или проблем за бъдещите поколения.

Това е светът, в който сте дошли да служите. Това е светът, който сте създали. Това са условията, срещу които се изправяте сега. Трябва да ги приемете. Трябва да признаете отговорността за малкия ви принос в тяхното създаване. Трябва да признаете това без чувство на срам, но и с отговорност. Пред лицето на Великите Вълни на промяната няма място, в което да избягате и да се скриете. Не можете просто да си вземете багажа и да отидете в друга страна или на друго място, където да останете, докато бурята отмине, защото това ще бъде продължителна буря и няма място, където да отидете.

Само вашето Знание, дълбоката интелигентност, която Бог е поставил във вас, ще знае какво да сторите в тези обстоятелства и в огромните промени идващи за човечеството. Само това дълбоко и свещено Знание може да ви преведе през трудните времена напред и само то знае как да плува в бурните води, които ще се появят.

Вие вероятно сте свикнали да бъдете необезпокоявани от големите проблеми на света. Вие вероятно сте се изолирали докато те са били в далечината и не са изглеждали проблем за вас. Изглежда те са били нечий друг проблем, проблем на друга страна, проблем, който други хора е трябвало да решават. Тази изолация обаче сега е невъзможна. Невъзможно е да не бъдете засегнати от Великите Вълни на промяната. Невъзможно е те да не променят драстично обстоятелствата за вас.

На практика вие не можете да промените това, което наближава, но можете да се подготвите за него. Вие можете да се приспособите. Можете да използувате ситуацията, за да допринесете за благото на хората, защото това е причината да дойдете на земята. На по-високо ниво, отвъд мислите и вярванията ви е истината, че сте дошли тук с цел и че Бог ви е пратил да служите на света в условията, които се появяват сега.

Следователно докато в ума си вероятно таите страх или тревога, ярост или възмущение – вие вероятно ще бъдете изключително объркани и озадачени; вероятно ще се чувствате безпомощни и немощни пред лицето на тези големи предизвикателства – но дълбоко във вас, на нивото на Знанието, това разбира се е вашето време. Това е времето, в което ще получите важен повик. Това е времето, в което големите ви дарове ще се покажат, защото вие не можете да го направите сами. Те трябва да бъдат извадени от вас. Зовът трябва да дойде от света, защото вие не можете да го извадите от вас и той да бъде истински. Вие не можете да се самоинициирате за по-велик живот. Зовът трябва да дойде отвъд вас – викайки даровете ви, зовейки ви в по-висше състояние на ума и съзнанието, и в по-висока позиция на отговорност.

Без този зов, вие или ще отричате и ще се опитвате да забравите оставайки глупави и невежи, или ще се борите и измъчвате да запазите правата, които чувствате, че имате и за които мислите, че ви принадлежат. Ще действате с гняв и страх. Ще отхвърляте другите. Ще бъдете изключително изплашени и невероятно объркани. Ще вярвате, че нещо ще ви спаси, че има решение на хоризонта, което да реши всичките проблеми. Така вие няма да видите, няма да знаете, няма да се подготвите и няма да сте готови, а ще бъдете уязвими, когато Великите Вълни наближат.

Вероятно си мислите, че природата е безмилостна за неподготвените. Природата не показва милост към тези, които не са готови за възможностите. Бог желае да ви спести провалите, конфликтите и раздора. Затова Знанието е поставено във вас. Бог знае какво следва за човечеството. Хората обаче остават слепи, наивни и егоистични. Бог е наясно, че ако вие не се подготвите, ако не станете силни със Знанието, ако не освободите вашите дарове, ако продължите стария живот със старите идеи и предположения, вие ще се провалите и провалът ви ще бъде ужасен.

Единствено Знанието във вас може да отговори. То не се страхува от Великите Вълни. То на практика е било подготвено за тях, защото такава е вашата съдба. Вие не сте дошли на света само да консумирате, да заемате място, да спомогнете за унищожението му и да използувате готовите му ресурси. Не затова сте дошли и дълбоко във вашето сърце, вие знаете това. Това обаче, което знаете и това, което си мислите, са две различни неща. Затова трябва да се обедините със Знанието и да изучавате Пътя към Знанието, да изучавате Стъпките към Знанието, за да станат те вашия водач и съветник.

Нуждаете се от тази вътрешна увереност, защото около вас ще има объркване, ярост и конфликти, когато хората бъдат лишени, когато те се почувстват застрашени, когато сигурността им навсякъде е предизвикана. Ще видите отделни индивиди и цели групи да действат с ярост и възмущение. Ще видите цели нации да се заплашват помежду си и това вече е започнало. Големите конфликти и заплахи от войни ще бъдат замаскирани от политиците и религията, когато те всъщност ще бъдат заради ресурсите на света. Кой ще притежава тези ресурси? Кой ще ги контролира?

Конфликти от такова естество отдавна вече съществуват. Потенциала за възникване на такива конфликти и войни расте с всеки изминал ден. В света вече гори огън и се палят жарави за още по-големи пожари на конфликти, а условията за възникването им са назрели.

Естествено, ако желаете да бъдете защитени и да спечелите от наближаващата промяна, вие не можете да останете на сегашното си място, със сегашното си мислене и със сегашните си предположения. Трябва да изпитате огромна промяна във вас, а тя ще дойде както от условията на света, така и от появяването на Знанието във вас. Не можете да останете където сте ментално, физически и емоционално, и да имате истинска надежда за оцеляване и печалба от голямата промяна, която наближава.

Това е важното предупреждение, което Новото Съобщение (Откровение) (*Вижте Важните Термини) представя. Великите Вълни на промяната наближават света и човечеството се сблъсква със съревнование отвъд този свят – интервенция на раси отвъд света, които желаят да спечелят от разделеното и слабо човечество, и от западащата човешка цивилизация. Ученията на Новото Съобщение (Откровение) представят много ясно тази реалност. Не е трудно да разберете това, когато свалите гарда си, когато загърбите предпочитанията си, когато набюдавате с ясен взор и слушате света, за да виждате и да знаете.

Забележително е обаче, че здравия разум не се среща толкова често. Хората са изгубени в своите желания или в това, което се страхуват да изгубят. Те са изгубени в своите конфликти, в своите страдания, в борбите със себе си и с околните. По този начин се губи всичко, което е естествено и ясно да се види, да се чуе, да се знае и да се прави – завоалирано от човешката ангажираност, от човешкото желание и конфликт.

Човечеството със сигурност наближава голям праг, който ще определи неговата съдба и неговото бъдеще. Доказателствата за това са навсякъде около вас и вие можете да ги почувствате – чувство на тревога, чувство на несигурност, чувство на обърканост, чувство на разбиране. Знаците по света ви говорят – казват ви, че голямата промяна наближава и е на входната ви врата.

Можете да почувствате тези неща, ако пожелаете да го сторите – без да опитвате да се скриете или да избягате от тях, без да настоявате, че сте щастливи и безгрижни, без глупави гонитби, които ангажират и объркват ума, и съзнанието ви, и от които не можете да чуете знаците на света, зовът на света и вълнението на Знанието във вас.

Това е вашето време. Затова сте дошли. Това са важните събития на вашето време. Това е важния праг, с който се сблъсква човечеството и вие трябва да се готвите за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото ви. Животът няма да бъде винаги такъв, какъвто го познавате. Човечеството няма да открие нови енергийни ресурси или магическо решение, с което да запази статута на елита.

Вие живеете в западащ свят. Нужните ресурси, за да бъде богата, стабилна и осигурена една нация намаляват. Средата, в която живеете ще се намира под нарастващата нужда от унищожение на околната среда и от множеството удари нанесени от хората.

Следователно, вие стоите над пропастта. Ще изберете ли да останете невежи, ще се борите и страдате ли, когато навежеството и отричането ви провалят накрая? Или ще изберете пътя на смелостта и мъдростта, за да се готвите и да позволите на великия Божи дар на Знанието да ви води и направлява?

За да разберете значението на този Божи дар, вие трябва да видите сериозността и дълбочината на предизвикателството, срещу което се изправяте. Трябва да разберете нуждата в себе си, да осъзнаете, че нямате отговор и че дори вашите експерти и учени нямат реален отговор. Те имат само частични решения на проблема. Те действат по отношение на това да уведомят и подготвят хората, но човечеството е безкрайно изостанало в подготовката си за Великите Вълни на промяната. Късно е вече и вие не сте готови.

Следователно, вие трябва да откриете истинската нужда във вас да отговорите на великия дар от Бог – дар, какъвто човечеството не е получавало никога до сега – защото сега то се изправя пред предизвикателство и криза, каквито не познава.

За да откриете решението, вие трябва да почувствате нуждата да го сторите. Трябва да осъзнаете тази причина. Трябва да се изправите срещу Великите Вълни на промяната. Трябва да комплектовате знаците, за да видите цялата картина, която ви се разкрива. Тази картина е ясна и очевидна, но не и за тези, които не виждат, които не мислят и които не правят нужните асоциации, за да я видят ясно и точно.

Всякакъв акт за пренасочване на вашия фокус и вашата енергия трябва да е базиран върху вътрешна и неотложна нужда. При спокойни обстоятелства, хората рядко прогресират в някаква насока и начинание. Истинския прогрес трябва да бъде подтикван от дълбока и належаща нужда – натиск както от обстоятелствата и нуждите на света, така и от Знанието във вас. Знанието ви подтиква да сте съзнателни. Знанието ви подтиква да се готвите психически, емоционално и практически за големите промени, които наближават, за големите събития във вашия живот и за големите връзки, които трябва да осъществите. Тези връзки обаче ще се появят от срещите ви с големите предизвикателства в живота.

Не се притеснявайте, че другите не отговарят. Не се безпокойте, че човечеството остава невежо, снизходително и наивно в своите завоевания и конфликти. Зовът е за вас. Трябва да сте отговорни за вашия живот и за това, че сте тук. Зовът е за вас. Не се нуждаете от консенсус с другите, за да отговорите. На практика вие няма да получите такъв консенсус. Вие вероятно ще бъдете единствената личност наоколо, която да отговори. Трябва да отговорите, дори да е така. Не можете да чакате уверение от другите, за да го сторите, защото, когато всички откликнат, ще възникне паника и раздор. Ще има скръб и конфликти. Не трябва да чакате момента, в който всички ще отговорят, защото тогава ще възникне хаос.

Трябва да подготовите себе си и вашия живот. Трябва да заздравите връзките си. Трябва да ограмотявате хората около вас – тези, които могат да чуят и отговорят. Трябва да изоставите целите и предпочитанията си, за да отговорите на света. Трябва да преоцените къде, как и с кого живеете, кой може да пътува с вас, кой може да се готви с вас и кой не. Трябва да преоцените вашата дейност и нейната приложимост в бъдещето. Трябва да правите това без някой около вас да ви окуражава и да е съгласен, защото това вероятно няма да се случи.

Вашият ум няма да желае да се изправи срещу бъдещето. Той няма да желае и други неща, защото е слаб и склонен на грешки. Той се ръководи от страх и предпочитания. Във вас обаче има велико съзнание, съзнанието на Знанието. То не е объркано. То не е в конфликт със себе си. То не е обект на съблазън от света или от някаква друга сила, защото отговаря само на Бог. Това е единствената абсолютно чиста, сигурна и мъдра част от вас. Тя съдържа вашата голяма цел за идването ви на света и представлява фундаменталната ви връзка с Бог, която не е била загубена при Разделението.

Въпреки всички изяви на този свят, въпреки всички дейности и трагедии в него, вие оставате свързани с Бог. Бог ви е пратил тук, за да служите на свят в нужда. Затова сте това, което сте. Затова имате уникална същност. Затова имате определени силни качества и слабости, които да разберете и да използувате правилно. Вие не можете да сте слаби и противоречиви пред Великите Вълни на промяната. Те ще извадят наяве дълбоката ви сила, от която ще се нуждаете. Не можете да се заблуждавате пред лицето на толкова големи трудности и предизвикателства.

Разбира се Великите Вълни наближават света. Не можете да ги избегнете. Те са дълбоки и ще бъдат продължителни. Притежавате ли яснота, трезвост и откровеност, за да ги видите ясно, да се грижите за тях емоционално и психически, и да започнете изграждане на вашата основа – основа създадена от Знанието във вас, основа за връзки, основа за дейности и основа за мъдрост? Вие градите тази основа не само, за да преминете големите предизвикателства, но и за да помагате, и служите на другите.

Трябва да разберете, че нуждите на хората ще нарастват в бъдеще. Всички ще бъдат бедни и много от вас ще търпят лишения. Трябва да сте силни не само, за да се грижите за себе си, но и за другите – да се грижите за по-възрастните и за вашите деца. Естествено, вие не можете да се грижите за всички, но ще бъде видно кои от вашите съседи са слаби и уязвими. Трябва да сте достатъчно силни и да се грижите за тях също така.

Въпреки че това изглежда прекалено, въпреки че не е ваше предпочитание, то на практика ще ви изкупи, защото ще ви извади от вашите конфликти, от вашите зависимости, от слабото ви самочувствие, от вашите разкаяния и от болезнените ви спомени. То ще ви накара да изградите истински връзки с вас самите, с другите и със света.

Затова не гледайте на Великите Вълни на промяната само като на трагедия или на голяма опасност, но и като на зов, на изизкване – зов и изизкване, които могат да ви възстановят и изкупят, които могат да извикат Знанието и големите дарове, които носите с вас и които трябва да отдадете, дарове, които ще бъдат отпределени от наближаващите обстоятелства.

Великите Вълни на промяната носят голяма яснота в живота ви и ще разкрият вашите слаби и силни страни. Те ще ви извадят от вашите мечти на доволство и нещастие. Те ще ви доближат до вашите чувства и до Знанието във вас. Следователно не ги отхвърляйте и не ги отричайте. Не мислете, че са незначителни или че хората ще имат обикновени решения за тях, защото ако сторите това, вие ще се отречете от зова и силата на вашето време и от изкуплението, което е трябвало да ви донесат и за което сте дошли на света в тези условия.

Това ще ви обедини с вътрешната ви сила и ще разчупи вашите слабости, защото трябва да бъдете повикани сега. Това не е проблем за другите, защото сега всеки трябва да участва. Колкото повече са повикани за голямата си цел тук, толкова по-големи са шансовете, обещението и вероятността за човечеството да оцелее във Великите Вълни на промяната, да подготви нов курс, нова посока и обединение в процеса.

Това обаче зависи от вас и от силата, с която сте родени и която трябва да излезе на преден план в Знанието, което Бог е поставил във вас и което знае пътя напред.

Наближавате съдбоносни времена. Това е вашето време. Това е вашия зов. Това е мястото, където да откриете истинската си сила. Тя никога не се открива, ако хората са самодоволни и заспали. Тя се показва само, когато хората отговорят и действат с истинска посока и намерение.

Човечеството има голяма надежда в лицето на Ученията на Новото Съобщение (Откровение). За пръв път духовността е представена на нивото на Знанието. Това е велик зов. Това е велик дар. Той носи мъдрост отвъд това, което човечеството е установило дотук. Той зове хората извън сенките – извън конфликта, извън противоречията, извън пристрастяванията, извън нещастията – да отговорят на свят в нужда.

Новото Съобщение говори на големите нужди на света – Великите Вълни на промяната и Голямата Тъмнина на интервенцията, която е на света. То говори на голямата цел, която е повикала всички тук. То говори на силата на Знанието и разкрива как Знанието може да бъде открито и изживяно. То говори на нивото на връзките, които хората трябва да имат, за да установят съюз помежду си. То говори на човешкото бъдеще във Великата Общност на интелигентния живот във вселената и на големия праг, през който човечеството трябва да премине, за да открие голямата си съдба и осъществяване.

Вие сте благословени да получите това Съобщение (Откровение), да сте предупредени за Великите Вълни на промяната и за Голямата Тъмнина, която е на света. Имате време да се готвите, да се съберете, да подготвите живота си и да получите ръководството, което Бог ви е дал чрез Знанието, с което сте родени и което е най-големия Божи дар за света.