Свободата да се Движите със Знанието

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на
Маршал Виан Самърс
на 3 юни,2008г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Има много хора по света днес, които чувстват голямата наближаваща промяна и все повече откликват на съобщенията на Знанието, дълбоката интелигентност в тях, която ги съветва да вършат определени неща, да правят определени промени или настройки в техния живот и да предприемат определени действия.
Въпреки това обаче, много от тези хора не са отговорили. Те чувстват предупреждението и вероятно виждат знаците, но не действат. Те виждат нуждата и възможната опасност, но не са предприели никакви действия.

Това включва два проблема. Първият е, че Знанието в тях не е достатъчно силно, за да ги води. Всъщност Знанието е достатъчно силно, но те нямат силна връзка с него, за да почувстват належащата нужда и движението в себе си. Това е като далечен глас, като преминаваща картина или краткотрайна емоция, в която Знанието е комуникирало с тях, но от много далеч и през дебела стена. Знанието в тях е силно, но те още не са готови да му отговорят.

Тази неспособност да отговорите или без-отговор-ност, както бихте казали, е основния проблем. Затова чрез учението на Стъпките към Знанието се изгражда мост от вашия мислещ ум – от вашия интелект – който е толкова формулиран от социалните условия и миналия опит, до дълбокия ум на Знанието, който Бог е създал, който е отвъд обхвата на социалните условия и който не може да бъде манипулиран или променян от никакви световни или други сили.

Изключително важно е да се изгради такъв мост, защото много хора ще виждат знаците, ще ги чувстват в себе си, но няма да отговорят. Те вероятно ще поклатят глава и ще кажат, ”О, ами това е обезпокоително.” Те може би ще споделят с приятелите си, ”Днес мислих за нещо и се обезпокоих,” или ”виждам, че нещо се случва по света и то може да бъде много трудно.” Техният отговор не е на нивото на действието. Знаците са ги обезпокоили и са ги направили подозрителни. Те предупреждават индивида, но той не може да отговори.

И така, въпреки че знаците са разпознати, тази личност продължава да върши това, което е правила досега, продължава да живее по същия начин, като че нищо не се е случило.
Да, има безпокойство и тези личности чувстват, че наближава голяма промяна. Да, те може би са нащрек за дадени сфери, в които трудностите вече са се появили. Те обаче, не отговорят по начина, който ще промени живота им.

Знаците не ви се дават само за назидание, за ваше забавление, да събудят вашата загриженост или да ви алармират. Те ви се дават за напътствие и в много случаи, за да предизвикат вашите действия. Вие обаче трябва да почувствате тези съобщения. Те не могат да бъдат далечни картини, преминаващи емоции или мисли. Трябва да се включите в тях много по-силно, за да получите техните напътствия.

Светът ще ви каже какво наближава, ако знаете как да четете и разбирате неговите сигнали и съобщения. В този процес, вие не трябва да използувате вашите мисли, фантазии и страхове. Вие трябва само да слушате, да наблюдавате и малко по малко цялата картина ще се подреди пред вас. За да сте съзнателни за това, вие трябва да наблюдавате без да правите заключения, без да опитвате да свързвате нещата и без да правите нещата обикновени и разбираеми. Вместо това, както при реденето на пъзел, вие трябва да позволите на отделните парченца да се подреждат едно след друго.

Това се нарича виждане. Повечето хора не виждат, защото наблюдават с емфазис. Те са нетърпеливи и искат заключения. Те искат решения. Те искат отговори. Те искат да разбират на момента. Те искат картината да е ясна веднага – очевидна и разбираема. Те не чакат търпериво и не наблюдават знаците, които ще им разкрият картината ясно и без тяхна намеса. Това се нарича виждане.

Същото е и с чуването. Вие чувате някакви неща, но вместо да правите заключения, предположения и вярвания, просто ги оставете да отлежат в съзнанието ви – да се изграждат. Оставете ги да ви инструктират, вместо да ги използувате с цел укрепване на вашите идеи или позиции.

Всичко това разбира се изизква смирение, воля и посвещение да изоставите предположенията, предрасъдъците, предубежденията, идеите и т.н. За да виждате и чувате, вие трябва да имате такъв подход. Трябва да наблюдавате и слушате сериозно. Трябва да се посветите на наблюдение и слушане. Това не е небрежно занимание, което правите от време на време. Това не е периодично наблюдение и слушане. Трябва да действате като животните. Те са винаги нащрек наблюдавайки и слушайки за възможна опасност, за да могат да реагират навреме, защото в противен случай няма да могат да оцелеят.

Сега опасността е за цялото човечество и природата ви е осигурила всичко необходимо да реагирате и вие трябва да реагирате, за да оцелеете. Хората обаче не наблюдават и не слушат. Те са потопени в своите ежедневни дела и не забелязват какво наближава на хоризонта, пропускайки знаците на света. Ако чуят нещо, те го игнорират или го споделят с приятели и познати, или пък го използуват, за да подсилят даден вид поведение, или обвинение, което имат срещу някой и по този начин губят съобщението, което е предназначено за тях. Те няма да получат инструкциите, които ще им осигурят насока за нещо, което трябва да сторят.

Ако хората виждат и чуват, но не действат, тогава те не са видели и чули наистина. Информацията не е преминала интелекта им и не ги е докоснала в дълбочина. Те не отговарят и не са истински откликващи.

Трябва да предприемете много действия, за да се подготвите за Великите Вълни на промяната. Някои от тях ще изглеждат много нелогични в момента. Вие няма да можете да ги оправдаете и обясните на околните. Трябва да ги осъществите въпреки това обаче, защото Знанието във вас, вашата дълбока интелигентност ви подканя. Можете да отговорите само, ако връзката ви със Знанието е здрава. Това вече не е немощен глас или бегла картина в съзнанието ви. Сега това е дълбоко убеждение във вас, трайна и постоянна загриженост или нужда. Не можете да продължавате да я игнорирате, да я отхвърляте или отблъсквате, защото сега тя се бори да привлече вашето внимание.

В началото, вие трябва да се учите да бъдете спокойни и наблюдателни – да наблюдавате без да съдите, без да заключавате, да наблюдавате за знаци. Знаците не са навсякъде, но са достатъчно на брой и ако сте наблюдателни през цялото време, ще започнете да забелязвате неща, които се открояват от останалите. Те ще бъдат забележими. Те ще ви впечатлят повече от обикновените неща или от обезпокоителните неща, за които сте чули или чели. Те ще ви впечатлят на по-дълбоко ниво. Бъдете внимателни. Записвайте ги. Пазете ги записани, за да можете да подреждате пъзела.

Трябва да наблюдавате повече и да мислите по-малко, да слушате повече и да говорите по-малко, да наблюдавате другите без осъждане и обвинение, да изоставите навиците да обвинявате и оценявате, за да можете да слушате. Помнете, че птиците в небето и животните в полето винаги слушат и наблюдават. Те трябва да внимават.

Човечеството отдавна е въвлечено в гонитби, конфликти, натрапчиви идеи и мании, но сега трябва да слуша, да наблюдава и да внимава, без да се опитва да укрепи фалшиво себе си и да хвърля мрак, и страх върху всичко. Сега то трябва да слуша и да внимава. Много е странно, че най-интелигентното същество на Земята, човекът, функционира и действа по възможно най-неинтелигентния начин.

Затова Бог трябва да ви предупреди. Това предупреждение трябва да ви бъде дадено със състрадание, но в същото време много ясно и силно, защото хората нямат навика да слушат, да наблюдават и да внимават. Те не знаят как да различат знаците по света от знаците на Знанието в себе си. Те не са достатъчно близо до Знанието в тях, за да почувстват движението на Знанието в себе си – Знанието, което ги движи да правят нещо, да действат или отклонява техните действия по някакъв начин.

Хората си мислят, че им е нужна външна сила и подкрепа, за да се подготвят за трудностите. Вие складирате храна в къщи или заемате отбранителна позиция, или в изключителни случаи действате като пред прага на война и се оттегляте далеч от мястото на събитията, въоражавате се и наблюдавате всичко със страх.

Това е глупаво, защото вътрешната подготовка е по-важна от външната. Вие още не знаете за какво се готвите и не можете да знаете как ще се развият нещата. Понеже сте тук на света да служите на човечеството, а не да бягате от него, вие няма да доближите истината в живота ви, ако се отпитвате да осигурите само себе си. Каквато и самозащита да изградите, тя ще бъде несигурна пред лицето на Великите Вълни на промяната.

Не можете да избягате и да се скриете под някой камък. Ще се нуждаете от помощта на другите. Ще трябва да споделяте талантите и уменията си с другите и ще се нуждаете от техните таланти и умения също така. Ще се нуждаете от значими връзки или няма да преживеете. Бягството на отдалечено място е изключително глупаво и опасно нещо.

Затова е важна вътрешната ви подготовка. Ако не можете да четете знаците на света, вие няма да знаете какво да сторите в променящите се условия. Ще действате със страх и агресия, ще вярвате на неща, на които не би трябвало да вярвате, ще се отдавате на хора, които ще ви водят към опасности или ще се отдавате на политически убеждения, които са рисковани сами по себе. Ако не можете да видите и да знаете, няма да разберете как да действате и ще следвате тези, които твърдят, че знаят какво да правят, което обаче в повечето случаи ще ви създаде големи неприятности.

Бог ви е дал отговор. Вие обаче трябва да го разберете, да живеете с него и да го прилагате без да го променяте, без да го отричате и без да се опитвате да го обедините с други неща. Трябва да живеете с него в смирение и търпение, но и с посвещение и настойчивост.

Ако само външно укрепвате себе си обаче, другите ще ви отнемат това, което притежавате. Ако складирате храна и провизии в къщи, другите ще ви ги отнемат. Няма къде да се скриете и да избягате. Когато проумеете това ще разберете, че нямате отговор и най-накрая ще се обърнете към Знанието. Ще се молите на Бог за посока. Ще се молите на Бог за помощ. Ще се молите на Бог за избавление. Ще отворите съзнанието си и ще разберете, че без вътрешна увереност, която Знанието може да ви даде, вие нямате предимство. Нямате сигурност. Нямате яснота и ясна посока.

Умението да виждате, чувате и чувствате движението на Знанието – да получавате инструкциите от Знанието във вас и от знаците по света, които ще ви стимулират да действате или да преоцените действията си, вашите поведения и вашите цели – това е наистина повратна точка.

Днес има все повече хора – много, много хора, които са обезпокоени за това, какво може да се случи. Те са истински загрижени, но не предпремат нищо. Те не се движат със Знанието. Те не се готвят за Великите Вълни на промяната. Те са само загрижени. Какво е нужно, за да могат наистина да действат, да променят курса на своя живот, или да променят своите цели? Какво е нужно?

Ако могат да получат инструкции от Знанието и да отговорят на това ниво, те ще могат да се подготвят за Великите Вълни на промяната. Те ще имат необходимото време да се подготвят и да направят някои трудни, но необходими промени и настройки за своето препозициониране – да бъдат в по-добра позиция, да се отстранят от погрешния път, да намалят своята уязвимост и да имат по-голяма възможност да помагат на другите.

Ако обаче изчакват нуждата от промяна да стане прекалено голяма и належаща, ще бъде много късно за тях. Тогава всички ще се поникьосат като стадо животни в полето. Хората ще се разбягат в различни посоки. Те няма да реагират спокойно и разумно. Действията им ще бъдат припряни.

Ако изчаквате доказателството да стане неоспоримо, тогава ще бъде много късно за мъдра подготовка. Тогава позицията ви ще бъде несъстоятелна. Вие ще сте напълно безсилни и уязвими, и ще имате много малко опции. Тогава рафтовете в хранителните магазини ще бъдат празни. Банките ще затворят. Хората ще бъдат обзети от паника. Не е нужно много, за да се създаде такава паника.

Не трябва да попадате в такава ситуация. Трябва да действате преди останалите. Трябва да се готвите преди другите. Трябва да сте силни със Знанието във вас, да наблюдавате знаците на света, а не да се съгласявате с другите хора. Защото, ще бъде много късно за подготовка, когато всички признаят за наближаването на Великите Вълни на промяната. Трябва да сте силни и обединени преди това.

Както беше споменато в началото, съществуват два проблема да не отговорите на движението на Знанието. Първият е липсата на съзнателност за Знанието във вас и липсата на здрава връзка с него. Оттук вие не можете да почувствате неговото движение във вашия живот, да получите неговите съобщения и да действате съгласно тях.

Вторият проблем са вашите задължения и посвещения към други хора. Това са много и разнообразни ситуации. Всяка една от тях е различна от останалите, но всички те създават големи проблеми за много хора. Някои хора биха могли да имат член от своето семейство в големи неприятности и затруднения, и да се чувстват задължени да съдействат на тези хора в нужда. Как да се постъпи в този случай? Какво да се направи? Всяка ситуация е различна и напътствията са много общи, но съществуват няколко неща, които трябва да запомните в началото.

Първото ви задължение в живота е към Знанието, защото това е отговорността ви към Бог. Това е отговорност да следвате вашето съзнание – да го следвате преди вашите идеи, вярвания и компромиси към другите; преди желанията ви за удоволствие и страха ви от болката; преди придобиването на богатство и страха от бедност – преди всичко. Това е вашето първо и най-важно задължение.

За да стане това функционална реалност за вас, тя трябва да бъде приложена в множество ситуации във времето и вие ще се нуждаете от време, за да се подготвите. Не трябва да сте на брега, когато Великите Вълни наближат.

Но тогава ще има проблем със зависимите взаимоотношения. Това предполага голямо разнообразие от ситуации, но освен началната насока, че първата ви отговорност е Знанието, ще има и други условности и обстоятелства. Това е отговорността ви да отгледате и възпитате вашите деца. Не можете да ги изоставите. Трябва да сте с тях. Само в изключителни ситуации, ако са много саморазрушителни и неуправляеми, вие бихте могли да се разделите с тях. Това обаче ще бъде на по-късен етап от тяхното развитие и би било наистина изключение от правилото.

Ако имате родители, които не могат сами да се издържат, тогава ще трябва да им помагате и това е напълно отговорно. Това ще бъде валидно за много хора разбира се. Не се заблуждавайте, че в бъдеще вашето правителство или здравните и социалните ви служби ще се грижат за възрастните, а вие няма да имате никакви задължения и отговорности към тях. Много хора ще се сблъскат с това и то ще бъде част от тяхната подготовка.

Има и ситуации, в които вие наистина трябва да помагате на други хора. Вие сте тук, за да им помагате и трябва да го сторите. Това обикновено ще бъдат инвалиди и хора с увреждания, към които ще почувствате задължение да помагате. Въпреки че това ще бъде много трудно, вие ясно ще осъзнаете, че трябва да сте с тях.

В много други случаи обаче, ситуацията ще бъде различна. Ако сте във връзка с някой, който не се готви за Великите Вълни на промяната или ви задържа в опитите ви да сторите това, вие би трябвало да го/я напуснете възможно най-бързо, защото той/тя стоят на пътя ви. Те ви задържат. Те подкопават вашия прогрес. Те пренебрегват връзката ви със Знанието. Трябва да скъсате въжето и да ги освободите – не с враждебност, а с разбиране и яснота, че не можете да продължите заедно.

Ако сте семейни или имате сериозна връзка с някой, който е психически разстроен или нефункционален по някакъв начин, дали ще бъдете с него/нея ще зависи от Знанието. Вие обаче трябва да сте готови да го/я напуснете, ако е наложително – да се защитите, да защитите вашите деца или възрастните ви родители, каквото и да изизква това. Не е уместно за вас да бъдете повлечени надолу от някой, който не може и няма да се движи напред в живота.

За много хора това представлява първото им препятствие, защото то е много голяма пречка. Тази пречка ги е задържала в живота и това вероятно е продължило дълго време, а те са се сблъскали с този проблем веднага, след като са станали ученици на Знанието. ”Аз съм обвързан с този човек, но ние не сме единни. Не сме едно. В резултат на това сме създали нездрава връзка крепяща се на зависимост един от друг.”

В повечето случаи, вие трябва да се освободите от тези връзки. Само ако Знанието, дълбоката истина във вас направи изключение, вие можете да останете с тях. Не можете да вървите напред, ако някой ви задържа. Не можете да катерите планината, ако изоставате заради някой – упълномощавайки; помагайки; опитвайки се да убеждавате, да учите или променяте. Трябва да прережете въжето. Животът го изизква и вие знаете, че това е правилно. Това ще ви донесе голяма сила, ще ви обедини и ще възобнови вашето самочувствие да извършите тези действия, независимо колко трудни са те.

Ако другите са обречени да пропаднат и да се провалят, и те не правят нищо, за да избегнат това, вие трябва да им позволите да го сторят. Не можете да ги задържите. Трябва да им позволите да следват своя път в живота. Вие не сте отговорни за тях. Ще има изключение само, ако това са вашите деца или възрастните ви родители. Дори и тогава обаче, изключения трябва да се правят само в изключителни ситуации.

Ако вашата първа отговорност е Знанието, вие сте свободни. Свободата обаче, трябва да бъде спечелена. Тя трябва да бъде заслужена. Трябва да преодолеете другите тенденции в ума си – вина, задължение, осъждане от другите, нужда от позволение, нужда от финансово обезпечение, нужда от социално утвърждаване. Всички те сега трябва да бъдат преодолени, като че се сражавате с враговете си. Трябва да ги преодолеете вътрешно. Не можете да имате всичко. Не можете да сте където сте и да се движите напред. Не можете да спечелите нечие разрешение и да последвате Знанието във вас.

Можете да славите Бог. Можете да идолизирате Бог. Може да падете на колене в храма. Ако обаче не прилагате това, което Бог ви е дал, тогава вие не почитате Бог. Вие не цените Бог. Вие не изпълнявате това, за което Бог ви е пратил тук и което в повечето случаи ще бъде доста по-различно от идеите ви за живот и от вашите понятия за реализация и щастие.

Трябва да приемете, че не знаете голямата ви цел и да не се опитвате да я определяте. По-добре да имате отворено съзнание и да се движите напред, отколкото да се забавлявате с някакви страхотни изводи.

Истинския въпрос в подготовката за Великите Вълни е дали можете да ги видите, чуете и почувствате и дали можете да поемете дългите стъпки, които тази подготовка изизква. Нищо друго няма значение – вашата политическа гледна точка, социалното ви положение, оценката ви за вас самите, вашите интереси, вашите хобита, вашите приятели, вашите връзки, вашите таланти, вашите умения. Ако не можете да видите, знаете и отговорите, нито едно от тези неща няма да ви е от полза сега.

Вие навлизате в изключително несигурни времена. Нещата ще продължат да се променят, като това понякога ще бъде по неведоми пътища. Знанието ви води сега, но вие трябва да му отговорите, за да почувствате какво да правите. Тази книга е осигурила серия от ”Препоръки”. Те ще ви водят далеч напред, ако можете да ги следвате. Отвъд това, вие трябва да станете ученици на Знанието, да учите Пътят на Знанието и да следвате силата и присъствието на Знанието във вас и в другите.

Вие обаче трябва да сте свободни, за да отговорите на Знанието и да се движите с него. Никаква идея, никаква вяра, никакво задължение към другите не трябва да пречат на това. Вие вероятно ще мислите, че сте егоистични и себични, а и други хора могат да ви обвиняват в това. Ако обаче вашите действия са истински, тогава вие наистина служите на Бог. Вие следвате посоката, която Бог ви е дал и не правите компромиси, за да изпълните задълженията, очакванията и одобрението на другите. Тук вашата свобода да следвате движението на Знанието ще бъде трудно спечелена. Не си мислете, че ще бъде лесно или ще подцените опозицията и ще надцените шансовете ви за успех.

Бог ви е дал сила и присъствие на Знанието. Може да питате Бог за чудеса. Може да поискате Бог да ви спаси от потъващия кораб. Може да се молите за много неща. Но ако не отговорите на това, което Бог ви е дал, тогава вашите молби и призиви не са истински. Те са породени от невежество, арогантност и глупост. Бог няма да ви накаже, но ще попаднете в опасна ситуация и ще имате все по-малко възможности.

Целта на Новото Съобщение(Откровение) е да ви съветва, да ви предупреди, да ви окуражи и подготви. Това, за което ви готви то, е нещо много по-различно и много по-голямо от това, което сте изпитвали преди – то е толкова голямо, че е трудно да си го представите.

Ако мислите, че това е само заплаха, ако мислите, че това е само пророчество за мрак и обреченост, тогава не разпознавате дара на любовта, не сте откликващи и отговорни за Великата Сила, която е във вас и която е поставена там от Бог – да ви води, да ви благослови и да ви подготви.

Време е да наблюдавате, да учите, да слушате и да следвате. Наблюдавайте света. Слушайте неговите знаци. Учете неговите уроци за това, което наближава. Подготвяйте живота си, опростявайте го, олекотявайте го. Всеки може да стори това сега. Опростете живота си. Това, което не е нужно – притежания, задължения, собственост, дори ненужни връзки – само изцеждат енергията ви, ограбват стимулите ви, разсейват ви, запълват времето ви, държат очите ви извън света и ситуациите. Ако умът ви е обзет с други неща, вие няма да видите предупредителните знаци преди трудните и опасни неща да се появят.

Така от самото начало трябва да има опростеност и яснота. Връзките ви с всичко, лица, места, които не са важни или непродуктивни ще затъмнят взора ви, енергията ви, целта и значението ви. Можете да започнете с притежанията си, след това да прегледате вашите връзки, вашите дейности и вашите задължения. Пестете времето си. Пестете енергията си, за да започнете подготовка за Великите Вълни на промяната, защото те ще изизкват изключителен фокус и смелост от вас.

Толкова много хора живеят там, където не би трябвало да живеят и правят неща, които не би трябвало да правят. Богатите прахосват времето и живота си за безсмислени гонитби и притежания – прахосват големи ресурси, които биха могли да бъдат от полза за света, отдават се на зависимости, задоволявания и удоволствия с цената и фокуса на живота си. В много случаи те са по-патетични от бедните, защото демонстрират истинското падение и арогантността, които човечеството е породило в себе си, в унищожаването на света, в унищожаването на природните ресурси и в изчерпването на своето естествено наследство.

Трябва да започнете с Дълбока Оценка и тя ще обхване всичко във вашия живот.