Четирите Колони на Живота


Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 12 октомври, 1994г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Всеки велик живот се нуждае от здрава основа и почти винаги е нужен дълъг период от време, за да бъде установена тази основа. Вие самите сте в процес на създаването и и степента до която ще я осъществите, както и вашия успех в това начинание, ще реши какъв живот ще имате и как ще го поддържате.
Тези, които са разбрали своята цел прекалено рано, рядко имат възможността да подкрепят и поддържат такъв живот и не могат да предадат големите си дарове, въпреки че са показали истинско обещание в началото.
Заедно с изграждането на личния ви живот на света чрез дълги години на развитие и учене, вие също така развивате основа за по-голям живот и цел през годините на подготовка и обучение. Много важно е в този случай да сте търпеливи и да вярвате, защото не можете да зърнете резултата в началото. Вие не можете да разберете за какво се готвите. Вие не виждате какво ще изникне върху това, което градите сега и изграждането на основа изглежда като дълъг и труден тест в живота ви. Тази основа обаче е нужна и не може да бъде избегната. Не можете да имате резултат, без да се готвите за него. Не можете да имате награда, без да я спечелите и без да развивате способност да я подкрепяте и поддържате.
Каквото и да градите във вашия живот, то ще бъде толкова здраво, колкото и неговата основа и това я прави толкова важна. Когато основата се заздрави, тогава големи и стабилни неща могат да бъдат доизградени върху нея.
Те ще устоят на промените на времето, на превратностите в живота и на ветровете на промяната.
Затова изграждането на основа е важно и оттам трябва да се започне. Много хора са прекалено нетърпеливи да се включат в това по съзнателен начин. Те желаят да имат резултат веднага. Бъдете много внимателни, защото голямата сграда няма да издържи и няма да бъде полезна, ако и липсва нужната основа. Тя ще се срути. Тя трябва да бъде поддържана и подкрепяна.

Вие се нуждаете от характер и способност. Нека уточним тези неща сега. Характерът се изгражда като станете силни и решителни, търпеливи и наблюдателни. Характерът не е личността.
Характерът е постоянна сила, воля да чакате, фокусирана решителност и търпелив подход. Това са елементи на характера. Там личния ви ум става достатъчно силен, за да бъде средство за Знанието.

Изграждането на характер е на нивото на личния ви ум, който сте придобили от появяването ви на света. Личният ви ум трябва да стане силен. Той не може да установи цел, значение и посока в живота ви и не може да бъде основа за изграждане и отдаване на по-велик живот тук на света. Личният ви ум също така не може да издържи на промените в света днес и на присъединяването му към Великата Общност. Затова вие се нуждаете от по-велика и по-истинска основа. Това е основа, която и изградена отвъд света, духовна основа, която не може да бъде повлияна от безбройните грешки и обърквания на света.

Характерът представлява развитието на личността. С характер вие може да изграждате основата и да продължите да го правите до тогава, до когато е необходимо. Това може да продължи до края на живота ви, но всякакъв напредък тук е постоянен.

С помоща на вашия характер, вие ще имате възможност да чакате за Знанието, да го различите, да го изживеете и да следвате посоката на Знанието във вашия живот. Тази способност е част от основата, която притежавате. Ако нямате такава, без значение колко много желаете истината, спокойствието и значението в живота ви, вие няма да имате потенциал да ги изживеете и поддържате.

Изграждането на характер и способност вървят ръка за ръка, защото трябва да се учите да чакате. Много важно тук е да не се опитвате да определяте живота си, защото неговото преобразуване е много бавно. В този момент трябва да вярвате, че Великата Сила работи в живота ви и около вас. Трябва да вярвате в присъствието и реалността на тази Велика Сила без да си мислите, че тя е причината за всички щастливи и нещастни моменти в живота ви, за всички ваши успехи и големи неприятности. Творецът ви е дал Знание и това е огромен дар. Открийте Знанието и ще намерите пътя си. Ако отхвърлите Знанието, вие ще продължите да живеете в объркване и фантазии. Последвайте Пътят към Знанието и ще изградите основата във вашия живот. Последвайте друг път и отново ще сте на пътешествие без край и значение.

Реално погледнато, изборът пред вас е много обикновен, но може да бъде труден, защото е много съществен и завършен. Хората често продължават да живеят в спекулации и фантазии, защото мислят, че по този начин имат голям избор на решения. Те си казват, ”Всеки път, по който поема е добър! Аз ще достигна крайната цел, защото всички пътища водят към истината!” Не си казвайте това, защото вие не използувате истински реалните възможности и решения, с които се сблъсквате в живота. Пътищата водят в различни посоки. Вие трябва да откриете правилния път и да останете на него.

Правилният избор тук е решаващ за вашия успех. Никога не се отнасяйте несериозно към него и не предполагайте, че вашите решения не са достатъчно решаващи и важни за изхода на вашия живот. Решенията, които вземате днес, ще играят роля в живота ви утре. Те определят вашите утрешни решения. Изберете пътя, който няма съдба и значение, и ще прахосате годините си опитвайки да се върнете където сте започнали. Ако обаче изберете пътя, вашия път, който Знанието във вас познава и потвърждава, тогава всяка ваша стъпка ще бъде истинска и ще изгражда основата на Знанието и приноса.

Изграждането на основа е фундаментална работа за духовен напредък. Тя е неглижирана, защото в своите представи хората желаят да се видят във финалната и завършена фаза. Те очакват и желаят това да се случи и дори го изизкват от Създателят. Те си мислят, че могат да го създадат и правят своите потвърждения. Те правят своите изявления и имат огромни изизквания за себе си и за другите хора. Въпреки че се опитват да се молят, те изизкват сбъдването на техните желания. В същото време обаче, тези хора не желаят истината и нямат потенциал да я изживеят или да разберат нейното значение за живота си.

Веднъж поели по грешния път, за вас ще бъде много трудно да се завърнете. Ако отидете прекалено далеч, няма да можете да се върнете обратно. Следователно не обърквайте вашия живот и съществуване. Не си играйте с връзките и с някакви други начинания, а се опитайте да откриете кое е съществено във вас, защото то ще ви даде онова, което искате и ще ви води в правилната посока.

Ние не ви обещаваме грандиозни неща или лесни постижения. Няма моментни богатства. Няма моментална любов. Няма внезапно значение. Няма внезапна цел. Не можете да сипете вода или други магични субстанции и да получите тези неща! Това са цели, за които мечтаят загубените в своите фантазии. Ние ви предлагаме път. Ние ви предлагаме средствата. Ние ви предлагаме реалност. И ние ви предлагаме потвърждение на Знанието във вас. Нашите слова говорят най-вече на Знанието във вас. Те говорят на вашето Знание, както вашето Знание говори на нас, на това съобщение, на тези Учения и на великата истина.

В живота ви на земята има Четири Колони. Всички те са част от вашата фундаментална сграда. Това са колоната на връзките ви, на здравето, на работата и на духовното ви развитие. Това са крайъгълните камъни на основата в живота ви. Развитието на Четирите Колотни на живота представлява вашата всекидневна дейност и големите предизвикателства в учението. Вашите дейности на света са загрижени с тези категории и затова ние говорим за нещо, което вие вече вършите. Въпросът е дали се развивате или не, защото трябва да развивате всяка една от четирите области. Не можете да се концентрирате само върху една за сметка на другите. Трябва да развивате всяка една колона.

Тези сфери представляват арените, в които Знанието е изживявано, проявено и отдавано – във връзките, в здравето, в работата и в духовното развитие. Ако погледнете около вас, вие ще откриете, че има много малко личности (вероятно ще се затрудните да откриете дори една), които са развили всички четири области. Когато казваме развили, ние нямаме предвид, че те са забележителни във всяка една сфера. Ние имаме предвид, че са изградили необходимата основа. Техните връзки са здрави, фокусирани и целенасочени. Тяхното здраве е достатъчно добро и им дава възможност да следват своята цел в живота. Работата им служи на тази цел и я проявява. И тяхното духовно развитие им позволява да участват в живота. В този случай Ние говорим за голям баланс. Мислете за Четирите Колони в живота като за четирите крака на една маса. Ако краката и не са достатъчно здрави и укрепени, масата ще бъде нестабилна и вие няма да можете да поставите нищо ценно на нея.

Когато говорим за основа в живота, ние имаме предвид Четирите Колони във вашия живот. Тук Ние не говорим за чудесни и нереални духовни пътешествия, за метафизични занимания, спекулативни идеи и концепции. Ние говорим за крайъгълните камъни във вашия живот. Всички те са взаимосвързани и важни. Като наблюдавате света, вие ще забележите, че някои хора притежават много добри връзки, но са неглижирали здравето си и никога не са развили някакви финансови съдържания. В резултат на това тези хора винаги се опитват да закърпят язовира така да се каже. Други пък са спечелили богатство и кариера, за сметка на своите връзки и на духовния си напредък.

Ако сте наблюдателни ще видите, че някои хора са постигнали значими неща в една и по-рядко в две колони на живота си. Те обаче са сторили това в ущърб на останалите колони. Това не е балансиран подход. Вие ще видите, че някои са отдали живота си на връзки, но здравето им е разклатено, финасовите им затруднения ги задържат и те никога не са открили смислена работа на света. Ще видите този дисбаланс навсякъде около вас в света.

Всички Четири Колони са много важни. Трябва да работите във всяка област и да имате реалистични и последователни цели във вашия живот и в действителността на света в това време. Ако работите с всички сфери, всички те ще работят. Ако неглижирате някоя от Четирите Колони, това ще подкопае вашия успех в другите области, в които сте фокусирани.

Това изизква търпение от много хора, защото те имат голямо желание и амбиция, и искат живота им да е олицетворение на техните постижения. Те искат да бъдат лъчезарно здрави или приказно богати. Те искат да имат връзки, с които да се гордеят. Или може би искат да се превърнат в гуру и светци, и да осъществяват духовни подвизи, с които да впечатлят другите. Всички тези мотивации са само желание за значимост. Те не са ръководени от Знанието. Те не са мотивирани от Знанието. Вижте ги такива, каквито са.

Това, което е нужно тук е балансиран подход. Вие трябва да изградите основа, която да поддържа и подкрепя живота ви, както и да осигури възможност на Знанието да се появи във вас. Вие търсите стабилност, вместо възможност да се покажете. Вие търсите възможност да се включите в живота, вместо да се отличите в него.

Балансираният подход ще обуздае вашите желания и ще ви даде възможност да превъзмогнете вашите страхове, защото почти всеки се страхува от най-малко една от колоните. Някои хора се страхуват от всички колони. Желанията и страховете ви ще успокоят, ако предприемете такъв подход. Това развива характера и способностите. Ако сте водени от амбиция или се страхувате, вие няма да можете да изградите основата за Знанието.

Великите Учители, които наблюдават човешкото развитие и които назоваваме Невидимите, ви наблюдават търпеливо, с голямо внимание и решителност. Тяхната първа и основна грижа е да изградите основата за Знанието. Може да желаете Знание. Може да желаете истината. Може да желаете спокойствие. Може да желаете реалност и смисъл. Трябва обаче да имате основа. Грижата на Невидимите е основата, докато грижата на хората често е какво ще се гради върху нея. Невидимите искат от вас да започнете отначало, а хората искат да бъдат в края. Невидимите знаят какво е значението на основата за изучаване и живот в Пътя на Знанието, а хората имат своите грандиозни идеи и големи страхове.

Вие се учите да изграждате основата, като я изграждате. Няма друг начин. Няма философия и хипотези за нейното изграждане. Има само изграждане на основата. Вие учите пътя, като го следвате. Вие се учите какво да правите, като го правите. Вие учите Стъпките към Знанието като крачите по тях. Вие печелите Мъдрост, като практикувате мъдростта. Няма нищо повече или по-малко от следването на пътя и затова той изглежда толкова освежаващо прост, честен и отворен. Той е без декорация и без украса.

Ще изграждате основата дълго време. Бъдете щастливи. Това е важна дейност. Вие, Невидимите и вашето Духовно Семейство, които са ви пратили на този свят, заедно????ще изградите вашата основа и трябва да я изградите тук. Изграждането на основата е изключително важно и вие ще се почувствате важни, когато го правите. Ако имате търпение и позволите на основата да расте, вашия живот ще стане чуден за вас, защото няма да сте сами. Ще откриете, че има други, които да ви помагат и тяхната помощ ще бъде истинска. Вие ще откриете, че има мистериозни присъствия във вашия живот, които ще ви помогнат и тази помощ също ще бъде искрена.

Изглежда това е, което истински липсва тук, но въпреки всичко, когато градите вашата основа, истинското става явно – не веднага, тук и там, а постоянно и всеки ден. Изграждането на основата има и друга много по-голяма награда, отколкото сте си представяли отначало. Изграждането на основата за по-голяма цел в живота, завършва първата фаза в живота ви. Каквото и да ви се е случило в миналото, каквито и разочарования да сте преживели, каквито и грешки да сте извършили, каквито и нещастия да сте създали или изпитали, всички те сега се използуват за изграждане на основата. Всичко се използва смислено за голямо начинание.

Пътят на Знанието не изизква да изхвърлите нещо от вас или от живота ви, а да се включите по подходящ начин. Така нищо не е унищожено, а работи отново. Вместо да оплаквате загубите си и да се самообвинявате за грешките, използувайте какво сте научили за да помагате на другите и да градите характер, дълбочина и способности.

Трябва да ви уверим, че великите мъже и жени в света днес и в миналото допускат много грешки. Това дава характер и способност. Тези грешки са в основата на промяната. Тези грешки не са били добри за тях, защото не са били с божествен замисъл. Вместо това, техните грешки са станали полезни и са използувани за божествения план. По този начин вие не трябва да оправдавате вашите изживявания, а само да ги използувате. Начина, по който ги използувате, ще определи тяхната цена. И ако не се използуват по полезен и позитивен начин, те ще останат като белег срещу вас в собствената ви оценка.
???????? Изграждането на основата ви дава нов живот и използува всичко, което сте градили до сега като материал за нейното изграждане. То прави всичко полезно и ценно, ако се използува по подходящ начин. Това е част от Плана на Твореца. Нищо не се унищожава. Всичко влиза отново в действие. Всичко, което сте направили без Знанието, сега се използува и служи на Знанието. Всичко, което сте сторили, за да нараните себе си или другите, сега се използува за развитие на Мъдрост, състрадание и проницателност.

Това е значението на прошката в реалността. Без това, прошката е решение да сте нечестни във вашето изживяване, да го криете или да се опитате да го забравите. Истинската прошка е процес на трансформация на нещо старо в нещо ново, нещо, което е било ненужно в нещо, което е полезно, нещо безсмислено, в нещо смислено. Така вашите грешки вместо източник на болка и вътрешен дискомфорт за вас, ви дават възможност да се докоснете до други хора, защото всеки прави грешки и много хора са сторили същите грешки като вас. По този начин вие се свързвате с други хора. ”Аз сторих тази грешка. Това е което научих. И това е, което правя с нея сега”. Колко хубав урок е това. Колко милостиво е това и колко важно е то за слушателя и за комуникатора.

Изграждането на основата ви дава нов път за използуване на вашето минало, а не само да сте преследвани или възпрепятствани от него. То използува вашето минало, за да служи на настоящето и бъдещето ви. Без изграждане на тази основа, миналото просто затъмнява настоящето и прави бъдещето неразбираемо. Хората, които живеят в миналото, не могат да изживеят настоящето и да разберат бъдещето. И всяко тяхно следващо изживяване е използувано само, за да се вмести в миналото, да обогати и заздрави колекцията на техните идеи, вярвания и предположения. В резултат на това животът им се превръща в някаква реликва, в един музей на собствената им история. В него няма нищо живо, нищо свежо и витално. Хората само събират спомени. Тяхната болка е укрепена и решенията им са твърди като бетон. Мислещия ум постоянно трябва да бъде разбъркван от нови изживявания и чрез приспособяване към нови изживявания и нови разбирания да бъде витален и способен да учи. Това наподобява бъркане на бетон. Той се втвърдява, ако не го бъркате и не го поливате с вода и веднъж втвърден, той може само да бъде счупен.

Хората, които учат и живеят в Пътя на Знанието постоянно биват обновявани и освежавани, защото са близо до живота и до Знанието. Мислите им се променят, растат и се развиват. Техните идеи се променят, нарастват и се развиват. Техните заключения се променят, растат и се променят. Те могат да правят това, защото има нещо по-голямо. Има Знание, динамичната сила на живота във вас, в света и във Великата Общност. Знанието ви води до ръба на живота, където трябва да се учите и да се нагаждате, да комюникирате и допринасяте. Това ви запазва млади, живи и близо до сърцето на живота. Така вашия ум става постоянно свързан към настоящето и може да се подготви за бъдещето.

За да завършите първата фаза на вашия живот, вие трябва да се включите във втората и крайна фаза от него. Първата фаза на вашия живот е развитие на личността. Втората фаза е равитие на голяма цел и нейното проявление. За да постигнете мир със себе си, вие трябва да градите нов живот. Трябва да градите нова основа, за да можете най-накрая да разберете миналото си и да го използувате позитивно и конструктивно. За да се освободите от страховете и тревоги, които ви преследват, вие трябва да се включите в живота по нов начин.

Това е да служите на това изкупление, на тази свобода и на тази голяма възможност, които ние ви представяме в Живот по Пътя на Знанието. Нека сега да разгледаме всяка една от Четирите Колони, за да видим какво означава да живете и изучавате Пътя към Знанието в реалността на света и в истината на Знанието