Колоната на Здравето

You need sufficient health - not perfect health
Разкрито на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 12 октомври, 1994г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Има много дискусии по света за това как да възстановите, подобрите и поддържате вашето здраве. Нека да погледнем фундаменталния въпрос преди да се заемем с тези въпроси. Този въпрос е, Какво е Здраве? Какво включва истинското здраве на отделната личност? Здравето само липса на болест и липса на симптоми на болест ли е? Здравето само липса на инвалидност или физическо ограничение ли е? Или ако имаме различен подход, здравето възможност за пресъздаване на атлетични събития или някакви основни критерии за физическа годност ли е?

В контекста на изграждане на основата за обучение и живот по Пътя на Знанието, нека да кажем, че здравето е жизненост. Жизнеността е породена от истински живот – живот изпълнен със значение и цел, живот с посока и живот включен с другите и със света. Това създава жизненост, воля за живот и жажда за принос – жажда за живот, ако искате.

Забележително е, че тази жизненост липсва в много хора, които отговарят на критериите за здраве, дори в хора, които са напълно физически годни, както и хора, които никога не са преживели сериозно заболяване. Забележително е, че жизнеността може да бъде открита в личности с физически недъзи или с физически болести.
Следователно, вие трябва да наблюдавате в центъра на нещата. Какво е здраве и какво създава здравето? Така можете да разберете какво застрашава здравето и да придобиете по-ясна представа как да поддържате вашето здраве.

Здравето е жизненост. Жизнеността е воля за живот и за принос. Тя съдържа вълнението за живота. Тя съдържа чувство за цел в живота. И тя комуникира с естествения афинитет към живота на всички около вас. Тази жизненост може да бъде в силно или слабо тяло, въпреки че ако тялото ви функционира правилно, ще имате по-голяма вероятност да изживеете тази жизненост. Дори хора със сериозни физически ограничения или недъзи могат да изпитат такова физическо състояние.
Следващия въпрос, който изниква в началото е: Колко здраве е необходимо? Ще откриете голямо разнообразие от мнения на света, цяла гама от отговори. Някои ще кажат, ”Ами, здравето е да не сте болни!” Други ще кажат, ”О не, здравето е да бъдете много по-активни, много по-жизнени, много по-способни.”

Поради големите очаквания има голяма грижа за здравето, дори между здрави хора. Хората се надяват или очакват физически живот без тъга, болки и проблеми. Има дори гледни точки, че ако тялото е наранено или болно, вероятно нещо фундаментално е объркано с отделната личност, сякаш всеки трябва да е в перфектно здраве по всяко време и ако такова липсва, нещо по своята същност не е наред в мисленето на тези хора. Макар да е вярно, че негативното въображение и неподходящите ангажименти с другите ще отнемат от жизнеността ви, което намалява и ограничава възможностите ви за здраве, не трябва да приемате, че болестта и нараняването представляват дефицит по своята същност. Те могат да се случат навсякъде и с всеки.

Това твърдение ще породи някои недоразумения, защото хората са много идеалистични относно здравето. Те предполагат, че ако живота на един човек е в ред и този човек живее смислено, няма да има болести и наранявания. Това е обнадеждаващо очакване, но не отговоря на истината. Дори най-мъдрите от Мъдрите са в риск от нараняване. Дори най-мъдрите от Мъдреците се разболяват и остаряват. Въпреки това, отговорността за болестите и нараняванията могат да намалеят и вие можете да предприемете целенасочени стъпки, за да подобрите вашето физическо здраве. За да започнете това обаче, вие трябва да имате идея за това колко здраве е необходимо. Нека да поставим този фундаментален въпрос сега.

Казано по най-прост начин, вашето тяло е здраво, ако може да ви служи и ако е напълно включено във вашата цел в живота. Това изизква някои препоръки, защото както виждате, вие още не знаете вашата цел на света. Ако обаче притежавате достатъчно здраве, за да изградите основа за Знанието и да се впуснете във втория велик етап от живота, тогава ще имате достатъчно здраве.

Тук здравето не е свързано с красотата, с атлетичните способности или с някой друг чудесен идеал. Това е достатъчно здраве. Вашето тяло е готово да служи. Това е здраве. Ако тялото ви не е готово да служи, тогава трябва да изоставите важните си занимания в живота и да отдадете внимание на вашето тяло. Все едно, че тялото ви е средство за придвижване, като автомобил. Ако целта на автомобила е била да ви отведе от точка А до точка Б, тогава този автомобил е изпълнил своята цел. Ако обаче автомобила не може да осъществи това, тогава той трябва да отиде на механик за поправка.

Ако физическото ви тяло е годно да служи в живота, вие имате добро здраве. Трябва да изясним това в началото, защото когато говорим за изграждане на Колоната на Здравето, вие трябва да имате реалистични очаквания за това. Ако очакванията ви надхвърлят необходимото и основното, вие ще се вманиачите в тази област за сметка на участието ви в другите Колони. Както казахме, всички Четири Колони трябва да се поддържат в еднаква степен. Истина е, че понякога и за определено време, ще трябва да отдадете повече внимание на някоя от Колоните, но всички те трябва да се поддържат. Очевидно е, че хората биват обсебени с физическото си здраве. Понякога те имат основателна причина за това, защото тялото им просто не функционира добре. И тук трябва да се върнем на базисното ни определение, на базисната ни дефиниция: Функцията на тялото е да служи като средство, което ви помага да осъществите високата си цел в живота.

Вие ще видите, че много обсебени със здравето си хора са здрави и могат да носят своята цел, но неглижират тази цел, защото имат по-големи изизквания относно своето здраве. Трябва да направим разлика между това, кое е желано и кое е нужно – много важно разграничение, което трябва да бъде приложено във всеки аспект на живота. Ако вашето тяло, като автомобил, може да ви пренесе от едно място на друго, то осъществява своето предназначение. То не трябва да е перфектно и ако се опитате да го направите перфектно, вие ще му отдадете повече внимание, отколкото е необходимо, а това ще бъде за сметка на други основни аспекти в живота ви. Помнете, съществуват Четири Колони в живота. Всички те трябва да бъдат поддържани. Всички те трябва да бъдат здрави и функционални. Вие трябва да имате реалистични очаквания. Ако насочите погледа си извън това, вие се откъсвате от другите си начинания, за да се посветите само на една област. Следователно, като говорим за здравето, ние имаме предвид нивото на необходимото и нужно здраве. Това може и да противоречи на онова, което е очаквано и желано.

Затова трябва да се запитате: Какво е необходимото здраве за мен? Преди да си зададете този въпрос обаче, си припомнете колко време и енергия отдавате за вашето здраве или за неща, за които смятате, че са свързани с него, като например разкрасяване, прическа, грим, тоалети, външност и т.н. Както вече споменахме, дори инвалидите могат да сияят със Знанието. Това е жизненост.

Следователно какви са правилните очаквания? Какво е правилно за вас? Ние можем само да ви осигурим насоки, предупреждения и правилни отправни точки. Ако ще развивате Четирите Колони на вашия живот като основа за учене и живот по Пътя на Знанието и за превръщането ви в личности на Знанието, тогава ще осъзнаете, че не можете да си позволите прекалена инвестиция само в една област. Трябва да търсите баланс, а това се прави от много малко хора на този свят.

Тялото трябва да е в състояние да върши това, което се изисква от него. Това ще се определи от вашата цел, която ще ви се разкрие, когато сте готови да я изживеете и да я носите напред. Някои от вас вероятно ще се нуждаят в по-голяма степен от своите тела от други, но ви уверяваме, че повечето хора по света днес, които са задоволени с храна, подслон и сигурност в живота си, могат да бъдат мъже и жени на Знанието според нивото на физическото си здраве.

Още веднъж, ние разграничаваме необходимо и достатъчно от очаквано и желано. Да сте в състояние да тичате в планината или да постигате големи атлетически рекорди е добре за спортистите, но не е необходимо за постигане и поддържане на необходимото здраве. Естествено, за да постигнете подобни резултати ще ви е необходима инвестиция, която може да ви отклони от изграждането на основата за Знанието.

Много често тялото е ощетено, но в много случаи му се осигурява прекалено много в името на здравето. Хората са обсебени с това да бъдат здрави, да не боледуват, да се чувстват и да изглеждат добре, но на каква цена? Някой ще каже: ”Ами аз ще съм горд да се развия по Пътя на Знанието и да се уча да живея по Пътя на Знанието, но трябва да се погрижа за здравословния си проблем!” Разбира се здравословния им проблем продължава и продължава. Техният проблем не е здравето. Техният проблем са техните приоритети. Ако не изпитвате животозастрашаващи болести, вие можете да се развиете по Пътя на Знанието. Дори да сте в инвалиден стол или физически инвалиди по някакъв начин, вие можете да градите основа в Знанието.

В този случай трябва да прецените какво е адекватно здраве. Вие оценявате вашите очаквания и стандарти според това, което е необходимо. Този практически подход към здравето е много подходящ. Той поставя нещата в по-подходяща перспектива и ви дава много по-точно разбиране за това, което трябва да бъде сторено, за да се поддържа физическото ви здраве. Без този фундаментален принцип и перспектива, основаваща се на това кое е нужно в живота ви, вие ще попаднете в плен или на пренебрежението, или на манията и това ще ви направи негодни за осъществяване на балансиран и целенасочен живот.

Тялото е един механизъм. То не е магическо нещо. Не го бъркайте с ума или с Духа. Хората се опитват да ги обединят, защото желаят да ги почувстват обединени и да почувстват, че животът е обединен. Животът обаче функционира на различни нива. Той функционира на нивото на физическата реалност, на мисловната реалност и на духовната реалност. Вашата основна грижа в живота на света и в изучаването на Пътя на Знанието, е развиване на подходящи умения във физическата и умствената среда. Вие развивате умения във физическата реалност, за да живеете балансиран живот. Поради присъединяването на света към Великата Общност, вие също трябва да се учите на умения в умствената среда, на подходящи умения, за да можете да функционирате и да носите това, което знаете, че трябва да правите. Не са ви нужни умения в духовната среда, защото Знанието е във вас и защото сте свързани с Духовното ви Семейство и с Невидимите, които следят вашето развитие.

Няма гаранция в живота, че ще имате перфектно здраве. Дори мисленето ви да е перфектно и поведението ви безупречно, дори рискът от инциденти, болести или нараняване да е намален многократно, вие все още сте в риск, защото това е част от съществуването на света. Хората много често се опитват да премахнат идеята за риска. Те не харесват идеята, че трябва да живеят в риск и затова вярват: ”Наистина няма нараняване или инцидент на света. Няма болести. Те са резултат от човешката дисфункция и ако тази дисфункция може да бъде елиминирана, нямаше да има инциденти, наранявания или болести”. Още веднъж, погледнете света около вас. Погледнете рестенията и животните. Всички те изживяват риск в живота си тук. Няма гаранция, че всичко ще бъде перфектно за тях и че ще живеят дълги години. За да бъдете в живота, вие трябва да бъдете в живота такъв какъвто е, а не какъвто искате да бъде. За да преживеете живота, вие трябва да изживеете живота такъв, какъвто е, а не какъвто искате да бъде.

Животът на света крие определени рискове. Това е част от присъствието ви тук. Приемете го. За това се изисква кураж, а не отбягване. Ако ще прегърнете живота, вие трябва да го прегърнете. Не можете да приемете само нещата, които харесвате и напълно да отхвърлите останалите. Можете да имате идея за съвършен живот или идеи, които определят перфектния живот, но ние ви приближаваме към нещо по-голямо – истински живот, живот в пълна хармония със Знанието във вас и със Знанието във вселената. Това е Божественото.

Още веднъж, нашият подход изглежда прост, за разлика от други подходи, защото не съдържа заблуда. Той не отнема нищо от това, което е нужно и не прибавя нищо към него. Колко здраве е нужно? Най-накрая трябва да си отговорите на този въпрос като отчетете критериите. Попитайте се: ”Колко здраве ми е нужно, за да продължа процеса на изграждане на основата за обучение и живот по Пътя на Знанието? Може ли моето тяло като средство да ме преведе до другия край на града? Може ли то да ме отведе там, където трябва да отида? Може ли то да комуникира с хората? В повечето случаи, с малки изключения ще откриете, че отговорът е да.

Тук тялото може да бъде третирано с любов и по подходящ начин. Ако въпреки това се опитате да изградите вашето тяло в съответствие с вашите идеи за здраве или с възгледите ви за перфектно здраве, вие ще изисквате прекалено много от него и ще го нараните. Ще очаквате от тялото си да бъде съвършенния инструмент. Ще очаквате непогрешимост от него. Ще изисквате то да се представя според набор от идеали, които не са в съответствие с естеството на физическата реалност или с естеството на вашето физическо превозно средство.

Върнете се към този фундаментален въпрос. Какво е необходимо, за да може моето тяло да свърши работата, за която съм дошъл тук във физическия свят? Този въпрос трябва да си задавате постоянно. Само веднъж не е достатъчно, защото отговорът ви ще се променя, особено когато напреднете като ученици и практици по Пътя на Знанието. Може би не сте доволни от формата на тялото си или от външния му вид, както много хора по света. Но дали това наистина има значение по отношение на способността на тялото ви да служи на по-голяма цел? И в каква степен сте съгласни да инвестирате в тези повърхностни подобрения? До колко сте съгласни да изразходвате от енергията, от времето и от ресурсите си, за да се опитате да преодолеете малките колебания от външния вид и функционирането на тялото си?

Ние отново ви връщаме към практическия подход, към подхода, който работи и който се основава на това, което можете да вършите в живота. Защото както казахме, смислените връзки с другите хора се основават на това какво можете да направите заедно в живота. Това, което правите заедно в живота развива вашата връзка, доверието, възможностите и измеренията на вашите взаимоотношения.

Същото важи и за отношенията ви с вашето тяло. Това, което можете да направите заедно, също ще развие вашата връзка. Ако очаквате прекалено много, ще бъдете разочаровани. Открийте истинската основа на вашите взаимоотношения. Това можете да сторите като с течение на времето откриете какво трябва да осъществите. Тогава тялото ви е впрегнато в работа, защото то е средство за комуникация. Целта на тялото не е да бъде красиво, а да бъде средство за комуникация, средство за участие във физическия свят и във физическата реалност. Както един автомобил, ако то ви отведе където трябва, значи е изпълнило задачата си. Но погледнете начина, по който някои хора се отнасят към своите автомобили и колко време и енергия им отдават! Отнасят ли се тези хора със своите автомобили като с превозно средство, което трябва да ги пренесе от едно място на друго? Не. Техният автомобил се е превърнал в картина на тяхното себеизразяване. Той се е превърнал в изразител на някаква идея за тях самите или на нещо, което искат да покажат и те инвестират огромни ресурси, време, пари и енергия в нещо, което е само обикновено средство за придвижване. Това е интересна аналогия с връзката ви с вашето тяло.

Ако откриете истинския си принос в живота, вие ще бъдете запомнени с този принос и животът ви ще бъде оценен за вашия принос. Когато напуснете този свят, ако приносът ви е достатъчен, вие ще помните живота си в съотвествие с вашия принос. Нищо друго няма да има значение. Само вашия принос и взаимоотношенията, които са стимулирани и развити. Това е всичко, което можете да вземете с вас от този свят. Следователно, това е основното нещо, с което трябва да се занимавате, докато сте тук на света.

Ние ви предлагаме свобода – свобода да живеете истински и балансиран живот. Нуждаете се от добро здраве. Нуждаете се от здрави връзки и взаимоотношения. Имате нужда от това, което е адекватно и необходимо. Преследване на перфектното здраве е като преследване на перфектната личност. Това може да отнеме цял един живот и ако се случи, този живот ще бъде прахосан. Вие ще се завърнете в Древния си Дом с неотдадени дарове чудейки се какво се е случило и защо не сте го направили и ще си кажете, ”Не знам какво се случи. Предполагам, че забравих. Трябва да се върна отново. Този път ще помня. Зная, че мога да помня.” Ще кажете това, защото то ще бъде много ясно, когато сте си у Дома! Там сте! Това е толкова очевидно! Нищо не може да затъмни взора ви. Вие сте на сушата и извън водата сега, и можете ясно да видите ситуацията.

Погледнете тялото си и кажете, ”Трябва да служиш на целта, за която съм дошъл на света. Ще се грижа за теб и ще те ценя за това. Ще пазя твоите способности и качества за осъществяването на тази цел, и когато я осъществим, ще ти благодаря, ще те благословя и ще те напусна.” Това представлява почитане на тялото ви и оценяване на неговата истинска функция в живота ви. Така вие няма да направите грешка да приравнявате тялото с ума и Духа си. Вие разбирате механизма на вашето тяло, приемате неговите изисквания и неговата поддръжка, оценявате неговата служба и не искате нищо повече от него.

Нека сега да оценим въпроса за менталното здраве, здравето на ума. Ще ви представим някои основни идеи, които вероятно ще бъдат трудно разбираеми в началото, но които трябва да бъдат дълбоко обмислени, както и всичко останало, което ви представяме. Нека започнем с някои полезни определения и след това да ги разширим.Умът, както и тялото служи на Духа. Това е основната му роля. Но, за да установите тази роля и да разберете голямото значение на ума, вие трябва да възстановите етажите на властта.

Преди да започнете възстановяването на Знанието, умът се разглежда като служещ на тялото, а Духът се разглежда като служещ на ума и по този начин целия ред на служба е обърнат и тялото е основното – удоволствията на тялото,здравето на тялото, външния вид на тялото, удобството и конфорта на тялото. Умът трябва да се бори робски, за да осигурява постоянно всички тези неща. Понеже тялото е един несъвършен инструмент, който е податлив на болка, наранявания и болести, умът не може да стори достатъчно за него. Той е като шофьор, който изразходва цялото си време, за да се грижи за своя автомобил! Тук всичко е объркано. Всичко е с краката нагоре. Автомобилът би трябвало да служи на водача, а не обратното.

Във вашия живот Духа е шофьорът. Таблото за управление е умът. Тялото представлява физическото тяло на автомобила. Тук умът служи като посредник между физическия живот и духовната реалност. Умът живее в своя среда, наречена ментална среда, среда, в която умът влияе върху други умове. Това е среда на мисли. Това е различна среда от физическата реалност, въпреки че и двете са взаимосвързани и си вляят една на друга.

Следователно нека започнем с важно определение: Ум, който служи на Знанието е ум, който изразява себе си. Ум, който служи на себе си е ум в безпорядък, объркан, лишен от здраве и основни взаимоотношения. Когато не сте във връзка със Знанието, вашия ум трябва да служи на нещо, защото е създаден да служи и затова той ще служи на своите идеи, ще ги защитава и пази. Той дори ще се самоунищожи правейки това, защото е едно превозно средство. Той не е източник на творчество. Ум без Знание е робски и излишен. Той е отбранителен и подозрителен. Той се страхува, защото е самотен и му липсва истинска основа за живот на света. Вие сте преживявали такъв страх. Вие сте преживявали такова безпокойство. Вие се изпитвали такава уязвимост и отбранителност. Умът трябва да служи на нещо по-голямо, за да открие правилното си място в живота и за да използва пълноценно големите си ресурси.

Умът ще се бори постоянно, защото не желае да изостави властта, с която претендира. Той наподобява слуга, който се опитва да завземе кралството при отсъствието на своя крал. Той трябва да се откаже от контрола си, защото не може да го притежава. Това не е в неговите правомощия.

Умът трябва да служи. Тялото също трябва да служи. Затова вие отивате от йерархия която казва, ”Умът служи на тялото, а Духът служи на ума,” към реалност в живота, която показва, че тялото служи на ума, а умът служи на Духа.

Вие виждате всички ужасни проявления на психични заболявания по света. Те са широко разпространени. Те са навсякъде около вас. Можете да видите ефекта им дори в собствения си живот. Хората страдат, защото не виждат смисъл в живота си. Хората са загубени, защото не принадлежат на нищо. От тях се очаква да бъдат герои и героини, самодостатъчни и самоопределящи се, но не това е пътя в живота. Те са раздвоени, защото се страхуват от болката и не знаят откъде идва тя.

Умът не може да ръководи, защото той е слуга. Той е много лош ръководител. Той не може да установи реалност. Той не може да създаде стабилна и значима основа за живот на света. Той не може да установи истинската ви идентичност. Той не може да осигури основа за значими и трайни взаимоотношения. Той не може да създаде по-голяма и по-задоволяваща цел в живота.

Да се очаква от ума да извърши тези неща, означава да го обвиняваме безмилостно и да го водим отново и отново към провал и разочарование. Жестоко е да се отнасяте с ума по този начин, точно както е жестоко и да се отнасяте с тялото като с инструмент, който да компенсира несигурността на ума. Няма милост в очакването, че ума ще бъде основният авторитет във вашия живот.

Личният ви ум, ума който сте развили, за да преговаря на света и да оцелява в него, е чудесен инструмент. Той е прекрасен механизъм. Той обаче не е вечен. Той може да живее за кратко извън тялото ви, но също трябва да умре. Остава само това, което е съществено в него.

Да откриете същественото във вас, докато сте на света, е най-важния стремеж, най-важната дейност, защото само Знанието носи целта, която сте донесли с вас от Древния ви Дом. Само Знанието знае кой наистина трябва да срещнете на този свят и какво да правите в него. Само Знанието разбира умствената и физическата ви природа, както и техния дизайн.

Когато Знанието липсва, хората създават грандиозни идеи, изключителни философии и космологии, огромни идеи и големи умствени обърквания. Истинския въпрос обаче е дали сте с живота или не, дали сте във взаимоотношения с истинската природа и с нейното проявление в живота. Това е истинския въпрос. Не е важно колко велики са идеите ви или колко всеобхватна е философията ви за живота.

Виждането и мисленето в по-широк аспект могат да бъдат само резултат от по-голям живот, живот със Знанието. Вашите мисли ще се разширят и увеличат, защото изживяването ви ще се разшири и увеличи. Вашите мисли ще бъдат включващи, защото ще изпитвате приобщаване във вашия живот. Вашето мислене ще бъде балансирано, защото животът ви ще бъде балансиран.

Между живота на ума и живота на сърцето съществува огромна бездна, пропаст без видимо дъно. Различията между двете изглеждат непреодолими. Има обаче начин тези различия да бъдат преодолени. Вие трябва да изградите мост, с който ще поставите основата за изглаждане на тези различия. Мостът има Четири Колони и веднъж, когато е изграден в достатъчна степен, нещата могат да преминават и да пътуват през този мост. Живот с тази основа е като мост между света и Древния ви Дом. По този мост идеи, сила, прозрения и признания могат да се появят в живота ви, за да бъдат дадени на другите, защото вие ще сте изградили моста, който прави възможно предаването на по-голямо Знание и Мъдрост.

Умът ви е част от моста и вашето тяло е също част от него. Трябва да имате добро физическо и психическо здраве, за да изградите този мост. Както вашето тяло, така и вашия ум не трябва да бъде перфектен – без недостатъци, без грешки, без болки и дискомфорт. Той трябва да фунционира адекватно и да отстъпи юздите на живота на по-висша сила, на която всъщност е предназначен да служи.

Този отказ не се случва изведнъж. Той става постепенно и възможността да се случи се появява всякога, когато трябва да вземете сериозно решение. Можете да се запитате,”Какво мисля и какво искам?” и ”Има ли нещо, което наистина зная за това?”

Любопитно е, че когато чрез изживяването си разберете, че това, което знаете е различно от това, което искате и което често е едно объркващо и разочароващо признание, тогава ще разберете, че Знанието е истинско, а не част от вашето въображение и не произтича само от желанието ви. Ако това, което знаете и това, което искате се различават, това доказва реалността на Знанието за вас. Тогава ще видите, че Знанието не е само обикновен фрагмент от вашата воля или несигурност и че Знанието притежава реалност и интелигентност, които не могат да бъдат разклатени от вашите импулси, страхове, желания или от нещо друго на света.

Знанието е единствената частица във вас, която е отвъд съблазните, манипулацията и контрола. Това е основата на вашия живот и както ще видите в бъдеще, това е най-важния дар, който притежавате. В подготовката за Стъпките към Знанието, вашият ум е насочен към Знанието, да мисли като Знанието. Това е сторено и вашият ум може да се превърне в мост и средство за Знанието. Умът не е отречен. Той не е презрян. Умът не е отхвърлен. Той не е унищожен. Той е нает отново на работа. Той е върнат отново в хармония с истинската връзка със Знанието, истинската му връзка с Духа.

Когато с течение на времето това е осъществено, вие ще изпитате истинска хармония в живота си. Ще гледате състрадателно вашето тяло и ще разберете неговата полезност; ще гледате вашия ум състрадателно и ще оцените неговата полезност. Умът и тялото ви са инструменти за комуникация и средства за съществуване във физическия свят. Те трябва да функционират не толкова перфектно, колкото адекватно.

Понеже обаче повечето хора не съзнават, че Знанието е реалност отвъд ума им, техният ум се усилва много. Хората биват обзети от него. На практика, както хората могат да бъдат обсебени от телата си, по същия начин могат да бъдат обсебени и с умовете си – с техните чувства, мисли, емоции, спомени, бъдещи идеи, теории, философии, страхове, ужаси и др. Така умът изглежда много голям и доминиращ. Така той е много объркан от толкова много етапи. Той изглежда неразгадаем. Има пластове, пластове и пластове от мисли. Умът изглежда завладява съществуването ви и вие се чувствате поробени от него и от неговите импулси.

Къде да са открие свободата? Свободата се появява, когато се обърне реда на властта. Ако сте роби на ума си, това значи, че реда на властта е обърнат и не е какъвто трябва да бъде. Ако умът не се използва, той ще побегне диво. Ако умът не може да бъде направляван, той стреля наоколо във всички посоки. Ако умът няма власт над вас, той ще бъде роб на други умове в менталната среда.

Истинският авторитет на ума е Знанието. Поради перфектността на Божия План, този План зове за установяване на истинска власт във вас. В този случай, вие не отдавате живота си на Божественото, най-малкото не на Божественото, което е далеч, далеч от вас. Целта на Твореца не е да бъде ваш деловод, да направлява и насочва всички ваши дейности. Не си мислете, че Създателят на вселената ще бъде свидетел на ежедневните ви възходи и падения, на вашите чувства, мисли, страхове и притеснения, и на малките решения, които ви занимават.

Не, Създателят ви е дал Знание за това. То е във вас. Отдайте се на Знанието и се приближете към Създателя. Защото Бог може да бъде само познат. Знанието може само да бъде познато. Животът също може само да бъде познат. Мисленето, философстването, спекулирането, анализирането или оценяването не могат да ви върнат връзката със Знанието.

В Стъпките към Знанието вашият ум е насочен към продуктивно и креативно мислене. Дава му се посока. Дава му се цел. Дава му се значение. Тогава той може да служи, а не да унищожава. Той може да стане средство и да улеснява, а не да затруднява живота ви на света. Но, за да приближи знанието и да възстанови естествената си връзка с него, вашият ум трябва да премине подготовка по Пътя на Знанието.

Тук няма магически трикове. Няма тайни формули. Не можете да погълнете някакво странно хапче и да се събудите на следващата сутрин в състояние на Знание. Трябва да градите моста. Трябва да поставите основите. Това е ваша работа. Когато основата е установена, Създателят ще осъществи необходимото чрез Невидимите и ще ви подкрепя в изграждане на моста и основата. Вие обаче трябва да сте готови за работа. Вие трябва да използвате ума и тялото си за работа. Трябва да сте готови за работата и да я извършите.

Тук трябва да ви представим важна идея: Много хора подхождат към духовността и религията преди всичко, защото търсят успокоение, подслон и утеха. Те търсят място, в което да се скрият от бурите на живота. Те търсят отдих. Те търсят приемане и прошка. Тези неща са налични, но някои са ви представени, а други се изизкват от вас.

Хората често мислят за Бог като за огромна социална система – духовна система! Само се разписвате и започвате да получавате вашите чекове, вашите разпределения, вашите дарове и вашите чудеса. Трябва само да вярвате в системата. След това Бог ще дойде, ще ви служи и ще прави всички тези малки неща за вас, като че Бог няма нищо друго, което да прави във вселената, освен да задоволява вашите желания! Само един патетичен Бог би могъл да бъде толкова замесен!

Това не е духовно благополучие. Ние не ви обещаваме благополучие. Ние ви предлагаме работа. Ние ви даваме контекст и основа, цел, смисъл и посока, за да можете да възвърнете естествените си способности, да ги приведете в хармония и в съответствие помежду си и да изградите истинска основа за Знанието. Не си мислете: ”А какво Бог ще направи за мен?” Бог вече ви е дал Знание. Ако можехте да видите и да разберете колко голям е този дар, вие щяхте да знаете, че ви е осигурено нужното, за да откриете вашия път и вашата група на този свят.

Докато обаче реда на властта е обърнат, докато умът служи на тялото и Духът изглежда служи на ума, ще има физическа и умствена неспособност. Физическите проблеми ще бъдат доста увеличени, точно както и умствените ви проблеми, и вие ще бъдете обсебени от малките си лични проблеми и от малките проблеми на живота.

Малките проблеми са изоставени и решени, когато по-значимите такива са адресирани. Малките проблеми са забравени и приети, когато вашата енергия е отдадена на по-големите проблеми в живота. По-голям проблем в живота е откриване на пътя на Знанието, за да разберете защо сте тук и да се включите изцяло във възстановяване и проявление на Знанието. Знанието е възстановено, като се посветите на онези хора, които представляват истинските ви съюзници в Пътя на Знанието. Това ви се дава чрез всеотдайност и преданост. То не се основава на лично възнаграждение или на придобиване на повече благосъстояние от Бог или от света. То е посветено на откриване на основния принос, заради който сте дошли на света, а с него и с паметта на онези, които са ви изпратили и които пребъдват с вас и сега.

Здравето е жизненост, но жизнеността е продукт на истинския живот. Тя е продукт на посрещане на рисковете и възможностите в живота. Тя е продукт на истинска връзка и истинска отдаденост, която може да бъде споделена между хората. Тя е резултат от изживяване на истинската йерархия на властта в живота ви, като зачита и уважава различните аспекти на вашата природа и различните нива на съществуване. След това отивате на лекар, просто, за да поддържате тялото си в движение и за да може то да продължи да служи на вашата цел. И вие правите корекции в мисленето и поведението си, когато това е необходимо. Можете да сторите това, защото служите на по-висша цел. И тогава вашият духовен живот и реалност могат да намерят израз във вашето мислене и във вашите действия на света. Това е здраве. Това е демонстрация на благоденствие. Това е демонстрация на по-висша истина и на по-висша реалност, и е потенциал на всички хора.

Затова е Пътят на Знанието – да ви даде възможност да изпълните мисията си тук и да откриете тези, които споделят вашата мисия. Това е да откриеш свободата и да избягаш от безбройните увреждащи дейности, които осакатяват човечеството и го правят безпомощно пред собствените му нужди и пред лицето на Великата Общност, която засенчва света днес.

Нужна е по-голяма истина в живота ви, относно вашето благополучие и относно благополучието на света, защото не сте дошли тук само за себе си. Вие сте дошли заради света. Толкова сте големи вие в истината. Толкова е голяма вашата цел и толкова голямо ще бъде вашето възнаграждение, когато възстановите основния аспект в живота си.

След това, ако има заболяване, злополука или нараняване, вие просто ще откриете това, което е нужно, за да извършите необходимите корекции или ремонти, за да продължите, защото имате къде да отидете и какво да вършите. Тогава тези неща няма да бъдат преувеличени и няма да доминират живота и вниманието ви. И въпреки че може да изпитвате болки и болежки докато продължавате, вие ще продължите и ще изпълните вашата съдба тук.

Нека сега поговорим малко за добрия начин на живот. Хранете се добре. Наспивайте се. Правете ежедневни упражнения. Ангажирайте се с правилните хора. Следвайте това, което знаете и продължавайте да искате Знанието. Ако общувате с неподходящи хора, това ще подкопае вашето здраве и благосъстояние, и ще ви върне обратно в объркване и дезориентация. Следвайте онова, което е просто и разбираемо. Вероятно сте си казали: ”Знам, че не трябва да правя това“, или ”Знам, че трябва да го правя“. Направете го. Правете каквото знаете. Защо се колебаете? Какво чакате? Не чакайте, докато настъпи криза. Не чакайте, докато малкия проблем се превърне в голям проблем. Вече знаете много неща, които трябва да правите, за да поддържате тялото си и да имате по-добро психическо здраве. Правете тези неща. Не искайте още, защото не можете да използвате повече, докато не изразходите това, което имате днес.

Хората искат да се обединят с Божественото, но дори не могат да бъдат с някой друг. Хората искат да имат сияещо здраве или спокойствие, но как могат да имат всичко това, когато дори не изпълняват простите задачи, които знаят, че трябва да свършат днес? Започнете оттам, откъдето сте. Започнете с това, което знаете. Привлечете други, които да ви помогнат да правите това, което знаете и не се обръщайте назад. Това е изграждането на основата. Това гради моста от света към Древния ви Дом. Това използва всеки аспект от живота ви и прави жизненоважна всяка част от него.

Приближете се до Знанието и Знанието ще се почувства близо до вас, а вие ще знаете какво да правите. Нещо повече, вие ще можете да правите това, което знаете.