Живот в Нововъзникващ Свят


Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 8 октомври, 1994г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

В самото начало трябва да поговорим за контекста, в който живеете, защото такъв контекст е нужен, за да разберете дейността и участието ви на света в това време. Хората често пренебрегват това разбиране и се опитват да открият своята цел, значение и посока на базата на своите желания, интереси и амбиции. С други думи, те се опитват да създадат свой собствен контекст и да се опознаят чрез него. Вие обаче не живеете във вакуум и сте част от по-велик живот на света и във Великата Общност на Световете, малка част от която е и вашия свят.
Когато започнем да изследваме живота в Пътя на Знанието, е много важно да илюстрираме светът, в който живеете – неговите условия и неговата еволюция – и да установим това в контекста, за да разберем вашето участие. Вашата цел тук не е ваше творение. Тя вие е дадена от вашето Духовно Семейство отвъд този свят, преди да дойдете на Земята. Следователно вашата мисия вече е цялостна. Важните хора, които включва тя, нейната основна дейност на света и нейната приложимост в това време са установени. Това значи, че вие имате съдба на света. Вие вероятно сте почувствали това – чувство, че сте повикани, чувство за посока, което е разбрано погрешно и е необяснимо, но което вече ви е погълнало. Можете да почувствате това и е възможно в моменти на тъга, на самоанализа или на яснота да си зададете въпроса, ”Защо съм тук?” Това е откровен въпрос, защото вие разбирате, че всеки следващ опит да определяте живота си въз основа на интереси или желания, само ще ви отведе към тунел без изход.
Вие сте дошли да служите на този свят в неговата еволюция. Светът е вашата среда докато сте в него. Това не е крайния контекст за вас, а само вашия контекст докато живеете във физическия свят като човешко същество. Следователно наблюдавайте света и вашите дълбоки наклонности. Наблюдавайте ги, защото те са свързани. Светът ви зове и вие го зовете, защото сте във връзка с него, въпреки че тази връзка още не е реализирана. Вие не сте отделени от света. Вие сте част от него. Това е светът, в който сте дошли да служите и в който трябва да реализирате голямата ви цел в живота, цел, която надхвърля вашите желания и страхове, вашите ангажименти и ограничения.
Вие сте създадени с тази цел. Вие още не разбирате това напълно. Когато разберете вашата природа, ще познаете и вашия Творец, и ще оцените хормонията съществуваща в света, хармония, която не е забележима от тези, които живеят в него.
Вие още не разбирате материята, в която е преплетен вашия живот. Вие не сте отделени и самостоятелни. Вие сте частица от голям гоблен в живота, голям гоблен в това време, на този свят, на това място и в тези условия. Тази гоблен се променя. Не бъркайте живота ви на света с живота ви отвъд, защото те са различни. Ако си мислите, че са еднакви, вие ще подцените живота ви отвъд света и ще направите погрешни интерпретации на вашите възможности и вашата природа докато сте тук.
Вие работите в много ограничен контекст. Тук вие сте физически и психически ограничени. Вие сте изживявали болезнено тези ограничения, но трябва да ги разберете и да ги разпознаете без самоосъждане, защото те съществуват. Вие работите с ограниченото си тяло и с ограничения си ум. Духът във вас, който ние ще наричаме Знание трябва да упражнява своята мъдрост, своята благотворителност и цел чрез тези ограничени средства и чрез обстоятелствата, които срещате всеки ден.
Вие сте пратени на света, за да му служите. Светът не е тук за ваша терапия. Светът не е болница, в която да се възстановите. Той обаче е място, в което вие наистина се подобрявате. Вие се реабилитирате в него. Отвъд това обаче, вие сте пратени да му дадете нещо, което носите скрито във вас като таен товар. Самите вие нямате достъп до този таен товар. Той ще ви се разкрие постепенно, когато осъществите контакт с тези личности, с които е отредено да се срещнете и които споделят вашата цел. И той ще се появи, когато разкриете връзката си със света в истинско проявление.
Всички тези неща трябва да се случат преди голямата ви цел да бъде наистина изживяна и напълно реализирана. Въпреки това всяка стъпка, която прекрачвате по дългия си път носи голямо потвърждение за вас, голямо чувство за ценност относно вашия живот и оценяване на чудесните неща, които се случват в този момент и в миналото, и които са ви помогнали да бъдете тук. С такава настройка, вие започвате да оценявате живота си от различна гледна точка и от различна перспектива. Вместо да сте хора, изгубени в света, опитвайки се да погледнете отвъд ограничената перспектива, която имате, вие получавате по-изгодна точка, от която виждате живота си като втъкаване в света, докато натрупвате светски опит и докато придобивате по-голям опит в Знанието.

Тези две неща осигуряват Мъдростта. Знанието е вече с вас, но трябва да развиете Мъдростта чрез изживяването ви на света. Знанието ви не може да се прояви без Мъдростта. Вие няма да имате желание или възможност да го изживеете и да го проявите ефективно. Следователно придобиването на Мъдрост чрез изживяване е втората част от вашата подготовка в изучаването и изживяването на Пътя на Знанието. Това ще бъде главния фокус в нашата обща подготовка в тази книга.
Вие сте дошли да служите на света и този свят, в който сте, е в процес на присъединяване към Великата Общност на Световете, вселената около вас, която съдържа огромно разнообразие на интелигентен живот взаимодейстащ помежду си. Това присъединяване на вашия свят към Великата Общност представлява най-важната повратна точка за човечеството до сега. На практика това е една от най-важните повратни точки, които всяка раса може да изживее. Именно за този момент ви готвим сега. Затова ви осигурихме тази книга и всички останали книги в Библиотеката на Новото Знание.
Ако можехте да погледнете живота си в този голям контекст, вие щяхте да се видите ясно в него. Ако развиете тази перспектива, ще започнете да разбирате вашата природа – защо мислите и чувствате по този начин, защо имате дадени тенденции и защо други тенденции липсват, защо имате едни ангажименти и занимания и защо ви липсват други, които изглежда имат други хора. Всеки аспект от вашата природа има голямо приложение, но трябва да разберете контекста, в който тези апликации значат нещо или няма да разберете същността си и целта, за която сте дошли на този свят в това време.
Доказателството за това неразбиране е навсякъде около вас. То се проявява в света днес. Опитите за Живот без цел, значение и посока дават възможност за проява на всички тези бягства и безсмислени гонитби, които ангажират, застрашават и увреждат хората около вас. Вие също сте изпитвали тези неща в живота ви.
Присъединяването на света към Великата Общност ще промени и предизвика всички фундаментални човешки идеи. То ще даде на хората най-голямата възможност за напредък и най-голямото предизвикателство за тяхното оцеляване. То ще застраши вашето самопределяне като раса и ще разклати най-съкровените ви идеи и вярвания. То ще ви даде основата, върху която да се обедините като раса, основа, която ще отсъства без този широк контекст. То ще ви окуражи да се съюзите с другите в широко разбиране, защото всички вие сте участници в този свят и защото сте пратени тук, за да поддържате присъединяването на света към Великата Общност. Независимо от начина, по който сте създадени да вземете участие, вие служите на великата еволюция на човешката раса. Всичко, което носите на човечеството е с тази цел.
Трябва да се завърнете към живота. Той ви очаква. Трябва да се завърнете на света, защото той ви очаква. Светът се нуждае от даровете, които носите и вие трябва да ги отдадете, за да разберете значението на вашата цел тук. Няма друг начин да се справите с условията и с противоречията на вашия живот, с вашата личност и с вашите връзки. Растенията и животните около вас демонстрират интегриран живот, но човечеството още не го е постигнало. Това, за което говорим, е нещо напълно естествено и интегрално за вас, за вашата същност и природа.
Има нещо, което е съществено и нещо, което не е. Ако искате да почувствате, че вашия живот е важен, трябва да се фокусирате върху важните неща за вас и за света около вас. Имате място на света, но трябва да разберете това място и вашата роля в него. За да разберете ролята си, трябва да разберете мястото си. Ние ви водим към голямата панорама на живота на света и на живота във Великата Общност на световете. Човечеството се намира пред огромен праг сега и вие трябва да разберете, че не сте сами във Вселената и че сили от Великата Общност са в този свят.
Говорейки за присъединяването на света към Великата Общност, ние нямаме предвид бъдещи събития и възможности. Ние говорим за състоянието на света днес. Има разнопосочни сили от Великата Общност в света. Повечето от тях желаят контрол или господство тук. Те не са зли. Те само преследват собствените си интереси. Някои от тях са противници, други са потенциални противници. Някои могат да бъдат и приятели. Резултатът е във вашите и в техните ръце, но без вашата роля на каквото и ниво да участвате, вие няма да разберете резултата.
Дори без присъствието на Великата Общност на света, неговите нарастващи глобални проблеми изизкват обединеност и съдейстие, които човечеството не е установило до сега. Какво друго е основно за посрещане на тази нужди, освен необходимостта, съзнанието и волята да прекратите древните вражди и разделения. Необходимостта предизвиква промяна в човешкия живот, както и в природата около вас. Всичко, което се случва в природата е необходимо.
Когато осъзнаете тази необходимост, нещо, което повечето хора отхвърлят, вашите решения ще станат много по-ясни и вие ще можете да избягате от ужасното проклятие на двойствеността, което преследва хората и елиминира техните мотивации и желания.
Вие сте нужни на света, но как да откриете колко ценни сте и какво трябва да сторите? Трябва да търсите отговора не само във вас самите. Пътят на Знанието не ви готви да напуснете света. Той ви готви да бъдете в него, защото сте пратени тук в него. Тук сте избрали да дойдете и са осъществени много усилия, за да сторите това и да се развивате на света. Нямате идея колко много е направено, за да имате възможност да давате.

За да имате по-голям опит, да усетите по-голям смисъл и да откриете по-голяма цел, вие трябва да прекрачите отвъд вашето съзнание, отвъд границите на вашите перспективи и да се включите отново в живота. Това означава да живеете по Пътя на Знанието. Пътят на Знанието ви води до това, което е познато и важно. Той прави всичко останало ненужно за вашето щастие. Това ви дава простота, фокус и сила, от които се нуждаете, за да откриете вашия път в света, който продължава да се усложнява, обърква и уврежда както от продуктите на минали изживявания, така и от раздвоението и объркванията на Менталната Среда.

Като ученици на Стъпките към Знанието, вие се учите да използувате всичко това за добро, без да придавате на тези неща добър мотив и намерение. С други думи, вие приемате грешките като такива. Вие приемате объркването като такова. Вие приемате провалът като провал. Вие приемате успехът като успех. Вие се опитвате да използувате всичко за добро, защото всичко може да се ползва за развитие на Мъдрост, сигурност и възможности, ако се използува правилно. Вие не трябва да приписвате Божествен мотив и намерение на всичко, което ви се случва, защото светът не се ръководи от Създателят.

Светът е бил подготвен в началото. Той представлява огромна мрежа от взаимодейстия, както във физическата, така и в Мисловната Среда, в която вие живеете. Създателят ви е дал всичко необходимо, за да отдавате в реалността, в която сте. Това е вашия дар. Всичко може да ви се случи докато сте тук. Знанието обаче ще ви предпазва, ако му дадете тази възможност. Знанието ще ви води към правилните хора и ще развие бавно и внимателно правилно разбиране, ако сте търпеливи, последователни и честни във вашите намерения.

За да разберете вашата същност, цел и мисия в живота, вие трябва да имате контекст за света и за неговото присъединяване към Великата Общност. Вие живеете в новоразвиващ се свят. Дори разбирането ви за това да е непълно, дръжте очите и ушите си отворени. Пазете съзнанието си свежо. Не се установявайте и не се задържайте върху стари идеи и комфортни заключения.

Доближете се до ръба на живота. Наблюдавайте света. Той се присъединява към Великата Общност. Вие още не можете да видите това. Дълбоко в себе си обаче, вие го знаете. Знанието разпознава пътя на света и посоката на еволюцията на живота, защото откликва на живота на най-основното ниво. То знае какво е важно и нищо не може да го подведе или манипулира.

Вашата цел, значение и посока се нуждаят от контекст. Този контекст е навсякъде около вас. Колкото по-голяма е отправната ви точка, за да го видите, толкова повече ще виждате как всяко нещо е свързано с всичко останало. Това не изизква сложни философии или спекулации от вас, защото то е опит.

Вие сте дошли в нововъзникващ свят. Вашият живот ще бъде по-различен от този на вашите предшественици и дори на вашите родители. Те са свършили своята задача да доведат света до този голям праг. Вие и вашите деца ще бъдете също така част от него, защото не живеете само да задоволите вашата цел, ако я откриете, но и за да осигурите тази възможност за другите в бъдещето. Така човечеството надгражда върху себе си. Така се регенерират възможностите. По този начин се запазва Знанието на света.

Пътят на Знанието ще ви отведе отвъд вярванията до чистото изживяване. Той ще ви преведе отвъд предположенията към директната реализация. Той ще ви отведе отвъд преждевременните връзки базирани на фантазия и желания, във връзки породени от разпознаване на Знанието и целта. Той ще създаде жизненост във вас, която е основата за вашето здраве. И той ще ви подготви и ще ви даде възможност да развиете Четирите Колони на вашия живот.