Какъв е Пътят на Знанието на Великата Общност?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 4 ноември 1993г.

в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 20

Пътят на Знанието на Великата Общност се представя сега на света, за да осигури подготовка за Великата Общност и да свърже народите по света с по-голяма основа и в по-голям съюз. Пътят на Знанието на Великата Общност се превежда на човешки език и се адаптира към човешката природа и човешката среда. Той е приложим в живота навсякъде, може да се преведе от един свят на друг и представлява чист израз на религия и духовност. Пътят на Знанието е приложим към вашия свят и към други светове, като има пряко отношение към всеки аспект от живота ви и към всичките ви начинания. Той идва от Великата Общност, следователно, представлява по-голяма арена на живота и по-широка възможност за приложение.

Тъй като Пътят на Знанието представлява преводима духовност във Великата Общност, той не е обременен от традициите, историята, перспективите, ритуалите и парадността на който и да е свят, в който е бил насърчаван и използван. Сега той се представя на човешката общност в чиста форма – форма, която може да бъде лесно достъпна и научена чрез сериозно изучаване и прилагане, форма, която може да се приложи както към проблемите на вашия индивидуален живот, така и към по-големите проблеми на вашия свят.

Какъв е Пътя на Знанието на Великата Общност? По същество това е практична духовност. Това е прилагане на по-голяма мъдрост и по-голяма способност, които са присъщи на целия интелигентен живот. Сега Пътят се дава на вашия свят там, където е необходим, където може да се приложи и където има голямо значение. За да бъде ефективен в подготовката на човечеството за Великата Общност, Пътят на Знанието трябва да бъде представен в чиста форма и да представлява преводима духовност. Това трябва да е духовност, която може да се споделя от един свят на друг и да има огромно значение за всичко, което мислите и вършите.

Пътят на Знанието на Великата Общност може лесно да се използва в живота ви. Защо? Защото призовава Знанието във вас. Той ви готви за появата на Знанието във вас и отваря път, за да може Знанието да изрази себе си. Той не е чужд или непознат на вашата природа, защото говори с нея и я представлява. Той ви отвежда до онова нещо във вас и в другите хора, което е самата същност и потенциала за мъдрост в живота. Той признава това, което сте направили преди, което се основава на Знанието и призовава Знанието отново в този и в следващия момент – днес, утре и всеки ден след това. Той ви води към себе си и към вашата цел в живота. Той идва от Великата Общност, защото представлява вашата съдба. Той идва от Великата Общност, която е по-голяма среда за приложение и по-голямо обстоятелство във вашия живот.

Само подготовка от Великата Общност може да ви подготви за Великата Общност. Човешките същества, оставени сами, не могат да се подготвят за преживяване във Великата Общност и не могат нито да се адаптират към средата на Великата Общност, нито към взаимодействията в нея. Затова трябва да ви се даде подготовка за тези неща. Подготовката представлява практична духовност в живота. Тя е религиозна по своята същност, защото призовава една по-голяма сила във вас и във вселената. Тя признава по-голямата връзка, която съществува във физическите параметри на вашия живот между вас и тези значими хора, които са предназначени да ви помагат, подкрепят и участват във вашето по-голямо пътуване в живота. Тя представлява вашите взаимоотношения отвъд света, както във Великата Общност, така и отвъд самото физическо съществуване, с вашето Духовно Семейство.

По същество Пътят на Знанието на Великата Общност може да се нарече начин на взаимоотношения. Той може да се нарече начин на принос. Може да се нарече път на разпознаване. Може да се нарече път на сигурността. Може да се нарече начин на подготовка. Може да се нарече и път на истинската мъдрост. Всички тези определения са приложими за него. Те представляват различни аспекти на това преподаване и подготовка. Всички те са част от тази духовна основа и опитност.

Среща с една преводима духовност е нещо забележително. Религиите във вашия свят могат да бъдат преведени, но за да направите това, всичко, което е свързано с тях – тяхната история и символика – трябва да бъде премахнато, за да може същността им да се разкрие. Това е много трудно, защото религиите във вашия свят са преплетени с вашите култури и тяхната история представлява историята на вашите култури. Затова не можете лесно да ги разделите.

Това, което може да се преведе във всички световни религии, е Знанието. Знанието представлява вашата вродена и присъща способност да разпознавате истината, да отговаряте на истината и да я представяте. Това не е лична, а по-голяма истина, която съществува във вашите взаимоотношения и която може да бъде изразена и да премине всякакво ограничение или граници, всяка празнина и диференциация. Това, което е вярно тук, е вярно навсякъде на нивото на Знанието.

Целият разумен живот във Вселената притежава Знание. Това не значи, че всички форми на интелигентен живот са развити в Знанието или са способни със Знанието. Това обаче означава, че потенциалът в тях е налице. Развитието на този потенциал представлява основата за комуникация, разпознаване и сътрудничество, които могат да надхвърлят всички различия в темперамента, отношението, вярата или асоциирането. Това е възможно и именно тази възможност трябва да подчертаем сега.

Вашите срещи с разумния живот от Великата Общност ще бъдат много шокиращи и трудни. Човешките същества трудно понасят дори най-малките различия помежду си и често използват тези различия като оправдание за отчуждение, нападение и жестокост. Колко по-големи са разликите между вас и другите раси във Великата Общност? Разликите са толкова големи, че разликите между хората изглеждат малки и незначителни.

Все пак, въпреки големите разлики между човечеството и другите форми на интелигентен живот, има нещо общо между вас. Това общо нещо е Знанието. Със Знанието са възможни взаимоотношения и комуникация. Не мислете обаче, че всички други форми на интелигентен живот се култивират в Знанието. Някои от тях са култивирани, но повечето не са. Тъй като всички споделяте по-голям произход, а с това и възможност за реализиране на по-голяма цел, Знанието трябва да бъде в основата на всеки опит за разбиране, разпознаване, общуване и участие с всяка друга форма на интелигентен живот.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява подготовка за взаимодействие и взаимоотношения, и демонстрира възможността за това чрез представяне и подчертаване на нещата, които са съществени, еднообразни и универсални в живота. Въпреки това, дори в рамките на това универсално разбиране и приложение, Пътят на Знанието говори за всички подробности и детайли в живота ви, които изискват вашето внимание. Той говори за онези решения, които трябва да вземете по пътя, за да откриете по-голямата цел, посока и съдба, където самото Знание ще бъде основата на вашия опит.

Пътят на Знанието на Великата Общност е дар за човечеството. Той ви се дава, за да може вашата подготовка и появата ви във Великата Общност да имат най-голям шанс за успех. Той ви се дава в този момент, защото вие се превръщате в глобална общност. Въпреки че все още има голяма съпротива и конфликт относно това развитие във вашия свят, то все пак се случва. Пътят на Знанието на Великата Общност се представя на света, защото има възможност той да бъде научен и приет тук от онези индивиди, които могат да отговорят на едно по-голямо разбиране, възприятие и Мъдрост в живота.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява предаването на духовност и религия във Вселената. Това предаване се дава на вашия свят сега. Преди това, вие не сте се нуждаели от Пътят на Знанието на Великата Общност, защото обхватът ви в живота е бил ограничен до взаимодействията ви един с друг и с вашата околна среда. Това е породило религиите по света, които са се разраснали и са се проявили. Сега обаче, вие навлизате в по-голяма панорама на живота и в по-голяма среда на разбирателство и взаимоотношения. Тук има по-големи рискове и по-големи изисквания за вас. Следователно трябва да ви се даде ново учение от самата Велика Общност. Предаването на Пътя на Знанието на Великата Общност се представя сега, за да обслужва тази по-голяма нужда.

Изключително практическите аспекти на изучаването на Пътя на Знанието на Великата Общност, които се занимават с подробностите от ежедневието, са само най-малкото от големите му предимства. Неговите по-големи награди ви позволяват да намерите себе си и целта ви на света в контекста на световната еволюция. Това създава по-голяма и по-трайна основа за живот тук.

Пътят на Знанието на Великата Общност подготвя хората да разберат посоката на света и да допринесат за еволюцията на света по положителен начин. В този момент от историята, хората реагират на еволюцията на света, но често по много негативни и разрушителни начини. Те усещат подводните течения на промяната и изпитват ефектите от нея. Мнозина обаче се опитват да се върнат към по-ранен акцент в живота, нещо от миналото, което могат да задържат. Други изпадат в безпорядък и се разпадат. Трети полагат усилия и се борят, обявявайки война на всичко, което според тях е най-заплашителния аспект от промяната, която прониква в живота им.

В тази все по-трудна и негативна ситуация се представя Пътят на Знанието на Великата Общност. Той ви дава възможност да научите всичко, което е представено в тази книга за Духовността на Великата Общност. Това е средството за развитие, тъй като вие не можете да разберете Духовността на Великата Общност от настоящата си позиция. Вие не можете да разберете появата на света във Великата Общност от настоящата си позиция. Вие не можете напълно да оцените тези неща, защото трябва да сте подготвени за тях. Умът ви трябва да се разшири, възприятията ви да се усъвършенстват, а способностите ви да се развият и да се приведат в смислен ред според вашата природа и по-високата ви цел. Тогава ще достигнете до по-изгодна точка в живота, където тези неща, които са изглеждали толкова трудни за разбиране и са били неразбираеми преди, могат да се видят ясно и са очевидни сега. Когато истината е очевидна, тогава вие сте едно с истината. Ако истината е мистериозна, объркваща, дезориентираща или разочароваща, тогава вие сте извън връзката, която трябва да имате със самата истина.

Пътят на Знанието на Великата Общност е дар от Създателя. Това не е просто предлагане на нещо от една раса на друга, от един свят на друг или от една култура на друга. Това е дар на Мъдрост за вашия свят. За да се установи този дар тук, хората трябва да реагират на него и да го учат според неговото учение и методология. Не можете да учите Пътят на Знанието на Великата Общност въз основа на вашите собствени предпочитания и идеи. Трябва да го учите според неговите методи и да се развивате според неговата посока и процес. Това гарантира вашия успех. Подправянето му, промяната му или опита да го смесите с идеите, вярванията или заключенията, които намирате за приятни или познати, само ще ви обърка.

Не забравяйте, че това, което се представя тук, трябва да ви отведе до по-добра гледна точка в живота. Това е да развиете по-големи способности, които са ви присъщи, да извадите най-доброто от себе си и да сведете до минимум тези аспекти на вашата личност и на вашата среда, които ви спъват и ви пречат да осъзнаете по-голямата истина и цел, които са ви довели в този свят.

Пътят на Знанието на Великата Общност е учение и подготовка. Той подчертава, че религията е образование, образование, което трябва да има непосредствено отношение към реалните аспекти на живота ви. Тук от вас не се иска да вярвате, а да се готвите. От вас се иска не просто да следвате, а да придобиете способност да влезете във връзка със Знанието. Тук намирате истината, преживявате я и с времето се научавате как да я прилагате в трудни ситуации, когато и където е необходимо това.

Това представлява много по-различен вид образование от всичко, което някога сте опитвали. Тук ще намерите определени неща, които ще ви се сторят познати. Ще откриете неща, които ще ви успокоят. Самото образование обаче е нещо много по-различно. Това е различен начин на учене – различен процес на учене, който води до различен резултат в живота.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява ново изживяване на религията и божествеността в живота. Тъй като е преводима духовност, той може да бъде споделен и приложен в универсален контекст, който е представен от Великата Общност. Това не е човешка религия за чисто човешка среда. Той има отношение към живота навсякъде и затова неговата истина е универсална.

Въпреки че е възможно никога през живота си да не срещнете посетител от Великата Общност, Пътят на Знанието на Великата Общност има пълно отношение към събитията от живота ви. Той призовава това, което е велико във вас, да се появи и да говори чрез вас. Той ви призовава да влезете във връзка с това, което е велико във вас. Той изисква от вас да бъдете честни – честни на ниво, което никога преди не сте смятали за възможно или дори за необходимо. Той изисква от вас да почитате природата си, не по повърхностен или снизходителен начин, а по начин, който ви въздига и ви отвежда до по-голямо изживяване на себе си и на живота около вас.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява духовността във Великата Общност. Той отговаря на голямата нужда на вашия свят в този момент. Голямата нужда на вашия свят в този момент е от Знание и от преводима духовност – духовност, която обединява, а не разделя хората, духовност, която установява средство за комуникация между всички различни интереси, групи, култури и нации, които в момента държат в конфликт вашия свят. Той почита това, което е истина във всички световни религии и им дава по-голям контекст, в който да растат и да се адаптират, в който да се променят и да бъдат прилагани. Той не е тук, за да замени световните религии, а за да ги въздигне. В някои случаи това може да е възможно. В други случаи може да не е. Въпреки това, истината е, че сега на света е необходима по-голяма основа за религиозен опит и човешко разбиране, и тя е много необходима. Именно тази голяма нужда, заедно с еволюционното движение на света, в който живеете, са ви донесли Пътя на Знанието на Великата Общност.

Пътят на Знанието на Великата Общност се предава само чрез един човек. Докато този човек е способен да приеме и представи това Учение и тази Традиция, то ще бъде дадено чрез него и той ще бъде средството за неговото изразяване. Ето как големите религиозни традиции винаги са били инициирани и стартирани. Вашата история говори за това. Това обаче важи и за Великата Общност. Необходим е един ум, който е обединен с Ума на вселената, за да донесе по-големи способности и по-големи резултати в света.

Вие сте благословени да получите това. Вие сте благословени да бъдете сред първите, които получават Пътят на Знанието на Великата Общност. Вие го получавате без да разбирате напълно неговата важност, уместност или трайно значение за човечеството. Можете да го получите, защото Знанието във вас ще го получи. Това е отговорът на вашия зов. Той ви зове и вие сте го повикали. Най-накрая се събрахте. Намерихте се. Може би първите ви срещи ще бъдат трудни и неловки. Може би има голяма доза страх, подозрение и несигурност. Може би се страхувате какво може да направи той за вас или с вас. В света има много лоши примери за човешка отдаденост, които могат да дадат неправилно разбиране и погрешна представа за значението на връзката с по-велико призвание в живота.

Пътят на Знанието на Великата Общност не е път на вяра; това е път на вътрешна сигурност. Той не ви кара да вярвате. Тук вярата е временно средство, което да ви преведе от едно преживяване на Знанието към друго. Вярата тук е да отстоявате позицията си, че Знанието е реално, че може да бъде преживяно и че е от изключителна важност в живота ви. Тук вярата е помощ за вашия напредък. Вярата обаче никога не може да замени самото Знание. Ако го направи, то се превръща във форма на подривна дейност, опасна и трагична демонстрация на измама и неволно участие.

В рамките на Великата Общност има много напреднали раси. Те не се срещат толкова често, колкото си мислите, защото когато говорим за напредък, ние говорим за напредък в Знанието и в Мъдростта. Във Великата Общност има много технологично напреднали раси. Има и много раси, които са развили стабилна социална основа. Въпреки това обаче, напредъкът в Знанието и в Мъдростта е много по-велик и далеч по-различен вид напредък.

Можете да учите само в среда, в която някой, който е по-напреднал от вас ви стимулира, предизвиква, подкрепя и насочва. Човечеството не е успяло да напредне много ефективно, защото му е липсвало присъствие на по-голям и по-напреднал интелект. В собствения си живот, вие ще научите най-много ако сте около някой, който е по-компетентен, по-решителен, по-способен и по-разбиращ от вас. Хората с по-малки способности могат временно да ви накарат да се почувствате добре, но не могат да ви отведат в нова територия. Те не могат да ви помогнат да прогресирате. Те не могат да ви помогнат да напреднете. Те могат само да потвърдят напредъка, който сте получили от това, че сте с някой, който е по-напреднал от вас.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява по-голяма интелигентност, разбиране и способности във физическия живот. Следователно, той ви дава по-голяма перспектива и предизвикателство в живота. Той ви изважда от вашето самодоволство. Той ви зове да излезете от вашите предположения. Той ви дава по-важна работа и разпознава по-голямата природа във вас, която прави тази работа възможна и необходима.

Имате нужда от това предизвикателство. Може би чувствате, че предизвикателствата в живота ви са много по-големи, но не са еднакви. Те са пречупени. С по-голям контекст за разбиране и по-голямо измерение на живота ви, животът ви може да бъде фокусиран и всички аспекти на вашата личност, които изглеждат толкова различни една от друга, могат да бъдат хармонизирани. С това идва и огромна сила на приложение. Обединеният ум е мощен ум. Мощният ум може да доведе до промяна в живота. Това наистина е част от наградата и ползата от участието в една по-голяма подготовка, нещо, което не сте измислили сами и което не променяте, за да отговаряте на минали опитности. Една по-голяма подготовка ви извежда от миналото и ви води към бъдещето. С тази ориентация към бъдещето идва и способността да живеете пълноценно сега и в този момент.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява религията във вселената. Той е необходим на света сега – не, за да се превърне в голямо народно движение, не за да има великолепни сгради, построени за него, а за да се превърне в основа, която генерира по-голямо възприятие и разбиране в човешкото мислене навсякъде по света. Ако достатъчен брой хора научат Пътят на Знанието на Великата Общност, те ще разпространят ползата от него, където и да отидат. От тях той ще резонира в много умове, като вълни, простиращи се по повърхността на водата. Ефектът на вълните на Знанието ще стимулира умовете навсякъде. Но, за да се случи това, е необходим достатъчен брой хора, които да напреднат и да усвоят напълно това учение.

Човечеството винаги е напредвало благодарение на сравнително малък брой посветени хора. Това представлява развитието и прогреса във всеки аспект на човешкия живот. За да се осъществи този напредък обаче, е бил необходим достатъчен брой хора, които да бъдат пионери, а други е трябвало да обосноват това, което е пионерско. Тогава в света може да се създаде нещо по-велико. Това е вярно във всички аспекти на човешкия живот и е вярно също така за Великата Общност.

Вече имате възможност да научите Пътят на Знанието на Великата Общност. Не можете да си представите по-голямо предизвикателство и по-голяма награда от това и няма да можете да намерите нещо подобно никъде другаде по света. Открийте по-голяма основа в живота си и ще намерите целта, за която сте дошли тук. Ако можете да изпитвате това постоянно, вие ще си спомните кой ви е изпратил тук. Това ще разруши привидно неразбираемия воал, който разделя света от вашия вечен живот отвъд. Това ще ви върне основните взаимоотношения, които са с вас, които ви подкрепят, подхранват ви и ви водят напред. С тази сила и с това разбиране, във вас ще възникне по-голям принос и по-голяма воля за даване. Това е забележително събитие и представлява уникален израз на по-велик живот във физическия свят, в който съществувате.

Получете този дар от Великата Общност. Това е дар, роден от вашето вътрешно разбиране. Това е храна за собствената ви душа. Той признава, че имате по-големи взаимоотношения отвъд света и отвъд физическата вселена. В този по-широк контекст може да се изпита по-голяма цел и мисия в живота. Всичко, което е представено в тази книга, е станало възможно, защото средствата за това са осигурени. Не е нужно да се притеснявате откъде идва тя или кой конкретно я е изпратил. Важното е, че е тук, че можете да ѝ отговорите и да се възползвате от нея днес, утре или в бъдещето. Ценността на истината е, че тя може да бъде получена, преживяна, споделена и приложена там, където е нужна. В много случаи не е необходимо да се разбира откъде идва тя или накъде в крайна сметка отива.

Пътят на Знанието на Великата Общност е на света, защото Създателят е на света. Това не е отделен свят. Той не е отделен от Създателя и не е отделен от Великата Общност. Това е толкова присъщо за живота и въпреки това може да ви изглежда странно и ново.

С Пътят на Знанието на Великата Общност, вие започвате да си възвръщате реалността за живота такъв, какъвто наистина съществува – отвъд страха, отвъд предпочитанията, отвъд фантазията и отвъд човешките изпитания. Създателят е във вашия живот и Великата Общност е във вашия живот. Те заедно представляват по-голямата панорама на вашия живот и по-голямата цел, на която сте дошли да служите по свой собствен и уникален начин.