Какво представлява Великата Общност?

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 20 октомври,1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Великата Общност е средата, в която живеете. Тя включва вашия свят и всички останали светове наоколо. Тя е обширния район на космоса, където интелигентния живот взаимодейства помежду си и представлява мрежа от връзки между обществата и личностите в тях. Великата Общност е голямата космология и голямата вселена. Затова е нужно да имате по-голяма перспектива, по-голямо разбиране и по-велика религия за нея.

Трудно е за тези, които виждат само своята култура и непосредствено обкръжаващата ги околна среда, да разберат важността и значимостта на Духовността на Великата Общност. Нейната значимост не е само по отношение на учението, на неговата перспектива и разбиране, но и в изключително практическата полза, която осигурява в ежедневния живот във вашия свят и в незначителните дела, с които сте заети обикновено.

Тук Великата Общност служи като контекст – контекст за виждане, за разбиране и за знаене. Тя осигурява възможности да виждате отвъд границите на човешката мисъл, на човешката заетост, на човешките вярвания и предположения. Това ви осигурява голямо предимство. Затова и акцента тук не е върху това, какво е отвъд вашата сфера на познание, а как да разберете вашата сфера на познание в по-голям мащаб. Какво се случва в другите светове, не трябва да бъде ваша грижа, защото само малка част от случващото се във Великата Общност ще има пряко влияние върху човечеството. Влиянието, което се упражнява върху вашия свят от сили от Великата Общност обаче, е доста значимо и ще породи нужда от изучаване на Духовността и Пътят на Великата Общност.

Придобиването на по-широко разбиране и възприемане е нашия акцент, когато говорим за Великата Общност. Във Великата Общност съществува огромно разнообразие на форми на интелигентен живот и на културна етика, заетост, грижи и дейности. Това обаче, което е общовалидно за всеки развит и интелигентен живот в нея, е присъствието и целта на Знанието.

Знанието във Великата Общност е Знанието на Великата Общност. Способността за получаване, подчиняване и прилагане на Знанието представлява Мъдростта, не световната Мъдрост, а Мъдростта на Великата Общност. Вие сте свикнали да гледате на себе си в ограничен мащаб, а ние се опитваме да ви отведем отвъд вас, в голямата вселена. Тогава ще се видите по начин, по който никога преди не сте се виждали. Вие също така ще видите околната среда по-ясно, отколкото преди.

Великата Общност е изградена от огромно разнообразие на живот, представляващ различни форми на физическа среда и различни нива на индивидуално, културно, политическо и духовно развитие. Размерът на това разнообразие не трябва да ви интересува. Но разбира се фактът, че то съществува и че вие ще срещнете тази реалност е важен и ние се опитваме да отговорим на тази належаща нужда и да представим това в нашите разяснения за вас.

Великата Общност е съставена от много светове, в които интелигентния живот се е развил. Има и светове, които са колонизирани от сили от Великата Общност, с цел търсене на ресурси или на нова среда за живот. Светове като вашия са голяма рядкост и са много високо ценени от тези от Великата Общност, които знаят за тях. Вашия свят всъщост е използуван от векове за биологичен склад от няколко различни раси.

Вие можете да попитате, ”Защо силите от Великата Общност не дойдат и не колонизират нашия свят?” Съществуват няколко различни причини за това. Първата е огромното биологично разнообразие, на което вие се радвате и което е голяма дилема за напредналите раси, много от които са се развили в стерилна среда. Животът за тях тук е труден поради това биологично разнообразие.

Друго неудобство на вашия свят е, че хората живеят на повърхността, което не се предпочита от много напреднали раси. Подземното съществуване е доказано по-ефиктивно и по-благоприятно особено, ако е налице активно взаимодействие с други сили от Великата Общност. То дава по-голяма сигурност и по-голяма възможност за защита на физическите ви ресурси и население. Животът под земята обаче, ви изолира от биологичните елементи на външната околна среда и ви прави по-податливи на болести и атака от други организми. Това е нагледна демонстрация на очевидната истина във Великата Общност: Колкото сте по-защитени и сигурни, толкова сте и по-уязвими.

Следователно въпреки красотата и разнообразието на животински и растителни видове, вашия свят е много рискован за живот и свободно пребиваване за посетителите от Великата Общност. Да, те могат да ви посещават и да си отиват. Да, те могат да правят невероятни неща. Те обаче не могат да пребивават ефективно на повърхността на Земята. Затова са техните усилия да се кръстосат с човечеството и да се приспособят биологически тук. Смесването на тяхното социално единство и интелигентност с вашата физическа издръжливост, ще даде началото на раса, която ще може да пребивава постоянно на Земята.

Тези идеи вероятно ви изглеждат обезпокоителни, но от перспектива на Великата Общност те са много очевидни и явни. Понеже вие не сте взаимодействали съзнателно в голямата арена на вселената, тези неща могат да ви изглеждат плашещи и трудни за разбиране. Вие обаче трябва да приемете, че не сте сами във вселената и не сте върха на пирамидата във Великата Общност. Това е както смирено, така и освежаващо откровение. Тази откровеност ви дава предимство и мотивация да учите, да напредвате, да надскочите вашите ограничения и граници и да придобиете нови умения и разбирания, което ще ви бъде предоставено целенасочено и по невнимание от вашите посетители. Състоянието на света налага това. Това е света, в който сте дошли да служите от Древния си Дом и това са нещата, които сега трябва да учите и прилагате.

Великата Общност предлага на хората изкупление, но не по начин, по който си мислят те. Тя предлага изкупление, защото притежава много проблеми и обстоятелства, срещу които трябва да се изправите и на които да се посветите. Това ще ви отдалечи от ужасните дилеми и ограничения, които сковават човечеството и го задържат в състояние на оцеляване и прекалена ангажираност със себе си.

Решаването на големите проблеми ви дава възможност да придобиете голяма интелигентност, големи умения и голяма Мъдрост. Само големите проблеми могат да сторят това, защото тяхното решение е необходимост и защото те изизкват големи неща от вас. Много рядко човешко същество може да развие тези качества без големи външни нужди. Външните нужди и изизквания са налице сега. И въпреки огромния риск и изключителните проблеми, възможностите за вас са несравними.

За да се изправите срещу тези проблеми, вие се нуждаете от Голямата Сила, която Създателят ви е дал. Тук не можете да разчитате на конвенционална мъдрост; не можете да разчитате дори на вашата интуиция. Трябва да търсите Голямата Сила, която е във вас и която може да ви помогне да ускорите своето развитие и да посрещнете новите изизквания за адаптация, оцеляване и осъществяване. Великата Общност ви предлага изкупление като изизква големи неща от вас и като зове Голямата Сила във вас. По този начин ще напредне човечеството. По този начин напредват всички раси във Великата Общност. И това е доказателство за дейността на Създателя, дори ако е нерезбрано за тези, които са предназначени да се облагодетелстват от нея.

Следователно не се опитвайте да разбирате в началото. Опитайте се да участвате и да изживявате. Знанието във вас знае точно какво трябва да бъде сторено в живота, към какво трябва да се стремите и какво да осъществите. Това не може да бъде объркано и изместено от удоволствията или от страха на този свят. То не е противоречиво. То не е неясно. То не е сковано от болезнени спомени от миналото или мрачно виждане за бъдещето. То е неумолимо в движението ви напред към вашето задоволяване и към осъществяване на вашата цел, защото това е едно и също нещо. Осъществяването на вашата цел предствлява вашата дейност тук и това, за което сте дошли. Великата Общност е контекста за разбирането на това сега, защото човечеството се присъединява към Великата Общност. Вие сте дошли да участвате в този процес и да помагате за неговото успешно осъществяване.

По този начин Великата Общност е вашия контекст. Тя представя по-велик живот, изизква голяма Мъдрост от вас и изграждане на по-големи връзки във вашия живот. Това е доказателство за Божията дейност на света, която е отвъд човешката оценка. Вие не сте напреднали достатъчно, за да погледнете назад и да видите влиянието на това. Вие не можете да видите колко важно е то за оцеляването на човечеството, за посрещане на големите промени в околната среда и политическите предизвикателства в света и колко важно е за човечеството да посрещне предизвикателствата на успешните срещи и взаимодействия с раси от Великата Общност.

Великата Общност представлява ново разбиране за Божественото, за Божествената цел и за човешките постижения във физическия свят. Това е напълно ново препятствие, през което трябва да преминете. Това на практика представлява множество нови нива на разбиране. Великата Общност трябва да бъде уеднаквена с физическата вселена, но истината е, че тя не е ограничена само във физическата сфера на живота. Тя включва големи и по-фини измерения на интелигентния живот и интелигентните взаимоотношения. Това е завършеното изживяване на живота и на присъствието на живота, в който вие сте погълнати.

Когато ви представяме Великата Общност, ние ви показваме вашия живот такъв, какъвто трябва да бъде, в цялата му пълнота, великолепие, разнообразие и дълбочина. Ние не ви отнемаме живота и не ви пренасяме на друго място. Ние не ви оставяме в чуждоземно присъствие. Ние не ви представяме извънземни гледни точки и разбирания. Вместо това, ние ви представяме вашия живот, какъвто е и какъвто трябва да бъде. Ние ви каним да посрещнете този живот, какъвто е и да се подготвите за живота ви в бъдещето.

Какво друго е теологията освен приемане на Божественото включване във физическия живот? Спекулирането с това какво е Бог, как изглежда Бог, къде живее Бог или как действа Бог, е изключително безсмислено начинание. Отговорите на тези въпроси се намират в сферата на Мистерията далеч отвъд човешкото разбиране и концепции, далеч отвъд възможността ви да разбирате на нивото на идеите и интелекта. Това е областта, където голямата цел трябва да бъде открита, изживяна и изпълнена. Следователно ние ви отвеждаме отвъд вашите разбирания в голямата арена на живота, в която вече съществувате, за да се срещнете със силите, които са там. Ние освен това ви даваме по-голямо присъствие на съзнанието, по-голяма възможност да се справяте с ежедневните проблеми в живота си и да посрещате големите предизвикателства във вашия свят днес. Като правим това, ние окуражаваме смиреността, съзнателността, вярата, прозорливостта и ясното разпознаване.

Когато говорим за Великата Общност, ние не ви насърчаваме да напуснете този свят и да пътувате до далечни дестинации. Ние не ви готвим за космически пътешествия. Ние дори не ви окуражаваме да пътувате в космоса. Такива пътешествия ще се осъществяват, защото това е част от вашата съдба и еволюция, но не за това е нашето окуражение. Не е нужно да ходите в други светове, за да разберете, че живеете във Великата Общност, защото Великата Общност е на прага ви. Тя наднича през вашия позорец. Тя е във вашите съседи. Тя е тук. Тя представлява величие и терор, чудеса и красота, съдбовни проблеми и дилеми, точно както вашия свят, но в по-обширен контекст и в по-голям мащаб.

Посрещнете тези големи предизвикателства и ще можете да разрешите проблемите, които са свойствени за вашия свят. Множеството големи проблеми ще ви позволят да решавате по-малките такива. Тези умения трябва да развивате сега. Великата Общност е изкупителна, защото създава необходимости за вас. Това не е проблем, който ще съществува в далечен момент в бъдещето. Силите на Великата Общност са в света сега и определят бъдещето на човешката еволюция. Великата Общност представлява вашата съдба, вашата дилема и великото ви обещание. Успеха и падението тук са критични и затова ние отделяме толкова време и акцентираме върху разбирането и подготовката ви за Великата Общност.

В тази книга, ние представяме теологията на Великата Общност, която представлява волята и дейността на Божественото във физическия живот. Да стоите в света и да спекулирате относно това какво Бог подготвя, не е обект на теологията. Да разпознаете дейността на Божественото и да включите себе си мъдро и подходящо в нея, представлява същността на теологията. Теология е да разбирате и да действате. Ако разбирането не води до действия, тогава няма истинско разбиране. Това е голямата разлика между Мъдрост и идеализъм. Мъдростта води към действия, а идеализмът не води никъде. Той няма посока. Не можете да действате ефективно под негово ръководство, защото той не води никъде. Теологията е дълбока и интуитивна. Тя е реална. Тя е тук. Тя е движението на света, движението на Божественото в света и във Великата Общност като цяло. Великата Общност е изкупителна за вас и по друга много важна причина. Тя е огромна възможност за вас да видите широката панорама, величието и разпространението на живота. По този начин ще оцените защо сте дошли на света и кой ви е пратил в него. Контекста на Великата Общност ви дава тази възможност и това изизкване. Както виждате Бог ви изкупва, като ви дава да правите нещо важно, нещо по-велико от личните ви ангажименти, страхове и грижи. Така се възстановява вашата полезност за вас самите. Така разкривате своя дар. И по този начин вашето съществуване на света е оправдано и благословено.

Дадена ви е голяма задача и голямо разбиране да учите. Това е висока планина, която да изкачвате и тя ще направи малките хълмове, които са ви разочаровали преди да изглеждат незабележими и несравними. Тук вие ще избягате от вашите зависимости и дилеми, защото имате нещо по-велико в живота. Тук вие ще избягате от страха, от самозащитата и от всички нещастия, които ги съпътстват, като се движите в дадена посока и работите в голям контекст, за да разберете и да използувате този широк аспект за решаване на малките неща, които са ви разочаровали и спъвали преди. Заради всички тези причини, вие сте благословени да живеете във Великата Общност и да имате нуждата и възможността да учите Духовността на Великата Общност и всичко, което означава това за вашето благополучие, за вашето развитие и за съществуването ви като раса.

Великата Общност изизква да се обедините като раса, изизкване, от което вие трескаво се нуждаете във вашия свят, изизкване, което е нужно заради еволюцията ви и заради големите постижения, които са възможни сега и в бъдеще. Това, което ви помрачава и вади от ангажирания живот, призовава тези неща, от които света се нуждае от вас и за вас. Без значение на какво ниво, по какъв начин или в какъв контекст е осъществен вашия принос, той служи на великото движение на човечеството. Колкото по-голямо е вашето разбиране, толкова по-голям е дара, който ще бъде отдаден.

Следователно ние ви представяме Великата Общност каквато е в действителност, не каквато желаете да бъде, не каквато се надявате да бъде, не каквато е представена от религиите във вашия свят, а каквато е наистина – с всичките и присъщи проблеми и забележителни възможности.

Изкуплението се базира на стореното и извършеното. Необходимо е да знаете това. Следователно, когато се молите за мир, изцеление, образование, Мъдрост или спокойствие, това, което наистина търсите, е входа към Знанието, Великото Съзнание, което притежавате, което е с вас и ви свързва с живота навсякъде. Вие имате големи изизквания относно това, какво да ви бъде дадено. Когато молите за мир и спокойствие, Мъдрост и Благословия това означава, че вие молите да ви бъдат дадени тези неща, които да направят изпълнението и изживяването им възможно. Ако обаче искате да напуснете живота или търсите почивка от него по някакъв начин, вие не питате за нищо. В такъв случай дори ако питането ви за мир и спокойствие се сбъдне, вие няма да разберете отговора. Възможността трябва да бъде открита в разрешаването на проблемите на живота и в изправянето ви срещу проблемите във Великата Общност, както са възникнали във вашия свят. Свършете нещо тук, култивирайте голямо съзнание и разбиране и тогава ще имате награда, която не можете да спечелите по друг начин.

Великата Общност е новия ви дом. Тя не е нова, но е новия ви дом докато сте на света. Вие не живеете вече на село, не живеете в малък град или дори в една нация. Вие сте граждани на целия свят. Великата Общност изизква от вас да имате такова разбиране и такава идентичност, защото от перспектива на Великата Общност всички човешки същества си приличат. Всички те си приличат. Различията между вас са незначителни. Без значение къде сте родени, какъв език говорите, каква църква посещавате или каква храна консумирате, от перспектива на Великата Общност вие сте членове на човешката раса. Вие сте човешки същества. Вие сте граждани на този свят.

Възприемането ви за вас самите е необходимо за вашето развитие, защото сте членове на една раса и един свят. Вашата раса трябва да се обедини независимо от своята пъстрота – всичките и особености, културни различия и етнически разнообразия. Вие си оставате човешки същества, членове на една раса и на един свят. Осъзнайте това и велики неща могат да се случат чрез вас. Създателят може да твори чрез вас. Вашата цел може да бъде изживяна и нейния принос може да бъде отдаден. Само Великата Общност може да ви даде това. Вие сами не можете да го спечелите, ако сте прикрепени към вашата култура, към вашата раса, към вашата нация, към вашето семейство или към ежедневните ви дела.

Когато с времето научите перспективата и разбирането от Великата Общност ще разберете, какво изизква вашето внимание и какви проблеми и трудности трябва да загърбите или да избягвате. Тогава животът ви ще стане обикновен, директен, чудесен и изизкващ – всички неща, които водят към постижения и истинско удовлетворение. Животът изизква много от вас, защото на вашите молби за мир е отговорено. Вие живеете в изизкваща среда, защото нуждата ви от Знание е много належаща. Ако не оцените света такъв, какъвто е, ще пропуснете възможността, която имате. Ако пропуснете необходимостта да обмислите или приемете, че света се присъединява към Великата Общност, тогава ще пропуснете отговора на вашите молби. Бог ви дава да правите нещо, което ви спасява от нещастието и изизква от вас да покажете голяма Мъдрост и интелигентност както за себе си, така и за другите.

Това е пътя, защото в тези големи дейности, големите връзки са насърчени и големите възможности са повикани. Вие сте освободени от миналото и сте повикани в настоящето да вършите нещо по-велико, когато е необходимо там, където трябва да бъдете и там, където вашето отдаване е нужно. Това е осъществяване. Великата Общност изизква това от вас, защото вие живеете в нея, защото сте част от раса, която се присъединява към Великата Общност и защото сили от Великата Общност взаимодействат със света и с хората навсякъде. Не се опитвайте да разберете това, защото вашето разбиране не може да обхване цялото му значение. Вие обаче, можете да изживеете и да разпознаете неговата цена и специалното му значение за вас.

Ако можете да приемете, че сте дошли в света, за да служите в него, тогава ще разберете, че света, на когото сте дошли да служите ви представя условия, които ще носят напред това, което сте дошли да отдадете. Ако приемете това, тогава ще престанете да заклеймявате света, ще започнете да търсите възможности и ще му позволите да изизква от вас това, за което сте дошли. Този зов е естествен и отговорът от вас ще бъде естествен, по-естествен от всичко, за което можете да си помислите. Ако приемете тези неща, тогава сте по пътя на изкуплението, на реализацията и на осъществяването. Това е дълъг път, път с много предизвикателства и изизквания за учение, но това е път, който ще ви отдели от другите до такава степен, че ще можете да спечелите голямо разбиране и големи способности. Другите също ще спечелят от вашите постижения и от вашето образование.

Вашата подготовка за Великата Общност представя най-великото и най-добро образование, което може да бъде подкрепено и продължено в света днес. Това образование е единственото нещо, което ще ви даде възможност да разрешите нарастващите проблеми в света, проблеми, които изглеждат толкова непреодолими и които вашите общества изглеждат толкова неспособни и недостатъчно подготвени да разрешат. Подготовката за Великата Общност е най-важното нещо. Тя включва цялата гама на обучение. Тя изизква от ученика на Знанието да бъде ефективен в решаване на малките проблеми, за да могат след това да бъдат разпознати и решени и големите проблеми.

Какво е Великата Общност? На това трябва да отговорите вие. Това е, в което сте дошли да участвате. Работейки по своя специфичен начин, вие ще играете роля в световната еволюция и ще изпълните вашата мисия тук и мисията на тези, които са ви пратили. Това е най-голямото обещание, което сме ви отправили. Това е най-голямото обещание родено от присъединяването на света към Великата Общност. И това е велико обещание, на което Знанието във вас трябва да отговори, защото няма друг начин пред него.